Handbok för invånaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för invånaren"

Transkript

1 Till ett riktigt hem. Handbok för invånaren Sivu 14 TEEMA Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Sivu 4 Sivu 8 Sivu 20 Förvara den här handboken i din lägenhet.

2 Innehåll Välkommen som hyresgäst 3 När hyreskontraktet inleds 4 Hyresgaranti 4 Hyreskontrakt 5 Gör flyttanmälan 5 Konditionsgranskning vid inflyttningen 5 Nycklar 6 Teckna ett elavtal 6 Bilplats 6 Förrådsutrymme 6 Bostadsbitrag 6 Hemförsäkring 6 Under hyrestiden 7 Ordningsregler 7 Hyresbetalning 7 Uppsägning av hyreskontrakt på grund av försummelser 7 Renlighet och ordning 8 Ventilation 8 Spis 8 Kylskåp 8 Frys 8 Gålvbrunnar 8 Sopor och avfall 8 Tvätt- och diskmaskin 9 Lampor och säkringar 9 Gårdsarbeten 9 Skador på lägenheten 9 Vattenläckage och skador 9 Läckande kran eller WC-stol 9 Brandvarnare 10 Rökning 10 Vandalism 10 Husdjur 10 Tvättmaskinsanslutningar 10 Elarbeten 10 När hyreskontraktet upphör 11 Uppsägning av hyreskontraktet 11 Uppsägning av elavtalet 11 Flyttstädning 11 Konditionsgranskning 12 Återbetalning av hyresgarantin 12 Kontaktuppgifter 13 Bilagor 14 2 Handbok för invånaren

3 Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Syftet med handboken är att underlätta samarbetet mellan dig och hyresvärden samt att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som hör samman med boendet. Du har rätt att få hjälp och stöd när du sköter ärenden som hör samman med boendet. Handboken innehåller följande blanketter: Anmälan om hyresavtalsuppgifter Konditionsgranskning av lägenheten Överlåtande av nycklar Anmälan om uppsägning av hyreslägenheten Med samarbetshälsningar, Marsa Björkman Fastighetschef tfn Aspa-stiftelsen Handbok för invånaren 3

4 När hyreskontraktet inleds När hyreskontraktet inleds Innan du tecknar ett hyreskontrakt ska du meddela dina personuppgifter till bostadssekreteraren på blanketten för anmälan om hyresavtalsuppgifter (bilaga 1). Hyresgaranti I Aspa debiteras en hyresgaranti som motsvarar en (1) månads hyra. Hyresgarantin ska betalas innan nycklarna överlåts. Denna hyresgaranti debiteras såväl för tidsbundna och tillsvidare gällande hyreskontrakt. Hyresgarantin kan vara: Ett skriftligt intyg över hyresgaranti som har beviljats av kommunens socialväsen. Ett på konto inbetalat belopp som motsvarar en månads hyra och kontot pantsätts som hyresgaranti. Det är skäl att öppna ett eget konto för detta ändamål, ett sparkonto är det bästa alternativet. För pantsättning av hyresgarantin görs en skriftlig anmälan på en av banken utarbetad blankett. Med hyreskontraktet förbinder du dig till att sköta om lägenhetens skick samt övriga skyldigheter som gäller för hyresgästen, såsom att betala hyra. Hyresgarantin inbetalas på Aspas konto. 4 Handbok för invånaren

5 När hyreskontraktet inleds För hyresgarantin betalas ingen ränta och den återbetalas cirka 3 veckor efter att hyreskontraktet har löpt ut, förutsatt att alla dina betalningsskyldigheter är uppfyllda, att alla nycklar till din lägenhet har returnerats och att flyttstädningen har gjorts korrekt. När du flyttar ut från lägenheten ska den vara i samma skick som vid inflyttningsgranskningen, med undantag av normalt slitage. Hyreskontrakt Med hyreskontraktet, som bostadssekreteraren skickar dig för undertecknande, förbinder du dig till att sköta om lägenhetens skick samt övriga skyldigheter som gäller för hyresgästen, såsom att betala hyra. Gör flyttanmälan Enligt lagen måste man alltid göra en flyttanmälan då man flyttar permanent från en bostad till en annan eller om man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör vara magistraten tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen. Enklast gör du flyttanmälan med hjälp av den elektroniska kommunikationstjänsten på adressen fi (24 h/dygn). Här krävs nätbankkoder, identitetskort eller Postens användarkod. Du kan även ringa flyttanmälningstelefonen, tfn (lna/msa), från måndag till fredag kl Telefontjänsten ger dig personlig betjäning. Köandet är avgiftsbelagt. Man kan också göra flyttanmälan med en blankett som fås hos posten eller magistraten. Meddela disponentbolaget om att du flyttar så sköter man om att du får ditt namn på brevluckan. Du kan meddela din nya adress till dina vänner och släktingar med de avgiftsfria flyttanmälningskorten som du får hos posten. Konditionsgranskning vid inflyttningen Granska lägenheten tillsammans med en anställd eller någon annan person innan du flyttar in och fyll i blanketten för konditionsgranskning (bilaga 2). När du flyttar ut jämförs lägenhetens skick med det som har beskrivits på denna blankett. Underteckna blanketten och returnera den till den tekniska disponenten. Handbok för invånaren 5

6 När hyreskontraktet inleds Nycklar Du får nycklarna när hyrestiden inleds mot en kvittering av blanketten för konditionsgranskning. Fyll även i blanketten för överlåtande av nycklar (bilaga 3) och returnera den till den administrativa disponenten. Förvara nycklarna omsorgsfullt. Om nycklarna förkommer ska du omedelbart meddela ansvarspersonen för boendeservicen eller bostadssekreteraren. Invånaren debiteras för förkomna nycklar och vid behov omprogrammering av låsen. Teckna ett elavtal Du kan teckna ett elavtal med det elbolag du själv önskar. Du hittar mer information om elbolagen och de elavtal de erbjuder på internet eller genom att kontakta önskat elbolag per telefon. Bilplats Du kan fråga servicebolaget om en bilplats. Förrådsutrymme Om det hör ett förråd till din lägenhet är det på ditt ansvar att skaffa lås till det. Håll förrådet låst. Bostadsbidrag Du ansöker om bostadsbidrag via FPA. Du får hjälp med att fylla i ansökan av en anställd om du har en sådan stödperson. Hemförsäkring Teckna en hemförsäkring som säkerhet för din egendom vid eventuella skador. Om man temporärt inte kan bo i lägenheten på grund av skada ersätter hyresvärden inte invånaren kostnaderna för en tillfällig bostad. 6 Handbok för invånaren

7 Under hyrestiden Under hyrestiden Ordningsregler Följ husbolagets ordningsregler. All sådan verksamhet som stör andra invånare är förbjuden, oberoende av tid på dygnet. I allmänhet råder tystnad i husen mellan kl och Du ansvarar även för störningar som dina gäster orsakar. Som ditt hems värd eller värdinna ansvarar du även för att dina gäster följer ordningsreglerna. Hyresbetalning Betala hyran i tid. Du kan även uppgöra ett direktdebiteringsavtal med din bank för betalning av hyran. Om det uppstår problem i samband med betalningen av hyran ska du omedelbart kontakta bostadssekreteraren. Om du får problem med att betala hyran ska du omedelbart ta tag i saken. Uppsägning av hyreskontrakt på grund av försummelser Vid allvarliga försummelser har hyresvärden rätt att häva kontraktet utan uppsägningstid. Dessa är: underlåtelse att betala hyran överförande av hyresrätten eller överlåtande av lägenheten i strid med bestämmelserna användning av lägenheten för något annat ändamål än vad som förutsätts i hyreskontraktet störande liv försummelse av skyldigheterna att vårda lägenheten Handbok för invånaren 7

8 Under hyrestiden Renlighet och ordning Håll lägenheten och de gemensamma utrymmena rena. Om du har försummat att hålla lägenheten ren har hyresvärden rätt att låta städa lägenheten på din bekostnad. Hyresvärden har rätt att utföra en konditionsgranskning i din lägenhet en gång om året. Ventilation Vädra lägenheten. Lägenheten får inte vädras mot korridoren. Rengör ventilationsventilerna och spisfläktens filter årligen, vid behov oftare. Be vid behov en anställd eller din stödperson om hjälp. Spis Håll spisen ren så att smuts och fett inte fastnar på den. Med tanke på brandsäkerheten ska du inte ställa saker på eller omkring spisen. Kylskåp Rengör kylskåpet och dammsug kylskåpets baksida regelbundet. Frys Avfrosta och rengör frysen regelbundet. Golvbrunnar Rengör golvbrunnarna en gång i månaden. Sopor och avfall Du ska sortera soporna och föra dem till avfallskärlen. Töm inte sådant avfall i WC-stolen eller tvättstället som kan orsaka att de täpps till. Avfall som inte kan sorteras ska du själv föra till en sopstation. Sortera soporna i enlighet med husbolagets anvisningar. 8 Handbok för invånaren

9 Under hyrestiden Tvätt- och diskmaskin Tvättmaskin och diskmaskin är inte standardutrustning i Aspa-stiftelsens lägenheter. Om det finns en tvättmaskin i din lägenhet ansvarar du för underhållet. Kom ihåg att stänga kranen efter användning. Torka tvätten på en ställning, inte i bastun eller på värmeelementen. Lampor och säkringar Du ansvarar för anskaffning och byte av lampor och säkringar. Be vid behov en anställd eller din stödperson om hjälp. Gårdsarbeten Om du bor i en radhuslägenhet ansvarar du för skötseln av din egen trädgård. Skador på lägenheten Du ansvarar för sådana skador som inte kan anses vara orsakade av normalt slitage. Du ansvarar även för de skador dina gäster orsakar. Vattenläckage och skador Meddela omedelbart fastighetsskötseln om skador och felfunktioner som kräver brådskande reparation. Dessa är bland annat vattenläckage, läckage från värmeelementen, tilltäppta avlopp. Läckande kran eller WC-stol En läckande WC-stol kan öka vattenförbrukningen i hela huset mångfaldigt. Meddela omedelbart fastighetsskötseln om läckande kranar eller WC-stolar. Handbok för invånaren 9

10 Under hyrestiden Brandvarnare Räddningslagen kräver att det finns brandvarnare i varje lägenhet. Enligt lagen ansvarar du för anskaffandet och underhållet av brandvarnaren. Du ansvarar för byte av batteri och test av funktionen, såvida din brandvarnare inte är fast kopplad till ett brandvarnarsystem. Säkerställ brandvarnarens funktion en gång i månaden med testknappen. En varningssignal anger att batteriet i brandvarnaren börjar bli tomt. Byt batteri genast när du hör varningssignalen. En brandvarnare är en billig livförsäkring. Rökning Rökning i de lägenheter Aspa-stiftelsen hyr ut är förbjudet! Tobakslagen förbjuder rökning i husets alla gemensamma utrymmen, såsom i trapphuset och i hissen. Kom ihåg att invånaren ska ersätta alla reparationskostnader som orsakas av rökning. Vandalism Meddela alltid vandalism till antingen de anställda eller direkt till polisen. Husdjur Enligt lagen ska hundar och katter hållas kopplade utomhus. Du ansvarar för ditt husdjurs beteende och ett husdjur får inte störa de andra invånarna i huset. Tvättmaskinsanslutningar Invånaren ansvarar för tvättmaskinernas anslutningar, vilket betyder att de ska utföras av en yrkeskunnig person. Försäkringen täcker inte vattenskador till följd av felaktig installation. Elarbeten Installation och reparation av elapparater ska utföras av en yrkeskunnig person. Invånaren får inte själv utföra elinstallationer i lägenheten. 10 Handbok för invånaren

11 När hyreskontraktet upphör När hyreskontraktet upphör Uppsägning av hyreskontraktet Säg upp hyreskontraktet skriftligt med en blankett (bilaga 4). Uppsägning av elavtalet Säg upp ditt eget elavtal. Flyttstädning Utför en omsorgsfull slutstädning. Lämna lägenheten i det skick som du önskar att din kommande lägenhet är när du flyttar in. Kom även ihåg att tömma förvaringsutrymmena och städa upp och ställ i ordning din egen trädgård innan du flyttar ut. Lämna den utrustning som hör till lägenheten på plats. Om du underlåter att städa eller att tömma lägenheten på dina saker, låter Aspa-stiftelsen utföra arbetet och räkningen skickas till dig. Handbok för invånaren 11

12 När hyreskontraktet upphör Konditionsgranskning Lägenheterna granskas i samband med att man flyttar ut. Kom överens om en konditionsgranskning av lägenheten inom två veckor efter att lägenheten har sagt upp. Konditionsgranskningen utförs på samma blankett som när hyreskontraktet inleddes. Invånaren debiteras för eventuella skador i lägenheten. Nycklarna ska returneras mot kvittering senast kl. 12 påföljande vardag efter att hyreskontraktet har upphört. Återbetalning av hyresgarantin Om lägenheten är i skick återbetalas garantin till den person som har ställt den. Kostnaderna för de reparationer invånaren har orsakat avdras från hyresgarantin. Om något är oklart och i problemsituationer eller om du i övrigt behöver hjälp ska du inte tveka att fråga Aspas anställda! Vi är här för dig! 12 Handbok för invånaren

13 Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter Telefonservicens öppettider Kundservicen vardagar kl e-postadresser: Aspas bostadssekreterare Sirpa Koivumäki tfn frågor som rör uthyrning hyreskontrakt hyresgarantier nyckelförvaltning Tuula Roivas tfn hyresbetalning betalningsuppmaningar/inkasso ersättningar justeringsfakturor Aspas administrativa disponent Timo Naukkarinen tfn ärenden som rör husbolagets förvaltning samarbete med serviceproducenter och anhöriga störningar i boendet Aspas tekniska disponent Maisa Paloranta tfn konditionsgranskningar brister och reparationsbehov i lägenheten, t.e. kylskåp, elspis, fasta inredningar husbolagets renoveringar Aspas bostäder råd Miia Rytkönen tfn bostäder rådgivning, betalningsplaner, hembesök Handbok för invånaren 13

14 Bilagor Bilaga 1. 14

15 Bilaga 2. Bilagor 15

16 Bilagor Bilaga 3. 16

17 Bilagor Bilaga 4. 17

18 Bilagor Bilaga 5. Tabell om de vanligaste ansvarigheter gällande underhåll Aspa-stiftelsen Husbolaget Lägenhetens ytterdörr, balkongens ytterdörr Lägenhetens innerdörrar Brevlucka, namnskylt på dörren, lås till ytterdörrarna Dörrklocka Fönstrens innersida och -rutor Fönstrets ytterglas Vädringslucka Balkongdörrens och fönstrens tätningar hyresgästen Persienner Skåp och garderober Gardinstång, fönsterbräda Handtvättställ, badkar Vattenkranar, blandare Slangar, handduschar Spiskåpa, kopplad till frånluftskanal hyresgästen/belysning apparat Spisfläkt, kopplad till filter hyresgästen rengör WC-stol, tvättställ, behållare och sköljventil Tvättmaskinens anslutning hyresgästen Friskluftsventil hyresgästen rengör reparation, förnyande Säkringspanel Brytare och eluttag täckbricka uttag Säkring, lysrör, lampor hyresgästen Värmeelement fasta Hushållsmaskiner (kylskåp, frys, spis, spishäll, ugn) Fast installerad lampa Generellt kablage Optiskt fibernät Vägguttag och fasta datakommunikationsboar täckbricka uttag Gemensamma antennanläggningar Postlåda Brandvarnare hyresgästen Avfallsservice Lägenhetens trädgård; gräsmatta, mindre planteringar hyresgästen Gränsstaket 18

19 Bilagor Bilaga 6. 19

20 Aspa-stiftelsen är en riksomfattande stiftelse som grundades av 13 handikapporganisationer år Vår uppgift är att främja möjligheterna till ett självständigt liv i vanliga boendemiljöer för personer med handikapp och under rehabiliteringen efter psykiska funktionshinder. Vår verksamhet styrs av Aspas värderingar: respekt för människan, trygghet och sakkunskap. Våra huvudfinansiärer är Penningautomatföreningen RAY och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Aspa-stiftelsen Spannmålsvägen 4 A Helsingfors Tfn fa

Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst!

Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst! Boendefolder 2013 Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Denna pärm innehåller Boendeservicestiftelsen ASPAs boendefolder. Syftet med denna folder är att underlätta ditt och hyresvärdens samarbete

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 Innehållsförteckning Till läsaren 3 I INLEDNING 9 1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 1.1 Huvudregel gällande underhållsansvar 9 1.1.1 Bolagets ansvar 9 1.1.2 Aktieägarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar!

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar! FLYTTRÅD Till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna. besiktning

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS INFÖR FLYTT AVFLYTTNINGSINFORMATION GODA RÅD TILL DIG SOM FLYTTAR Det är mycket att tänka på när man flyttar från sin lägenhet. För att

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna.

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna. Disponentparken/Studentbostad Din hyresvärd är Herbert Lindgren som har kontor i källaren. Telefonnummer 073-330 41 25 Gemensamma utrymmen Rökning är absolut förbjudet! Vi som äger fastigheten har arbetat

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg. Kontakta

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut Flytta ut Uppsägningstid Det är alltid 3månaders uppsägningstid from nästkommande månad som gäller för bostadslägenheter. Uppsägningen måste vara oss skriftligen tillhanda innan månadsskiftet för att den

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Välkommen till. din nya bostad

Välkommen till. din nya bostad Välkommen till din nya bostad adressändring autogiro hyresavier TRIVSEL Husdjur Grilla Energi felanmälan Nycklar Städning BRANDSÄKERHET Välkommen till din nya bostad Vi är glada över att du har valt Diös

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss. För att allt ska funka, helt enkelt. FLYTTA IN När du flyttar in i din nya lägenhet

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Till dig som flyttar Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Läs om hur du gör flytten lättare Är det något du undrar över när det gäller din flytt? Välkommen

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

Att flytta in i servicebostad

Att flytta in i servicebostad Sid 1(6) Sid 2(6) Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan vara att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en servicebostad.

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för.

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Hyresgästen ansvarar för att: Omgående rapportera när fel uppstår i lägenheten. Om hyresgästen vid upprepande tillfällen inte släpper

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Råd och regler för dig som skall flytta ut

Råd och regler för dig som skall flytta ut Råd och regler för dig som skall flytta ut köket varsamt! förrådet nallar Några flyttråd på vägen Passa på och rensa bland dina saker! Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong. Märk

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna Tips inför flytten! Råd & tips från Fastighetsägarna Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyren får du några tips på hur flytten blir enkel och smidig för alla inblandade. Tips

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer