Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända läget i Mellanöstern. Sidan 2 RÅVAROR. När oljepriset ökar kan det påverka den sköra ekonomiska återhämtningen i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna. När tillväxtländerna växer långsammare än tidigare finns nu överskottskapacitet i många av världens gruvor och fabriker. Sidan 3 Merbjudande Slå till bollen i höst Med höstens MER-erbjudande kan du boka boende och spela på den unika Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna i nordöstra Tjeckien. Förutom två 18-hålsbanor lockar ridning och andra aktiviteter. sidan 10 Oljepriset är en oroskälla POLITIK. Det geopolitiska läget är spänt i Mellanöstern vilket bidrar till högre risknivå. Det avspeglas också i att priset på olja ökar. Historiskt har oljan alltid spelat stor roll för världsekonomin då den både påverkar den politiska maktbalansen och påverkar prisutvecklingen. En tålmodig investering Sidan 4 STRATEGI. Långsiktig fundamental analys kan fungera. Det har framgångsrika finansmän som Warren Buffet visat. Värdeinvestering är en strategi som inte går ur tiden. Sidorna 5-7 Så får företaget nya muskler ENTREPRENÖR. Att ta sitt företag till nya marknader kan vara nyckeln till fortsatt tillväxt. Möt Janne Bjurman, delägare i fitnessföretaget Puls & Träning, som lanserar sitt franchisekoncept i Finland. Sidan 8-9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Tips Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 USA och Europa bäst just nu Globala data fortsätter utvecklas positivt, framför allt i industriländerna. Därför väljer Swedbank Investment Center att ligga överviktad på aktiemarknaderna i USA och Europa i sin modellportfölj. Det framgår av dess månadskommentar för september. Investment Center är fortsatt positiv till aktier i förhållande till räntebärande papper. Modellportföljen behåller en övervikt i aktier med 10 procentenheter för aktiva sparare. Vi ligger överviktade i USA och Europa med 3 procentenheter och underviktade på tillväxtmarknader med 6 procentenheter. För Sverige och Asien/Japan har vi neutral vikt, säger Arturo Arques på Swedbank Investment Center. Federal Reserve, Bank of England, ECB och Bank of Japan fortsätter stimulera marknaderna med likviditet. Under de närmaste månaderna förväntas dock den amerikanska centralbanken trappa ned stödköpen av obligationer. När stödköpen minskar förväntas obligationsräntorna gå upp, inte bara i USA utan även globalt. Med fortsatt stigande långräntor och fortsatt låga korträntor är den förväntade avkastningen på räntesidan svag i förhållande till den förväntade avkastningen på aktiesidan. Portföljstrategen Arturo Arques på Swedbank Investment Center För närvarande är tillväxten starkare i USA än den är i Europa. Vi ser USA som den starkaste ekonomiska regionen. Men den höga värderingen på börsen talar för att vi inte ska vara alltför positiva till USA. Vi är också observanta på vad diskussionerna om skuldtaket och nedtrappningen av den expansiva penningpolitiken kommer innebära för den amerikanska marknaden. I Europa är värderingen på aktiemarknaderna lägre. Från den synpunkten är Europa intressantare. Å andra sidan är osäkerheten större i Europa, för vi har ännu inte sett samma vändning i ekonomin som i USA. Konjunkturen förväntas dock vända snart i flera europeiska länder. Under augusti har de europeiska börserna stigit mer än börserna i de andra stora regionerna. Vi tror att de kommer fortsätta utvecklas bättre än övriga regioner. För att stimulera ekonomierna kommer de korta räntorna hållas låga. Det bidrar till en fortsatt bra aktiemarknad. I modellportföljen är undervikten på tillväxtmarknader fortsatt stark. Många länder har svag tillväxt och valuta och hög inflation. När dessutom likviditeten stramas åt blir det extra svårt för många av dessa länder att finansiera sina bytesbalansunderskott och stora statsskulder. I Kina har regeringen lovat små stimulansåtgärder för att försöka hålla tillväxten stabil på runt 7 procent. Men det räcker inte för att vi ska ändra vår undervikt, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Kinas efterfrågan behövs Om tillväxten i Kina saktar ned märks det direkt på världens råvarupriser. Oljan är och förblir den viktigaste insatsvaran, priset påverkar ekonomiers möjligheter att växa. Ett högre oljepris är inflationsdrivande och påverkar både företagens transport- och produktionskostnader och hushållens konsumtionsvilja. En riskpremie läggs på det faktiska spotpriset. Priset på Brentolja ökade med 3 dollar per fat direkt när det blev känt att FN:s inspektörer presenterat bevis om gasattackerna i Syrien. På marknaden är man rädd för geopolitiska risker och att krisen nu sprider sig till andra länder i regionen. Syrien i sig producerar inte mycket olja så nu är det fokus på hur de internationella relationerna påverkas och om krisen sprider sig till länder med stor oljeproduktion så som t.ex. Irak och Saudiarabien än hur själva utbudet av olja påverkas, säger Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank. Tillväxtländernas efterfrågan på energi och metaller har fallit, vilket gjort att priserna pressats. Det viktiga Kina Många industrier i tillväxtländer, där man är beroende av sin metall, har investerat i nya anläggningar och står nu med överkapacitet när Kina inte efterfrågar lika mycket som tidigare. Hur stark Kinas tillväxt är är helt avgörande för prisutvecklingen på råvarumarknaderna. Kina står bakom procent av efterfrågan på metaller, säger Hannes Bernéus. Vissa fonder är exponerade mot gruvindustrin som framställer och förädlar metaller, andra är mer exponerade mot gas- och oljebolag. Bankens råvarufond har ungefär hälften metallbolag och hälften gas- och oljebolag i portföljen. När det gäller oljan, är det främst störningar på utbudssidan som har påverkat prisutvecklingen. Det finns många frågetecken kring utbudet, vilket i sig innebär risk, påpekar han. Hur reagerar Opec, är de beredda att höja produktionen, och hur mycket olja kan egentligen Saudiarabien producera? USA på egna ben När tillväxten nu tar fart på den stora amerikanska marknaden, kan den efterfrågan kompensera en del och att USA får ordning på sin egen energimarknad bidrar. Det är en fördel att USA har fått upp produktionen av olja med den nya skifferoljan och skiffergasen. Det ger lägre kostnader för den amerikanska industrin. Förutom att landet blir mer självförsörjande har det även skapats bättre möjligheter att exportera både gas och olja, vilket är positivt, säger Hannes. Slutligen, vad krävs för att råvaruplaceringarna ska bli heta igen? USA är normalt världsekonomins draglok och där ser vi nu successivt bättre makrosignaler. Det stora frågetecknet för råvarumarknaderna är Kinas tillväxttakt framöver. Små förändringar i Kinas tillväxttakt påverkar priserna mycket. Men en generell återhämtning för världsekonomin är positiv för råvarumarknaderna. Man kan även måla upp ett riktigt positivt scenario där ekonomin återhämtar sig och där de neddragningar vi nu ser i produktionskapacitet i gruvorna kommer att leda till kraftiga prisuppgångar. Men detta ligger i så fall något år framåt i tiden, avslutar han. Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank Bild: Shutterstock Hur mycket olja finns det? Störningar på utbudssidan påverkar oljepriset direkt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Syrienkonflikt trappas upp Gasattackerna i Syrien och en förestående insats från USA, liksom oroligheterna i Egypten påverkar de internationella marknaderna just nu. När oron ökar i en region som producerar så mycket av världens olja, en ytterst viktig produktionsresurs, får det förstås konsekvenser? Ja, under sommaren har vi kunnat följa hur råoljepriset stigit successivt. Priset på Brentolja befinner sig i dag mer än 10 procent över de nivåer som noterades i början av sommaren. Detta beror dels på att efterfrågan har ökat, exempelvis i Kina, men förklaringen till prisuppgången finns framför allt att finna på utbudssidan, där både störningar i viktiga produktionsländer som Libyen, Irak och Nigeria samt geopolitiska risker spelar in. På det geopolitiska planet är det för närvarande allra mest fokus på utvecklingen i Egypten respektive i Syrien. Även om Egypten inte är en stor oljeproducent utgör landet ett viktigt nav i regionen. Den polarisering vi nu ser mellan islamister å ena sidan och militären och diverse anti-morsi-grupper å andra sidan riskerar att fördjupas ytterligare i takt med militärens isolering och våldsamma behandling av anhängare till Muslimska Brödraskapet. Vad betyder det? Det ökar risken för att islamister, både i och utanför Egypten, i större utsträckning radikaliseras då de utestängs från de politiska kanalerna, vilket på sikt kan utgöra en destabiliserande faktor för hela regionen. Men så länge inte oroligheterna hotar framkomligheten i den för energimarknaden så viktiga Suezkanalen ser jag dock ingen risk för en direkt påverkan på oljepriset. Världssamfundet har krävt att sanningen kommer fram om de gasattacker som rapporterats ha skett i Syrien mot civila. Sedan FN:s säkerhetsråd misslyckats med att komma överens om ett internationellt ingripande riktas nu all uppmärksamhet mot hur frågan behandlas i den amerikanska kongressen. Obama spelar ett högt spel när han använder kongressen för att rättfärdiga en attack, med tanke på hur handlingsförlamad kongressen har varit den senaste tiden. Jag tror ändå att vi kommer få se en amerikanskt ledd attack. Däremot har jag svårt att tro att det kommer röra sig om annat än en begränsad, mer symbolisk attack. Risken är ändå att en sådan räcker för att eskalera konflikten, vilket bland annat kan leda till ytterligare spridningseffekter i regionen. Vi har redan sett att Irak, som är ett viktigt oljeproducerande land, drabbats då produktionen minskat i takt med att säkerhetsnivån försämrats då bland annat viktiga oljeledningar skadats. En annan viktig fråga är vad som kommer att komma efter ett eventuellt maktskifte i Syrien. Detta med tanke på frånvaron av en samlad opposition och den mängd militanta grupper som agerar i landet. Förutom Syrien och Egypten kommer det i höst även bli viktigt att hålla ögonen på Iran-konflikten, då förhandlingar med väst om landets kärnprogram återupptas. Med tanke på det spända läget i regionen generellt skulle en upptrappning också kring Iran kunna få kännbara effekter på oljepriset. Med tanke på ovanstående har jag svårt att tro på annat än ett fortsatt högt oljepris i höst. Så länge det inte blir fråga om några extrema nivåer kommer dock inte den globala återhämtningen äventyras. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Bild: Shutterstock Oljepriset påverkas mycket av politiska konflikter som påverkar utbudet av olja. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Med tid att vänta på avkastning Värdeinvestering som strategi är åter i ropet. Sett över en lång tidsperiod är avkastningen märkbart högre än vid andra investeringar. Värdeinvesterare dras inte med i det kortsiktiga flockbeteendet på börsen. De följer tålmodigt sin strategi, år efter år. Tråkigt kanske, men ofta väldigt lönsamt. Warren Buffet, en av världens rikaste personer och värdeinvesterare Warren Buffet, en av världens rikaste personer, är sannolikt också den mest kände värdeinvesteraren. Han har skapat sin förmögenhet genom att målmedvetet använda fundamental analys som grund för sina investeringar. Han har följt den amerikanska tradition som inleddes 1928 när britten Benjamin Graham började undervisa i värdeinvestering på Columbia Business School. Graham anses vara värdeinvesteringens fader och har inspirerat många framgångsrika placerare genom åren. Att vara värdeinvesterare handlar till stor del om att gå mot strömmen. Att inte följa flockbeteendet på börsen utan köpa när alla andra vill sälja och sälja när andra vill köpa. Långsiktig disciplin Värdeinvesterare jobbar inte spekulativt och kortsiktigt. De har en disciplinerad investeringsstrategi och är extremt långsiktiga. Efter noggranna undersökningar och analyser köper de aktier i bolag som de kommer att leva med i flera år. Så här säger Sven Norfeldt, en av landets främsta värdeinvesterare, om hur han ser på korta, snabba klipp jämfört med en långsiktigt genomtänkt strategi. Jag kan förstå att många vill känna kittlet i magen och försöka göra snabba vinster. Men då handlar det mer om ett spelbeteende, som ju väldigt sällan är lönsamt. Då är det bättre att göra som vi, köpa ett riktigt bra och kvalitativt företag fundamentalt billigt och sedan ha kvar det många år i portföljen. Kanske lite tråkigare, men du slipper fjärilar i magen, och förtjänsten blir avsevärt bättre, menar Sven Norfeldt, som äger det internationella investmentbolaget Dunross & Co. Fonder baserade på värdeinvestering har ofta ett bra track record sett över lång tid. Odin och Skagen är två norska kapitalförvaltare som kunnat se flera av sina fonder växa kraftigt i värde. Det gäller även danska Sparinvest som lyckats med sin uttalade strategi att hitta undervärderade bolag med låg skuldsättning, solid balansräkning och stabil intjäningsförmåga. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 >>> I Norden är det framför allt dessa förvaltningshus som uttalat sysslar med värdeinvestering. Internationellt sett finns det många stora kapitalförvaltare som är duktiga värdeinvesterare, såväl från Europa, USA och Japan, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I Sverige har vi inte riktigt samma tradition kring värdeinvestering. Carnegies Sverigefond har en värdeorienterad angreppsstil med fokus på stabila svenska kvalitetsbolag. Swedbank Robur Global High Dividend och Sweden High Dividend fokuserar på att hitta uthålliga högutdelande globala och svenska aktier, något som även har nära koppling till en värdeinvesterares placeringsstrategi, konstaterar Niklas. Sven Norfeldt, ägaren av det internationella investmentbolaget Dunross & Co Värdeinvestarens principer Investera i verksamheter som du själv kan förstå dig på. Bolagen ska ha stabila och förutsägbara vinster. Vinsterna ska överensstämma med kassaflödet. Bolaget bör ha ett starkt varumärke som möjliggör pricing power, det vill säga det är slutkunden som betalar om kostnaderna ökar. Företagsledningen ska vara självständig och äga aktier i bolaget enligt pilotskolans filosofi. Behåll aktien så länge som möjligt. Tiden är en vän till fantastiska bolag och en ovän till mediokra, enligt Warren Buffet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Tajming är svårt Den som ska ägna sig åt värdeinvesteringar måste vara envis och konsekvent och inte överge sin strategi. Det säger Odin Fonders vd Michael Gunnarsson. Varför har kapitalförvaltare som ägnar sig åt värdeinvestering ofta ett bra track record? Vi tror att bolag som genererar värde även kommer att generera avkastning och kursutveckling över tid. Det som kännetecknar värdeförvaltning är till stora delar sunt förnuft och tålmodighet. Det handlar om att vara konsekvent och trogen sin förvaltningsfilosofi i alla marknadscykler. Varför är det främst norska och danska fondförvaltare som förknippas med värdeinvestering? Det beror nog på att ODIN, Skagen och Sparinvest varit lyckosamma i sin förvaltning under väldigt lång tid. Egentligen är det nog en tillfällighet att just dessa länders fonder lyckats bra. Det är snarare ett nordiskt drag att vi är långsiktiga, vill göra egna analyser och noggranna när vi väljer bolag. Michael Gunnarsson, vd ODIN Fonder Sverige Vilka fondförvaltare i Norden är närmast till hands att välja om jag som placerare vill satsa på värdeinvestering? Vi på Odin har använt vår förvaltningsfilosofi sedan vi startade 1990 och ger dig flera fonder att välja på. Men om jag ska nämna några konkurrenter tycker jag, förutom dem jag redan har nämnt, att Didner & Gerge, Enter, Lannebo och Labrusca Family Office gör ett bra jobb. Varför är det inte ännu fler svenska placerare som intresserar sig för värdeinvestering, när denna strategi visar så goda avkastningsresultat? Det beror främst på att placerare generellt sett är väldigt kortsiktiga och påverkas mycket av bolagens kvartalsrapporter. Det kan vara svårt att se på sin investering långsiktigt utan du vill vara aktiv och agera. Men det är väldigt svårt att tajma marknaden. Mindre investerare har en tendens att sälja när det är billigt och köpa när det är dyrt. Hur långsiktig behöver man vara för att lyckas med värdeinvestering? Jag brukar säga minst fem år, gärna längre för att få en riktigt god avkastning. Den som är kortsiktig ska inte hålla på med värdeinvestering. Vissa kanske tycker att denna förvaltningsfilosofi är tråkig men har man en långsiktig horisont på sitt sparande kan jag garantera att värdeinvestering lönar sig. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Får fler att träna i Norden I mars 2006 öppnade Puls & Träning sitt första gym i Hammarby Sjöstad, Stockholm. I dag finns 45 anläggningar och kedjan växer med ett nytt gym i månaden. Förra året inleddes en satsning i Finland där gymkedjan expanderar snabbt. Konceptet med relativt små gym som ligger i direkt anslutning till bostadsområden har visat sig fungera väl. Den som blir medlem hos Puls & Träning uppskattar ofta att det är lätt att kunna ta sig till sin träningslokal som är tillgänglig en stor del av dygnet. Puls & Träning har öppet alla dagar från till På så vis blir träningen lättillgänglig och vi märker att det är viktigt för våra medlemmar, säger Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av kedjans nya franchisetagare. I samma anda har vi valt att stoppa intag av medlemmar när vi når ett visst maxantal på varje anläggning. Då blir det aldrig trångt i lokalen och alla kan träna i den takt de vill. Genom att jobba på det sättet prioriterar vi medlemmarnas kvalitet på träningen, menar Janne Bjurman. Att sätta ett medlemstak för respektive gym är ett annorlunda sätt att jobba på. Många andra gym försöker ta in så många medlemmar som möjligt, men sätter i stället tidsbegränsningar vid sina löpband och träningsmaskiner. Puls & Tränings helhetskoncept fungerar även ur ekonomisk synvinkel. Med en omsättning på 50 miljoner kronor och ett resultat på 3,5 miljoner tar man klivet ut på den nordiska marknaden. Efter noggrann research valdes Norge och Danmark bort i nuläget och valet föll på en satsning i Finland. Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av Puls & Tränings nya franchisetagare Foto: Niklas Vikman Puls & Träning Foto: Linn Adlerz >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 >>> Ta en del av kakan Vi har en bra verksamhet i Sverige och tänkte att vårt koncept borde fungera även i övriga Norden. Vi bedömer att vi har bäst chans att ta marknadsandelar i Finland eftersom finländarna än så länge tränar mindre på gym än norrmän och danskar. Det gör att vi kommer in tidigt på den finska marknaden vilket är en stor fördel. Även finansiellt passar Finland bättre beroende på att det är mer likt Sverige än exempelvis Norge, där bland annat momsreglerna krånglar till det. Eftersom vi vill bygga fräscha gym till bra priser förstod vi att det skulle bli för dyrt i Norge. Då skulle vi vara tvungna att ändra vårt koncept och det vill vi inte, konstaterar Janne Bjurman. Puls & Träning har åtta anläggningar i Finland och tanken är att växa med tio gym per år. Vi har en långsiktig plan där vi hoppas att ha runt 100 anläggningar i Finland. I dagsläget väntar vi med Norge och Danmark. Skulle vi satsa på något ytterligare land skulle det snarare bli Estland. I Sverige siktar vi på att fördubbla antalet anläggningar fram till slutet av 2017, vilket innebär att vi då har runt 100 gym. Vi kommer att fortsätta med gym som vi driver själva, men 90 procent av tillväxten sker med franchise-anläggningar, avslutar Janne Bjurman. Stefan Hällberg Puls & Träning Anläggningar: 45 i Sverige, 8 i Finland. Första gymmet: 2006 i Sverige, 2012 i Finland. Medlemmar: Tillväxttakt antal medlemmar: 30 procent per år (snitt i branschen 15 procent) Anställda: 100, varav de flesta deltidsanställda. Inklusive franchisetagarna och deras anställda blir siffran runt 200 personer. Typ av medlemmar: Medelålder runt 40 år, men stor blandning av åldrar. Utbud: Träningsmaskiner, lösa vikter, gruppträning, PT med mera. Entreprenörens tips: Så tar du företaget till en ny marknad Gör en rejäl research av förutsättningarna i landet vad gäller lagar, byggregler och annat som har betydelse vid en etablering på just den marknaden. Noggrann marknadsundersökning. Ta hjälp av experter och andra personer på plats, så minimeras risken för misstag. Se mer långsiktigt än du gör på hemmamarknaden. En ny marknad tar tid att komma in på och konceptet kan behöva anpassas lokalt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 En birdie i Tjeckien Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna ligger nära den pittoreska staden Celadna i nord-östra Tjeckien. Golfanläggningen består utav två 18-hålsbanor, designade av Miguel Angel Jiménez, av helt olika karaktär, men med mycket vatten. The Old Course invigdes 2004 och har redan under 2009/2010/2011 varit värd för europeiska PGA-tourens tävlingar. Banan känns naturligt belägen i sin vackra omgivning och karaktäriseras av smala fairways, välplacerade bunkrar och där varje hål är unikt. Vad sägs om hål 15 med en ö-green amed ett distraherande vattenfall? Anläggningens område är fulländad med den moderna Prosper Horse Ranch ridskola och det flotta Alpine Mountain Golf Hotel, som gör det till den ideala platsen för mycket mer än golfspel. I priset ingår: Boende tre nätter i delat dubbelrum Delux på Hotell Miura**** inkl frukost och obegränsad entré till hotellets Spa. 2 green fees för ett spel på The Old Course och ett på The New Course. Hotellet ligger bekvämt anslutet längs fairway på hål 7 av The New Course. Flygresan till/från flygplatsen Ostrava Airport tillkommer. Pris, 3 nätter valfritt mellan måndag-torsdag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Pris, 3 nätter fredag-söndag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Erbjudandet gäller under september och oktober 2013 i mån av plats. Tjeckien är ett nytt spännande resmål för golfare. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. För bokning: Genom Concierge Service på tfn alternativt hos Lenka Halusková på Prosper Golf Travel Tfn: Mobil: Vid beställning uppge kod: Mer *Angivna priser styrs av aktuell valutakurs vid bokningstillfälle. Fakta/om banan: Läs mer om The Old Course samt se The New Course ger förutom en magnifik naturupplevelse även variation i spelet eftersom de första 9 hålen påminner om en skotsk links-bana medan de sista 9 hålen spelas invid foten av bergen Beskydy och Lysa Hora. Läs mer om The New Course samt se Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2011. I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2011. I korthet: Strategi under april Säkerhetsavståndet till krutdurken var tillräckligt Krutdurken förblev oantänd av hotande gnistor under april. I arabvärlden fortsätter konflikten i Libyen på i princip oförändrad

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Stigande priser på råvaror och livsmedel

Stigande priser på råvaror och livsmedel ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-09 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Irma Rosenberg SEB SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 2 2011 02 11

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Nr 2 2011 02 11 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Jörgen Kennemar Råvarupriserna stiger på bred front när råvaruproduktionen sviktar Swedbanks totala Råvaruprisindex exklusive energi nådde

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Årssammanfattning 2014 Basic

Årssammanfattning 2014 Basic Årssammanfattning 2014 Basic If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Albert Einstein Förvaltningskommentar Värdeutveckling Investerum Basic Modellportfölj har sedan starten

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

OMX Veckoanalysen Fre 10 april 2015 Skrivet av Per Stolt

OMX Veckoanalysen Fre 10 april 2015 Skrivet av Per Stolt OMX-index (diagram källa: INFRONT) OMX Veckoanalysen Fre 10 april 2015 Skrivet av Per Stolt 11:25 OMX-INDEX (1696): Nytt all-time-high för OMX-terminen! OMX-index fortsätter att stiga trots utdelningarna.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

ANDELSÄGARENS MANUAL

ANDELSÄGARENS MANUAL TILL ATT BÖRJA MED Placeringsfonden Phoebus ANDELSÄGARENS MANUAL Seligson & Co Abp Anders Oldenburg 31.1.2002 Jag önskar alla andelsägare, eller prospektiva sådana, välkomna. Jag har skrivit den här manualen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer