UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost"

Transkript

1 DOMAR UTVECKLING Organisation - Domartecken - Case Book Kursmaterial - Stegutbildning - Träningslära Ledarskap - Regelfrågor - Kost U T V E C K L I N G S A V D E L N I N G E N / S V E N S K A I S H O C K E Y F Ö R B U N D E T

2 1 I N N E H Å L L 2 Inledning/Förord 3 Regelverk och bestämmelser 4 Domartecken 5 Huvuddomare 6 Linjemän 7 Domarobservatörer 8 Matchfunktionärer 9 Kursmaterial 10 Stegutbildning Föreningsdomarkurs (Dvd-material) Distriktsdomarkurs (Dvd-material) Div1-domarkurs (Dvd-material) Steg 1 Steg 2 11 Ledarskap A) Social och mental förmåga B) Ledarskap 12 Fysisk träning A) Kost och näringslära B) Domarnas träningslära 13 Attityd Domare (Domarvärd) 14 Regler A) Case Book B) Populärversion av regelboken C) Regelfrågor med svar D) Regelgenomgång (Dvd-material) 15 Blanketter

3 Förord 2 1 Domarutveckling Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat i en pärm! Sedan ett antal år är domarutvecklingen i Svenska Ishockeyförbundet genom ett styrelse- och årsmötesbeslut placerat under Utvecklingsavdelningen. Efter en övergångsperiod har steget tagits fullt ut. Med start per den 1 augusti 2005 gäller en ny och sammanhållen Utvecklingsplan för domare och funktionärer. Ansvar för Utbildningslitteraturen Den omfattar både utbildningslitteratur, instruktörsutbildning, fortbildning, en introduktion av stegutbildning, distriktsdomaroch föreningsdomarutbildning. Övergripande dokument är den Domarutvecklingspärm, som Du håller i handen. I den har allt samlats. Samtidigt kommer domarutbildningen att kvalitetssäkras. Tillgång till pärmen är knutet till de som genomgår utbildning av auktoriserade instruktörer vid kurser arrangerade av förbund eller förening. All utbildningslitteratur sorterar under Utvecklingsavdelningen, som har ansvaret när det gäller att dokumentera och pedagogiskt formulera budskapen. Därför kommer inte pärmen att tillhandahållas genom försäljning styckevis och till enskild person utan säljs enbart till förbund och föreningar. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1

4 Förord 2 2 Organisatoriskt Organisatoriskt fungerar det så att Svenska Ishockeyförbundet ansvarar för funktionärerna som dömer i förbundsserierna (Elitserie, Allsvenska och division 1 samt övriga seriespel som formellt administreras av Svenska Ishockeyförbundet). Utbildningen av domare och funktionärer i division-1 är som tidigare utlagt på lokal basis och dessa uppdrag ersätts efter upphandling. Utbildning har ingenting med domarsättning och klassificering av domare att göra utan ska enbart garantera domarens formella utbildning. Vem som dömer vilka matcher avgörs helt av tävlingsavdelningens domaransvariga. Formell utbildning innebär enbart möjlighet och ingen rättighet till speciella domaruppdrag. Helt nytt är den allmänna stegutbildning som är av mer allmän och övergripande karaktär med fördjupning inom olika kompetensområden. Den inleds med försökskurser för att sedan bli allmänt genomförd. I slutändan blir det ett obligatorium för att få kvalificerade domaruppdrag. DISTRIKTSNIVÅ - Utbildning av distriktsdomare- och linjemän - Föreningsdomarutbildning - Utbildning av domarobservatörer och matchfunktionärer - Steg 1 utbildning Nytt media Fr.o.m. den 1 augusti 2005 finns Domarutvecklingspärmen som är en ny sammanhållen modell för allt utbildningsmaterial. Dess innehåll bygger till stora delar på att utbildningen ska ske med hjälp av rörliga videoklipp. Dessa finns samlade på en DVD skiva som ska användas både vid utbildning, för domarnas självstudier och för information till ledare och spelare. Det är ett unikt utbildningsmaterial där beskrivande text, videoklipp och regeltolkningar presenteras synkroniserat för varje situation. Det ger domarnas utbildningsmaterial en extra pedagogisk dimension där alla tillgängliga media utnyttjats för första gången. Vem ansvarar för vad? En uppställning över aktiviteter och ansvarsnivåer ser ut så här FÖRBUNDSNIVÅ - Domarinstruktörsutbildning - Utbildning av domare och linjemän i Elitserien och Allsvenskan - Utbildning av domare och linjemän i Division-1 - Steg 2 och Steg 3 utbildning - Utbildning av domarobservatörer och matchfunktionärer i Elitserien, Allsvenskan och Div.1 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2

5 Förord 2 3 Fortlöpande uppdatering För den fortlöpande uppdateringen av Domarutvecklingspärmen finns ett antal personer som följer upp var sin del av utbildningsmaterialet. De områden som har en speciellt ansvarig är: Huvuddomare, Linjemän, Fysisk träning och Ledarskap. Var och en följer materialets tillämpning och anpassning till utbildningsverksamheten. De redovisar förslag och synpunkter på redaktionella ändringar och behov av förändringar i sportsligt avseende till Utvecklingsavdelningen. Uppgradering Hela pärmen finns på och där kan var och en gå in och ladda ner aktuella kompletteringar. Kravet för att få tillgång till Domarutvecklingspärmen är att man lämnar sin personliga adress, som kommer att registreras i en speciell adressbank för domare som gått olika domarutbildningar. Med hjälp av dessa adresser får alla ett personligt så fort det finns kompletteringar eller annan aktuell information att ladda ner från När mera omfattande korrigeringar sker, kommer dessa att lämnas ut till alla deltagare under höstens fortbildningskurser, för utbyte av sidor i den personliga pärmen. kvala in i en Framtidsgrupp U18.Samtidigt får nya kullar möjligheten att varje år få påbörja en utbildning i föreningen. Förutsättningar för deltagande Förutsättning för deltagarna är att de är anslutna till en förening eftersom bidraget för utbildningen utbetalas till den förening som man är ansluten till. Mer detaljer hittar man i den speciella Handslagsinformationen som finns på Talangutvecklingsprogram Parallellt med satsningen på föreningsdomare har även domarna implementerats i Talangutvecklingsplanen för hockeyungdomar med en särskild domargrupp på alla camper och läger. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET TOMMY BOUSTEDT Utvecklings- och Landslagschef PETER ANDERSSON Domarchef Det personliga exemplaret erhåller man bara en gång och om man önskar en ny version får man betala för den enligt dagsaktuellt pris. Domarutvecklingsprojekt i föreningen Under säsongen genomförs första året i ett 3-årigt Handslagsprojekt som i slutändan ska stödja rekryteringen av domare fram till U18 genom Handslaget. Hur många och vilka? 100 föreningar får inledningsvis söka medel för Domarutveckling i sin förening. De bästa deltagarna i domarutvecklingsverksameten går vidare i utvecklingsprojektet med utbildning och fadderskap för att ha möjlighet att w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3

6 Domarutveckling Titel: Domarutveckling Ansvarig utgivare: Tommy Boustedt; Utvecklingschef Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet / Utvecklingsavdelningen Box 5204, Johanneshov. Tel: Projektledare: Ulf Engman; Faktaansvarig: Peter Andersson, Domarchef Svenska Ishockeyförbundet Redaktionell redigering och grafisk formgivning : Carl Nilsson, Ulf Engman Projektgrupp: Sören Persson, Joakim Jörenius, Olov Östman, Anders Larsson, Jan Andersson, Kjell Karlsson, Mattias Olsson, Niklas Persson, Matz Andersson, Ulf Viklund, Tommy Töpel, Dag Olsson, Vigert Ribom, Thomas Andersson Foto: Bildbyrån i Hässleholm Tryck: GTC Print AB i Luleå 2007 Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsmannarätt förbjudet. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, duplicering, stencilering etc. Copyright 2007 Svenska Ishockeyförbundet / Utvecklingsavdelningen Domarutveckling finns även på w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G

7 Regelverk och bestämmelser b Regeländringar Internationella Ishockeyförbundet, IIHF, reviderar den internationella regelboken vart fjärde år. Alla medlemsländer har innan varje revidering fått möjlighet att skicka in förslag till förändringar av reglerna till IIHF:s regelkommitté. Kommittén har sedan sammanställt förslagen och ett slutgiltigt förslag lämnas till IIHF:s kongress. Kongressen, där alla medlemsländer har rösträtt, fastställer och beslutar om de nya spelreglerna. I Sverige är det Svenska Ishockeyförbundets styrelse som beslutar om regeländringar. Eftersom ishockeyn idag i många sammanhang spelas över nationsgränserna finns en poäng i att i så stor utsträckning som möjligt följa den internationella regelboken. Samtidigt finns det enskilda regler där svensk ishockey funnit det lämpligt att göra vissa mindre avsteg. Regelverk och bestämmelser Nedan följer en kort sammanfattning av vad några ur domarhänseende viktiga regelverk och bestämmelser innehåller. Spelregler - Regelboken beskriver vilka spelregler som gäller i och omkring banan under själva matchens genomförande. - Exempel ur innehållet är regler för offside, icing, mål och utvisningar. - Spelreglerna fastställs av Svenska Ishockeyförbundets styrelse. Case-book - Case-book innehåller information om hur vissa av spelreglerna ska tolkas samt många olika utvisningsexempel. - Case-book innehåller dessutom ett stort antal olika situationer och fall åtföljda av vilka åtgärder domaren ska vidta om de inträffar. - Case-book uppdateras inför varje säsong med situationer och händelser som inträffat det förutvarande året. Tävlingsbestämmelser - Tävlingsbestämmelserna innehåller regler för genomförandet av själva tävlingen bortsett från spelreglerna. - Bestämmelserna reglerar bland annat serienivåer, spelarövergångar mellan föreningar, sanktioner, protester, dispenser och reklambestämmelser. - Tävlingsbestämmelserna fastställs årligen av Svenska Ishockeyförbundets styrelse. FORTS > DOMARUTVECKLING sida 1

8 Regelverk och bestämmelser b Seriebestämmelser - Seriebestämmelserna innehåller regler för hur själva serierna ska genomföras och administreras. - Bestämmelserna reglerar bland annat antal omgångar i serien, regler för kval och slutspel, hantering av domartillsättning och vem som hanterar bestraffningsärenden i olika serier. Seriebestämmelserna fastställs årligen av administrerande förbund. Svenska Ishockeyförbundet är administrerande förbund i nationella serier. Noteringar Bestraffningsregler - Bestraffningsreglerna reglerar hur spelare, ledare och funktionärer kan bestraffas. Dessa bestämmelser är likadana för all idrott i Sverige och regleras i Riksidrottsförbundets stadgar. - Bestraffningsreglerna tillämpas exempelvis efter att en domare anmält en spelare efter utdömande av ett Match penalty. Det är administrerande förbunds bestraffningsorgan (disciplinnämnd) som efter anmälan utreder händelsen och utdömer eventuell påföljd. DOMARUTVECKLING sida 2

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva!

Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Kursmaterial 9 1 Kursmaterial Nytt pedagogiskt hjälpmedel med allt samlat på en DVD-skiva! Detta utbildningspaket har tagits fram i syfte att utveckla våra domarkurser. Utbildningspaketet skall ses som

Läs mer

Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning

Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning ISHOCKEYNS Vad skall Du träna? Hur mycket och ofta? Övningar - Organisation - Säsongsplanering Träning on-ice - Fysträning UTVECKLINGSAVDELNINGEN / SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Förord Läroplan i ishockey

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL

U L F Idrottslyftet INNEHÅLL INNEHÅLL sid Beskrivning av Idrottslyftet 8:1 ULF-arens roll 8:2 Verksamhetsplan 2008-2009 8:3 Tidigare Idrottslyftsprojekt 8:7 Exempel på Ansökningsmall 8:14 8:1 Idrottslyftet regeringsmedel till ungdomsidrotten

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok 1:4 Matcher 1:5 Spelår 1:6 Matchtid

Läs mer

Tre Kronors Hockeyskola är det

Tre Kronors Hockeyskola är det TRE KRONORS Hockeyskola är svensk hockeys viktigaste projekt Tre Kronors Hockeyskola är det viktigaste projektet i svensk ishockey. Efter drygt 6 år med Utvecklingsavdelningen så känns det efter drygt

Läs mer

Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby.

Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby. UTVECKLINGSPLAN FÖR SVENSK UV-RUGBY 2010 Farsta 7 mars 2010 Svenska Sportdykarförbundets UV-rugbykommitté har tillsatt en Utvecklingsgrupp med ambition att i projektform utveckla och systematisera det

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte lördag den 29 mars kl 11.00 SJ:s huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm Hur

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2009:3 Skype-konferens 2009-10-07 Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll Nr 2009:3 Datum Onsdagen den 7 oktober 2009 Tid Kl. 20:00-23:00

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer