Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända läget i Mellanöstern. Sidan 2 RÅVAROR. När oljepriset ökar kan det påverka den sköra ekonomiska återhämtningen i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna. När tillväxtländerna växer långsammare än tidigare finns nu överskottskapacitet i många av världens gruvor och fabriker. Sidan 3 Merbjudande Slå till bollen i höst Med höstens MER-erbjudande kan du boka boende och spela på den unika Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna i nordöstra Tjeckien. Förutom två 18-hålsbanor lockar ridning och andra aktiviteter. sidan 10 Oljepriset är en oroskälla POLITIK. Det geopolitiska läget är spänt i Mellanöstern vilket bidrar till högre risknivå. Det avspeglas också i att priset på olja ökar. Historiskt har oljan alltid spelat stor roll för världsekonomin då den både påverkar den politiska maktbalansen och påverkar prisutvecklingen. En tålmodig investering Sidan 4 STRATEGI. Långsiktig fundamental analys kan fungera. Det har framgångsrika finansmän som Warren Buffet visat. Värdeinvestering är en strategi som inte går ur tiden. Sidorna 5-7 Så får företaget nya muskler ENTREPRENÖR. Att ta sitt företag till nya marknader kan vara nyckeln till fortsatt tillväxt. Möt Janne Bjurman, delägare i fitnessföretaget Puls & Träning, som lanserar sitt franchisekoncept i Finland. Sidan 8-9 Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Tips Redaktionen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 USA och Europa bäst just nu Globala data fortsätter utvecklas positivt, framför allt i industriländerna. Därför väljer Swedbank Investment Center att ligga överviktad på aktiemarknaderna i USA och Europa i sin modellportfölj. Det framgår av dess månadskommentar för september. Investment Center är fortsatt positiv till aktier i förhållande till räntebärande papper. Modellportföljen behåller en övervikt i aktier med 10 procentenheter för aktiva sparare. Vi ligger överviktade i USA och Europa med 3 procentenheter och underviktade på tillväxtmarknader med 6 procentenheter. För Sverige och Asien/Japan har vi neutral vikt, säger Arturo Arques på Swedbank Investment Center. Federal Reserve, Bank of England, ECB och Bank of Japan fortsätter stimulera marknaderna med likviditet. Under de närmaste månaderna förväntas dock den amerikanska centralbanken trappa ned stödköpen av obligationer. När stödköpen minskar förväntas obligationsräntorna gå upp, inte bara i USA utan även globalt. Med fortsatt stigande långräntor och fortsatt låga korträntor är den förväntade avkastningen på räntesidan svag i förhållande till den förväntade avkastningen på aktiesidan. Portföljstrategen Arturo Arques på Swedbank Investment Center För närvarande är tillväxten starkare i USA än den är i Europa. Vi ser USA som den starkaste ekonomiska regionen. Men den höga värderingen på börsen talar för att vi inte ska vara alltför positiva till USA. Vi är också observanta på vad diskussionerna om skuldtaket och nedtrappningen av den expansiva penningpolitiken kommer innebära för den amerikanska marknaden. I Europa är värderingen på aktiemarknaderna lägre. Från den synpunkten är Europa intressantare. Å andra sidan är osäkerheten större i Europa, för vi har ännu inte sett samma vändning i ekonomin som i USA. Konjunkturen förväntas dock vända snart i flera europeiska länder. Under augusti har de europeiska börserna stigit mer än börserna i de andra stora regionerna. Vi tror att de kommer fortsätta utvecklas bättre än övriga regioner. För att stimulera ekonomierna kommer de korta räntorna hållas låga. Det bidrar till en fortsatt bra aktiemarknad. I modellportföljen är undervikten på tillväxtmarknader fortsatt stark. Många länder har svag tillväxt och valuta och hög inflation. När dessutom likviditeten stramas åt blir det extra svårt för många av dessa länder att finansiera sina bytesbalansunderskott och stora statsskulder. I Kina har regeringen lovat små stimulansåtgärder för att försöka hålla tillväxten stabil på runt 7 procent. Men det räcker inte för att vi ska ändra vår undervikt, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Kinas efterfrågan behövs Om tillväxten i Kina saktar ned märks det direkt på världens råvarupriser. Oljan är och förblir den viktigaste insatsvaran, priset påverkar ekonomiers möjligheter att växa. Ett högre oljepris är inflationsdrivande och påverkar både företagens transport- och produktionskostnader och hushållens konsumtionsvilja. En riskpremie läggs på det faktiska spotpriset. Priset på Brentolja ökade med 3 dollar per fat direkt när det blev känt att FN:s inspektörer presenterat bevis om gasattackerna i Syrien. På marknaden är man rädd för geopolitiska risker och att krisen nu sprider sig till andra länder i regionen. Syrien i sig producerar inte mycket olja så nu är det fokus på hur de internationella relationerna påverkas och om krisen sprider sig till länder med stor oljeproduktion så som t.ex. Irak och Saudiarabien än hur själva utbudet av olja påverkas, säger Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank. Tillväxtländernas efterfrågan på energi och metaller har fallit, vilket gjort att priserna pressats. Det viktiga Kina Många industrier i tillväxtländer, där man är beroende av sin metall, har investerat i nya anläggningar och står nu med överkapacitet när Kina inte efterfrågar lika mycket som tidigare. Hur stark Kinas tillväxt är är helt avgörande för prisutvecklingen på råvarumarknaderna. Kina står bakom procent av efterfrågan på metaller, säger Hannes Bernéus. Vissa fonder är exponerade mot gruvindustrin som framställer och förädlar metaller, andra är mer exponerade mot gas- och oljebolag. Bankens råvarufond har ungefär hälften metallbolag och hälften gas- och oljebolag i portföljen. När det gäller oljan, är det främst störningar på utbudssidan som har påverkat prisutvecklingen. Det finns många frågetecken kring utbudet, vilket i sig innebär risk, påpekar han. Hur reagerar Opec, är de beredda att höja produktionen, och hur mycket olja kan egentligen Saudiarabien producera? USA på egna ben När tillväxten nu tar fart på den stora amerikanska marknaden, kan den efterfrågan kompensera en del och att USA får ordning på sin egen energimarknad bidrar. Det är en fördel att USA har fått upp produktionen av olja med den nya skifferoljan och skiffergasen. Det ger lägre kostnader för den amerikanska industrin. Förutom att landet blir mer självförsörjande har det även skapats bättre möjligheter att exportera både gas och olja, vilket är positivt, säger Hannes. Slutligen, vad krävs för att råvaruplaceringarna ska bli heta igen? USA är normalt världsekonomins draglok och där ser vi nu successivt bättre makrosignaler. Det stora frågetecknet för råvarumarknaderna är Kinas tillväxttakt framöver. Små förändringar i Kinas tillväxttakt påverkar priserna mycket. Men en generell återhämtning för världsekonomin är positiv för råvarumarknaderna. Man kan även måla upp ett riktigt positivt scenario där ekonomin återhämtar sig och där de neddragningar vi nu ser i produktionskapacitet i gruvorna kommer att leda till kraftiga prisuppgångar. Men detta ligger i så fall något år framåt i tiden, avslutar han. Hannes Bernéus, aktiemäklare på Varbergs Sparbank Bild: Shutterstock Hur mycket olja finns det? Störningar på utbudssidan påverkar oljepriset direkt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Syrienkonflikt trappas upp Gasattackerna i Syrien och en förestående insats från USA, liksom oroligheterna i Egypten påverkar de internationella marknaderna just nu. När oron ökar i en region som producerar så mycket av världens olja, en ytterst viktig produktionsresurs, får det förstås konsekvenser? Ja, under sommaren har vi kunnat följa hur råoljepriset stigit successivt. Priset på Brentolja befinner sig i dag mer än 10 procent över de nivåer som noterades i början av sommaren. Detta beror dels på att efterfrågan har ökat, exempelvis i Kina, men förklaringen till prisuppgången finns framför allt att finna på utbudssidan, där både störningar i viktiga produktionsländer som Libyen, Irak och Nigeria samt geopolitiska risker spelar in. På det geopolitiska planet är det för närvarande allra mest fokus på utvecklingen i Egypten respektive i Syrien. Även om Egypten inte är en stor oljeproducent utgör landet ett viktigt nav i regionen. Den polarisering vi nu ser mellan islamister å ena sidan och militären och diverse anti-morsi-grupper å andra sidan riskerar att fördjupas ytterligare i takt med militärens isolering och våldsamma behandling av anhängare till Muslimska Brödraskapet. Vad betyder det? Det ökar risken för att islamister, både i och utanför Egypten, i större utsträckning radikaliseras då de utestängs från de politiska kanalerna, vilket på sikt kan utgöra en destabiliserande faktor för hela regionen. Men så länge inte oroligheterna hotar framkomligheten i den för energimarknaden så viktiga Suezkanalen ser jag dock ingen risk för en direkt påverkan på oljepriset. Världssamfundet har krävt att sanningen kommer fram om de gasattacker som rapporterats ha skett i Syrien mot civila. Sedan FN:s säkerhetsråd misslyckats med att komma överens om ett internationellt ingripande riktas nu all uppmärksamhet mot hur frågan behandlas i den amerikanska kongressen. Obama spelar ett högt spel när han använder kongressen för att rättfärdiga en attack, med tanke på hur handlingsförlamad kongressen har varit den senaste tiden. Jag tror ändå att vi kommer få se en amerikanskt ledd attack. Däremot har jag svårt att tro att det kommer röra sig om annat än en begränsad, mer symbolisk attack. Risken är ändå att en sådan räcker för att eskalera konflikten, vilket bland annat kan leda till ytterligare spridningseffekter i regionen. Vi har redan sett att Irak, som är ett viktigt oljeproducerande land, drabbats då produktionen minskat i takt med att säkerhetsnivån försämrats då bland annat viktiga oljeledningar skadats. En annan viktig fråga är vad som kommer att komma efter ett eventuellt maktskifte i Syrien. Detta med tanke på frånvaron av en samlad opposition och den mängd militanta grupper som agerar i landet. Förutom Syrien och Egypten kommer det i höst även bli viktigt att hålla ögonen på Iran-konflikten, då förhandlingar med väst om landets kärnprogram återupptas. Med tanke på det spända läget i regionen generellt skulle en upptrappning också kring Iran kunna få kännbara effekter på oljepriset. Med tanke på ovanstående har jag svårt att tro på annat än ett fortsatt högt oljepris i höst. Så länge det inte blir fråga om några extrema nivåer kommer dock inte den globala återhämtningen äventyras. Frida Wallnor, politisk expert på Swedbank Robur Bild: Shutterstock Oljepriset påverkas mycket av politiska konflikter som påverkar utbudet av olja. Ellen Karlberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Med tid att vänta på avkastning Värdeinvestering som strategi är åter i ropet. Sett över en lång tidsperiod är avkastningen märkbart högre än vid andra investeringar. Värdeinvesterare dras inte med i det kortsiktiga flockbeteendet på börsen. De följer tålmodigt sin strategi, år efter år. Tråkigt kanske, men ofta väldigt lönsamt. Warren Buffet, en av världens rikaste personer och värdeinvesterare Warren Buffet, en av världens rikaste personer, är sannolikt också den mest kände värdeinvesteraren. Han har skapat sin förmögenhet genom att målmedvetet använda fundamental analys som grund för sina investeringar. Han har följt den amerikanska tradition som inleddes 1928 när britten Benjamin Graham började undervisa i värdeinvestering på Columbia Business School. Graham anses vara värdeinvesteringens fader och har inspirerat många framgångsrika placerare genom åren. Att vara värdeinvesterare handlar till stor del om att gå mot strömmen. Att inte följa flockbeteendet på börsen utan köpa när alla andra vill sälja och sälja när andra vill köpa. Långsiktig disciplin Värdeinvesterare jobbar inte spekulativt och kortsiktigt. De har en disciplinerad investeringsstrategi och är extremt långsiktiga. Efter noggranna undersökningar och analyser köper de aktier i bolag som de kommer att leva med i flera år. Så här säger Sven Norfeldt, en av landets främsta värdeinvesterare, om hur han ser på korta, snabba klipp jämfört med en långsiktigt genomtänkt strategi. Jag kan förstå att många vill känna kittlet i magen och försöka göra snabba vinster. Men då handlar det mer om ett spelbeteende, som ju väldigt sällan är lönsamt. Då är det bättre att göra som vi, köpa ett riktigt bra och kvalitativt företag fundamentalt billigt och sedan ha kvar det många år i portföljen. Kanske lite tråkigare, men du slipper fjärilar i magen, och förtjänsten blir avsevärt bättre, menar Sven Norfeldt, som äger det internationella investmentbolaget Dunross & Co. Fonder baserade på värdeinvestering har ofta ett bra track record sett över lång tid. Odin och Skagen är två norska kapitalförvaltare som kunnat se flera av sina fonder växa kraftigt i värde. Det gäller även danska Sparinvest som lyckats med sin uttalade strategi att hitta undervärderade bolag med låg skuldsättning, solid balansräkning och stabil intjäningsförmåga. Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 >>> I Norden är det framför allt dessa förvaltningshus som uttalat sysslar med värdeinvestering. Internationellt sett finns det många stora kapitalförvaltare som är duktiga värdeinvesterare, såväl från Europa, USA och Japan, säger Niklas Ekengren, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. I Sverige har vi inte riktigt samma tradition kring värdeinvestering. Carnegies Sverigefond har en värdeorienterad angreppsstil med fokus på stabila svenska kvalitetsbolag. Swedbank Robur Global High Dividend och Sweden High Dividend fokuserar på att hitta uthålliga högutdelande globala och svenska aktier, något som även har nära koppling till en värdeinvesterares placeringsstrategi, konstaterar Niklas. Sven Norfeldt, ägaren av det internationella investmentbolaget Dunross & Co Värdeinvestarens principer Investera i verksamheter som du själv kan förstå dig på. Bolagen ska ha stabila och förutsägbara vinster. Vinsterna ska överensstämma med kassaflödet. Bolaget bör ha ett starkt varumärke som möjliggör pricing power, det vill säga det är slutkunden som betalar om kostnaderna ökar. Företagsledningen ska vara självständig och äga aktier i bolaget enligt pilotskolans filosofi. Behåll aktien så länge som möjligt. Tiden är en vän till fantastiska bolag och en ovän till mediokra, enligt Warren Buffet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Tajming är svårt Den som ska ägna sig åt värdeinvesteringar måste vara envis och konsekvent och inte överge sin strategi. Det säger Odin Fonders vd Michael Gunnarsson. Varför har kapitalförvaltare som ägnar sig åt värdeinvestering ofta ett bra track record? Vi tror att bolag som genererar värde även kommer att generera avkastning och kursutveckling över tid. Det som kännetecknar värdeförvaltning är till stora delar sunt förnuft och tålmodighet. Det handlar om att vara konsekvent och trogen sin förvaltningsfilosofi i alla marknadscykler. Varför är det främst norska och danska fondförvaltare som förknippas med värdeinvestering? Det beror nog på att ODIN, Skagen och Sparinvest varit lyckosamma i sin förvaltning under väldigt lång tid. Egentligen är det nog en tillfällighet att just dessa länders fonder lyckats bra. Det är snarare ett nordiskt drag att vi är långsiktiga, vill göra egna analyser och noggranna när vi väljer bolag. Michael Gunnarsson, vd ODIN Fonder Sverige Vilka fondförvaltare i Norden är närmast till hands att välja om jag som placerare vill satsa på värdeinvestering? Vi på Odin har använt vår förvaltningsfilosofi sedan vi startade 1990 och ger dig flera fonder att välja på. Men om jag ska nämna några konkurrenter tycker jag, förutom dem jag redan har nämnt, att Didner & Gerge, Enter, Lannebo och Labrusca Family Office gör ett bra jobb. Varför är det inte ännu fler svenska placerare som intresserar sig för värdeinvestering, när denna strategi visar så goda avkastningsresultat? Det beror främst på att placerare generellt sett är väldigt kortsiktiga och påverkas mycket av bolagens kvartalsrapporter. Det kan vara svårt att se på sin investering långsiktigt utan du vill vara aktiv och agera. Men det är väldigt svårt att tajma marknaden. Mindre investerare har en tendens att sälja när det är billigt och köpa när det är dyrt. Hur långsiktig behöver man vara för att lyckas med värdeinvestering? Jag brukar säga minst fem år, gärna längre för att få en riktigt god avkastning. Den som är kortsiktig ska inte hålla på med värdeinvestering. Vissa kanske tycker att denna förvaltningsfilosofi är tråkig men har man en långsiktig horisont på sitt sparande kan jag garantera att värdeinvestering lönar sig. Stefan Hällberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Får fler att träna i Norden I mars 2006 öppnade Puls & Träning sitt första gym i Hammarby Sjöstad, Stockholm. I dag finns 45 anläggningar och kedjan växer med ett nytt gym i månaden. Förra året inleddes en satsning i Finland där gymkedjan expanderar snabbt. Konceptet med relativt små gym som ligger i direkt anslutning till bostadsområden har visat sig fungera väl. Den som blir medlem hos Puls & Träning uppskattar ofta att det är lätt att kunna ta sig till sin träningslokal som är tillgänglig en stor del av dygnet. Puls & Träning har öppet alla dagar från till På så vis blir träningen lättillgänglig och vi märker att det är viktigt för våra medlemmar, säger Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av kedjans nya franchisetagare. I samma anda har vi valt att stoppa intag av medlemmar när vi når ett visst maxantal på varje anläggning. Då blir det aldrig trångt i lokalen och alla kan träna i den takt de vill. Genom att jobba på det sättet prioriterar vi medlemmarnas kvalitet på träningen, menar Janne Bjurman. Att sätta ett medlemstak för respektive gym är ett annorlunda sätt att jobba på. Många andra gym försöker ta in så många medlemmar som möjligt, men sätter i stället tidsbegränsningar vid sina löpband och träningsmaskiner. Puls & Tränings helhetskoncept fungerar även ur ekonomisk synvinkel. Med en omsättning på 50 miljoner kronor och ett resultat på 3,5 miljoner tar man klivet ut på den nordiska marknaden. Efter noggrann research valdes Norge och Danmark bort i nuläget och valet föll på en satsning i Finland. Janne Bjurman, delägare och ansvarig för rekryteringen av Puls & Tränings nya franchisetagare Foto: Niklas Vikman Puls & Träning Foto: Linn Adlerz >>> Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 >>> Ta en del av kakan Vi har en bra verksamhet i Sverige och tänkte att vårt koncept borde fungera även i övriga Norden. Vi bedömer att vi har bäst chans att ta marknadsandelar i Finland eftersom finländarna än så länge tränar mindre på gym än norrmän och danskar. Det gör att vi kommer in tidigt på den finska marknaden vilket är en stor fördel. Även finansiellt passar Finland bättre beroende på att det är mer likt Sverige än exempelvis Norge, där bland annat momsreglerna krånglar till det. Eftersom vi vill bygga fräscha gym till bra priser förstod vi att det skulle bli för dyrt i Norge. Då skulle vi vara tvungna att ändra vårt koncept och det vill vi inte, konstaterar Janne Bjurman. Puls & Träning har åtta anläggningar i Finland och tanken är att växa med tio gym per år. Vi har en långsiktig plan där vi hoppas att ha runt 100 anläggningar i Finland. I dagsläget väntar vi med Norge och Danmark. Skulle vi satsa på något ytterligare land skulle det snarare bli Estland. I Sverige siktar vi på att fördubbla antalet anläggningar fram till slutet av 2017, vilket innebär att vi då har runt 100 gym. Vi kommer att fortsätta med gym som vi driver själva, men 90 procent av tillväxten sker med franchise-anläggningar, avslutar Janne Bjurman. Stefan Hällberg Puls & Träning Anläggningar: 45 i Sverige, 8 i Finland. Första gymmet: 2006 i Sverige, 2012 i Finland. Medlemmar: Tillväxttakt antal medlemmar: 30 procent per år (snitt i branschen 15 procent) Anställda: 100, varav de flesta deltidsanställda. Inklusive franchisetagarna och deras anställda blir siffran runt 200 personer. Typ av medlemmar: Medelålder runt 40 år, men stor blandning av åldrar. Utbud: Träningsmaskiner, lösa vikter, gruppträning, PT med mera. Entreprenörens tips: Så tar du företaget till en ny marknad Gör en rejäl research av förutsättningarna i landet vad gäller lagar, byggregler och annat som har betydelse vid en etablering på just den marknaden. Noggrann marknadsundersökning. Ta hjälp av experter och andra personer på plats, så minimeras risken för misstag. Se mer långsiktigt än du gör på hemmamarknaden. En ny marknad tar tid att komma in på och konceptet kan behöva anpassas lokalt. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 En birdie i Tjeckien Golfbanan Prosper Golf Resort Celadna ligger nära den pittoreska staden Celadna i nord-östra Tjeckien. Golfanläggningen består utav två 18-hålsbanor, designade av Miguel Angel Jiménez, av helt olika karaktär, men med mycket vatten. The Old Course invigdes 2004 och har redan under 2009/2010/2011 varit värd för europeiska PGA-tourens tävlingar. Banan känns naturligt belägen i sin vackra omgivning och karaktäriseras av smala fairways, välplacerade bunkrar och där varje hål är unikt. Vad sägs om hål 15 med en ö-green amed ett distraherande vattenfall? Anläggningens område är fulländad med den moderna Prosper Horse Ranch ridskola och det flotta Alpine Mountain Golf Hotel, som gör det till den ideala platsen för mycket mer än golfspel. I priset ingår: Boende tre nätter i delat dubbelrum Delux på Hotell Miura**** inkl frukost och obegränsad entré till hotellets Spa. 2 green fees för ett spel på The Old Course och ett på The New Course. Hotellet ligger bekvämt anslutet längs fairway på hål 7 av The New Course. Flygresan till/från flygplatsen Ostrava Airport tillkommer. Pris, 3 nätter valfritt mellan måndag-torsdag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Pris, 3 nätter fredag-söndag: CZK* ca SEK, per person i delat dubbelrum Erbjudandet gäller under september och oktober 2013 i mån av plats. Tjeckien är ett nytt spännande resmål för golfare. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. För bokning: Genom Concierge Service på tfn alternativt hos Lenka Halusková på Prosper Golf Travel Tfn: Mobil: Vid beställning uppge kod: Mer *Angivna priser styrs av aktuell valutakurs vid bokningstillfälle. Fakta/om banan: Läs mer om The Old Course samt se The New Course ger förutom en magnifik naturupplevelse även variation i spelet eftersom de första 9 hålen påminner om en skotsk links-bana medan de sista 9 hålen spelas invid foten av bergen Beskydy och Lysa Hora. Läs mer om The New Course samt se Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Strategi under februari

Strategi under februari Månadsbrev Februari 2012 Strategi under februari Gryning i väster Det gryningsljus vi kunde skönja under januari tilltog i kraft under februari. Vi brukar ju se gryningsljuset komma från öster, men denna

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer