1/5. Tal till VVS-föreningens 50-årsjubileum Ärade damer och herrar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/5. Tal till VVS-föreningens 50-årsjubileum 8.12.12. Ärade damer och herrar!"

Transkript

1 1/5 Tal till VVS-föreningens 50-årsjubileum Ärade damer och herrar! Det är en stor ära och glädje för mig att få delta i er fest, när VVS-föreningen i Vasa firar sitt 50-års jubileum. VVS-föreningarna i Österbotten är till antalet två, närmare bestämt Vasa lokalavdelning som firar sitt 50-års jubileum idag och Norra Österbottens lokalavdelning. Vasa lokalavdelning har cirka 120 medlemmar och har också förmånen att ha en egen styrelse, som arrangerar olika former av program. Dels brukar Vasa lokalavdelning orda månadsmöten med föreläsare från branschen, men också resor till företag, fabriker och mässor som kan intressera branschfolket. Glädjande är att även motion betonas och VVS-föreningen i Vasa brukar ha lag som deltar i Botniacyklingen. Med jämna mellanrum ordnas dragkamp mellan Vasa och Norra Österbottens lokalavdelning. Även i riksdagen finns det förstås många frågor som berör direkt, eller indirekt VVS-branschen. Under hösten som gått så har mycket varierande ärenden varit aktuella i riksdagen. Delvis har förstås kommunreformen långt präglat året som gått, men också andra frågor har lyfts upp så som till exempel företagarnas sociala förmåner och lagen om vattentjänster. Företagarnas sociala förmåner är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, eftersom jag dels själv är företagare och dels tillsammans med några andra startade SYT; Finlands företagares arbetslöshetskassa, efter 1990-talets ekonomiska nedgång. I samband med att vi skrev regeringsprogrammet drev jag också denna fråga och därför fick vi in skrivningen om att företagarnas socialskydd är bristfälligt och måste förbättras. Många har frågat mig varför företagarnas socialskydd är en så viktig fråga. På detta brukar jag svara att den på skattebok arbetande befolkningen har ett gott skydd mot arbetslöshet, något som företagarna tidigare saknade. I dagens läge måste vi kunna erbjuda företagarna bättre sociala villkor och mer liknande villkor som löntagarna, annars är inte företagandet attraktivt. De nya generationerna är inte lika villiga att ta risker, som vi en gång var, och utan nytt företagande stannar vårt land. Ett Finland utan företagare är inte ett konkurrenskraftigt eller framgångsrikt land. Därför valde jag också att tidigare i höst, i samband med budgetdebatten att lyfta upp frågan på nytt. Hårt arbete ger dock resultat, även om det tar lång tid ibland och efter hösten ser situationen ljusare ut för oss företagare. Lagförslaget som kommit innebär bland annat att det nu skall gå att lyfta arbetslöshetsersättning för en småföretagare, om han inte hittar arbete, utan att man behöver avsluta företaget och sälja driftsredskapen. Tidigare var, som ni säkert alla vet, detta så gott som omöjligt vilket gjorde situationen väldigt svår för företagarna när en ny säsong kom, eller när ett nytt arbete uppenbarade sig. Den andra förbättringen gäller familjemedlemmarnas möjligheter att kunna permitteras eller få arbetslöshetsersättning, om jobben i familjeföretagen minskar. Detta var också omöjligt tidigare. Även om situationen ser ut att förbättras för företagarna, finns det fortfarande brister i lagförslagen. Vad gäller familjemedlemmens situation i ett familjeföretag, kan denna till exempel inte permitteras utan att åtminstone en utomstående arbetstagare först blir permitterad.

2 2/5 Detta känns litet märkligt, ofta skulle man som företagare hellre permittera en egen familjemedlem, när man vet att den personen har bättre förutsättningar att klara sig ekonomiskt, än en utomstående, som kanske förlorar hela familjens inkomst i och med en permittering. Även om företagarnas sociala villkor förbättrats, så märker ni att mycket jobb återstår och de olösta frågorna är många. Nu gäller det att fortsätta arbeta för ytterligare förbättringar och lösa de problem som fortfarande finns. Nya förslag är att vänta efter nyår och företagarnas socialskydd är fortfarande en ytterst viktig del av min agenda. Ett annat ärende, som givetvis varit på tapeten som också berör er i allra högsta grad, är frågan om den nya vattenavloppslagen. Många är de personer som kontaktat mig i frågan, och varit bekymrade över oskäliga kostnader som uppstår när de skall ansluta sig till det kommunala nätverket. En fråga jag också fått är om lagen är tolkningsbar från fall till fall, eller varför lagen har en tendens att variera så mycket. Tyvärr är det faktiskt så att lagen anpassas enligt hushållet och därför finns inget entydigt svar på hur lagen skall tolkas. Även om det står att personer som hunnit fylla 68 år innan lagen trädde i kraft den skall befrias från anslutningstvånget, finns det ändå en kläm om att fastigheten inte får utgöra en risk för att miljön förorenas och att avloppssystemet måste vara i användbart skick. Kommunen kan också ställa vissa ännu strängare krav på vissa specialområden, till exempel strandområden. Som ni märker är detta mycket tolkningsbart. Som sagt bedöms situationen från fall till fall och den mest avgörande faktorn sägs vara hur mycket vatten ett hushåll sist och slutligen använder. Inspektörerna kan givetvis göra olika bedömningar, beroende på deras nitiskhet. Kommunreformen är som vi alla vet frågan, som dominerat den nationella och den kommunala politiken under året som gått. I denna fråga har jag försök uppmana min egen kommun Korsholm, till framförhållning. Jag har inte talat om sammanslagningar, det är ord som andra satt i min mun. Jag har velat göra någonting i fall om. Alltså medan vi hade några trumfar på hand. Ända fram till kommunalvalet har det ändå varit inga förhandlingar, ingen framförhållning, självständighet och nej, nej, nej. Men som en blixt från en klar himmel kommer ett förslag från min hemkommuns styrelse, nu gick det att låta Österbottens förbund inleda bla. kommunsammanslagnings förhandlingar för oss. Men observera först en vecka efter kommunalvalet. Nu gick det plötsligt för nejsägarna att ge Österbottens förbund i uppdrag att utreda kommunstukturerna. Sådant förfarande höjer inte tilltron till politiker, och hör till den sidan av politiken som jag vägrar att befatta mig med. Målet med reformen är starka kommuner, som har resurser att erbjuda kommuninvånarna en god service. Tanken är framförallt att främja regionens bästa, så att de nya kommunerna bildar strukturer som är livskraftiga, enhetliga och välfungerande. Utredningsområdet bör bestå av minst invånare. I dagens läge finns det 264 kommuner i Finland, som inte uppfyller detta krav. En kommun kan endast välja att inte ta del av en utredning, om detta kan anses hota områdets särdrag. Detta skall dock också ses ur hela utredningsområdets perspektiv, skulle detta förhindra utredningsområdets övriga kommuner att skapa en fungerande helhet så måste det tas i beaktande. Vid behov kan också ministeriet tillsätta en utredningsman, om kommunerna inte uppnår resultat.

3 3/5 Tidtabellen för reformen är snäv, det är detta jag predikat för mina kolleger. Det är därför jag pratat om framförhållning, som av nej sägarna tolkats som om jag vill sammanslå Vasa och Korsholm. Det har jag aldrig sagt, men det jag sagt är att det vore intressant att se hur en kommun från Korsnäs till Vörå kunde se ut med Vasa som motor. Men detta först efter förhandlingar slutförts. Nå nu behöver ingen sia om detta, det är för sent, regeringen för nu taktpinnen. Kommunerna tvingas nu göra en samgångsutredning till den första april Redan den 30 november 2013 skall kommunerna meddela med vilka kommuner de skall utreda en samgång med. De kommuner som har ett färdigt förslag till den kan dessutom få en morotspeng, istället för de statsandelar som på sikt kommer att falla bort. Tvångssammanslagningar är alltså inte aktuella, de har jag heller aldrig sett som en bra lösning. Regeringen har andra metoder, statsbidragen kan påverkas av vad kommunen gör. Det kommer troligtvis att finnas lagliga kommuner som uppfyller kriterierna för hur en kommun skall se ut, och olagliga kommuner som går sin egen väg. Avgörande för självständigheten blir mycket troligt hur mycket kommunalskatt din hemkommun tar ut av dig och hur mycket du är villig att betala för din självständighet. Det har sagts mycket om denna kommunreform, men den verkliga orsaken är ändå landets ekonomi. Vi kommer inte att kunna ha hundratals politiker och massa byrokrater i varje liten kommun. Våra och landets ekonomi tål inte detta, vi måste bli effektivare. Det är bättre att ha mindre politiker med mera makt, än att många som inte har någon makt. Vi kommer att behöva varje kommunal byråkrat på verkstadsgolvet, vård, omsorg, och skola måste prioriteras framom pappersvändande. Jag tror ingen har undgått att se vad som händer i Europa och även i Finland just nu. Nu haglar permitteringar, men det som är ännu mer oroväckande är att nu säger företagen upp sina anställda. Detta är farligt, då tror inte företaget på någon framtid om man säger upp yrkeskunnig personal. Det är så bästa företagare, Finland och Europa med undantag för Tyskland har prissatt sig ut fån den globala marknaden. Det är faktiskt så att Tyskland står som garant för att den Europeiska handelsbalansen är i något så när i balans. Vi i Finland har ett kostnadsläge för industrin som är 8 % höger än Tyskaland och 12 % höger än Sverige. I Tyskland justerades lönerna neråt för ca 10 år sedan, det fick fart på den Tyska industrin. Sverige har 40 tim. arbetsvecka, vi har 37,5 tim. Sverige har inga semesteråterbäringsersättningar, vi har 50 % av semesterlönen. Är man sjuk i Sverige står man för första sjukdagen själv osv. Vi är inte så mycket effektivare i Finland än i andra länder att vi har råd med dessa skillnader. Det är hög tid att alla arbetsmarknads partner börjar förstå detta. Det samma gäller alla kommunpolitiker som vakar över sina pallar och kommunala revir. Vad göra, Höjer vi skatterna tar vi bort den inhemska köpkraften, sänker vi lönerna tar vi också bort den inhemska köpkraften. Det finns bara en bra väg, bort med onödig byråkrati och alla måste arbeta mer för samma betalt. Vi är bästa företagare enligt definition in i en recension som mer och mer börjar likna Må Gud bevara oss från detta öde. Jag är så gammal så jag såg hur företagare fick gå från hus och hem, banken sålde deras företag för en spottstyver. Barnen mådde illa, många skilsmässor, ett land i kaos. Det var under den tiden mycket av dagens stora sociala misär bland ungdom föddes, det syns allt för väl bland dagens ungdom i storstäderna.

4 4/5 Resultatet av denna misär är nu att regeringen och en enad riksdag nu lanserar någonting som kallas för ungdomsgarantin. Nu skall dagens ungdom som då var barn bort från mammas vind och ut i arbetslivet eller skola. Vi har ungdomar som varken går i skola eller jobbar. Därför uppmanar jag nu er företagare, anställ en ungdom som springpojke eller springflicka, nu när lagen träder i kraft. Man betalar minimi lön ca 1100 euro och staten betalar euro i bidrag. Det vi också borde kunna göra någonting åt i riksdagen är att se till att alla dessa besvär mot allt, och alla, får en regel minskning. Vi borde få en lag som ställer besvärsställare i någon sorts ekonomiskt ansvar om han eller hon via sitt besvär förlorar och därmed förorsakat skada åt annan person eller företag. Kunde vi få detta igång så skulle vårt energikluster och den förnybara energi tillverkningen komma i gång på allvar. Det samma gäller gruvindustrin i Lappland. Nu skall allt väntas på, tiden rinner i väg och omvärden har för länge sen passerat oss. Tyvärr är det samma process i Lappland där vårt lands största ja till och med Europas största mineraltillgångar finns. Det tar allt för länge innan brytningen kan påbörjas. Jag ser ändå att Lapplands mineraltillgångar kan vara den bransch som får Finland på fötter. Det som Nokia gjorde efter förra recensionen. Tyvärr ser det inte bättre ut än att vi måste gå genom en riktig lågkonjunktur för att rensa upp, den ineffektiva struktur vi byggt upp. Vem skall rensa i byråkratin, vi politiker är också människor, många av oss väljer att gå över ribban där den är som lägst ända tills väggen är emot. Ord som framförhållning, se om dit hus, sådant saknas i den politiska ordboken framförallt på lokal nivå. Det som däremot finns är prestige och ego. Därför väntas det nu på att berget skall rämna. Berget rämnar första gången när något av de stora ratinginstituten tar bort vår tre AAA klassificering. Då flyger våra räntor upp, först på landets 100 miljarders lån, sedan på alla bostadslån osv. Då kommer vi att sitta i samma båt och alla måst hjälpas åt. Men denna gång har vi inga devalveringar att ta till. Jag hoppas att detta jag målat upp inte kommer att ske, men det kan lönas att ta det som en liten varning, det kan även lönas att ha lite framförhållning, det behöver jag inte säga åt er företagare, ni är ju inga politiker, ni har framförhållning i blodet. Som företagare i snart 40 år och med mellan 40 och 150 anställda i ett tiotal företag måste ni förstå att man i bland blir frustrerad att se på hur beslutsångesten styr i den politiska världen. Det vågar jag lova er bästa företagare det har ingenting att göra med en beslutsprocess i ett företag. Varför är det så stor skillnad på politiska beslutsprocessen och den privata beslutsprocessen. Jo, skillnaden är enkel. En företagares beslut baserar sig ekonomi och på euro och cent. I många politiker värld kommer euro och cent sist, sådant betalas av andra, i politiken kommer den egna prestigen i första rummet. När det gäller utbildningen vill jag lyfta er bransch den har ännu en positiv trend. Framtids utbildning för VVS-branschen ser lite ljusare ut, då vi lyssnar till de signaler skolorna ger kommer det att ske en minskning i antalet studieplatser, men detta kommer inte att drabba VVS-utbildningen. Yrkesakademin kommer i framtiden att prioritera de utbildningar som har behov av arbetskraft och till dessa hör VVS-branschen. Att behovet av VVS-utbildade ökar är å andra sidan inget som förvånar, när vi tänker på de rörrenoveringar som nu sätter in i hus som byggts på 40 och 50 talet. Så länge vi i Finland behöver värme, el eller vatten, vilket vi alltid kommer att göra, så kommer er bransch att ha arbete.

5 5/5 Vår utbildnings minister har kommit med flera goda uttalanden om yrkesutbildning i våra skolor. Här är en muntlig fråga jag ställde vid riksdagens frågestund i våras angående utbildningens längd. Jag frågade kunde inte det tredje året på en yrkesutbildning ske som på en riktig arbetspalats. Svaret från ministern var mycket positivt och jag vet att man startat denna typ av försöks skolgång redan. Bästa företagare, ni vet att man inte blir rörmokare med att sitta i skolbänken, och jag vet att inte blir man kock häller. Teoretiskt kunnande bör alla ha och skall få, men det är på arbetsplatserna man lärs sig det praktiska arbetet. Nu håller de gamla på att luckras upp och det av en socialdemokratisk minister. Detta fast det är facket som i praktiken förbjudit all riktig praktik på arbetsplatserna, man har talat om gratis arbetskraft osv. Nu har man kommit till vägs ände, pengarna tar slut. Nu kommer de unga ut på arbetsplatserna och praktisera det sista året av studierna. Med dessa ord vill jag ännu en gång lyckönska er på föreningens 50-årsdag och jag hoppas att föreningen har många aktiva år framför sig! Jag skall också passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt År, detta trots att utsikterna inte är så ljusa för många bracher. Tack för att ni lyssnade. Lars Gästgivars

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FÖRETAGANDE SOM YRKE

FÖRETAGANDE SOM YRKE FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12) 2.10.2006 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer