Bilaga 1 LFS 2008:30 JAR-FCL 1. Flygcertifikat (flygplan) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 LFS 2008:30 JAR-FCL 1. Flygcertifikat (flygplan) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 7"

Transkript

1 Bilaga 1 JAR-FCL 1 Flygcertifikat (flygplan) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 7

2

3 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 1 FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) FÖRORD KONTROLLISTA INLEDNING DEL 1 FÖRESKRIFTER KAPITEL A ALLMÄNNA KRAV KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (flygplan) KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) PPL(A) KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) CPL(A) KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (flygplan) IR(A) KAPITEL F TYP- OCH KLASSBEHÖRIGHET (flygplan) KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) ATPL(A) KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (flygplan) KAPITEL I KONTROLLANTER (flygplan) KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFARANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER KAPITEL K FLYGCERTIFIKAT FÖR FLERPILOTSBESÄTTNING MPL(A) (flygplan) DEL 2 ALLMÄNNA RÅD (SECTION 2 ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE AND INTERPRETATIVE/ EXPLANATORY MATERIAL (AMC AND IEM)) AMC/IEM A GENERAL REQUIREMENTS AMC/IEM C PRIVATE PILOT LICENCE AMC/IEM D COMMERCIAL PILOT LICENCE AMC/IEM E INSTRUMENT RATING AMC/IEM F TYPE AND CLASS RATING AMC/IEM H INSTRUCTOR RATINGS AMC/IEM I EXAMINERS AMC/IEM J THEORETICAL KNOWLEDGE REQUIREMENTS AMC/IEM K MULTI-CREW PILOT LICENCE (AEROPLANE MPL(A)) C

4 Bilaga 1 AVSIKTLIGT BLANK C 2

5 Bilaga 1 DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 1 FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) Paragraf Sida DEL 1 FÖRESKRIFTER Allmänt och presentation KAPITEL A ALLMÄNNA KRAV JAR-FCL Definitioner och förkortningar 1 A 1 JAR-FCL Tillämplighet för kontrollerad implementering 1 A 3 JAR-FCL Grundläggande befogenhet att vara flygbesättningsmedlem 1 A 4 JAR-FCL Godtagande av certifikat, behörigheter, auktorisationer, 1 A 5 godkännanden eller intyg JAR-FCL Tillgodoräknande för innehavare av ett certifikat som är utfärdat 1 A 6 av en icke-jaa-stat JAR-FCL Auktorisationer/behörigheter för särskilda ändamål 1 A 6 JAR-FCL Tillgodoräknande av militärtjänstgöring 1 A 6 JAR-FCL Giltighet för certifikat och behörigheter 1 A 6 JAR-FCL Aktuell erfarenhet för piloter som inte flyger i enlighet med 1 A 7 JAR-OPS 1 JAR-FCL Arrangemang för prov 1 A 7 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 A 7 JAR-FCL Försämrat hälsotillstånd 1 A 7 JAR-FCL Särskilda omständigheter 1 A 8 JAR-FCL Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper 1 A 8 JAR-FCL Flygskolor och registrerade flygskolor 1 A 9 JAR-FCL Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 1 A 10 år eller äldre JAR-FCL Certifikatutfärdande stat 1 A 10 JAR-FCL Normal bostadsort 1 A 10 JAR-FCL Format och specifikationer för flygcertifikat 1 A 11 JAR-FCL Flygtidsnoteringar 1 A 11 C

6 Bilaga 1 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 4 till JAR-FCL Tillägg 1a till JAR-FCL Tillägg 1b till JAR-FCL Tillägg 1c till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Minimikrav för utfärdande av JAR-FCL-certifikat/ auktorisation på grundval av ett nationellt certifikat/auktorisation utfärdat i en JAA-medlemsstat Språkkunskapskrav för radiotelefonikommunikation Behörighetsskala för språkkunskaper Minimikrav för validering av flygcertifikat utfärdade av icke-jaastater Konvertering av privatflygcertifikat som har utfärdats av en icke- JAA-medlemsstat till ett privatflygcertifikat enligt JAR-FCL Validering av certifikat som utfärdats utanför JAA-staterna och som ska gälla särskilda uppgifter under en begränsad tidsperiod Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett PPL(A) kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(A) kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av teorikunskaper för utfärdande av ett ATPL(A) kompletteringsutbildning och krav gällande prov Tillgodoräknande av krav på teorikunskaper för utfärdande av ett CPL(A), en IR(A) eller ett ATPL(A) Godkända flygskolor för flygcertifikat och behörigheter Utbildning som är förlagd delvis utanför JAA-medlemsstater Tilläggskrav för flygskolor (FTO) vars huvudsakliga verksamhetsort och huvudkontor är belägna utanför JAAstaterna Typbehörighetsskolor (TRTO) för utfärdande av enbart typbehörighet för innehavare av flygcertifikat eller tillhörande behörigheter eller auktorisationer för TRI, SFI eller MCCI Godkännande av modulbaserad teoriutbildning på distans Nationella avvikelser i begränsningar av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre Specifikationer för flygcertifikat 1 A 14 1 A 18 1 A 19 1 A 20 1 A 22 1 A 23 1 A 24 1 A 25 1 A 27 1 A 29 1 A 30 1 A 35 1 A 36 1 A 38 1 A 41 1 A 42 1 A 43 KAPITEL B ELEV UNDER GRUNDFLYGUTBILDNING (flygplan) JAR-FCL Krav 1 B 1 JAR-FCL Minimiålder 1 B 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 B C 4

7 Bilaga 1 KAPITEL C PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) PPL(A) JAR-FCL Minimiålder 1 C 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 C 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 C 1 JAR-FCL Avsiktligt blank 1 C 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 C 1 JAR-FCL Utbildningskurs 1 C 1 JAR-FCL Teoriprov 1 C 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 C 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL Utbildningskurs för PPL(A) Översikt Registrering av flygskolor för enbart PPL-utbildning Innehåll i ansökningsformulär för registrering av flygskola för PPL-utbildning Teoriprov och flygprov för PPL(A) Innehåll i flygprov för utfärdande av PPL(A) 1 C 3 1 C 5 1 C 6 1 C 7 1 C 10 KAPITEL D TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) CPL(A) JAR-FCL Minimiålder 1 D 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 D 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 D 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 D 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 D 2 JAR-FCL Flygutbildning 1 D 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 D 3 Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 1) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 3) Integrerad ATP(A)-kurs Integrerad CPL(A)/IR-kurs Integrerad CPL(A)-kurs 1 D 4 1 D 7 1 D 9 C

8 Bilaga 1 Tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Modulkurs för CPL(A) Flygprov för utfärdande av ett CPL(A) Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL(A) 1 D 11 1 D 13 1 D 15 KAPITEL E INSTRUMENTBEHÖRIGHET (flygplan) IR(A) JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 E 1 JAR-FCL Omständigheter då en IR(A) fordras 1 E 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 E 1 JAR-FCL Giltighet, förlängning och förnyelse 1 E 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 E 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 E 2 JAR-FCL Kunskaper i det engelska språket 1 E 2 JAR-FCL Flygutbildning 1 E 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 E 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL IR(A) Kunskaper i det engelska språket IR(A) Modulkurs för flygutbildning IR(A) Flygprov Innehåll i flygprov för utfärdande av IR(A) 1 E 3 1 E 4 1 E 7 1 E 9 KAPITEL F TYP- OCH KLASSBEHÖRIGHET (flygplan) JAR-FCL Klassbehörigheter (A) 1 F 1 JAR-FCL Typbehörigheter (A) 1 F 1 JAR-FCL Enpilotsflygplan med höga prestanda 1 F 2 JAR-FCL Omständigheter då typ- eller klassbehörigheter fordras 1 F 2 JAR-FCL Särskild auktorisation av typ- eller klassbehörigheter 1 F 2 JAR-FCL Typ- och klassbehörigheter Befogenheter, antal och varianter 1 F 2 JAR-FCL Typ- och klassbehörigheter Krav 1 F 2 JAR-FCL Typ- och klassbehörigheter Giltighet, förlängning och 1 F 3 förnyelse JAR-FCL Instrumentbehörighet, förlängning och förnyelse 1 F 5 JAR-FCL Typbehörighet för flerpilotsflygplan Villkor 1 F 5 JAR-FCL Typ- och klassbehörighet för enpilotsflygplan med höga prestanda Villkor 1 F C 6

9 Bilaga 1 JAR-FCL Typbehörighet för enpilotsflygplan Villkor 1 F 6 JAR-FCL Klassbehörighet Villkor 1 F 6 JAR-FCL Typ- och klassbehörigheter Kunskaper och flygutbildning 1 F 6 JAR-FCL Typ- och klassbehörigheter Flygskicklighet 1 F 7 Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL och Tillägg 3 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL a) Flygprov och kompetenskontroll för typ-/klassbehörigheter för flygplan samt för ATPL Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på flerpilotsflygplan för ATPL/MPL/typbehörighet Innehåll i träning/flygprov och kompetenskontroll på en- och flermotoriga enpilotsflygplan för klass-/typbehörighet Tillgodoräknande av IR-delen i kombination med kompetenskontroller för typ- eller klassbehörighet Ytterligare teoriundervisning för klass- eller typbehörighet för enpilotsflygplan med höga prestanda Krav på teoriundervisning för flygprov/ kompetenskontroll för klass-/typbehörigheter 1 F 9 1 F 12 1 F 22 1 F 27 1 F 28 1 F 31 Tillägg 1 till JAR-FCL c) 2) Tillägg 1 till JAR-FCL d) Godkännande av utbildning för typbehörighet utan flygtid (flygplan) Utbildning i samarbete i flerpilotsbesättningar (MCC) (flygplan) 1 F 33 1 F 34 KAPITEL G TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT (flygplan) ATPL(A) JAR-FCL Minimiålder 1 G 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 G 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 G 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 G 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 G 2 JAR-FCL Flygutbildning 1 G 2 JAR-FCL Flygskicklighet 1 G 2 Tillägg 1 till JAR-FCL ATPL(A) Modulkurs för teoriundervisning 1 G 3 KAPITEL H INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHETER (flygplan) JAR-FCL Utbildning Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Syften 1 H 1 JAR-FCL Instruktörsbehörigheter Allmänt 1 H 1 JAR-FCL Behörigheter och auktorisationer för instruktörer Giltighetstid 1 H 2 C

10 Bilaga 1 JAR-FCL Behörighet för flyginstruktör (flygplan) (FI(A)) Minimiålder 1 H 2 JAR-FCL FI(A) Begränsningar i befogenheterna 1 H 2 JAR-FCL FI(A) Befogenheter och krav 1 H 2 JAR-FCL FI(A) Antagningskrav 1 H 3 JAR-FCL FI(A) Kurs 1 H 4 JAR-FCL FI(A) Skicklighet 1 H 4 JAR-FCL FI(A) Utfärdande av behörighet 1 H 4 JAR-FCL FI(A) Förlängning och förnyelse 1 H 4 JAR-FCL Behörigheter för typinstruktör (flerpilotsflygplan) (TRI(MPA)) 1 H 4 Befogenheter JAR-FCL TRI(MPA) Krav 1 H 5 JAR-FCL TRI(MPA) Förlängning och förnyelse 1 H 5 JAR-FCL Behörigheter för klassinstruktör (enpilotsflygplan) (CRI(SPA)) 1 H 6 Befogenheter JAR-FCL CRI(SPA) Krav 1 H 6 JAR-FCL CRI(SPA) Förlängning och förnyelse 1 H 6 JAR-FCL Behörighet för IFR-instruktör (flygplan) (IRI(A)) Befogenheter 1 H 7 JAR-FCL IRI(A) Krav 1 H 7 JAR-FCL IRI(A) Förlängning och förnyelse 1 H 7 JAR-FCL Auktorisation för instruktör för syntetisk flygträning (flygplan) 1 H 7 (SFI(A)) Befogenheter JAR-FCL SFI(A) Krav 1 H 8 JAR-FCL SFI(A) Förlängning och förnyelse 1 H 8 JAR-FCL Auktorisation för MCC-instruktör (flygplan) (MCCI(A)) 1 H 9 Befogenheter JAR-FCL MCCI(A) Krav 1 H 9 JAR-FCL MCCI(A) Förlängning och förnyelse 1 H 9 JAR-FCL Auktorisation för instruktör för syntetisk flygträning (flygplan) STI(A) Befogenheter, krav, förlängning och förnyelse 1 H 9 Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL d) Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 2 till JAR-FCL och Krav på särskild auktorisation för instruktörer som inte innehar JAR-FCL-certifikat att utbilda vid en TRTO utanför JAAmedlemsstaterna eller vid en FTO där utbildningen delvis är förlagd utanför JAA-medlemsstater i enlighet med tillägg 1b till JAR-FCL Utbildningskurs för MPL(A)-instruktörer Uppläggning av flygprov, kompetenskontroll och muntligt teoriprov för flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) Innehåll i flygprov, muntligt teoriprov och kompetenskontroll för flyginstruktörsbehörighet (FI(A)) 1 H 11 1 H 13 1 H 14 1 H 15 Tillägg 1 till Behörighet för flyginstruktör (flygplan) (FI(A))-kurs 1 H C 8

11 Bilaga 1 JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Tillägg 1 till JAR-FCL Utbildning för typinstruktör gällande behörighet för flerpilotsflygplan (TRI)(MPA) Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen flermotoriga enpilotsflygplan (flygplan) (CRI(SPA)) Utbildning för instruktörsbehörighet på klassen enmotoriga enpilotsflygplan (flygplan) (CRI(SPA)) Utbildning för behörighet för IFR-instruktör (flygplan) (IRI(A)) 1 H 19 1 H 20 1 H 21 1 H 22 KAPITEL I KONTROLLANTER (flygplan) JAR-FCL Kontrollanter Syften 1 I 1 JAR-FCL Kontrollanter Allmänt 1 I 1 JAR-FCL Kontrollanter Giltighetstid 1 I 1 JAR-FCL Flygkontrollant (flygplan) (FE(A)) Befogenheter/Kkrav 1 I 1 JAR-FCL Typbehörighetskontrollant (flygplan) (TRE(A)) 1 I 2 Befogenheter/Krav JAR-FCL Klassbehörighetskontrollant (flygplan) (CRE(A)) 1 I 2 Befogenheter/Krav JAR-FCL Instrumentbehörighetskontrollant (flygplan) (IRE(A)) 1 I 2 Befogenheter/Krav JAR-FCL Kontrollant för syntetisk flygträning (flygplan) (SFE(A)) 1 I 2 Befogenheter/Krav JAR-FCL Flyginstruktörskontrollant (flygplan) (FIE(A)) Befogenheter/Krav 1 I 2 Tillägg 1 till JAR-FCL Standardiserade arrangemang för kontrollanter 1 I 3 KAPITEL J KRAV PÅ TEORIKUNSKAPER SAMT FÖRFAR- ANDEN FÖR ATT GENOMFÖRA TEORIPROV FÖR TRAFIK- FLYGARCERTIFIKAT OCH INSTRUMENTBEHÖRIGHETER JAR-FCL Krav 1 J 1 JAR-FCL Innehåll i teoriprov 1 J 1 JAR-FCL Frågor 1 J 1 JAR-FCL Förfarande vid prov 1 J 1 JAR-FCL Sökandens skyldigheter 1 J 2 JAR-FCL Krav för godkänt 1 J 2 JAR-FCL Giltighetsperiod 1 J 2 Appendix 1 to JAR-FCL Theoretical knowledge ATPL, CPL and IR 1 J 3 C

12 Bilaga 1 KAPITEL K FLYGCERTIFIKAT FÖR FLERPILOTSBESÄTTNING JAR-FCL Minimiålder 1 K 1 JAR-FCL Medicinsk lämplighet 1 K 1 JAR-FCL Befogenheter och villkor 1 K 1 JAR-FCL Erfarenhet och tillgodoräknande 1 K 1 JAR-FCL Teorikunskaper 1 K 1 JAR-FCL Flygundervisning 1 K 2 JAR-FCL Praktiska krav 1 K 2 JAR-FCL Införande och uppföljning av certifikat för flerpilotsbesättning och upprättande av en rådgivande styrelse 1 K 2 Tillägg 1 till JAR-FCL och Tillägg 1 till JAR-FCL Tillägg 2 till JAR-FCL Integrerad utbildningskurs för certifikat för flerpilotsbesättning MPL(A) Utbyte av information Rådgivande styrelse för certifikat för flerpilotsbesättning (MPL) sammansättning och uppdrag SECTION 2 ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)/ INTERPRETATIVE AND EXPLANATORY MATERIAL (IEM) 1 K 3 1 K 7 1 K AMC/IEM A GENERAL REQUIREMENTS IEM FCL Abbreviations (Interpretative Material) 2 A 1 AMC FCL & Knowledge requirements for the issue of a JAR-FCL licence on the basis of a national licence issued by a JAA Member State or for the validation of pilot licences of non-jaa States (Acceptable Means of Compliance) 2 A 3 IEM FCL Language Proficiency assessment guide 2 A 10 AMC No. 1 to JAR- Language Proficiency Rating Scale 2 A 11 FCL AMC No. 2 to JAR- Language Proficiency Assessment 2 A 14 FCL IEM FCL Carriage of safety pilots 2 A 18 AMC FCL Quality System for FTOs/TRTOs 2 A 20 AMC FCL 1.055(a) Approval of Modular Theoretical Knowledge Distance Learning 2 A 21 Courses IEM No. 1 to JAR-FCL Quality system for FTOs/TRTOs 2 A 22 IEM No. 2 to JAR-FCL IEM No. 3 to JAR-FCL Financial Evaluation of Flying Training Organisations (FTOs) / Type Rating Training Organisations (TRTOs) Training and Operations Manual for FTOs and TRTOs (if applicable) 2 A 29 2 A 31 IEM FCL Recording of flight time 2 A C 10

13 Bilaga 1 AMC/IEM C PRIVATE PILOT LICENCE AMC FCL Syllabus of theoretical knowledge and flight instruction for the 2 C 1 private pilot licence (aeroplane) PPL(A) IEM FCL PPL(A) skill test form 2 C 26 AMC/IEM D COMMERCIAL PILOT LICENCE AMC FCL & ATP(A) integrated course 2 D (a)(1) AMC FCL & CPL(A)/IR integrated course 2 D (a)(2) AMC FCL & CPL(A) integrated course 2 D (a)(3) AMC FCL & CPL(A) modular course 2 D (a)(4) IEM FCL CPL(A) skill test form 2 D 10 AMC/IEM E INSTRUMENT RATING [AMC FCL IR(A) Modular flying training course 2 E 1] [Appendix 1 to AMC Certificate of Completion of Basic Instrument Flight Module 2 E 3] FCL IEM FCL IR(A) skill test and proficiency check form 2 E 4 AMC/IEM F CLASS AND TYPE RATING IEM FCL 1.240(b)(1) ATPL/type rating/training/skill test and proficiency check form 2 F 1 on multi-engine multi-pilot aeroplanes IEM FCL 1.240(b)(2) Class/type rating/training/skill test and proficiency check form 2 F 2 on single-engine and multi-engine single-pilot aeroplanes AMC FCL Additional theoretical knowledge for a class or type rating for 2 F 3 high performance single-pilot aeroplanes AMC FCL 1.261(a) Syllabus of theoretical knowledge instruction for class/type 2 F 4 ratings for single-engine and multi-engine aeroplanes AMC FCL 1.261(c)(2) Guidelines for Approval of an Aeroplane Type Rating Course 2 F 11 AMC FCL 1.261(d) Multi-crew co-operation course (aeroplane) 2 F 16 Appendix 1 to AMC FCL 1.261(d) Multi-crew co-operation course (aeroplane) Certificate of completion of MCC training 2 F 19 AMC/IEM H INSTRUCTOR RATINGS [AMC FCL 1.310(d) Structure of the MPL(A) Instructor Training course 2 H 1] C

14 Bilaga 1 [IEM FCL 1.310(d) Summary of Instructors Qualifications for each phase of the 2 H 4] MPL(A) integrated training course IEM FCL Flight instructor rating (FI(A)) skill test and proficiency check 2 H 5 form AMC FCL Flight instructor rating (aeroplane) (FI(A)) course 2 H 8 AMC FCL 1.355(a)(2) Flight instructor (FI)/Instrument Rating Instructor (IRI) refresher 2 H 33 seminar IEM FCL Flight instructor rating (FI(A)) Revalidation and renewal form 2 H 34 AMC FCL Course for the type rating instructor rating for multipilot(aeroplane) 2 H 36 (TRI(MPA)) AMC FCL Course for the single-pilot multi-engine class rating instructor 2 H 40 rating (aeroplane) (CRI(SPA)) AMC FCL Course for the instrument rating instructor rating (aeroplane) 2 H 66 (IRI(A)) AMC FCL Course for the multi Crew co-operation Course Instructor (MCCI(A)) authorisation 2 H 81 AMC/IEM I EXAMINERS AMC FCL Standardisation arrangements for examiners 2 I 1 IEM FCL Notes for guidance and training of type rating examiners (TREs) 2 I 5 AMC/IEM J THEORETICAL KNOWLEDGE REQUIREMENTS AMC FCL 1.470(a), (b) and (c) AMC FCL 2.470(a), (b) and (c) Theoretical knowledge examination subjects/sections and length of examinations ATPL, CPL and IR 2 J 1 IEM FCL 1.475(a) Construction of computer compatible questions 2 J 2 IEM FCL Distribution of examination questions 2 J 4 IEM FCL Terminology used in Subpart J for procedures for the conduct of 2 J 5 theoretical knowledge examinations AMC FCL & IEM FCL No. 1 to Appendix 1 to & IEM FCL No. 2 to Appendix 1 to JAR- FCL & [AMC/IEM K MULTI-CREW PILOT LICENCE (AEROPLANE) MPL(A) MPL(A) Training Scheme MPL(A) Competency Units, Competency Elements and Performance Criteria MPL(A) Description of the principles of threat and error management 1 K 1 1 K 2 1 K 11] C 12

15 Bilaga 1 FÖRORD 1 De europeiska luftfartssystemen utvecklades tidigare i olika riktningar vad avser struktur och detaljer. Av den anledningen var det nödvändigt att utarbeta gemensamma bestämmelser. De civila luftfartsmyndigheterna i vissa europeiska stater har kommit överens om gemensamma, vittomfattande och detaljerade föreskrifter för luftfarten, Joint Aviation Requirements (JAR), i avsikt att begränsa problem vid typacceptering av gemensamma objekt, att underlätta export och import av luftfartsprodukter, att göra det lättare för att underhåll utfört i en europeisk stat skall kunna accepteras av luftfartsmyndigheten i en annan europeisk stat, att reglera kommersiell luftfart samt för att utfärda och vidmakthålla flygcertifikat. De gemensamma luftfartsbestämmelserna för flygutbildning och därtill knutna certifikat (JAR-FCL) är framtagna för samtliga kategorier av flygcertifikat, för att tillåta att certifikat och behörigheter används utan administrativa hinder i någon av medlemsstaterna. 2 ICAO:s Annex 1 utgör underlag för den grundläggande strukturen i JAR-FCL, den JAR som omhändertar utbildning och certifikat. Det förekommer dock ytterligare underavdelningar i texten där det ansetts vara lämpligt. Där det varit nödvändigt har innehållet i Annex 1 kompletterats med gällande europeiska föreskrifter. 3 JAR-FCL har från början utfärdats utan nationella avvikelser. Nationella avvikelser till JAR-FCL har meddelats. De anges i tillägg 1 till JAR-FCL Luftfartsmyndigheter och industriella organisationer kan i vissa fall anse att detaljerade föreskrifter och allmänna råd saknas. Det har dock accepterats att JAR-FCL bör tillämpas i praktiken och att vunna erfarenheter införs i framtida ändringar. De luftfartsmyndigheter som är medlemmar i JAA har därför åtagit sig att genomföra ändringar mot bakgrund av sådana erfarenheter. Under övergångsperioden från det att JAR-FCL har antagits till dess att dokumentet trätt i kraft framkom att vissa ändringar var nödvändiga att genomföra. Det preliminära resultatet av denna mognadsprocess återspeglas i denna Amendment 7. Den nuvarande versionen av JAR-FCL innehåller de antagna texterna som återfanns i NPA-FCL 5, 7, 10, 14, 16, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32 och NPA-FCL/OPS 1. 4 Den framtida utvecklingen av föreskrifterna i JAR-FCL, inklusive åtagandet i punkt 3 ovan, skall ske i enlighet med procedurerna i JAA:s remissförfarande. Dessa procedurer medger att luftfartsmyndigheter i samtliga medlemsstater och samtliga organisationer som är representerade i Joint Steering Assembly kan föreslå ändringar av JAR-FCL. Det bör noteras att från och med den 1 december 2007 kommer tekniska regler att utarbetas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, för JAA:s räkning, enligt en överenskommelse som anger fördelningen av uppgifter och ansvar mellan dessa båda organisationer. 5 Luftfartsmyndigheterna har kommit överens om att inte enrådigt påbörja ändringar av sina nationella regelverk utan att ha föreslagit ändring av JAR-OPS i enlighet med den överenskomna proceduren. 6 Definitioner och förkortningar av uttryck som används i JAR-FCL och som anses generellt tillämpliga har publicerats i JAR-1, Definitioner och förkortningar. Definitioner, förkortningar av ord som används i och är specifika för JAR-FCL anges i JAR-FCL och IEM FCL Ändringar i texten i JAR-FCL är publicerade som ändringssidor som innehåller reviderade paragrafer efter det att en vederbörlig NPA-process har genomförts. 8 Ny, ändrad eller rättad text kommer att omges av hakparenteser till dess att en efterföljande ändring har givits ut. F

16 Bilaga 1 9 JAR-FCL 1 innehåller bestämmelser för piloter på flygplan. JAR-FCL 2 innehåller bestämmelser för piloter på helikoptrar. JAR-FCL 3 innehåller medicinska bestämmelser. JAR-FCL 4 innehåller bestämmelser för flygmaskinister. 10 Nedanstående hjälpverb indikerar följande: a) "ska används för att ange ett obligatoriskt krav och kan förekomma i de gemensamma bestämmelserna i del 1. b) "bör" används för att ange en rekommendation och förekommer vanligtvis i de allmänna råden i del 2. c) ej översatt d) ej översatt. 11 När JAR-FCL hänvisar till "kommersiella flygtransporter" är motsvarande bestämmelser angivna i JAR-OPS 1 och En sammanfattande text efter reviderade stycken indikeras av hakparenteser. Denna text har inte bestämmelsestatus. Anm. Användning av maskulint genus innefattar även kvinnligt genus och vice versa F 2

17 Bilaga 1 GEMENSAMMA LUFTFARTSBESTÄMMELSER KONTROLLISTA JAR-FCL 1 FLYGCERTIFIKAT (FLYGPLAN) Följande sidor i JAR-FCL 1 är gällande: Sida Datum C C C C C C C C C C C C F F CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL P P P P P P P P P P P P P CL

18 Bilaga 1 Sida Datum P P P P P Del A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 7 och gäller i Sverige från och med () CL 2

19 Bilaga 1 Sida Datum 1 A A A A A A B B C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E CL

20 Bilaga 1 Sida Datum 1 E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G H H H H H H H H H CL 4

21 Bilaga 1 Sida Datum 1 H H H H H H H H H H H H H I I I I J J J J J J J J K K K K K K K K Del A A A A A A A A A A A Denna utgåva inkluderar JAA:s Amendment 7 och gäller i Sverige från och med () CL

22 Bilaga 1 Sida Datum 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C CL 6

23 Bilaga 1 Sida Datum 2 C C C C C C C C D D D D D D D D D D E E E E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H H H H H CL

24 Bilaga 1 Sida Datum 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H CL 8

25 Bilaga 1 Sida Datum 2 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H I I I I I I J J J J J J K K K K K K K CL

26 Bilaga 1 Sida Datum 2 K K K K K K K K K CL 10

27 Bilaga 1 INLEDNING JAR-FCL 1 Utfärdad av JAA den 14 februari, gällande i Sverige den 1 januari JAR-FCL 1 omfattar tio delar där kraven för att erhålla och vidmakthålla flygcertifikat och behörigheter för flygplan finns beskrivna, liksom kraven för utbildningsorganisationer, kurser som kräver godkännande samt kontrollantauktorisationer. Då hänvisningar görs i JAR-FCL 1 till andra JAR-bestämmelser och allmänna råd, som ännu inte har implementerats, skall de nationella motsvarande bestämmelserna tillämpas till dess att referensen har implementerats. Amendment 1, utgiven av JAA Den andra utgåvan av JAR-FCL 1 (flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som återspeglar resultatet av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som genererats av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10 bör träda i kraft snarast efter utgivning. Förutom ovan nämnda NPA:er har tryckfelsändringar och liknande beaktats. Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-5, NPA-FCL-7 och NPA-FCL-10 har införts: DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR-FCL genom ett nytt stycke 3), som ett resultat av NPA-FCL-10 b) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 c) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 d) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 e) Ändring av JAR-FCL stycke c) och tillägg av ett nytt stycke d), med omnumrering av gamla stycke d) till e), som ett resultat av NPA-FCL-7 f) Ändring i JAR-FCL stycke c) och tillägg av styckena d) och e) som ett resultat av NPA- FCL-5 g) Ändring av JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena och tillägg av ett nytt stycke b), som ett resultat av NPA-FCL-7 h) Införande av JAR-FCL styckena b) 1) och b) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 i) Införande av JAR-FCL styckena b) 3) och b) 4) som ett resultat av NPA-FCL-7 j) Ändringar till JAR-FCL med omnumrering av de gamla styckena a), b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-10 k) Införande av (F) JAR-FCL fransk nationell avvikelse som ett resultat av NPA-FCL-5 l) Införande av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-5 m) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL styckena a), b och d) av punkt 1 som ett resultat av NPA-FCL-5 n) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke a), som ett resultat av NPA-FCL-10. Stycke a) ii) införd i NPA-FCL-5 har strukits o) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL punkt 3 som ett resultat av NPA-FCL-5 P

28 Bilaga 1 p) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke d) av punkt 1 som ett resultat av NPA-FCL-7 q) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL punkt 4 som ett resultat av NPA-FCL-7 r) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 s) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL styckena 2, 3 och 9 samt omnumrering av gamla tillägg 1 till JAR-FCL till tillägg 1a till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 t) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 18 som ett resultat av NPA-FCL-5 u) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL styckena 18, 32, 33 och 34 som ett resultat av NPA- FCL-7 v) Utökning av tillägg 1 b) till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 w) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL styckena 2, 3 och 8 som ett resultat av NPA-FCL-10 x) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL styckena 8 och 15 som ett resultat av NPA-FCL-5 y) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL styckena 15, 26 och 27 som ett resultat av NPA-FCL-7 z) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL styckena 1 och 3 som ett resultat av NPA-FCL-7 aa) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL 1.075, "Standard JAA Licence Format", första sidan, som ett resultat av NPA-FCL-10 Kapitel C a) Strykning av JAR-FCL stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL 7 b) Strykning av JAR-FCL 1.115, där det nu står "Avsiktligt blank" som ett resultat av NPA-FCL-10 c) Ändring av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 d) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL styckena 1 och 3 samt rubriken, som ett resultat av NPA-FCL-7 e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och styckena 8, 15 och 19 som ett resultat av NPA-FCL 7 f) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och styckena 1, 2 och 4 som ett resultat av NPA- FCL-10 g) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 Kapitel D a) Strykning av JAR-FCL stycke d) som ett resultat av NPA-FCL-5 b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 10 som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 Kapitel E a) Ändring av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 b) Ändring av JAR-FCL stycke a) som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av JAR-FCL styckena a), b) och d) som ett resultat av NPA-FCL-7 d) Ändring av JAR-FCL genom att tillföra stycke som ett resultat av NPA-FCL-10 e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL styckena 11 och 14 som ett resultat av NPA-FCL-7 f) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 11 som ett resultat av NPA-FCL-7 g) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL P 2

29 Bilaga 1 Kapitel F a) Ändring av JAR-FCL styckena b) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 b) Ändring av JAR-FCL styckena a) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av JAR-FCL stycke c) som ett resultat av NPA-FCL-5 d) Ändring av JAR-FCL styckena a) och c) som ett resultat av NPA-FCL-7 e) Ändring av JAR-FCL stycke a) 4) som ett resultat av NPA-FCL-7 f) Ändring av JAR-FCL stycke a) 4) som ett resultat av NPA-FCL-10 g) Ändring av JAR-FCL stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 h) Ändring av JAR-FCL stycke d) och tillägg av de nya styckena d) och e) med omnumrering av de gamla styckena som ett resultat av NPA-FCL-10 i) Ändring av JAR-FCL referens under rubriken och i stycke c) 2) som ett resultat av NPA- FCL-10 j) Ändring av JAR-FCL styckena c) 2) och d) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 k) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och styckena 3 och 4 som ett resultat av NPA- FCL-5 l) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och styckena 8 och 15 som ett resultat av NPA- FCL-7 m) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL och stycke 3 som ett resultat av NPA-FCL-7 n) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 o) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL c) 2) som ett resultat av NPA-FCL-10 Kapitel H a) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) iii) som ett resultat av NPA-FCL-10 b) Ändring av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 d) Ändring av JAR-FCL första stycke som ett resultat av NPA-FCL-10 e) Ändring av JAR-FCL stycke a) 1) som ett resultat av NPA-FCL-7 f) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 g) Ändring av JAR-FCL stycke a) 1), a) 4) och b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 h) Ändring av JAR-FCL stycke b) 1) som ett resultat av NPA-FCL-5 i) Ändring av JAR-FCL stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 j) Ändring av JAR-FCL styckena a) 3) och b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-7 k) Ändring av JAR-FCL styckena a) 2), b) 2) och c) som ett resultat av NPA-FCL-10 l) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) som ett resultat av NPA-FCL-7 m) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 n) Ändring av JAR-FCL styckena a) 5) och b) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 o) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-7 p) Ändring av JAR-FCL stycke b) 3) som ett resultat av NPA-FCL-5 q) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 P

30 Bilaga 1 Kapitel I a) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) som ett resultat av NPA-FCL-5 Kapitel J a) Ändring av JAR-FCL stycke c) som ett resultat av NPA-FCL-5 b) Ändring av JAR-FCL stycke f) som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av JAR-FCL stycke b) som ett resultat av NPA-FCL-7 d) Ändring av JAR-FCL stycke d) som ett resultat av NPA-FCL-10 e) Ändring av JAR-FCL stycke b) som ett resultat av NPA-FCL-7 DEL 2 Kapitel A a) Ändring av AMC FCL och som ett resultat av NPA-FCL-5 b) Införande av AMC FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 c) Införande av IEM nr. 1 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-10 d) Införande av IEM nr. 2 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-5 e) Införande av IEM nr. 3 till JAR-FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 f) Införande av IEM FCL som ett resultat av NPA-FCL-5 Kapitel C a) Ändring av AMC FCL punkt 71 som ett resultat av NPA-FCL-5 Kapitel F a) Ändring av AMC FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 b) Ändring av AMC FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Införande av AMC FCL c) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 d) Ändring av IEM FCL d) som ett resultat av NPA-FCL-5 Kapitel H a) Ändring av AMC FCL 1.340, Part 1, ny punkt 9, Part 2, ändring i tabellen "Breakdown of hours" och Part 3 nya flygövningar 20 "Basic night flight", som ett resultat av NPA-FCL 10 b) Införande av AMC FCL a) 2) som ett resultat av NPA-FCL-5 Kapitel I a) Ändring av AMC FCL som ett resultat av NPA-FCL-7 b) Ändring av AMC FCL a) som ett resultat av NPA-FCL-7 c) Ändring av AMC FCL b) som ett resultat av NPA-FCL-7 d) Ändring av AMC FCL c) som ett resultat av NPA-FCL-7 e) Införande av IEM FCL som ett resultat av NPA-FCL P 4

31 Bilaga 1 Kapitel J Införande av en kombinerad kursplan för teoriundervisning, AMC FCL a), b) och c), som ett resultat av NPA-FCL-10. Amendment 2, utgiven av JAA Den tredje utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som återspeglar resultatet av NPA-FCL-14. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som genererats av NPA-FCL-14 bör träda i kraft snarast efter utgivning. Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 1 till JAR-FCL 1 beaktats. Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-14 har införts: DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR-FCL b) Ändring av JAR-FCL genom de nya styckena a) 6) och a) 7) c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 2 d) Ändring av JAR-FCL genom en ändring av stycke b) samt genom att dela upp stycke c) i stycke 1) och 2) e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL samt genom ett tillägg av ett nytt stycke 3 f) Införande av tillägg 2 till JAR-FCL g) Ändring av JAR-FCL genom ett nytt stycke b) h) Ändring av JAR-FCL i) Ändring av JAR-FCL j) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL genom ett tillägg av nya stycken 1 och 2 k) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) l) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL stycke 15 och 28 m) Ändring av tillägg 1b till JAR-FCL stycke c) n) Införande av tillägg 1c till JAR-FCL o) Ändring av JAR-FCL styckena a) och d) p) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL q) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL Kapitel D a) Ändring av JAR-FCL stycke b) b) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) och b) 2) c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 1) d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 3) f) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) P

32 Bilaga 1 Kapitel E a) Införande av JAR-FCL b) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 9 Kapitel F a) Ändring av JAR-FCL stycke c) b) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL c) Ändring av JAR-FCL genom de nya styckena 6), 7) och 8) d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och stycke 3 e) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL och f) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL g) Ändring av JAR-FCL stycke c) h) Ändring av JAR-FCL styckena b) och d) i) Ändring av JAR-FCL stycke d) 2) j) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL a) stycke 2 k) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL d) Kapitel H a) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 1 och 2 b) Ändring av JAR-FCL stycke b) 2) c) Ändring av JAR-FCL stycke c) d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och stycke 12 e) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL f) Ändring av JAR-FCL stycke a) 2) g) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) h) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL i) Ändring av JAR-FCL styckena a) 4), b) 3) och b) 4) j) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL k) Införande av ett nytt tillägg 2 till JAR-FCL l) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL m) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) Kapitel I a) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL b) Ändring av JAR-FCL c) Ändring av JAR-FCL Kapitel J a) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL P 6

33 Bilaga 1 DEL 2 Kapitel A a) Ändring av AMC FCL och Kapitel F a) Införande av IEM FCL b) 1) och c) 2) b) Ändring av AMC FCL a) c) Ändring av AMC FCL c) 2) stycke 4) d) Ändring av AMC FCL d) e) Strykning av IEM FCL d) Kapitel H a) Ändring av AMC FCL b) Ändring av AMC FCL c) Ändring av AMC FCL d) Ändring av AMC FCL Kapitel I a) Ändring av AMC FCL Kapitel J a) Strykning av AMC FCL b) Strykning av IEM FCL Amendment 3, utgiven av JAA Den fjärde utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som återspeglar resultatet av NPA-FCL-16. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som genererats av NPA-FCL-16 bör träda i kraft snarast efter utgivning. Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 2 till JAR-FCL 1 beaktats. Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-16 har införts: DEL 1 Kapitel A a) Ändring av JAR-FCL b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 1 c) Ändring av JAR-FCL genom ett nytt stycke d) d) Ändring av JAR-FCL stycke b) e) Ändring av JAR-FCL genom strykning av stycke d) f) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL stycke 1, 2 och 11 g) Införande av ett nytt tillägg 3 till JAR-FCL h) Ändring av JAR-FCL stycke a), ett nytt stycke b) samt omnumrering av de tidigare styckena. P

34 Bilaga 1 Kapitel D a) Ändring av JAR-FCL stycke a) b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) styckena 9 och 13 c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) stycke 3 Kapitel E a) Ändring av JAR-FCL stycke a) b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 3 Kapitel F a) Ändring av JAR-FCL stycke c) b) Införande av ett nytt JAR-FCL c) Ändring av JAR-FCL till styckena a) 2), a) 3), a) 5), a) 6) och a) 7) d) Ändring av JAR-FCL stycke c) och tillägg av ett nytt stycke c) 1) iii) e) Införande av ett nytt JAR-FCL f) Införande av ett nytt tillägg 1 till JAR-FCL g) Ändring av JAR-FCL genom tillägg av referenser i rubriken Kapitel G a) Ändring av JAR-FCL stycke a) b) Ändring av JAR-FCL stycke a) c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 2 d) Ändring av JAR-FCL Kapitel H a) Ändring av JAR-FCL stycke b) b) Ändring av JAR-FCL genom ett nytt stycke f) c) Ändring av JAR-FCL stycke c) d) Ändring av JAR-FCL stycke a) e) Ändring av JAR-FCL stycke d) f) Ändring av JAR-FCL genom tillägg av ett nytt stycke b) g) Ändring av JAR-FCL h) Ändring av JAR-FCL stycke a) 7) i) Införande av ett nytt JAR-FCL j) Införande av ett nytt JAR-FCL k) Införande av ett nytt JAR-FCL Kapitel J a) Ändring av JAR-FCL styckena a) och e) b) Ändring av JAR-FCL stycke b) c) Ändring av JAR-FCL P 8

35 Bilaga 1 d) Ändring av JAR-FCL styckena a) och b) DEL 2 Kapitel A a) Ändring av AMC FCL och b) Införande av ett nytt AMC FCL d) Kapitel D a) Ändring av AMC FCL och a) 2) Kapitel F a) Införande av ett nytt AMC FCL Kapitel H a) Införande av ett nytt AMC FCL Kapitel J a) Införande av ett nytt IEM FCL Amendment 4, utgiven av JAA Den femte utgåvan av JAR-FCL 1 (Flygplan) innehåller ett antal ändringar och nyheter som återspeglar resultatet av NPA-FCL-19. Det bör uppmärksammas att ändringarna och nyheterna som genererats av NPA-FCL-19 bör träda i kraft snarast efter utgivning. Förutom ovan nämnda NPA har tryckfelsändringar och liknande från Amendment 3 till JAR-FCL 1 beaktats. Följande nyheter och/eller ändringar som genererats av NPA-FCL-19 har införts: DEL 1 Kapitel A a) Införande av stycke b) 4) samt ändring av titeln på JAR-FCL b) Införande av stycke b) 5) och b) 6) i JAR-FCL c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL d) Införande av tillägg 3 till JAR-FCL e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 1 f) Ändring av tillägg 1a till JAR-FCL stycke 11 och 18 g) Ändring av JAR-FCL h) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL i) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL P

36 Bilaga 1 Kapitel C a) Ändring av JAR-FCL b) Ändring av referenser i titeln till JAR-FCL c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 4 d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och stycke 1 och 5 e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL sektion 5 Kapitel D a) Ändring av JAR-FCL stycke b) b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 1) stycke 4 och 13 c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 2) stycke 4 och 12 d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och a) 4) stycke 10 e) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL stycke 5 Kapitel E a) Ändring av JAR-FCL b) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 2 c) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL stycke 9, 11 och 14 samt titeln d) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL 1.210, titeln Kapitel F a) Ändring av JAR-FCL stycke c) samt införande av ett nytt stycke g) b) Införande av ett nytt stycke JAR-FCL c) Ändring av JAR-FCL 1.250, stycke a) och b) 3) d) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL e) Ändring av tillägg 1 till JAR-FCL och stycke 1, 2 och 10 f) Ändring av tillägg 2 till JAR-FCL och stycke 1 och punkt 1.2 g) Ändring av tillägg 3 till JAR-FCL stycke 3 h) Införande av tillägg 1 till JAR-FCL P 10

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN 1 BASIC REGULATION 216/2008 COVER REGULATIONS IR-IMPLEMETION RULES

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7)

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7) Information 1 (7) Datum Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: flygutbildning@transportstyrelsen.se Information från sektionen för flygutbildning Sektionen för flygutbildning vill innan sommarsemestern

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Månad År Februari 2013 Version 1.0 2 (28) Nya EU-regler för dig som flyger införs i

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Vägledning vid framtagning av Training Manual

Vägledning vid framtagning av Training Manual 1 (10) Upprättad av Henrik Wiechel Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygutbildning vid framtagning av Training Manual 2 (10) shistorik Beskrivning Ansvarig

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Från S-certifikat till EASA FCL En presentation som hjälper dig med din personliga konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Begrepp och

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03. EUROPEISKA UIOES RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12964/11 AVIATIO 189 FÖLJEOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011451/03

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes.

Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes. K O N T R O L L A N T I N F O S E N A S T E N Y T T Nr 2 2005 2005-09-21 Luftfartsstyrelsens syn på skolchefens ansvar. Nya bestämmelseförslag. Ny medarbetare sökes. Senaste nytt september 2005 Checkride

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från:

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från: EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 FÖLJENOT från: mottagen den: 6 januari 2014 till: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon TSL2001, v1.0, 2014-08-12 MFL 1 (9) OPS Nr 1 2017 2017-05-22 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping, telefon 0771-503 503 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination 2012-11-27 Sektionen för flygutbildning 1 EDDIE WALLIN PRAKTISK EXAMINATION Gruppledare. Flyginspektör specialiserad på flerpilotsystem. Senior Kontrollant

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

av den 13 december 2010

av den 13 december 2010 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 13 december 2010 YTTRANDE NR 07/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 13 december 2010 om kommissionens förordning XXX/2010 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. 1. Tillstånd och godkännanden för flygverksamhet

Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. 1. Tillstånd och godkännanden för flygverksamhet 5438 Nr 1250 Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer Bilaga Avgiftstabell 1. Tillstånd och godkännanden för flygverksamhet ny Operativ licens (OL) MTOW

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Avgiftstabell Flygplan med MTOM över kg

Avgiftstabell Flygplan med MTOM över kg Nr 1011 3227 Avgiftstabell Bilaga 1. Tillstånd och godkännanden för flygverksamhet avgift årsavgift 1.1 Operativ licens (OL) Flygplan med MTOM högst högst 5700 kg / helikoptrar högst 3175 kg 1 500 1 000

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den C Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om myndighetskrav och organisationskrav (Text av betydelse för EES) SV SV Utkast

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

2013 Bernt Kolm och Daniel Wastesson

2013 Bernt Kolm och Daniel Wastesson 2013 Bernt Kolm och Daniel Wastesson PART-FCL, ORA, ARA, AMC och GM Kommissionens förordning nr 1178/2011 av den 3 november 2011. PART-FCL Kommissionens förordning nr 290/2012 av den 30 mars 2012. ARA

Läs mer

EU-FCL på remiss. Nya arvoden. Nya helikopterbestämmelser.

EU-FCL på remiss. Nya arvoden. Nya helikopterbestämmelser. Nr 2-08 2008-09-21 K O N T R O L L A N T I N F O S E N A S T E N Y T T EU-FCL på remiss. Nya arvoden. Nya helikopterbestämmelser. Senaste nytt september 2008 Allmänt Åter en sommar ha gått med skiftande

Läs mer

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination

EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination EXAMINATIONSGRUPPEN Teoretisk & praktisk examination 2012-11-27 Sektionen för flygutbildning 1 Kontrollantutbildning Provvaktsutbildning Auktorisationer Grund och vidareutbildning Information Bokning/anmälan

Läs mer

OPS och FCL in i EASA-systemet

OPS och FCL in i EASA-systemet OPS och FCL in i EASA-systemet SFR:s årsmöte 2007 2007-10-25 1 Rubriker Förordning (EC) 1592/2002 Regelstrukturen inom EU/EASA EASA Rule Making groups OPS.001/ FCL.001 Sammansättningen av arbetsgruppen

Läs mer

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon 1 (5) AIR 1-2016 2016-05-10 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping, telefon 0771-503 503 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 201X-XX-

Läs mer

Flygplans- och helikopterflygutbildning

Flygplans- och helikopterflygutbildning 1 (10) Utfärdad: 17.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften om

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan?

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Pilotutbildning i yrkeshögskolan Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Margareta Landh 2011-11-16 Innehåll Bakgrund Nuläge Myndighetens förslag om pilotutbildning

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Välkommen till LUFTFARTSSTYRELSENS SEMINARIUM FÖR F R FLYGLÄKARE

Välkommen till LUFTFARTSSTYRELSENS SEMINARIUM FÖR F R FLYGLÄKARE Välkommen till LUFTFARTSSTYRELSENS SEMINARIUM FÖR F R FLYGLÄKARE 2008-10 10-1717 Seminarium för AME 2008 2008-10-17 1 Dagens program: 09.30-10.00 Kaffe, registrering 10.00-10.45 Administrativa frågor Dagens

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS JAR JAR-OPS 1 Del 1 Föreskrifter Grund- LFS 2002:78 Ändring införd t o m LFS 2006:8 Rubrik Kapitel R - Transport av farligt gods Bemyndigande 18, 28, 50, 51, 92, 94, 102 och 104 luftfartsförordningen (1986:171),

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2016

Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Följande kursinformation vänder sig till flygläkare och arbetsgivare med intresse av att delta i flygläkarkurs på avancerad nivå. Kurserna riktar sig i huvudsak till

Läs mer

Den åldrande piloten

Den åldrande piloten Eftermiddagens program: Den åldrande piloten 12.45-13.30 - inledning och bakgrund, vad säger bestämmelserna och vetenskapen? 13.45-14.30 - åldrande, sjukdom och trafiksäkerhet - Trafikmedicinskt Centrum

Läs mer

OSD Operational Suitability Data (Uppgifter om driftslämplighet)

OSD Operational Suitability Data (Uppgifter om driftslämplighet) OSD Operational Suitability Data (Uppgifter om driftslämplighet) EU nr 69/2014 (Del-21), ED 2014/007 EU nr 70/2014 (DEL-FCL) EU nr 71/2014 (DEL-ORO, -SpA), ED 2014/009 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 3 luftfartsförordningen

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad TRAFIKPILOT Utbildning och arbetsmarknad Luftfart och Samhälle Rapport 2001:7 Förord Luftfartsverket har regeringens uppdrag att som sektoransvarig myndighet följa utvecklingen av den svenska luftfarten.

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2013-03-19 20 Disposition Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Seminarium 2012 Del-66

Seminarium 2012 Del-66 Seminarium 2012 Del-66 Tobias Fridarve Initial Luftvärdighet 1 Tidsbegränsning av Grund och Typutbildning Reglerna en guide Typ och Grupp Ratings Praktisk Erfarenhet och Begränsningar Konvertering enligt

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2017 (grundläggande)

Kursinformation Flygläkarkurs 2017 (grundläggande) Kursinformation Flygläkarkurs 2017 (grundläggande) Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA

Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA Vad krävs av mig som segelflygare för att flyga ett modernt segelflygplan i Sverige? Idag och några år framåt Här följer en guidad tur genom regelsnåret..

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer