FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige"

Transkript

1 FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1

2 STILs verksamhetsberättelse Layout: Birgitta Ståhlberg. Foto: Linda Håkansson. Omslagsbilden föreställer STIL-medlemmen Samieh Hardani tillsammans med två av sina assistenter. 2 STILs verksamhetsberättelse 2012

3 Innehåll InlednIng Ordföranden har ordet Detta är STIL Styrelsen IntressepolItIk Det intressepolitiska året Demonstration mot och yttranden på utredning om assistansfusk Manifestation Utan assistans stannar livet Konferens i Jönköping STIL-priset STIL-dagen 2012 Sista Marschen för tillgänglighet Medlemsmöten Grupp för medlemsinflytande Samarbeten personlig assistans Personliga assistenter STILs kontor Resursavdelningen Nya medlemmar Utbildning/kursverksamhet Ekonomi och löneavdelningen Kommunikationsavdelningen STILS medlemskap Tack STILs verksamhetsberättelse

4 Inledning ordföranden har ordet Ombildningen 2012 var ett innehållsrikt år för STIL. Stort fokus låg under året på omstrukturering av organisationen och både vi i styrelsen och övriga medlemmar har varit med och fattat viktiga beslut för att forma ett hållbart STIL som kan utvecklas även på lång sikt. Vid årsstämman den 12 maj blev jag ännu en gång omvald och inledde den nya mandatperioden att som ordförande leda styrelsearbetet i utformningen av förslag till formen för STILs fortsatta organisationsform. För att informera om den förestående ombildningen av STIL höll vi under våren och hösten ett antal medlemsmöten, både i Stockholm och i Sundsvall. Mötena gav också medlemmarna tillfälle att komma med synpunkter och ställa frågor. Måndagen den 22 oktober röstade så STILs extrastämma igenom styrelsens förslag och vi i styrelsen var väldigt glada för den goda stämningen vid själva stämman och att de diskussioner som fördes var högst relevanta och givande. Det är alltid roligt att se att vi är många engagerade medlemmar i föreningen. Strax efter extrastämman påbörjades arbetet med att genomföra själva ombildningen, vilket i praktiken innebar att vi vid årsskiftet 2012/2013 flyttade själva assistansverksamheten till STIL Assistans AB. Ombildningen i sig innebär dock ingen skillnad i hur assistansen bedrivs. Varken praktiskt eller ideologiskt och inte heller de personliga assistenternas anställningsvillkor har påverkats. Resultatet Efter ombildningen består nu STIL av Föreningen STIL och STIL Assistans AB, ett av föreningen helägt kooperativt serviceaktiebolag. Denna uppdelning möjliggör bland annat att Föreningen STIL nu har kunnat anställa en intressepolitisk sekreterare som har till uppgift att försvara, bevara och utveckla assistansreformen genom ett mer koncentrerat påverkansarbete än vi har haft möjlighet till tidigare. Emma Johansson STIL har fått sin tillståndsansökan godkänd av Socialstyrelsen. Inte för att vi hade förväntat oss något annat, men det är självklart bra att vi nu har det på pränt. Engagemang och påverkansarbete Liksom tidigare år har ökat medlemsengagemang stått i fokus för mig som ordförande och självklart också för övriga styrelsen. En grupp har bildats för och av medlemmar för att nå ökat medlemsinflytande och vi hoppas att bland annat från denna grupp få nya förslag på hur vi kan få STILs medlemmar att 4 STILs verksamhetsberättelse 2012

5 Inledning bli än mer delaktiga. Dels handlar det om att fler ska känna sig välkomna och attraherade av våra öppna hus, gemensamma fikor och andra medlemsgemensamma begivenheter. Men vi hoppas också att fler sluter upp när vi genomför olika kampanjer, exempelvis tillsammans med andra organisationer. Tillsammans kan vi uppnå saker och det är viktigt för oss att samarbeta både inom organisationen men också med likasinnade syskonorganisationer. Ett bra exempel på ett sådant samarbete under 2012 är kampanjen Utan assistans stannar livet. Kampanjen var ett samarbete mellan flera olika organisationer såsom exempelvis JAG, DHR och IfA och kulminerade den 5 maj då över 300 personer samlades på Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm för att manifestera mot nedskärningarna av den personliga assistansen. Till minne av Erik Ljungberg En aktivist och eldsjäl som brann för full tillgänglighet och den självklara rätten till personlig assistans lämnade oss hastigt under våren. Erik Ljungberg gick bort den 16 mars 2012 och har lämnat efter sig ett tomrum som är omöjligt att fylla. Erik satt i Europeiska Independent Living-rörelsens (ENIL) styrelse. Han var mannen bakom det digitala timredovisningsprogrammet Aiai och den funktionshinderpolitiska bloggen Full Delaktighet. Han var en aktivist och en eldsjäl som brann för full tillgänglighet och den självklara rätten till personlig assistans fick Erik STIL-priset Hjärter Ess, för sin kamp mot Västtrafik, för allas rätt att åka spårvagn, bland annat genom hemsidan Västtragik. Den 30 mars höll STIL en minnesstund för Erik där den som ville hade möjlighet att komma och hedra hans minne. En sådan bortgång blir ett tydligt kvitto på livets förgänglighet och det blir också smärtsamt tydligt att vi ingenting kan ta för givet. Men samtidigt som det innebär sorg får det mig också att med än mer stärkt övertygelse inse vikten av att vi tar vara på våra liv. Att vi med näbbar och klor försvarar assistansreformen och kämpar för att reformens grundtanke förverkligas. Så att vi alla kan delta i samhället på lika villkor. Framtiden Assistansreformen är hårt ansatt. På det hela taget var 2012 ett tufft år för styrelsen med stora frågor att driva igenom. Styrelsen har hållit ihop för att driva igenom viktiga frågor för STILs framtid. Om vi vill bevara detta verktyg till självbestämmande efterlyser vi fler som engagerar sig i frågan. Debatten handlar inte längre bara om fusk och oegentligheter utan har kommit att handla om själva kärnan av reformen. Klimatet har hårdnat. Tack Med dessa ord vill jag passa på att tacka alla i styrelsen för det stora engagemanget, det hårda arbetet, alla de kloka idéerna och givande diskussionerna. I synnerhet vill jag tacka Jamie Bolling och Tobias Samuelsson som avtackades som styrelseledamöter vid årsstämman Självklart vill jag också tacka alla arbetsledare och medarbetsledare för det arbete och engagemang ni lägger på assistansen. Även ett stort tack till STILs verksamhetsledare Katarina Bergwall som tillsammans med övriga i ledningsgruppen stöttat styrelsearbetet på bästa sätt. Och sist men inte minst går mitt tack till alla på kontoret för det stöd ni ger oss arbetsledare, medarbetsledare och assistenter för att vi alla ska få en assistans som fungerar utifrån individuella förutsättningar. Ett särskilt tack till Suzanne Elmqvist och Kerstin Kruse, som båda varit anställda länge på kontoret i Stockholm och som avslutade sina anställningar under året som gick. För Kerstin hägrade pensionen och Suzanne har valt att nu möta nya utmaningar som konsult och jag önskar dem lycka till i allt de företar sig! STILs verksamhetsberättelse

6 Inledning detta är stil STIL är en del av den internationella medborgarrättsrörelsen för personer med funktionsnedsättning. STIL har till syfte att sprida Independent Livingideologin och administrera personlig assistans. Detta innebär att vi vill stödja människor med funktionsnedsättning så att vi själva kan ta ansvar för våra liv. Föreningen STIL arbetar intressepolitiskt för att skapa ett jämlikt samhälle, där alla människor med eller utan funktionsnedsättningar har lika värde. Vi anser att vi som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar är de verkliga experterna på våra behov. Föreningen är partipolitiskt obunden. STIL är en ideell förening och ett kooperativ som leds av stämman och en av stämman vald styrelse. Till ledamot i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i föreningen samt använder sig av personlig assistans genom STIL. STIL kämpar för lagstadgad rätt till personlig assistans, tillgänglighet, utbildning, möjlighet till arbete, familjebildning och geografisk rörlighet. STIL bekämpar institutioner, förmynderi och diskriminering. STIL arbetar med att informera om Independent Living-ideologi såväl inom som utom landet, bland annat genom att vara delaktig i internationella nätverk. styrelsen För innevarande mandatperiod valde årsstämman följande arbetsledare till styrelsen: Ordförande: Emma Johansson Ledamöter: Katharina Holtbo på 2 år (omval), Maria Dahl och Mona Esbjörnson på 2 år (nyval). Följande ledamöter valdes på 2 år föregående stämma och kvarstår till ordinarie stämma 2013: Veronica Kallander, Björn Thorén, Susanne Berg, Jonas Franksson och Bengt Elmén. Internrevisor: Kerstin Nilson Susanne Berg och Katharina Holtbo valdes vid konstituerande styrelsesammanträde till förste respektive andre vice ordförande. Styrelsen har fortsatt att arbeta inom verksamhetsutskott (VU) och ett intressepolitiskt utskott (IU) för att kunna fokusera på respektive område. VU arbetar med verksamheten gällande STIL som assistansanordnare och tar hand om löpande frågor och bereder större frågor till styrelsesammanträdena. IU arbetar med föreningens intressepolitik och bereder större frågor till styrelsesammanträden. Utskotten sker var sjätte vecka och till utskotten är både ledamöter och tjänstemän ansvariga för att ta med och lyfta upp frågor till diskussion som ska till styrelsen för beslut. Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 12 protokollförda styrelsesammanträden. Därtill har styrelsen genomfört 12 utskottsmöten varav 6 med intressepolitiska utskottet och 6 med verksamhetsutskottet. Uttalande I samband med en debatt som blommade upp på hösten angående tillgängliga studentbostäder skickade STILs styrelse en hälsning till Centerns ungdomsförbunds ordförande, Hanna Wagenius, i form av ett uttalande. Under en debatt i SVTs Agenda den 23 september med DHRs förbundsordförande Maria Johansson sa Wagenius att det är ett behjärtansvärt mål att bygga tillgängliga studentlägenheter. Samtidigt tyckte hon dock att det är cyniskt av funktionsnedsatta att inte unna de som inte har funktonshinder att lättare få en bostad. Styrelsens uttalande som svar på Wagenius kommentar löd såhär: Vi i STILs styrelse tycker att det är behjärtansvärt att även folk från landsbygden får möjlighet att sitta i Sveriges riksdag. Vi har räknat och kommit fram till att det vore klart kostnadseffektivt om endast personer från Stockholms innerstad kunde bli valda till att föra folkets talan. Vi skulle spara en massa pengar på resor, traktamenten och dubbelt boende för riksdagsledamöterna. Som bieffekt skulle man få loss en massa centralt belägna lägenheter och rum som man 6 STILs verksamhetsberättelse 2012

7 Inledning enkelt skulle kunna göra om till tillgängliga studentlägenheter. Kvalitetsenkäten Styrelsen initierade också en kvalitetsenkät som gick ut till samtliga arbetsledare och medarbetsledare. Syftet med enkäten och intervjuerna var att få veta vad som är viktigt för att du ska uppleva god kvalitet i din personliga assistans, samtidigt som styrelsen ville undersöka vad STIL behöver arbeta mer med och förbättra för att uppnå bästa tänkbara kvalitet. Enkäten ligger till grund för de kvalitetsmål som STIL ska arbeta med framöver och enkätsvaren gav konkreta förslag till förbättringar. Bland annat angavs i enkäten att det är svårt att rangordna de olika begreppen inflytande, flexibilitet och integritet med hänvisning till att alla tre begreppen är lika viktiga. Resultatet visade att begreppet inflytande rangordnas högst och därefter flexibilitet. Det som rangordnades högst för att få kvalitet i assistansen var att assistansen utgår från arbetsledarens behov och önskemål. Målbild Styrelsen har under året lagt fokus på att formulera en framåtsyftande målbild som tydliggör att vi är en aktivt pådrivande medborgarrättsorganisation som realiserar våra idéer och som inte enbart handlar om personlig assistans. Att vi har en förankring hos allmänheten och ett stort kontaktnätverk med IL-organisationer runt om i världen. Mona Esbjörnsson Maria Dahl STILs verksamhetsberättelse

8 Intressepolitik det IntressepolItIska året 2012 var, liksom året innan, ett ganska dystert år för den personliga assistansen. Året började med att den statliga utredningen om fusk och oegentligheter med assistansersättningen presenterades. Utredningen kom också att bli något som präglade hela den intressepolitiska verksamheten under året. Arbetet kommer att fortsätta även nästa år när lagändringarna träder i kraft och ytterligare utredningar påbörjas. I efterdyningarna av utredningen började även ledarskribenter och krönikörer allt mer ifrågasätta den personliga assistansen. Är det verkligen ekonomiskt försvarbart? Är alla som har personlig assistans idag fuskare och överutnyttjare? Många var de assistansanvändare som reagerade kraftigt mot Gunnar Wetterbergs tankar om att införa den goda institutionen som Expressen valde att publicera på Internationella funktionshindersdagen. Det finns naturligtvis inga goda institutioner. Det finns institutioner, punkt. Och de är inte av godo. STIL uppmärksammade redan på 1980-talet situationen för personer med omfattande funktionsnedsättningar som var tvungna att leva på institution eller var beroende av anhöriga för att kunna överleva. Det handlade precis om det att överleva. Att leva ett jämlikt liv med familj, studier, arbete och full delaktighet i samhällslivet var närmast en utopi. Med ett pilotprojekt kunde STIL visa att det gick att uppnå en mycket högre livskvalitet genom personlig assistans och det till samma kostnad som hemtjänst. Det gick plötsligt att utbilda sig, att skaffa jobb och bilda familj. Det gick att resa och upptäcka världen, att ha ett fritidsintresse utanför hemmet och man kunde ta sitt ansvar som en aktiv medborgare i Sverige. Under 2012 fortsatte dessutom neddragningarna inom den personliga assistansen och allt fler förlorade sin statliga assistansersättning. De kommunala alternativen fyller inte på långa vägar de behov som finns och ett flertal personer har till exempel fått ge upp sina arbeten. För oss i STIL är rätten till personlig assistans den högst prioriterade frågan och vi anser att en lagändring måste till för att säkerställa denna rätt. Som ett led i detta arbete genomförde STIL tillsammans med andra funktionshinders- och brukarorganisationer i början av maj en flera dagar lång manifestation kring ämnet vid namn Utan assistans stannar livet!. Samtidigt debatterades även frågan i Riksdagens socialutskott. Ett krav på lagändring uteblev dock och istället framhöll Socialutskottet att den planerade utredningen från Inspektionen för Socialförsäkringen ska påskyndas. En delrapport önskades senast i december 2012 och hela utredningen ska vara klar oktober Den 24 maj kom direktiven på utredningen från regeringen. Till vår frustration blev brukar- och funktionshindersrörelsen inte inbjuden till utredningens första steg utan kommer att få vara med först under 2013 och När delrapporten så till slut kom, ett par veckor innan jul, hoppades vi åter att Regeringen skulle göra något mer konkret men åter igen blev beskedet negativt. Detta till trots att ISF i rapporten konstaterade att det fanns ett troligt samband mellan neddragningarna och Regeringsrättens dom Regeringen valde att vänta till slutrapporten är klar och fram till dess verkar läget tyvärr vara låst. STIL kommer dock fortsätta arbeta med frågan. Demonstration mot och yttranden på utredning om assistansfusk I början av året infann sig en spänd och orolig väntan på resultatet av den statliga utredningen om fusk och oegentligheter med assistansersättningen. Utifrån de två möten som representanter för assistansanvändarna tidigare hade haft med enmansutredaren Susanne Billum förstod vi att vi hade skäl att oroa oss. På eftermiddagen den 16 februari presenterades till slut utredningen. Samtidigt, i bitande vinterkyla, genomförde STIL och Föreningen JAG en gemensam demonstration på Mynttorget utanför Riksdagen i Stockholm. Totalt samlades ett 80-tal personer och såväl politiker som media uppmärksammade det 8 STILs verksamhetsberättelse 2012

9 Intressepolitik Manifestation mot neddragningar av den personliga assistansen på Mynttorget i Stockholm hela. Tack vare manifestationen flyttades fokus på debatten just den dagen bort från fusket till att den personliga assistansen är en livsviktig reform. STIL är givetvis oerhört angelägna om att man ska stävja fusket med assistansersättningen och en del förslag var bra. Tyvärr besannades dock en del av våra farhågor med utredningen. Det fanns flera förslag som vi såg skulle minska assistansanvändarnas självbestämmande och integritet, exempelvis bestämmelser om vilka som skulle tillåtas arbeta som personliga assistenter och inspektioner i hemmet för dem som har anhöriga anställda hos annan anordnare än kommunen. Tillsammans med Independent Living Institute, ILI, lämnade STIL in ett gemensamt yttrande på utredningen som kraftigt ifrågasatte både en del förslag och utredningsförfarandet i sin helhet. Även andra organisationer som STIL har samröre med lämnade in liknande yttranden. Redan under sommaren presenterades lagrådsremissen. En del av förslagen var till vår lättnad borttagna, andra var förändrade till det bättre, men fortfarande kvarstod förslag som vi varit kritiska till. Lagrådet hade inte många synpunkter och i höstens budgetproposition la regeringen fram sina lagförslag till riksdagen. Det faktum att de hamnade just i budgetpropositionen blev också kritiserat, bland annat av oppositionen, då det i praktiken innebär att det inte går att rösta emot dem. Den 13 december beslutade riksdagen också att anta lagändringarna. Förslagen innebär bland annat att: Socialstyrelsen överser att tillståndshavare även fortlöpande uppfyller lämplighetskraven. Ingen ersättning utgår för assistans som utförs av någon som är under 18 år eller som är bosatt utanför EES-området, eller av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att arbeta som personlig assistent. Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra inspektion för tillsyn av assistansen i bostaden. Kommunen ska ha rätt att besöka den insatsberättigade för att utreda behovet av assistans. Återbetalningsskyldighet för den som har tagit emot assistansersättning för den försäkrades räkning, om ersättning inte använts till köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter. Skyldighet för kommunen att underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som påverkar behovet av personlig assistans. Arbetsgivare och uppdragsgivare för personliga assistenter ska vara skyldiga att lämna uppgifter till kommunen och Försäkringskassan om assistenten. STILs verksamhetsberättelse

10 Intressepolitik Försäkringskassans befogenhet att vidta åtgärder för bedömning av frågan om ersättning ska omfatta även begäran om att en försäkrad ska genomgå undersökning eller delta i utredning för bedömning av behovet av hjälp i den dagliga livsföringen. Dessutom ska vissa saker utredas vidare: En särskild utredare bör lämna förslag till ny modell för assistansersättningens timbelopp. Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att analysera och bedöma hur barns och ungas möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling med mera påverkas av att de får ekonomisk ersättning för personlig assistans. Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att göra en särskild analys och bedömning av personlig assistans som utförs av en assistent som också är den assistansberättigades gode man, förvaltare eller ombud. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli För STILs del fortsätter påverkansarbetet med lagändringarna under våren med de myndigheter som ska ta fram föreskrifter och riktlinjer för implementeringen av förändringarna. En lag går att tolka på olika sätt och STIL kommer att trycka på att det ska göras utifrån minsta möjliga inverkan på assistansanvändarens självbestämmande, integritet och delaktighet. STIL kommer naturligtvis också att bevaka och påverka de övriga utredningarna som regeringen föreslagit. Manifestation Utan assistans stannar livet Under våren arrangerade Assistansanvändarna, där STIL ingår, aktionen Utan assistans stannar livet. Under första veckan i maj ställdes en bur upp på Mynttorget i Stockholm och på plats i buren satt assistansanvändare i protest mot nedskärningarna av den personliga assistansen. Lördagen den 5 maj kulminerade aktionen då buren flyttades till Rysstorget vid Slussen och en välbesökt manifestation hölls med bland annat tal, musik, diktläsning och stå-uppframträdande. Assistansanvändarna består, förutom STIL, av representanter för följande funktionshinders- och brukarorganisationer: DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Personskadeförbundet RTP Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Handikappförbunden Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap Tobias Holmberg deltog vid manifestationen Utan assistans stannar livet Konferens i Jönköping Den 29 oktober anordnade STIL tillsammans med kooperativen VIOL, OLJA, LOTSEN samt Intressegruppen för Assistansberättigade en konferens om 10 STILs verksamhetsberättelse 2012

11 Intressepolitik vinst i personlig assistans i Jönköping. Målet med konferensen var att belysa begreppet vinst inom personlig assistans från tre olika vinklar: Den demokratiska vinsten, då personlig assistans ger alla människor möjlighet att delta i samhället. Den ekonomiska vinsten, då assistansersättningen fungerar som en ekonomisk stötdämpare i lågkonjunktur genom att den upprätthåller konsumtion och sysselsättning och minst hälften av assistansersättningen går tillbaka till staten genom skatten. Personlig assistans är dessutom kostnadseffektiv och cirka 100 kronor billigare per timme än hemtjänst. Den individuella vinsten, då assistans ger människor med stora funktionsnedsättningar chansen att ägna sig åt sina intressen, bilda familj och förvärvsarbeta. Medverkade som föreläsare gjorde docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, samt Bengt Elmén, socionom, författare och mentor. På plats fanns också en expertpanel bestående av personer med olika erfarenheter av assistans. Moderator för konferensen var Emma Johansson, ordförande i STIL. Utöver dessa medverkade även STIL-medlemmarna Marie Blomgren, Lars Muthas och Susanne Berg i expertpanelen. STIL-priset STIL -priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. År 2012 tilldelades priset Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living). Anders har som frontfigur vänt på perspektiven och för på ett normkritiskt sätt kampen med CP-dockan Gil som symbol. Jag och GIL är mycket stolta över att blivit tilldelade STIL-priset! Priset pryder kontoret väldigt fint, säger Anders Westgerd. Pengarna kommer gå oavkortat till GILs socialpolitiska aktiviteter. Förutom äran och en fin glasskulptur inkluderar Anders Westgerd, STIL-pristagare 2012 STIL-priset även en check på kronor. Juryns motivering för att tilldela Anders Westgerd STIL-priset Hjärter Ess 2012 lyder: Individuellt stöd och tillgänglighet för alla oavsett funktionsuppsättning är rättigheter som ger basala förutsättningar för delaktighet och jämlikhet. Inte sällan möts människor på grund av sina funktionsuppsättningar av välvilja. Det är oftast gott, inte alltid. Under ytan finns ofta något som skulle kunna beskrivas som en missriktad välvilja. En snällhet som i grunden är ett ställningstagande om svaghet. Det ger en bild av att en med funktionsnedsättning alltid ska tas om hand och behandlas särskilt och speciellt. Sådant är väldigt svårt att komma åt. Det är en ständig kamp. Ett sätt att föra kampen är att vara normkritisk och vända perspektiven. I sann Independent living- anda med internationell spridning har GILs medarbetare lyckats med det. I Le Monde, BBC och dansk TV har CP-dockan Gil figurerat. För spridningen av budskapet och för ledningen av kampen med CPdockan som symbol, och inte minst för att mångfalden bland dockor ökat, tilldelas Anders Westgerd 2012 års Hjärter Ess. STILs verksamhetsberättelse

12 Intressepolitik STIL-dagen 2012 Årets STIL-dag inleddes med en diger fikabuffé när STIL-medlemmar slöt upp på Clarion Hotel vid Skanstull i Stockholm den 12 maj för att ta del av föreläsningar, diskussioner, årsstämma och till kvällen middag med dans. Dagens första föreläsning hölls av Bengt Elmén som pratade på temat funkisar och hur dessa framställs i media. Bengt visade olika filmklipp som talande exempel på den mediala framställningen av funkisar och huruvida dessa skildringar är ok eller inte. Filmklippen ledde till diskussioner om bland annat vilket egenansvar den har som själv har funktionsnedsättning. Vilken bild är man med och bidrar till att skapa? En del av förklaringen, enligt Bengt, är självklart bristen på tillgänglighet i samhället, vilket i sin tur resulterar i att det blir svårare att göra sig synlig på ett naturligt sätt. När tillgängligheten brister ökar risken för att otillgängligheten leder till bekvämlighet, vilket i sin tur lätt kan resultera i att assistansen byggs upp i och kring det egna hemmet som då mer eller mindre blir till en institution. Där finns ju allt man behöver men gör samtidigt att den assistansberättigade inte tar del av samhället i stort och förblir därför osynlig. Lösningen, enligt Bengt är förbättrade hjälpmedel för att lättare kunna ta del i samhällets alla delar, men också att öka medvetenheten om vikten av att synliggöra sig själv. Fikapaus på STIL-dagen Bengts viktigaste budskap för dagen var att alla måste ta plats i det offentliga rummet och berätta sin egen historia. Med detta avslutade han första delen av dagen och uppmanade deltagarna att gå hem och börja skriva. Eller gör vad ni vill. Varsågoda! Nästa del på dagen stod Susanne Berg för och även detta pass kom att handla om synlighet i samhället. Susanne pratade om att det inte bara är assistansen som möjliggör synligheten och menade att det inom STIL finns en medvetenhet om detta då assistansen genom STIL bygger på själva begreppet Independent Living. Efterföljande diskussion avhandlade den yttre och den inre bilden av funkisen och om att bli självbestämmande. Begreppet självbestämmande inbegriper det egna ansvaret för hur vi ser på oss själva men också ansvar för vilka lösningar vi vill ha från samhället. Detta ansvar, menade Susanne, tas bäst genom att agera och inte endast reagera. Genom att stärka varandra men framförallt respektera sig själv kan vi nå självinsikt och på så sätt ställa de nödvändiga kraven på samhället för att kunna genomföra Independent Living på individnivå. Själva årsstämman inleddes med att styrelseordförande Emma Johansson överlämnade klubban till Jan Bagge, som valdes till ordförande för mötet. Stämman behandlade allt från styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret 2011 samt inkommen motion om friskvård till styrelsens förslag till ombildning av verksamheten. Förslaget innebär i korthet att man separerar assistansverksamheten från den ideella verksamheten. Detta skulle göras genom att den ideella verksamheten fortsatt ligger kvar i den nuvarande ideella föreningen och att assistansverksamheten flyttas över till det befintliga aktiebolaget STIL Assistans AB. Under stämman valdes dessutom två nya ledamöter in, Mona Esbjörnsson och Maria Dahl. I anslutning till detta passade Emma Johansson på att tacka avgående styrelseledamöter Jamie Bolling och Tobias Samuelsson för väl utfört styrelsearbete under de gångna åren. 12 STILs verksamhetsberättelse 2012

13 Intressepolitik Samling i Humlegården i Stockholm inför sista Marschen för tillgänglighet Avslutningsvis bjöd kvällen på middag i bankettsalen med musikunderhållning och dans därtill. Och enligt uppgifter från anonym källa toppade årets STIL-dansgolv 2011 års dito med att vara ännu mer välbesökt än föregående år och därmed ännu svettigare. Alltså, höga slutbetyg till DJ Fredrik och festarrangörerna. Sista Marschen för tillgänglighet Den 26 maj var det dags att marschera för tillgänglighet igen. Marschen för tillgänglighet var en organisation som syftade till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Årets marsch var den tionde i rad och gick på ett flertal orter runt om i landet. Nu har marschen lagts ned och 2012 års marsch blev således den sista i sitt slag. Det finns genom utredningen Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund ett färdigt lagförslag om att klassa otillgänglighet som diskriminering. Det finns också en majoritet i riksdagen för att rösta igenom ett sådant lagförslag. Men inget har hittills hänt, trots att förslaget har legat på regeringens bord sedan december Den 31 maj föreslog Arbetsmarknadsutskottet att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Utskottet menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts och att det inte finns ytterligare anledning att fördröja en lagreglering på området. Utskottet ser också att det finns stora vinster att göra för såväl enskilda personer som samhället i stort. Ett tillgängligare samhälle kan bidra till ökad förvärvsfrekvens, höjd utbildningsnivå och ökad delaktighet bland personer med funktionsnedsättning. Därför föreslår utskottet STILs verksamhetsberättelse

14 Inledning Intressepolitik ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Tyvärr togs beslutet om förslaget inte i enighet eftersom allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig med motiveringen att det finns flera frågor att lösa innan beslut kan fattas. Regeringspartierna ifrågasätter dessutom om bristande tillgänglighet verkligen är att betrakta som diskriminering. Detta trots att ledande företrädare för såväl FP och C nyligen har uttalat att de vill ha en ny lagstiftning. När året var slut hade inget mer hänt i frågan och en enig funktionshinder- och Independent Livingrörelse väntar fortfarande på att regeringen respekterar riksdagens beslut och skyndsamt återkommer med ett lagförslag. Medlemsmöten Under 2012 genomfördes ett antal medlemsmöten för STILs medlemmar. I Sundsvall genomfördes sammanlagt 2 möten varav det första gick av stapeln den 8 mars och ägnades åt att prata om CIL (Center of Independent Living) och dess associationsform. Det andra Sundsvallsmötet genomfördes den 21 september och fokuserade på att informera och samtala kring den förestående ombildningen av STIL. I Stockholm genomfördes sammanlagt 3 möten varav de första 2 hölls den 12 mars respektive den 2 april och handlade om CIL (Center of Independent Living) samt förberedelse inför årsstämman i maj. Den 22 september genomfördes ett välbesökt möte kring den förestående ombildningen av STIL. En extra stämma hölls den 22 oktober på Hotell Anglais i Stockholm med videolänk till Sundsvall. Vid stämman fattades beslut om ombildning av STILs organisationsform samt togs beslut om relevanta stadgeändringar. Grupp för medlemsinflytande Till extra stämman den 22 oktober la styrelsen fram ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för ökat medlemsinflytande. Gruppen har sedan dess haft flera träffar och dess syfte är att diskutera hur medlemsinflytandet i STIL ska kunna öka. Medlemmar ur arbetsgruppen för ökat medlemsinflytande Samarbeten Independent Living Institute, ILI Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i utvecklingsländer. Förstudien Med lagen som verktyg fortsatte under 2012 under Susanne Bergs ledning med Allmänna arvsfondens stöd och ska resultera i en projektansökan till Allmänna arvsfonden. Syftet är att undersöka möjligheten och förutsättningarna till ett treårigt projekt som ska bygga upp juridisk kompetens för att försvara medborgarrätten av personer med funktionsnedsättning mot diskriminering. Detta ska göras genom att använda sig av befintlig svensk och internationell lagstiftning och juridisk praxis. Inom ramen för förstudien höll ILI i två seminarier i Dis 14 STILs verksamhetsberättelse 2012

15 Intressepolitik krimineringombudsmannens lokaler. Föreläsningarna skedde tillsammans med bland andra Esther Sivan som är verksamhetsledare för Bizchut, Jerusalem, det israeliska centret för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. ILIs personal föreläste vid följande 9 evenemang: vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Bryssel, World Future Council konferensen i Wien, konferenser i Lucignano, Italien och Bilbao, Spanien samt vid Karolinska Institutet, SAMHALL och Diskrimineringsombudsmannens seminarium på MRdagarna i Göteborg. Under året fick ILI studiebesök från främst Asien med sammanlagt 12 delegationer från Japan, Korea, Malaysia, Nya Zeeland, Israel och Tyskland. Assistanskoll publicerade 116 nyhetsartiklar. Susanne Berg och Adolf Ratzka bidrog med två kapitel i boken Brusén & Flykt (red.) Perspektiv på personlig assistans, Gothia förlag. Aktuellt på ILI är det nya projektet Assistanstips som med medel från Arvsfonden under tre år ska samla, dokumentera och sprida tips, knep som assistansberättigade och assistenter har utvecklat. Assistansanvändare ska kunna testa flera lösningar och inspireras för att utveckla egna metoder. Därmed vill ILI förbättra assistanskvaliteten och assistenters arbetsmiljö. Medsökande till projektet var STIL, NHR och KFO. Projektet påbörjades i januari 2013 med Nina Muhonen, Västerås som projektledare och Karin Schlyter och Susanne Sundberg som medarbetare. ILIs Assistanskoll under Kenneth Westbergs ledning är numera det viktigaste organet för att jämföra assistansanordnarnas serviceutbud och villkor, följa den politiska utvecklingen kring assistansersättningen, lagens tolkning genom Försäkringskassan och i domstol, effekten på assistansberättigade och assistansmarknadens tilltagande ägarkoncentration. Assistanskoll underlättar kommunala handläggares arbete när de sprider information och råd till assistansanvändare. Assistanskolls artiklar citeras ofta. Nyhetsbrevet går till över assistansanvändare, LSS-handläggare, assistansanordnare, funktionshinderorganisationer, fackföreningar, tjänstemän och politiker på alla nivåer som använder sig av Assistanskoll när de vill sprida nyheter. Assistanskoll är nästan självfinansierad genom annonsförsäljning. I projektet PA-nätverket sprids information om personlig assistans i Sverige och utomlands genom sammanfattningar och engelska översättningar av en del av Assistanskolls artiklar om situationen för assistansanvändare i Sverige och utomlands. PA-nätverket stöds av ULOBA, den norska motsvarigheten till STIL. Marie är arbetsledare i STIL STILs verksamhetsberättelse

16 Inledning 16 STILs verksamhetsberättelse 2012

17 Inledning STILs verksamhetsberättelse

18 Personlig assistans personliga assistenter Rätt assistent hos rätt arbetsledare är en förutsättning för att båda parter ska kunna fungera väl och göra ett bra arbete. Arbetsledaren rekryterar själv, eller tillsammans med sin medarbetsledare, sina assistenter genom annonsering, kontakt med arbetsförmedlingen eller egna nätverk. Arbetsledare fattar beslut om lön och arbetsuppgifter, schemalägger och ser till att assistenten erhåller en god utbildning och en adekvat introduktion inför arbetet. Antal anställda personliga assistenter har under år 2012 uppgått till 1707 personer. I medeltal har föreningen haft 643 helårsanställda personliga assistenter, varav 469 kvinnor och 174 män. stils kontor STILs huvudkontor ligger i Farsta centrum, Stockholm och har funnits där sedan december STIL har också ett lokalkontor i Sundsvall. På STILs kontor har totalt 31 personer varit anställda någon gång under år 2012, varav 29 personer i Stockholm och 2 personer på kontoret i Sundsvall. Vid 2012 års utgång var totalt 30 personer anställda på STILs båda kontor, varav 27 kvinnor och 3 män. Detta motsvarar totalt 28,1 helårstjänster. Fördelningen på kön var för kvinnor 25,8 helårstjänster och för män 2,3 helårstjänster. En verksamhetsledare leder det dagliga arbetet på STILs kontor. Verksamhetsledaren utgör tillsammans med chefen för resursavdelningen, ekonomichefen samt kommunikationschefen STILs ledningsgrupp. Under året var Katarina Bergwall verksamhetsledare. Personalmöten genomförs ungefär var fjärde vecka för att behandla det löpande arbetet och diskutera vidareutveckling av verksamheten. STILs lokaler i Stockholm nyttjas även av Independent Living Institute. Både Stockholms- och Sundsvallskontoret bedriver utbildning samt ger service till arbetsledare och assistenter. resursavdelningen Resursavdelningen är en personalavdelning för STILs arbetsledare och därigenom för personliga assistenter. Avdelningen arbetar också med utvecklings- och utbildningsfrågor samt juridiskt stöd. Teamarbete för att öka servicen Varje arbetsledare, och därigenom medarbetsledare/ företrädare och personliga assistent, har sedan början av 2012 ett team om fyra kontaktpersoner på STILs kontor. Varje team består av en arbetsledarpartner, en person på timredovisningen, en person på löneavdelningen samt en person på ekonomiavdelningen. Personal på resursavdelningen Vid årsskiftet 2012 arbetade 14 personer på STILs resursavdelning i Stockholm och Sundsvall, varav 5 personer som arbetsledarpartner och 3 personer med utvecklings- och utbildningsfrågor. På resursavdelningen arbetar också en jurist, en kommunikolog samt rådgivare med kompetens och erfarenhet i personalfrågor och andra ledarskaps- och assistansfrågor. nya medlemmar Under 2012 har 14 nya medlemmar, (varav 1 i Norrland och knuten till Sundsvallskontoret), introducerats som arbetsledare i STIL. Av dessa har 10 stycken företrädare i form av medarbetsledare, vårdnadshavare eller annan person. Fyra av dessa arbetsledare med företrädare är under 18 år. 18 STILs verksamhetsberättelse 2012

19 Personlig assistans utbildning/kursverksamhet Ledarutbildning STILs ledarutbildning vänder sig till dig som är assistansanvändare eller ska leda någons assistans. Utbildningen syftar till att öka självbestämmandet och kvalitén i den personliga assistansen. Ledarutbildningen består av baskurs (2 dagar), utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete i STIL/ SAMS (1 dag) och påbyggnadskurs (2 dagar). Kurshistorik 2012 Under 2012 genomfördes fyra baskurser varav 1 i Sundsvall, fyra SAMS-kurser varav 2 i Sundsvall och tre påbyggnadskurser varav 1 i Sundsvall. Antal deltagare: Bas: 34 stycken varav 3 arbetsledare, 23 företrädare i form av medarbetsledare, administrativa assistenter, vårdnadshavare och gode män samt 8 kontorspersonal. SAMS: 32 stycken varav 3 arbetsledare, 24 företrädare samt 5 kontorspersonal. Påbyggnad: 25 stycken varav 1 arbetsledare, 16 företrädare, 6 kontorspersonal samt 2 externa deltagare från SFI. Assistentutbildning Grundkurs Assistentyrket är mångsidigt, utvecklande, ansvarsfullt och varierande beroende på var man arbetar. STILs assistentutbildning fångar dock upp några gemensamma nämnare inom den personliga assistansen och kan ses som ett komplement till assistansanvändarens egen introduktion och utbildning. Kurshistorik 2012 Antal assistentutbildningar (grundkurs) under året var 3 stycken, varav 1 i Sundsvall. Antal deltagare: 45 stycken varav 43 personliga assistenter, 1 arbetsledare samt 1 kontorspersonal. Kurs i STILs lokaler i Farsta Assistentutbildning Fördjupningskurs Fördjupningskurs för personliga assistenter. Utbildningen består av föreläsningar och samtal i större och mindre grupper med fokus på att bredda och fördjupa förståelsen för yrkets komplexa och utvecklande karaktär. Kurshistorik 2012 Antal assistentutbildningar (fördjupningskurs) under året var 3 stycken, varav 1 i Sundsvall. Antal deltagare: 31 stycken varav 23 personliga assistenter, 8 externa deltagare (Lidköping assistans och SFI). STILs verksamhetsberättelse

20 Personlig assistans Assistentutbildning Grundkurs med barninriktning En utbildning för personliga assistenter som jobbar hos barn. Liksom i STILs reguljära grundkurs berörs information om bland annat STIL och Independent Living, LSS och övrig lagstiftning kring personlig assistans, arbetsmiljö samt tystnadspliktens innebörd. Tid ges för samtal och reflektioner kring komplexiteten i rollen som personlig assistent åt ett barn. Ett viktigt område att samtala kring är på vems uppdrag man som assistent arbetar. Kurshistorik 2012 Antal utbildningstillfällen: 1 styck i Stockholm med 16 deltagare varav 13 assistenter och 3 företrädare. Assistansomkostnader Kursen kommer att bena ut begreppen och svara på frågeställningar som; Vad är det som gäller för lunch och fika på stan? Hur fungerar förmånsbeskattningen? Vad är en assistansomkostnad om man samtidigt är mamma eller pappa? Skickar jag fakturor direkt till STIL? Arbetskläder är det en assistansomkostnad eller inte? Frågorna är många och svaren är viktiga. Vi har redan berört ämnet i basutbildningen, men ibland behövs en repetition, inte minst då lagar och regler förnyas. Kurshistorik 2012 Antal utbildningstillfällen: 1 styck i Sundsvall med 8 deltagare varav 5 arbetsledare och 3 företrädare. Nyheter hösten 2012 Förutom STILs ordinarie kursutbud introducerade STIL under hösten tre nya kurser, Kommunikation, Fokus självbestämmande samt Rekrytering. Kommunikation Allt vi gör är kommunikation. Vare sig vi vill det eller inte. Är det någon gång det vore bra att kommunikationen fungerade så är det i assistanssammanhang, vare sig du är arbetsledare, assistent, medarbetsledare, god man eller anhörig. Det finns några viktiga kommunikationsnycklar som kan vara helt avgörande för hur du som är assistansberättigad ska kunna förmedla hur du vill leva ditt liv och för din omgivning att lättare förstå det. I denna kurs går vi igenom de olika nycklarna och tränar dem och om intresse finns kan vi bygga på med fler kursdagar. Kurshistorik stycken varav 1 i Stockholm och 1 i Sundsvall Stockholm: 9 stycken varav 1 medarbetsledare och 8 assistenter. Sundsvall: 7 stycken varav 2 arbetsledare, 3 medarbetsledare och 2 assistenter. Fokus självbestämmande Syftet med denna kurs är att ge deltagarna inblick i och insikt om intentionerna med LSS lagen och formuleringen möjlighet att leva ett gott liv som återfinns i lagen. Vi kommer att prata om drömmar och mål i livet och vägar till att kunna uppnå dem. Går de att uppnå? Hur kan assistansen bli ett verktyg i vardagen och vilken betydelse spelar assistansen in för att nå dessa drömmar och mål? Ofta upplevs det egna funktionshindret och behovet av assistans som ett hinder till att leva det liv man vill. Men behöver det verkligen vara så? Vilka är i så fall de största hindrena? Är det ekonomin? Rädsla? Tid? Och vad kan jag i så fall själv förändra? Kurshistorik styck i Sundsvall med 3 deltagare varav 2 medarbetsledare och 1 assistent. Rekrytering Här får du möjlighet att sätta ord på hur ditt liv med assistans ska vara. Du får tips om hur du kan formulera annonser, hitta rätt frågor vid intervjuer och prova på intervjuteknik. Du lär dig dessutom att använda ReachMee som är det systemet vi använder oss 20 STILs verksamhetsberättelse 2012

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

ORIGINAL. Sommarstilen med STIL. Glad sommar! Vinn en egen Gil! Protest! Dessutom som alltid: STIL var med. STILs tidning om Independent Living

ORIGINAL. Sommarstilen med STIL. Glad sommar! Vinn en egen Gil! Protest! Dessutom som alltid: STIL var med. STILs tidning om Independent Living Glad sommar! ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 2 2012 Juni Vinn en egen Gil! Läs om CP-dockan som väcker debatt. Sommarstilen med STIL Dessutom som alltid: Assistansfakta & aktuellt på STIL

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades.

1900-talet var en ond tid i Europa, där vissa minoriteter lagligt föraktades, förföljdes och dödades. Magnus Andén är ordförande i Föreningen JAG. Som hans legala företrädare ska jag i Magnus ställe här på några minuter försöka berätta om JAGs första 20 år. Den gamla onda tiden 1900-talet var en ond tid

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Samarbetsavtal IDEELL ARENA

Samarbetsavtal IDEELL ARENA Samarbetsavtal IDEELL ARENA 1 Syfte Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att: initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Personlig assistans 2018

Personlig assistans 2018 Personlig assistans 2018 för handläggare och chefer kunskap utveckling inspiration Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning Försäkringskassans arbete med LSS-frågor

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖRENINGEN STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 1 Innehåll Inledning 4 STILs styrelse 4 Ordförande har ordet 5 Styrelsen tackar för det gångna året 5 Politisk påverkan 6 Medborgargolv 6 STIL i media 7 STIL

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 1 (11) Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning Assistansanordnarna kommer framöver få betalt i efterskott 2014-03-17 Försäkringskassan planerar att ändra sättet att betala ut assistansersättning,

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STILs tidning om Independent Living, Nr 1 2013 februari

STILs tidning om Independent Living, Nr 1 2013 februari ORIGINAL STILs tidning om Independent Living, Nr 1 2013 februari LEDARE: EMMA JOHANSSON Så har vi redan hunnit en bit in på det nya året. 2012 års sista månad bjöd för STILs del bland annat på utdelning

Läs mer

Visions- och Målprogram

Visions- och Målprogram Visions- och Målprogram VISIONSDOKUMENT MISSION Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att erbjuda möjlighet

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1

FÖRENINGEN. STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1 FÖRENINGEN STILs VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, 2014 1 Innehåll Inledning STILs styrelse Ordförande har ordet Styrelsen tackar för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

SÄNKNING AV SCHABLONEN

SÄNKNING AV SCHABLONEN ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2013 Oktober let s dance! Vicki och Felix buggar Sidan 8 stil PÅ TURNé Sidan 5-7 PROTEST! HÖJ RÖSTEN MOT SÄNKNING AV SCHABLONEN Sidan 3 jonas franksson

Läs mer

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist i DHR Den här gången är vår redovisning mer internt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol.

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2011 Oktober FLYTT TILL FARSTA STIL byter adress Vi är här för att kräva våra rättigheter 200 IL-aktivister höjer rösten mot EU 3tips på coola kurser Erik

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Remissvar över Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)

Remissvar över Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26) REMISSVAR / YTTRANDE 1(5) Ku2016/0778/DISK Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 102 33 Stockholm ku.registrator@regeringskansliet.se Remissvar över Utvidgat skydd mot diskriminering i

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG

Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG Förslag till ändring av stadgar för Föreningen JAG I dokumentet markeras ny text som understruken, och borttagen text som genomstruken. Ändringarna i sammanfattning: Föreningen JAG ändras till Riksföreningen

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

ORIGINAL. Pris till gils. Coachning Partiledare Bilanpassning. Fixa filmkvällen med Original. STILs tidning om Independent Living Nr 1 2013 Februari

ORIGINAL. Pris till gils. Coachning Partiledare Bilanpassning. Fixa filmkvällen med Original. STILs tidning om Independent Living Nr 1 2013 Februari ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2013 Februari Pris till gils pappa Intervju med Anders Westgerd som vann STIL-priset för CP-dockan Coachning Partiledare Bilanpassning Fixa filmkvällen

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

På gång inom funktionshinderområdet

På gång inom funktionshinderområdet På gång inom funktionshinderområdet Anhörigriksdagen 2016 Susanne Lövgren Nationell samverkansansvarig Sid 1 Maj 2016 Anhörigriksdagen Sid 2 Maj 2016 Anhörigriksdagen Aktuellt inom området Med fokus på

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer