Bo#nar och fria va#enmassan i samspel?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo#nar och fria va#enmassan i samspel?"

Transkript

1 - Fokus Askö - Bo#nar och fria va#enmassan i samspel? Foto: Robert Kautsky/Östersjöcentrum Helena Höglander, Växtplankton Elena Gorokhova, Zooplankton Hans Kautsky, Fytalens växt- och djursamhällen Brita Sundelin, Vitmärlornas reprodukjon Jonas Gunnarsson, Ola Svensson och Caroline Raymond, Sedimentlevande makrofauna Ulf Larsson och Svante Nyberg, Kemiska och fysikaliska data

2 PresentaJonens innehåll Om Askö och vilken data vi har Hur vi har börjat arbeta Förändringar i Askö- området Samband? Hur vi går vidare Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

3 Växtplankton /Klorofyll Djurplankton Kemiska och fysikaliska data: Fytalens växt- och djursamhällen Sedimentlevande makrobentos (1971- ) Siktdjup Syrehalt Temperatur Salthalt Fosfor Kväve Vitmärlans reprodukjon Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

4 Växtplankton, Djurplankton, Kemiska och fysikaliska data (B1)

5 Växtplankton, Djurplankton, Kemiska och fysikaliska data (B1) Fytalens växt- och djursamhällen (30 transekter)

6 Växtplankton, Djurplankton, Kemiska och fysikaliska data (B1) Fytalens växt- och djursamhällen (30 transekter) Sedimentlevande makrofauna (20 stajoner)

7 Växtplankton, Djurplankton, Kemiska och fysikaliska data (B1) Fytalens växt- och djursamhällen (30 transekter) Sedimentlevande makrofauna (20 stajoner) Vitmärlans reprodukjon (5 stajoner)

8 Hur vi har börjat jobba Presenterat våra data specifikt inom varje program Med ekologisk samlad kunskap diskuterat förändringar; vad de kan bero på och hur de kan hänga ihop Frågeställningar Finns någon generell förändring/utveckling inom respekjve dataset? Har vi samvariajoner som överensstämmer? Förstår vi variajonernas orsaker? Börjat testa enkla samband ujfrån hypoteser och vanliga uppfafningar Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

9 Vanliga uppfattningar En förändring i växtplanktons Jllväxt och sammansäfning har effekter på andra trofinivåer AbioJska faktorer är vikjga för alla del- ekosystem Hydrografiska förändringar, såsom vafentemperatur och salthalt, har stark påverkan på våra biologiska data Ökad eutrofiering ger ökad biomassa av växtplankton Ökad eutrofiering ger ökad biomassa (Jll en viss nivå) av benjsk fauna Algbältenas nedre utbredningsgräns beror på förändrat siktdjup Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

10 Har vi några förändringar i Askö-området? Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

11 Exempel på förändringar Maximal av DIN och DIP innan vårblomningens start vid B1, (g/m 2, 0-35 meter) DIN (g/m2) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 DIP (g/m2) DINstart g/m2 DIPstart g/m2 0, ,0 DIN = Dissolved Inorganic Nitrogen (löst oorganiskt kväve) DIP = Dissolved Inorganic Phosphorus (löst oorganiskt fosfor)

12 Exempel på förändringar 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Temperatur och salinitet vid B1 under vår, medelvärden 30-40m månad 3-5, ,00 7,80 7,60 7,40 7,20 Temp månad 3-5 Salinitet månad 3-5 Temp ( o C) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 Salinitet (PSU) 0,0 6, Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

13 Exempel på förändringar av totalkväve (totn) och totalfosfor (totp) under juni- vid B1, (mg/m 3, 0-20m) ,0 totn mg/m3 0-20m totn (mg/m3) ,0 20,0 18,0 16,0 totp (mg/m3) totp mg/m3 0-20m , , ,0 Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

14 Exempel på förändringar Biomassan av kvävefixerande cyanobakterier ökar (främst p.g.a ökning av Aphanizomenon sp.), medel biovolym (mm 3 /l), Jun- Aug Inga data 1991 p.g.a. ändring i MÖ- program

15 Exempel på förändringar Kvävefixerande cyanobakterier är dock bara en del av sommarens växtplanktonsamhälle, och en motsvarande ökning i totala samhället syns inte Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

16 Exempel på förändringar Förändringar i biomassa hos djupplankton men inga förändringar i abundans

17 Exempel på förändringar Förändrad sammansä#ning av andelen hoppkrä^or (Copepoda) och hinnkrä^or (Cladocera) C u S u m A s k ö z - s c o r e, R o t C l a / C o p Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

18 Exempel på förändringar Abundansförändringar hos Monoporeia affinis och Macoma balthica 7000 Sedimentlevande makrofauna: Abundans / m Monoporeia affinis Macoma balthica Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

19 Exempel på förändringar Förändringar i BQI Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

20 Har vi några enkla samband? Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

21 Samband? BQI och syreminimum BQI (medelvärde) Syre (mg/l) ca 45 m Median (9) Syreminimum/år R² = 0,17811 Serie1 4 Linjär (Serie1)

22 Samband? Fucus djuputbredning och vårens siktdjup ,0 1 1,0 2,0 Fucus All Siktdjup medelvärde med vafenkikare månad 3-5 Fucus djuputbredning (m) ,0 4,0 5,0 6,0 Siktdjup (m) 7,0 R² = 0, ,0 R² = 0, ,0 Fucus All Siktdjup vs Fucus R² = 0, ,0 0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Siktdjup

23 Samband? Sommarkoncentration av TotN och TotP och växtplanktonbiomassa?

24 Samband? Djurplankton mot Temperatur, Syre och Klorofyll C u S u m A s k ö z - s c o r e, R o t C l a / C o p CB% - Parameter estimates (TZB and environmental data) Distribution : NORMAL Link function: LOG Column Estimate Standard Wald - - Error Stat. p Intercept T(20m) Oxy Chl(6-8) Scale

25 Samband? Bottenfauna och vårblomningens sammansättning , ,40 Abu medel, 30 m Bo#enfauna- abundans /m ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Vårblomning (mm3/l) 30 m Övrigt 1 30 m Övrigt 2 30 m Marenzelleria 30 m MyJlus edulis 30 m Macoma balthica 30 m Pontoporeia femorata 30 m Monoporeia affinis Diatoms Dinoflagellates 500 0, ,00

26 Hur vi går vidare Tillbaka Jll våra frågeställningar Vilken generell förändring/utveckling finns inom respekjve dataset? Har vi samvariajon som överensstämmer? Kopplingar och återkopplingar mellan del- ekosystem Anpassning och urval av dataseten för olika analyser och hypotesprövningar Förstår vi variajonernas orsaker? Antropogen påverkan eller naturlig variajon? Fokus Askö, Caroline Raymond, Havsmiljöseminariet

27 Tack! Foto: Robert Kautsky/Östersjöcentrum Kontaktperson Askö- syntes:

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen

Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen Nr 78, 2004 Oceanografi Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen Lars Andersson, Nils Kajrup och Björn Sjöberg Oceanografi Nr 78, 2004 Dimensionering av de nationella marina pelagialprogrammen

Läs mer

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Anders Omstedt, Moa Edman & Jon Havenhand, Göteborgs universitet Hur klimatförändringarna som orsakas av ökade utsläpp av växthusgaser kommer att påverka våra

Läs mer

Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster

Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster av Hans Kautsky Institutionen för Systemekologi Stockholms Universitet 106 91 Stockholm ver.20040513 1 Denna rapport är skriven

Läs mer

Analys av befintlig inventeringsdata rörande makrovegetation i Västerbottens havsmiljö samt förslag till kompletterande provtagning

Analys av befintlig inventeringsdata rörande makrovegetation i Västerbottens havsmiljö samt förslag till kompletterande provtagning Analys av befintlig inventeringsdata rörande makrovegetation i Västerbottens havsmiljö samt förslag till kompletterande provtagning AquaBiota Rapport 2011:02 Författare: Karl Florén & Hanna Mossfelt AquaBiota

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:1 De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige Björn Kinsten Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:1

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000

8SSWUlGDQGH RFK HIIHNWHU DY NRSSDU L YDWWHQ RFK PDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 8SSWUlGDQGHRFKHIIHNWHUDY NRSSDULYDWWHQRFKPDUN John Sternbeck B1349 Stockholm, Januari 2000 Organisation/Organization,9/6YHQVND0LOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG RAPPORTSAMMANFATTNING

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Restaurering av flodpärlmusselvatten

Restaurering av flodpärlmusselvatten Restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF restaurering av flodpärlmusselvatten 1 2 restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF Projektledarna för WWFs LIFE-projekt, Sofi

Läs mer

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS?

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? Den bärande idén bakom omfattande s.k. genetiska hälsoprogram är att det är möjligt att befria en hundstam från skadliga gener. En diskussion kring utformning av program för

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Krafter märkbara men osynliga

Krafter märkbara men osynliga Krafter märkbara men osynliga Arbeta med hypotes och prövning Lärarhandledningen, uppgift 7, sida 231 (elevblad på sida 247), elevboken sida 70. Utvecklar förmåga Genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman 2013 Vad är vetenskaplig kunskap? Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet: aa kunna verifiera (belägga, bekräda) sina påståenden.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer