Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända läget i Mellanöstern. Sidan 2 RÅVAROR. När oljepriset ökar kan det påverka den sköra ekonomiska återhämtningen i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna. När tillväxtländerna växer långsammare än tidigare finns nu överskottskapacitet i många av världens gruvor och fabriker. Sidan 3 Merbjudande Slå till bollen i höst Med höstens MER-erbjudande kan du boka boende och spela på den unika Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna i nordöstra Tjeckien. Förutom två 18-hålsbanor lockar ridning och andra aktiviteter. sidan 10 Oljepriset är en oroskälla POLITIK. Det geopolitiska läget är spänt i Mellanöstern vilket bidrar till högre risknivå. Det avspeglas också i att priset på olja ökar. Historiskt har oljan alltid spelat stor roll för världsekonomin då den både påverkar den politiska maktbalansen och påverkar prisutvecklingen. En tålmodig investering Sidan 4 STRATEGI. Långsiktig fundamental analys kan fungera. Det har framgångsrika finansmän som Warren Buffet visat. Värdeinvestering är en strategi som inte går ur tiden. Sidorna 5-7 Så får företaget nya muskler ENTREPRENÖR. Att ta sitt företag till nya marknader kan vara nyckeln till fortsatt tillväxt. Möt Janne Bjurman, delägare i fitnessföretaget Puls & Träning, som lanserar sitt franchisekoncept i Finland. Sidan 8-9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Tips Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 USA och Europa bäst just nu Globala data fortsätter utvecklas positivt, framför allt i industriländerna. Därför väljer Swedbank Investment Center att ligga överviktad på aktiemarknaderna i USA och Europa i sin modellportfölj. Det framgår av dess månadskommentar för september. Investment Center är fortsatt positiv till aktier i förhållande till räntebärande papper. Modellportföljen behåller en övervikt i aktier med 10 procentenheter för aktiva sparare. Vi ligger överviktade i USA och Europa med 3 procentenheter och underviktade på tillväxtmarknader med 6 procentenheter. För Sverige och Asien/Japan har vi neutral vikt, säger Arturo Arques på Swedbank Investment Center. Federal Reserve, Bank of England, ECB och Bank of Japan fortsätter stimulera marknaderna med likviditet. Under de närmaste månaderna förväntas dock den amerikanska centralbanken trappa ned stödköpen av obligationer. När stödköpen minskar förväntas obligationsräntorna gå upp, inte bara i USA utan även globalt. Med fortsatt stigande långräntor och fortsatt låga korträntor är den förväntade avkastningen på räntesidan svag i förhållande till den förväntade avkastningen på aktiesidan. Portföljstrategen Arturo Arques på Swedbank Investment Center För närvarande är tillväxten starkare i USA än den är i Europa. Vi ser USA som den starkaste ekonomiska regionen. Men den höga värderingen på börsen talar för att vi inte ska vara alltför positiva till USA. Vi är också observanta på vad diskussionerna om skuldtaket och nedtrappningen av den expansiva penningpolitiken kommer innebära för den amerikanska marknaden. I Europa är värderingen på aktiemarknaderna lägre. Från den synpunkten är Europa intressantare. Å andra sidan är osäkerheten större i Europa, för vi har ännu inte sett samma vändning i ekonomin som i USA. Konjunkturen förväntas dock vända snart i flera europeiska länder. Under augusti har de europeiska börserna stigit mer än börserna i de andra stora regionerna. Vi tror att de kommer fortsätta utvecklas bättre än övriga regioner. För att stimulera ekonomierna kommer de korta räntorna hållas låga. Det bidrar till en fortsatt bra aktiemarknad. I modellportföljen är undervikten på tillväxtmarknader fortsatt stark. Många länder har svag tillväxt och valuta och hög inflation. När dessutom likviditeten stramas åt blir det extra svårt för många av dessa länder att finansiera sina bytesbalansunderskott och stora statsskulder. I Kina har regeringen lovat små stimulansåtgärder för att försöka hålla tillväxten stabil på runt 7 procent. Men det räcker inte för att vi ska ändra vår undervikt, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Kinas efterfrågan behövs Om tillväxten i Kina saktar ned märks det direkt på världens råvarupriser. Oljan är och förblir den viktigaste insatsvaran, priset påverkar ekonomiers möjligheter att växa. Ett högre oljepris är inflationsdrivande och påverkar både företagens transport- och produktionskostnader och hushållens konsumtionsvilja. En riskpremie läggs på det faktiska spotpriset. Priset på Brentolja ökade med 3 dollar per fat direkt när det blev känt att FN:s inspektörer presenterat bevis om gasattackerna i Syrien. På marknaden är man rädd för geopolitiska risker och att krisen nu sprider sig till andra länder i regionen. Syrien i sig producerar inte mycket olja så nu är det fokus på hur de internationella relationerna påverkas och om krisen sprider sig till länder med stor oljeproduktion så som t.ex. Irak och Saudiarabien än hur själva utbudet av olja påverkas, säger Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank. Tillväxtländernas efterfrågan på energi och metaller har fallit, vilket gjort att priserna pressats. Det viktiga Kina Många industrier i tillväxtländer, där man är beroende av sin metall, har investerat i nya anläggningar och står nu med överkapacitet när Kina inte efterfrågar lika mycket som tidigare. Hur stark Kinas tillväxt är är helt avgörande för prisutvecklingen på råvarumarknaderna. Kina står bakom procent av efterfrågan på metaller, säger Hannes Bernéus. Vissa fonder är exponerade mot gruvindustrin som framställer och förädlar metaller, andra är mer exponerade mot gas- och oljebolag. Bankens råvarufond har ungefär hälften metallbolag och hälften gas- och oljebolag i portföljen. När det gäller oljan, är det främst störningar på utbudssidan som har påverkat prisutvecklingen. Det finns många frågetecken kring utbudet, vilket i sig innebär risk, påpekar han. Hur reagerar Opec, är de beredda att höja produktionen, och hur mycket olja kan egentligen Saudiarabien producera? USA på egna ben När tillväxten nu tar fart på den stora amerikanska marknaden, kan den efterfrågan kompensera en del och att USA får ordning på sin egen energimarknad bidrar. Det är en fördel att USA har fått upp produktionen av olja med den nya skifferoljan och skiffergasen. Det ger lägre kostnader för den amerikanska industrin. Förutom att landet blir mer självförsörjande har det även skapats bättre möjligheter att exportera både gas och olja, vilket är positivt, säger Hannes. Slutligen, vad krävs för att råvaruplaceringarna ska bli heta igen? USA är normalt världsekonomins draglok och där ser vi nu successivt bättre makrosignaler. Det stora frågetecknet för råvarumarknaderna är Kinas tillväxttakt framöver. Små förändringar i Kinas tillväxttakt påverkar priserna mycket. Men en generell återhämtning för världsekonomin är positiv för råvarumarknaderna. Man kan även måla upp ett riktigt positivt scenario där ekonomin återhämtar sig och där de neddragningar vi nu ser i produktionskapacitet i gruvorna kommer att leda till kraftiga prisuppgångar. Men detta ligger i så fall något år framåt i tiden, avslutar han. Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank Bild: Shutterstock Hur mycket olja finns det? Störningar på utbudssidan påverkar oljepriset direkt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Syrienkonflikt trappas upp Gasattackerna i Syrien och en förestående insats från USA, liksom oroligheterna i Egypten påverkar de internationella marknaderna just nu. När oron ökar i en region som producerar så mycket av världens olja, en ytterst viktig produktionsresurs, får det förstås konsekvenser? Ja, under sommaren har vi kunnat följa hur råoljepriset stigit successivt. Priset på Brentolja befinner sig i dag mer än 10 procent över de nivåer som noterades i början av sommaren. Detta beror dels på att efterfrågan har ökat, exempelvis i Kina, men förklaringen till prisuppgången finns framför allt att finna på utbudssidan, där både störningar i viktiga produktionsländer som Libyen, Irak och Nigeria samt geopolitiska risker spelar in. På det geopolitiska planet är det för närvarande allra mest fokus på utvecklingen i Egypten respektive i Syrien. Även om Egypten inte är en stor oljeproducent utgör landet ett viktigt nav i regionen. Den polarisering vi nu ser mellan islamister å ena sidan och militären och diverse anti-morsi-grupper å andra sidan riskerar att fördjupas ytterligare i takt med militärens isolering och våldsamma behandling av anhängare till Muslimska Brödraskapet. Vad betyder det? Det ökar risken för att islamister, både i och utanför Egypten, i större utsträckning radikaliseras då de utestängs från de politiska kanalerna, vilket på sikt kan utgöra en destabiliserande faktor för hela regionen. Men så länge inte oroligheterna hotar framkomligheten i den för energimarknaden så viktiga Suezkanalen ser jag dock ingen risk för en direkt påverkan på oljepriset. Världssamfundet har krävt att sanningen kommer fram om de gasattacker som rapporterats ha skett i Syrien mot civila. Sedan FN:s säkerhetsråd misslyckats med att komma överens om ett internationellt ingripande riktas nu all uppmärksamhet mot hur frågan behandlas i den amerikanska kongressen. Obama spelar ett högt spel när han använder kongressen för att rättfärdiga en attack, med tanke på hur handlingsförlamad kongressen har varit den senaste tiden. Jag tror ändå att vi kommer få se en amerikanskt ledd attack. Däremot har jag svårt att tro att det kommer röra sig om annat än en begränsad, mer symbolisk attack. Risken är ändå att en sådan räcker för att eskalera konflikten, vilket bland annat kan leda till ytterligare spridningseffekter i regionen. Vi har redan sett att Irak, som är ett viktigt oljeproducerande land, drabbats då produktionen minskat i takt med att säkerhetsnivån försämrats då bland annat viktiga oljeledningar skadats. En annan viktig fråga är vad som kommer att komma efter ett eventuellt maktskifte i Syrien. Detta med tanke på frånvaron av en samlad opposition och den mängd militanta grupper som agerar i landet. Förutom Syrien och Egypten kommer det i höst även bli viktigt att hålla ögonen på Iran-konflikten, då förhandlingar med väst om landets kärnprogram återupptas. Med tanke på det spända läget i regionen generellt skulle en upptrappning också kring Iran kunna få kännbara effekter på oljepriset. Med tanke på ovanstående har jag svårt att tro på annat än ett fortsatt högt oljepris i höst. Så länge det inte blir fråga om några extrema nivåer kommer dock inte den globala återhämtningen äventyras. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Bild: Shutterstock Oljepriset påverkas mycket av politiska konflikter som påverkar utbudet av olja. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Med tid att vänta på avkastning Värdeinvestering som strategi är åter i ropet. Sett över en lång tidsperiod är avkastningen märkbart högre än vid andra investeringar. Värdeinvesterare dras inte med i det kortsiktiga flockbeteendet på börsen. De följer tålmodigt sin strategi, år efter år. Tråkigt kanske, men ofta väldigt lönsamt. Warren Buffet, en av världens rikaste personer och värdeinvesterare Warren Buffet, en av världens rikaste personer, är sannolikt också den mest kände värdeinvesteraren. Han har skapat sin förmögenhet genom att målmedvetet använda fundamental analys som grund för sina investeringar. Han har följt den amerikanska tradition som inleddes 1928 när britten Benjamin Graham började undervisa i värdeinvestering på Columbia Business School. Graham anses vara värdeinvesteringens fader och har inspirerat många framgångsrika placerare genom åren. Att vara värdeinvesterare handlar till stor del om att gå mot strömmen. Att inte följa flockbeteendet på börsen utan köpa när alla andra vill sälja och sälja när andra vill köpa. Långsiktig disciplin Värdeinvesterare jobbar inte spekulativt och kortsiktigt. De har en disciplinerad investeringsstrategi och är extremt långsiktiga. Efter noggranna undersökningar och analyser köper de aktier i bolag som de kommer att leva med i flera år. Så här säger Sven Norfeldt, en av landets främsta värdeinvesterare, om hur han ser på korta, snabba klipp jämfört med en långsiktigt genomtänkt strategi. Jag kan förstå att många vill känna kittlet i magen och försöka göra snabba vinster. Men då handlar det mer om ett spelbeteende, som ju väldigt sällan är lönsamt. Då är det bättre att göra som vi, köpa ett riktigt bra och kvalitativt företag fundamentalt billigt och sedan ha kvar det många år i portföljen. Kanske lite tråkigare, men du slipper fjärilar i magen, och förtjänsten blir avsevärt bättre, menar Sven Norfeldt, som äger det internationella investmentbolaget Dunross & Co. Fonder baserade på värdeinvestering har ofta ett bra track record sett över lång tid. Odin och Skagen är två norska kapitalförvaltare som kunnat se flera av sina fonder växa kraftigt i värde. Det gäller även danska Sparinvest som lyckats med sin uttalade strategi att hitta undervärderade bolag med låg skuldsättning, solid balansräkning och stabil intjäningsförmåga. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 >>> I Norden är det framför allt dessa förvaltningshus som uttalat sysslar med värdeinvestering. Internationellt sett finns det många stora kapitalförvaltare som är duktiga värdeinvesterare, såväl från Europa, USA och Japan, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I Sverige har vi inte riktigt samma tradition kring värdeinvestering. Carnegies Sverigefond har en värdeorienterad angreppsstil med fokus på stabila svenska kvalitetsbolag. Swedbank Robur Global High Dividend och Sweden High Dividend fokuserar på att hitta uthålliga högutdelande globala och svenska aktier, något som även har nära koppling till en värdeinvesterares placeringsstrategi, konstaterar Niklas. Sven Norfeldt, ägaren av det internationella investmentbolaget Dunross & Co Värdeinvestarens principer Investera i verksamheter som du själv kan förstå dig på. Bolagen ska ha stabila och förutsägbara vinster. Vinsterna ska överensstämma med kassaflödet. Bolaget bör ha ett starkt varumärke som möjliggör pricing power, det vill säga det är slutkunden som betalar om kostnaderna ökar. Företagsledningen ska vara självständig och äga aktier i bolaget enligt pilotskolans filosofi. Behåll aktien så länge som möjligt. Tiden är en vän till fantastiska bolag och en ovän till mediokra, enligt Warren Buffet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Tajming är svårt Den som ska ägna sig åt värdeinvesteringar måste vara envis och konsekvent och inte överge sin strategi. Det säger Odin Fonders vd Michael Gunnarsson. Varför har kapitalförvaltare som ägnar sig åt värdeinvestering ofta ett bra track record? Vi tror att bolag som genererar värde även kommer att generera avkastning och kursutveckling över tid. Det som kännetecknar värdeförvaltning är till stora delar sunt förnuft och tålmodighet. Det handlar om att vara konsekvent och trogen sin förvaltningsfilosofi i alla marknadscykler. Varför är det främst norska och danska fondförvaltare som förknippas med värdeinvestering? Det beror nog på att ODIN, Skagen och Sparinvest varit lyckosamma i sin förvaltning under väldigt lång tid. Egentligen är det nog en tillfällighet att just dessa länders fonder lyckats bra. Det är snarare ett nordiskt drag att vi är långsiktiga, vill göra egna analyser och noggranna när vi väljer bolag. Michael Gunnarsson, vd ODIN Fonder Sverige Vilka fondförvaltare i Norden är närmast till hands att välja om jag som placerare vill satsa på värdeinvestering? Vi på Odin har använt vår förvaltningsfilosofi sedan vi startade 1990 och ger dig flera fonder att välja på. Men om jag ska nämna några konkurrenter tycker jag, förutom dem jag redan har nämnt, att Didner & Gerge, Enter, Lannebo och Labrusca Family Office gör ett bra jobb. Varför är det inte ännu fler svenska placerare som intresserar sig för värdeinvestering, när denna strategi visar så goda avkastningsresultat? Det beror främst på att placerare generellt sett är väldigt kortsiktiga och påverkas mycket av bolagens kvartalsrapporter. Det kan vara svårt att se på sin investering långsiktigt utan du vill vara aktiv och agera. Men det är väldigt svårt att tajma marknaden. Mindre investerare har en tendens att sälja när det är billigt och köpa när det är dyrt. Hur långsiktig behöver man vara för att lyckas med värdeinvestering? Jag brukar säga minst fem år, gärna längre för att få en riktigt god avkastning. Den som är kortsiktig ska inte hålla på med värdeinvestering. Vissa kanske tycker att denna förvaltningsfilosofi är tråkig men har man en långsiktig horisont på sitt sparande kan jag garantera att värdeinvestering lönar sig. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Får fler att träna i Norden I mars 2006 öppnade Puls & Träning sitt första gym i Hammarby Sjöstad, Stockholm. I dag finns 45 anläggningar och kedjan växer med ett nytt gym i månaden. Förra året inleddes en satsning i Finland där gymkedjan expanderar snabbt. Konceptet med relativt små gym som ligger i direkt anslutning till bostadsområden har visat sig fungera väl. Den som blir medlem hos Puls & Träning uppskattar ofta att det är lätt att kunna ta sig till sin träningslokal som är tillgänglig en stor del av dygnet. Puls & Träning har öppet alla dagar från till På så vis blir träningen lättillgänglig och vi märker att det är viktigt för våra medlemmar, säger Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av kedjans nya franchisetagare. I samma anda har vi valt att stoppa intag av medlemmar när vi når ett visst maxantal på varje anläggning. Då blir det aldrig trångt i lokalen och alla kan träna i den takt de vill. Genom att jobba på det sättet prioriterar vi medlemmarnas kvalitet på träningen, menar Janne Bjurman. Att sätta ett medlemstak för respektive gym är ett annorlunda sätt att jobba på. Många andra gym försöker ta in så många medlemmar som möjligt, men sätter i stället tidsbegränsningar vid sina löpband och träningsmaskiner. Puls & Tränings helhetskoncept fungerar även ur ekonomisk synvinkel. Med en omsättning på 50 miljoner kronor och ett resultat på 3,5 miljoner tar man klivet ut på den nordiska marknaden. Efter noggrann research valdes Norge och Danmark bort i nuläget och valet föll på en satsning i Finland. Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av Puls & Tränings nya franchisetagare Foto: Niklas Vikman Puls & Träning Foto: Linn Adlerz >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 >>> Ta en del av kakan Vi har en bra verksamhet i Sverige och tänkte att vårt koncept borde fungera även i övriga Norden. Vi bedömer att vi har bäst chans att ta marknadsandelar i Finland eftersom finländarna än så länge tränar mindre på gym än norrmän och danskar. Det gör att vi kommer in tidigt på den finska marknaden vilket är en stor fördel. Även finansiellt passar Finland bättre beroende på att det är mer likt Sverige än exempelvis Norge, där bland annat momsreglerna krånglar till det. Eftersom vi vill bygga fräscha gym till bra priser förstod vi att det skulle bli för dyrt i Norge. Då skulle vi vara tvungna att ändra vårt koncept och det vill vi inte, konstaterar Janne Bjurman. Puls & Träning har åtta anläggningar i Finland och tanken är att växa med tio gym per år. Vi har en långsiktig plan där vi hoppas att ha runt 100 anläggningar i Finland. I dagsläget väntar vi med Norge och Danmark. Skulle vi satsa på något ytterligare land skulle det snarare bli Estland. I Sverige siktar vi på att fördubbla antalet anläggningar fram till slutet av 2017, vilket innebär att vi då har runt 100 gym. Vi kommer att fortsätta med gym som vi driver själva, men 90 procent av tillväxten sker med franchise-anläggningar, avslutar Janne Bjurman. Stefan Hällberg Puls & Träning Anläggningar: 45 i Sverige, 8 i Finland. Första gymmet: 2006 i Sverige, 2012 i Finland. Medlemmar: Tillväxttakt antal medlemmar: 30 procent per år (snitt i branschen 15 procent) Anställda: 100, varav de flesta deltidsanställda. Inklusive franchisetagarna och deras anställda blir siffran runt 200 personer. Typ av medlemmar: Medelålder runt 40 år, men stor blandning av åldrar. Utbud: Träningsmaskiner, lösa vikter, gruppträning, PT med mera. Entreprenörens tips: Så tar du företaget till en ny marknad Gör en rejäl research av förutsättningarna i landet vad gäller lagar, byggregler och annat som har betydelse vid en etablering på just den marknaden. Noggrann marknadsundersökning. Ta hjälp av experter och andra personer på plats, så minimeras risken för misstag. Se mer långsiktigt än du gör på hemmamarknaden. En ny marknad tar tid att komma in på och konceptet kan behöva anpassas lokalt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 En birdie i Tjeckien Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna ligger nära den pittoreska staden Celadna i nord-östra Tjeckien. Golfanläggningen består utav två 18-hålsbanor, designade av Miguel Angel Jiménez, av helt olika karaktär, men med mycket vatten. The Old Course invigdes 2004 och har redan under 2009/2010/2011 varit värd för europeiska PGA-tourens tävlingar. Banan känns naturligt belägen i sin vackra omgivning och karaktäriseras av smala fairways, välplacerade bunkrar och där varje hål är unikt. Vad sägs om hål 15 med en ö-green amed ett distraherande vattenfall? Anläggningens område är fulländad med den moderna Prosper Horse Ranch ridskola och det flotta Alpine Mountain Golf Hotel, som gör det till den ideala platsen för mycket mer än golfspel. I priset ingår: Boende tre nätter i delat dubbelrum Delux på Hotell Miura**** inkl frukost och obegränsad entré till hotellets Spa. 2 green fees för ett spel på The Old Course och ett på The New Course. Hotellet ligger bekvämt anslutet längs fairway på hål 7 av The New Course. Flygresan till/från flygplatsen Ostrava Airport tillkommer. Pris, 3 nätter valfritt mellan måndag-torsdag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Pris, 3 nätter fredag-söndag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Erbjudandet gäller under september och oktober 2013 i mån av plats. Tjeckien är ett nytt spännande resmål för golfare. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. För bokning: Genom Concierge Service på tfn alternativt hos Lenka Halusková på Prosper Golf Travel Tfn: Mobil: Vid beställning uppge kod: Mer *Angivna priser styrs av aktuell valutakurs vid bokningstillfälle. Fakta/om banan: Läs mer om The Old Course samt se The New Course ger förutom en magnifik naturupplevelse även variation i spelet eftersom de första 9 hålen påminner om en skotsk links-bana medan de sista 9 hålen spelas invid foten av bergen Beskydy och Lysa Hora. Läs mer om The New Course samt se Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Juristen: Så förblir ni goda vänner JURIDIK. Genom att se över dina testamenten, förmånstagarförordnanden och kompanjonavtal kan du undvika många konflikter i framtiden. Magnus Kårén, jurist på Varbergs

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG 32015 VÄXER SNABBT I GÖTEBORG Christer Byhr, hans rådgivare Jakob Skough och en Fiat 1100 Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2015 Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens

Läs mer

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret

Advice. Ett rum med egen utsikt. Fokus: Teamwork på kontoret Advice En tidning från Swedbank i Luxemburg l Nr 1 2014 2 FASTIG HETSBYRÅN ÖPPNAR I PORTUGAL 7 KRISHÄRDAR OROAR MARKNADEN 8 MED ENKEL BILJETT TILL SHANGHAI Ett rum med egen utsikt Frida Ivarsson förverkligade

Läs mer

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7

Advice. Drömträffen! Analys: Hur länge kan vi rida på den perfekta placeringsvågen? sid 7 Advice 3 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2013 Peter Forsbergs goda gärning 7 råd vid husköp i frankrike 8 victoria silvstedt om placeringar Drömträffen! Golfbanan Los Naranjos

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga?

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga? Ny tidning! Nr 1, 2015-02-01 Värdeinvestering på svenska AMHULT 2 Bygger för framtiden Picanol Ett lysande undantag i en medioker bransch? Norska banker Stabila och lönsamma, men billiga? 1 Välkommen till

Läs mer