Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977"

Transkript

1 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad upphandling enligt följande. 2.4 Krav på tjänst som tillhandahålls på ort 4. Som betalningsmedel skall kund kunna använda något av följande: - Bankkort, betalkort och kreditkort som accepteras i de svenska bankernas generella betalningssystem för kontokort. Anbudsgivare skall minst acceptera kort med symbolerna VISA och MasterCard. - Kontanter i SEK. Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller skallkravet. Kuponginlösen och ICA Banken kommer att tillhandahålla Ombuden en kortterminallösning för ändamålet. Kortterminallösningen möjliggör betalning med samtliga bankkort, betalkort och kreditkort som accepteras i de svenska bankernas generella betalningssystem för kontokort. Samtliga Ombud kommer att acceptera svenska bankkort med symbolerna VISA och Mastercard som betalningsmedel. Lydelse i kravspecifikationen 5. Anbudsgivare skall minst kunna ta emot upp till kronor i kontanter per betalning. Svar: Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller skallkravet. Kuponginlösen och ICA Banken kommer att tillhandahålla Ombuden ett slutet kontanthanteringssystem från CashGuard som är integrerad med datorapplikationen Kassagirot i syfte att tillgodose berörda medarbetare hos Ombuden en god säkerhet vid kunds erläggande av kontantbetalning.

2 2 Förtydligande av PTS från den 3 mars 2008 Som betalningsmedel skall kund kunna använda bankkort och/eller betalkort och kreditkort som accepteras i de svenska bankernas generella betalningssystem för kontokort (anbudsgivare skall minst acceptera kort med symbolerna VISA och MasterCard) och kontanter i SEK. Ovanstående innebär att Ombuden kommer att kunna ta emot upp till kronor i kontanter per betalning vilket innebär att Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller kravet i Kuponginlösen och ICA Banken har i anbudet antagit att man därmed klargjort att man även uppfyller kravet i på att kund skall kunna använda kontanter i SEK som betalningsmedel. För tydlighetens skull förklarar Kuponginlösen och ICA Banken att kund kommer att kunna använda kontanter i SEK som betalningsmedel i enlighet med vad som anges i punkten Krav på tjänst som tillhandahålls i område Mot bakgrund av att Kuponginlösen och ICA Banken offererat orterna enligt sidan 4f ovan så täcker anbudet i vart fall följande områden som kan kopplas till orter enligt bilaga 1.2 och bilaga 1.3 i förfrågningsunderlaget: 3-9, 11, 13-16, 18, 20, 25-33, 35-36, 38-39, Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller skallkraven 1 till 6 samt börkravet 7 avseende ovanstående områden, eftersom de strängare kraven enligt punkten 2.4 ovan uppfylls. Kuponginlösen och ICA Banken kommer, vid avtalsstart, att kunna tillgodose tjänsten betalningsförmedling genom Ombud på de områden enligt bilaga 1.2 i förfrågningsunderlaget som inte framgår ovan. Med anledning av att tiden från den 7 januari till den 3 mars varit alltför kort har Kuponginlösen och ICA Banken i detta skede prioriterat att kontakta Ombud på de orter som anges i bilaga 1.1 i förfrågningsunderlaget.

3 3 PTS tolkning av Kuponginlösen och ICA Bankens svar har uppfattats korrekt. För det fall Kuponginlösen och ICA Banken vinner rubricerad upphandling kommer vi kunna tillgodose tjänsten i samtliga områden, som anges i bilaga 1.3, vid avtalsstart genom avtal med Ombud på ort i området. 3.1 Definition av tjänsten Lydelse i kravspecifikationen Uttag av kontanter i SEK med kort kopplat till bankkonto samt inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot. Kuponginlösen och Nordea Bank AB (publ) har sedan 2006 avtal som möjliggör för privatpersoner att lösa in sina utbetalningskort från PlusGirot i de dagligvarubutiker som är Ombud för tjänsten PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi. I avtalet regleras bland annat att Ombudet skall acceptera skall godkänna inlösen av Utbetalningskort helt eller delvis mot kontant betalning under förutsättning att kontanter finns i Butik. Inlösen får inte ske av Utbetalningskort som medför kontantutbetalning på belopp överstigande SEK Inlösen är möjlig årets alla dagar mellan kl och ICA Banken har för närvarande avtal med följande kortutgivande banker som möjliggör uttag av kontanter med svenska bankkort kopplat till bankkonto: Nordea Bank AB (publ), Swedbank AB (publ), Länsförsäkringar Bank AB. Den beskrivning som anges i första stycket av Kuponginlösen och ICA Bankens svar ovan är en generell beskrivning av hur de tjänster som idag finns i bruk är reglerade i avtal. För det fall Kuponginlösen och ICA Banken vinner ifrågavarande upphandling kommer det att finnas ett krav på att det skall finnas kontanter hos Ombudet (i Butik) för att tillgodose efterfrågan. Det möjliggörs med den CashGuard-lösning som beskrivits i anbudet och som kommer att finnas hos samtliga Ombud.

4 4 Något förbehåll om att kontanter skall finnas i butik kommer således inte att finnas avseende de Ombud som kommer att tillhandahålla tjänsterna. 3.4 Krav på tjänst som tillhandahålls på ort 3. Tjänsten skall bestå av uttag av kontanter i SEK med hjälp av något av följande betalningsmedel: - Uttag med maximalt kronor per uttagstillfälle på kort kopplat till kortbärande konto. - Inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot med minst upp till kronor per uttagstillfälle. Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller skallkravet. Kuponginlösen och ICA Banken kommer att tillhandahålla ombuden en kortterminallösning med så kallad Cash Advance-funktion kopplad till ett slutet kontanthanteringssystem från CashGuard i syfte att tillgodose en god säkerhet för berörda medarbetare hos ombuden vid uttag av kontanter. Kuponginlösen och Nordea Bank AB (publ) har sedan 2006 avtal som möjliggör för privatpersoner att lösa in sina utbetalningskort från PlusGirot i de dagligvarubutiker som är Ombud för tjänsten PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi. I avtalet regleras bland annat att Ombudet skall acceptera inlösen av Utbetalningskort helt eller delvis mot kontant betalning under förutsättning att kontanter finns i Butik. Inlösen får inte ske av Utbetalningskort som medför kontantutbetalning på belopp överstigande SEK Inlösen är möjlig årets alla dagar mellan kl och Förtydligande av PTS den 3 mars 2008 Tjänsten skall bestå av uttag av kontanter i SEK med hjälp av följande betalningsmedel: - Uttag med maximalt kronor per uttagstillfälle på kort kopplat till kortbärande konto och - Inlösen av utbetalningsavi från PlusGirot eller Bankgirot med minst upp till kronor per uttagstillfälle.

5 5 Den beskrivning som anges i sista stycket av Kuponginlösen och ICA Bankens svar ovan är en generell beskrivning av hur de tjänster som idag finns i bruk är reglerade i avtal. För det fall Kuponginlösen och ICA Banken vinner ifrågavarande upphandling kommer det att finnas ett krav på att det skall finnas kontanter hos Ombudet (i Butik) för att tillgodose efterfrågan. Det möjliggörs med den CashGuard-lösning som beskrivits i anbudet och som kommer att finnas hos samtliga Ombud. Något förbehåll om att kontanter skall finnas i butik kommer således inte att finnas avseende de Ombud som kommer att tillhandahålla tjänsterna. 3.5 Krav på tjänst som tillhandahålls i område Mot bakgrund av att Kuponginlösen och ICA Banken offererat orterna enligt sidan 4 f ovan så täcker anbudet i vart fall följande områden som kan kopplas till orter enligt bilaga 1.2 och bilaga 1.3 i förfrågningsunderlaget: 3-9, 11, 13-16, 18, 20, 25-33, 35-36, 38-39, Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller skallkraven 1 till 4 samt börkravet 5 avseende ovanstående områden, eftersom de strängare kraven enligt punkten 3.4 ovan uppfylls. Kuponginlösen och ICA Banken kommer, vid avtalsstart, att kunna tillgodose tjänsten uttag av kontanter genom ombud på de områden enligt bilaga 1.2 i förfrågningsunderlaget som inte framgår ovan. Med anledning av att tiden från den 7 januari till den 3 mars varit alltför kort har Kuponginlösen och ICA Banken i detta skede prioriterat att kontakta ombud på de orter som anges i bilaga 1.1 i förfrågningsunderlaget. PTS tolkning av Kuponginlösen och ICA Bankens svar har uppfattats korrekt. För det fall Kuponginlösen och ICA Banken vinner rubricerad upphandling kommer vi att kunna tillgodose tjänsten i samtliga områden, som anges i bilaga 1.3, vid avtalsstart genom avtal med Ombud på ort i området.

6 6 3.7 Övriga krav 1. Anbudsgivare bör ge anbud på båda tjänsterna dvs. både betalningsförmedling och kontantuttag för respektive ort och/eller området. Kuponginlösen och ICA Banken uppfyller börkravet, dvs. ger anbud för både tjänsten betalningsförmedling och kontantuttag för respektive ort. 2. Anbudsgivare bör ge anbud på de områden som enligt bilaga 1.3 eventuellt omger respektive ort. Kuponginlösen och ICA Banken kommer att, vid avtalets start, att uppfylla börkravet, se punkten 2.5 samt 3.5 ovan. Kuponginlösen och ICA Banken kommer att kunna tillgodose tjänsten betalningsförmedling och tjänsten kontantuttag genom Ombud på de områden enligt bilaga 1.3 i förfrågningsunderlaget som inte framgår av avsnitt 2.5 ovan. Med anledning av att tiden från den 7 januari till den 3 mars varit alltför kort har Kuponginlösen och ICA Banken i detta skede prioriterat att kontakta Ombud på de orter som anges i bilaga 1.1 förfrågningsunderlaget. För det fall Kuponginlösen och ICA Banken vinner rubricerad upphandling kommer vi att kunna tillgodose tjänsten i samtliga områden som anges i bilaga 1.3, dvs. även Område 34, Område 37 och Område 43, vid avtalsstart genom avtal med Ombud på ort i området. Övrig information De utökade tjänster som Kuponginlösen och ICA Banken omnämnt i anbudet, som PTS inte har kravställt, omfattas av anbudet såvitt avser att vi kan tillgodose insättning av Ombudens, övriga näringsidkares och föreningars dagskassor på ett säkert sätt via

7 7 CashGuard-lösningen. Kuponginlösen och ICA Banken har dock inte lämnat ett högre pris i anbudet med anledning av att vi även kan tillhandahålla dessa tjänster. Möjligheten att erbjuda de tjänster som omfattas av upphandlingen även på andra orter än de som omfattas av förevarande upphandling ingår inte i anbudet och därmed inte heller i priset för detta. För KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB Annika Hernodh Chefsjurist ICA Banken

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer