Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6"

Transkript

1 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

2

3 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA INLEDNING DEL 1 FÖRESKRIFTER KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) KAPITEL F TYPBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET (helikopter) KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER C

4 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 2

5 Bilaga 1 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Paragraf Sida DEL 1 FÖRESKRIFTER Allmänt och presentation KAPITEL A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER JAR-FCL Definitioner och förkortningar 1 A 1 JAR-FCL Tillämpning 1 A 2 JAR-FCL Grundläggande befogenhet att vara flygbesättningsmedlem 1 A 3 JAR-FCL Godtagande av certifikat, behörigheter, auktorisationer, 1 A 4 godkännanden eller intyg JAR-FCL Tillgodoräknande för innehavare av ett certifikat som är utfärdat 1 A 5 av en icke-jaa-medlemsstat JAR-FCL Auktorisationer/behörigheter för särskilda ändamål 1 A 5 JAR-FCL Tillgodoräknande av militärtjänstgöring 1 A 5 JAR-FCL Giltighet för certifikat och behörigheter 1 A 5 JAR-FCL Aktuell erfarenhet för piloter som inte flyger i enlighet med JAR- 1 A 6 OPS 3 JAR-FCL Arrangemang för prov 1 A 6 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 A 7 JAR-FCL Försämrat hälsotillstånd 1 A 7 JAR-FCL Särskilda omständigheter 1 A 7 JAR-FCL Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper 1 A 8 JAR-FCL Godkända flygskolor och registrerade flygskolor 1 A 9 JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (CZ)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A 9 60 år eller äldre (Republiken Tjeckien) (F)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 1 A år eller äldre (Frankrike) (I)JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre (Italien) 1 A 10 C

6 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Certifikatutfärdande stat 1 A 10 JAR-FCL Normal bostadsort 1 A 10 JAR-FCL Format och specifikationer för flygcertifikat 1 A 10 JAR-FCL Flygtidsnoteringar 1 A 11 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1a till JAR-FCL Tillägg 1b till JAR-FCL Tillägg 1c till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JARFCL Minimikrav för utfärdande av JAR-FCL-certifikat/auktorisation på grundval av ett nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en JAA-medlemsstat Behörighetsskala för språkkunskaper för radiotelefonikommunikation Behörighetsskala för språkkunskaper Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-jaastater Konvertering av privatflygarcertifikat (H) som utfärdats av en icke JAA-medlemsstat till ett privatflygarcertifkat (H) enligt JAR- FCL Validering av certifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och som ska gälla särskilda uppgifter under en begränsad period Tillgodoräknande av teorikunskaper Kompletteringsutbildning och kursplan för prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett ATPL(H) Kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av krav på teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(H), ett IR(H) eller ett ATPL(H) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater Tilläggskrav för flygskolor vars huvudsakliga verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAA-staterna Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart typbehörighet för innehavare av certifikat Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans Specifikationer för flygcertifikat 1 A 13 1 A 17 1 A 18 1 A 19 1 A 21 1 A 22 1 A 23 1 A 24 1 A 26 1 A 28 1 A 29 1 A 34 1 A 35 1 A 37 1 A 40 1 A 41 KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (helikopter) JAR-FCL Krav 1 B 1 JAR-FCL Minimiålder 1 B 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 B C 4

7 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) PPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 C 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 C 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 C 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 C 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 C 1 JAR-FCL Utbildningskurs 1 C 1 JAR-FCL Teoriprov 1 C 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 C 2 Tillägg 1 till Utbildningskurs för PPL(H) Översikt 1 C 3 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Registrering av flygskolor för enbart PPL-undervisning 1 C 5 Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för PPL-undervisning Mörkerbeviskurs för PPL(H) Teoriprov och flygprov för PPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(H) 1 C 6 1 C 7 1 C 10 1 C 13 KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) CPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 D 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 D 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 D 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 D 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 D 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 D 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 D 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Integrerad ATP(H)-kurs 1 D och a) 1) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) Integrerad ATP(H)-kurs (ingen instrumentbehörighet) 1 D 6 C

8 Bilaga 1 Paragraf Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 5) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Integrerad CPL(H)-/IR-kurs Integrerad CPL(H)-kurs Modulkurs för CPL(H) Flygprov för utfärdande av CPL(H) Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(H) Sida 1 D 9 1 D 12 1 D 15 1 D 17 1 D 19 KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (helikopter) IR(H) JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 E 1 JAR-FCL Omständigheter då en IR(H) fordras 1 E 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 E 1 JAR-FCL Giltighet, förlängning och förnyelse 1 E 1 JAR-FCL Erfarenhet 1 E 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 E 1 JAR-FCL Kunskaper i det engelska språket 1 E 2 JAR-FCL Flygundervisning 1 E 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 E 2 Tillägg 1 till IR(H) Kunskaper i det engelska språket 1 E 3 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Modulkurs för flygutbildning 1 E 4 JAR-FCL Tillägg 1 till IR(H) Flygprov 1 E 6 JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Innehåll i flygprov för utfärdande av IR(H) 1 E 8 KAPITEL F TYPBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter (H) 1 F 1 JAR-FCL Omständigheter då typbehörigheter fordras 1 F 1 JAR-FCL Särskild auktorisation av typbehörighet 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Befogenheter, antal och varianter 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter Krav 1 F 2 JAR-FCL Typbehörigheter Giltighet, förlängning och förnyelse 1 F 2 JAR-FCL Instrumentbehörighet, förlängning och förnyelse 1 F C 6

9 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL Typbehörighet för flerpilotshelikoptrar Villkor 1 F 4 JAR-FCL Typbehörighet för enpilotshelikopter Villkor 1 F 5 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Kunskaper och flygutbildning 1 F 5 JAR-FCL Typbehörigheter Flygskicklighet 1 F 6 Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL och Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL b) 3) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL a) Tillägg 1 till JAR-FCL b) Tillägg 1 till JAR-FCL d) Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörighet och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i flygprov och kompetenskontroll för typbehörighet för flerpilotshelikoptrar och ATPL inklusive kompetenskontroller för instrumentbehörighet Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och flermotoriga enpilotshelikoptrar för typbehörighet inklusive kompetenskontroll instrumentbehörighet Tilläggsauktorisation till en typbehörighet för instrumentinflygningar ned till en beslutshöjd som understiger 60 m (200 fot) (Kategori II/III) Korsvis tillgodoräknande av kompetenskontroller för förlängning av typbehörigheter Innehåll i den godkända inträdesutbildningen för en första typbehörighet för flermotorig helikopter Krav på teoriundervisning för flygprov/kompetenskontroll för typbehörigheter Flygundervisning och flygprov Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (helikopter) 1 F 8 1 F 11 1 F 16 1 F 21 1 F 22 1 F 23 1 F 24 1 F 25 1 F 27 KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (helikopter) ATPL(H) JAR-FCL Minimiålder 1 G 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 G 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 G 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 G 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 G 1 JAR-FCL Flygutbildning 1 G 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 G 2 Tillägg 1 till JAR-FCL ATPL(H) Modulkurs för teoriundervisning 1 G 3 C

10 Bilaga 1 Paragraf Sida KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (helikopter) JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Syften 1 H 1 JAR-FCL Instruktör Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer 1 H 2 Giltighetstider JAR-FCL 2.320A FI(H) Antagningskrav 1 H 2 JAR-FCL 2.320B FI(H) Begränsade befogenheter 1 H 2 JAR-FCL 2.320C FI(H) Befogenheter och krav 1 H 3 JAR-FCL 2.320D FI(H) Kurs 1 H 3 JAR-FCL 2.320E FI(H) Flygprov 1 H 3 JAR-FCL 2.320F FI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 4 JAR-FCL 2.320G FI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 4 JAR-FCL 2.330A TRI(H) Befogenheter 1 H 4 JAR-FCL 2.330B TRI(H) Antagningskrav 1 H 4 JAR-FCL 2.330C TRI(H) Kurs 1 H 5 JAR-FCL 2.330D TRI(H) Bedömning av kompetens 1 H 5 JAR-FCL 2.330E TRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 5 JAR-FCL 2.330F TRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 5 JAR-FCL 2.340A IRI(H) Befogenheter 1 H 6 JAR-FCL 2.340B IRI(H) Antagningskrav 1 H 6 JAR-FCL 2.340C IRI(H) Kurs 1 H 6 JAR-FCL 2.340D IRI(H) Flygprov 1 H 6 JAR-FCL 2.340E IRI(H) Utfärdande av behörighet 1 H 6 JAR-FCL 2.340F IRI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 6 JAR-FCL 2.350A SFI(H) Befogenheter 1 H 7 JAR-FCL 2.350B SFI(H) Antagningskrav 1 H 7 JAR-FCL 2.350C SFI(H) Kurs 1 H 7 JAR-FCL 2.350D SFI(H) Bedömning av kompetens 1 H 7 JAR-FCL 2.350E SFI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H 7 JAR-FCL 2.350F SFI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 8 JAR-FCL 2.360A STI(H) Befogenheter 1 H 8 JAR-FCL 2.360B STI(H) Krav 1 H 8 JAR-FCL 2.360C STI(H) Kurs 1 H 9 JAR-FCL 2.360D STI(H) Bedömning av kompetens 1 H 9 JAR-FCL 2.360E STI(H) Utfärdande av auktorisationer 1 H C 8

11 Bilaga 1 Paragraf Sida JAR-FCL 2.360F STI(H) Förlängning och förnyelse 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 H 9 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320D Tillägg 1 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 2 till JAR-FCL 2.320E och Tillägg 1 till JAR-FCL 2.330C Tillägg 1 till JAR-FCL 2.340C Krav för särskild auktorisation att undervisa vid en FTO eller TRTO utanför JAA-medlemsstaterna för instruktörer som inte innehar JAR-FCL-certifikat Behörighet för flyginstruktör (helikopter) (FI(H))-kurs Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt teoriprov för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet (FI(H)) Kurs för typinstruktör (helikopter) för, enligt vad som är tillämpligt, en- eller flerpilotshelikoptrar som är certifierade för verksamhet enligt VFR eller IFR (TRI(H)) Kurs för instruktör för instrumentbehörighet (helikopter) IRI(H) 1 H 10 1 H 12 1 H 13 1 H 14 1 H 17 1 H 19 KAPITEL I KONTROLLANTER (helikopter) JAR-FCL Kontrollanter Syften 1 I 1 JAR-FCL Kontrollanter Allmänt 1 I 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 I 2 JAR-FCL FE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Antagningskrav 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Befogenheter 1 I 2 JAR-FCL TRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL IRE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Befogenheter 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Auktorisation 1 I 3 JAR-FCL SFE(H) Antagningskrav 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Befogenheter 1 I 4 JAR-FCL FIE(H) Auktorisation 1 I 4 Tillägg 1 till JAR-FCL Standardiserade arrangemang för kontrollanter 1 I 5 C

12 Bilaga 1 Paragraf KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER Sida JAR-FCL Krav 1 J 1 JAR-FCL Innehåll i teoriprov 1 J 1 JAR-FCL Frågor 1 J 1 JAR-FCL Förfarande vid prov 1 J 1 JAR-FCL Sökandens skyldigheter 1 J 2 JAR-FCL Krav för godkänt 1 J 2 JAR-FCL Giltighetsperiod 1 J 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Kursplan för teoriundervisning ATPL/IR, ATPL, CPL och IR 1 J C 10

13 Bilaga 1 DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (AMC OCH IEM) AMC/IEM A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER IEM FCL Abbreviations 2 A 1 AMC FCL & Knowledge requirements for the issue of a JAR FCL licence on the basis of a national licence issued in a JAA Member State or for the validation of pilot licences of non-jaa States 2 A 3 IEM FCL Bedömningsgrunder för språkkunskaper 2 A 10 IEM FCL Giltighet för medicinska intyg 2 A 11 IEM FCL Medföljande säkerhetspiloter 2 A 12 AMC FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 14 AMC FCL d) Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans 2 A 15 AMC nummer 1 till Behörighetsskala för språkkunskaper 2 A 16 JAR-FCL AMC nummer 2 till Bedömning av språkkunskaper 2 A 19 JAR-FCL IEM nummer 1 till JAR-FCL Kvalitetskontrollsystem för FTO:er/TRTO:er 2 A 22 IEM nummer 2 till JAR-FCL IEM nummer 3 till JAR-FCL IEM No. 4 to JAR-FCL Finansiell utvärdering av godkända flygskolor (FTO)/typbehörighetsskolor (TRTO) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Overview of Synthetic Flight Training Credits for Dual Instruction in Helicopter Flying Training Courses 2 A 29 2 A 30 2 A 35 IEM FCL Recording of flight time 2 A 37 AMC/IEM C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the 2 C 1 private pilot licence (helicopter) PPL(H) IEM FCL PPL(H) skill test form 2 C 28 AMC/IEM D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT AMC FCL & 2.165(a)(1) AMC FCL & 2.165(a)(2) AMC FCL & 2.165(a)(3) ATP(H) integrated course ATPL(H)] integrated course (No Instrument Rating) CPL(H) integrated course 2 D 1 2 D 3 2 D 5 C

14 Bilaga 1 Paragraf AMC FCL & 2.165(a)(4) AMC FCL & 2.165(a)(5) CPL(H) integrated course CPL(H) modular course Sida 2 D 7 2 D 9 IEM FCL CPL(H) skill test form 2 D 11 AMC/IEM E INSTRUMENTBEHÖRIGHET IEM FCL IR(H) skill test form 2 E 1 AMC/IEM F TYPBEHÖRIGHET IEM FCL 2.240(b)(1) IEM FCL 2.240(b)(2) AMC FCL 2.261(a) ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check on multi-pilot helicopters Type rating/training/skill test and proficiency check on singleengine and multi-engine single-pilot helicopters and the addendum to the PPL and the CPL skill test in multi-engine single-pilot helicopters Syllabus of theoretical instruction for type ratings for single and multi-engine helicopters 2 F 1 2 F 2 2 F 3 AMC FCL c) 2) Riktlinjer för godkännande av typbehörighetskurs (helikopter) 2 F 8 AMC FCL d) Kurs i samarbete i flerpilotsbesättning (helikopter) 2 F 10 Appendix 1 to AMC FCL 2.261(d) Multi-crew co-operation course (helicopter) Certificate of completion of MCC training 2 F 13 AMC/IEM H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER IEM FCL 2.320E Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Skill test form 2 H 1 AMC FCL 2.320D Kurs för flyginstruktörsbehörighet (helikopter) (FI(H)) 2 H 4 IEM FCL 2.329G Flight instructor rating (Helicopter) (FI(H)) Revalidation and renewal form 2 H 26 AMC FCL 2.320(a)(2) Repetitionsseminarium för flyginstruktör 2 H 28 AMC FCL 2.340C Kurs för IFR-instruktörsbehörighet (helikopter) (IRI(H)) 2 H 30 AMC/IEM I KONTROLLANTER AMC FCL Standardisation arrangements for examiners 2 I 1 IEM FCL Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 2 I C 12

15 Bilaga 1 Paragraf Sida AMC/IEM J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER IEM FCL 2.475(a) Construction of computer compatible questions 2 J 1 IEM FCL 2.475(b) Common abbreviations to be used for the European CQB 2 J 3 AMC FCL Distribution of examination questions 2 J 10 IEM FCL Terminology used in Subpart J for procedures for the Conduct of Theoretical Knowledge Examinations 2 J 16 C

16 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 14

17 FÖRORD Bilaga 1 1 De europeiska luftfartssystemen utvecklades tidigare i olika riktningar vad avser struktur och detaljer. Av den anledningen var det nödvändigt att utarbeta gemensamma bestämmelser. De civila luftfartsmyndigheterna i vissa europeiska stater har kommit överens om gemensamma, vittomfattande och detaljerade föreskrifter för luftfarten, Joint Aviation Requirements (JAR), i avsikt att begränsa problem vid typacceptering av gemensamma objekt, att underlätta export och import av luftfartsprodukter, att göra det lättare för att underhåll utfört i en europeisk stat ska kunna accepteras av luftfartsmyndigheten i en annan europeisk stat, att reglera kommersiell luftfart samt för att utfärda och vidmakthålla flygcertifikat. De gemensamma luftfartsbestämmelserna för flygutbildning och därtill knutna certifikat (JAR-FCL) är framtagna för samtliga kategorier av flygcertifikat, för att tillåta att certifikat och behörigheter används utan administrativa hinder i någon av medlemsstaterna. 2 ICAO:s Annex 1 utgör underlag för den grundläggande strukturen i JAR-FCL, den JAR som omhändertar utbildning och certifikat. Det förekommer dock ytterligare underavdelningar i texten där det ansetts vara lämpligt. Där det varit nödvändigt har innehållet i Annex 1 kompletterats med gällande europeiska föreskrifter. 3 JAR-FCL har från början utfärdats utan nationella avvikelser. Nationella avvikelser till JAR-FCL har meddelats. De anges i tillägg 1 till JAR-FCL Luftfartsmyndigheter och industriella organisationer kan i vissa fall anse att detaljerade föreskrifter och allmänna råd saknas. Det har dock accepterats att JAR-FCL bör tillämpas i praktiken och att vunna erfarenheter införs i framtida ändringar. De luftfartsmyndigheter som är medlemmar i JAA har därför åtagit sig att genomföra ändringar mot bakgrund av sådana erfarenheter. Under övergångsperioden från det att JAR-FCL har antagits till dess att dokumentet trätt i kraft framkom att vissa ändringar var nödvändiga att genomföra. Det preliminära resultatet av denna mognadsprocess återspeglas i denna Amendment 6. Den nuvarande versionen av JAR-FCL innehåller de antagna texterna som återfanns NPA-FCL 5, 7, 10, 14, 16, 19, 25, 26, 29, 30 och Den framtida utvecklingen av föreskrifterna i JAR-FCL, inklusive åtagandet i punkt 3 ovan, ska ske i enlighet med procedurerna i JAA:s remissförfarande. Dessa procedurer medger att luftfartsmyndigheter i samtliga medlemsstater och samtliga organisationer som är representerade i Joint Steering Assembly kan föreslå ändringar av JAR-FCL. Det bör noteras att från och med den 1 december 2007 kommer tekniska regler att utarbetas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, för JAA:s räkning, enligt en överenskommelse som anger fördelningen av uppgifter och ansvar mellan dessa båda organisationer. 5 Luftfartsmyndigheterna har kommit överens om att inte enrådigt påbörja ändringar av sina nationella regelverk utan att ha föreslagit ändring av JAR-OPS i enlighet med den överenskomna proceduren. 6 Definitioner och förkortningar av uttryck som används i JAR-FCL och som anses generellt tillämpliga har publicerats i JAR-1, Definitioner och förkortningar. Definitioner, förkortningar av ord som används i och är specifika för JAR-FCL anges i JAR FCL och IEM FCL Ändringar i texten i JAR-FCL är publicerade som ändringssidor som innehåller reviderade paragrafer efter det att en vederbörlig NPA-process har genomförts. 8 Ny, ändrad eller rättad text kommer att omges av hakparenteser till dess att en efterföljande ändring har givits ut. F

18 Bilaga 1 9 JAR-FCL 1 innehåller bestämmelser för piloter på flygplan. JAR-FCL 2 innehåller bestämmelser för piloter på helikoptrar. JAR-FCL 3 innehåller medicinska bestämmelser. JAR-FCL 4 innehåller bestämmelser för flygmaskinister. 10 Nedanstående hjälpverb indikerar följande: a) "ska används för att ange ett obligatoriskt krav och kan förekomma i de gemensamma bestämmelserna i del 1. b) "bör" används för att ange en rekommendation och förekommer vanligtvis i de allmänna råden i del 2. c) ej översatt d) ej översatt 11 När JAR-FCL hänvisar till "kommersiella flygtransporter" är motsvarande bestämmelser angivna i JAR-OPS 1 och En sammanfattande text efter reviderade stycken indikeras av hakparenteser. Denna text har inte bestämmelsestatus. Anm. Användning av maskulint genus innefattar även kvinnligt genus och vice versa F 2

19 Bilaga 1 GEMENSAMMA LUFTFARTSBESTÄMMELSER KONTROLLISTA JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) Följande sidor i JAR-FCL 2 är gällande: Sida Datum C C C C C C C C C C C C C C F F CL CL CL CL CL CL CL CL P P P P P P P P P P P P P P CL

20 Bilaga 1 Sida Datum P P P P P P Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL 2

21 Bilaga 1 Sida Datum 1 A A A A B B C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E CL

22 Bilaga 1 Sida Datum 1 E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G H H H H H H H H H H H H H H H H H CL 4

23 Bilaga 1 Sida Datum 1 H H H I I I I I I J J J J J J J J J J Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 6 och gäller i Sverige från och med () CL

24 Bilaga 1 Sida Datum 2 A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D CL 6

25 Bilaga 1 Sida Datum 2 D D D D D D E E F F F F F F F F F F F F F F H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CL

26 Bilaga 1 Sida Datum 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H I I I I I I J J J J J J J J J J J J J J J J CL 8

27 Bilaga 1 INLEDNING JAR-FCL 2 Utgiven av JAA JAR-FCL 2 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter för helikopter finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver godkännande samt kontrollantauktorisationer. Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/1, utgiven av JAA Orange Paper Amendment OP FCL 2/99/2, utgiven av JAA Amendment 1, utgiven av JAA Syftet med Amendment 1 är att införa ändringar som utgivits som OP FCL 2/99/1 (NPA-FCL6) och FCL 2/99/2 (NPA-FCL8), vilka härmed upphör att gälla, samt att införliva NPA-FCL12. Det bör noteras att de ändringar som är ett resultat från OP FCL 2/99/1, OP FCL 2/99/2 och NPA-FCL12 bör implementeras så snabbt som möjligt efter det att de har publicerats. Förutom ovan nämnda NPA:er har tryckfelsändringar och liknande beaktats. DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR FCL genom tillägg av ett nytt stycke a) 3), samt omnumrering av gamla styckena a) 3) ttill a) 4) och a) 4) till a) 5), som ett resultat av NPA FCL 12 b) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 c) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-12 d) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-8 e) Ändring i JAR-FCL stycke c) och tillägg av ett nytt stycke d), med omnumrering av gamla stycke d) till e), som ett resultat av NPA-FCL-8 f) Ändring av JAR-FCL c) som ett resultat av NPA-FCL-6 g) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena och införande av ett nytt stycke b), som ett resultat av NPA-FCL-8 h) Införande av JAR-FCL b) 2) som ett resultat av NPA FCL-12 i) Införande av JAR-FCL b) 3) och b) 4) som ett resultat av NPA-FCL-8 j) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena a), b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-12 k) Införande av (CZ)JAR-FCL tjeckisk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-8 och införande av (F)JAR-FCL fransk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-6 l) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-6 P

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 27.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer