Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat"

Transkript

1 Nationella behovet av skredriskkarteringar i dagens och framtidens klimat Karin Bergdahl, SGI På säker grund för hållbar utveckling

2 Klimatanpassningsanslag Anslaget används för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom nyttiggörande och komplettering av material från Göta älvuppdraget, metodutveckling samt genom ras- och skredriskkarteringar. Foto: Ystads kommun Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 2

3 Skredrisk definieras som en kombination av sannolikheten för ett skred och konsekvenserna av skredet. Framtagna sannolikheter för skred och tillhörande konsekvenser kombineras i en riskmatris. Skredrisken klassas sedan i tre nivåer; låg, medelhög samt hög skredrisk, med motsvarande färger gul, orange respektive röd på skredriskkartorna. Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 3

4 Skredriskkartering 2013 (-2015) - Ge heltäckande underlag längs vattendrag - Bebyggd och ännu obebyggd mark - Ta hänsyn till klimatförändringar Heltäckande skredriskkarta med sannolikhet, konsekvens, risk och klimateffekt Nyttja GÄU-metodik i möjligaste mån Metodutveckling: endast nödvändig och strikt styrd vidareutveckling/förenkling Turordning vattendrag bestäms av samhällskonsekvenser, geologiska- /geotekniska förutsättningar samt klimatparametrar Foto: Ystads kommun Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 4

5 Kategorier Kriterier Källa Antal händelser i skreddatabas SGI* Skredförutsättningar Konsekvenser Prioriteringsdata Antal skredärr och raviner Antal bidragsärenden, skredförebyggande åtgärder SGU* MSB* Geologi SGU, jordartskarta 1:1M Antal kommuner Befolkningsmängd Samhällsviktig verksamhet: vattentäkt, vattenverk, reningsverk, sjukhus, vårdcentral, skolor (antal) Antal vattenkraftverk, större resp. mindre än 75 MW Infrastruktur: riksintressen väg, järnväg, hamn och flyg (antal) Förorenad mark Kulturmiljö, riksintresse, antal LM* SCB* Olika källor: LM, SGU mfl. Olika källor Trafikverket Länsstyrelsen/SVT* Länsstyrelsen Klimat Avrinningsområdets storlek Vattenföring MHQ Skyfall, antal Prognos ökning årsnederbörd SMHI* SMHI SMHI SMHI * SGI Statens geotekniska institut, SGU Sveriges geologiska undersökning, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, LM Lantmäteriet, SCB Statistiska centralbyrån, SVT Sveriges television, SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 5

6 Prioritering av områden för framtida skredriskanalys Skred i betydande omfattning fram tills idag Konsekvenserna av skred kan bli stora för samhället Klimatförändringarna förväntas öka risken märkbart Vattendrag Huvudavrinningsområde (Haro, SMHI) Längd (km) Luleälven Luleälven 151 Umeälven Umeälven 152 Ångermanälven Ångermanälven 126 Dalälven A Dalälven 175 Dalälven B Dalälven 18 Klarälven A Göta älv 103 Klarälven B Göta älv 116 Norsälven Göta älv 29 Kolbäcksån Norrström 58 Arbogaån Norrström 53 Eskilstunaån Norrström 25 Norrström utlopp Norrström 44 Säveån Göta älv 30 Viskan Viskan 45 Anråsälven "Bohuskusten" 29 Örekils- /Munkedalsälven "Bohuskusten" 13 Anråse å "Bohuskusten" 10 Klimatanpassning Sverige SGI, Karin SGU, Bergdahl SMHI, LM Geodatasamverkan 6

7 Norsälven pilotområde Ta fram förenklad Göta älvmetodik Tidigare känt problemområde: skred, raviner, erosion, åtgärder, inlösen av fastigheter Kvicklera, silt Väl avgränsat område, kortare älvsträcka (29 km) Projekttid SGI, SGU, SMHI, LM Geodatasamverkan Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 7

8 Samverkan/samordning Stor mängd data som går in i, respektive ut från en skredriskkartering Samverkan med andra myndigheter i framtagning av underlag och analysarbete, MSB, SGU, LM, Trafikverket, SMHI, HaV, länsstyrelser, kommuner mfl. Geodatasamverkan. Data kan återanvändas i andra utredningar och analyser. Dataexempel: Jordartskarta Fastighetskarta mm Nationella höjdmodellen Klimatdata, vattendragsdata Geotekniska undersökningar Batymetriska undersökningar Erosionsanalyser Konsekvensdata Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 8

9 Summering Behov av skredriskkartering längs vattendrag Samverkan/samordning myndigheter och utredningar Användare av planeringsunderlaget Klimatanpassning Sverige Karin Bergdahl 9

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

Prioritering av områden för skredriskanalys

Prioritering av områden för skredriskanalys Prioritering av områden för skredriskanalys Klimatanpassningsanslag 2013 Karin Bergdahl, Charlotte Cederbom och Gunnel Göransson SGI Publikation 6 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån

Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån Midsommarföreläsning 2018-06-04 Karin Odén På säker grund för hållbar utveckling Skredrisker i ett förändrat klimat Säveån 1. Introduktion 2. Bakgrund 3. Kartläggningsmetoder

Läs mer

Ras, skred och andra jordrörelser

Ras, skred och andra jordrörelser Ras, skred och andra jordrörelser Nipa i Ångermanälven. Foto: SGI 1 Innehåll Kort om SGI TIB på SGI SGU/SGI Ras, skred och andra jordrörelser Stabilitetskartering/Skredriskkartering 2 På säker grund för

Läs mer

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen 2013-04-19 Varför utreda Göta älvdalen? En av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Foto: Thomas Samuelsson Konsekvenserna vid skred

Läs mer

SGI:s arbete inom klimatområdet

SGI:s arbete inom klimatområdet SGI:s arbete inom klimatområdet Yvonne Rogbeck Statens geotekniska institut Foto: SMHI Tre specialstudier kring klimatförändring från SGI www. swedgeo.se www.swedgeo.se Handlingsplan Rapport till regeringen

Läs mer

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och

Läs mer

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Planeringsunderlag geoteknisk information Nedan redovisas olika underlag som innehåller geoteknisk information som stöd för planarbetet. Översiktliga stabilitetskarteringar

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft.

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Tabell 1. Samtliga huvudavrinningsområden som innehåller KMV på

Läs mer

Göta älvutredningen Göta älvutredningen, GÄU

Göta älvutredningen Göta älvutredningen, GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Göta älvutredningen (GÄU) Regeringsuppdrag med syfte att öka kunskapen om skredrisker längs Göta älvdal. För att kunna bemöta kommande klimatförändringar och hantera ökade

Läs mer

Presentation av resultat från Göta älvutredningen

Presentation av resultat från Göta älvutredningen Presentation av resultat från Göta älvutredningen 2009-2011 SGF Risk Underjordisk infrastruktur 2012-05-23 & Geoteknik Göta älvutredningen (GÄU) Regeringsuppdrag med syfte att öka kunskapen om skredrisker

Läs mer

Varia 583. Frekvens av skred i Sverige STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE ANN-CHRISTINE HÅGERYD LEIF VIBERG BO LIND

Varia 583. Frekvens av skred i Sverige STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE ANN-CHRISTINE HÅGERYD LEIF VIBERG BO LIND STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Skrednummer 150 100 50 SKRED ORDNADE EFTER ÅRTAL Alla daterade skred 0 1600 1700 1800 1900 2000 Årtal Frekvens av skred i Sverige ANN-CHRISTINE

Läs mer

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012 NNH inom SGI:s verksamhet NNH 2012 18 september 2012 Foto: SGI Foto: SGI Foto: SGI Foto: Ystads kommun Foto: SGI Lantmäteriet Ystad kommun SGI Linda Blied, SGI 1 Myndighet och forskningsinstitut med ett

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring.

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Sveriges geologiska undersökning Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Övergripande mål 1) SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten

Läs mer

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Kartunderlag om ras, skred och erosion Kartunderlag om ras, skred och erosion SGI Vägledning 1, 2017, utgåva 3 Serie: SGI Vägledning 1 Utgivare: Statens geotekniska institut Utgåva 3 År: 2017 Ort: Linköping Omslag: Utsnitt ur kartvisningstjänst

Läs mer

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Klimatet och samhället förändras. Tillgång och kvalitet på dricksvatten

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:2. Kartor

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:2. Kartor VARIA 602:2 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Kartor Per Danielsson Jim Hedfors Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

Läs mer

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Kartunderlag om ras, skred och erosion Kartunderlag om ras, skred och erosion SGI Vägledning 1, 2018, utgåva 4 SGI Vägledning 1, utgåva 4 Hänvisa till detta dokument på följande sätt: SGI 2018,, SGI Vägledning 1, utgåva 4, Statens geotekniska

Läs mer

Klimatanpassningsutredningen. Klimatanpassningsutredningen

Klimatanpassningsutredningen. Klimatanpassningsutredningen Tidsplan Kommittédirektiv 2015:115 Påbörjades i november 2015 Överlämnas enligt direktiven 28/2 2017(ansökan om kortare förlängning kan aktualiseras senare) Deltagare Eva Eriksson, ordförande Nina Nordengren,

Läs mer

Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel

Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel Klimatanpassning i Sverige: sammanfattande perspektiv och vattenexempel Georgia Destouni Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Bert Bolin center för klimatforskning Sammanfattande perspektiv

Läs mer

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Västernorrlands län Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Redovisning av resultat Beskrivande rapport med kartor Kartorna är

Läs mer

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Regler och riktlinjer för ansökan Foto omslag: Exempel på förebyggande åtgärd mot översvämning, Kristianstad. Skydd av bebyggelse utmed Helge å.

Läs mer

Antagen av: Kommunstyrelsen , 106. Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder

Antagen av: Kommunstyrelsen , 106. Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder Antagen av: Kommunstyrelsen 2015-10-07, 106 Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder Bakgrund 3 Göta älvutredningens huvudförslag 3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3 Ansvar 4 Statens ansvar

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Handlingsplan för hållbart markbyggande

Handlingsplan för hållbart markbyggande Handlingsplan för hållbart markbyggande för en mer samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggandet Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå Upplägg av presentationen SGI:s uppdrag för klimatanpassning

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918)

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Kort introduktionsfilm om SMHI Visionen Vad vill vi? Ett hållbart samhälle i en värld i förändring,

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Regler och riktlinjer för ansökan Foto framsida Exempel på förebyggande åtgärd mot översvämning, Arvika. Skydd av centrala Arvika mot översvämning

Läs mer

SGI är en expertmyndighet. Strandnära byggande & naturanpassade åtgärder. Om SGI. Vår verksamhet. Hur nära stranden är lagom?

SGI är en expertmyndighet. Strandnära byggande & naturanpassade åtgärder. Om SGI. Vår verksamhet. Hur nära stranden är lagom? Strandnära byggande & naturanpassade åtgärder Per Danielsson per.danielsson@swedgeo.se SGI är en expertmyndighet SGI arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande

Läs mer

Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen

Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen Åke W Johansson Statens geotekniska institut Myndighetsfunktionen Göta älv Skredsäkerhet i dag och i morgon En del åtgärdat, mycket återstår Många skred i historisk

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Geoteknik i planprocessen

Geoteknik i planprocessen Geoteknik i planprocessen Geotekniska säkerhetsfrågor Maria Kristensson, David Schälin, Ulrika Isacsson, David Rudebeck Statens geotekniska institut, SGI På säker grund för hållbar utveckling Geoteknik

Läs mer

Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland

Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland Faktablad nr 20 Juni 2004 Detta faktablad redovisar hur stor del av svenska och norska huvudavrinningsområden som ligger i Sverige, Norge

Läs mer

Klimatanpassning i Örebro län

Klimatanpassning i Örebro län Klimatanpassning i Örebro län Karin Aune karin.aune@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens uppdrag inom Klimatanpassning Länsstyrelserna har uppdraget att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet Samhället

Läs mer

Sammanställning av utförda förstudier och översiktliga stabilitetskarteringar för bebyggda områden

Sammanställning av utförda förstudier och översiktliga stabilitetskarteringar för bebyggda områden LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN Norrbottens län Sammanställning av utförda förstudier och översiktliga stabilitetskarteringar för bebyggda områden Karlsvik, Luleå kommun, SGI 2011-04-29 Rev.2011-10-10

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Regeringsbeslut I:3 Miljö- och energidepartementet 2017-12-18 M2017/03180/S (delvis) M2017/03156/Kl M2017/03098/Kl m.fl. Se bilaga 1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 601 76 Norrköping

Läs mer

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Dag 1 Internationell utblick 12-13 november Dag 2 Utmaningar i Göteborg Actions driven by climate change and adaptation New York, Dordrecht Actions

Läs mer

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys Riskhantering och kulturvård 2 December 2014 Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys - Erfarenheter från Göta älv-utredningen Foto: Trollhättan Kommun. Dambygge i Trollhättan Tonje

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Skredrisker i ett förändrat klimat Norsälven

Skredrisker i ett förändrat klimat Norsälven Skredrisker i ett förändrat klimat Norsälven Del 1: Kartredovisning och sammanfattning av resultat Karin Bergdahl, Karin Odén SGI Publikation 18-1 Linköping 2015 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH 1 Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH Följande analyser baseras på nya nationella höjdmodellen, NNH, i kombination med data från Ronneby kommun. Kartor och höjdmodell är framställda med MapInfo

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2011:39 Omslagsfoto: Björn Nordien Foto inlaga: s. 2-3: Roland Eneflod, s. 4-5, 8-9: Stig Nyström, s. 6, 11: Lars

Läs mer

Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten. Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010

Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten. Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010 Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010 Livsmedelsverkets ansvar: En översikt Regelarbete nationellt och internationellt Forskning och utveckling

Läs mer

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Kartunderlag om ras, skred och erosion Kartunderlag om ras, skred och erosion SGI Vägledning 1, 2016, utgåva 2 Serie: SGI Vägledning 1 Utgivare: Statens geotekniska institut Utgåva 2 År: 2016 Ort: Linköping Omslag: Utsnitt ur kartvisningstjänst

Läs mer

KLIMATANPASSNING - KARLSTADS KOMMUN

KLIMATANPASSNING - KARLSTADS KOMMUN KLIMATANPASSNING - KARLSTADS KOMMUN Karlstads översvämningsprogam 2010 HUR DET BÖRJADE Upplägg för dagen Kontexten Karlstads tätort Digitala data, underlag och verktyg Arbete och åtgärder genom åren Dagens

Läs mer

CAMEL- Ett forskningsprojekt om strategisk klimatanpassning Bild. Jim Hedfors, SGI När havet stiger och flöden i vattendrag ökar, diskuteras sällan möjligheten till att omlokalisera byggnader, infrastruktur

Läs mer

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat Identifiera, prioritera och skydda Bakgrund november 2016 2 Bakgrund november 2016 3 Bakgrund november 2016 4 Syfte och mål Syfte:

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Framtidsfrågor och samverkan Att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är en

Läs mer

Referensuppdrag översvämningskartering

Referensuppdrag översvämningskartering 2014-05-15 Referensuppdrag översvämningskartering Länsstyrelsen Västernorrland, 2013 Översvämningskartering av Gåde å (Lst Västernorrland Ref: 537-8651-13) Detaljerad översvämningskartering av Gåde å nära

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Stranderosion och kustskydd

Stranderosion och kustskydd Stranderosion och kustskydd Bengt Rydell Statens geotekniska institut Foto: SMHI Stranderosion i Sverige Översiktlig inventering av områden med - förekomst av erosion - geologiska förutsättningar för

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden Hållbar utveckling av strandnära områden Risker och möjligheter i kustplanering Kustmöte 2013, Ystad 24-25 oktober Redaktörer: Bengt Rydell, Per Danielsson SGI Publikation 8 Linköping 2013 SGI Publikation

Läs mer

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering Ulrika Postgård Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Statens geotekniska instituts rapport Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat (S2012/2921/PBB)

Statens geotekniska instituts rapport Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat (S2012/2921/PBB) Diarienummer 450-15411-2012 1(6) Regeringen Socialdepartementet Insänt via e-post till registrator@social.ministry.se s.pbb@social.ministry.se Statens geotekniska instituts rapport Skredrisker i Göta älvdalen

Läs mer

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut Statens geotekniska institut Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson Miljö- och energidepartementet 83 medarbetare (65 tekniska handläggare, varav 34 disp.) Linköping (huvudkontor), Göteborg, Malmö, Stockholm

Läs mer

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Linköping 2012 Göta älvutredningen 2009-2011 Slutrapport del 1 Beställning

Läs mer

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat Slutrapport Del 1 - Samhällskonsekvenser GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Linköping 2012 Göta älvutredningen 2009-2011 Slutrapport del 1 Beställning

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

1(2) Linköping /472/10.5. Sökande organisation. Statens geotekniska institut / SGI. Olaus Magnus väg 35

1(2) Linköping /472/10.5. Sökande organisation. Statens geotekniska institut / SGI. Olaus Magnus väg 35 ett förändrat klimat 2016 Datum 2016-03-29 1(2) Ansökan skickas med epost till reristrator@>smhi.se senast 31 mars 2016 Sökande organisation Myndighetens namn Statens geotekniska institut / SGI Adress

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen 2018 08 31 Dnr 119-2018/5989 RAPPORT Tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen Lantmäteriet, 801 82 Gävle BESÖKSADRESS Lantmäterigatan 2 C, TELEFON 0771-63

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Geodatarådet och den nationella geodatastrategin - vilka är universitetsvärldens behov? Håkan Olsson, SLU Ledamot av Geodatarådet

Geodatarådet och den nationella geodatastrategin - vilka är universitetsvärldens behov? Håkan Olsson, SLU Ledamot av Geodatarådet Geodatarådet och den nationella geodatastrategin - vilka är universitetsvärldens behov? Håkan Olsson, SLU Ledamot av Geodatarådet Punkter jag tänkte ta upp: Presentation av mig Om Geodatarådet Geodatastrategin

Läs mer

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den Riktlinjer för byggande nära vatten Riktlinjer för byggande nära vatten Sammanfattning - syftet med riktlinjer för strandnära byggande Syftet med riktlinjerna är att ny bebyggelse ska få en lämplig placering

Läs mer

Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län. Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI

Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län. Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI Naturolyckor i Sverige vid ett förändrat klimat Risker för naturolyckor ökar Hotbilder förvärras Allvarliga

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd Naturanpassade erosionsskydd Göta älv, Foto: SGI Per Danielsson per.danielsson@swedgeo.se 1 Statens geotekniska institut, SGI SGI bildades 1944 SGI lyder sedan 2011 under Socialdepartementet, Bygg- och

Läs mer

Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan

Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan Gävle kommun Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan 2012-01-24 Datum: 2012-01-24 Uppdragsledare: Handläggare: Granskare: Linda Blied Jim Hedfors (SGI), Signild Nerheim,

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Regeringsuppdrag, Plan för kartläggning Anna Åberg

Regeringsuppdrag, Plan för kartläggning Anna Åberg Regeringsuppdrag, Plan för kartläggning 2018-2024 Anna Åberg 2017-09-27 SGU ska avseende perioden 2018 2024 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad

Läs mer

Tillämpad riskbedömning 15 maj

Tillämpad riskbedömning 15 maj Tillämpad riskbedömning 15 maj Hantering och värdering av översvämningsrisker i ett framtida klimat - Utmaningar och möjligheter vid förorenade områden Henrik Bodin-Sköld Vattenkonsult, Ramboll 072-1489935

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Verksamhetsplan 2012-2014. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Verksamhetsplan 2012-2014 Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2012 2 VERKSAMHETSPLAN NATIONELL PLATTFORM FÖR ARBETE MED NATUROLYCKOR MSB:s kontaktpersoner: Mette Lindahl Olsson 010-240 51 27

Läs mer

Harmonisering av kartunderlag ras, sked och erosion Vägledning Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI

Harmonisering av kartunderlag ras, sked och erosion Vägledning Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI 1 Harmonisering av kartunderlag ras, sked och erosion Vägledning 2015 Kartdagar, Gävle 27 apr 2016 Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI 0709-730129 Vad arbetar SGI med? Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade

Läs mer

Klimatanpassning Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare. Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning

Klimatanpassning Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare. Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning Klimatanpassning 121001 Måns Enander, Klimatanpassningssamordnare Bakgrund och definitioner Klimatanpassning Översvämning Bakgrund Länsstyrelsen har två klimatuppdrag Klimatanpassning Energieffektivisering

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Prinsens väg

Behovsbedömning av detaljplan för Prinsens väg Behovsbedömning av detaljplan för Prinsens väg Tumba maj 2017 Behovsbedömningen av detaljplan för Prinsens väg är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att avgöra

Läs mer

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell PROCESSBESKRIVNING Hydrografi Version 2015-03-20 Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

1 UPPDRAG, SYFTE OCH SAMMANFATTNING

1 UPPDRAG, SYFTE OCH SAMMANFATTNING sid. 1 ( 5 ) 1 UPPDRAG, SYFTE OCH SAMMANFATTNING 1.1 Uppdrag På uppdrag av Besqab har Structor Geoteknik Stockho lm AB översiktligt studerat förutsättningarna för ras och skred inför utställni ngsskedet

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 13

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 13 KARLSTADS KOMMUN Ärende 13 Dnr KS-2012-329 Dpl 24 sid 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum Remissvar 2012-08-28 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Statens geotekniska instituts rapport

Läs mer

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL. Cecilia Näslund

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL. Cecilia Näslund Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL Cecilia Näslund Cecilia Näslund Vattenfrågor inom fysisk planering Nytt regeringsuppdrag! 5. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Alby torghus

Behovsbedömning av detaljplan för Alby torghus Behovsbedömning av detaljplan för Alby torghus Tumba, december 2016 Behovsbedömningen av detaljplan för Alby torghus är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Kontakt: Charlotta Källerfelt & Caroline Valen Klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Länsstyrelsen har ansvaret att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och har som

Länsstyrelsen har ansvaret att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och har som 1 av 7 Klimatförändringar Klimatförändringar kommer innebära skillnader i årstidernas karaktär, i synnerhet temperatur och nederbörd. Det är även troligare att fler intensiva väderhändelser, såsom värmeböljor

Läs mer

Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd Naturanpassade erosionsskydd Gunnel Göransson, Per Danielsson, Anette Björlin Statens geotekniska institut Avd. Klimatanpassning Foto: Anette Björlin Foto: Anette Björlin Hårda ingenjörsmässiga skydd skyddar

Läs mer

Kulturarv och klimatförändringar Manual för webb-gis

Kulturarv och klimatförändringar Manual för webb-gis Kulturarv och klimatförändringar Manual för webb-gis Kom igång så här: 1. Klicka upp huvudgruppen Kulturarv och klimatförändringar på den lilla pilen till vänster (se bild med nummer nedan). 2. Klicka

Läs mer

Sverige inför inför klimatförändringarna

Sverige inför inför klimatförändringarna Sverige inför inför klimatförändringarna hot och - möjligheter hot och möjligheter Klimat- och sårbarhetsutredningens huvudbetänkande Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Vilka åtgärder behövs

Läs mer

Tofta Krokstäde 1:51, Gotland

Tofta Krokstäde 1:51, Gotland Beställare: Arkitektur & Film C J AB, Gotland Hydrogeologiskt utlåtande till detaljplan Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Projektansvarig Karin Törnblom Handläggare Matilda Gustafsson L:\Uppdrag\

Läs mer

Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PBB (delvis)

Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PBB (delvis) Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PBB (delvis) Linköping 2013 Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker

Läs mer

Klimatanpassa med miljöbalken som verktyg myndigheternas roll och ansvar

Klimatanpassa med miljöbalken som verktyg myndigheternas roll och ansvar Klimatanpassa med miljöbalken som verktyg myndigheternas roll och ansvar Varför är vi här idag? Källa: SMHI Klimatet förändras. 1 C global temperaturökning från förindustriell tid - närmar oss 1.5 C med

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Hoten mot dricksvattnet

Hoten mot dricksvattnet Hoten mot dricksvattnet Så ska vi säkra rent vatten åt stockholmarna 1 Inledning... 3 Inledning... 3 Vattnets förmåga att stå emot klimatförändringen... 3 Klimatförändringens påverkan på vattnet... 3 Dålig

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017

Klimatanpassning Sverige 2017 Klimatanpassning Sverige 2017 #klimatanpassning2017 Seminarium 2C: Så tar myndigheternas planer arbetet till nästa nivå (och hur vi samarbetar över sektorsgränser) Kerstin Grönman, Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer