Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet"

Transkript

1 Civil AB 2015/1 Villkor för betalkurser anordnade av Civilförsvarsförbundet fr o m Obs! Gällande priser är alltid de priser som framgår av prislistan. Priser anges exklusive moms. Fakturering Civilförsvarsförbundets betalkurser faktureras genom Civil AB som är ett momspliktigt av Civilförsvarsförbundet helägt bolag med uppgiften att bidra till finansieringen av den ideella verksamheten. Prissättning Alla utbildningar som genomförs i Civil AB:s regi ska följa de riktlinjer och den prissättning som bestämts av Civilförsvarsförbundet centralt. Alla priser till kund i prislistan är exklusive moms. Ersättning till säljaren Fr.o.m 1 januari 2014 ska även den som säljer en kurs ersättas med den ersättning som Civil AB betalar ut till distriktet. Ersättningen är 400 kronor för varje såld betalkurs, dock inte den ospecificerade (900:-/tim). Sociala avgifter tillkommer. Ersättningen ingår i den ersättning som distriktet får från Civil AB. Säljare och instruktör kan vara samma person, men behöver inte vara det. Om säljaren är annan än instruktören, rapporterar säljaren in på elektroniskt formulär på civil.se, under Fritidsombud. Redovisning av genomförd kurs Genomförd kurs redovisas av instruktören till distrikt på blanketten Redovisning av betalkurs för arvode och milersättning. Denna redovisning utgör ett underlag för fakturan till kund och ett underlag för ersättning till distrikt för kursen. Redovisningen skickas parallellt till Civil AB och distriktet där kursen har genomförts direkt via webben. Instruktören ska därför ange vilket distrikt det är. Redovisningen ska vara insänd inom 10 dagar från genomförd kurs. Blanketten finns på Ersättning till distrikt utbetalas av Civil AB för säljarens och instruktörens arvode Ersättningen täcker säljarens och instruktörens arvode inklusive sociala avgifter, milersättning enligt blanketten, ersättning för kursmateriel per person som deltagit i kursen samt ett överskott till distriktet att värva över. Ersättningen utbetalas så fort kunden har betalat Civil AB för kursen. Instruktörens ersättning, milersättning utbetalas av distriktet Instruktörens arvode är 200 kr/timme, milersättningen är kr/ mil. Ersättningar till instruktör som utför uppdraget för Civil AB är i tillämpliga delar de samma som vid uppdrag för Civilförsvarsförbundet. 1

2 HLR och D-HLR Alla utbildningar i Vuxen-HLR med hjärtstartare, D-HLR och Barn-HLR som genomförs av Civil AB ska strikt följa HLR-rådets riktlinjer. Hjärtstartarpaket inklusive HLR-utbildningscheck Kunden faktureras av Medidyne AB och utbildningschecken följer med leveransen av hjärtstartaren. Checken är giltig 1 år från utfärdandet och kan överlåtas till annan. När kunden vill använda sin check som gäller för en utbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare lärar- alternativt dvd-baserad, kontaktas en instruktör eller annan företrädare för Civil AB. Instruktören redovisar kursen som en vanlig HLR-betalkurs. På blanketten till noteras även checknumret, eftersom kunden inte ska faktureras ytterligare för kursen. Checken ska skickas till Civil AB. Därefter får distriktet omgående ersättningen från Civil AB. Hjärtstartarpaket inklusive Första hjälpen-utbildningscheck Hanteras som ovan och gäller för utbildning i första hjälpen på 4,5 timmar för max 12 personer vid ett tillfälle. 1.1 Grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare (dvd-baserad kurs) Att utbilda personer i hur man utför HLR och hur hjärtstartare fungerar samt tillvägagångssätt vid luftvägsstopp 1,5 timmar. Max antal deltagare: 20. Ersätts för 2,5 timmar á 200:-. Ersättning till distrikt 1700 kr + 75 kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 1.15 Grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare (lärarbaserad kurs) Att utbilda personer i hur man utför HLR och hur hjärtstartare fungerar samt tillvägagångssätt vid luftvägsstopp. 2,5 timmar. Max antal deltagare: 12. Ersätts för 3,5 timmar á 200:-. Ersättning till distrikt 1950 kr + 75 kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 1.2 Grundutbildning i D-HLR Att utbilda personer för att använda en halvautomatisk hjärtstartare. 3 timmar. Max antal deltagare: 6. Förkunskapskrav: Kunskaper i HLR (version 2011) inläst kursbok i D-HLR samt genomgången webbutbildning. 2

3 Ersätts för 4 timmar á 200: kr kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 1.3 Grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare + D-HLR, Att utbilda personer i hur man utför HLR, tillvägagångssätt vid luftvägsstopp samt använder en halvautomatisk hjärtstartare. 4,5 timmar. Max antal deltagare: 6. Förkunskapskrav: Inläst kursbok i D-HLR och genomgången webbutbildning. Ersätts för 5 timmar á 200: kr kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 1.4 Grundutbildning i Barn-HLR Antal deltagare: Förkunskapskrav: Att utbilda personer i hur man utför HLR på barn samt tillvägagångssätt vid luftvägsstopp. 4 timmar. 6-8 stycken. Inläst kursbok. Ersätts för 5 timmar á 200 kr kr kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 3. Första hjälpen Alla utbildningar i Första hjälpen som genomförs i Civil AB:s regi ska följa de riktlinjer som Svenska Första hjälpen rådet antagit. Om genomförd kurs avviker från dessa ska den av oss benämnas Akut hjälp vid personskada. Att ge deltagarna kunskaper i hur man kan hjälpa någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp kan ta över. 4,5 timmar. Max antal deltagare: 12. Ersätts för 6 timmar á 200: kr + 75 kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt instruktörens resor. 3

4 4. Ledarutbildningarna i barnsäkerhet (Hitta Vilse, Kattis&Roffe och Hembert) Kursmaterial beställs i god tid före kursstart i butiken på 3 timmar Max antal deltagare: 25 Kursmaterielet är ledarhandledning, barndiplom och barnhäfte. Ersätts för 4 timmar á 200 kr kr + 85 kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt 5. Barnsäkerhet som event för barn (Hitta Vilse, Kattis&Roffe och Hembert) Event för barn 6-10 år. (Kan anpassas för barn 4-5 år i föräldrars sällskap). Min 2 timmar Max antal deltagare: 20 Ersätts för 3,5 timmar á 200 kr kr + 20 kr i ersättning för kursmateriel per utbildad person samt timmar Krisberedskap. En information om hur man som individ kan hantera och förbereda sig i händelse av krissituation. Max antal deltagare: 1 timme. Lokalens storlek avgör Ersätts med 1,5 timmar á 200 kr. 600 kr. 7. Blackout Spelet om Elköping. Ett strategispel om hur ett samhälle, utan elförsörjning, påverkas av deltagarnas beslut. Max antal deltagare: ca 2,5 timmar Spelas i grupper om deltagare Ersätts med 1200 kr direkt ifrån Civil AB 4

5 8. Övriga kurser eller andra uppdrag som inte är särskilt prissatta Kunden faktureras per timme på plats hos kunden samt faktiska kostnader för resor och andra med kunden överenskomna utlägg. Ersättningen till instruktören görs tills vidare upp från fall till fall utifrån normalersättningen 200 kr/tim. Ersättningen till distrikt är 400 kr/tim + 9. Infranord-kurser i första hjälpen plus el-skador och höghöjdsfall Denna kurs omfattar 4,5 timmar. Redovisas på den vanliga betal-kurs-blankett Ersättningen utgår till instruktören direkt från Civil AB för 6 timmar per kurs samt milersättning. Distrikt, som betalat kursmaterielen, ersätts med 75 kr/ person. Angiven blankett räcker som underlag för dessa ersättningar samt faktura till Infranord tillsammans med kopia på deltagarlistan och utvärderingar från kursen. Intyg delas ut till deltagarna. Deltagarlista eller kopia på intygen skickas till PA-center, Box 1803, Solna. Frågor besvaras av Anette Åkerblom, Lena Esbro, Jan Alsander och Anders M. Johansson 5

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Upprättat av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2007 06 07 1 Innehåll Bakgrund 3 Kvalifikationer 4 Kursansvar 5 Centralt ramavtal SBK

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. FLYTTSTÄDNINGSAVTAL Version 2010630 1 (8) Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av flyttstädning mellan privatkund och Handelsbolaget Mer egentid Följande avtal gäller mellan Handelsbolaget

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN augusti 2014 Adress: Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08 555 100 00 Fax: 08 566 316 00 arbitration@chamber.se www.sccinstitute.se - 2 INLEDNING Syftet med dessa Riktlinjer för

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan kund och Stadfirma-Shahin; Städfirma-Shahin Olshammarsgatan 15,124 75 Bandhagen Org.nr: 840602-0597 Följande avtal gäller mellan Städfirma Shahin

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer