Segelflygaren nr 2 Juni sidan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1"

Transkript

1 org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård Övrigt Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde ordföranden. Jag har tagit över posten som ordföranden i Segelflygaren efter Stina Berg som tyvärr ska flytta ifrån oss. Vid senaste årsstämman var det 5 stycken av ledarmötena som tyvärr slutade sina uppdrag i styrelsen. Flytt och tidsbrist var dom övervägande orsakerna. Avgående är: Stina Berg, Nilla Karlsson, Bo Hertz, Leffe Holmgren samt Tommy Sandberg som lämnade sitt uppdrag tidigare. Jag tackar dessa för ett mycket trevligt samarbete i styrelsen samt att dom ska trivas på sina respektive nya adresser. Nu kommer i deras ställen in nya friska fläktar i form av: Håkan Schildt, Solveig Kotsadam, Nick Perivolaris, Håkan Axberg samt Spiros Lykakis. Jag hälsar våra nya ledamöter välkomna och ser fram emot ett gott samarbete. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 1

2 Lite om mig. Jag och min fru har bott i föreningen sedan oktober -00, första tiden i en 3:a men sedan familjen har utökats så bor vi nu i en 4:a. Vi har två barn, ett av varje sort. Vi trivs väldigt bra i här i Skarpnäck och i föreningen i synnerhet. Min ambition är att fortsätta det goda arbetet med att hålla nere våra gemensamma kostnader, ett arbete som den gamla styrelsen påbörjade och har genomfört på ett mycket bra vis. Vi ska sköta om våra fastigheter och hålla dom i ett bra skick för det är ju här föreningens pengar ligger. Vi ska se till att Segelflygaren förblir en attraktiv förening att bo och trivas i. Min förhoppning är att flera av våra medlemmar ska intressera sig och engagera sig i sitt boende. Vi har många olika projekt på gång just nu i föreningen som ni kan läsa mer om inne i tidningen. Sommaren är ju äntligen här och det medför ju att vi alla kanske behöver öppna fönster och dörrar för att fläkta igenom lägenheten. Om du nu skulle ha stereon på, tänk då på att skruva ner den lite så att du inte spelar för hela gården. Det är trevligt med musik men jag tror inte att alla delar min musiksmak, även fast den är bra. Hövlighet och respekt är två ord som jag tycker passar bra i detta fall. Dom gäller även för er som vill njuta av sommarkvällen med en nygrillad kött eller fiskbit. Använd det sunda förnuftet om ni vill grilla på uteplatser och altaner. Tänk även på att ha eldsläckningsutrustning inom räckhåll. Njut nu av sommaren! Stefan Gillback Ordförande Ekonomi De ekonomiansvariga för 2005 Den nya ekonomigruppen har nu en delvis ny sammansättning. Björn och Torbjörn ingår fortfarande plus numer också Håkan Schildt den nye vice ekonomiansvarige. En kort ekonomisk översikt För de som inte kunde vara med vid årets föreningsstämma ska vi här berätta en del om vad som föredrogs samt gavs svar på till en del av frågorna som ställdes. Se vidare i Björns artikel om Statistik. Här redovisas också några nya ekonomiska analyser som gjorts i samband med årets redovisning års verksamhet har börjat bra för det första tertialet, dvs. de fyra månaderna januari-april. Vinsten är Segelflygaren nr 2 Juni sidan 2

3 större än för motsvarande tid under föregående år. Den är också bättre än vad som har budgeterats. Även likvidställningen är bättre. Årets tertialrapport nr 1 från HSB är visserligen lite preliminär i några avseenden, men trenden är tydlig. Föreningen fortsätter att gynnas av låga låneräntor och ett väl planerat underhåll av byggnaderna. Det finansiella läget Vi har under vintern och våren omsatt flera lån, vilka alla har fått bättre villkor än förut. Vi har även räntesäkrat ett par av dem. På så vis räknar vi med att inte få större kostnader för låneräntorna än vad vi hade per utgången av Eftersom bundna lån inte kan bytas ut till nya lån med andra räntevillkor utan särskild kostnad, är den här räntesäkringen en ganska billig metod för att hålla räntorna låga. Styrelsen kan givetvis inte ändra villkoren så som räntevinden blåser vid ett visst bra tillfälle, om vi skulle ha alla lån med bundna räntor. En viss andel lån med rörlig ränta är därför bra att ha. Mindre beroende av politiska beslut Genom de nya avtal (under ) för tomträtterna vi fått med Stockholms Stad, vet vi vilka avgälder som vi ska betala i ungefär nio års tid. Vi har dessutom under 2004 hamnat i en ny och förmånligare skatteklass för fastighetsskatten, beroende av att våra byggnader numer är 20 år gamla. Det här leder till att vi inte heller är lika beroende av olika politiska beslut som förut. Säkrare i en osäker värld Vi är därför numer också i en säkrare sits för att hantera framtida, okända risker av skilda slag. Det leder i sin tur till att med samma prognoser för ränteutvecklingen som förut vi kan se att en höjning av avgifterna kommer än längre bort i framtiden än som förut kunde ses. Med det här följer även att vi får en buffert för oförutsedda kostnader. En slutsats Sammantaget går vi nu in i en bra fas för helåret Styrelsen har en bra kontroll på ekonomin, varför vi bör se framtiden an med lugn. Björn, Torbjörn och Håkan Statistik och avtal Utvecklingen mellan 1998 och 2004 Vid årsstämman berättade jag om hur olika kostnader har minskat successivt allteftersom åren har gått. I korta drag fyller jag här nedan på med Segelflygaren nr 2 Juni sidan 3

4 en del statistik för olika trender, till vad jag redogjorde för vid stämman. Det finns två tunga kostnadsblock driften och finanserna. Av årets utskick från Statistiska Centralbyrån (SCB) har jag bearbetat en del uppgifter, som ger en bra bild av hur vår förenings verksamhet står sig i jämförelse med dessas genomsnittliga tal. Nu har jag tittat på vad som hänt mellan 1998 och Det är den tid som SCB f.n. sträcker sig fram till. Vår totala skattemässiga uthyrda yta är enligt Skatteverkets särskilda beräkning m2, som alla beräkningar här såväl som SCB:s dito grundar sig på. Direkta driftskostnader Då de allmänna, marknadsbundna driftskostnaderna alltså exklusive finansnettot och övriga kostnader för byggnadskapitalet har hela tiden ökat, bör en rimlig jämförelse göras först med hur de har förändrats mellan åren. Annars riskerar man att börja jämförelsen vid ett mindre bra tillfälle, t.ex. p.g.a. att alla våra byggnader kom till under den korta perioden Då var det dyrt att bygga hus. Det var också lite brist på kunnigt byggfolk. Kvaliteten blev därför lite sämre än annars. I vart fall de kommunala och privata bolagen har successivt byggt fler nya hus. Byggnadsinnehavets kostnader för dem är därför spridda över många år. Några hade låga produktionskostnader. Deras genomsnittstal blir därför bättre än för oss. Ur årsredovisningens 5-åriga jämförelse kan ses att för vår del var de direkta kostnaderna för driften per all uthyrbar yta för 2000: tkr eller 195 kr/m2, 2003: tkr eller 235 kr/m2 och 2004: tkr 245 kr/m2, som svarar mot en löpande inflation om 6 % årligen. De var för 1998: tkr eller 183 kr/m2, som för 6-7 år t.o.m svarar mot cirka +5 % i årlig trend. Jämförelsens ingångstillfälle har således betydelse för resultatet. De kommunala bolagens direkta driftskostnader var för 2003: 325 och 1998: 267 kr/m2, som ger trenden +4 % i ökningstakt. De privata företagen hade för 2003: 254 och 1998: 211 kr/m2, som ger trenden +4 % i ökningstakt. Bostadsrättsföreningarna hade för 2003: 252 och 1998: 212 kr/m2, som ger trenden +3,5 %. Det ska här då påpekas att en stor del av dem finns i mindre orter långt utanför Stor-Stockholm, där i stort sett alla priser är lägre. Vi har nog inte särskilt höga kostnader, när de jämförs med bara Stor-Stockholms olika företag. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 4

5 Den stora, långa trenden är att rikets genomsnittliga driftskostnader ökar med mellan 3 och 4 % årligen för dem. Vår trend är lite över de genomsnitten. Vi har lyckats med att inte öka våra kostnader lika mycket och snabbt som dem på slutet. På lite sikt har vi alltså ett klart bättre läge än dem alla tre grupperna. Alla driftskostnader + Löpande Underhåll (LU)- och Periodiskt Underhåll (PU) Inkl. LU + PU blir våra tal för 2000: tkr eller 258 kr/m2, 2003: tkr eller 321 kr/m2, 2004: tkr eller 372 kr/m2 och 1998: tkr 236 kr/m2, som svarar mot trenden +6,5 % i årlig ökning t.o.m. år Att ökningen är 1,5 %-enheter större med LU + PU än utan beror av det enkla skälet, att för 1998 var LU + PU bara mot tkr för Det var 16 % i årlig ökning från Med det tekniska åldrandet följer naturligen ett ökat underhållsbehov. Det kan därför vara intressant att göra en jämförelse med vad hela Sveriges bostadsbestånd har haft för motsvarande utveckling. De kommunala bostadsföretagen hade motsvarande tal för 2000: 407 kr/m2, 2003: 483 kr/m2 och 1998: 390 kr/m2, som svarar mot trenden +4,5 % i årlig ökning för tiden De privata bostadsbolagen hade 2000: 345 kr/m2, 2003: 379 kr/m2 och 1998: 327 kr/m2, som svarar mot trenden +3 % i årlig ökningstakt. Bostadsrättsföreningarna hade 2000: 292 kr/m2, 2003: 336 kr/m2 och 1998: 281 kr/m2, som svarar mot trenden +3,5 % i årlig ökningstakt. Detta visar att vi satsar mer på LU + PU än dessa tre gruppers genomsnitt. Vi har därför ett trevligt och attraktivt boende, som tydligen många gillar. Rörelsekostnaderna Rörelsekostnaderna (= summa driftskostnader + LU + PU + kostnaderna för byggnadskapitalet, [dvs. avskrivningar och avgälder för tomträtterna]) är tillsammans med finansnettot alltså de två stora blocken av kostnader för vår del. Rörelsekostnaderna var för 1998: tkr och 2003: tkr för, som ger trenden +1 % i årlig ökning. Utslaget på all bostads- och lokalyta är de för 2003: 435 kr/m2 och 1998: 410 kr/m2, som är låga tal jämfört med vad SCB visar enligt nedan. I synnerhet är den ökande graden låg, bara 1 % årsvis. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 5

6 De tre gruppernas dito kostnad för 2003 var ganska olika. De kommunala bolagen hade då en kostnad om 501 kr/m2, de privata hade 406 kr/m2 föreningarna hade 357 kr/m2 som årstal. Sedan 1998 har de resp. tre fått ökade rörelsekostnader som ger trenden cirka +6, +4 resp. +3 % årlig ökningstakt. Vi står oss alltså mycket väl i en jämförelse med dem. De här talen visar att vi har lyckats väl under åren med att hålla de totala rörelsekostnaderna låga. En annan klar trend är att vi har haft modesta ökningstal sedan 1998, jämfört med vad SCB visar för de tre grupperna som genomsnitt. En tredje klar trend är att våra rörelsekostnader ökar mindre fort än vad SCB visar för andra grupper. Den här analysen visar också att LU och PU har upphandlats klokt av våra styrelser. Annars skulle ju vi inte ha haft bara så låg årlig ökningstakt mellan 1998 och Vi har sålunda under den här perioden lyckats med att mer än väl hålla kostnadsinflationen stången. Styrelserna under årens lopp har därför lyckats bra med våra olika uppköp av entreprenader, löpande fastighetsskötsel, planeringen av underhåll och diverse annat. Finansnettot sedan 1998 Mellan 1998 och 2004 är det så att lånekostnaderna har minskat från tkr till tkr. Så har kunnat ske genom aktivt arbete av styrelsen, genom att se till att kunna ta del av den goda ränteutvecklingen nedåt. Ur årets Årsredovisning kan ses att de kostnaderna har minskat under 5 års tid med upp till c:a 1 miljon kr per år. Utslaget på ytenhet var vårt finansnetto cirka för 2004: 300 kr/m2, 2003: 332 kr/m2, 2002: 367 kr/m2, 2001: 375 kr/m2 2000: 404 kr/m2 samt 1998: 497 kr/m2. Här syns en klar minskning sedan Den är 40 %. För ex. de kommunala bolagen var finanskostnaden 2003: 139 kr/m2 och 1998: 225 kr/m2. Deras minskning var 38 %. För de andra två grupperna var det ungefär likartat. Trenden är ett klart minskade finansnetto för både oss och alla de tre grupperna. Finansnettot har alltså en stor betydelse för vilka årsavgifter resp. hyror som behövs, men givetvis är övriga byggnadskapitalkostnaderna och driftens olika kostnadsdelar viktiga. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 6

7 Här har vi en del ytterligare att göra, men den stora skillnaden har mest sin grund i vår fortfarande stora kapitalmassa. Innan den är avskriven mycket mer, kan vi inte nå långt under vad som gällde för Utvecklingen av lägenhetsavgifterna Utvecklingen av årsavgifterna styrs i första hand av hur ränte- och rörelsekostnaderna har som summor utvecklat sig. En kort analys visar följande. Mellan 1998 och nu 2004 har många sänkningar och ökningar skett av avgifterna. Årsavgifterna var tkr för 1998 och för Summan av dem alla är alltså att vi fortfarande ligger under 1998 års nivå. Avgifterna är nominellt i dag 4,5 % lägre än vad de var under De är dock lite högre än för år 2000, men inte realt sett. Realt sett är de 25 % lägre än 1998, när man beaktar en 3- procentig årlig inflation som utan aktivt styrelsearbete annars skulle ha ökat avgifterna. SCB visar att både de kommunala och privata bolagen har höjt hyrorna med drygt 11 %. Föreningarna har höjt avgifterna med drygt 6 % sedan De har alltså höjt i motsats till att vi har sänkt avgifterna. Då vi är långsiktiga i våra planer, ser jag det som att vi bör kunna hålla kostnaderna i schack under även Välavvägda årsavgifter Årsavgifterna måste vara så stora att alla föreningens kostnader kan betalas och dessutom i rätt tid. De måste också kunna räcka till att överbrygga några års större underhåll. De får alltså inte vara så låga, att problem uppstår med att klara av detta. Då driftskostnaderna nu har ökat i motsats till räntekostnaderna, följer att man måste se på helheten när man bedömer vilken storlek som avgifterna bör ha. Den enas uppgång kan som i vårt fall balanseras av den andras nedgång. Det hör också till bilden att den som köper en bostadsrätt i vår förening betalar lägre pris men får högre avgift, när man jämför med en motsvarande lägenhet i en annan förening. Bättre omständigheter då denna bildades och byggde sina hus är en del av orsaken till våra lite högre avgifter. Björn Avtal Underhåll av lägenheterna Jag vill här berätta i korta drag vad som gäller för gamla hus och lägenheter. Våra hus är nu 20 år gamla, som är en ålder då ytskikten på många golv och väggar börjar att bli dåliga. Det är därför dags för att i många lägenheter göra något åt dem. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 7

8 Den som inte gör det riskerar att försäkringarna inte täcker alla ev. skadekostnader. Gamla ytor måste naturligtvis underhållas för att de ska klara av alla påfrestningar som sker. Särskilt gäller det i våta utrymmen, där läckage kan bli både svåra och dyra att rätta till. Varje medlem ska sköta om sin lägenhets underhåll så väl, att vare sig han/hon själv, en granne eller föreningen drabbas av skador. En medlem som vet om brister i ytskikten i ex. badrummet, men inte gör något åt det, kan råka ut för höga självrisker för sin egen försäkring. Likaså kan föreningen i vissa fall begära skadestånd av medlemmen. Med den nya lagstiftningen som infördes per april 2003, och till vilken våra stadgar nyligen har anpassats, ställs högre krav än förut på att även allt slags underhåll sköts väl om av medlemmen i fråga. Man får göra fler saker än förut men under större eget ansvar. Det gäller därför att tänka på sig själv så mycket, att också föreningen och grannar får ha det fortsatt bra och slipper ifrån av annan medlem vållade skador. Med bra underhåll kommer inga onödiga vattenskador att behöva ske. Kollektivt inköp av elström Styrelsen håller på med att ta in offerter för olika slags lösningar för att tillhandahålla kollektiv el till alla våra hushåll. Vi återkommer senare när alla tekniska lösningar, priser för dem och inköpsmöjligheter finns på bordet att ta ställning till. Björn Teknik Fastighetsskötaren Vår fastighetsskötare, Christian Dagborg har tyvärr sagt upp sig från sin anställning på FSS. Han har varit vår fastighetsskötare sedan januari -01. Det innebär att vi får en ny fastighetsskötare. Vem det blir vet vi inte i dagsläget men vi hälsar den personen varmt välkommen till Segelflygaren. Naturligtvis så kommer vi att sakna Christian, en kunnig och mycket kompetent kille som har varit mycket uppskattad av våra medlemmar men vi önskar honom naturligtvis lycka till i sin nya karriär. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 8

9 Garaget Vårat garage har i år drabbats av flera fel. Vinterkylan gjorde att våra avloppsrör för avrinning från taket sprängdes sönder av kylan. Detta hände på grund av att de värmeslingor som ligger i rören och som ska motverka detta hade gått sönder. Vi har nu bytt ut värmeslingorna och bytt ut alla söndersprängda rör samt tätat fogarna så att vi inte ska få detta problem i år. Hissen har också varit ett stort problem. Den ligger ju med i den renoveringsplan för hissarna som utförs just nu, men den låg väldigt sent i höst. Därför har vi, i samarbete med hissfirman, beslutat att den ska åtgärdas så fort som möjligt. Nya delar är beställda och så fort dom kommer så inleds arbetet med att renovera hissen. Skulle det vara så att hissen står och om ni har barnvagnar eller har svårt för att gå i trappan så går det att gå i upp- och nerfartsramperna och på plan 3 dra sitt kort i läsaren så öppnas garageporten. Man måste alltså inte ha ett fordon för att öppna utfartsporten. Ska ni upp i garaget så får ni tyvärr gå en halvtrappa till plan 3 och därifrån kan ni gå ut i garaget och använda er av ramperna. Nu hoppas vi att dom nya delarna till hissen kommer snart så att ni slipper utnyttja mina tips. Nya utfartsgrindarna Det har, efter önskemål från medlemmar, monterats en tryckknapp för gående vid den nya utfartsgrinden. Trycker man på denna så öppnas grinden så att man slipper gå ut via gånggrinden. Den kan man använda om man har varit i miljö- eller grovsoprummet. ComHem Arbetet med att uppgradera vårat kabel-tv nät är i skrivande stund inne på slutspurten. Vid denna tidnings utdelning så ska arbetet vara helt slutfört. AT-Installation har utfört arbetet med bravur. En del små hinder uppstod under arbetet men deras personal löste dom utan problem. Nu har vi möjlighet att skaffa både telefoni och bredband via ComHem plus att via har fått TV4 Plus i vårat basutbud och längre fram kommer ytterligare två kanaler. Det kommer mer information och erbjudanden från ComHem inom en snar framtid. Denna uppgradering innebär ju också att vi kanske kan få ett bättre avtal med Bredbandsbolaget när vi ska skriva om det avtalet, eftersom dom nu har fått konkurrens. Förrådsrensningen Vi vill tacka alla de medlemmar som hörsammat våra uppmaningar att Segelflygaren nr 2 Juni sidan 9

10 märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Vi har nu städat alla cykelrummen och omhändertagit cirka 70 cyklar! I förrådsgångar och i trapphusen har vi också rensat på cyklar, barnvagnar och annat lösöre. Vi har även upptäckt att det har funnits mopeder i cykelrummen och i förrådsgångar. Det är absolut förbjudet att förvara mopeder i dessa utrymmen. Dom får inte ens köras in på våra gårdar. Den rätta förvaringsplatsen för dessa är cykelrummet i garaget. Våra trapphus är vår utrymningsväg, där får inga lösa föremål finnas i vägen varken för utrymmande eller för räddningspersonal. Det är för din skull vi håller trapphusen rena. Terrasser Två av terrasserna kommer att få ett nytt ytskikt i höst. Faller detta väl ut så räknar vi med att åtgärda hälften av dom kvarvarande terrasserna nästa år. Extraförråd Är som vi tidigare har skrivit om nu klara och kan hyras av medlemmar boendes i vår förening. Är du intresserad av att hyra ett förråd ska du kontakta HSB och Annika Bergkvist. Regler för inglasningar av loftgångar och balkonger och regler för montering av paraboler Är antagna av både Brf Vingens och Brf Segelflygarens styrelser. Det är tillåtet att glasa in eller montera en parabol om man skriver ett avtal med föreningen. Tänk på att skaffa bygglov om du ska glasa in. Om du är intresserad går det bra att kontakta HSB eller styrelsen. Kökskanalrensning Våra frånluftskanaler är nu rensade. Frånluften är det som leds från WC och spiskåpan. Hissar Se startveckorna för de sista portarna nedan. Håll utkik i din trapp! Preliminär tidsplan för hissrenoveringen Gatuadress Segelflygsgatan 31 Segelflygsgatan 33 Segelflygsgatan 35 Segelflygsgatan 37 Glidflyktsgatan 4 Glidflyktsgatan 2 Garaget, Segelflygsgatan 16 År/månad 05, v32 05, v34 05, v36 05, v38 05, v39 05, v43 05, v44 Vi har försökt få våra Hissrenoverare att tidigarelägga renoveringen av hissen i garaget då den är i mycket dåligt skick. De ska Segelflygaren nr 2 Juni sidan 10

11 försöka åtgärda den så fort som möjligt, se artikeln om garaget. Sopnedkasten Återigen så påminner vi om att luckorna till sopnedkasten måste vara stängda. Detta för att det ska kunna uppstå vakuum i vår sopanläggning. Stäng därför luckan efter dig så slipper vi onödiga, kostsamma driftsstopp. Felanmälan Vi har sett att antalet felanmälan har minskat. Detta är väldigt bra men samtidigt så ser vi när vi går runt i föreningen att t.ex. en del lampor är trasiga. Det är mycket bättre att felanmäla den trasiga lampan än att svära över mörkret. Klotter! Vi drabbas kontinuerligt av klotter och för att hålla efter detta har föreningen sen 5 år tillbaka ett avtal med Allremove om ronderande klotterborttagning på vissa gator. De kommer en gång i veckan och tar bort klotter. Det finns dock ytor som vi idag inte har någon bevakning av utan där behövs dina iakttagelser, kontakta styrelsen vid eventuellt klotter. Föreningen polisanmäler allt klotter. I Samverkangruppens regi kommer Stadsdelsförvaltningen att klottersanera vissa gator i Skarpnäck i slutet av juni. Det är främst sådana ytor som aldrig saneras (lyktstolpar, papperskorgar, parkbänkar, elskåp och annat) som nu ska göras rena. Vår förening har också gjort denna åtgärd vilket höjer trivseln. Leif och Stefan Trädgård Vårstädning Vi hade vädrets makter med oss även denna gång. Jag vill tacka alla som deltog och bidrog till denna trevliga dag. Kristina Övrigt Några ord från de nya styrelsemedlemmarna... Spiros Lykakis Jag flyttade till Sverige från Grekland för 10 år sedan och bor sen 1998 i Skarpnäck. Jag är sambo och har 3 barn 12, 4 och 10 månaders gamla. Jag jobbar med digitala kartor på ett privat företag i Stockholm. Jag tycker att det kommer att bli spännande och lärorikt att vara med i styrelse och kunna påverka min och andras boende miljön och arbeta för föreningens bästa. Segelflygaren nr 2 Juni sidan 11

12 Solveig Kotsadam Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med föreningar och förtroendeuppdrag. Har nu bott i föreningen i ett år och för mig är det viktigt med trygghet i boendet. Detta och allt annat ska bli roligt att jobba med styrelsen. Håkan Axberg 45 år. Gift med Gunilla Holland. Vi har bott i Skarpnäck sedan augusti 2000 tillsammans med våra fem tonåringar. Jag arbetar med återförsäkring. Hängiven kolonist och cyklist. Min uppgift i styrelsen är att vara sekreterare. Håkan Schildt Jag bor sedan 2003 på Uppvindsgatan 2. Min flickvän och jag hade några månader tidigare varit på besök hos några vänner här i Skarpnäck och tyckte då om den gröna miljön och det lugna området. Detta gjorde att vi började leta efter en lägenhet här och det ledde till flytt i september samma år. Samtidigt med flytten började jag att läsa till civilingenjör på KTH vilket jag tycker är mycket intressant och givande. framemot att engagera mig i vårt boende. Nick Perivolaris Hej, mitt namn är Nick Perivolaris och jag är 52 år. Gift med två vuxna bonusbarn. Jag är född i Grekland, uppvuxen och utbildad i Toronto, Kanada och jag har bott i Sverige de senaste 28 åren. Jag är arkitekt till yrket och arbetar på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB som handläggare med inriktning på bostäder, kontor, offentliga byggnader och infrastruktur m.m. För närvarande arbetar jag med projekt Citybanan för Banverkets räkning. Mitt uppdrag som styrelseledamot är att hjälpa styrelsen fatta kloka beslut i tekniska frågor m.m. som gynnar medlemmarna i föreningen. Jag ser fram mot uppdraget och jag tror att min bakgrund och min erfarenhet som arkitekt är till nytta för styrelsens arbete Min roll i styrelsen kommer att vara vice ekonomiansvarig samt gårdsombud för Uppvinden. Det ska bli intressant och roligt med styrelsearbetet i föreningen och jag ser Segelflygaren nr 2 Juni sidan 12

13 Styrelsen: Ordförande: Stefan Gillback v.ordf: Kristina Romare Sekreterare: Håkan Axberg Uppvindsg. 2 Ledamot: Håkan Schildt Uppvindsg. 2 Ledamot: Björn Östman Segelflygsg. 20 Ledamot: Spiros Lykakis Segelflygsg. 37 Ledamot: Torbjörn Lindberg Segelflygsg. 43 Ledamot: Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35 Ledamot: Attila Kriss (HSB) Suppleant: Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9 Förvaltning: FSS Fastighetsförvaltning Tel: HSB: Administrativ förvaltning Tel: Lägenhetsadministration Tel: Hyresredovisning Tel: Medlemsrådgivning i juridiska ärenden HSB Vardagar kl Tel: HSB Stockholm Tis. och Tors. Kl Nästa ordinarie nummer Kommer under hösten. Till dess hänvisas du till hemsidan (www.segelflygaren.org) där de senaste nyheterna kan inhämtas. Tyvärr har hemsidan drabbats av driftstörningar p.g.a. ny mjukvara. Dessa ska vara åtgärdade och sidan fungerar nu som vanligt. Felanmälan: Mån - fredag kl.: övriga tider telefonsvarare Tel: FAX: Övrig tid (journummer) Tel: Hissjour: Elektra Motor AB Mån - Fre 7 16 OBS! Övrig tid endast akuta ärenden. Tel: Lås och nycklar: Bergs lås Tel: Ansvarig utgivare: Redaktörer: Stefan Gillback Kristina Romare och Solveig Kotsadam Segelflygaren nr 2 Juni sidan 13

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JOHANNEBERGSVÄGEN 30 Org nr 769614-0727 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma 25 november 2010 Agenda Information om föreningen och dess ekonomi Grupper Övrig information Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag? Balkonger Förändringar Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 6 Trädgård... 8 Hemsidan... 8 Övrigt Ordförande har ordet

Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 6 Trädgård... 8 Hemsidan... 8 Övrigt Ordförande har ordet www.segelflygaren.org Augusti - 2004 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 6 Trädgård... 8 Hemsidan... 8 Övrigt... 9 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2013 Augusti Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Första nyhetsbrevet!

Första nyhetsbrevet! Styrelsens informationsbrev Nummer 1-2015 Styrelsen vill genom detta sätt informera medlemmarna om viktiga saker. Ni når styrelsen genom hemsidan www.trollskogen.org BRF Trollskogen Mariehäll c/o Johannesson

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31.

Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida 1 Styrelsen för Brf Bolindervägen 2 och 4 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bostadsrättsföreningen äger

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet

Styrelsen för Brf Soltunet Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2015 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat.

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat. Hej! Här kommer en sammanställning av den information som vi har publicerat på www.korvetten.se sedan förra utdraget som skickades ut den 2010-07-02. Hemsidan innehåller dock en mängd information i fasta

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Delårsrapport 2003-01-01 2003-08-31 1 VERKSAMHETEN Föreningen som bildades 1991 innehar med äganderätt fastigheterna Vetet 1 och Rågen 13 i Solna. På

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan. Den största enskilda frågan för styrelsens arbete under året blir att bereda föregående års föreningsstämmans uppdrag

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Ordförande har ordet

www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Ordförande har ordet www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 4 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Äntligen

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Önskar Stefan, Björn, Håkan A, Håkan S, Kristina, Nick, Dick-Einar och Solveig

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Önskar Stefan, Björn, Håkan A, Håkan S, Kristina, Nick, Dick-Einar och Solveig www.segelflygaren.org Dec - 2006 Nummer 4 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 6 Avtal och strategi... 8 Övrigt... 12 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Önskar Stefan, Björn, Håkan A, Håkan

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

Gökenbladet. November 2009

Gökenbladet. November 2009 Gökenbladet November 2009 Information från styrelsen Brandvarnare Det är varje medlems ansvar att se till att bostaden har en brandvarnare. Styrelsen tycker ändå att det är så viktigt att alla har brandvarnare

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lybecksvägen 7 C Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Djurängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten är väldigt tyst, man hör mycket sällan något från grannarna!

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område. Perfekt med månadsavgift där även hushållsel och parkering

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse.

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. www.segelflygaren.org Mar - 2007 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Valberedningen... 2 Teknik... 2 Trädgård... 5 Ekonomi... 5 Avtal och strategi... 6 Övrigt... 6 Vill du vara med och påverka

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kulladalsgatan 10 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39,5 m² Område Kulladal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för lägenheten för dess läge på Kulladal som känns både lugnt och tryggt.

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2010

Nyhetsbrev, april 2010 Nyhetsbrev, april 2010 Budget för 2010 Bifogat finner ni budgeten för 2010 med kommentarer för de större punkterna. Preliminärt resultat för 2009 är beräknat till +274 000 kr. Vi kommer att skicka ut slutlig

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge nära centrum med ca 10 min promenad till tågstationen.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(14) Brf Stora Badhusgatan 30 i Göteborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HSB:S MÄSTER

Läs mer

Södra Gulsparvsgatan 56

Södra Gulsparvsgatan 56 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Söderkulla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll framför allt för det fria läget med underbar utsikt och helt insynsskyddat.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 1 år 2002

BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 1 år 2002 BRF Snösätras egna medlemsblad. Utgåva 1 år r 2002 Styrelsen har ordet... Hej på er alla! Nu är det ett tag sedan förra Bävernytt kom ut. I denna upplaga är det inte så mycket nytt. Innehållet består av

Läs mer