LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret 2012-2013 Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling"

Transkript

1 LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling V 36 (2012) Måndag 3/9 Tisdag 4/9 Onsdag 5/9 Torsdag 6/9 Fredag 7/9 Målning till temat 09:00-9:30 10:00-10:30 Kaffe Biografisk kurs - kunskap om mig själv - planeterna och rytmer 10:30-12:00 Christhild Ritter Planeternas betydelse Thomas Lühti Förberedelse inför Dornach Marcus Stenius Förberedelse inför Dornach Marcus Stenius 12:00-13:00 Lunch 13: Information och studieuppföljning 13:15-14:00 Sång 14:00-15:00 Grupparbete till biografiarbetet 15:00-15:15 Kaffe 15:15-16:00 Fortsättning grupparbete 16:00-17:00 Meditation/personlig utveckling Det egna forskande arbetet Skriftligt arbete Årsarbete 11:30 Återblick Litteratur: Den röda tråden Den inre vägen Christhild Ritter 7 års-perioderna, människans biografi Martin Reeder Själshygieniska övningar Jackie Swartz 17:30-19:30 Egna Biografier Måltid Dornachförberedelse Marcus Stenius

2 Studiebesök på Ita Wegmans klinik och Sonnenhof LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 2: Resa till Dornach Obs! Resdagar: Söndag 7/10 Måndag 8/10 Tisdag 9/10 Onsdag 10/10 Torsdag 11/10 Fredag 12/10 Lördag 13/10 Deltagande på upplevelsedag i konferansen alperna Deltagande på Konferansen, se separat program Deltagande på konferansen Deltagande på konferansen Internationell Läkepedagogisk konferens Visning av Goetheanum Bussresa till Humanushaus Socialterapeutisk CampHill verksamhet Övernattning på Begenungscenter i Dornach Övernattning Övernattning

3 LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 3: Läkepedagogiska kursen i vår tid Diagnos och behandling, polariteter i läkepedagogik och socialterapi V 47 (2012) Måndag 19/11 Tisdag 20/11 Onsdag 21/11 Torsdag 22/11 Fredag 23/11 läkepedagogiska kursen för 09:00-10:00 Eurytmi till Temat Ina Kornfeld dig? Panelsamtal med veckans föreläsarna 10:00-10:30 Kaffe 10:30-12:00 läkepedagogiska kursen för dig? Marcus Stenius läkepedagogiska kursen för dig? Göran Nilo Ina Kornfeld läkepedagogiska kursen för dig? Henry Quarfood Margareta Dahlström läkepedagogiska kursen för dig? Dick Tibbling Birgitte Deck läkepedagogiska kursen för dig? Panelsamtal med veckans föreläsarna 11:30 Återblick 12:00-13:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 13:00-13:15 Information och studieuppföljning Litteratur: Läkepedagogisk 13:15-14:30 Målning till diagnoser och polariteter Kurs Rudolf Steiner 14:30-15:00 Kaffe 15: Grupparbete till tema: Den tysta kunskapen Uppföljning på årsarbete 17:30-19:30 Egna Biografier Måltid och uppföljning av resan till Dornach

4 LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 4: Salutogenes och vården av det eteriska, Kunskap om den mänskliga utvecklingen V 4 (2013) Måndag 21/1 Tisdag 22/1 Onsdag 23/1 Torsdag 24/1 Fredag 25/1 09:00-10:00 Eurytmi till Temat Ina Kornfeld De 12 vårdgesterna Anne Ingeborg Haugholt 10:00-10:30 Kaffe 10:30-12:00 Barnets utveckling och Waldorfkursplanen Maria Eloranta Livsprocesser och vården av det eteriska Dr.Fritz Probst 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:15 Information och studieuppföljning 13:15-14:30 Målning till Waldorfläroplanen klass :30-15:00 Kaffe 15:00-17:00 Idéhistoriskt Läkepedagogiskt Grupparbete och perspektiv på perspektiv på samtal till temat Waldorfpedagogiken Waldorfpedagogiken Göran Fant Henri Quarfood Salutogenes - vad håller människan frisk? Dr.Ursula Flatters Omvårdnad och de sju livsprocesserna Waltraut Neuschütz 18:00-20:00 Egna Biografier Måltid och biografi Min väg till läkaryrket och antroposofin Dr.Ursula Flatters De 12 vårdgesterna Anne Ingeborg Haugholt 11:30 Återblick Rekommenderad litteratur. Walgorfpedagogik C. Ritter 12 vårdgester Rolf Heine Barndomen Hälsans källa Michaela Glöckler

5 LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 5: Utveckling ur ett antroposofiskt perspektiv V 10 (2013) Måndag 4/3 Tisdag 5/3 Onsdag 6/3 Torsdag 7/3 Fredag 8/3 Talgestaltning till kulturperioderna Framtidsuppgifter 09:00-10:00 10:00-10:30 Kaffe 10:30-12:00 Det onda och det sjukas betydelse Christian Texier Världsutvecklingen - En utvecklingstablå Anders Rosenberg Kulturperioderna - En utvecklingstablå Anders Rosenberg 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:15 Information och studieuppföljning Den sociala frågan Gérard Lartaud Panelsamtal samtalsforum Återblick Målning till temat Målning till temat Samtal/ grupparbete Samtal/ grupparbete Rekommenderad litteratur: 13:15-14:30 Lucifer och Ahriman Värdsutvecklingen vetenskapen om det fördålda R. Steiner 14:30-15:00 Kaffe Akashakrönikan R. Steiner 15:00-17:00 15:00-16:00: Berättelse om Skylla o. Charybdis Samtal Forts. Världsutvecklingen Den mikaeliska impulsen i vår tid Dick Tibbling Mänsklighetens karma och individens karma Ylva Bredenstein 17:30-19:30 Egna Biografier Måltid Vad betyder det religiösa i vår tid? Samtal

6 LäS-Utbildningen, Påbyggnadsåret Block 6: En läkepedagogisk och socialterapeutisk sammanfattning av människans väg V 20 (2013) Måndag 13/5 Tisdag 14/5 Onsdag 15/5 Torsdag 16/5 Fredag 17/5 Sång 09:00-10:00 10:00-10:30 Kaffe 10:30-12:00 Panelsamtal med företrädare för verksamheterna Barndomen: Ungdomen: Vuxentiden: Ålderdomen: Avslutning Mora Park, Solberga och Mikaelgården Novalis, Saltå och Norbyvälle Klockargården, Haganäs, Ensjöholm Tunaberg, Fridebo och Solåkrabyn 12:00-13:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Gemensam Lunch 13:00-17:00 Redovisningar av det egna forskande arbetet, ett fördjupningsprojekt som ska gå tillbaka till den egna verksamheten och även framföras där 17:30-19:30 Egna Biografier FEST!!!

7 Påbyggnad : Blockinnehåll Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling Biografisk kurs - kunskap om mig själv. Christhild Ritter Genomgång av den egna biografin. Löpande biografiberättande av kursens deltagare. Planeternas betydelse. Thomas Luhti Sambandet mellan människan och kosmos. Meditation och personlig utveckling. Den antroposofiska övningsvägen som ett redskap i arbetet. Med övningar. Studieresa ( Block 2) Förberedelse till resa till Schweiz: Studiebesök på ItaWegmankliniken, läkepedagogiska/socialterapeutiska verksamheter samt Goetheanum. Jämna år deltagande i internationell fackkonferens. Fördjupningsprojekt - eget utforskande arbete. Ett yrkesnära projekt. Skriftlig och muntlig redovisning. Målning. En konstterapeutisk förvandlingsövning: Fjärilsmetamorfos. Sång. Vi övar in ett avslutningsprogram, ackompanjerat av gitarr och rytminstrument. Föreläsare/kurhållare: Christhild Ritter Thomas Luhti författare och läkepedagog biodynamisk odling Skillebyholm läkepedagog, målningsterapeut läkepedagog/socialterapeut, sång och talkonst 19/2 2012

8 Påbyggnad : Blockinnehåll Block 3: Läkepedagogidska kursen i vår tid: Diagnos och behandling. Läkepedagogiska kursen. * Personliga yrkeserfarenheter och konkret bearbetning av Steiner föredragscykel från Med panelsamtal. Eurytmi. Ina Kornfeld Till temat Målning. till diagnoser och polariteter Föreläsare/kurshållare: Ina Kornfeld Marcus Stenius Göran Nilo Henri Quarfood Margareta Dahlström Dick Tibbling Brigitte Deck eurytmist målningsterapeut läkepedagog läkepedagog, sång och talkonst psykolog, läkepedagog rektor på Solberga, läkepedagog läkeeurytmist verksamhetsansvar Mikaelgården läkepedagog

9 Påbyggnad : Blockinnehåll Block 4: Salutogenes och vården av det eteriska Barnets utveckling och Waldorfskolan läroplan. Maria Eloranta Förskole- och skolålder. Läroplanens uppbyggnad som utvecklingshjälp. Idehistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken. Göran Fant Steiners pedagogiska tankar, dess ursprung i tysk idealism. Konstens centrala betydelse. Läkepedagogiskt perspektiv på Waldorfpedagogiken. Henri Quarfood Hur tillämpas Waldorfpedagogik i en läkepedagogisk särkola. Livsprocesser o vården av det eteriska. Fritz Probst Livet ses idag som ett resultat av fysisk-kemiska processer. Mot det står föreställningen om livsprocesser, som bygger upp den fysiska kroppen. Skiktet mellan det kroppsliga och det själsliga är det eteriska, dess viktigaste kännetecken är rytm. Vården av rytmer och deras betydelse för livet. Salutogenes - vad håller människan frisk? Ursula Flatters Aaron Antonovsky myntade begreppet salutogenes, där tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, s.k. "friskfaktorer, känsla av meningsfullhet, att se sammanhang och goda relationer. Omvårdnad och de sju livsprocesserna. Waltraut Neuschutz Terapier i antroposofisk medicin och deras uppbyggande av livskraft. De tolv vårdgesterna. Anne-Ingeborg Haugholt Bemötande och inre hållning i omvårdnadssituationer, en metod som tillämpas på Vidarkliniken. Måltid och biografi med Ursula Flatters Social eurytmi. Ina Kornfeld Eurytmiövningar med utgångspunkt i det sociala. Att väcka medvetenhet, uppleva rytmiska processer och öva samarbetskompetens Målning. Målning till Waldorfkursplanen, och barnets utveckling Föreläsare och kurshållare: Ina Kornfeld eurytmist Maria Eloranta Waldorflärare och utbildare Göran Fant Waldorflärare,Waldorffederationen läkepedagog, målningsterapeut Henri Quarfood läkepdagog, rektor Solberga by Ursula Flatters läkare, Vidarklinike Fritz Probst läkare Waltraut Neuschutz massör, hydroterapeut Anne Ingeborg Haugholt sjuksköterska, utbildning Vidarkliniken 19/2 2012

10 Påbyggnad : Blockinnehåll Block 5: Utveckling ur ett antroposofiskt perspektiv Det onda och det sjukas betydelse. Christian Texier Antroposofins syn på det ondas uppgift i världen och Steiners begrepp för detta Världsutvecklingen- en utvecklingstablå. Anders Rosenberg En tablå över Rudolf Steiners synsätt på jordens olika utvecklingsfaser. Kulturperioderna en utvecklingstablå. Anders Rosenberg Historiska kulturperioder och människans individuella utveckling. Den mikaeliska impulsen i vår tid. Dick Tibbling Nutidens utmaningar och möjligheter. Tankekraft och hjärtats intelligens. Den sociala frågan. Gerard Lartaud Mänsklighetens och individens karma. Ylwa Breidenstein Folkens möte och individuell utvecklingsväg. Panelsamtal om framtidsuppgifter och utmaningar med verksamhetsansvariga. Talgestaltning. Héléne Blomqvist Texter/dikter ur mänsklighetens historia övas i grupp, med rörelse. Berättelse. Målning. Lucifer och Ahriman. Världsutvecklingen. Föreläsare/kurshållare: Christian Texier Anders Rosenberg Dick Tibbling Gerard Lartaud Ylwa Breidenstein socialterapeut, föreståndare, handledare socialterapeut, föreståndare, handledare läkepedagog, verksamhetsansvar Mikaelgården. verksamhetsansvarig Saltå by psykolog, präst Kristensamfundet läkepedagog/socialterapeut, sång och talkonst läkepedagog, målningsterapeut 19/2 2012

11 Påbyggnad : Blockinnehåll Block 6: En läkepedagogisk och socialterapeutisk sammanfattning: Människans väg. En läkepedagogisk sammanfattning av människans väg. Panelsamtal med företrädare för olika verksamheter: Barndom, ungdom, vuxentid, ålderdom.* Fördjupningsprojekt - eget utforskande arbete. Redovisningar av det egna arbetet. Detta ska också framföras i den den egna verksamheten Sång. Vi övar in ett avslutningsprogram, ackompanjerat av gitarr och rytminstrument. Festlig avslutning med diplomutdelning. * Mora Park Solberga by Mikaelgården Novalisskolan Saltå by Norrbyvälle Klockargården Haganäs Ensjöholm Tunaberg Solåkra

!!!!! LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA UTBILDNINGAR PÅBYGGNADSÅRET 2012/2013 LÄS-UTBILDNINGAR

!!!!! LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA UTBILDNINGAR PÅBYGGNADSÅRET 2012/2013 LÄS-UTBILDNINGAR LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA UTBILDNINGAR PÅBYGGNADSÅRET 2012/2013 LÄS-UTBILDNINGAR WWW.JARNAKOMPETENS.SE Kollegiet Hélène Blomqvist 070 669 88 08 helene-blomqvist@telia.com Anders Rosenberg

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015-2016 Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling

LÄS Utbildningen Årskurs 4 2015-2016 Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling V 36 (2015) Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Onsdag 2/9 Torsdag 3/9 Fredag 4/9 9 00-10 00 Välkomsthälsning 10:00-10:30 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe 10:30-12:00

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling LÄS Utbildningen Årskurs 4 2016-2017 Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling V 36 (2016) Måndag 5/9 Tisdag 6/9 Onsdag 7/9 Torsdag 8/9 Fredag 9/9 9 00-10 00 Välkomsthälsning 10:00-10:30

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling LÄS Utbildningen Årskurs 4 2017-2018 Block 1: Människans väg: Biografi och personlig utveckling V 36 (2017) Måndag 4/9 Tisdag 5/9 Onsdag 6/9 Torsdag 7/9 Fredag 8/9 9 00-10 00 Välkomsthälsning 10:00-10:30

Läs mer

LÄS-UTBILDNINGEN ÅK 4

LÄS-UTBILDNINGEN ÅK 4 BLOCK 1: MÄNNISKANS VÄG BIOGRAFI & PERSONLIG UTVECKLING Vecka 36 (2017) Måndag 4/9 Tisdag 5/9 Onsdag 6/9 Torsdag 7/9 Fredag 8/9 09.00 10.00 Välkomsthälsning 10.30 12.20 Biografisk kurskunskap om mig själv,

Läs mer

LÄS- UTBILDNINGEN PÅBYGGNADSÅR (ÅR 4) 2016/2017

LÄS- UTBILDNINGEN PÅBYGGNADSÅR (ÅR 4) 2016/2017 LÄS- UTBILDNINGEN PÅBYGGNADSÅR (ÅR 4) 2016/2017 Kollegiet Gérard Lartaud 08 551 50596 gerard.lartaud@jarnakompetens.se Anders Rosenberg 070 291 88 69 anders.rosenberg@jarnakompetens.se 070 325 89 90 mikaela.stenius@jarnakompetens.se

Läs mer

LäS-Utbildningen År 2 2012-2013 Block 1: Jaget som redskap/personlig utveckling

LäS-Utbildningen År 2 2012-2013 Block 1: Jaget som redskap/personlig utveckling LäS-Utbildningen År 2 2012-2013 Block 1: Jaget som redskap/personlig utveckling V 42 (2012) Måndag 15/10 Tisdag 16/10 Onsdag 17/10 Torsdag 18/10 Fredag 19/10 08.30-09:10 Eurytmi (Ina Kornfeldt) Eurytmi

Läs mer

ATT ARBETA MED PERSONER MED PSYKISKA

ATT ARBETA MED PERSONER MED PSYKISKA ATT ARBETA MED PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR PÅ ANTROPOSOFISK GRUND ORIENTERINGSKURS 2010/2011 JÄRNA KOMPETENS Kollegiet 070 669 88 08 helene-blomqvist@telia.com Anders Rosenberg 08 551

Läs mer

LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA

LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA UTBILDNINGEN 2010/2012 JÄRNA KOMPETENS Kollegiet 070 669 88 08 helene-blomqvist@telia.com Anders Rosenberg 08 551 50113 anders@saltaby.se Mikaela Stenius 070 325

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs 1 2015-2016 Block 1: Grundläggande värden och regelverk

LÄS Utbildningen Årskurs 1 2015-2016 Block 1: Grundläggande värden och regelverk Block 1: Grundläggande värden och regelverk V 37 (2015) Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 08.30-09:10 Välkomsthälsning 09:15-10:15 Antroposofi en Humanism? Övergripande mål och

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Grundläggande värden och regelverk

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Grundläggande värden och regelverk Block 1: Grundläggande värden och regelverk V 37 (2016) Måndag 12/9 Tisdag 13/9 Onsdag 14/9 Torsdag 15/9 Fredag 16/9 9.00. - 09:40 Välkomsthälsning 8 45 Kulturhuset Mr Tourette och jag 09:40 10:15 Antroposofi

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Grundläggande värden och regelverk

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Grundläggande värden och regelverk Block 1: Grundläggande värden och regelverk V 37 (2017) Måndag 11/9 Tisdag 12/9 Onsdag 13/9 Torsdag 14/9 Fredag 15/9 9.00. - 09:40 Välkomsthälsning 8 45 Kulturhuset Ja tack, hjärnan! 09:45 10:15 Antroposofi

Läs mer

LäS-Utbildningen År 1 2012-2013 Block 1: Baskunskap: funktionsnedsättning och sjukdomsbild

LäS-Utbildningen År 1 2012-2013 Block 1: Baskunskap: funktionsnedsättning och sjukdomsbild LäS-Utbildningen År 1 2012-2013 Block 1: Baskunskap: funktionsnedsättning och sjukdomsbild V 38 (2012) Måndag 17/9 Tisdag 18/9 Onsdag 19/9 Torsdag 20/9 Fredag 21/9 08.30-09:00 Välkomsthälsning 09:00-10:15

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi LÄS Utbildningen Årskurs 2 2015-2016 Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi V 38 (2015) Måndag14/9 Tisdag 15/9 Onsdag 16/9 Torsdag 17/9 Fredag 18/9 08.30-09:10 Välkomsthälsning

Läs mer

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens ANTROPOSOFI IDAG En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter Arrangör: Järna Kompetens OM KURSEN Presentation Att vara ledare idag i en antroposofisk verksamhet ställer många krav. Förutom de formella

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi LÄS Utbildningen Årskurs 2 2016-2017 Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi V 38 (2016) Måndag19/9 Tisdag 20/9 Onsdag 21/9 Torsdag 22/9 Fredag 23/9 09.00-09:40 Välkomsthälsning

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi LÄS Utbildningen Årskurs 2 2016-2017 Block 1: Psykisk funktionsnedsättning och Läkepedagogik/Socialterapi V 38 (2016) Måndag19/9 Tisdag 20/9 Onsdag 21/9 Torsdag 22/9 Fredag 23/9 09.00-09:40 Välkomsthälsning

Läs mer

LÄS-UTBILDNINGEN ÅK 2

LÄS-UTBILDNINGEN ÅK 2 BLOCK 1: PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING & LÄKEPEDAGOGIK/SOCIALTERAPI Vecka 38 (2017) Måndag 18/9 Tisdag 19/9 Onsdag 20/9 Torsdag 21/9 Fredag 22/9 Välkomsthälsning Antroposofisk psykologi & polaritetstanken.

Läs mer

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt.

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt. 1 LäS utbildningar / Järna Kompetens KURSPLAN för ÅRSKURS 3 2013-2014 LäS utbildningar erbjuder läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning i Järna. Utbildningen vilar på antroposofisk grund och ingår

Läs mer

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt.

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt. 1 LäS utbildningar / Järna Kompetens KURSPLAN för ÅRSKURS 1 2013-2014 LäS utbildningar erbjuder läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning i Järna. Utbildningen vilar på antroposofisk grund och ingår

Läs mer

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Jaget som redskap/ personlig utveckling

LÄS Utbildningen Årskurs Block 1: Jaget som redskap/ personlig utveckling V 39 (2016) Måndag 26/9 Tisdag 27/9 Onsdag 28/9 Torsdag 29/9 Fredag 30/9 09.00-09:40 Välkomsthälsning 09:45-10:15 Jagets förvandlingskraft, pedagogiska lagen. Motiv ur Läkepedagogiska kursen LÄS Utbildningen

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Allmän Människokunskap

Allmän Människokunskap Allmän Människokunskap Första föredraget 14KL3 fredagen den 19 februari 2016 Förändringar kring sekelskiftet 1800/1900 - tal Slutet av 1800-talet världen förändras med stormsteg Från bondesamhälle till

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

LÄS-UTBILDNINGEN ÅRSKURS 1

LÄS-UTBILDNINGEN ÅRSKURS 1 LÄKEPEDAGOGISKA OCH SOCIALTERAPEUTISKA UTBILDNINGAR LÄS-UTBILDNINGEN ÅRSKURS 1 2012/2013 LÄS-UTBILDNINGAR WWW.JARNAKOMPETENS.SE Kollegiet 070 669 88 08 helene-blomqvist@telia.com Anders Rosenberg 08 551

Läs mer

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt.

Undervisningen sker i veckoblock, där föreläsningar kombineras med konstnärligt övande, grupparbete och samtal. Utvärdering sker kontinuerligt. LäS utbildningar / Järna Kompetens KURSPLAN för ORIENTERINGSKURSEN 2012-2013 LäS utbildningar erbjuder läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning i Järna. Utbildningen vilar på antroposofisk grund

Läs mer

Förnya och utveckla nutidens andliga liv Lärarens ansvar?

Förnya och utveckla nutidens andliga liv Lärarens ansvar? KONFERENSPLATS Örjanskolan, YtterJärna www.örjanskolan.se ANMÄLAN OCH KONFERENSAVGIFT Detaljer om anmälan och inbetalningskonto: se särskild anmälningsblankett som varje deltagare ska fylla i (oavsett

Läs mer

Allergi och intolerans gränssättningsproblem i kropp och själ

Allergi och intolerans gränssättningsproblem i kropp och själ I n b j u d a n t i l l k u r s e r Aktuella folkhälsoproblem utmaningar till en fördjupad förståelse? Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Läs mer

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal KursSKinaLakare12 1(6) Hjärnan beteende kultur och hälsa 27 augusti - 5 september Kursgivare:

Läs mer

Augusti 2013. Verksamhetsplan

Augusti 2013. Verksamhetsplan Augusti 2013 Verksamhetsplan Orust Waldorfförskola 2013/2014 WALDORFPEDAGOGISKA MÅL En väg till frihet är en handledning i hur man genom waldorfpedagogik arbetar mot de mål som anges i Lpfö98. Rudolf Steiner,

Läs mer

Rytmiskt Skapande Liv

Rytmiskt Skapande Liv Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshems Sommarkurs Vintern rasar snart ut och vår dvala är över. Ljuset och värmen släpper alla hämningar Nu är det sommar, livet leker och människor provar sina

Läs mer

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Datum: 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09:00 10:00 Fria block - Lediga tider för självträning och lägg i den vita brevlådan! 12:00

Läs mer

Antroposofiska Sällskapet

Antroposofiska Sällskapet Antroposofiska Sällskapet Framsida: Motiv från takmålning i Kulturhuset i Ytterjärna, Arne Klingborg. Interiörbild från Goetheanum, foto Charlotte Fischer. Andra upplagan, tryckår 2013. ANTrOPOSOFI IDAG

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

Inbjudan till kurser

Inbjudan till kurser Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande I n b j u d a n t i l l k u r s e r Aktuella folkhälsoproblem utmaningar till en fördjupad förståelse? Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Läs mer

Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen. Ursula Flatters Vidarkliniken

Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen. Ursula Flatters Vidarkliniken Hälsosynen inom den antroposofiska medicinen Ursula Flatters Vidarkliniken We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical aids, but by an infinite expectation of the dawn, which

Läs mer

Sida Innehållsförteckning 1. 1 Ledbild för läkeeurytmiutbildningen 2. 2 Förutsättning att deltaga 2 2:1 Målsättning 2

Sida Innehållsförteckning 1. 1 Ledbild för läkeeurytmiutbildningen 2. 2 Förutsättning att deltaga 2 2:1 Målsättning 2 Sida Innehållsförteckning 1 1 Ledbild för läkeeurytmiutbildningen 2 2 Förutsättning att deltaga 2 2:1 Målsättning 2 3 Lärandets innehåll 2 3:1 Grundlägggande övningar i läkeeurytmi 3:2 Läkeeurytmins teoretiska

Läs mer

Hjärtligt välkomna till fortbildningskurs nr 6!

Hjärtligt välkomna till fortbildningskurs nr 6! Hjärtligt välkomna till fortbildningskurs nr 6! 19 23 juni 2011 i Kulturhuset i Ytterjärna med Carina Schmid, Dornach Det andliga i språket ligger bakom och mellan ljuden. Det andligt-själsliga som gestaltande

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016

Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016 Studiehandledning för kurs i historia på WLH 14KL5 Vårterminen 2016 höstterminen 2016 Kursinnehåll, upplägg och redovisningar Under kursen kommer vi att studera historieämnet i waldorfskolan från tre olika

Läs mer

Nya Andrums Andliga Akademi

Nya Andrums Andliga Akademi Nya Andrums Andliga Akademi Andlig basutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som är nybörjare i din andliga/personliga resa eller till dig som har alla utbildningar men vill få en helhetssyn inom

Läs mer

HUR BLIR ANTROPOSOFI TILL METODER FÖR LÄKEPEDAGOGIK OCH SOCIALTERAPI?

HUR BLIR ANTROPOSOFI TILL METODER FÖR LÄKEPEDAGOGIK OCH SOCIALTERAPI? HUR BLIR ANTROPOSOFI TILL METODER FÖR LÄKEPEDAGOGIK OCH SOCIALTERAPI? Föredrag av Ruediger Grimm, sekreterare i Konferensen för läkepedagogik och socialterapi i Dornach. Föredraget hölls på Kulturhuset

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

PROGRAMÖVERSIKT FÖR GRUNDUTBILDNING TILL FRITIDSLÄRARE

PROGRAMÖVERSIKT FÖR GRUNDUTBILDNING TILL FRITIDSLÄRARE PROGRAMÖVERSIKT FÖR GRUNDUTBILDNING TILL FRITIDSLÄRARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Allmän beskrivning... 2 2. Utbildningens uppläggning... 3 3. Behörighetskrav... 4 4. Verksamhetsförlagda utbildningsmoment...

Läs mer

Råbyskolan. Fredag 29/ Veckobrev v.5. Hej alla föräldrar och elever!

Råbyskolan. Fredag 29/ Veckobrev v.5. Hej alla föräldrar och elever! Fredag 29/1 2016 - Veckobrev v.5 Hej alla föräldrar och elever! Tisdag den 9/2 kommer en fotograf till Råbyskolan för att ta bilder till en bok om skolutveckling och en artikelserie om skolan i sociala

Läs mer

verksamhetsförteckning

verksamhetsförteckning verksamhetsförteckning BARN UNGDOMAR VUXNA ARIADNE ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun. Ungdoms- och vuxenboende enligt LSS DORMSJÖSKOLAN Dormsjöskolan, Garpenberg, Dalarna. Grundskola (waldorfskola) Grundsärskola

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

LäS-Utbildningen. Kursplaner

LäS-Utbildningen. Kursplaner LäS-Utbildningen Kursplaner 2 Allmänt om utbildningen Utbildningens syfte och mål LäS-ubildningen riktar sig till olika grupper av medarbetare inom barn- ungdomsoch vuxenverksamheter med inriktning mot

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Waldorfpedagogiken uiopas

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Waldorfpedagogiken uiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Waldorfpedagogiken uiopas att det hos alla människor finns en slumrande förmåga som kan

Läs mer

De fyra mysteriedramerna

De fyra mysteriedramerna Rudolf Steiner De fyra mysteriedramerna på Goetheanum 26-31 december 2012 med svensk översättning Goetheanum-Bühne Goetheanum hälsar oss välkomna till att uppleva Mysteriedramerna vid årets julmöte! Antoposofiska

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Den sökande människan

Den sökande människan MAJDAGARNA 2005 Interna nordiska studiedagar för läkepedagogik och socialterapi Den sökande människan 4-8 maj 2005, Kulturhuset, Ytterjärna. Nordiska förbundet för Läkepedagogik och socialterapi. Innehållsförteckning

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och innovationer - en viktig del i ehälsa. Idéburna aktörer i det nationella ehälsoarbetet

Systematiskt förbättringsarbete och innovationer - en viktig del i ehälsa. Idéburna aktörer i det nationella ehälsoarbetet Systematiskt förbättringsarbete och innovationer - en viktig del i ehälsa Idéburna aktörer i det nationella ehälsoarbetet Viktoria Loo Skyman, Famna Marita Fernström, BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter Beatrix

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande...

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Nissan Hälsocenter Center för alternativ behandling & utbildning Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Meditation öka ditt högre medvetande... Hypnos/Regressionsterapeut lär dig olika tekniker

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande. Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre

Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande. Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre Den levda kroppen I det dagliga livet är människan ofta inte

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Olof Samuelsson Kurator Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi upp? Uppskjutarbeteende

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag 2 F/E 2 F/E 1,5 ES/G Här kan du se hur många timmar du lagt ner på kursen Skriv in vilken typ Kl 18-2

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem. Välkommen till FSWFs höstseminarium! 10 11 oktober 2014 på Kulturhuset i Järna

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem. Välkommen till FSWFs höstseminarium! 10 11 oktober 2014 på Kulturhuset i Järna Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Välkommen till FSWFs höstseminarium 10 11 oktober 2014 på Kulturhuset i Järna Hur möter vi barnets behov i de olika utvecklings stadier det genomgår? Vad

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo

Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo Perspektiver - Mestring og folkehelse Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo Nils Söderman, universitetsadjunkt Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för omvårdnad, hälsa

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra PROGRAM VÅREN 2017 Vila Växa Vandra Meditation på kristen grund i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård Tisdagar med start den 24 januari kl 19.00 Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De

Läs mer

TEXT OCH FOTO: JOEL STOCKMAN

TEXT OCH FOTO: JOEL STOCKMAN En bit utanför Södertälje, i den sörmländska myllan och i det antroposofiska Järna, ligger Norrbyvälle. Här tar man emot ungdomar och vuxna med rätt till LSS och erbjuder dem aktiviteter nära naturen och

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem anordnar Sommarkurs 24-27 juni 2014 vid Backåkra vandrarhem, Österlen Varje människa är en konstnär Endast konsten kan förändra världen Hur kan vi som

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018

Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018 Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018 2014/1 /15 Vecka 49 Onsdag 3 december kl. 09.00 Arbetsplenum (budgetramarna) 2015 Vecka 3 Tisdag 13 januari kl. 13.00 Interpellationssvar Onsdag

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2015 DELTAGANDE AKTÖRER Flow Centrumvägen 74 052 32 Kalix www.flowkalix.se Kalix Gymnastikklubb Hästholmsv. 15 0923-67 00 76 952 95 Båtskärsnäs

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

Empati. Kan inlevelseförmåga och medkänsla vårdas och bli till förmågor i mötet mellan människor? REFERAT 1996

Empati. Kan inlevelseförmåga och medkänsla vårdas och bli till förmågor i mötet mellan människor? REFERAT 1996 REFERAT 1996 TEMADAG I KULTURHUSET, YTTERJÄRNA 11 maj 1996 Empati Kan inlevelseförmåga och medkänsla vårdas och bli till förmågor i mötet mellan människor? Referat av Laila Pietsch Ledsagande citat: "Det

Läs mer

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Artikel till LäS Mars 2008 Ingrid Liljeroth Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Från antroposofi till metod en process i flera steg Temat "Vägar till en intuitiv metodik - Hur

Läs mer

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga

Nissan Hälsocenter. Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga Nissan Hälsocenter Kurser våren 2013 Bach Blomstermedicin Coachning Färglära Healing Meditation Profilanalys Qigong Yoga Yoga & QiGong nybörjare- och fortsättningskurs Hatha-Yoga innehåller olika yoga-,

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2017

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2017 I samarbete erbjuder vi för tredje gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2017 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig

Läs mer

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 SHR SÖDRA Managementprogrammet 2010 SEMINARIE 1 Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 Måndag 11 oktober 10.00 Introduktion till programmet Gösta Fernström - genomgång av programinnehåll Kjell

Läs mer

Konstterapi ett sätt att aktivera självläkande krafter?

Konstterapi ett sätt att aktivera självläkande krafter? Konstterapi ett sätt att aktivera självläkande krafter? Rapport II Behandlingsresultat 26 klienter Sept.07-Dec.09 Författare: Per Lundkvist; leg. Sjukgymnast, Magister i Vårdvetenskap Ami Widahl; dipl.

Läs mer

FÖRVANDLING OCH FRAMTID

FÖRVANDLING OCH FRAMTID FÖRVANDLING OCH FRAMTID Grundstenen och Mikaelimaginationen Sergej Prokofieff Eurytmiensembler från Norge, Danmark, Sverige, Finland och Ryssland 23 28 juni 2009 Kulturhuset i Ytterjärna V år.gemensamma.framtid.bygger.alltmer.på.att.vi.som.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Studieplan. SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p)

Studieplan. SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p) Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SOÄ800/SOS 800 Kurs nr 1 i sociala omsorgsprogrammet, inriktning mot social omsorg. (1-20p) Delkurs 3 Sociologiska och socialpsykologiska

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer