U L F Utbildningsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U L F Utbildningsledare"

Transkript

1 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring ARBETSBESKRIVNING FÖRENINGSKONFERENS KURSPROGRAM IDROTTSLYFTET DISTRIKTSINSTRUKTÖR KURSHANDLEDNINGAR KURSLITTERATUR KURSREDOVISNING till TRÄNARREGISTER TRÄNARRAPPORT JUNIORTEMAUTREDNING ets utbildningsledare är den som är utsedd av distriktsförbundets styrelse att ansvara för utbildningsverksamheten inom distriktet. En stor och viktig del i denna roll är förstås att arrangera och genomföra olika kurser. En annan är att ta emot och sprida information till föreningar och ledare inom distriktet. ets utbildningsledare är därför en mycket viktig länk mellan Föreningar, sförbund och Svenska Ishockeyförbundet (). Kontaktperson på Svenska Ishockeyförbundet är Göran Pegenius,

2 4 dagar / BU / / Elittränarutbildning 7dagar/5 tillfällen GK/JS/alt BU JS alt Steg3 5 dagar GK/JS/alt BU En förteckning över alla kurser i Sverige hittar du på MV 3 MV& MV MV/ MV dag 4 dagar / BU / / Elittränarutbildning 7dagar/5 tillfällen GK/JS/alt BU JS alt Steg3 5 dagar GK/JS/alt BU En förteckning över alla kurser i Sverige hittar du på MV 3 MV& MV MV/ MV dag 4 dagar / BU / / Elittränarutbildning 7dagar/5 tillfällen GK/JS/alt BU JS alt Steg3 5 dagar GK/JS/alt BU En förteckning över alla kurser i Sverige hittar du på MV 3 MV& MV MV/ MV dag U L F 5: Utbildningsverksamheten har de senast åren blommat ut och blivit en omfattande verksamhet för distriktet. Dels skall traditionella kurser inom utbildningsstegen arrangeras, dels har även Idrottslyftet inneburit en ökad mängd projekt / utbildningar. Nedanstående bild illustrerar detta UTBILDNINGSSTEGEN UTBILDNINGSSTEGEN UTBILDNINGSSTEGEN UTBILDNINGSSTEGEN GRUNDKURS i ISHOCKEY i distrikt / förening GRUNDKURS i ISHOCKEY i distrikt / förening GRUNDKURS i ISHOCKEY i distrikt / förening HOCKEYKONSULENTER44 Spelet runt målen Vägen till Elit Hockey Convention Praktisk Isträning Klubbtränarutbildning m.m. Specialutbildningar (Idrottslyftet, Fortbildning) Denna figur visar schematiskt att Utbildningsstegen är ishockeyns Grundutbildning och att det till detta hela tiden tillkommer olika specialutbildningar. Detta kompletteras också av Hockeykonsulenternas klubbesök.

3 5:3 Nedan beskrivs i korthet rollen som distriktets utbildningsledare. AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring För att kvalitetssäkra verksamheten i distrikten tog 007 fram en aktivitetslista där det framgår vad som förväntas av distrikten. I aktivitetslistan finns en separat del som handlar om TRÄNAR- och LEDARUTBILDNING. et inbjuder till en föreningskonferens med information om tränar- och ledarutbildning. upprättar och underhåller register över distriktets utbildade tränare. ansvarar för att distriktsinstruktörer med lägst Steg3/JS utbildning deltar i central utbildning. verkar för att alla föreningar har en utbildningsledare (ULF:are). verkar för att alla föreningar har en målvaktsansvarig. genomför enligt central läroplan. Barn- och ungdomstränarkurs Barn- och ungdomstränarkurs Junior- och seniortränarkurs Fortbildning dag Målvaktstränarkurs Målvaktstränarkurs Materialförvaltarkurs SDF kravlista verkar för att Idrottslyftsutbildningar genomförs skickar kommande säsongs utbildningsplan för tränare och ledare senast maj till :s utbildningsansvarig. kommunicerar kommande säsongs utbildningsplan till blivande kursdeltagare och föreningar senast den juni. ARBETSBESKRIVNING Att bli utsedd till utbildningsledare kan i början innebära många frågor eftersom det är många saker som skall göras och hållas reda på. Det är inte bara att genomföra en kurs. Det är mycket jobb både före och efter respektive kurs. Vad skall göras? När skall det göras? Hur skall det göras? Vem kan man fråga? För att underlätta detta kan arbetsbeskrivningen här intill fungera som en liten hjälpreda.. Gör verksamhetsplan UTBILDNINGSLEDARE hjälpreda till arbetsbeskrivning KURSPROGRAM för året med datum och ort ( år i förväg ) Genomför FÖRENINSGKONFERENSER Gör en BUDGET SAMORDNING med kurser i andra distrikt. Förberedelser för kurs TIDSPLAN för när saker skall vara klara Boka godkända INSTRUKTÖRER BOKA lokal, is Göra detaljprogram enligt HANDLEDNING Göra och skicka ut INBJUDAN enl tidsplan och maillista Ta emot anmälningar Beställa KURSLITTERATUR enlig handledning Göra INTYG Fixa med SISU 3. Genomförande av kurs Kursledare på plats. 4. Efterarbete till kurs Sammanställ UTVÄRDERING BETALA fakturor, arvoden, återbetalningar Följ upp budget REDOVISA till Fyll på TRÄNAREGISTER Gör egen MAILLISTA Kontrollera TRÄNARRAPPORTER efter varje säsong

4 5:4 FÖRENINGSKONFERENS Föreningskonferensen är ett viktigt möte för att träffa ULF-are samt informera om säsongens eller kommande säsongs utbildningsverksamhet. Det är lämpligt att arrangera minst sammankomster per säsong varav en skall ligga tidigt på våren. På denna skall kommande säsongskursplan presenteras för att klubbar och ledare skall kunna planera in höstens kurser. KURSPROGRAM Kursprogrammet är den centrala handlingsplanen för distriktets utbildningsverksamhet. För att klubbar och ledare skall kunna planera in säsongens kurser är det viktigt att kunna presentera kursprogrammet tidigt på våren. Senast maj skall kursprogrammet redovisas till för att läggas in på Coachescorner och för att kursbidrag senare skall betalas ut. Uppmaning om detta skickas under våren ut via mail från utvecklingsavdelningen/ Göran Pegenius. På Coachescorner finns en kursplanering för alla rapporterade stegkurser i Sverige. Det är viktigt att samordning sker med närliggande distrikt för att undvika att samma kurs genomförs samma helg. För att underlätta samordning har varje region regelbundna sportkonferenser där alla distrikts utbildningsledare deltar. Skicka ut inbjudan snarast möjligt. Tänk på att många vill planera långt i förväg för att få ihop vardagen. För att undvika otrevliga överraskningar är det viktigt att göra en detaljerad budget för hela kursverksamheten. IDROTTSLYFTET För Svenska Ishockeyförbundet har Idrottslyftet inneburit en möjlighet att starta upp många nya viktiga projekt. Den allra viktigaste rollen för distriktets utbildningsledare är att hålla sig uppdaterad om Idrottslyftet och sprida information till distriktets föreningar om aktuella projekt. På distriktets föreningskonferens skall Idrottslyftet vara en given och viktig programpunkt. En annan viktig sak är att distriktet på egen hand skall arrangera utbildningar inom vissa projekt. Frågor kring Idrottslyftet? Se annan flik i ULF-pärmen eller kontakta :s ansvarige för Idrottslyftet Jan Leonardsson, DISTRIKTSINSTRUKTÖR För att kunna genomföra kurserna i aktivitetslistan (dvs, Barn-Ungdomstränarkurs, Träningslära A, Målvaktstränarkurs samt regionala Junior-Seniortränarkurs, Barn-Ungdomstränarkurs,, Målvaktstränarkurs ) krävs godkända instruktörer. et utser lämplig person/ tränare att bli distriktsinstruktör (DI). För att vara DI skall man gått JS alternativt Steg 3 och ha godkänd fortbildning. DI måste gå en speciell DI-kurs. Denna kurs genomförs varje år på våren i varje region. Syftet med denna kurs är att uppdatera och instruera DI för olika kursmoment i aktuella kurser. KURSHANDLEDNINGAR har tagit fram speciella handledningar till respektive stegkurs. I dessa framgår vad som krävs vad gäller t.ex. lektionstimmar för detaljprogram, istider, kurslitteratur och innehåll på lektionerna. Finns frågor kontaktas Göran Pegenius,

5 5:5 Kurser i Sverige Antal kurser Antal deltagare 43 0 Barn o Ungdomstränarkurs 4 85 Barn o Ungdomstränarkurs 49 Junior o Seniortränarkurs 4 95 Junior o Seniortränarkurs Målvaktstränarkurs 7 86 Målvaktstränarkurs 45 Målvaktstränarkurs 3 8 KURSLITTERATUR I kurshandledningen framgår vilken kurslitteratur som skall användas på respektive kurs. Ändringar och justeringar av kurslitteraturen meddelas från före sommaren inför varje säsong. På denna lista framgår också hur och var du gör din beställning. Aktuell lista med litteratur som skall användas på respektive kurs samt beställningsformulär hittar du på KURSREDOVISNING till Direkt efter genomförd kurs skall redovisning göras till. Instruktioner och blankett för denna redovisning skickas ut till distrikten maj varje år. Blanketten finns också att ladda ner från CoachesCorner. Enligt denna redovisning genomfördes under säsongen kurser inom Utbildningsstegen enligt tabellen högst upp på sidan. TRÄNARREGISTER Varje distrikt SKALL föra register över tränare som genomgått utbildningar. I dagsläget har många distrikt sitt egna lokala register men för att underlätta registreringen har ett centralt register tagits fram (Förbundet Online, FBO). Enligt beslut i Svenska Ishockeyförbundet styrelse skall alla distrikt använda detta centrala register. Alla distrikt har idag tillgång till FBO men det är fortfarande många som inte använder det. I detta register är det tyvärr ännu inte möjligt att titta och söka via Internet. Finns frågor om FBO kontaktas systemansvarig Leif Nilsson, Tränarregistret är viktigt för att kunna kontrollera olika tränares behörighet. För att ansvara för olika lag finns speciella krav beroende på vilken nivå laget spelar, vilket visas i nedanstående bild. I tävlingsbestämmelse :5 står följande: Uppföljning av förbundsserier görs av s tävlingsavdelning och övriga serier görs av respektive SDF:s tävlingskommitté. ens utbildningsansvarige är ansvarig för att utbildningsplan upprättas och följs upp. U5 - U6 BU & BU U3 - U4 BU U0 - U BU ELITSERIEN - ALLSVENSKAN J0 SE&Hockeygymnasium /JS alt BU JS / ETU J8-0 Elit& DIV JS alt BU/JS J8-0 & DIV JS alt BU Förklaring Figuren visar kurser som kommer att krävas för att träna lag på olika nivåer. Efter genomförd JS eller MV 3 erhåller tränaren förbundslegitimation, motsvarande Steg 3-legitimation. Övriga legitimationer utfärdas av respektive distrikt. Fortbildning måste genomföras minst vart 3:e år för att legitimationen ska vara giltig. Björnliga - U9 DIV 3-4 JS alt BU Legitimerad MV-tränare MV, och 3 TRÄNARLEGITIMATIONER Finns frågor kontaktas Göran Pegenius,

6 5:6 Svenska Ishockeyförbundet Insändes till din före 5 maj 008 T R Ä N A R R A P P O R T S Ä S O N G E N Namn:. Personnr: :... Adress: Postnr: Postadr: Tel. bostad: Tel. arb:... Mobiltelefon:. ; Mitt tränaruppdrag (förening, lag och serie) säsongen Förening: Lag: Serie:... Jag kommer att ha följande uppdrag säsongen Förening: Lag: Serie:... Jag gick Steg 3 år... Jag gick Junior & Seniorkurs år... Ort:... Ort:... Jag gick Fortbildning: år datum Ort:... Bifoga kopia på kursintyg från senaste fortbildningen underskrift ort datum Underskrift av utbildningsledare i föreningen (ULF:are) Underskrift Namnförtydligande Underskrift av distriktets utbildningsledare:. TRÄNARRAPPORT Tränare som genomgått Målvaktstränarkurs 3, Junior o Seniortränarkurs eller högre tränarutbildning skall efter varje säsong fylla i en tränarrapport. Information om detta mailas ut april. På denna rapport skall bland annat anges nuvarande och kommande tränaruppdrag samt uppgifter på senaste fortbildning (intyg skall bifogas). Rapporten skall vara ifylld, underskriven och inskickad till respektive distrikt maj varje år. Din uppgift som utbildningsledare är att skriva under och intyga att uppgifterna stämmer. Denna rapport är underlag för Uppdatering av tränarregistret i Förbundet Online Förbundstränarlegitimationer Prenumeration på tidningen Hockey Observera att tränare måste genomgå godkänd fortbildning minst vart tredje år för att behålla sin förbundstränarlegitimation. Tränarrapporten finns att ladda ner från CoachesCorner. Finns frågor kring tränarrapporten kontaktas Göran Pegenius, Juniortemautredning 7) Utbildningsmaterial och utbildningens form och innehåll JUNIORTEMAUTREDNING De två Juniortemautredningar som genomförts har legat till grund för Svensk ishockeys verksamhet de senaste åren. I Juniortemautredning nummer som genomfördes 007 belystes bland annat utbildningsverksamheten. Punkterna i bilden ligger således till grund för denna verksamhet de närmaste åren. Utbildningsstegens helhet och utbudets form och benämningar behöver ses över och ges en mer förenklad struktur och mer förståeliga benämningar. Denna ska kompletteras med ett bra urval av fortbildningar. sinstruktörerna ska ha adekvat erfarenhet och utbildning och vidareutbildas i :s regi inom centrala områden gärna specialiserad utbildning. Utbildningsmaterial ska vara ABC- pärmen för en och Barn och Ungdom samt Vägen till Elit för Barn och Ungdom samt Junior och senior och. Legitimationskraven bör ses över med centrala direktiv via ett öppet centralt tränarregister, det ska även klargöras vad som gäller för flick- och damtränare samt distriktslagtränare. Behövligt utbildningsmaterial: Det taktiska spelet och spelsystem Uppgraderat spelförståelsematerial och B Skridskoåkning för nybörjare och de allra yngsta En gymnasiepärm med gemensam syn på utbildningsverksamheten på HG Agentens och Scoutens roll Utbildningsmaterial för Föreningsutveckling Media och information Att sälja sin förening sponsring och reklam, Evenemangsverksamhet Ledarskap i ishockey för barn och ungdom, talangutveckling och föreningsledare

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva!

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Kursmaterial 9 1 Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Detta utbildningspaket har tagits fram i syfte att utveckla våra domarkurser. Utbildningspaketet skall ses som

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer