Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 2011"

Transkript

1 Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 211 Efter ett politiskt beslut upphandlades 27 provtagning och analys för recipientkontrollundersökningen för de stora reningsverken i Stockholm. Kontrollprogrammets utförare lade 21 ned det ursprungliga Stockholmslaboratoriet och analyserna har sedan 211 utförts på annat laboratorium. I den här rapporten presenteras en jämförelse av recipientkontrollprogrammets (RK) mätdata med resultat från Svealands kustvattenvårdsförbunds (SKVVF) provtagningar. Resultaten kommenteras ytterligare i förbundets årsrapport, utgiven i april 212. Karta över provtagningsstationer inom kontrollprogrammet (från rapporten Undersökningar i Stockholms skärgård 21, Stockholm Vatten, Eurofins ) 1

2 Tidsserier från kontrollprogrammet I diagrammen nedan visas medelvärden -1 m (, 4, 8, 12, 1 m) för totalkväve (till vänster, µg/l) och totalfosfor (till höger, µg/l). För stationerna Kanholmsfjärden och NV Eknö visas medelvärden för -1m (, 4, 1 m). Blomskär (Stora Värtan) Blockhusudden Halvkakssundet Koviksudde 2

3 V Torsbyholmen Sölöfjärden TrälhavetII Ikorn 3

4 Sollenkroka Kanholmsfjärden NV Eknö Baggensfjärden 4

5 Jämförelse av data från recipientkontrollprogrammet (RK) och Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF) Salthalt i ytvattnet (ca,m djup) från kontrollprogrammet (RK) och SKVVFs undersökning, på sammanfallande stationer och datum nära i tiden. Stationsnamn från Stockholmsprogrammet. Jämförelsestationer: Karantänbojen S8, Blomskär S7, Norra Vaxholmsfjärden S9, Lännerstasundet S81, Baggensfjärden S12. Siktdjup (meter) från kontrollprogrammet (RK) och SKVVFs undersökning, på sammanfallande stationer, och datum nära i tiden. Stationsnamn från Stockholmsprogrammet.

6 Totalkväve (µg/l) i ytvattnet (ca,m djup) från kontrollprogrammet (RK) och SKVVFs undersökning, på sammanfallande stationer och datum nära i tiden. Stationsnamn från Stockholmsprogrammet. Totalfosfor (µg/l) i ytvattnet (ca,m djup) från kontrollprogrammet (RK) och SKVVFs undersökning, på sammanfallande stationer och datum nära i tiden. Stationsnamn från Stockholmsprogrammet.

7 tot-n, Baggensfjärden tot-n, Baggensfjärden RK RK SKVVF SKVVF RK RK SKVVF SKVVF tot-p, Baggensfjärden tot-p, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF tot-p minus PO4, Baggensfjärden tot-n minus NH4+NO23, Baggensfj RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 211, Baggensfjärden, µg/l. Vissa av de högra diagrammen visar samma data som de vänstra fast med en annan skala på axlarna. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. PO4 =fosfatfosfor NH4= ammoniumkväve NO23= nitrit+nitratkväve 7

8 salinitet, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF salinitet korr, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF NO23-N, Baggensfjärden NH4-N, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF SiO4-Si, Baggensfjärden SiO4-Si, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF PO4-P, Baggensfjärden PO4-P, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 211, Baggensfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. En del av skillnaden för salt ser alltså ut att bero på omräkningen från konduktivitet, men inte hela skillnaden. Höga saltvärden i RK djupprofil (8 och 12 m). Sammanblandning med andra data? Dessutom systematisk skillnad i salthalt. Data från RK har levererats med anmärkning för oorganiska ananlyser (PO4, NO23, NH4): proverna analyserades senare än metoden föreskriver. Detta är troligen orsaken till de låga halterna vid detta tillfälle. Vissa av de högra diagrammen visar samma data som de vänstra fast med en annan skala på axlarna. 8

9 tot-n, Baggensfjärden tot-n, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF tot-p, Baggensfjärden tot-p, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF tot-p minus PO4, Baggensfjärden tot-n minus NH4+NO23, Baggensfj RK RK SKVVF RK SKVVF SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 21, Baggensfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 9

10 salinitet, Baggensfjärden salinitet korr, Baggensfjärden... RK RK SKVVF RK SKVVF SKVVF RK SKVVF NO23, Baggensfjärden NH4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF SiO4, Baggensfjärden SiO4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF PO4, Baggensfjärden PO4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 21, Baggensfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. 1

11 tot-n, Baggensfjärden tot-n, Baggensfjärden RK RK SKVVF SKVVF RK RK SKVVF SKVVF tot-p, Baggensfjärden tot-p, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF tot-p minus PO4, Baggensfjärden tot-n minus NH4+NO23, Baggensfj RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 29, Baggensfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 11

12 salinitet, Baggensfjärden salinitet, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF NO23, Baggensfjärden NH4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF SiO4, Baggensfjärden SiO4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF PO4, Baggensfjärden PO4, Baggensfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF Djupprofiler 29, Baggensfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. 12

13 tot-n, Kanholmsfjärden tot-n, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p, Kanholmsfjärden tot-p, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p minus PO4, Kanholmsfjärden 3 3 tot-n minus NH4+NO23, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211 Kanholmsfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 13

14 salinitet, Kanholmsfjärden salinitet korr, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK NO23, Kanholmsfjärden NH4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SiO4, Kanholmsfjärden SiO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK PO4, Kanholmsfjärden PO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211, Kanholmsfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. 14

15 tot-n, Kanholmsfjärden tot-n, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p, Kanholmsfjärden tot-p, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p minus PO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK tot-n minus NH4+NO23, Kanholmsfjärden 2 4 RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 21, Kanholmsfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 1

16 salinitet, Kanholmsfjärden salinitet korr, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK NO23, Kanholmsfjärden NH4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SiO4, Kanholmsfjärden SiO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK PO4, Kanholmsfjärden PO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 21, Kanholmsfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. 1

17 tot-n, Kanholmsfjärden tot-n, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p, Kanholmsfjärden tot-p, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p minus PO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK tot-n minus NH4+NO23, Kanholmsfj RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 29, Kanholmsfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 17

18 salinitet, Kanholmsfjärden salinitet korr, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK NO23, Kanholmsfjärden NH4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SiO4, Kanholmsfjärden SiO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK PO4, Kanholmsfjärden PO4, Kanholmsfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 29, Kanholmsfjärden. Salinitet korr= salinitet beräknad av Jakob W från rapporterade konduktivitetsvärden. 18

19 tot-n, Solöfjärden tot-n, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p, Solöfjärden tot-p, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p - PO4, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK tot-n minus NH4+NO23, Solöfj RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211, Solöfjärden. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 19

20 salinitet, Solöfjärden salinitet korr, Solöfjärden.. 4. RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SKVVF RK NO23, Solöfjärden NH4, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SiO4, Solöfjärden SiO4, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK PO4, Solöfjärden PO4, Solöfjärden RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211, Solöfjärden. 2

21 tot-n, Trälhavet tot-n, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p, Trälhavet tot-p, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK tot-p minus PO4, Trälhavet 3 tot-n minus NH4+NO23, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211, Trälhavet. De nedersta diagrammen visar den organiska halten beräknad som totalhalten minus de oorganiska fraktionerna. 21

22 salinitet, Trälhavet salinitet korr, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK NO23, Trälhavet NH4, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK SiO4, Trälhavet PO4, Trälhavet RK SKVVF RK SKVVF RK RK SKVVF RK SKVVF RK Djupprofiler 211, Trälhavet. 22

23 Jämförelse av analyser av samma vattenprover Vattenprover från samma tillfälle i Lännerstasundet, tagna av Christer Lännergren juni 211, lämnades in för analys på respektive laboratorium. 7-Jun-11 SKVVF resp. RK NH4-N NO2+NO3-N Tot-N PO4-P Tot-P Salt Station Djup µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l PSU L < L L L H2S L H2S L L L H2S L H2S L H2S NH4 tot-n RK L1 1 RK L1 1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L2 1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L tot-p salt RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L

24 PO4 PO RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L2 TotP minus PO4 TotN minus NH4+NO RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L RK L1 SKVVF L1 RK L2 SKVVF L Jämförelse av prover från Lännerstasundet 7 juni 211. De nedersta diagrammen visar de organiska P och N fraktionerna (totaler minus oorganiskt). OBS att här har RK-laboratoriet alltså lägre tot-p värden, till skillnad från jämförelsen av data från juliaugusti för stationer i mellanskärgården. 24

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2006

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2006 Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 26 Systemekologiska institutionen Stockholms universitet Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 26 Jakob Walve och Ulf Larsson Systemekologiska

Läs mer

Bilden på framsidan: Oxdjupet, den enda djupa förbindelsen mellan inner- och mellanskärgården. Oxdjupet har sedan slutet av 1800-talet rensats i

Bilden på framsidan: Oxdjupet, den enda djupa förbindelsen mellan inner- och mellanskärgården. Oxdjupet har sedan slutet av 1800-talet rensats i Bilden på framsidan: Oxdjupet, den enda djupa förbindelsen mellan inner- och mellanskärgården. Oxdjupet har sedan slutet av 18-talet rensats i flera omgångar, senast 195 då djupet ökades till nära 2 m.

Läs mer

Bilden på framsidan: Skurusundet, en av de stora sprickor och förkastningar som har format Stockholms skärgård.

Bilden på framsidan: Skurusundet, en av de stora sprickor och förkastningar som har format Stockholms skärgård. Bilden på framsidan: Skurusundet, en av de stora sprickor och förkastningar som har format Stockholms skärgård. RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 211 I Österbygdens vattendomstols deldomar

Läs mer

VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN

VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN Neglingemaren Vårgärdssjön VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN Resultat av undersökningar, juli och augusti 15 15-5-9 Resultat av undersökningar av vattenkvalitet i Neglingeviken

Läs mer

Bilden på framsidan: Norrström, Mälarens största utlopp och gränsen mellan sött och bräckt vatten.

Bilden på framsidan: Norrström, Mälarens största utlopp och gränsen mellan sött och bräckt vatten. Bilden på framsidan: Norrström, Mälarens största utlopp och gränsen mellan sött och bräckt vatten. RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 2010 I Österbygdens vattendomstols deldomar den 25 januari

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

Bilaga 2 Undersökningar i Stockholms skärgård 2009 Text: Christer Lännergren, Stockholm Vatten

Bilaga 2 Undersökningar i Stockholms skärgård 2009 Text: Christer Lännergren, Stockholm Vatten Undersökningar i Stockholms skärgård 29 1 Bilaga 2 Undersökningar i Stockholms skärgård 29 Text: Christer Lännergren, Stockholm Vatten RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 29 Allmänna uppgifter

Läs mer

Undersökningar i Stockholms skärgård 2013

Undersökningar i Stockholms skärgård 2013 Undersökningar i Stockholms skärgård 2013 Vattenkemi och växtplankton Joakim Lücke Dnr 14MB108 Stockholm Vatten AB 2014 Författare: Rapporten citeras: Internt Dnr: Kontaktuppgifter: Joakim Lücke, joakim.lucke@stockholmvatten.se

Läs mer

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2011

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2011 Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2011 Rapport 2012-05-21, preliminär version Författare: Jakob Walve och Ulf Larsson Svealands kustvattenvårdsförbunds miljöanalysfunktion Systemekologiska

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Torsdag 25 april kl 09.30 14.45 Var: Stadshuset Nyköping, Stora Torget 4

KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Torsdag 25 april kl 09.30 14.45 Var: Stadshuset Nyköping, Stora Torget 4 KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Torsdag 25 april kl 09.30 14.45 Var: Stadshuset Nyköping, Stora Torget 4 09.30 09.45 Fika 09.45 10:15 Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund presenterar sin verksamhet 10.15 10.45 Båtbottenfärgsprojektet

Läs mer

Slutredovisning av projektet Digitalisering av pelagialdata från Stockholm Vatten

Slutredovisning av projektet Digitalisering av pelagialdata från Stockholm Vatten 11 december 2008 Slutredovisning av projektet Digitalisering av pelagialdata från Stockholm Vatten 1968-1981 Jakob Walve (projektledare), Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet / Svealands

Läs mer

Tillståndet i kustvattnet

Tillståndet i kustvattnet Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet I Stockholms innerskärgård var det under 15 ovanligt låga närings-

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Mätningarna från förrförra sommaren, 2015, visade

Mätningarna från förrförra sommaren, 2015, visade Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet Det var ett ovanligt år i Svealands stora skärgård. Ett inflöde

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Cia Hultcrantz Bohuskustens vattenvårdsförbund 2016-13 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Karin Borenäs 2016-02-03 2016/310/9.5 1.0 Hydrografiska

Läs mer

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2004

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2004 Bottenhavet Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 24 Ålands Hav - utveckling under året, jämförelse med Bottenhavet och norra egentliga Östersjön och jämförelse med situationen under 197-talet

Läs mer

Extrema flöden från Mälaren

Extrema flöden från Mälaren ÅRET augusti, november och december. Dessa månader var tillrinningen mer än dubbelt så hög som normalt, vilket är mycket ovanligt, i synnerhet för november och december. Tillrinningen till Finska viken,

Läs mer

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Martin Hansson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 214-2-12 Dnr: S/Gbg-214-16 Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Expeditionens varaktighet: 214-2-3-214-2-12

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Sofia Åström Bohuskustens vattenvårdsförbund 2010-5 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Anna Edman 2010-01-20 Kjell Wickström 2010-01-29 2010/151/204

Läs mer

Kustvatten i fokus Härifrån kommer näringen Värdefull tidsserie i fara Om bottnarna syret, gifterna, djuren

Kustvatten i fokus Härifrån kommer näringen Värdefull tidsserie i fara Om bottnarna syret, gifterna, djuren 212 Kustvatten i fokus Härifrån kommer näringen Värdefull tidsserie i fara Om bottnarna syret, gifterna, djuren Svealandskusten Årsrapport 211 Svealands kustvattenvårdsförbund 1 innehåll Förord: En miljö

Läs mer

Provtagningar i Bällstaån 2009

Provtagningar i Bällstaån 2009 Provtagningar i Bällstaån 9-8- Dnr SV78 Provtagningar i Bällstaån 9 Christer Lännergren / LU Provtagningar i Bällstaån 9 Sammanfattning Provtagningen 9 var en upprepning av de utvidgade provtagningar längs

Läs mer

Undersökningar i Stockholms skärgård 2016

Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 vattenkemi, plankton och bottenfauna Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med: Stockholm Vatten och Avfall 2017 Författare:

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 ämförelser mellan åren 973-2 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 Författare: Ulf Lindqvist färdig 2--5 Rapport 2: Naturvatten

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Svealandskusten 2009

Svealandskusten 2009 Svealandskusten 2009 Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2009 Karteringar av vattenkvalitet Nya samordnade provtagningar Kvalitetskrav på analyser Åtgärdsbehov för kväve Svealands kustvattenvårdsförbund

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2015 AVSEENDE ÅR 2015 Förslag april 2015 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Årsrapport Hydrografi 2006

Årsrapport Hydrografi 2006 Rapport Nr. 7- Årsrapport Hydrografi Anna Edman Pärmbild. Karta över Bohuskusten med stationer, UF Sensor och provtagning ombord på UF Sensor. Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Anna Edman

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2014

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2014 Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten 2014 Rapport 2015-05-27 Författare: Jakob Walve Svealands kustvattenvårdsförbunds miljöanalysfunktion Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms

Läs mer

Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst

Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst Bengt Karlson, SMHI Lastfartyg och färjor utnyttjas som mätplattformar för forskning och miljöövervakning i Sverige sedan flera decennier tillbaka. De senaste

Läs mer

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser

Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Katarina Kyllmar Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden -resultat av vattenanalyser Synoptisk provpunkt V7 i typområde C6 (mars 27). Foto: Katarina Kyllmar Teknisk rapport 134 Uppsala 29

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006. Vindelälvens- Umeälvens SRK

RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006. Vindelälvens- Umeälvens SRK Grågås, Bjuren 2007 Foto: Fredrik Sörvåg RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006 Vindelälvens- Umeälvens SRK INNEHÅLL SAMMANFATTNING...1 BAKGRUND...7 OMRÅDE...9 METODIK...11 Provtagningspunkter...11 Fysikaliska och

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment

Edsviken. Fosfor i vatten och sediment Edsviken Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Edsviken är en viktig rekreationssjö. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra sjön har diskuterats många

Läs mer

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment

Vallentunasjön. Fosfor i vatten- och sediment Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment Vattenresurs 2 3 1 Förord Vallentunasjön är viktig som rekreationssjö. Sjön har också ett rikt fågelliv. Sjön är övergödd och har haft algblomningar under många

Läs mer

Provtagningar i Bornsjön och dess tillflöden till och med 2015

Provtagningar i Bornsjön och dess tillflöden till och med 2015 Diarienummer 16SV69 Provtagningar i Bornsjön och dess tillflöden till och med 21 Christer Lännergren 216 Stockholm Vatten AB 216 Författare: Christer Lännergren Rapporten citeras: Lännergren, C. (216).

Läs mer

Undersökningar i Östra Mälaren till och med 2009

Undersökningar i Östra Mälaren till och med 2009 Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 1 1--3 Dnr 1SV711 Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 Christer Lännergren / LU Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 Undersökningar i Östra

Läs mer

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder 1 Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder Bakgrund I arbetet med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarna (ALcontrol

Läs mer

Författare Kynkäänniemi P., Kyllmar K. Utgivningsår 2007

Författare Kynkäänniemi P., Kyllmar K. Utgivningsår 2007 Bibliografiska uppgifter för Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 26/27. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Författare Kynkäänniemi P.,

Läs mer

SAMORDNAT RECIPIENTKONTROLLPROGRAM FÖR LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND FROM JANUARI 2004 JÄMTLANDS LÄN.

SAMORDNAT RECIPIENTKONTROLLPROGRAM FÖR LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND FROM JANUARI 2004 JÄMTLANDS LÄN. Bilaga Miljöövervakning Ingemar Näslund Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2003-01-29 2475-10965-01 Enligt sändlista SAMORDNAT RECIPIENTKONTROLLPROGRAM FÖR LJUSNAN-VOXNANS VATTENVÅRDSFÖRBUND FROM JANUARI

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i Norrström och östra Mälaren

Trender för vattenkvaliteten i Norrström och östra Mälaren Fakta 2015:19 Trender för vattenkvaliteten i Norrström och östra Mälaren 1998 2014 Publiceringsdatum 2015-10-01 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Läs mer

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment

Norrviken och Väsjön. Fosfor i vatten och sediment Norrviken och Väsjön Fosfor i vatten och sediment 2 1 Förord Norrviken och Väsjön är viktiga som rekreationssjöar. Norrviken är övergödd och har haft algblomningar under många år. Åtgärder för att förbättra

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 Arvika kommun, Teknisk försörjning Innehåll SAMMANFATTNING... 1 RESULTAT... 5 Vattenkemi... 5 Skiktningar & salthalter (Avloppsvattnets utspädning och spridning)...

Läs mer

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Lars Andersson & Martin Hansson, SMHI Under -talet har det ofta rapporterats om att rekordstora delar av Egentliga Östersjöns djupområden är helt syrefria

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Box 38145. eterare Göran. Andersson tel 08-5800 2101

Box 38145. eterare Göran. Andersson tel 08-5800 2101 VERKSAMHETSPLAN 2015 Foto: Göran Andersson Svealands Kustvattenvårdsförbund Box 38145 100 64 Stockholm Besöksadress: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5 tr Kontakt: förbundssekre eterare Göran Andersson tel

Läs mer

Bo#nar och fria va#enmassan i samspel?

Bo#nar och fria va#enmassan i samspel? - Fokus Askö - Bo#nar och fria va#enmassan i samspel? Foto: Robert Kautsky/Östersjöcentrum Helena Höglander, Växtplankton Elena Gorokhova, Zooplankton Hans Kautsky, Fytalens växt- och djursamhällen Brita

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Långtidsserier på Husö biologiska station

Långtidsserier på Husö biologiska station Långtidsserier på Husö biologiska station Åland runt-provtagning har utförts av Ålands landskapsregering sedan 1998 (50-100-tal stationer runt Åland). Dessutom utför Husö biologiska station ett eget provtagningsprogram

Läs mer

Årsrapport 2011 SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND

Årsrapport 2011 SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND 3 Tillståndet längs kusten Åtgärder underlag och exempel Faktiska koncentrationer ger komplex bild Vårt mänskliga bidrag analys av tolv vattendrag Fokus på fisk Svealandskusten Årsrapport SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND

Läs mer

Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION

Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Ska formuleringar beskriver obligatoriska krav som måste uppfyllas. Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att behandlas vidare. Ska kraven ska bekräftas

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

KONTAKTOMBUDSMÖTE. Deltagaranmälan senast måndag 5/10!

KONTAKTOMBUDSMÖTE. Deltagaranmälan senast måndag 5/10! KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Fredag 9oktober kl. 09.30 ca 14.00 (Vaxholmsbåt Väddö kl. 09:00 från Strömkajen. Åter vid Strömkajen 15:00) Var: Käppalaverket, Lidingö (Vägbeskrivning om du inte tar båten: https://goo.gl/maps/mezhtadrc5p)

Läs mer

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 2011

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 2011 NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening recipientkontroll 211 Rapport 211-6-27 Eurofins Environment AB, Box 95, 531 19 Lidköping Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 97 43 Umeå Författare:

Läs mer

Så mår våra kustvatten Både bättre och sämre förr Syresituationen vik för vik Värdet av att mäta rätt

Så mår våra kustvatten Både bättre och sämre förr Syresituationen vik för vik Värdet av att mäta rätt 2011 Så mår våra kustvatten Både bättre och sämre förr Syresituationen vik för vik Värdet av att mäta rätt Svealandskusten Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund 1 innehåll Förbundsordföranden

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten

Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten Ulf Larsson 1 och Lars Andersson 1 Institutionen för systemekologi och SMF, Stockholms universitet Oceanografiska laboratoriet, SMHI

Läs mer

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll

NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll NÖ Hälsinglands Vattenvårdsförening Årsrapport recipientkontroll 21 211-4-6 Eurofins Environment AB, Box 95, 531 19 Lidköping Pelagia Miljökonsult AB, Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 97 43 Umeå RAPPORT

Läs mer

Ger åtgärderna effekt?

Ger åtgärderna effekt? Ger åtgärderna effekt? Trendanalys av närsalthalter i jordbruksdominerade vattendrag Jens Fölster Stefan Hellgren, Katarina Kyllmar, Mats Wallin Disposition Bakgrund till studien Datamaterialet Preliminära

Läs mer

ÅRSRAPPORT SRK NEDRE ÅNGERMANÄLVEN

ÅRSRAPPORT SRK NEDRE ÅNGERMANÄLVEN 16540204 SWECO ENVIRONMENT AB PER HOLMLUND HANNAH STYF Sammanfattning Syftet med rapporten är att presentera resultat från årets samordnade recipientkontroll i nedre Ångermanälven. Under 2016 har vattenprovtagningar

Läs mer

Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av vägdagvatten

Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av vägdagvatten Utvärdering av VEKLIP 1 Christer Lännergren / LU Stockholm Vatten VA, 16 36 Stockholm Telefon 8 5221 2 christer.lannergren@stockholmvatten.se 29-1-29 Utvärdering av VEKLIP, en anläggning för rening av

Läs mer

Äntligen ett skrovmål?

Äntligen ett skrovmål? Äntligen ett skrovmål? R a p p o r t 2 0 1 6 Provresultaten Hur mår Hönsan idag? Behövs det ytterligare åtgärder? Böril Jonsson Hönsans problem Närsaltsbelastningen, fosfor- och kvävetillskottet Vattenomsättningen

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012. Hydrografi

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012. Hydrografi Nr. 2013-17 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012 Hydrografi Författare: Johan Kronsell, SMHI Provtagare: Fredrik Albertsson, SMHI Daniel Bergman-Sjöstrand, SMHI Christer Gustavfsson, SMHI SMHI 2013-04-08 ÖVF

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2015 Bilagor Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2016:4 Bilaga A Provtagningsstationer och metodförteckning 2015

Läs mer

Stockholms recipienter

Stockholms recipienter Stockholms recipienter Påverkan av Stockholms framtida avloppsrening Joakim Lücke Dnr 13SV150 Stockholm Vatten AB 2014 Författare: Rapporten citeras: Internt Dnr: Kontaktuppgifter: Joakim Lücke, joakim.lucke@stockholmvatten.se

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 Huddinge 2012-04-12 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting AB Telefon:

Läs mer

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011

EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT 2011 EMÅFÖRBUNDET RECIPIENTKONTROLL ÅRSRAPPORT Program Innehåll Bakgrund Försurning Örganiskt material och färgtal Syrgasförgållanden Fosfor Kväve Metaller i vatten Ämnestransporter i vatten Tillståndsbeskrivning

Läs mer

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund 214 NYTT: Syrefattigt djupvatten i skärgården Tillståndet längs kusten Fokus på åtgärder och åtgärdsområden Värdefulla miljöer behöver bättre skydd Medlemspresentation: Viking Line Svealandskusten Årsrapport

Läs mer

Växtnäringsförluster till vatten

Växtnäringsförluster till vatten Växtnäringsförluster till vatten i Averstadåns avrinningsområde Redovisning av mätresultat för perioden 1988 till 2000, Averstadån, Värmlands län Carina Carlsson Ekohydrologi 61 Uppsala 2001 Avdelningen

Läs mer

Vegeån. Malmö 2011-05-16. Malmö. 1 (12) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47

Vegeån. Malmö 2011-05-16. Malmö. 1 (12) ra04s 2011-02-17 Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 VATTENDRAGFÖRBUND Vegeån Uppdragsnummer 1220036000 FÖRFRÅGNINGUNDERLAG Förfrågningsunderlag för upphandling av recipientkontrollprogram 2012-20142 förr Vegeån Malmö weco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag

Läs mer

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat

Kagghamraån. Rapport 2006:3. Sammanställning av vattenkemiska provtagningar och jämförelser med tidigare resultat Rapport 26:3 Norrgaån nedströms Norrgalund. Foto: Sten Modén Kagghamraån Sammanställning av vattenkemiska provtagningar 24 25 och jämförelser med tidigare resultat Miljöförvaltningen Utredningsenheten

Läs mer

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status Sammanfattning Umeå kommun har undersökt ekologisk status för 23 kuststationer. Endast en fjärd, Täftefjärden, klarar vattendirektivets

Läs mer

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge

Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge Årsredovisning 1999/2 för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark JRK-gruppen Sveriges lantbruksuniversitet Miljöenheten Skåne

Läs mer

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND 1(8) HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROGRAM FÖR DEN SAMORDNADE RECIPIENTKONTROLLEN I HÖJE ÅS AVRINNINGSOMRÅDE UNDER 2010 T.O.M. 2012 Inledning Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006.

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006. YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-26 Skogsängsån Huddinge 28-12-17 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting

Läs mer

Vattenkvalitativa undersökningar

Vattenkvalitativa undersökningar RECIPIENTKONTROLL FÖR KUSTOMRÅDET UTANFÖR SÖDERHAMN OCH LJUSNE 215 Vattenkvalitativa undersökningar Daniel Rickström 216-3-8 Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund Recipientkontroll för kustområdet utanför

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Amund E. B. Lindberg Bohuskustens vattenvårdsförbund 2009-7 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Pia Andersson Elisabeth Sahlsten 2009-02-12 2002/1445/204

Läs mer

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Gryaab Rapport 2013:11 Fredrik Davidsson Ann Mattsson Sida 1 av 36 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer

Vellingebäckarna 2009

Vellingebäckarna 2009 Vellingebäckarna 2009 Miljö- och Byggnadsnämnden 2010 Vellingebäckarna 2009 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Beskrivning och provtagning... 3

Läs mer

Vattenkvalitativa undersökningar

Vattenkvalitativa undersökningar RECIPIENTKONTROLL FÖR KUSTOMRÅDET UTANFÖR SÖDERHAMN OCH LJUSNE 216 Vattenkvalitativa undersökningar Daniel Rickström 217-3-3 Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund Recipientkontroll för kustområdet utanför

Läs mer

Ekologisk status i Svealands kustvatten. med diskussion om bedömningsgrundernas tillförlitlighet och hur åtgärdsbehov kan bedömas

Ekologisk status i Svealands kustvatten. med diskussion om bedömningsgrundernas tillförlitlighet och hur åtgärdsbehov kan bedömas Ekologisk status i Svealands kustvatten med diskussion om bedömningsgrundernas tillförlitlighet och hur åtgärdsbehov kan bedömas Sammanfattning Inom EU-samarbetet har länderna antagit Ramdirektivet för

Läs mer

Vellingebäckarna 2006

Vellingebäckarna 2006 Vellingebäckarna 2006 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007 Vellingebäckarna 2006 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning och provtagning... 3 2.1 Beskrivning... 3 2.2

Läs mer

Vattenkvalitet, sediment och växtplankton i Vällingen. Resultat från Telge Återvinnings provtagningar 2008-2014

Vattenkvalitet, sediment och växtplankton i Vällingen. Resultat från Telge Återvinnings provtagningar 2008-2014 Vattenkvalitet, sediment och växtplankton i Vällingen Resultat från Telge Återvinnings provtagningar 2008-2014 Friman Ekologikonsult AB Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 4 3. Generellt om

Läs mer

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Vattenprover Innehåll: Inledning Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Förklaring -värde Alkalinitet (mekv/l) Fosfor (µg/l) Kväve halt () Inledning Vattenproverna

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram

Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram Bilaga 1. Sammanställning av recipientkontrollprogrammet Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram Provpunkter ingående i programmet: Nr: Lokalbenämning Provtagningsplats Koordinat

Läs mer

Våtmark, närsalter, kväve, nitrat, kol, fosfor, fälla, transport, restaurering, Huseby

Våtmark, närsalter, kväve, nitrat, kol, fosfor, fälla, transport, restaurering, Huseby 7UDQVSRUWDYQlUVDOWHUJHQRP+XVHE\PDGHQ - HQnWHUVNDSDGYnWPDUN Per-Erik Larsson B1456 Aneboda, mars 22 Organisation/Organization RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary,9/6YHQVNDLOM LQVWLWXWHW$%,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG

Läs mer

Märstaåns vattenkvalitet

Märstaåns vattenkvalitet Fakta 2013:1 Märstaåns vattenkvalitet 1988-2012 Publiceringsdatum 2013-04-19 Sedan 1988 har vattenkemisk provtagning genomförts i Märstaåns mynning. Med start år 2012 påbörjades inom Märstaåns vattensamverkan

Läs mer