Segelflygaren nr 2 Juni sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1"

Transkript

1 org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård Övrigt Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde ordföranden. Jag har tagit över posten som ordföranden i Segelflygaren efter Stina Berg som tyvärr ska flytta ifrån oss. Vid senaste årsstämman var det 5 stycken av ledarmötena som tyvärr slutade sina uppdrag i styrelsen. Flytt och tidsbrist var dom övervägande orsakerna. Avgående är: Stina Berg, Nilla Karlsson, Bo Hertz, Leffe Holmgren samt Tommy Sandberg som lämnade sitt uppdrag tidigare. Jag tackar dessa för ett mycket trevligt samarbete i styrelsen samt att dom ska trivas på sina respektive nya adresser. Nu kommer i deras ställen in nya friska fläktar i form av: Håkan Schildt, Solveig Kotsadam, Nick Perivolaris, Håkan Axberg samt Spiros Lykakis. Jag hälsar våra nya ledamöter välkomna och ser fram emot ett gott samarbete. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 1

2 Lite om mig. Jag och min fru har bott i föreningen sedan oktober -00, första tiden i en 3:a men sedan familjen har utökats så bor vi nu i en 4:a. Vi har två barn, ett av varje sort. Vi trivs väldigt bra i här i Skarpnäck och i föreningen i synnerhet. Min ambition är att fortsätta det goda arbetet med att hålla nere våra gemensamma kostnader, ett arbete som den gamla styrelsen påbörjade och har genomfört på ett mycket bra vis. Vi ska sköta om våra fastigheter och hålla dom i ett bra skick för det är ju här föreningens pengar ligger. Vi ska se till att Segelflygaren förblir en attraktiv förening att bo och trivas i. Min förhoppning är att flera av våra medlemmar ska intressera sig och engagera sig i sitt boende. Vi har många olika projekt på gång just nu i föreningen som ni kan läsa mer om inne i tidningen. Sommaren är ju äntligen här och det medför ju att vi alla kanske behöver öppna fönster och dörrar för att fläkta igenom lägenheten. Om du nu skulle ha stereon på, tänk då på att skruva ner den lite så att du inte spelar för hela gården. Det är trevligt med musik men jag tror inte att alla delar min musiksmak, även fast den är bra. Hövlighet och respekt är två ord som jag tycker passar bra i detta fall. Dom gäller även för er som vill njuta av sommarkvällen med en nygrillad kött eller fiskbit. Använd det sunda förnuftet om ni vill grilla på uteplatser och altaner. Tänk även på att ha eldsläckningsutrustning inom räckhåll. Njut nu av sommaren! Stefan Gillback Ordförande Ekonomi De ekonomiansvariga för 2005 Den nya ekonomigruppen har nu en delvis ny sammansättning. Björn och Torbjörn ingår fortfarande plus numer också Håkan Schildt den nye vice ekonomiansvarige. En kort ekonomisk översikt För de som inte kunde vara med vid årets föreningsstämma ska vi här berätta en del om vad som föredrogs samt gavs svar på till en del av frågorna som ställdes. Se vidare i Björns artikel om Statistik. Här redovisas också några nya ekonomiska analyser som gjorts i samband med årets redovisning års verksamhet har börjat bra för det första tertialet, dvs. de fyra månaderna januari-april. Vinsten är Segelflygaren nr 2 Juni sidan 2

3 större än för motsvarande tid under föregående år. Den är också bättre än vad som har budgeterats. Även likvidställningen är bättre. Årets tertialrapport nr 1 från HSB är visserligen lite preliminär i några avseenden, men trenden är tydlig. Föreningen fortsätter att gynnas av låga låneräntor och ett väl planerat underhåll av byggnaderna. Det finansiella läget Vi har under vintern och våren omsatt flera lån, vilka alla har fått bättre villkor än förut. Vi har även räntesäkrat ett par av dem. På så vis räknar vi med att inte få större kostnader för låneräntorna än vad vi hade per utgången av Eftersom bundna lån inte kan bytas ut till nya lån med andra räntevillkor utan särskild kostnad, är den här räntesäkringen en ganska billig metod för att hålla räntorna låga. Styrelsen kan givetvis inte ändra villkoren så som räntevinden blåser vid ett visst bra tillfälle, om vi skulle ha alla lån med bundna räntor. En viss andel lån med rörlig ränta är därför bra att ha. Mindre beroende av politiska beslut Genom de nya avtal (under ) för tomträtterna vi fått med Stockholms Stad, vet vi vilka avgälder som vi ska betala i ungefär nio års tid. Vi har dessutom under 2004 hamnat i en ny och förmånligare skatteklass för fastighetsskatten, beroende av att våra byggnader numer är 20 år gamla. Det här leder till att vi inte heller är lika beroende av olika politiska beslut som förut. Säkrare i en osäker värld Vi är därför numer också i en säkrare sits för att hantera framtida, okända risker av skilda slag. Det leder i sin tur till att med samma prognoser för ränteutvecklingen som förut vi kan se att en höjning av avgifterna kommer än längre bort i framtiden än som förut kunde ses. Med det här följer även att vi får en buffert för oförutsedda kostnader. En slutsats Sammantaget går vi nu in i en bra fas för helåret Styrelsen har en bra kontroll på ekonomin, varför vi bör se framtiden an med lugn. Björn, Torbjörn och Håkan Statistik och avtal Utvecklingen mellan 1998 och 2004 Vid årsstämman berättade jag om hur olika kostnader har minskat successivt allteftersom åren har gått. I korta drag fyller jag här nedan på med Segelflygaren nr 2 Juni sidan 3

4 en del statistik för olika trender, till vad jag redogjorde för vid stämman. Det finns två tunga kostnadsblock driften och finanserna. Av årets utskick från Statistiska Centralbyrån (SCB) har jag bearbetat en del uppgifter, som ger en bra bild av hur vår förenings verksamhet står sig i jämförelse med dessas genomsnittliga tal. Nu har jag tittat på vad som hänt mellan 1998 och Det är den tid som SCB f.n. sträcker sig fram till. Vår totala skattemässiga uthyrda yta är enligt Skatteverkets särskilda beräkning m2, som alla beräkningar här såväl som SCB:s dito grundar sig på. Direkta driftskostnader Då de allmänna, marknadsbundna driftskostnaderna alltså exklusive finansnettot och övriga kostnader för byggnadskapitalet har hela tiden ökat, bör en rimlig jämförelse göras först med hur de har förändrats mellan åren. Annars riskerar man att börja jämförelsen vid ett mindre bra tillfälle, t.ex. p.g.a. att alla våra byggnader kom till under den korta perioden Då var det dyrt att bygga hus. Det var också lite brist på kunnigt byggfolk. Kvaliteten blev därför lite sämre än annars. I vart fall de kommunala och privata bolagen har successivt byggt fler nya hus. Byggnadsinnehavets kostnader för dem är därför spridda över många år. Några hade låga produktionskostnader. Deras genomsnittstal blir därför bättre än för oss. Ur årsredovisningens 5-åriga jämförelse kan ses att för vår del var de direkta kostnaderna för driften per all uthyrbar yta för 2000: tkr eller 195 kr/m2, 2003: tkr eller 235 kr/m2 och 2004: tkr 245 kr/m2, som svarar mot en löpande inflation om 6 % årligen. De var för 1998: tkr eller 183 kr/m2, som för 6-7 år t.o.m svarar mot cirka +5 % i årlig trend. Jämförelsens ingångstillfälle har således betydelse för resultatet. De kommunala bolagens direkta driftskostnader var för 2003: 325 och 1998: 267 kr/m2, som ger trenden +4 % i ökningstakt. De privata företagen hade för 2003: 254 och 1998: 211 kr/m2, som ger trenden +4 % i ökningstakt. Bostadsrättsföreningarna hade för 2003: 252 och 1998: 212 kr/m2, som ger trenden +3,5 %. Det ska här då påpekas att en stor del av dem finns i mindre orter långt utanför Stor-Stockholm, där i stort sett alla priser är lägre. Vi har nog inte särskilt höga kostnader, när de jämförs med bara Stor-Stockholms olika företag. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 4

5 Den stora, långa trenden är att rikets genomsnittliga driftskostnader ökar med mellan 3 och 4 % årligen för dem. Vår trend är lite över de genomsnitten. Vi har lyckats med att inte öka våra kostnader lika mycket och snabbt som dem på slutet. På lite sikt har vi alltså ett klart bättre läge än dem alla tre grupperna. Alla driftskostnader + Löpande Underhåll (LU)- och Periodiskt Underhåll (PU) Inkl. LU + PU blir våra tal för 2000: tkr eller 258 kr/m2, 2003: tkr eller 321 kr/m2, 2004: tkr eller 372 kr/m2 och 1998: tkr 236 kr/m2, som svarar mot trenden +6,5 % i årlig ökning t.o.m. år Att ökningen är 1,5 %-enheter större med LU + PU än utan beror av det enkla skälet, att för 1998 var LU + PU bara mot tkr för Det var 16 % i årlig ökning från Med det tekniska åldrandet följer naturligen ett ökat underhållsbehov. Det kan därför vara intressant att göra en jämförelse med vad hela Sveriges bostadsbestånd har haft för motsvarande utveckling. De kommunala bostadsföretagen hade motsvarande tal för 2000: 407 kr/m2, 2003: 483 kr/m2 och 1998: 390 kr/m2, som svarar mot trenden +4,5 % i årlig ökning för tiden De privata bostadsbolagen hade 2000: 345 kr/m2, 2003: 379 kr/m2 och 1998: 327 kr/m2, som svarar mot trenden +3 % i årlig ökningstakt. Bostadsrättsföreningarna hade 2000: 292 kr/m2, 2003: 336 kr/m2 och 1998: 281 kr/m2, som svarar mot trenden +3,5 % i årlig ökningstakt. Detta visar att vi satsar mer på LU + PU än dessa tre gruppers genomsnitt. Vi har därför ett trevligt och attraktivt boende, som tydligen många gillar. Rörelsekostnaderna Rörelsekostnaderna (= summa driftskostnader + LU + PU + kostnaderna för byggnadskapitalet, [dvs. avskrivningar och avgälder för tomträtterna]) är tillsammans med finansnettot alltså de två stora blocken av kostnader för vår del. Rörelsekostnaderna var för 1998: tkr och 2003: tkr för, som ger trenden +1 % i årlig ökning. Utslaget på all bostads- och lokalyta är de för 2003: 435 kr/m2 och 1998: 410 kr/m2, som är låga tal jämfört med vad SCB visar enligt nedan. I synnerhet är den ökande graden låg, bara 1 % årsvis. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 5

6 De tre gruppernas dito kostnad för 2003 var ganska olika. De kommunala bolagen hade då en kostnad om 501 kr/m2, de privata hade 406 kr/m2 föreningarna hade 357 kr/m2 som årstal. Sedan 1998 har de resp. tre fått ökade rörelsekostnader som ger trenden cirka +6, +4 resp. +3 % årlig ökningstakt. Vi står oss alltså mycket väl i en jämförelse med dem. De här talen visar att vi har lyckats väl under åren med att hålla de totala rörelsekostnaderna låga. En annan klar trend är att vi har haft modesta ökningstal sedan 1998, jämfört med vad SCB visar för de tre grupperna som genomsnitt. En tredje klar trend är att våra rörelsekostnader ökar mindre fort än vad SCB visar för andra grupper. Den här analysen visar också att LU och PU har upphandlats klokt av våra styrelser. Annars skulle ju vi inte ha haft bara så låg årlig ökningstakt mellan 1998 och Vi har sålunda under den här perioden lyckats med att mer än väl hålla kostnadsinflationen stången. Styrelserna under årens lopp har därför lyckats bra med våra olika uppköp av entreprenader, löpande fastighetsskötsel, planeringen av underhåll och diverse annat. Finansnettot sedan 1998 Mellan 1998 och 2004 är det så att lånekostnaderna har minskat från tkr till tkr. Så har kunnat ske genom aktivt arbete av styrelsen, genom att se till att kunna ta del av den goda ränteutvecklingen nedåt. Ur årets Årsredovisning kan ses att de kostnaderna har minskat under 5 års tid med upp till c:a 1 miljon kr per år. Utslaget på ytenhet var vårt finansnetto cirka för 2004: 300 kr/m2, 2003: 332 kr/m2, 2002: 367 kr/m2, 2001: 375 kr/m2 2000: 404 kr/m2 samt 1998: 497 kr/m2. Här syns en klar minskning sedan Den är 40 %. För ex. de kommunala bolagen var finanskostnaden 2003: 139 kr/m2 och 1998: 225 kr/m2. Deras minskning var 38 %. För de andra två grupperna var det ungefär likartat. Trenden är ett klart minskade finansnetto för både oss och alla de tre grupperna. Finansnettot har alltså en stor betydelse för vilka årsavgifter resp. hyror som behövs, men givetvis är övriga byggnadskapitalkostnaderna och driftens olika kostnadsdelar viktiga. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 6

7 Här har vi en del ytterligare att göra, men den stora skillnaden har mest sin grund i vår fortfarande stora kapitalmassa. Innan den är avskriven mycket mer, kan vi inte nå långt under vad som gällde för Utvecklingen av lägenhetsavgifterna Utvecklingen av årsavgifterna styrs i första hand av hur ränte- och rörelsekostnaderna har som summor utvecklat sig. En kort analys visar följande. Mellan 1998 och nu 2004 har många sänkningar och ökningar skett av avgifterna. Årsavgifterna var tkr för 1998 och för Summan av dem alla är alltså att vi fortfarande ligger under 1998 års nivå. Avgifterna är nominellt i dag 4,5 % lägre än vad de var under De är dock lite högre än för år 2000, men inte realt sett. Realt sett är de 25 % lägre än 1998, när man beaktar en 3- procentig årlig inflation som utan aktivt styrelsearbete annars skulle ha ökat avgifterna. SCB visar att både de kommunala och privata bolagen har höjt hyrorna med drygt 11 %. Föreningarna har höjt avgifterna med drygt 6 % sedan De har alltså höjt i motsats till att vi har sänkt avgifterna. Då vi är långsiktiga i våra planer, ser jag det som att vi bör kunna hålla kostnaderna i schack under även Välavvägda årsavgifter Årsavgifterna måste vara så stora att alla föreningens kostnader kan betalas och dessutom i rätt tid. De måste också kunna räcka till att överbrygga några års större underhåll. De får alltså inte vara så låga, att problem uppstår med att klara av detta. Då driftskostnaderna nu har ökat i motsats till räntekostnaderna, följer att man måste se på helheten när man bedömer vilken storlek som avgifterna bör ha. Den enas uppgång kan som i vårt fall balanseras av den andras nedgång. Det hör också till bilden att den som köper en bostadsrätt i vår förening betalar lägre pris men får högre avgift, när man jämför med en motsvarande lägenhet i en annan förening. Bättre omständigheter då denna bildades och byggde sina hus är en del av orsaken till våra lite högre avgifter. Björn Avtal Underhåll av lägenheterna Jag vill här berätta i korta drag vad som gäller för gamla hus och lägenheter. Våra hus är nu 20 år gamla, som är en ålder då ytskikten på många golv och väggar börjar att bli dåliga. Det är därför dags för att i många lägenheter göra något åt dem. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 7

8 Den som inte gör det riskerar att försäkringarna inte täcker alla ev. skadekostnader. Gamla ytor måste naturligtvis underhållas för att de ska klara av alla påfrestningar som sker. Särskilt gäller det i våta utrymmen, där läckage kan bli både svåra och dyra att rätta till. Varje medlem ska sköta om sin lägenhets underhåll så väl, att vare sig han/hon själv, en granne eller föreningen drabbas av skador. En medlem som vet om brister i ytskikten i ex. badrummet, men inte gör något åt det, kan råka ut för höga självrisker för sin egen försäkring. Likaså kan föreningen i vissa fall begära skadestånd av medlemmen. Med den nya lagstiftningen som infördes per april 2003, och till vilken våra stadgar nyligen har anpassats, ställs högre krav än förut på att även allt slags underhåll sköts väl om av medlemmen i fråga. Man får göra fler saker än förut men under större eget ansvar. Det gäller därför att tänka på sig själv så mycket, att också föreningen och grannar får ha det fortsatt bra och slipper ifrån av annan medlem vållade skador. Med bra underhåll kommer inga onödiga vattenskador att behöva ske. Kollektivt inköp av elström Styrelsen håller på med att ta in offerter för olika slags lösningar för att tillhandahålla kollektiv el till alla våra hushåll. Vi återkommer senare när alla tekniska lösningar, priser för dem och inköpsmöjligheter finns på bordet att ta ställning till. Björn Teknik Fastighetsskötaren Vår fastighetsskötare, Christian Dagborg har tyvärr sagt upp sig från sin anställning på FSS. Han har varit vår fastighetsskötare sedan januari -01. Det innebär att vi får en ny fastighetsskötare. Vem det blir vet vi inte i dagsläget men vi hälsar den personen varmt välkommen till Segelflygaren. Naturligtvis så kommer vi att sakna Christian, en kunnig och mycket kompetent kille som har varit mycket uppskattad av våra medlemmar men vi önskar honom naturligtvis lycka till i sin nya karriär. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 8

9 Garaget Vårat garage har i år drabbats av flera fel. Vinterkylan gjorde att våra avloppsrör för avrinning från taket sprängdes sönder av kylan. Detta hände på grund av att de värmeslingor som ligger i rören och som ska motverka detta hade gått sönder. Vi har nu bytt ut värmeslingorna och bytt ut alla söndersprängda rör samt tätat fogarna så att vi inte ska få detta problem i år. Hissen har också varit ett stort problem. Den ligger ju med i den renoveringsplan för hissarna som utförs just nu, men den låg väldigt sent i höst. Därför har vi, i samarbete med hissfirman, beslutat att den ska åtgärdas så fort som möjligt. Nya delar är beställda och så fort dom kommer så inleds arbetet med att renovera hissen. Skulle det vara så att hissen står och om ni har barnvagnar eller har svårt för att gå i trappan så går det att gå i upp- och nerfartsramperna och på plan 3 dra sitt kort i läsaren så öppnas garageporten. Man måste alltså inte ha ett fordon för att öppna utfartsporten. Ska ni upp i garaget så får ni tyvärr gå en halvtrappa till plan 3 och därifrån kan ni gå ut i garaget och använda er av ramperna. Nu hoppas vi att dom nya delarna till hissen kommer snart så att ni slipper utnyttja mina tips. Nya utfartsgrindarna Det har, efter önskemål från medlemmar, monterats en tryckknapp för gående vid den nya utfartsgrinden. Trycker man på denna så öppnas grinden så att man slipper gå ut via gånggrinden. Den kan man använda om man har varit i miljö- eller grovsoprummet. ComHem Arbetet med att uppgradera vårat kabel-tv nät är i skrivande stund inne på slutspurten. Vid denna tidnings utdelning så ska arbetet vara helt slutfört. AT-Installation har utfört arbetet med bravur. En del små hinder uppstod under arbetet men deras personal löste dom utan problem. Nu har vi möjlighet att skaffa både telefoni och bredband via ComHem plus att via har fått TV4 Plus i vårat basutbud och längre fram kommer ytterligare två kanaler. Det kommer mer information och erbjudanden från ComHem inom en snar framtid. Denna uppgradering innebär ju också att vi kanske kan få ett bättre avtal med Bredbandsbolaget när vi ska skriva om det avtalet, eftersom dom nu har fått konkurrens. Förrådsrensningen Vi vill tacka alla de medlemmar som hörsammat våra uppmaningar att Segelflygaren nr 2 Juni sidan 9

10 märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Vi har nu städat alla cykelrummen och omhändertagit cirka 70 cyklar! I förrådsgångar och i trapphusen har vi också rensat på cyklar, barnvagnar och annat lösöre. Vi har även upptäckt att det har funnits mopeder i cykelrummen och i förrådsgångar. Det är absolut förbjudet att förvara mopeder i dessa utrymmen. Dom får inte ens köras in på våra gårdar. Den rätta förvaringsplatsen för dessa är cykelrummet i garaget. Våra trapphus är vår utrymningsväg, där får inga lösa föremål finnas i vägen varken för utrymmande eller för räddningspersonal. Det är för din skull vi håller trapphusen rena. Terrasser Två av terrasserna kommer att få ett nytt ytskikt i höst. Faller detta väl ut så räknar vi med att åtgärda hälften av dom kvarvarande terrasserna nästa år. Extraförråd Är som vi tidigare har skrivit om nu klara och kan hyras av medlemmar boendes i vår förening. Är du intresserad av att hyra ett förråd ska du kontakta HSB och Annika Bergkvist. Regler för inglasningar av loftgångar och balkonger och regler för montering av paraboler Är antagna av både Brf Vingens och Brf Segelflygarens styrelser. Det är tillåtet att glasa in eller montera en parabol om man skriver ett avtal med föreningen. Tänk på att skaffa bygglov om du ska glasa in. Om du är intresserad går det bra att kontakta HSB eller styrelsen. Kökskanalrensning Våra frånluftskanaler är nu rensade. Frånluften är det som leds från WC och spiskåpan. Hissar Se startveckorna för de sista portarna nedan. Håll utkik i din trapp! Preliminär tidsplan för hissrenoveringen Gatuadress Segelflygsgatan 31 Segelflygsgatan 33 Segelflygsgatan 35 Segelflygsgatan 37 Glidflyktsgatan 4 Glidflyktsgatan 2 Garaget, Segelflygsgatan 16 År/månad 05, v32 05, v34 05, v36 05, v38 05, v39 05, v43 05, v44 Vi har försökt få våra Hissrenoverare att tidigarelägga renoveringen av hissen i garaget då den är i mycket dåligt skick. De ska Segelflygaren nr 2 Juni sidan 10

11 försöka åtgärda den så fort som möjligt, se artikeln om garaget. Sopnedkasten Återigen så påminner vi om att luckorna till sopnedkasten måste vara stängda. Detta för att det ska kunna uppstå vakuum i vår sopanläggning. Stäng därför luckan efter dig så slipper vi onödiga, kostsamma driftsstopp. Felanmälan Vi har sett att antalet felanmälan har minskat. Detta är väldigt bra men samtidigt så ser vi när vi går runt i föreningen att t.ex. en del lampor är trasiga. Det är mycket bättre att felanmäla den trasiga lampan än att svära över mörkret. Klotter! Vi drabbas kontinuerligt av klotter och för att hålla efter detta har föreningen sen 5 år tillbaka ett avtal med Allremove om ronderande klotterborttagning på vissa gator. De kommer en gång i veckan och tar bort klotter. Det finns dock ytor som vi idag inte har någon bevakning av utan där behövs dina iakttagelser, kontakta styrelsen vid eventuellt klotter. Föreningen polisanmäler allt klotter. I Samverkangruppens regi kommer Stadsdelsförvaltningen att klottersanera vissa gator i Skarpnäck i slutet av juni. Det är främst sådana ytor som aldrig saneras (lyktstolpar, papperskorgar, parkbänkar, elskåp och annat) som nu ska göras rena. Vår förening har också gjort denna åtgärd vilket höjer trivseln. Leif och Stefan Trädgård Vårstädning Vi hade vädrets makter med oss även denna gång. Jag vill tacka alla som deltog och bidrog till denna trevliga dag. Kristina Övrigt Några ord från de nya styrelsemedlemmarna... Spiros Lykakis Jag flyttade till Sverige från Grekland för 10 år sedan och bor sen 1998 i Skarpnäck. Jag är sambo och har 3 barn 12, 4 och 10 månaders gamla. Jag jobbar med digitala kartor på ett privat företag i Stockholm. Jag tycker att det kommer att bli spännande och lärorikt att vara med i styrelse och kunna påverka min och andras boende miljön och arbeta för föreningens bästa. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 11

12 Solveig Kotsadam Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med föreningar och förtroendeuppdrag. Har nu bott i föreningen i ett år och för mig är det viktigt med trygghet i boendet. Detta och allt annat ska bli roligt att jobba med styrelsen. Håkan Axberg 45 år. Gift med Gunilla Holland. Vi har bott i Skarpnäck sedan augusti 2000 tillsammans med våra fem tonåringar. Jag arbetar med återförsäkring. Hängiven kolonist och cyklist. Min uppgift i styrelsen är att vara sekreterare. Håkan Schildt Jag bor sedan 2003 på Uppvindsgatan 2. Min flickvän och jag hade några månader tidigare varit på besök hos några vänner här i Skarpnäck och tyckte då om den gröna miljön och det lugna området. Detta gjorde att vi började leta efter en lägenhet här och det ledde till flytt i september samma år. Samtidigt med flytten började jag att läsa till civilingenjör på KTH vilket jag tycker är mycket intressant och givande. framemot att engagera mig i vårt boende. Nick Perivolaris Hej, mitt namn är Nick Perivolaris och jag är 52 år. Gift med två vuxna bonusbarn. Jag är född i Grekland, uppvuxen och utbildad i Toronto, Kanada och jag har bott i Sverige de senaste 28 åren. Jag är arkitekt till yrket och arbetar på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB som handläggare med inriktning på bostäder, kontor, offentliga byggnader och infrastruktur m.m. För närvarande arbetar jag med projekt Citybanan för Banverkets räkning. Mitt uppdrag som styrelseledamot är att hjälpa styrelsen fatta kloka beslut i tekniska frågor m.m. som gynnar medlemmarna i föreningen. Jag ser fram mot uppdraget och jag tror att min bakgrund och min erfarenhet som arkitekt är till nytta för styrelsens arbete Min roll i styrelsen kommer att vara vice ekonomiansvarig samt gårdsombud för Uppvinden. Det ska bli intressant och roligt med styrelsearbetet i föreningen och jag ser Segelflygaren nr 2 Juni sidan 12

13 Styrelsen: Ordförande: Stefan Gillback v.ordf: Kristina Romare Sekreterare: Håkan Axberg Uppvindsg. 2 Ledamot: Håkan Schildt Uppvindsg. 2 Ledamot: Björn Östman Segelflygsg. 20 Ledamot: Spiros Lykakis Segelflygsg. 37 Ledamot: Torbjörn Lindberg Segelflygsg. 43 Ledamot: Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35 Ledamot: Attila Kriss (HSB) Suppleant: Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9 Förvaltning: FSS Fastighetsförvaltning Tel: HSB: Administrativ förvaltning Tel: Lägenhetsadministration Tel: Hyresredovisning Tel: Medlemsrådgivning i juridiska ärenden HSB Vardagar kl Tel: HSB Stockholm Tis. och Tors. Kl Nästa ordinarie nummer Kommer under hösten. Till dess hänvisas du till hemsidan (www.segelflygaren.org) där de senaste nyheterna kan inhämtas. Tyvärr har hemsidan drabbats av driftstörningar p.g.a. ny mjukvara. Dessa ska vara åtgärdade och sidan fungerar nu som vanligt. Felanmälan: Mån - fredag kl.: övriga tider telefonsvarare Tel: FAX: Övrig tid (journummer) Tel: Hissjour: Elektra Motor AB Mån - Fre 7 16 OBS! Övrig tid endast akuta ärenden. Tel: Lås och nycklar: Bergs lås Tel: Ansvarig utgivare: Redaktörer: Stefan Gillback Kristina Romare och Solveig Kotsadam Segelflygaren nr 2 Juni sidan 13

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se

bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se din bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 2 Juni 2004 www.sbc.se Förening blir egnahem i Norrköping Liljeholmen: Stockholms nya stadsdel växer fram Studentboende i Uppsala:

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9!

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter 4-08nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Teaterprojekt

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden

utanför allt svårare att komma in på bostadsmarknaden tuffa amorteringskrav Så riskerar du att drabbas Bostadsrätternas vd: Inför ett skattegynnat bosparande Inredaren tipsar Få ut mer av din bostad För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer