U L F Tränarutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U L F Tränarutbildning"

Transkript

1 INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9

2 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar du på Elittränarutbildning 17dagar/5 tillfällen GK/JS1/alt BU2 JS2 alt Steg3 &B SIF Junior- och Seniortränarkurs 2 5 dagar GK/JS1/alt BU2 &B SIF 3, MV1&2 &B SIF Barn- och Ungdomstränarkurs 2 4 dagar /BU 1 Distrikt/Region Träningslära B Distrikt/Region 2 2 dagar MV1/ Distrikt/Region Barn- och Ungdomstränarkurs 1 Distrikt 2 dagar Distrikt Junior- och Seniortränarkurs 1 Distrikt/Region 1 1 dag Distrikt GRUNDKURS i ISHOCKEY 2 dagar i distrikt / förening Utbildningsstegen Utbildningsstegen ger en påtaglig bild av de kurser som finns att stegvis genomgå inom SIFs utbildningsplan. Regelbunden Fortbildning är ett komplement för att underhålla respektive utbildningsnivå. Fortbildningsplanen redovisas separat på flik 4:8. En förteckning över alla kurser i Sverige hittar du på Här följer en kort beskrivning av respektive kurs. En utförligare beskrivning av varje kurs visas på flik 4:3-4:5. GK är en grundplatå för alla tränare och ledare och genomförs på två dagar i distrikt/förening. Den utlyses minst en gång per säsong i varje distrikt. Efter Fortsättningen är upplagd enligt tränarinriktning. JSlinjen är för junior/seniortränare, BU-linjen för barn/ ungdomstränare och MV-linjen är för målvaktstränare. är en grundkurs i träningslära och en förberedelse till Träningslära B. är även en kunskapskälla för barn/ungdomstränare upp t o m 16 år. BU-linjen för barn- och ungdomstränare Första steget är BU 1. Kursen är på tre dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått. Distriktet ansvarar för kursen. Andra steget är BU 2. Kursen är på 4 dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått, BU 1 samt. Regionen samordnar och ett distrikt ansvarar för kursen. JS-linjen för junior- och seniortränare Första steget är JS 1. Kursen är på tre dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått. Regionen samordnar och ett distrikt ansvarar för kursen. Andra steget är Träningslära B. Kursen är på tre dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått och. Regionen samordnar och ett distrikt ansvarar för kursen. Tredje steget är JS 2. Kursen är på fem dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått, JS 1 alternativt BU 2 och & B. SIF ansvarar för kursen. Fjärde steget är Elittränarutbildning (ETU). Kursen är på 17 dagar fördelade på fem tillfällen. inför denna kurs är, JS 1 alt BU 2, JS 2 och & B. SIF ansvarar för kursen.

3 4:2 UTBILDNINGSSTEGEN FÖR MÅLVAKTSTRÄNARE 3 Träningslära B 2 2 dagar 2 dagar 1 1 dag Legitimerad MV-tränare (erhåller förbundstränarlegitimation) MV1, 2 och 3 &B Fortbildning måste genomföras minst vart 3:e år för att legitimationen ska vara giltig. GRUNDKURS i ISHOCKEY 2 dagar i distrikt MV-linjen Första steget är MV 1. Kursen är på en dag och förutsätter att deltagarna har genomgått. Distrikt ansvarar för kursen. Andra steget är. Kursen är på två dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått och MV 1. Distrikt ansvarar för kursen. Tredje steget är MV 2. Kursen är på två dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått, MV 1 och. Regionen samordnar och ett distrikt ansvarar för kursen. Fjärde steget är Träningslära B. Kursen är på tre dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått, MV 1, och MV 2. Regionen samordnar och ett distrikt ansvarar för kursen. Femte steget är MV 3. Kursen är på tre dagar och förutsätter att deltagarna har genomgått, MV 1 & 2 samt & B. Svenska Ishockeyförbundet ansvarar för kursen.

4 4:3 Kursen vänder sig till alla ledare i föreningen, även intresserade föräldrar. Kursen är på 2 dagar och arrangeras av distrikten. Att ge samtliga deltagare (ledare, tränare och föräldrar) en grundläggande kunskapsbas i ishockey och ishockeyns värderingar. Att engagera och entusiasmera deltagarna till ett fortsatt ledarskap. Detta är den första kursen i Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege. Kursen är obligatorisk för alla blivande ledare inom svensk ishockey oavsett bakgrund. För att gå vidare till någon annan kurs i utbildningsstegen är det ett krav att man har gått en. Barn- och Ungdomstränarkurs 1 (BU 1) Kursen vänder sig till det de personer som vill leda och träna barn- och ungdomslag upp till U14. Kursen är på och arrangeras av distrikten. - Att ge deltagarna baskunskaper i spelet ishockey och hur man lär ut momenten samt hur de ska leda barn och ungdomar. Kursen ska stimulera deltagaren till sökande efter nya kunskaper och engagemang för att utvecklas som utbildare av spelare. Få deltagaren att reflektera över sin roll som ledare och ge verktyg och metoder för detta. Vi vill ge deltagarna baskunskaper i planering, individuell träning, spelet ishockey och hur man lär ut de grundläggande momenten samt de grundläggande kunskaperna i hur de ska leda barn och ungdomar. Kursen ska skapa engagemang och stimulera deltagaren till sökande efter nya kunskaper inom sin roll som utbildare av spelare. Dessutom öka deltagarens insikt och reflektera över sin roll som ledare och ge verktyg och metoder för detta. Efter att ha genomgått kursen erhåller deltagarna legitimation för att träna lag upp till U 16 lag förutsatt man genomgått. Junior och Seniortränarkurs 1 (JS 1) Kursen vänder sig till personer som vill leda och träna junior- och seniorlag. Kursen är på och arrangeras av distrikt eller region. - t Att ge deltagarna grundläggande kunskap i hur man ska träna och utbilda spelare i junior och seniorlag. Att kursen ska skapa engagemang och stimulera deltagaren till sökande efter nya kunskaper för att utvecklas som utbildare av spelare. Samt öka deltagarens insikt och reflektera över sin roll som ledare och att ge verktyg och metoder för detta Tränarlegitimation Efter att ha genomgått kursen erhåller deltagarna legitimation för att träna lag i Division 3 och 4. Barn- och Ungdomstränarkurs 2 (BU 2) Kursen vänder till det de personer som vill leda och träna barn- och ungdomslag upp till U16. Kursen är på 4 dagar och arrangeras av distrikt eller region. - - BU 1

5 4:4 Junior och Seniortränarkurs 2 (JS 2) Kursen vänder sig till de personer som vill få en fördjupad kunskap i att leda och träna junior- och senior lag på en högre nivå. Kursen är på 5 dagar och arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet. Förkunskaps krav - - och B - JS 1 alternativt BU 2 Deltagarna ska efter kursen kunna leda och träna ett J elitlag eller Division 1 lag. Få deltagaren att reflektera över sin roll som ledare och utbildare av spelare/människor Att kursen ska leda till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i ishockey och vad som ska ingå i spelarutbildningen för juniorer och seniorer. Tränarlegitimation Deltagarna får efter genomgången kurs och godkänt prov licens att träna och leda J elitlag och Division 1 lag. Godkända deltagare erhåller Förbundstränarlegitimati on samt prenumeration på Tidningen Hockey. Att höja kvalitén på elitverksamheten inom svensk ishockey. Tränarlegitimation Deltagarna har efter genomgången kurs och godkänt prov licens att träna och leda lag i Elitserien, Allsvenskan, J 20 SuperElit och vara instruktör på Hockeygymnasier. Kursen vänder sig till de personer som ska träna barnoch ungdomslag upp till 16-årsålder. Kursen är på 2 dagar och arrangeras av distrikt eller region. - Är att ge deltagarna de grundläggande kunskaperna i anatomi, fysiologi, träningslära samt kost & näringslära. Elitkurs Vänder sig till tränare på elitnivå eller de som har ambitionen att nå ditt. Kursen hålls under 5 tillfällen med totalt 17 kursdagar och arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet. - - och B - JS 1 alternativt BU 2 - JS 2 Att ge deltagarna en högkvalitativ utbildning och kompetens för att kunna arbeta som tränare på elitnivå. Att ge deltagarna insikt i hur det är att arbeta som tränare/coach på elitnivå nationellt och internationellt.

6 4:5 Träningslära B Kursen vänder sig till de personer som ska träna junior och seniorlag. Kursen är på och arrangeras av regionerna. - - Att ge deltagarna fördjupade pratiska och teorietiska kunskaper i anatomi, fysiologi, rörelselära, tester, kravanalys och träningsplanering. 1 (MV 1) Kursen vänder sig till alla ledare i föreningen. Kursen är på 1 dag och arrangeras av distrikten. Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i målvaktsspelet och träningsmetodiken: Täcka, Förflytta, Reagera - Agera - Målvaktskurs 3 (MV 3) Kursen vänder sig till de ledare och tränare som vill fördjupa sig ytterligare i målvaktsspelet och dess träning. Kursen är på och arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet. Att ge deltagaren en utbildning som behandlar målvaktspel och träning på nationell och internationell elitnivå. - - MV 1 - MV 2 - och B Tränarlegitimation Deltagarna får efter genomgången kurs och godkänt prov målvaktstränarlicens. Godkända deltagare erhåller Förbundstränarlegitimation samt prenumeration på Tidningen Hockey. 2 (MV 2) Kursen vänder sig till ledare och tränare som vill fördjupa sig i målvaktsspelet och dess träning. Kursen är på 2 dagar och arrangeras av distrikt eller region. Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i Täcka, Förflytta, Reagera Agera samt träningsplanering. - - MV 1 -

7 4:6 U15 - U16 BU1 & BU2 U13 - U14 BU1 U10 - U12 BU1 Björnliga - U9 ELITSERIEN - ALLSVENSKAN J20 SE& Hockeygymnasium /JS1 alt BU2 JS 2 / &B ETU J18-20 Elit& DIV1 JS1 alt BU2/JS2 &B J18-20 & DIV2 JS1 alt BU2 DIV 3-4 JS1 alt BU2 Förklaring Figuren visar kurser som kommer att krävas för att träna lag på olika nivåer. Efter genomförd JS 2 eller MV 3 erhåller tränaren förbundslegitimation, motsvarande Steg 3- legitimation. Övriga legitimationer utfärdas av respektive distrikt. Fortbildning måste genomföras minst vart 3:e år för att legitimationen ska vara giltig. Legitimerad MV-tränare MV1, 2 och 3 &B TRÄNARLEGITIMATIONER Tränare, som leder någon grupp i form av träning och matchning, ska genomgå kurser i Utbildningsstegen enligt speciell modell beroende på vilken åldersgrupp man ansvarar för (figur ovan). För att denna legitimation skall vara aktuell måste tränarens senaste utbildning vara genomförd inom de senaste tre åren. Har man inte gått en kurs i utbildningsstegen de senaste tre åren måste man genomgå en fortbildningskurs. Förbundslegitimation erhålls efter genomförd JS 2 eller MV 3. SIF legitimerar. TRÄNARLEGITIMATIONER Tränarrapport Tränare som genomgått JS 2 eller MV 3 skall i april varje år skicka in en tränarrapport till SIF. Blankett för denna rapport mailas ut till alla tränare som angivit mailadress. Den kan också laddas ner från Tränarrapporten är underlag för Svenska Ishockeyförbundets tränarregister, din förbundstränarlegitimation och prenumeration på tidningen Hockey. För att behålla din tränarlegitimation ska du fortbilda dig vart tredje år på avsedda kurser samt vara aktiv tränare. Distriktslegitimation kan erhållas efter genomförande av någon annan stegkurs eller fortbildning. Distriktet legitimerar.

8 4:7 Fortbildning vart tredje år gäller!samtliga tränare. ETU (Elittränarutbildning) 17 dagar GK/JS1/alt BU2 JS2 &B Steg 3-tränare, behåller legitimation och är berättigad att gå ETU. Steg 4, HTU, GIH/IH Hockeylinjen, behåller legitimationen. Efter BU 2 får man gå vidare till JS 2 om man genomgått & B. HUT tränare får gå vidare till Träningslära B. BU 2 4 dagar BU 1 JS 2 5 dagar GK/JS1/alt BU2 &B Träningslära B Steg 2-tränare som genomgått Steg 2 Is och Steg 2 i träningslära får gå vidare till BU 2 eller Träningslära B. Den som gått Steg 2 i träningslära men ej gått Steg 2 Is ska gå BU 1 eller JS 1. Den som enbart gått Steg 2 Is behöver ej gå BU 1 eller JS 1 men ska gå. BU 1 2 dagar JS 1 Steg 1-tränare behöver ej gå en för att gå vidare till BU 1, Träningslära A eller JS 1. GRUNDKURS i ISHOCKEY ÖVERGÅNGAR från gamla och nya utbildningar Befintlig Utbildningsstege sjösattes 2005 och kräver vissa övergångsregler för de tränare som gick kurser i den gamla utbildningsstegen. Det framgår tidigare vad som gäller vid övergångar mellan stegen i utbildningen. Ovanstående figur illustrerar vad som gäller. En tränare som är BU 2-utbildad och vill bli JS 2-utbildad kan göra det under förutsättning att tränaren genomgått & B. HUT-tränare får gå vidare till Träningslära B. Steg 3-tränare behåller legitimationen och är berättigad att gå ETU. Steg 4 tränare, HTU, GIH/IH och Hockeylinjen behåller sina legitimationer. Fortbildning måste genomföras minst vart 3:e år för att legitimationen ska vara giltig!

9 4:8 Kursnamn Arrangör Anmälan via Globen Hockey Convention SIF SIF Praktisk Isträning: U16 och YNGRE Distrikt Idrottslyftet Praktisk Isträning: U16 och ÄLDRE Distrikt Idrottslyftet Spelet runt målen SIF SIF Distriktsinstruktörsutbildning SIF SIF Vägen till Elit del 4 SIF Idrottslyftet Vägen till DamElit SIF Idrottslyftet Klubbtränarutbildning (R16) SIF Idrottslyftet Att göra mål * Distrikt Distrikt Att planera en säsong * Distrikt Distrikt Närkampsspel * Distrikt Distrikt Power Play & Penalty Killing * Distrikt Distrikt Distrikts egna efter SIF:s godkännande * Varje distrikt kan själva arrangera denna fortbildningskurs. Den gäller då som fortbildning för förbundstränarlegitimationen. För kursdatum kontaktas respektive distrikt. FORTBILDNING Alla tränare måste fortbilda sig minst vart tredje år för att behålla sin tränarlegitimation. Det gör man genom att gå en ny kurs inom utbildningsstegen alternativt går en speciell fortbildningskurs. Genomgången fortbildning innebär förnyad tränarlegitimation. Detta enligt SIF:s bestämmelser. För att se till att föreningens tränare har adekvat uppdaterad utbildning är det därför viktigt att du som ULF-are tillser att det finns ett aktuellt tränarregister i föreningen. Där skall det tydligt framgå vilken utbildning tränarna har och vilket år de gick fortbildning. Även distriktet skall kunna tillhandahålla uppgifter på utbildade tränare. Vidare ingår det i ULF-rollen att förmedla kursinbjudningar till aktuella tränare. SIF och SDF arrangerar ett antal fortbildningskurser. Ovan listas de kurser/aktiviteter som säsongen 2008/2009 räknas som fortbildning. I tabellen syns vem som är arrangör och därför även skickar ut inbjudan. Inför varje säsong tar SIF fram en ny Fortbildningskurs. Temat för kursen kommer från Vägen till Elit-pärmarna. Kursen arrangeras första året av SIF genom Hockeykonsulenterna. Därefter kan distrikten själva arrangera denna kurs. Anmälan till denna kurs görs via anmälningsformulär på Har du frågor om fortbildningar kan du vända dig till ditt distrikts utbildningsledare alternativt till er Hockeykonsulent. Andra utbildningar som räknas som fortbildning kan utföras i distriktet om de i förväg fått dem godkända av SIF:s Utvecklings- och Landslagsavdelning.

10 Jag gick Junior & Seniorkurs 2 år... Ort:... Underskrift av utbildningsledare i föreningen (ULF:are) U L F Tränarutbildning 4:9 Tränarrapport för säsongen Johanneshov Tränarrapporten fylls i av tränare som genomgått Målvakt-3, JS-2 eller högre tränarutbildning. Den tränarrapport som du nu får är underlag för Svenska Ishockeyförbundets tränarregister, din tränarlegitimation och prenumeration på tidningen Hockey. För att behålla din tränarlegitimation ska du fortbilda dig vart tredje år på avsedda kurser samt vara aktiv tränare. Gick Du fortbildningen under: 2005 gäller den till och med säsongen 2007/ / / /11 Din utbildningsledare i föreningen (ULF:are) eller ordförande ska skriva under, rapporten innan du skickar den till ditt distrikts utbildningsledare. Adressen finner du på bifogad adresslista. Blanketten måste vara distriktets utbildningsledare tillhanda före den 5 maj Nedanstående gäller som Fortbildning 2007 / 2008 och arrangerades av SIF: SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Hockey Convention Power play & Penalty killing Instruktör på SIF:s camper Distriktsinstruktörsutbildningar Vägen till Elit Vägen till DamElit Klubbtränarutbildning U16 och U17 Praktisk Isträning The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: Fax: På hittar Du alltid bra och ny information och där kan du även hitta tränarrapporten. Med vänlig hälsning SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Landslags- och utvecklingsavdelningen Distrikt: Att göra mål Att planera en säsong Närkampsspel Svenska Ishockeyförbundet Insändes till din Utbildningsledare i distriktet före 5 maj 2008 T R Ä N A R R A P P O R T S Ä S O N G E N Namn:. Personnr: Distrikt:... Adress: Postnr: Postadr: Tel. bostad: Tel. arb:... Mobiltelefon:. ; Mitt tränaruppdrag (förening, lag och serie) säsongen Tränarrapport säsongen Göran Pegenius Bilagor Tränarrapport Adresslista utbildningsledare Förening: Lag: Serie:... Jag kommer att ha följande uppdrag säsongen Förening: Lag: Serie:... Jag gick Steg 3 år... Ort:... Jag gick Fortbildning: år datum Ort:... Bifoga kopia på kursintyg från senaste fortbildningen underskrift ort datum Underskrift Namnförtydligande Underskrift av distriktets utbildningsledare:.

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

INBJUDAN. Junior & Seniortränarkurs 2 (JS 2) Solna Lördag 27 Maj Onsdag 31 Maj Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior & Seniortränarkurs 2 (JS 2) Solna Lördag 27 Maj Onsdag 31 Maj Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior & Seniortränarkurs 2 (JS 2) Solna Lördag 27 Maj Onsdag 31 Maj 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) Umeå Lördag 27 augusti Onsdag 31 augusti Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) Umeå Lördag 27 augusti Onsdag 31 augusti Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) Umeå Lördag 27 augusti Onsdag 31 augusti 2016 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 FORTBILDNING Att göra mål INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare när

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

Att planera en säsong. INBJUDAN Kursanmälan. Att planera en säsong. Svenska Ishockeyförbundet S Ä S O N G S P L A N E R I N G

Att planera en säsong. INBJUDAN Kursanmälan. Att planera en säsong. Svenska Ishockeyförbundet S Ä S O N G S P L A N E R I N G Att planera en säsong INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT PLANERA EN SÄSONG sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen. Ishockeyn Vill

MÅLDOKUMENTET. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen. Ishockeyn Vill KUMT 1 CK SVNSKA CKYFÖRBUNDT Utvecklings- och andslagsavdelningen Ishockeyn Vill KUM CK KUM INNHÅ Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Ishockey för vuxna

Läs mer

U L F Spelarutveckling

U L F Spelarutveckling 5:1 P = pojkar F = flickor T A L A N G U T V E C K L I N G S P L A N E N ÅK 8 ÅK 9 Hockeygymn. Åk1 Hockeygymn. Åk2 Hockeygymn. Åk3 (Hockeygymn. Åk4) U15 U16 U17 U18 U19 U20 maj-juli Russincamp 2 läger

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15

Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15 Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2014/15 Team -01 2014-10-10 Utskick rankinglistor 2014-10-20 Inlämning rankinglistor 2014-11-13 Zonmatch Kalmar län 6+40 2014-11-20 Zonmatch

Läs mer

UBK VERKSAMHETSPLAN

UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-09-14 UBK VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Spelarutbildning Team -03 2016-09-25 Utskick inbjudan Smålands Hockeycamp Alla 2016-11-13 Smålands Hockeycamp, Diö Alla 2016-11-20 Smålands Hockeycamp, Lenhovda

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen. Ishockeyn Vill

MÅLDOKUMENTET. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen. Ishockeyn Vill KUMT 1 CK SVNSKA CKYFÖRBUNDT Utvecklings- och andslagsavdelningen Ishockeyn Vill KUM CK KUM INNHÅ Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Ishockey för vuxna

Läs mer

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva!

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Kursmaterial 9 1 Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Detta utbildningspaket har tagits fram i syfte att utveckla våra domarkurser. Utbildningspaketet skall ses som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Utbildningsplan. - en möjlighet till positiv framtidsutveckling

Utbildningsplan. - en möjlighet till positiv framtidsutveckling Utbildning - en möjlighet till positiv framtidsutveckling 1 2 Västergötlands Ishockeyförbund Utvecklingskommittén Innehållsförteckning Idrottsutbildning Spelarutbildning Ledarutbildning Kunskapsbas Utbildningsmaterial

Läs mer

Föreningsbesök 17. TEMA Skridskoåkning och Närkampsspel

Föreningsbesök 17. TEMA Skridskoåkning och Närkampsspel Föreningsbesök 17 TEMA Skridskoåkning och Närkampsspel Skridskoåkning/Närkampsspel Kvällens innehåll: Information från SIF Teori på kvällens tema Praktikpass på is Information Svenska Ishockeyförbundet

Läs mer

Utbildningsplan för tränare EIK fotboll

Utbildningsplan för tränare EIK fotboll Utbildningsplan för tränare EIK fotboll Inledning...2 Att vara ledare i Ekerö IK...2 Webbutbildning i sportnik...2 Domarkurs...2 Skadekurs...3 Intern tränarutbildning...3 Tränare 5-manna åldersgrupper

Läs mer

2015-10-22 2015-07-02 Smålands Ishockeyförbund Verksamhetsplan Spelarutbildning UBK 2015/16 Team -02 2015-10-09 Utskick rankinglistor 2015-10-20 Inlämning rankinglistor 2015-11-12 Zonmatch Kalmar län,

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Fotboll på Gymnasiet Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Tibble Fristående Gymnasium NIU Samarbetet mellan Tibble Gymnasium, AIK och Täby IS (numera Täby FK) startade läsåret 2009-2010.

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige.

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. INTERNATIONELLA TRANSFERKORT Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. Spelare som behöver internationellt transferkort när de ska spela ishockey

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN TRÄNARUTBILDNING ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND - HÖSTEN 2007 INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND BOX 150 23, 700 15 ÖREBRO KARLSGATAN 28-30 (BESÖKSADRESS) 019-17 55 50 (TEL)

Läs mer

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 2015/2016 Innehållsförteckning Tävlingskommittén... 3 Disciplinkommittén... 5 Funktionärskommittén... 6 Utbildningskommittén... 9 Distriktslagskommittén...

Läs mer

Utvecklingscamper för Flickor U13-U16

Utvecklingscamper för Flickor U13-U16 Till Idrottslyftet Svenska Ishockeyförbundet Att. Linus Berg Box: 5204 121 16 Johanneshov Utvecklingscamper för Flickor födda 98-01 arrangeras 2014 inom 4 olika Regioner. Föreningarna kan för respektive

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Sida 1 av 10. Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument

Sida 1 av 10. Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument Sida 1 av 10 Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument 2016-2019 Sida 2 av 10 ISHOCKEYNS VÄRDEGRUND I JÄMTLAND HÄRJEDALEN Jämtland Härjedalens Ishockeyförbund har ytterst ansvaret för

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

ANMÄLAN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS AVANCERADE TRÄNARUTBILDNING 2013

ANMÄLAN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS AVANCERADE TRÄNARUTBILDNING 2013 ANMÄLAN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS AVANCERADE TRÄNARUTBILDNING 2013 Blanketten ska fyllas i på datorn - Skriv sedan ut den - Underteckna - Skicka till ditt distriktsförbund. Om du får problem att fylla

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund

Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund Känn Dig välkommen till Hälsinglands Fotbollförbunds tränarutbildningar! Kursplan 2016 Hälsinglands Fotbollförbund Här hittar ni alla utbildningar som Hälsinglands FF arrangerar under 2016. Utbildningar

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Handledning för Tre Kronors Hockeyskola på hemmaplan

Handledning för Tre Kronors Hockeyskola på hemmaplan Handledning för Tre Kronors Hockeyskola på hemmaplan Svenska Ishockeyförbundet 2011 Några ord på vägen! Du står inför den stimulerande uppgiften att jobba med Tre Kronors Hockeyskola och allt vad det innebär.

Läs mer

Svenska Bandyförbundets

Svenska Bandyförbundets s Utbildningsfolder 2015-2016 En samlad utbildningsplan för ledare och tränare inom Svensk Bandys barn- och ungdomsverksamhet. Välkommen till en ny bandysäsong! Svenska Bandyförbundet utbildar varje år

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med

Läs mer

UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost

UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost DOMAR UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost U T V E C K L I N G S A V D E L N I N G E N / S V E N S K A I S H O C

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2012 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet 2003-09-02 Inledning Svenska Bilsportförbundet är ett av 67 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. En av de viktigaste uppgifterna för specialförbunden

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

Scouting av motståndarna! Anders Svedlund

Scouting av motståndarna! Anders Svedlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Scouting av motståndarna! Anders Svedlund Handledare: Linus Berg 2014-03-20 1 Sammanfattning. Som hockey tränare så vill man utveckla och utbilda spelare på många olika

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2011 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

LEDARASPIRANTUTBILDNINGAR 2015

LEDARASPIRANTUTBILDNINGAR 2015 LEDARASPIRANTUTBILDNINGAR 2015 SKEPPISUTBILDNING PÅ ÄNGSHOLMEN Hej Ängsholmare, Sköna Dar:are och du som hittat hit på annat sätt! Du får det här brevet eftersom du varit deltagare på våra läger, och nu

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är gemensam för alla barn- och

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Skånes Innebandyförbunds UTBILDNINGSPLAN. säsongen 2014/15

Skånes Innebandyförbunds UTBILDNINGSPLAN. säsongen 2014/15 Skånes Innebandyförbunds UTBILDNINGSPLAN säsongen 2014/15 !"#$%&'$'()*+%,'&,-./012!345678589:)3;9 &?6

Läs mer

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level)

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) TRÄNARUTBILDNING 2009-2010 BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) BAS-nivå 1 AVSPARK (1 dag/8 tim) BAS-nivå 1 eller studiecirkel Välkommen till ungdomsfotbollen. Ledarskap för barn- och ungdomar. Barns- och ungdomars

Läs mer

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS

Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS U T B I L D N I N G S P L A N F R I L U F T S F R Ä M J A N D E T S L E D A R U T B I L D N I N G KURSLEDARKURS Utbildningsplan för verksamhetsområde KURSLEDARKURS Övergripande mål Alla ledare skall omfattas

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2017. Följande inbjudningar och

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING. Coach academy

TRÄNARUTBILDNING. Coach academy TRÄNARUTBILDNING Coach academy LEDORD INOM RESP UTBILDNINGSSTEG 21 år -> HIGH PERFORMANCE PLANERING MOT PRESTATION VID INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP 21år -> SENIORTRÄNARE OPTIMERING MOT MÄSTERSKAP 18-20 år

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015/2016. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2015-04-09

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015/2016. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2015-04-09 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015/2016 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2015-04-09 Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelbok anläggningar.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Ny tränarutbildning för junior- och seniortränare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ny tränarutbildning för junior- och seniortränare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Ny tränarutbildning för junior- och seniortränare En konsekvens av innehållet i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) Svenska innebandyförbundet 2013-04-16 BAKGRUND Som en konsekvens av Svensk Innebandys

Läs mer

Inledning. Sportsliga mål

Inledning. Sportsliga mål Inledning Klubbens huvudsakliga och övergripande inriktning är att fostra och utbilda ishockeyspelare. Detta når vi genom att satsa på både bredd och elit samt genom att behålla så många spelare som möjligt

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat Domare Arrangör Sekretariat Ryttare A/B-klass, FITE Internationell = Förkunskapskrav = Kurs eller motsvarande erfarenhet är förkunskapskrav A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass Nationell

Läs mer

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli.

TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli. TU 15-18 G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N TU 2015-2018 Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen 2015-2018, med start hösten 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31

Läs mer

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL INNEHÅLL sid Beskrivning av Idrottslyftet 8:1 ULF-arens roll 8:2 Verksamhetsplan 2008-2009 8:3 Tidigare Idrottslyftsprojekt 8:7 Exempel på Ansökningsmall 8:14 8:1 Idrottslyftet regeringsmedel till ungdomsidrotten

Läs mer

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i sensommar/höst Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Start: Utbildningen

Läs mer

SKÖVDE ISHOCKEYKLUBB. Skövde IK:s Röda Tråd. Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013.

SKÖVDE ISHOCKEYKLUBB. Skövde IK:s Röda Tråd. Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013. Skövde IK:s Röda Tråd Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013. Skövde 2012 För ungdomssektionen Skövde IK Ordförande Anders Nilsson Stig Kronberg 1 1. Röda

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Hej! Borås Hockey bjuder in dig till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Söndag den 12/9 kommer vi hålla

Läs mer

Svenska Bandyförbundets Utbildningsfolder

Svenska Bandyförbundets Utbildningsfolder s Utbildningsfolder 2011-2012 Här finns en samlad utbildningsplan för ledare och tränare inom svensk barn-, ungdoms- och seniorverksamhet. Innehållsförteckning Allmän info. Utbildningsstege Ledare Bandy

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2012-2013 Uppdaterad 2012-09-24 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

Juniorishockey prioriteras JVM-final om 3 år är målet på kort sikt Högre lägsta nivå på lång sikt

Juniorishockey prioriteras JVM-final om 3 år är målet på kort sikt Högre lägsta nivå på lång sikt Juniorutredningen Juniorishockey prioriteras JVM-final om 3 år är målet på kort sikt Högre lägsta nivå på lång sikt Nu återstår att sätta spaden i jorden! På kort och lång sikt ska åtgärder vidtas för

Läs mer

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN NATIONELL IDROTTSUTBILDNING Med stockholms bästa förutsättningar! Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag?

2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag? Träff 1: Junior- och seniortiden! 1. Vad krävs av er för att ta en plats i seniortruppen? 2. Hur ser junior-/seniortränaren på den träning vi bedriver idag? 3. a) Vad skiljer i rutiner mellan ett ungdomslag

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2014 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2011/12 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Ansö kningsblankett, Validering

Ansö kningsblankett, Validering Ansö kningsblankett, Validering Jag önskar Validera: Högskolepoäng. (15HP) 1-15 HP Malmö Högskola/Linnéuniversitetet (30 HP) 16-45 HP Malmö Högskola/Linnéuniversitetet Individuell Validering. Delar av

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Pedagogisk grundkurs på distans

Pedagogisk grundkurs på distans INBJUDAN Pedagogisk grundkurs - distans Välkommen till kursen Pedagogisk grundkurs på distans Denna webbaserade kurs vänder sig både till nya lärare och till lärare som arbetat en tid vid Uppsala Universitet

Läs mer