Handbok för invånaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för invånaren"

Transkript

1 Till ett riktigt hem. Handbok för invånaren Sivu 14 TEEMA Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Sivu 4 Sivu 8 Sivu 20 Förvara den här handboken i din lägenhet.

2 Innehåll Välkommen som hyresgäst 3 När hyreskontraktet inleds 4 Hyresgaranti 4 Hyreskontrakt 5 Gör flyttanmälan 5 Konditionsgranskning vid inflyttningen 5 Nycklar 6 Teckna ett elavtal 6 Bilplats 6 Förrådsutrymme 6 Bostadsbitrag 6 Hemförsäkring 6 Under hyrestiden 7 Ordningsregler 7 Hyresbetalning 7 Uppsägning av hyreskontrakt på grund av försummelser 7 Renlighet och ordning 8 Ventilation 8 Spis 8 Kylskåp 8 Frys 8 Gålvbrunnar 8 Sopor och avfall 8 Tvätt- och diskmaskin 9 Lampor och säkringar 9 Gårdsarbeten 9 Skador på lägenheten 9 Vattenläckage och skador 9 Läckande kran eller WC-stol 9 Brandvarnare 10 Rökning 10 Vandalism 10 Husdjur 10 Tvättmaskinsanslutningar 10 Elarbeten 10 När hyreskontraktet upphör 11 Uppsägning av hyreskontraktet 11 Uppsägning av elavtalet 11 Flyttstädning 11 Konditionsgranskning 12 Återbetalning av hyresgarantin 12 Kontaktuppgifter 13 Bilagor 14 2 Handbok för invånaren

3 Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Syftet med handboken är att underlätta samarbetet mellan dig och hyresvärden samt att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som hör samman med boendet. Du har rätt att få hjälp och stöd när du sköter ärenden som hör samman med boendet. Handboken innehåller följande blanketter: Anmälan om hyresavtalsuppgifter Konditionsgranskning av lägenheten Överlåtande av nycklar Anmälan om uppsägning av hyreslägenheten Med samarbetshälsningar, Marsa Björkman Fastighetschef tfn Aspa-stiftelsen Handbok för invånaren 3

4 När hyreskontraktet inleds När hyreskontraktet inleds Innan du tecknar ett hyreskontrakt ska du meddela dina personuppgifter till bostadssekreteraren på blanketten för anmälan om hyresavtalsuppgifter (bilaga 1). Hyresgaranti I Aspa debiteras en hyresgaranti som motsvarar en (1) månads hyra. Hyresgarantin ska betalas innan nycklarna överlåts. Denna hyresgaranti debiteras såväl för tidsbundna och tillsvidare gällande hyreskontrakt. Hyresgarantin kan vara: Ett skriftligt intyg över hyresgaranti som har beviljats av kommunens socialväsen. Ett på konto inbetalat belopp som motsvarar en månads hyra och kontot pantsätts som hyresgaranti. Det är skäl att öppna ett eget konto för detta ändamål, ett sparkonto är det bästa alternativet. För pantsättning av hyresgarantin görs en skriftlig anmälan på en av banken utarbetad blankett. Med hyreskontraktet förbinder du dig till att sköta om lägenhetens skick samt övriga skyldigheter som gäller för hyresgästen, såsom att betala hyra. Hyresgarantin inbetalas på Aspas konto. 4 Handbok för invånaren

5 När hyreskontraktet inleds För hyresgarantin betalas ingen ränta och den återbetalas cirka 3 veckor efter att hyreskontraktet har löpt ut, förutsatt att alla dina betalningsskyldigheter är uppfyllda, att alla nycklar till din lägenhet har returnerats och att flyttstädningen har gjorts korrekt. När du flyttar ut från lägenheten ska den vara i samma skick som vid inflyttningsgranskningen, med undantag av normalt slitage. Hyreskontrakt Med hyreskontraktet, som bostadssekreteraren skickar dig för undertecknande, förbinder du dig till att sköta om lägenhetens skick samt övriga skyldigheter som gäller för hyresgästen, såsom att betala hyra. Gör flyttanmälan Enligt lagen måste man alltid göra en flyttanmälan då man flyttar permanent från en bostad till en annan eller om man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör vara magistraten tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen. Enklast gör du flyttanmälan med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod. Du kan även ringa flyttanmälningstelefonen, tfn (lna/msa), från måndag till fredag kl Telefontjänsten ger dig personlig betjäning. Köandet är avgiftsbelagt. Man kan också göra flyttanmälan med en blankett som fås hos posten eller magistraten. Meddela disponentbolaget om att du flyttar så sköter man om att du får ditt namn på brevluckan. Du kan meddela din nya adress till dina vänner och släktingar med de avgiftsfria flyttanmälningskorten som du får hos posten. Konditionsgranskning vid inflyttningen Granska lägenheten tillsammans med en anställd eller någon annan person innan du flyttar in och fyll i blanketten för konditionsgranskning (bilaga 2). När du flyttar ut jämförs lägenhetens skick med det som har beskrivits på denna blankett. Underteckna blanketten och returnera den till den tekniska disponenten. Handbok för invånaren 5

6 När hyreskontraktet inleds Nycklar Du får nycklarna när hyrestiden inleds mot en kvittering av blanketten för konditionsgranskning. Fyll även i blanketten för överlåtande av nycklar (bilaga 3) och returnera den till den administrativa disponenten. Förvara nycklarna omsorgsfullt. Om nycklarna förkommer ska du omedelbart meddela ansvarspersonen för boendeservicen eller bostadssekreteraren. Invånaren debiteras för förkomna nycklar och vid behov omprogrammering av låsen. Teckna ett elavtal Du kan teckna ett elavtal med det elbolag du själv önskar. Du hittar mer information om elbolagen och de elavtal de erbjuder på internet eller genom att kontakta önskat elbolag per telefon. Bilplats Du kan fråga servicebolaget om en bilplats. Förrådsutrymme Om det hör ett förråd till din lägenhet är det på ditt ansvar att skaffa lås till det. Håll förrådet låst. Bostadsbidrag Du ansöker om bostadsbidrag via FPA. Du får hjälp med att fylla i ansökan av en anställd om du har en sådan stödperson. Hemförsäkring Teckna en hemförsäkring som säkerhet för din egendom vid eventuella skador. Om man temporärt inte kan bo i lägenheten på grund av skada ersätter hyresvärden inte invånaren kostnaderna för en tillfällig bostad. 6 Handbok för invånaren

7 Under hyrestiden Under hyrestiden Ordningsregler Följ husbolagets ordningsregler. All sådan verksamhet som stör andra invånare är förbjuden, oberoende av tid på dygnet. I allmänhet råder tystnad i husen mellan kl och Du ansvarar även för störningar som dina gäster orsakar. Som ditt hems värd eller värdinna ansvarar du även för att dina gäster följer ordningsreglerna. Hyresbetalning Betala hyran i tid. Du kan även uppgöra ett direktdebiteringsavtal med din bank för betalning av hyran. Om det uppstår problem i samband med betalningen av hyran ska du omedelbart kontakta bostadssekreteraren. Om du får problem med att betala hyran ska du omedelbart ta tag i saken. Uppsägning av hyreskontrakt på grund av försummelser Vid allvarliga försummelser har hyresvärden rätt att häva kontraktet utan uppsägningstid. Dessa är: underlåtelse att betala hyran överförande av hyresrätten eller överlåtande av lägenheten i strid med bestämmelserna användning av lägenheten för något annat ändamål än vad som förutsätts i hyreskontraktet störande liv försummelse av skyldigheterna att vårda lägenheten Handbok för invånaren 7

8 Under hyrestiden Renlighet och ordning Håll lägenheten och de gemensamma utrymmena rena. Om du har försummat att hålla lägenheten ren har hyresvärden rätt att låta städa lägenheten på din bekostnad. Hyresvärden har rätt att utföra en konditionsgranskning i din lägenhet en gång om året. Ventilation Vädra lägenheten. Lägenheten får inte vädras mot korridoren. Rengör ventilationsventilerna och spisfläktens filter årligen, vid behov oftare. Be vid behov en anställd eller din stödperson om hjälp. Spis Håll spisen ren så att smuts och fett inte fastnar på den. Med tanke på brandsäkerheten ska du inte ställa saker på eller omkring spisen. Kylskåp Rengör kylskåpet och dammsug kylskåpets baksida regelbundet. Frys Avfrosta och rengör frysen regelbundet. Golvbrunnar Rengör golvbrunnarna en gång i månaden. Sopor och avfall Du ska sortera soporna och föra dem till avfallskärlen. Töm inte sådant avfall i WC-stolen eller tvättstället som kan orsaka att de täpps till. Avfall som inte kan sorteras ska du själv föra till en sopstation. Sortera soporna i enlighet med husbolagets anvisningar. 8 Handbok för invånaren

9 Under hyrestiden Tvätt- och diskmaskin Tvättmaskin och diskmaskin är inte standardutrustning i Aspa-stiftelsens lägenheter. Om det finns en tvättmaskin i din lägenhet ansvarar du för underhållet. Kom ihåg att stänga kranen efter användning. Torka tvätten på en ställning, inte i bastun eller på värmeelementen. Lampor och säkringar Du ansvarar för anskaffning och byte av lampor och säkringar. Be vid behov en anställd eller din stödperson om hjälp. Gårdsarbeten Om du bor i en radhuslägenhet ansvarar du för skötseln av din egen trädgård. Skador på lägenheten Du ansvarar för sådana skador som inte kan anses vara orsakade av normalt slitage. Du ansvarar även för de skador dina gäster orsakar. Vattenläckage och skador Meddela omedelbart fastighetsskötseln om skador och felfunktioner som kräver brådskande reparation. Dessa är bland annat vattenläckage, läckage från värmeelementen, tilltäppta avlopp. Läckande kran eller WC-stol En läckande WC-stol kan öka vattenförbrukningen i hela huset mångfaldigt. Meddela omedelbart fastighetsskötseln om läckande kranar eller WC-stolar. Handbok för invånaren 9

10 Under hyrestiden Brandvarnare Räddningslagen kräver att det finns brandvarnare i varje lägenhet. Enligt lagen ansvarar du för anskaffandet och underhållet av brandvarnaren. Du ansvarar för byte av batteri och test av funktionen, såvida din brandvarnare inte är fast kopplad till ett brandvarnarsystem. Säkerställ brandvarnarens funktion en gång i månaden med testknappen. En varningssignal anger att batteriet i brandvarnaren börjar bli tomt. Byt batteri genast när du hör varningssignalen. En brandvarnare är en billig livförsäkring. Rökning Rökning i de lägenheter Aspa-stiftelsen hyr ut är förbjudet! Tobakslagen förbjuder rökning i husets alla gemensamma utrymmen, såsom i trapphuset och i hissen. Kom ihåg att invånaren ska ersätta alla reparationskostnader som orsakas av rökning. Vandalism Meddela alltid vandalism till antingen de anställda eller direkt till polisen. Husdjur Enligt lagen ska hundar och katter hållas kopplade utomhus. Du ansvarar för ditt husdjurs beteende och ett husdjur får inte störa de andra invånarna i huset. Tvättmaskinsanslutningar Invånaren ansvarar för tvättmaskinernas anslutningar, vilket betyder att de ska utföras av en yrkeskunnig person. Försäkringen täcker inte vattenskador till följd av felaktig installation. Elarbeten Installation och reparation av elapparater ska utföras av en yrkeskunnig person. Invånaren får inte själv utföra elinstallationer i lägenheten. 10 Handbok för invånaren

11 När hyreskontraktet upphör När hyreskontraktet upphör Uppsägning av hyreskontraktet Säg upp hyreskontraktet skriftligt med en blankett (bilaga 4). Uppsägning av elavtalet Säg upp ditt eget elavtal. Flyttstädning Utför en omsorgsfull slutstädning. Lämna lägenheten i det skick som du önskar att din kommande lägenhet är när du flyttar in. Kom även ihåg att tömma förvaringsutrymmena och städa upp och ställ i ordning din egen trädgård innan du flyttar ut. Lämna den utrustning som hör till lägenheten på plats. Om du underlåter att städa eller att tömma lägenheten på dina saker, låter Aspa-stiftelsen utföra arbetet och räkningen skickas till dig. Handbok för invånaren 11

12 När hyreskontraktet upphör Konditionsgranskning Lägenheterna granskas i samband med att man flyttar ut. Kom överens om en konditionsgranskning av lägenheten inom två veckor efter att lägenheten har sagt upp. Konditionsgranskningen utförs på samma blankett som när hyreskontraktet inleddes. Invånaren debiteras för eventuella skador i lägenheten. Nycklarna ska returneras mot kvittering senast kl. 12 påföljande vardag efter att hyreskontraktet har upphört. Återbetalning av hyresgarantin Om lägenheten är i skick återbetalas garantin till den person som har ställt den. Kostnaderna för de reparationer invånaren har orsakat avdras från hyresgarantin. Om något är oklart och i problemsituationer eller om du i övrigt behöver hjälp ska du inte tveka att fråga Aspas anställda! Vi är här för dig! 12 Handbok för invånaren

13 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Telefonservicens öppettider Kundservicen vardagar kl e-postadresser: Aspas bostadssekreterare Sirpa Koivumäki tfn frågor som rör uthyrning hyreskontrakt hyresgarantier nyckelförvaltning Tuula Roivas tfn hyresbetalning betalningsuppmaningar/inkasso ersättningar justeringsfakturor Aspas administrativa disponent Timo Naukkarinen tfn ärenden som rör husbolagets förvaltning samarbete med serviceproducenter och anhöriga störningar i boendet Aspas tekniska disponent Maisa Paloranta tfn konditionsgranskningar brister och reparationsbehov i lägenheten, t.e. kylskåp, elspis, fasta inredningar husbolagets renoveringar Aspas bostäder råd Miia Rytkönen tfn bostäder rådgivning, betalningsplaner, hembesök Handbok för invånaren 13

14 Bilagor Bilaga 1. 14

15 Bilaga 2. Bilagor 15

16 Bilagor Bilaga 3. 16

17 Bilagor Bilaga 4. 17

18 Bilagor Bilaga 5. Tabell om de vanligaste ansvarigheter gällande underhåll Aspa-stiftelsen Husbolaget Lägenhetens ytterdörr, balkongens ytterdörr Lägenhetens innerdörrar Brevlucka, namnskylt på dörren, lås till ytterdörrarna Dörrklocka Fönstrens innersida och -rutor Fönstrets ytterglas Vädringslucka Balkongdörrens och fönstrens tätningar hyresgästen Persienner Skåp och garderober Gardinstång, fönsterbräda Handtvättställ, badkar Vattenkranar, blandare Slangar, handduschar Spiskåpa, kopplad till frånluftskanal hyresgästen/belysning apparat Spisfläkt, kopplad till filter hyresgästen rengör WC-stol, tvättställ, behållare och sköljventil Tvättmaskinens anslutning hyresgästen Friskluftsventil hyresgästen rengör reparation, förnyande Säkringspanel Brytare och eluttag täckbricka uttag Säkring, lysrör, lampor hyresgästen Värmeelement fasta Hushållsmaskiner (kylskåp, frys, spis, spishäll, ugn) Fast installerad lampa Generellt kablage Optiskt fibernät Vägguttag och fasta datakommunikationsboar täckbricka uttag Gemensamma antennanläggningar Postlåda Brandvarnare hyresgästen Avfallsservice Lägenhetens trädgård; gräsmatta, mindre planteringar hyresgästen Gränsstaket 18

19 Bilagor Bilaga 6. 19

20 Aspa-stiftelsen är en riksomfattande stiftelse som grundades av 13 handikapporganisationer år Vår uppgift är att främja möjligheterna till ett självständigt liv i vanliga boendemiljöer för personer med handikapp och under rehabiliteringen efter psykiska funktionshinder. Vår verksamhet styrs av Aspas värderingar: respekt för människan, trygghet och sakkunskap. Våra huvudfinansiärer är Penningautomatföreningen RAY och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Aspa-stiftelsen Spannmålsvägen 4 A Helsingfors Tfn fa

Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst!

Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst! Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Denna pärm innehåller Boendeservicestiftelsen ASPAs boendefolder. Syftet med denna folder är att underlätta ditt och hyresvärdens samarbete

Läs mer

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster INVÅNARGUIDE för A-bolagens hyresgäster BOLAGEN Välkommen till ditt A-hem Välkommen som hyresgäst i A-bolagen. A-koncernens moderbolag är Borgå A-bostäder Ab, vars verksamhet är koncentrerad till aravahyresbostäder.

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Bo bra Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många andra skrivna

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer