ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008

2 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8

3 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättföreningen Hälsingör i Malmö får härmed avge sin redovisning för föreningens förvaltning för tiden Styrelse, revisorer och andra funktionärer Ordinarie ledamot Vald t.o.m. Styrelsesuppleanter Gunilla Thernlund (ordf.) 2009 Maud Uppling Ingrid Nilsson 2008 Ingvar Carlsson Kristian Levy 2008 Rolf Nilsson 2008 Karin Juhlén 2008 Revisorer Anders Dunegård Revisorssuppleanter Håkan Persson Valberedning Styrbjörn Thernlund Marie-Louise Hallgren Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Bostadsrättsföreningen bildades 1946 och huset vid Roskildevägen 11 byggdes Föreningens fastighet innehåller totalt 58 bostadsrätter varav 34 avser bostadslägenheter och 24 garageplatser. Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 4 st 1 rum och kokvrå 5 st 2 rum och kök 9 st 3 rum och kök 11 st 4 rum och kök 4 st 5 rum och kök 1 st 6 rum och kök Bostadsarea 3004 m2 Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde Tomten är upplåten med tomträtt Som löper t.o.m till en tomträttsavgift på kronor/år Fastigheten var fullvärdeförsäkrad hos Sveland 2008 Förvaltning/Organisationsanslutning Ekonomisk förvaltning har utförts av Braheds Förvaltning AB. Föreningen är ansluten till SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum).

4 Brf Hälsingör 3 Underhåll Under året har en underhållsplan upprättats med stöd av konsult från SBC samt energideklarationen utförd av Ångpanneföreningen. Upphandling och planering har skett för relining av avloppsrören, byte av elcentralen och elledningar på vind och källare samt ny styroch reglerutrusning och ny cirkulationspump i värmecentralen. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma samt en extrastämma rörande återgång till stadgeenligt uttag av årsavgifter samt införande av gemensam el samt två informationsmöten. Styrelsen har hållit protokollförda möten. Vi har också haft en mycket lyckad 60-årsfest den andra advent i trädgården med medlemmar från 0-99 år. Nya medlemmar 5 nya medlemmar har under året beviljats inträde i föreningen nämligen Mattias Furumalm och Frida Runesson, Louise Croneman och Göran Hellberg samt Lina Sjögren. Utträde ur föreningen har beviljats för Lillebill och Sven-Erik Rydeman, Åke Tuvert samt Ella Hallenquist. Anställda Föreningen har inga anställda, utan alla tjänster köps. Föreningens resultat och ställning Resultat och ställning Nettoomsättning Resultat Balansomslutning Ekonomi: Föreningen har tidigare under några år inte avsatt stadgeenligt belopp till underhållsfonden och på så sätt kunnat hålla avgifterna låga. Underhållsbehovet kommer att öka de närmaste åren, vi kommer förutom de redan planerade åtgärderna bl.a. att behöva lägga om taket, byta vattenledningar, stigarledningar för elen samt förnya tvättstugan i C-trappan. Av den anledningen behöver vi öka avsättningen till underhållsfonden och låna upp i storleksordningen 5-6 miljoner kr under de närmaste 5 åren. Styrelsen prioriterar de åtgärder som kan sänka driftskostnaderna. En höjning av avgiften med 7 % till 2009 beslöts. Styrelsen för också diskussioner om möjligheten av att medlemmarna tillför en extra insats som alternativ till att låna upp pengar för underhållet. Förslag till disposition av föreningens resultat Styrelsen föreslår att årets överskott på kr överförs till underhållsfonden, som därefter uppgår till kronor.

5 Brf Hälsingör 4 Resultaträkning Intäkter Hyresintäkter lokaler Årsavgifter BRF Övriga ersättningar, intäkter SUMMA INTÄKTER Driftskostnader Inköp av material och varor Fastighetsskötsel/städ, Hissbesiktning Reparationer Hisskötsel El Uppvärmning Vatten avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Kabel TV Fastighetsskatt Summa Driftskostnader Förvaltningskostnader Representation Kontorsmaterial 207 Tele och Porto Styrelsearvoden Revisionsarvoden Årsmöteskostnader Förvaltning Kameral Övriga Förvaltningskostnader Konsultarvoden Bankkostnader Tidningar, tidskrift, facklitt Medlemsavgifter ej avdragsgilla Löner till kollektivanställda Lagstadgad sociala avg Summa Avskrivningar Avskrivningar på byggnader Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter Bank Ränta skattekonto Räntekostn, långfr. skulder Summa finansiella poster Skatt RESULTAT

6 Brf Hälsingör 5 Balansräkning TILLGÅNGAR Not: 31/ / Anläggningstillgångar Byggnader, anskaffningsvärde Fastighetsförbättringar Avskrivningar fastighetsförbättringar Ackumulerade avskrivningar Inventarier Avskrivningar inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattekonto Skattefordran Förutbetald försäkringspremie Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Postgiro Checkkonto Bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Hälsingör 6 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not: 31/ / Eget kapital Inbetalda Insatser Reservfond Underhållsfond Balanserat Resultat Årets Resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Swedbank Swedbank Swedbank Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Personalskatt Lagstadgade sociala avg Övriga Skulder Förutbetalda hyror o avgifter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Pantbrev i fastigheten Ansvarsförbindelser inga inga Noter till Resultaträkning och Balansräkning: Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Uppställningen har ändrats från föregående år för att förtydliga resultaträkningen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta. Not:

8

9

10

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer