Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6"

Transkript

1 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

2

3 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA INLEDNING DEL 1 FÖRESKRIFTER KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) KAPITEL F TYPBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER C

4 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 2

5 Bilaga 1 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Paragraf Sida DEL 1 FÖRESKRIFTER Allmänt och presentation KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER JAR-FCL Definitioner och förkortningar 1 A 1 JAR-FCL Tillämpning 1 A 2 JAR-FCL Grundläggande befogenhet att vara flygbesättningsmedlem 1 A 3 JAR-FCL Godtagande av certifikat, behörigheter, auktorisationer, 1 A 4 godkännanden eller intyg JAR-FCL Tillgodoräknande för innehavare av ett certifikat som är utfärdat 1 A 5 av en icke-jaa-medlemsstat JAR-FCL Auktorisationer/behörigheter för särskilda ändamål 1 A 5 JAR-FCL Tillgodoräknande av militärtjänstgöring 1 A 5 JAR-FCL Giltighet för certifikat och behörigheter 1 A 5 JAR-FCL Aktuell erfarenhet för piloter som inte flyger i enlighet med JAR- 1 A 6 OPS 3 JAR-FCL Arrangemang för prov 1 A 6 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 A 7 JAR-FCL Försämrat hälsotillstånd 1 A 7 JAR-FCL Särskilda omständigheter 1 A 7 JAR-FCL Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper 1 A 8 JAR-FCL Godkända flygskolor och registrerade flygskolor 1 A 9 JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (CZ)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (Republiken Tjeckien) (F)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A år eller äldre (Frankrike) (I)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre (Italien) 1 A 10 C

6 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Certifikatutfärdande stat 1 A 10 JAR-FCL Normal bostadsort 1 A 10 JAR-FCL Format och specifikationer för flygcertifikat 1 A 10 JAR-FCL Flygtidsnoteringar 1 A 11 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1a till JAR-FCL Tillägg 1b till JAR-FCL Tillägg 1c till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JARFCL Minimikrav för utfärdande av JAR-FCL-certifikat/auktorisation på grundval av ett nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en JAA-medlemsstat Behörighetsskala för språkkunskaper för radiotelefonikommunikation Behörighetsskala för språkkunskaper Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-jaastater Konvertering av privatflygarcertifikat (H) som utfärdats av en icke JAA-medlemsstat till ett privatflygarcertifkat (H) enligt JAR- FCL Validering av certifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och som ska gälla särskilda uppgifter under en begränsad period Tillgodoräknande av teorikunskaper Kompletteringsutbildning och kursplan för prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett ATPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av krav på teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H), ett IR(H) eller ett ATPL(H) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater Tilläggskrav för flygskolor vars huvudsakliga verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAA-staterna Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart typbehörighet för innehavare av certifikat Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans Specifikationer för flygcertifikat 1 A 13 1 A 17 1 A 18 1 A 19 1 A 21 1 A 22 1 A 23 1 A 24 1 A 26 1 A 28 1 A 29 1 A 34 1 A 35 1 A 37 1 A 40 1 A 41 KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) JAR-FCL Krav 1 B 1 JAR-FCL Minimiålder 1 B 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 B C 4

7 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 C 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 C 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 C 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 C 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 C 1 JAR-FCL Utbildningskurs 1 C 1 JAR-FCL Teoriprov 1 C 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 C 2 Tillägg 1 till Utbildningskurs för PPL(H) Översikt 1 C 3 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Registrering av flygskolor för enbart PPL-undervisning 1 C 5 Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för PPL-undervisning Mörkerbeviskurs för PPL(H) Teoriprov och flygprov för PPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(H) 1 C 6 1 C 7 1 C 10 1 C 13 KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 D 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 D 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 D 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 D 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 D 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 D 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 D 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Integrerad ATP(H)-kurs 1 D och a) 1) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) Integrerad ATP(H)-kurs (ingen instrumentbehörighet) 1 D 6 C

8 Bilaga 1 Paragraf Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 5) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Integrerad CPL(H)-/IR-kurs Integrerad CPL(H)-kurs Modulkurs för CPL(H) Flygprov för utfärdande av CPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(H) Sida 1 D 9 1 D 12 1 D 15 1 D 17 1 D 19 KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 E 1 JAR-FCL Omständigheter då en IR(H) fordras 1 E 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 E 1 JAR-FCL Giltighet, förlängning och förnyelse 1 E 1 JAR-FCL Erfarenhet 1 E 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 E 1 JAR-FCL Kunskaper i det engelska språket 1 E 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 E 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 E 2 Tillägg 1 till IR(H) Kunskaper i det engelska språket 1 E 3 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Modulkurs för flygutbildning 1 E 4 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Flygprov 1 E 6 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i flygprov för utfärdande av IR(H) 1 E 8 KAPITEL F TYPBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter (H) 1 F 1 JAR-FCL Omständigheter då typbehörigheter fordras 1 F 1 JAR-FCL Särskild auktorisation av typbehörighet 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Befogenheter, antal och varianter 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Krav 1 F 2 JAR-FCL Typbehörigheter Giltighet, förlängning och förnyelse 1 F 2 JAR-FCL Instrumentbehörighet, förlängning och förnyelse 1 F C 6

9 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Typbehörighet för flerpilotshelikoptrar Villkor 1 F 4 JAR-FCL Typbehörighet för enpilotshelikopter Villkor 1 F 5 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Kunskaper och flygutbildning 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Flygskicklighet 1 F 6 Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL och Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL b) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL a) Tillägg 1 till JAR-FCL b) Tillägg 1 till JAR-FCL d) Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörighet och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i flygprov och kompetenskontroll för typbehörighet för flerpilotshelikoptrar och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och flermotoriga enpilotshelikoptrar för typbehörighet inklusive kompetenskontroll instrumentbehörighet Tilläggsauktorisation till en typbehörighet för instrumentinflygningar ned till en beslutshöjd som understiger 60 m (200 fot) (Kategori II/III) Korsvis tillgodoräknande av kompetenskontroller för förlängning av typbehörigheter Innehåll i den godkända inträdesutbildningen för en första typbehörighet för flermotorig helikopter Krav på teoriundervisning för flygprov/kompetenskontroll för typbehörigheter Flygundervisning och flygprov Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (helikopter) 1 F 8 1 F 11 1 F 16 1 F 21 1 F 22 1 F 23 1 F 24 1 F 25 1 F 27 KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 G 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 G 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 G 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 G 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 G 1 JAR-FCL Flygutbildning 1 G 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 G 2 Tillägg 1 till JAR-FCL ATPL(H) Modulkurs för teoriundervisning 1 G 3 C

10 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Syften 1 H 1 JAR-FCL Instruktör Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer 1 H 2 Giltighetstider JAR-FCL 2.320A FI(H) Antagningskrav 1 H 2 JAR-FCL 2.320B FI(H) Begränsade befogenheter 1 H 2 JAR-FCL 2.320C FI(H) Befogenheter och krav 1 H 3 JAR-FCL 2.320D FI(H) Kurs 1 H 3 JAR-FCL 2.320E FI(H) Flygprov 1 H 3 JAR-FCL 2.320F FI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 4 JAR-FCL 2.320G FI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 4 JAR-FCL 2.330A TRI(H) Befogenheter 1 H 4 JAR-FCL 2.330B TRI(H) Antagningskrav 1 H 4 JAR-FCL 2.330C TRI(H) Kurs 1 H 5 JAR-FCL 2.330D TRI(H) Bedömning av kompetens 1 H 5 JAR-FCL 2.330E TRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 5 JAR-FCL 2.330F TRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 5 JAR-FCL 2.340A IRI(H) Befogenheter 1 H 6 JAR-FCL 2.340B IRI(H) Antagningskrav 1 H 6 JAR-FCL 2.340C IRI(H) Kurs 1 H 6 JAR-FCL 2.340D IRI(H) Flygprov 1 H 6 JAR-FCL 2.340E IRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 6 JAR-FCL 2.340F IRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 6 JAR-FCL 2.350A SFI(H) Befogenheter 1 H 7 JAR-FCL 2.350B SFI(H) Antagningskrav 1 H 7 JAR-FCL 2.350C SFI(H) Kurs 1 H 7 JAR-FCL 2.350D SFI(H) Bedömning av kompetens 1 H 7 JAR-FCL 2.350E SFI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H 7 JAR-FCL 2.350F SFI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 8 JAR-FCL 2.360A STI(H) Befogenheter 1 H 8 JAR-FCL 2.360B STI(H) Krav 1 H 8 JAR-FCL 2.360C STI(H) Kurs 1 H 9 JAR-FCL 2.360D STI(H) Bedömning av kompetens 1 H 9 JAR-FCL 2.360E STI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H C 8

11 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL 2.360F STI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320D Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 2 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 1 till JAR-FCL 2.330C Tillägg 1 till JAR-FCL 2.340C Krav för särskild auktorisation att undervisa vid en FTO eller TRTO utanför JAA-medlemsstaterna för instruktörer som inte innehar JAR-FCL-certifikat Behörighet för flyginstruktör (helikopter) (FI(H))-kurs Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt teoriprov för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Kurs för typinstruktör (helikopter) för, enligt vad som är tillämpligt, en- eller flerpilotshelikoptrar som är certifierade för verksamhet enligt VFR eller IFR (TRI(H)) Kurs för instruktör för instrumentbehörighet (helikopter) IRI(H) 1 H 10 1 H 12 1 H 13 1 H 14 1 H 17 1 H 19 KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) JAR-FCL Kontrollanter Syften 1 I 1 JAR-FCL Kontrollanter Allmänt 1 I 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 I 2 JAR-FCL FE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Antagningskrav 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Befogenheter 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Auktorisation 1 I 4 Tillägg 1 till JAR-FCL Standardiserade arrangemang för kontrollanter 1 I 5 C

12 Bilaga 1 Paragraf KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER Sida JAR-FCL Krav 1 J 1 JAR-FCL Innehåll i teoriprov 1 J 1 JAR-FCL Frågor 1 J 1 JAR-FCL Förfarande vid prov 1 J 1 JAR-FCL Sökandens skyldigheter 1 J 2 JAR-FCL Krav för godkänt 1 J 2 JAR-FCL Giltighetsperiod 1 J 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Kursplan för teoriundervisning ATPL/IR, ATPL, CPL och IR 1 J C 10

13 Bilaga 1 DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER IEM FCL Abbreviations 2 A 1 AMC FCL & Knowledge requirements for the issue of a JAR FCL licence on the basis of a national licence issued in a JAA Member State or for the validation of pilot licences of non-jaa States 2 A 3 IEM FCL Bedömningsgrunder för språkkunskaper 2 A 10 IEM FCL Giltighet för medicinska intyg 2 A 11 IEM FCL Medföljande säkerhetspiloter 2 A 12 AMC FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 14 AMC FCL d) Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans 2 A 15 AMC nummer 1 till Behörighetsskala för språkkunskaper 2 A 16 JAR-FCL AMC nummer 2 till Bedömning av språkkunskaper 2 A 19 JAR-FCL IEM nummer 1 till JAR-FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 22 IEM nummer 2 till JAR-FCL IEM nummer 3 till JAR-FCL IEM No. 4 to JAR-FCL Finansiell utvärdering av godkända flygskolor (FTO)/typbehörighetsskolor (TRTO) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Overview of Synthetic Flight Training Credits for Dual Instruction in Helicopter Flying Training Courses 2 A 29 2 A 30 2 A 35 IEM FCL Recording of flight time 2 A 37 AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the 2 C 1 private pilot licence (helicopter) PPL(H) IEM FCL PPL(H) skill test form 2 C 28 AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL & 2.165(a)(1) AMC FCL & 2.165(a)(2) AMC FCL & 2.165(a)(3) ATP(H) integrated course ATPL(H)] integrated course (No Instrument Rating) CPL(H) integrated course 2 D 1 2 D 3 2 D 5 C

14 Bilaga 1 Paragraf AMC FCL & 2.165(a)(4) AMC FCL & 2.165(a)(5) CPL(H) integrated course CPL(H) modular course Sida 2 D 7 2 D 9 IEM FCL CPL(H) skill test form 2 D 11 AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET IEM FCL IR(H) skill test form 2 E 1 AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET IEM FCL 2.240(b)(1) IEM FCL 2.240(b)(2) AMC FCL 2.261(a) ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check on multi-pilot helicopters Type rating/training/skill test and proficiency check on singleengine and multi-engine single-pilot helicopters and the addendum to the PPL and the CPL skill test in multi-engine single-pilot helicopters Syllabus of theoretical instruction for type ratings for single and multi-engine helicopters 2 F 1 2 F 2 2 F 3 AMC FCL c) 2) Riktlinjer för godkännande av typbehörighetskurs (helikopter) 2 F 8 AMC FCL d) Kurs i samarbete i flerpilotsbesättning (helikopter) 2 F 10 Appendix 1 to AMC FCL 2.261(d) Multi-crew co-operation course (helicopter) Certificate of completion of MCC training 2 F 13 AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER IEM FCL 2.320E Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Skill test form 2 H 1 AMC FCL 2.320D Kurs för flyginstruktörsbehörighet (helikopter) (FI(H)) 2 H 4 IEM FCL 2.329G Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Revalidation and renewal form 2 H 26 AMC FCL 2.320(a)(2) Repetitionsseminarium för flyginstruktör 2 H 28 AMC FCL 2.340C Kurs för IFR-instruktörsbehörighet (helikopter) (IRI(H)) 2 H 30 AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC FCL Standardisation arrangements for examiners 2 I 1 IEM FCL Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 2 I C 12

15 Bilaga 1 Paragraf Sida AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER IEM FCL 2.475(a) Construction of computer compatible questions 2 J 1 IEM FCL 2.475(b) Common abbreviations to be used for the European CQB 2 J 3 AMC FCL Distribution of examination questions 2 J 10 IEM FCL Terminology used in Subpart J for procedures for the Conduct of Theoretical Knowledge Examinations 2 J 16 C

16 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 14

17 FÖRORD Bilaga 1 1 De europeiska luftfartssystemen utvecklades tidigare i olika riktningar vad avser struktur och detaljer. Av den anledningen var det nödvändigt att utarbeta gemensamma bestämmelser. De civila luftfartsmyndigheterna i vissa europeiska stater har kommit överens om gemensamma, vittomfattande och detaljerade föreskrifter för luftfarten, Joint Aviation Requirements (JAR), i avsikt att begränsa problem vid typacceptering av gemensamma objekt, att underlätta export och import av luftfartsprodukter, att göra det lättare för att underhåll utfört i en europeisk stat ska kunna accepteras av luftfartsmyndigheten i en annan europeisk stat, att reglera kommersiell luftfart samt för att utfärda och vidmakthålla flygcertifikat. De gemensamma luftfartsbestämmelserna för flygutbildning och därtill knutna certifikat (JAR-FCL) är framtagna för samtliga kategorier av flygcertifikat, för att tillåta att certifikat och behörigheter används utan administrativa hinder i någon av medlemsstaterna. 2 ICAO:s Annex 1 utgör underlag för den grundläggande strukturen i JAR-FCL, den JAR som omhändertar utbildning och certifikat. Det förekommer dock ytterligare underavdelningar i texten där det ansetts vara lämpligt. Där det varit nödvändigt har innehållet i Annex 1 kompletterats med gällande europeiska föreskrifter. 3 JAR-FCL har från början utfärdats utan nationella avvikelser. Nationella avvikelser till JAR-FCL har meddelats. De anges i tillägg 1 till JAR-FCL Luftfartsmyndigheter och industriella organisationer kan i vissa fall anse att detaljerade föreskrifter och allmänna råd saknas. Det har dock accepterats att JAR-FCL bör tillämpas i praktiken och att vunna erfarenheter införs i framtida ändringar. De luftfartsmyndigheter som är medlemmar i JAA har därför åtagit sig att genomföra ändringar mot bakgrund av sådana erfarenheter. Under övergångsperioden från det att JAR-FCL har antagits till dess att dokumentet trätt i kraft framkom att vissa ändringar var nödvändiga att genomföra. Det preliminära resultatet av denna mognadsprocess återspeglas i denna Amendment 6. Den nuvarande versionen av JAR-FCL innehåller de antagna texterna som återfanns NPA-FCL 5, 7, 10, 14, 16, 19, 25, 26, 29, 30 och Den framtida utvecklingen av föreskrifterna i JAR-FCL, inklusive åtagandet i punkt 3 ovan, ska ske i enlighet med procedurerna i JAA:s remissförfarande. Dessa procedurer medger att luftfartsmyndigheter i samtliga medlemsstater och samtliga organisationer som är representerade i Joint Steering Assembly kan föreslå ändringar av JAR-FCL. Det bör noteras att från och med den 1 december 2007 kommer tekniska regler att utarbetas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, för JAA:s räkning, enligt en överenskommelse som anger fördelningen av uppgifter och ansvar mellan dessa båda organisationer. 5 Luftfartsmyndigheterna har kommit överens om att inte enrådigt påbörja ändringar av sina nationella regelverk utan att ha föreslagit ändring av JAR-OPS i enlighet med den överenskomna proceduren. 6 Definitioner och förkortningar av uttryck som används i JAR-FCL och som anses generellt tillämpliga har publicerats i JAR-1, Definitioner och förkortningar. Definitioner, förkortningar av ord som används i och är specifika för JAR-FCL anges i JAR FCL och IEM FCL Ändringar i texten i JAR-FCL är publicerade som ändringssidor som innehåller reviderade paragrafer efter det att en vederbörlig NPA-process har genomförts. 8 Ny, ändrad eller rättad text kommer att omges av hakparenteser till dess att en efterföljande ändring har givits ut. F

18 Bilaga 1 9 JAR-FCL 1 innehåller bestämmelser för piloter på flygplan. JAR-FCL 2 innehåller bestämmelser för piloter på helikoptrar. JAR-FCL 3 innehåller medicinska bestämmelser. JAR-FCL 4 innehåller bestämmelser för flygmaskinister. 10 Nedanstående hjälpverb indikerar följande: a) "ska används för att ange ett obligatoriskt krav och kan förekomma i de gemensamma bestämmelserna i del 1. b) "bör" används för att ange en rekommendation och förekommer vanligtvis i de allmänna råden i del 2. c) ej översatt d) ej översatt 11 När JAR-FCL hänvisar till "kommersiella flygtransporter" är motsvarande bestämmelser angivna i JAR-OPS 1 och En sammanfattande text efter reviderade stycken indikeras av hakparenteser. Denna text har inte bestämmelsestatus. Anm. Användning av maskulint genus innefattar även kvinnligt genus och vice versa F 2

19 Bilaga 1 GEMENSAMMA LUFTFARTSBESTÄMMELSER KONTROLLISTA JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Följande sidor i JAR-FCL 2 är gällande: Sida Datum C C C C C C C C C C C C C C F F CL CL CL CL CL CL CL CL P P P P P P P P P P P P P P CL

20 Bilaga 1 Sida Datum P P P P P P Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL 2

21 Bilaga 1 Sida Datum 1 A A A A B B C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E CL

22 Bilaga 1 Sida Datum 1 E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G H H H H H H H H H H H H H H H H H CL 4

23 Bilaga 1 Sida Datum 1 H H H I I I I I I J J J J J J J J J J Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL

24 Bilaga 1 Sida Datum 2 A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D CL 6

25 Bilaga 1 Sida Datum 2 D D D D D D E E F F F F F F F F F F F F F F H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CL

26 Bilaga 1 Sida Datum 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H I I I I I I J J J J J J J J J J J J J J J J CL 8

27 Bilaga 1 INLEDNING JAR-FCL 2 Utgiven av JAA JAR-FCL 2 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter för helikopter finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver godkännande samt kontrollantauktorisationer. Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/1, utgiven av JAA Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/2, utgiven av JAA Amendment 1, utgiven av JAA Syftet med Amendment 1 är att införa ändringar som utgivits som OP FCL 2/99/1 (NPA-FCL6) och FCL 2/99/2 (NPA-FCL8), vilka härmed upphör att gälla, samt att införliva NPA-FCL12. Det bör noteras att de ändringar som är ett resultat från OP FCL 2/99/1, OP FCL 2/99/2 och NPA-FCL12 bör implementeras så snabbt som möjligt efter det att de har publicerats. Förutom ovan nämnda NPA:er har tryckfelsändringar och liknande beaktats. DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR FCL genom tillägg av ett nytt stycke a) 3), samt omnumrering av gamla styckena a) 3) ttill a) 4) och a) 4) till a) 5), som ett resultat av NPA FCL 12 b) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 c) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 d) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-8 e) Ändring i JAR-FCL stycke c) och tillägg av ett nytt stycke d), med omnumrering av gamla stycke d) till e), som ett resultat av NPA-FCL-8 f) Ändring av JAR-FCL c) som ett resultat av NPA-FCL-6 g) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena och införande av ett nytt stycke b), som ett resultat av NPA-FCL-8 h) Införande av JAR-FCL b) 2) som ett resultat av NPA FCL-12 i) Införande av JAR-FCL b) 3) och b) 4) som ett resultat av NPA-FCL-8 j) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena a), b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-12 k) Införande av (CZ)JAR-FCL tjeckisk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-8 och införande av (F)JAR-FCL fransk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-6 l) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-6 P

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan.

Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan. Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (24) Datum: 2012-10-01 Dnr: YH 2012/1252 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan fick i regleringsbrevet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep.

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep. Under sommaren 2015 kommer följande kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker, segelflygchefer, och övriga flygkurser samt tekniska kurser.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare: Flygplatsen 461 93 VÄSTRA TUNHEM 0520 803 76 www. flygklubben.nu Välkommen till Trollhättans Flygklubb Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Framtidens pilotutbildning

Framtidens pilotutbildning 1 (1) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh Framtidens pilotutbildning Utdrag ur utredningen Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR /

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR / SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 3 luftfartsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC Logo Usage Rules Requirements Andra utgåvan 2010 11 26 SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen av detta

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken för den och Agrarkammaren för den A ALLMÄNT...2 1 Giltighet... 2 2 Definitioner... 2 3 Avgifter och betalningsanvisningar... 2 4 Anvisningar gällande kommunikation... 2 5 Tidsperioder... 2 B FÖRFARANDEREGLER...3

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2013 Description: Language: [SV]-Opinion 01/2013 - Explanatory Note Swedish Opinion number: 01/2013 Related NPA(s): NPA 2011-20 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Läs mer

LUFTFARTSSTYRELSEN Bilaga till Rapport 2007:1902 BILAGA TILL RAPPORT 2007:1902 HELIKOPTERFLYGSÄKERHETSPROJEKTET

LUFTFARTSSTYRELSEN Bilaga till Rapport 2007:1902 BILAGA TILL RAPPORT 2007:1902 HELIKOPTERFLYGSÄKERHETSPROJEKTET BILAGA TILL RAPPORT 2007:1902 HELIKOPTERFLYGSÄKERHETSPROJEKTET 104 INNEHÅLL BILAGOR B 1 METOD OCH AVGRÄNSNING...106 B 1.1 Punktinsatser...106 B 1.2 Händelseanalysen...106 B 1.3 Enkätundersökning...111

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Utredning om. MPL-utbildning. i yrkeshögskolan

Utredning om. MPL-utbildning. i yrkeshögskolan Utredning om MPL-utbildning i yrkeshögskolan 1 (14) Datum: 2013-03-12 Dnr: YH 2013/437 Rapport Margareta Landh Utredning om MPL-utbildning i yrkeshögskolan 1 Sammanfattning Avsikten med utredningen har

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer