Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6"

Transkript

1 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

2

3 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA INLEDNING DEL 1 FÖRESKRIFTER KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) KAPITEL F TYPBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER C

4 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 2

5 Bilaga 1 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Paragraf Sida DEL 1 FÖRESKRIFTER Allmänt och presentation KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER JAR-FCL Definitioner och förkortningar 1 A 1 JAR-FCL Tillämpning 1 A 2 JAR-FCL Grundläggande befogenhet att vara flygbesättningsmedlem 1 A 3 JAR-FCL Godtagande av certifikat, behörigheter, auktorisationer, 1 A 4 godkännanden eller intyg JAR-FCL Tillgodoräknande för innehavare av ett certifikat som är utfärdat 1 A 5 av en icke-jaa-medlemsstat JAR-FCL Auktorisationer/behörigheter för särskilda ändamål 1 A 5 JAR-FCL Tillgodoräknande av militärtjänstgöring 1 A 5 JAR-FCL Giltighet för certifikat och behörigheter 1 A 5 JAR-FCL Aktuell erfarenhet för piloter som inte flyger i enlighet med JAR- 1 A 6 OPS 3 JAR-FCL Arrangemang för prov 1 A 6 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 A 7 JAR-FCL Försämrat hälsotillstånd 1 A 7 JAR-FCL Särskilda omständigheter 1 A 7 JAR-FCL Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper 1 A 8 JAR-FCL Godkända flygskolor och registrerade flygskolor 1 A 9 JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (CZ)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (Republiken Tjeckien) (F)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A år eller äldre (Frankrike) (I)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre (Italien) 1 A 10 C

6 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Certifikatutfärdande stat 1 A 10 JAR-FCL Normal bostadsort 1 A 10 JAR-FCL Format och specifikationer för flygcertifikat 1 A 10 JAR-FCL Flygtidsnoteringar 1 A 11 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1a till JAR-FCL Tillägg 1b till JAR-FCL Tillägg 1c till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JARFCL Minimikrav för utfärdande av JAR-FCL-certifikat/auktorisation på grundval av ett nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en JAA-medlemsstat Behörighetsskala för språkkunskaper för radiotelefonikommunikation Behörighetsskala för språkkunskaper Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-jaastater Konvertering av privatflygarcertifikat (H) som utfärdats av en icke JAA-medlemsstat till ett privatflygarcertifkat (H) enligt JAR- FCL Validering av certifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och som ska gälla särskilda uppgifter under en begränsad period Tillgodoräknande av teorikunskaper Kompletteringsutbildning och kursplan för prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett ATPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av krav på teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H), ett IR(H) eller ett ATPL(H) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater Tilläggskrav för flygskolor vars huvudsakliga verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAA-staterna Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart typbehörighet för innehavare av certifikat Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans Specifikationer för flygcertifikat 1 A 13 1 A 17 1 A 18 1 A 19 1 A 21 1 A 22 1 A 23 1 A 24 1 A 26 1 A 28 1 A 29 1 A 34 1 A 35 1 A 37 1 A 40 1 A 41 KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) JAR-FCL Krav 1 B 1 JAR-FCL Minimiålder 1 B 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 B C 4

7 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 C 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 C 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 C 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 C 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 C 1 JAR-FCL Utbildningskurs 1 C 1 JAR-FCL Teoriprov 1 C 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 C 2 Tillägg 1 till Utbildningskurs för PPL(H) Översikt 1 C 3 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Registrering av flygskolor för enbart PPL-undervisning 1 C 5 Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för PPL-undervisning Mörkerbeviskurs för PPL(H) Teoriprov och flygprov för PPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(H) 1 C 6 1 C 7 1 C 10 1 C 13 KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 D 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 D 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 D 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 D 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 D 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 D 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 D 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Integrerad ATP(H)-kurs 1 D och a) 1) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) Integrerad ATP(H)-kurs (ingen instrumentbehörighet) 1 D 6 C

8 Bilaga 1 Paragraf Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 5) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Integrerad CPL(H)-/IR-kurs Integrerad CPL(H)-kurs Modulkurs för CPL(H) Flygprov för utfärdande av CPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(H) Sida 1 D 9 1 D 12 1 D 15 1 D 17 1 D 19 KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 E 1 JAR-FCL Omständigheter då en IR(H) fordras 1 E 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 E 1 JAR-FCL Giltighet, förlängning och förnyelse 1 E 1 JAR-FCL Erfarenhet 1 E 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 E 1 JAR-FCL Kunskaper i det engelska språket 1 E 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 E 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 E 2 Tillägg 1 till IR(H) Kunskaper i det engelska språket 1 E 3 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Modulkurs för flygutbildning 1 E 4 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Flygprov 1 E 6 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i flygprov för utfärdande av IR(H) 1 E 8 KAPITEL F TYPBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter (H) 1 F 1 JAR-FCL Omständigheter då typbehörigheter fordras 1 F 1 JAR-FCL Särskild auktorisation av typbehörighet 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Befogenheter, antal och varianter 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Krav 1 F 2 JAR-FCL Typbehörigheter Giltighet, förlängning och förnyelse 1 F 2 JAR-FCL Instrumentbehörighet, förlängning och förnyelse 1 F C 6

9 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Typbehörighet för flerpilotshelikoptrar Villkor 1 F 4 JAR-FCL Typbehörighet för enpilotshelikopter Villkor 1 F 5 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Kunskaper och flygutbildning 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Flygskicklighet 1 F 6 Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL och Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL b) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL a) Tillägg 1 till JAR-FCL b) Tillägg 1 till JAR-FCL d) Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörighet och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i flygprov och kompetenskontroll för typbehörighet för flerpilotshelikoptrar och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och flermotoriga enpilotshelikoptrar för typbehörighet inklusive kompetenskontroll instrumentbehörighet Tilläggsauktorisation till en typbehörighet för instrumentinflygningar ned till en beslutshöjd som understiger 60 m (200 fot) (Kategori II/III) Korsvis tillgodoräknande av kompetenskontroller för förlängning av typbehörigheter Innehåll i den godkända inträdesutbildningen för en första typbehörighet för flermotorig helikopter Krav på teoriundervisning för flygprov/kompetenskontroll för typbehörigheter Flygundervisning och flygprov Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (helikopter) 1 F 8 1 F 11 1 F 16 1 F 21 1 F 22 1 F 23 1 F 24 1 F 25 1 F 27 KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 G 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 G 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 G 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 G 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 G 1 JAR-FCL Flygutbildning 1 G 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 G 2 Tillägg 1 till JAR-FCL ATPL(H) Modulkurs för teoriundervisning 1 G 3 C

10 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Syften 1 H 1 JAR-FCL Instruktör Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer 1 H 2 Giltighetstider JAR-FCL 2.320A FI(H) Antagningskrav 1 H 2 JAR-FCL 2.320B FI(H) Begränsade befogenheter 1 H 2 JAR-FCL 2.320C FI(H) Befogenheter och krav 1 H 3 JAR-FCL 2.320D FI(H) Kurs 1 H 3 JAR-FCL 2.320E FI(H) Flygprov 1 H 3 JAR-FCL 2.320F FI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 4 JAR-FCL 2.320G FI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 4 JAR-FCL 2.330A TRI(H) Befogenheter 1 H 4 JAR-FCL 2.330B TRI(H) Antagningskrav 1 H 4 JAR-FCL 2.330C TRI(H) Kurs 1 H 5 JAR-FCL 2.330D TRI(H) Bedömning av kompetens 1 H 5 JAR-FCL 2.330E TRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 5 JAR-FCL 2.330F TRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 5 JAR-FCL 2.340A IRI(H) Befogenheter 1 H 6 JAR-FCL 2.340B IRI(H) Antagningskrav 1 H 6 JAR-FCL 2.340C IRI(H) Kurs 1 H 6 JAR-FCL 2.340D IRI(H) Flygprov 1 H 6 JAR-FCL 2.340E IRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 6 JAR-FCL 2.340F IRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 6 JAR-FCL 2.350A SFI(H) Befogenheter 1 H 7 JAR-FCL 2.350B SFI(H) Antagningskrav 1 H 7 JAR-FCL 2.350C SFI(H) Kurs 1 H 7 JAR-FCL 2.350D SFI(H) Bedömning av kompetens 1 H 7 JAR-FCL 2.350E SFI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H 7 JAR-FCL 2.350F SFI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 8 JAR-FCL 2.360A STI(H) Befogenheter 1 H 8 JAR-FCL 2.360B STI(H) Krav 1 H 8 JAR-FCL 2.360C STI(H) Kurs 1 H 9 JAR-FCL 2.360D STI(H) Bedömning av kompetens 1 H 9 JAR-FCL 2.360E STI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H C 8

11 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL 2.360F STI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320D Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 2 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 1 till JAR-FCL 2.330C Tillägg 1 till JAR-FCL 2.340C Krav för särskild auktorisation att undervisa vid en FTO eller TRTO utanför JAA-medlemsstaterna för instruktörer som inte innehar JAR-FCL-certifikat Behörighet för flyginstruktör (helikopter) (FI(H))-kurs Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt teoriprov för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Kurs för typinstruktör (helikopter) för, enligt vad som är tillämpligt, en- eller flerpilotshelikoptrar som är certifierade för verksamhet enligt VFR eller IFR (TRI(H)) Kurs för instruktör för instrumentbehörighet (helikopter) IRI(H) 1 H 10 1 H 12 1 H 13 1 H 14 1 H 17 1 H 19 KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) JAR-FCL Kontrollanter Syften 1 I 1 JAR-FCL Kontrollanter Allmänt 1 I 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 I 2 JAR-FCL FE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Antagningskrav 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Befogenheter 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Auktorisation 1 I 4 Tillägg 1 till JAR-FCL Standardiserade arrangemang för kontrollanter 1 I 5 C

12 Bilaga 1 Paragraf KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER Sida JAR-FCL Krav 1 J 1 JAR-FCL Innehåll i teoriprov 1 J 1 JAR-FCL Frågor 1 J 1 JAR-FCL Förfarande vid prov 1 J 1 JAR-FCL Sökandens skyldigheter 1 J 2 JAR-FCL Krav för godkänt 1 J 2 JAR-FCL Giltighetsperiod 1 J 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Kursplan för teoriundervisning ATPL/IR, ATPL, CPL och IR 1 J C 10

13 Bilaga 1 DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER IEM FCL Abbreviations 2 A 1 AMC FCL & Knowledge requirements for the issue of a JAR FCL licence on the basis of a national licence issued in a JAA Member State or for the validation of pilot licences of non-jaa States 2 A 3 IEM FCL Bedömningsgrunder för språkkunskaper 2 A 10 IEM FCL Giltighet för medicinska intyg 2 A 11 IEM FCL Medföljande säkerhetspiloter 2 A 12 AMC FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 14 AMC FCL d) Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans 2 A 15 AMC nummer 1 till Behörighetsskala för språkkunskaper 2 A 16 JAR-FCL AMC nummer 2 till Bedömning av språkkunskaper 2 A 19 JAR-FCL IEM nummer 1 till JAR-FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 22 IEM nummer 2 till JAR-FCL IEM nummer 3 till JAR-FCL IEM No. 4 to JAR-FCL Finansiell utvärdering av godkända flygskolor (FTO)/typbehörighetsskolor (TRTO) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Overview of Synthetic Flight Training Credits for Dual Instruction in Helicopter Flying Training Courses 2 A 29 2 A 30 2 A 35 IEM FCL Recording of flight time 2 A 37 AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the 2 C 1 private pilot licence (helicopter) PPL(H) IEM FCL PPL(H) skill test form 2 C 28 AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL & 2.165(a)(1) AMC FCL & 2.165(a)(2) AMC FCL & 2.165(a)(3) ATP(H) integrated course ATPL(H)] integrated course (No Instrument Rating) CPL(H) integrated course 2 D 1 2 D 3 2 D 5 C

14 Bilaga 1 Paragraf AMC FCL & 2.165(a)(4) AMC FCL & 2.165(a)(5) CPL(H) integrated course CPL(H) modular course Sida 2 D 7 2 D 9 IEM FCL CPL(H) skill test form 2 D 11 AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET IEM FCL IR(H) skill test form 2 E 1 AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET IEM FCL 2.240(b)(1) IEM FCL 2.240(b)(2) AMC FCL 2.261(a) ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check on multi-pilot helicopters Type rating/training/skill test and proficiency check on singleengine and multi-engine single-pilot helicopters and the addendum to the PPL and the CPL skill test in multi-engine single-pilot helicopters Syllabus of theoretical instruction for type ratings for single and multi-engine helicopters 2 F 1 2 F 2 2 F 3 AMC FCL c) 2) Riktlinjer för godkännande av typbehörighetskurs (helikopter) 2 F 8 AMC FCL d) Kurs i samarbete i flerpilotsbesättning (helikopter) 2 F 10 Appendix 1 to AMC FCL 2.261(d) Multi-crew co-operation course (helicopter) Certificate of completion of MCC training 2 F 13 AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER IEM FCL 2.320E Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Skill test form 2 H 1 AMC FCL 2.320D Kurs för flyginstruktörsbehörighet (helikopter) (FI(H)) 2 H 4 IEM FCL 2.329G Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Revalidation and renewal form 2 H 26 AMC FCL 2.320(a)(2) Repetitionsseminarium för flyginstruktör 2 H 28 AMC FCL 2.340C Kurs för IFR-instruktörsbehörighet (helikopter) (IRI(H)) 2 H 30 AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC FCL Standardisation arrangements for examiners 2 I 1 IEM FCL Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 2 I C 12

15 Bilaga 1 Paragraf Sida AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER IEM FCL 2.475(a) Construction of computer compatible questions 2 J 1 IEM FCL 2.475(b) Common abbreviations to be used for the European CQB 2 J 3 AMC FCL Distribution of examination questions 2 J 10 IEM FCL Terminology used in Subpart J for procedures for the Conduct of Theoretical Knowledge Examinations 2 J 16 C

16 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 14

17 FÖRORD Bilaga 1 1 De europeiska luftfartssystemen utvecklades tidigare i olika riktningar vad avser struktur och detaljer. Av den anledningen var det nödvändigt att utarbeta gemensamma bestämmelser. De civila luftfartsmyndigheterna i vissa europeiska stater har kommit överens om gemensamma, vittomfattande och detaljerade föreskrifter för luftfarten, Joint Aviation Requirements (JAR), i avsikt att begränsa problem vid typacceptering av gemensamma objekt, att underlätta export och import av luftfartsprodukter, att göra det lättare för att underhåll utfört i en europeisk stat ska kunna accepteras av luftfartsmyndigheten i en annan europeisk stat, att reglera kommersiell luftfart samt för att utfärda och vidmakthålla flygcertifikat. De gemensamma luftfartsbestämmelserna för flygutbildning och därtill knutna certifikat (JAR-FCL) är framtagna för samtliga kategorier av flygcertifikat, för att tillåta att certifikat och behörigheter används utan administrativa hinder i någon av medlemsstaterna. 2 ICAO:s Annex 1 utgör underlag för den grundläggande strukturen i JAR-FCL, den JAR som omhändertar utbildning och certifikat. Det förekommer dock ytterligare underavdelningar i texten där det ansetts vara lämpligt. Där det varit nödvändigt har innehållet i Annex 1 kompletterats med gällande europeiska föreskrifter. 3 JAR-FCL har från början utfärdats utan nationella avvikelser. Nationella avvikelser till JAR-FCL har meddelats. De anges i tillägg 1 till JAR-FCL Luftfartsmyndigheter och industriella organisationer kan i vissa fall anse att detaljerade föreskrifter och allmänna råd saknas. Det har dock accepterats att JAR-FCL bör tillämpas i praktiken och att vunna erfarenheter införs i framtida ändringar. De luftfartsmyndigheter som är medlemmar i JAA har därför åtagit sig att genomföra ändringar mot bakgrund av sådana erfarenheter. Under övergångsperioden från det att JAR-FCL har antagits till dess att dokumentet trätt i kraft framkom att vissa ändringar var nödvändiga att genomföra. Det preliminära resultatet av denna mognadsprocess återspeglas i denna Amendment 6. Den nuvarande versionen av JAR-FCL innehåller de antagna texterna som återfanns NPA-FCL 5, 7, 10, 14, 16, 19, 25, 26, 29, 30 och Den framtida utvecklingen av föreskrifterna i JAR-FCL, inklusive åtagandet i punkt 3 ovan, ska ske i enlighet med procedurerna i JAA:s remissförfarande. Dessa procedurer medger att luftfartsmyndigheter i samtliga medlemsstater och samtliga organisationer som är representerade i Joint Steering Assembly kan föreslå ändringar av JAR-FCL. Det bör noteras att från och med den 1 december 2007 kommer tekniska regler att utarbetas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, för JAA:s räkning, enligt en överenskommelse som anger fördelningen av uppgifter och ansvar mellan dessa båda organisationer. 5 Luftfartsmyndigheterna har kommit överens om att inte enrådigt påbörja ändringar av sina nationella regelverk utan att ha föreslagit ändring av JAR-OPS i enlighet med den överenskomna proceduren. 6 Definitioner och förkortningar av uttryck som används i JAR-FCL och som anses generellt tillämpliga har publicerats i JAR-1, Definitioner och förkortningar. Definitioner, förkortningar av ord som används i och är specifika för JAR-FCL anges i JAR FCL och IEM FCL Ändringar i texten i JAR-FCL är publicerade som ändringssidor som innehåller reviderade paragrafer efter det att en vederbörlig NPA-process har genomförts. 8 Ny, ändrad eller rättad text kommer att omges av hakparenteser till dess att en efterföljande ändring har givits ut. F

18 Bilaga 1 9 JAR-FCL 1 innehåller bestämmelser för piloter på flygplan. JAR-FCL 2 innehåller bestämmelser för piloter på helikoptrar. JAR-FCL 3 innehåller medicinska bestämmelser. JAR-FCL 4 innehåller bestämmelser för flygmaskinister. 10 Nedanstående hjälpverb indikerar följande: a) "ska används för att ange ett obligatoriskt krav och kan förekomma i de gemensamma bestämmelserna i del 1. b) "bör" används för att ange en rekommendation och förekommer vanligtvis i de allmänna råden i del 2. c) ej översatt d) ej översatt 11 När JAR-FCL hänvisar till "kommersiella flygtransporter" är motsvarande bestämmelser angivna i JAR-OPS 1 och En sammanfattande text efter reviderade stycken indikeras av hakparenteser. Denna text har inte bestämmelsestatus. Anm. Användning av maskulint genus innefattar även kvinnligt genus och vice versa F 2

19 Bilaga 1 GEMENSAMMA LUFTFARTSBESTÄMMELSER KONTROLLISTA JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Följande sidor i JAR-FCL 2 är gällande: Sida Datum C C C C C C C C C C C C C C F F CL CL CL CL CL CL CL CL P P P P P P P P P P P P P P CL

20 Bilaga 1 Sida Datum P P P P P P Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL 2

21 Bilaga 1 Sida Datum 1 A A A A B B C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E CL

22 Bilaga 1 Sida Datum 1 E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G H H H H H H H H H H H H H H H H H CL 4

23 Bilaga 1 Sida Datum 1 H H H I I I I I I J J J J J J J J J J Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL

24 Bilaga 1 Sida Datum 2 A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D CL 6

25 Bilaga 1 Sida Datum 2 D D D D D D E E F F F F F F F F F F F F F F H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CL

26 Bilaga 1 Sida Datum 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H I I I I I I J J J J J J J J J J J J J J J J CL 8

27 Bilaga 1 INLEDNING JAR-FCL 2 Utgiven av JAA JAR-FCL 2 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter för helikopter finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver godkännande samt kontrollantauktorisationer. Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/1, utgiven av JAA Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/2, utgiven av JAA Amendment 1, utgiven av JAA Syftet med Amendment 1 är att införa ändringar som utgivits som OP FCL 2/99/1 (NPA-FCL6) och FCL 2/99/2 (NPA-FCL8), vilka härmed upphör att gälla, samt att införliva NPA-FCL12. Det bör noteras att de ändringar som är ett resultat från OP FCL 2/99/1, OP FCL 2/99/2 och NPA-FCL12 bör implementeras så snabbt som möjligt efter det att de har publicerats. Förutom ovan nämnda NPA:er har tryckfelsändringar och liknande beaktats. DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR FCL genom tillägg av ett nytt stycke a) 3), samt omnumrering av gamla styckena a) 3) ttill a) 4) och a) 4) till a) 5), som ett resultat av NPA FCL 12 b) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 c) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 d) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-8 e) Ändring i JAR-FCL stycke c) och tillägg av ett nytt stycke d), med omnumrering av gamla stycke d) till e), som ett resultat av NPA-FCL-8 f) Ändring av JAR-FCL c) som ett resultat av NPA-FCL-6 g) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena och införande av ett nytt stycke b), som ett resultat av NPA-FCL-8 h) Införande av JAR-FCL b) 2) som ett resultat av NPA FCL-12 i) Införande av JAR-FCL b) 3) och b) 4) som ett resultat av NPA-FCL-8 j) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena a), b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-12 k) Införande av (CZ)JAR-FCL tjeckisk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-8 och införande av (F)JAR-FCL fransk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-6 l) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-6 P

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN 1 BASIC REGULATION 216/2008 COVER REGULATIONS IR-IMPLEMETION RULES

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Månad År Februari 2013 Version 1.0 2 (28) Nya EU-regler för dig som flyger införs i

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7)

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7) Information 1 (7) Datum Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: flygutbildning@transportstyrelsen.se Information från sektionen för flygutbildning Sektionen för flygutbildning vill innan sommarsemestern

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

av den 13 december 2010

av den 13 december 2010 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 13 december 2010 YTTRANDE NR 07/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 13 december 2010 om kommissionens förordning XXX/2010 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler; LFS 2008:21 Serie OPS Utkom från trycket

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03. EUROPEISKA UIOES RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12964/11 AVIATIO 189 FÖLJEOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011451/03

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

Den åldrande piloten

Den åldrande piloten Eftermiddagens program: Den åldrande piloten 12.45-13.30 - inledning och bakgrund, vad säger bestämmelserna och vetenskapen? 13.45-14.30 - åldrande, sjukdom och trafiksäkerhet - Trafikmedicinskt Centrum

Läs mer

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Från S-certifikat till EASA FCL En presentation som hjälper dig med din personliga konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Begrepp och

Läs mer

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS JAR JAR-OPS 1 Del 1 Föreskrifter Grund- LFS 2002:78 Ändring införd t o m LFS 2006:8 Rubrik Kapitel R - Transport av farligt gods Bemyndigande 18, 28, 50, 51, 92, 94, 102 och 104 luftfartsförordningen (1986:171),

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad lu 1 (6) Utfärdad: 11.2.2015 Träder i kraft: 15.2.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes.

Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes. K O N T R O L L A N T I N F O S E N A S T E N Y T T Nr 2 2005 2005-09-21 Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes. Senaste nytt september 2005 Checkride

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

Underhållsprogram. Telefon: E-post: Fax: VFR/IFR: VFR 5 Grunddokument för underhållsprogrammet (underhållsdata) från typcertifikathållare:

Underhållsprogram. Telefon: E-post: Fax: VFR/IFR: VFR 5 Grunddokument för underhållsprogrammet (underhållsdata) från typcertifikathållare: Underhållsprogram Titel: Ägaren ansöker om godkännande av detta underhållsprogram, avseende annat än stort luftfartyg som inte används i kommersiella lufttransporter, enligt förordning (EC) No.2042/2003,

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon 1 (5) AIR 1-2016 2016-05-10 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping, telefon 0771-503 503 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den C Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav (Text av betydelse för EES) SV SV Utkast

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från:

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från: EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 FÖLJENOT från: mottagen den: 6 januari 2014 till: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Licenssystem 2013 Version 6.00

Licenssystem 2013 Version 6.00 Beskrivning Sid nr 1(6) Inledning Efter framkommen kritik mot dagens licenssystem har förbundsstyrelsen och USK inlett ett arbete att ta fram ett nytt förslag av licenssystem. I detta dokument ges en kort

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:10 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 Chefen för

Läs mer

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 11 dec 2009 Yttrande nr 04/2009 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 11 december 2009 om kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Ny luftfartslag och luftfartsförordning Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Innehåll Bakgrund Generellt om den nya lagen och förordningen Förändringar

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2016

Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Följande kursinformation vänder sig till flygläkare och arbetsgivare med intresse av att delta i flygläkarkurs på avancerad nivå. Kurserna riktar sig i huvudsak till

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination 2012-11-27 Sektionen för flygutbildning 1 EDDIE WALLIN PRAKTISK EXAMINATION Gruppledare. Flyginspektör specialiserad på flerpilotsystem. Senior Kontrollant

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2013-03-19 20 Disposition Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar

Segelflyghandboken. Hänvisningspublikation. Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5. BCL-M kapitel. Segelflygets föreskrifter och anvisningar Underhåll och materiel Sid nr 1 av 5 er Nedanstående text och referenser utgör en sammanställning över de tillägg, avsteg och tolkningar Segelflyget utfärdat i anslutning till BCL-M samt en överblick över

Läs mer

Vägledning vid framtagning av Training Manual

Vägledning vid framtagning av Training Manual 1 (10) Upprättad av Henrik Wiechel Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygutbildning vid framtagning av Training Manual 2 (10) shistorik Beskrivning Ansvarig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:21. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:15) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.1 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer