Compact. Installatörsmanual. Cetronic / rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst"

Transkript

1 Compact Installatörsmanual 1

2 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation Centralapparaten Inbrottslarm Brandvarning Personlarm Övriga larmtyper och manöverdon... 3 Installationen 3.1 Centralapparaten Inbrottslarmsdetektorer IR-detektor för väggmontage Montera och anslut väggmonterad IR-detektor Flera väggmonterade IR-detektorer och flera ingångar Justera väggmonterad IR-detektor Trådlösa IR-detektorer Brandvarnare Montering av brandvarnare Flera detektorer eller flera ingångar Larm Till och Från Sirener Montering och anslutnig Batteri och nätspänning Lysdioder... 7 Användning 5.0 Att ringa till centralapparaten... 9 Aktuell information... 9 Föregående larm... 9 Tidsstyrning Gemensamma inställningar Larmtelefonnummer Programmera trådlösa detektorer SYSTEMINSTÄLLNINGAR Programmeringsexempel Händelseförlopp vid larm, tabell LOGGER PROGRAMÖVERSIKT Slå på eller av larmet Larm från centralapparaten Vanliga frågor Kundtjänst Tekniska data Tack..... för att du valt Compact/Compact 169(Radio). Den representerar det senaste i teknikväg när det gäller professionella kombinationslarmsystem. Vi är övertygade om att du skall finna Compact vara precis allt som du hoppats på. Enkel att programmera och använda och ändå tekniskt mycket avancerad. Läs noga igenom denna handbok innan du påbörjar installationen av ditt larmsystem. Du bör ägna speciell uppmärksamhet åt avsnittet "Planera din installation". Det är av största vikt att anläggningen projekteras på ett sådant sätt att den inkräktar så lite som möjligt i dina normala vanor. Obefogade larm utgörs nämligen nästan bara av hanteringsfel. Talsyntes används både för att 'prata med' Compact och vid larm om en människa svarar vid larmuppringning. Syntesen är av mycket hög kvalitet och ordförrådet är omfattande för att förståelsegraden skall vara så hög som möjligt. Partena Security (ABAB), SOS Alarmering, Securitas och de allra flesta andra larmcentraler har mottagningsutrustning som kan ta emot larm från Compact. Larmen överförs då inte med tal utan med speciella s.k. dataprotokoll. Att ansluta sitt larm till larmcentral kostar en mindre summa per månad men ger i gengäld en garanterad åtgärd när larmet går. Compact är utvecklad och tillverkas i sin helhet i Sverige. Och i dessa dagar när allt som liknar elektronik tillverkas i Asien är detta lika unikt som Compact själv. Och slutligen, tack för ditt förtroende. Vi är säkra på att vi och våra produkter kommer att motsvara alla dina förväntningar. 2

3 Larm 2.1 Planera din installation Compact är en s.k. kombinationslarmscentral. Det innebär att den klarar de flesta larmtyper som kan vara av intresse för dig. Ytterst beror detta på vilka detektorer som installeras. I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur många detektorer av varje typ som bör finnas för att en anläggning skall ge ett rimligt skydd och vad man skall tänka på när man placerar dessa. 2.2 Centralapparaten. Placeringen av centralapparaten är viktig och bör ägnas nogrann planering. Generellt finns det några regler som skall iakttas. Placera centralapparaten gömd och alltid inom "larmat" område. Fundera igenom sättet att slå på respektive av larmet. Tänk på att de allra flesta falsklarmen är ett resultat av felaktig hantering av larmet. Varje 'onödigt' larm skapar mindre respekt för larmet när det verkligen behövs och kan skapa andra olägenheter för dig som innehavare. Om du har en centralapparat med inbyggd radiomottagare så måste du tänka på att inte placera centralapparaten i närheten av elcentralen eller stora vatten- och avloppsledningar då detta effektivt stör radiomottagning. Ett önskemål i radiosammanhang är givetvis också att centralapparaten placeras så när mitten av huset som möjligt. 2.5 Personlarm. Med personlarm menas sådana larmtyper som avser hot, plötslig sjukdom eller olycksfall. Det kan röra sig om trygghetslarm för äldre eller om hot i butiker. Personlarm kan vara antingen trådanslutna fasta knappar monterade på en undanskymd plats eller trådlösa sändare som bärs runt handen, halsen eller i fickan. Personlarm i våra system får inte förväxlas med överfallslarm som kopplas till Polisen. Överfallslarm kräver nämligen speciell utrustning och speciella installatörer. 2.6 Övriga larmtyper och manöverdon. Våra produkter är s.k. kombinationslarmssystem. Det innebär att de klarar många andra larmtyper än de som hittills diskuterats. Om fuktsensorer ansluts kan du få fuktlarm från diskbänken eller tvättstugan om en översvämning sker. Om temperaturgivare kopplas till centralenheten kan du få larm om temperaturen överstiger eller underskrider en given temperatur i ett rum eller i en kyldisk. Till centralenheten kan olika typer av indikerande enheter anslutas. Vanligast är inomhussirenen som både används för varning och indikering. Inomhussirenen har oftast inte så hög ljudstyrka men detta behövs oftast inte då det huvudsakliga sättet att förmedla larm är via telefonlinjen. Till centralapparaten kan givetvis även utomhussirener anslutas. I flera europeiska länder är dock utomhussirener förbjudna, en utveckling som även nått ett 10-tal svenska kommuner. Bäst är att kontrollera med din kommuns hälsovårdsnämnd. 2.3 Inbrottslarm. Generellt kan man säga att man minst bör larma varje ingångsdörr i bostaden eller området närmast innanför antingen genom magnetkontakter i dörrarna eller ännu hellre med IRdetektorer. IR-detektorer har fördelen att påverkas även om inbrottet skulle ske genom ett olarmat fönster och inkräktaren rör sig i bostaden och kan ofta placeras så att man kan minimera kabeldragning. 2.4 Brandvarning. Begreppet brandlarm är egentligen förbehållet de stora brandlarmsystem som Brandchefen på respektive ort godkänner. Ett riktigare begrepp i villasammanhang är annars brandvarningslarm eller röklarm. De detektorer som används i privatbostäder är inte av den tekniska standard som krävs av professionella brandlarmssystem. Tänk också på att underrätta larmcentralen om du vill att de skall kalla brandkåren omedelbart vid larm. Du blir numera nämligen ofta ersättningsskyldig för ett falskt larm. Placeringen av brandvarnare bör ägnas särskild uppmärksamhet. I köket bör inte brandvarnare placeras. I varje sovrum, eller i rum utanför sovrum, och i trapphus bör brandvarnarna placeras. 3

4 Installationen 3.1 Centralapparaten. Öppna centralapparaten genom att lossa lite på de fyra skruvar som sitter i var och en av långsidorna. Du behöver inte ta bort skruvarna. Skjut locket en bit uppåt och drag det sedan rakt ut. Titta noga på centralapparaten och bekanta dig med dess olika delar. Till vänster sitter kretskortet med de skruvplintar där man ansluter olika typer av detektorer, sirener och andra yttre apparater. Till höger finns det plats för en blyackumulator, av samma typ som i en bil, som underhållsladdas när det finns ström i vägguttaget och försörjer centralapparaten om ett strömavbrott inträffar. Batteriets livslängd är ca 5-6 år. Placera centralapparaten gömd och alltid inom larmat område. Markera hålen på väggen med ett spetsigt föremål. Borra lämpliga hål, plugga om väggen är av sten eller gips, och skruva fast centralapparaten ordentligt. Nu är det dags att ansluta de olika detektorer som du har. Se vidare i följande avsnitt som behandlar hur du monterar och ansluter olika typer av detektorer. Efter det att alla detektorer och eventuella sirener monterats och installerats skall matningsspänning och batteri anslutas. Mer om detta senare. Anslut den medföljande mellanproppen till närmaste telejack. Den medföljande telefonledningen samt mellanpropp är inte kopplade enligt Telia standard, detta är viktigt om skarvning skall ske av telefonledningen, för inkoppling se sid. 17. Det är en fördel om du kan ansluta larmet till det första jacket i huset. Om du ansluter centralen till husets första jack, och om det börjar brinna, kommer larmet givetvis att börja ringa och hindrar därmed också dig att själv använda telefonen tills larmet kvitterats. Tänk därför noga igenom vilken larmtyp du prioriterar och placera centralapparaten därefter. Först letar vi reda på en lämplig plats att montera detektorn på. En vägg eller ett hörn passar bra och orienterat på ett sådant sätt att inte detektorn ser ut genom ett fönster. Om solen lyser på detektorn kan den uppfatta det som just 'värme i rörelse' och indikera. Rikta inte detektorn mot något sorts utblås från eventuell ventilation eller air-condition då detta definitivt är 'värme i rörelse'. Lämplig höjd över golvet är meter. Tänk igenom hur du själv skulle ta dig in i ditt hus eller lägenhet. Placera detektorerna så att dessa vägar bevakas Montera och anslut väggmonterad IRdetektor. Börja med att dela på detektorn. Ta, med hjälp av en kniv eller en borr, försiktigt upp minst två hål i kapslingen för att fästa detektorn på väggen med. Kom också ihåg att ta upp ett hål som du kan dra kabeln igenom. Skruva nu fast detektorn på den plats du valt. Om väggmaterialet så kräver måste du använda montageplugg. IR-detektorn måste anslutas med kabel på två ställen, på plintarna i detektorn samt i centralapparaten. För detta ändamål använder du en kabel med minst 4 och helst 6 ledare med en area av min mm. Skillnaden är om du vill ansluta sabotagekontakten i detektorn. Fråga din återförsäljare om inkopplingsanvisningar. Generellt kan man säga att behovet av sabotagekontroll i hemmiljö är liten jämfört med om detektorn monteras i offentlig miljö. Anslut nu varsin ledare till plintarna för matningsspänning som oftast är märkta 12 VDC, + resp. - och plintarna märkta c respektive n.c. Håll reda på, och skriv gärna upp, färgen på varje kabel. I centralapparaten ansluts motsvarande kablar till plintarna märkta '12V' + resp. - och plintarna märkta 'In1'. Sabotagekontakten i detektorn är oftast märkt "Tamper". I centralapparaten ansluts dessa kablar till "In3". 3.2 Inbrottslarmsdetektorer. De olika typer av inbrottslarmsdetektorer som oftast kommer ifråga vid mindre larminstallatoner är IR-detektorer och magnetkontakter. Magnetkontakten används för att punktbevaka en dörr eller ett fönster som kan vara särskilt utsatt IRdetektorn används för områdesbevakning av ex. ett rum eller ett område innanför en ytterdörr IR-detektor för väggmontage. IR-detektorn mäter, eller snarare indikerar, värme i rörelse. I inbrottslarmet utnyttjas det faktum att en människa, eller för den delen alla däggdjur, alstrar värme. Om vi rör oss i ett rum kan alltså IR-detektorn 'se' detta. Problem kan alltså uppstå om vi vill ha hunden eller katten springande lös därhemma medan vi är borta men mer om detta när vi ställer in IR-detektorn. 4

5 Installationen Flera väggmonterade IR-detektorer och flera ingångar. Centralapparatens närvaroplint OFF ON 3 2 PULSES 1 Om du vill ansluta flera IR-detektorer till samma ingång kan du seriekoppla dessa. Man bör inte ansluta fler än två detektorer till samma ingång då det annars kan vara svårt att analysera problem med falska larm. Vid seriekoppling dras en ledare från ena plinten på centralapparatens ingång till c. på första detektorn. Från n.c. på samma detektor dras en ledare till c på andra detektorn och från n.c. på andra detektorn dras en ledare tillbaka till ingångens andra plint. Låter det komplicerat. Titta på bilden här bredvid så förstår du. Om du vill använda flera detektorer än vad vi rekommenderat ovan och har ingångar lediga, dvs. du inte ansluter några brandvarnare eller nödknappar, kan du använda dessa till att ansluta flera detektorer. Se systeminställning sid 11 om att 'döpa om' ingången så att den passar ihop med den eller de detektorer du anslutit. IR C NC IR C NC Höjdskala Justera väggmonterad IR. Det finns tre saker att justera på en IR-detektor. Känslighet, som är en potentiometer som normalt skall vara inställd på 50 %, antal pulser, som normalt skall vara inställd på 2 och höjden över golvet. Det finns normalt inget skäl att ändra på känslighet eller antal pulser men höjden skall alltid ställas in. Titta på skalan som följer med. Kontrollera vilken inställning som krävs för den aktuella detektorns höjd. Lossa stjärnskruven och flytta kretskortet uppåt eller nedåt till skalan stämmer med aktuellt värde. Skruva försiktigt fast stjärnskruven igen. Sätt byglarna i läge ON och 2 PULSES. Montera tillbaka locket och gör s.k. gångtest. Varje gång du rör dig i det område du tänkt bevaka skall lysdioden i detektorn tändas. När du är tillfreds med detektorns täckningsområde öppnar du locket igen, flyttar bygeln till OFF och monterar tillbaka locket. När dessa åtgärder är gjorda på samtliga IRdetektorer i din installation är IR-detektorerna färdiga. För att säkerställa funktionen skall inga andra fabrikat av IRdetektorer än de som vi levererar användas tillsammans med våra centralapparater. I det fall det uppstår frågor i samband med installationen av dessa så kontaktar du givetvis kundtjänst som hjälper dig med råd och tips om lämplig inkoppling Trådlösa IR-detektorer. De avsnitt som diskuterats tidigare, avseende montering och installation av väggmonterade IR-detektorer, gäller givetvis även för trådlösa sådana med undantaget att de inte behöver anslutas med kabel till centralenheten. Efter det att detektorn har monterats på ett passande ställe så sätter du in ett 9V alkaliskt batteri i luckan i fronten på detektorn. Detektorn har en viss uppvärmningstid så låt den vara i minuter innan du fortsätter installations proceduren. Inne i detektorn finns byglar för 'LED ON / OFF', 'TEST / NORMAL' och '1/2/3 PULSES'. Under tiden du testar detektorn kan byglarna ställas i läget: LED ON - TEST - 2 PULSES. Då kommer nämligen en radiosändning att ske varje gång lysdioden lyser dvs. varje gång detektorn 'ser' dig. När anläggningen tas i normal drift måste byglarna flyttas till läget: LED OFF - NORMAL - 2 PULSES. I annat fall kommer batterilivslängden, som normalt är 9 månader till 1 år, att kraftigt reduceras. På sidan 9 kommer vi att förklara hur trådlösa detektorer programmeras i anläggningen. Viktigt! Detektorn är konstruerad för att dra så lite ström som möjligt från batteriet. Efter inkoppling, och då byglarna satts i normalläge, är detektorn alltid passiv i 3-4 minuter efter att den har registrerat rörelse. Om du vill testa larmet måste alltså den trådlösa IR-detektorn 'vila' i 3-4 minuter innan du går förbi den. Testknappen. På fronten på detektorn finns en liten röd knapp. Den kan du trycka in när du vill och orsakar då en testsändning. Detta skall kvitteras av en kort sirenstöt och orsakar inga larm. 5

6 Installationen Brandvarnare. Det finns många olika typer av detektorer för rök och/eller brand på marknaden. För installationer i normal hemmiljö kan, i de allra flesta fall, typer liknande brandvarnarna oftast vara tillräckliga. Om miljön är speciell, som i kök eller dammiga eller fuktiga utrymmen, måste speciella typer av detektorer användas för att undvika falska larm. Tänk på att falska brandlarm inte bara kan kosta dig stora pengar i utryckningsersättning till Brandkåren utan också tar resurser från dem som kanske behöver dem i just det tillfället Montering av brandvarnare. Börja med att montera detektorn i taket. Välj en plats med god luftcirkulation och så centralt placerad i taket som möjligt. Skruva fast monteringsstycket i taket med de medföljande pluggarna och skruvarna. Brandvarnaren måste anslutas med kabel på två ställen, på plintarna i detektorn samt i centralapparaten. För detta ändamål använder du en kabel med 4 ledare med en area av min mm. Anslut nu varsin ledare till plintarna för matningsspänning som oftast är märkta 12 VDC, + resp. - och plintarna märkta c respektive n.o. Håll reda på, och skriv gärna upp, färgen på varje kabel. I centralapparaten ansluts motsvarande kablar till plintarna märkta '12V' + resp. - och plintarna märkta 'In2' Flera detektorer eller flera ingångar. Om du vill ansluta flera branvarnare till samma ingång kan du seriekoppla dessa. Man bör inte ansluta fler än två detektorer till samma ingång då det annars kan vara svårt att analysera problem med falska larm. Vid seriekoppling dras en ledare från ena plinten på centralapparatens ingång till c. på första detektorn. Från n.c. på samma detektor dras en ledare till c på andra detektorn och från n.c. på andra detektorn dras en ledare tillbaka till ingångens andra plint. På samma sätt kopplas matningsspänningen vidare från den första detektorn till nästa. Innan seriekoppling av detektorer tas i drift måste nu centralen programmeras om. De vänstra plintarna på brandvarnaren, märkta 1 och 2, är avsedda för spänningsmatning från centralapparatens plintar 12 V. De högra, märkta 1 och 2, skall anslutas till centralapparatens plintar märkta "In2". 12V + - NO C NC 3.4 Larm Till och Från. En av de saker som man som anläggningsinnehavare bör lägga ner extra mycket tid och resurser på är hur larmet skall manövreras. De allra flesta falska larm orsakas av hanteringsfel och dominerande är att larmet inte slagits från innan någon gått in i larmat område. Detta kan skapa stora problem och minska din egen och andras respekt för anläggningen. I Compact finns det flera sätt att manövrera larm till och från. Alla sätt är så kallat händelsestyrda, dvs. den senaste manövreringen gäller. Du kan alltid ringa ditt larm och slå till och från. Du kan installera en nyckelförbikopplare vid eller innanför ytterdörren eller låta installera en liten brytare i låset eller använda nyckeln som förbikopplare i kapslingen på centralapparaten. Vad du än väljer bör du noga läsa igenom fördelar och nackdelar nedan. Och du kan alltid ändra dig den dag det passar dig eller din plånbok bättre. Oavsett vilken av ovanstående exempel som används för manövrering av larm, så är de anslutna via tråd till en ingång på larmet och denna ingång måste vara programmerad som en larm till/från ingång. I Compact kan man välja mellan två olika typer av larm till/från, de är s.k. momentana eller latchande. Om en ingång programmeras som larm till/från latchande kommer larmet att ändra status varje gång som brytaren ändrar läge. Ett exempel: en ingång är programmerad som larm till/från latchande och normalt öppen (NO). En nyckelförbikopplare är ansluten till ingången och är ställd i öppet läge, larmet är nu från eftersom normalläget alltid är larm från. Om nu nyckeln ställs i stängt läge så kommer larmet att gå till. Fördelen med latchande typ är att det går att ansluta nyckel förbikopplare, tryckknappar, brytare o.s.v. Nackdelen är att du inte kan ansluta mer än en förbikopplare per ingång. Ingång 4 på Compact är vid leverans ställd enligt ovan. Om en ingång programmeras som larm till/från momentan så väntar sig larmet en puls på ingången för att ändra status. Ett exempel: en ingång är programmerad som larm till/från momentan och normalt öppen (NO). Ett kodlås är anslutet till denna och dess relä är normalt öppet. För att få larmet att gå till måste nu kodlåset ge en puls, d.v.s kodlåsets relä skall åstadkomma en slutning på ingången under ett antal sekunder och sedan återgå till normalläget. Ett ungefärligt medelvärde här är en puls på ca 2 sekunder. Fördelen med denna typ är att flera kodlås kan anslutas på samma ingång, är dessa seriekopplade så anslutes dessa normalt slutna (NC) eller om de är parallellkopplade så anslutes de normalt öppna (NO). Man kan dock inte ansluta en nyckelförbikopplare eller dyl. Närvarolarm och skallarm är de larmtyper som stängs av när larmet slås från. Brandlarm och trygghetslarm är alltid aktivt. 6

7 Installationen 3.5 Sirener. Sirener används i första hand för att indikera och eller informera omgivningen om en inträffad händelse. I s.k. lokallarm är sirenen det enda medlet för information och sirenens prestanda eller ljudnivå är viktig. I uppringande system är sirenens ljudnivå mindre viktig, centralapparaten meddelar omvärlden om händelsen genom uppringning, men sirenen är trots det viktig. Vid inbrott för att få förövaren att avbryta försöket eller vid en brand för att meddela människor i lokalen Montering och anslutning. Börja med att välja plats för montering. Om sirenen skall sitta inomhus bör sirenen monteras på ett sådant ställe att den är svår att tysta. Under ett innertak, högt uppe vid taket och i alla händelser så långt ifrån centralapparaten som möjligt. Dra en tvåledare från centralapparatens plintar till sirenen där du kopplar ihop dessa med sirenen. Röd ledare är plus (+) och röd/svart är minus (-) Batteri och nätspänning. I det fall du har ett batteri ansluter du röd kabel till + polen och svart eller blå kabel till - polen på batteriet. Därefter ansluts nätaggregatet till centralapparatens plintar märkta "AC" och till ett vägguttag. I samband med att batteri eller nätaggregat ansluts skall den röda lysdioden märkt "Info" blinka två gånger. Drifttid på batteriet är normalt mellan 12 till 36 timmar och strömavbrottslarmet utlöses 60 minuter efter det att nätspänningen försvinner Lysdioder Det finns två indikeringsdioder på centralapparaten. Den gröna visar om centralapparaten håller på att ringa medan den vänstra röda har tre funktioner. Om den lyser med fast rött sken är larmet påslaget, om den inte lyser alls är larmet avslaget medan blinkade ljus visar att ett larm har utlösts eller i samband med att larmet slås till. Din centralapparat är nu färdig att ta i drift. Om du har några frågor eller speciella önskemål ber vi dig kontakta kundtjänst. Svart/Röd alt vit/röd 2 Röd 1 7

8 Installationen Ingångar och utgångar. Längst ner på kretskortet finns en rad plintar avsedda för inkoppling av detektorer, sirener och liknande. TalProm ProgramProm Revisions beteckning Säkring Plats för batterikablar Från och med revision 5 är utgångarna, tillsammans med matningen för detektorer, skyddad mot kortslutning med ett s.k. PTC-motstånd. Uppstartsvärden på in- och utgångar: Ut 1 Status Indikering av centralapparatens status, d.v.s vid larm till ger den 5 V, vid larm från 0 V och vid utlöst larm pulserande 5 V. Anpassad för en lysdiod. Kan beställas för 12 VDC, 200 ma. In 1 Närvaro Typ = 1, N.C. In 2 Brand Typ = 2, N.O. In 3 Sabotage Typ = 6, N.C. In 4 Till/Från Typ = 9, N.O. Uppstartsvärden kan ändras under installatörens meny med s.k. 'Systeminställningar'. Revisionsbeteckningen är etsad på kretskortet, du hittar den på den vänstra delen där det står "REV (nummer)", se ovanstående bild. Programvarubeteckningen återfinns på ProgramPrommet, se ovanstående bild. För att kunna hjälpa dig att lösa problem på ett snabbare sätt är det viktigt att du noterar programbeteckning samt revisionsbeteckning och uppger dem när du behöver teknisk hjälp. Ut 2 Siren 12 VDC, max 1 A 12V Detektorer Avbrottsfri matning av detektorer, max 300 ma. AC Matning Spänningsmatning av centralapparaten. 8

9 Användning 5.0 Att ringa till centralapparaten. En av de mera användbara funktioner som finns i din centralapparat är möjligheten att ringa till den. Inte nog med att du kan ändra på inställningar, larmtelefonnummer och lyssna på vad som händer eller har hänt, vi utnyttjar också den möjligheten för att kunna hjälpa dig med analys eller programmering när eller om du inte förstår eller kan. 1. Ring upp ditt larm. Tänk på att du kanske måste gå till grannen för att ringa hem. 2. Centralapparaten svarar första gången efter två och därefter efter inställt antal ringsignaler med sitt telefonnummer; Tryck din kod följt av #. ex. 1234# 4. Centralapparaten säger Ange funktion 5. Ange en funktion i kundmenyn genom att trycka siffran för önskad funktion följt av #. Om någon närvaroingång är påverkad sägs "Närvaro" i annat fall sägs senaste tidpunkten för påverkan. Efter denna information kommer en paus. Den är till för att kunna slå på eller av eluttag i de fall sådana finns installerade. För att manövrera dessa knappar du; 1 # för att slå eluttag till eller 0 # för att slå eluttag från. Detta gäller bara om eluttag finns installerade i din anläggning. Eluttag tillhandahålls av återförsäljaren och skall anslutas till den utgång som programmerats för detta, se systeminställning 28 #. Föregående larm 2 # I centralapparaten lagras de fem senast inträffade larmen tillsammans med information om när det hände och vem som tog emot och kvitterade larmet. Om larmet är äldre än en vecka så presenteras hela datumet i annat fall sägs veckodagen. När centralapparaten sagt; "Ange funktion" trycker du 2 #. "Föregående larm, Tisdag klockan 2 20 å 25 närvarolarm kvitterat av larmtelefonnummer klockan 1 14 å 4 närvarolarm kvitterat av larmtelefonnummer 1" Exempel; Du vill veta vad som händer därhemma. Börja med att ringa upp det telefonnummer som centralapparaten är installerad på. Efter ett förinställt antal ringsignaler, normalt 8, kommer din centralapparat att svara med ditt telefonnummer. " " Knappa nu in den kod som du valt. Vid leverans, och ända till du ändrar den är koden Knappa alltså in; #, eller den kod som du programmerat. "Ange funktion" Aktuell information 1 # Om du vill lyssna på vad som händer just nu så knappar du in 1 # " Aktuell information " " Larm till " " Senaste närvaro klockan 7 å 54" o.s.v Mellan varje meddelande är det en kort paus. Om du vill avbryta pausen trycker du bara # för att omedelbart lyssna på nästa. Avsluta alla svar med #. Kom ihåg # är en bekräftelse på att du är klar med dina inmatningar eller att du är nöjd med tidigare inställning. * # använder du för att gå tillbaka till "ange funktion" eller om centralen sagt "ange funktion" så kopplar du ner linjen genom att trycka * #. Om du inte kopplar ner linjen på detta sätt så sköter centralapparaten detta själv efter ca 30 sekunder. * * # trycker du om du vill höra det senaste meddelandet igen. * * * # trycker du om du vill ta bort en inställning utan att ersätta den med en ny. 9

10 Användning Tidsstyrning 3 # OBSERVERA att denna funktion inte finns i Compact 169 (Compact med radiomottagare). Tidsstyrning är en särskilt användbar funktion för den som har regelbundna vanor eller som ibland glömmer att manuellt slå på eller av larmet. Med hjälp av tidsstyrning kan Compact själv slå på och av larmet vid bestämda tidpunkter olika dagar under veckan. När centralapparaten sagt; "Ange funktion" Trycker du 3 # "Tidsstyrning, ange typ" Om du vill ställa in en tidpunkt för att slå på larmet trycker du 1 # eller om du vill ställa in en tidpunkt för att slå av larmet trycker du 0 #. "Ange tid" Tryck in tiden för manöver enligt (DHHMM) där D är dagnummer, HH är timme och MM är minut. I pausen efter angiven tid kan du radera med ***# Dagnumren är; Alla dagar 0 Måndag 1 Torsdag 4 Söndag 7 Tisdag 2 Fredag 5 Vardagar 8 Onsdag 3 Lördag 6 Helgdagar 9 Ett exempel; Du vill att larmet skall slås på varje vardag klockan och slås av varje vardag klockan Börja med Larm till. Tryck alltså 1 # som svar på frågan "Ange typ". På frågan "Ange tid" svarar du; #, alltså 8 för vardagar, 23 för timme, 00 för minut samt bekräftar som vanligt med #. Fortsätt med larm från. Som svar på frågan "Ange typ" trycker du 0 #. På frågan "Ange tid" svarar du då; #. Upp till trettio olika tidpunkter kan programmeras för manövrering av larm. Gemensamma inställningar 4 # Det finns en rad inställningar i den centralapparat som du, vid uppstart eller vid andra tillfällen, har glädje av att kunna. Under rubriken 'Gemensamma inställningar' finns en rad sådana. Tilldela centralenheten sitt eget telefonnummer, programmerat antal ringsignaler innan den svarar, programmera datum och tid för att nämna några. "Ange funktion" tryck 4 #. "Eget telefonnummer är , ange nytt eget telefonnummer" Tryck in det telefonnummer som centralenheten är ansluten till och avsluta som vanligt med #. Detta är det telefonnummer som centralen säger när den ringer och larmar. Ex # "Eget telefonnummer " "Antal ringsignaler är 8, ange nytt antal" Svara med det antal ringsignaler som du vill skall gå fram innan centralenheten svarar. Om centralenheten är installerad i en villa eller lägenhet där du bor vill du förmodligen hinna svara själv först, om du är hemma, och då kan du programmera lite fler signaler, dvs st. Om du däremot har centralenheten i din sommarstuga, och inte är där, kan du med fördel välja ett mindre antal, dvs Ex. 6 # "Antal ringsignaler är 6" "Datum är klockan 16, 25 å 4, Ange nytt datum och tid" Svara med dagens datum och aktuell tid. Ex # Från och med programversion 1.59 ändrar Compact automatiskt vid sommar/vintertids skifte enligt EU standard. "Nytt datum klockan 16, 10 å 7" "Kodnummer , ange nytt kodnummer" Programmera din egen personliga kod som du använder när du ringer till centralenheten eller för att programmera den. Koden är givetvis hemlig och skall så förbli, lämna bara ut den till ett fåtal personer och sådana som du kan lita på. Om du glömmer koden finns det inget sätt att ta reda på den utan centralenheten måste startas om av en auktoriserad installatör. Koden kan vara 2-6 siffror lång. Ex #. Du kan även gå direkt till den funktion du önskar ändra: Eget telefonnummer 41 # Ringsignaler 42 # Datum och tid 43 # Kodnummer 44 # 10

11 Användning Larmtelefonnummer 5 # Centralapparaten kan ringa en rad olika telefonnummer vid larm. Dessa kan gå till vanliga telefoner, personsökare, biltelefoner och till och med utomlands. Centralapparaten kan också ringa ut genom de flesta växlar. Om ingen svarar på det första numret ringer den nästa osv. tills någon svarar och kvitterar larmet. Knappa som vanligt in din kod följt av # "Ange funktion" Tryck 5 # "Larmtelefonnummer 1, xxx-xxx xx ange nytt larmtelefonnummer 1" Tryck in ett valfritt telefonnummer och avsluta med # Ex # "Larmtelefonnummer 1, " Fortsätt att programmera in dina larmtelefonnummer lika som ovan. Du kan programmera sex telefonnummer men inget hindrar dig att lägga in färre nummer om så önskas. Kom ihåg att du inte kan programmera samma telefonnummer på flera ställen i listan. Centralen säger då "Fel inmatning". När du skall ringa genom växel måste du programmera systeminställning 48 #, sid 13. Direktval Du kan givetvis nå vart och ett av larmtelefonnumren direkt utan att gå igenom hela listan. Tryck 5 1 # för larmtelefonnummer # för larmtelefonnummer 2 osv. Programmera trådlösa detektorer 9 # Om du har trådlösa detektorer i din anläggning måste du 'lära' din centralapparat vilka 'koder' dessa har. En av våra sändares förnämsta egenskaper är nämligen att alla sändare har en unik kod som skapas redan i tillverkningen. På det sättet kan aldrig din grannes radiosändare skapa larm hos dig, något som inte är alldeles ovanligt med andra system. Med varje detektor följer ett papper med koden. Det är en sifferserie med sju siffror, 0, 1, eller 2. När centralenheten skall 'lära' sig en trådlös detektors kod ringer du som vanligt upp centralenheten. När den svarar trycker du din kod följt av #. Exempelvis; Ring upp din centralapparat. Efter det förinställda antalet ringsignaler svarar den med sitt telefonnummer. " " Tryck in din kod följt av #. "Ange funktion" Tryck 9 #. "Kodinställning, ange typ" Tryck "Ange kodinställning" 1 # om du skall installera en IR-detektor 7 # om du skall installera en nöd- eller trygghetssändare. Tryck nu in den kod som finns på papperet som levererats med detektorn # "Ange nummer" Om du vill tilldela trygghetssändaren ett nummer för att lättare identifiera vilken sändare som utlöst ett larm så kan du svara med ett index mellan 1 till 99. Den första trådlösa detektorn är nu installerad i ditt system. Om du har flera gör du bara om proceduren för var och en. Upp till 28 st kan anslutas till en centralapparat. Vid larm till Minicall kommer sändarens nummer samt larmtyp att visas i displayen. Okända radiokoder. Om du inte hittar koden som levereras med våra radiosändare eller av andra skäl vill installera en sändare i systemet kan du förfara enligt följande; Sänd en radiosignal med den sändare du vill installera. I det fall en okänd radiosändare sänt en kod kommer nämligen Compact att lagra denna. På frågan "Ange kod" svarar du 0 # som betyder just okända koder. Nu kommer en kod att presenteras som du får chansen att tilldela en valfri typ. INSTALLATIONSTEST. När du skall installera trådlösa detektorer finns ett enkelt sätt att testa sändarens räckvidd. På framsidan på den trådlösa IRdetektorn finns en liten knapp. Varje gång du trycker på knappen sker en testsändning av en radiosignal. Denna testsändning orsakar inget larm utan är bara till för att du, när du vill, skall kunna kontrollera detektorn och radiosystemet. 11

12 Systeminställningar. Ring först upp Compact som vanligt. När den svarar trycker du kundens kod, som vid leverans är #. Compact säger nu "Ange funktion". Tryck # för att komma in i Systeminställningar. Compact säger: "Systeminställning, ange nummer" Tryck nu den siffra som motsvarar den funktion som du vill förändra enligt den beskrivning som finns på denna och följande sidor. 0 # Uppringning. Med denna funktion kan du bestämma hur Compact skall uppträda när larmet är till respektive frånslaget. Normalt ringer Compact bara vid brand eller trygghetslarm om larmet är frånslaget. Om du vill att den skall ringa vid alla larmtyper utom närvaro eller skallarm när larmet är frånslaget ändras inställningen till 1. Uppstartvärde är 0. Möjliga inmatningar är 0 och 1. 2 # Sirenfunktion. Sirenen tjuter till under ca 0.5 sekunder varje gång du manövrerar larmet till eller från. Detta kan kopplas bort om det är irriterande genom att ändra inställningen till 0. Uppstartsvärde är # N.O. eller N.C. på respektive ingång. Med Compact kan man välja om ingången skall vara n.o. eller n.c. Detta går att göra för varje ingång separat. Uppstartsvärdet är N.O. dvs. en slutning av ingången utlöser larm med undantag för ingång 1 som är N.C. vid uppstart. 3# = Ingång 1 Normalt märkt "Närvaro" 4# = Ingång 2 Normalt märkt "Brand" 5# = Ingång 3 Normalt märkt "Sabotage" 6# = Ingång 4 Normalt märkt "Larm till / från" Möjliga inmatningar är 0 och 1. "0" betyder N.O. och "1" betyder N.C. 7 # 'Tidsfilter' på ingångarna. Ibland kan det vara önskvärt att filtrera insignalerna så att det krävs en lite längre och stabil signal för att utlösa uppringning. Detta kan justeras i denna funktion. Värdet är gemensamt för alla fyra ingångarna. Normalvärdet är att signalen skall finnas i minst 50ms och varje enhet du programmerar motsvarar 50 ms. Uppstartvärde är 5. Möjliga inmatningar är 0 till # Strömavbrottslarm. Du kan justera den tid det tar från strömavbrott, d.v.s att matningsspänningen till Compact försvinner, till Compact larmar för det. Normalvärdet är 60 minuter. Uppstartsvärde är 60. Möjliga inmatningar är ( minuter ) 9 # Ton eller Puls. När Compact skall ringa ut kan man välja mellan tonområde eller pulsområde. Vid uppstart är Compact inställd för tonområde. Pulsområde är 1 medan Tonområde är # Kontroll av telelinjen. Compact kan kontrollera om giltig telelinje finns när larmet slås på. Om det ej finns meddelar Compact detta med fyra sirenstötar. Värdet för linjekontroll är 1 medan ingen linjekontroll har värde 0. Uppstartsvärde är # Tid för siren. I de fall utgången är programmerad som siren kan man ställa aktiveringstiden. Tiden kan programmeras mellan sekunder. Uppstartvärde är # Sirenstöt vid trygghetslarmsaktivering. När du trycker på nödknappen tjuter inomhussirenen till under ett ögonblick som en kvittens. Vill du ta bort denna kvittens anger du värde 0. Vill du att sirenen skall tjuta under hela larmtiden ange värde 2. Uppstartsvärdet är 1. Möjliga inmatningar 0, 1 och # Återstart eller reset av Compact. I vissa situationer kan det vara önskvärt att kunna tömma minnet och börja om från början. Vid värde 1 återstartas systemet. 14 # Larmkvittering via larmförbikopplare. I Compact kan man välja hur larm skall kunna kvitteras. Värde 0 innebär att larm kvitteras uteslutande från telefon. Värde 1 innebär att larm kvitteras från telefon eller när larmet slås till. Värde 2 innebär att larm kvitteras från telefon eller automatiskt när larm slås till eller från. I larmlistan markeras 1 o 2 med att larmet är kvitterat av kodnummer. Uppstartsvärdet är # Ingångarna 1-4 Du kan som installatör definera om ingångarna till vilken typ du vill och på det sättet skapa flera ingångar för varje larmtyp. 15# = Ingång 1 Normalt märkt "Närvaro" 16# = Ingång 2 Normalt märkt "Brand" 17# = Ingång 3 Normalt märkt "Sabotage" 18# = Ingång 4 Normalt märkt "Larm till/från" På frågan Ange värde svarar du med den larmtyp som önskas; TYP 0 = Ingång avstängd TYP 6 = Sabotage TYP 1 = Närvaro TYP 7 = Trygghetslarm TYP 2 = Brand TYP 8 = Fuktlarm TYP 3 = Låg temperatur TYP 9 = Larm till/från, latchande TYP 4 = Hög temperatur TYP 11 = Återkallning TYP 5 = Skallarm TYP 13 = Larm till/från, momentan För mer information om Larm till/från, se sid 5. 12

13 Systeminställningar. 19 # Fördröjning av trygghetslarm. Du kan bestämma hur lång tid larmet skall fördröjas innan larm utlöses. Under denna tid piper inomhussirenen till med jämna mellanrum. Larmet kan då återkallas förutsatt att en ingång programmerats för återkallande. Uppstartvärde 0. Möjliga inmatningar sek # Fördröjning av ingångar. Ingångar som programmerats som närvaro eller skallarm kan fördröjas mellan sek. 20# = Ingång 1 21# = Ingång 2 22# = Ingång 3 23# = Ingång 4 Möjliga inmatningar sek Uppstartvärde är 2 24 # Dag för Tidsstyrt provlarm. Compact med radiomottagare använder denna funktion för att programmera dag och timme när ett provlarm skall sändas. Formatet är DHH, dvs <Dag><TimmeTimme> 1 Måndag 2 Tisdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lördag 7 Söndag 25 # Tid för tidsstyrt provlarm. Compact med radiomottagare använder denna funktion för att programmera minuter när ett provlarm skall sändas. Svara med minuter mellan # Tidsfördröjning vid larm till. Med denna funktion kan du ändra tiden från manövrering av "larm till" och till dess larmet slås på. Uppstartsvärde är 1. Möjliga inmatningar är sekunder. 27 # Fördröjning av närvaro- eller skallarm via radio. Man kan fördröja närvaro- eller skallarmssignaler via radio mellan sekunder. Uppstartsvärdet är # Ändra funktion på utgångarna märkta "Status" och "Siren". Med denna funktion väljer du hur utgångarna skall användas. 0= Utgången normalt märkt Siren. har siren funktion. 1= Utgången normalt märkt Siren. har eluttags* funktion. 2= Utgången normalt märkt Siren. har alternativ telelinje**. 3= Utgången normalt märkt Status. har eluttags* funktion. Uppstartvärde är 0. * Eluttagsfunktion innebär att du med en programmering i "Aktuell information" kan bestämma om utgången, programmerad enligt ovan, skall leverera 0 eller 12 V. Se även sid 8. ** Om utgången normalt märkt Siren. programmerats som alternativ telelinje ger den 12 V ut om Compact inte får kopplingston när den försöker ringa. 29 # Fördröjning vid larm till personsökare. Om du skickar ett larm till personsökare, MBS eller Minicall, kan det ibland vara önskvärt att kunna fördröja uppringningen till nästa telefonnummer för att hinna ringa till Compact och kvittera larmet. Uppstartsvärdet är 0 sekunder. Möjliga inmatningar sekunder. 31 # Kvittering efter uppringning till Minicall. Denna systeminställning gäller bara för Compact. För programmering av denna funktion i Compact 169, se systeminställning För ingen kvittering (uppstartsvärde) 1-4 För kvittering efter valt antal Minicalluppringningar. 34 # Ton eller tid vid Minicall sökning. Vid uppringning till Minicall skall Compact avgöra när överföring ska ske. Detta kan göras på två sätt, med tondetektering eller med en inställbar tid. Om tid väljs anges denna i sekunder och räknas från det att Compact slagit sista siffran i Minicallnumret anger tid i sekunder. Värde 0 innebär tondetektering. Uppstartsvärdet är # Krav på nöd / trygghetslarm via radio. Avgör känsligheten på radiomottagningen. Anges mellan 1 till 15 vilket innebär antal mottagna radiomeddelanden under den tidsperiod som anges i Systeminställning # Kvittering efter uppringning till Minicall. Denna systeminställning gäller bara för Compact 169. För programmering av denna funktion i Compact, se systeminställning För ingen kvittering (uppstartsvärde) 1-4 För kvittering efter valt antal Minicalluppringningar. 38 # Tidskontroll vid radiosignaler. I Compact med radio kan man ställa krav på hur många radiosignaler enligt systeminställning 35 som skall tas emot inom en viss tid för att utlösa larm. Uppstartsvärde är 30 sek. Min. värde är 5 sek. Max. värde är 60 sek. 40 # Telefonnummer för Provlarm I Compact finns provlarmet som kan skickas med jämna mellanrum till ett speciellt telefonnummer. Provlarmet gör tre uppringningsförsök, har det då ej erhållit kvittering så kvitterar det sig själv. Ange telefonnummer Tryck in det telefonnummer som larmet skall ringa vid provlarm och avsluta med #. Ange tid Om du har en Compact utan radio programmeras tidpunkten för Provlarm enligt samma metod som för "Tidsstyrning", se för övrigt sidan 9. Varje tisdag klockan 0205 blir alltså #. Om du har en Compact med radio programmerar du tidpunkten med systeminställning 24 och 25. Här svarar du istället med en tid i sek. (min 60) varefter ett provlarm skickas som test. 13

14 Systeminställningar. 41 # Kod till larmcentral När Compact skall överföra larm till larmcentraler med olika protokoll skall ofta en särskild kod överföras. Compact frågar Ange larmtyp Svara med den typ av larm som skall överföras enligt nedanstående lista; 0 Provlarm 1 Närvarolarm 2 Brandlarm 3 Låg temperatur 4 Hög temperatur 5 Skallarm 6 Sabotagelarm 7 Nöd / Trygghetslarm 8 Fuktlarm 9 Strömavbrottslarm 10 A-Larm Ange kod Kod är den 8-siffriga kod du fått av SOSAB eller annan larmcentral. Upprepa hela denna procedur för alla larmtyper du vill överföra. Om du har fått en kod med färre än 8 siffror fyller du ut med 0 före koden så att det blir # Programversion För att kunna fastställa vilken programversion Compact har finns denna möjlighet att kontrollera detta. 43 # Valfria siffror vid larm till Minicall Denna systeminställning gäller bara för Compact. Här kan du lägga in upp till 9 valfria siffror som kommer att visas på uppringd Minicall vid larm. Siffrorna är kopplade till larmtyp, närvarolarm t.e.x kan alltså ha 9 siffror, brandlarm 9 andra siffror o.s.v. Ange typ Här anger du larmtypen enligt systeminställning 41. Ingen programmering, ange programmering Här matar du in upp till 9 siffror. 44 # Programmering av installatörskod Den 8-siffriga kod som behövs för att komma in i Systeminställningar kan ändras från uppstartsvärdet till en mer personlig kod. Om du skulle glömma denna finns inget annat sätt att komma in i installatörsmenyn än att kallstarta centralapparaten. 45 # Programmering av destinationslista Normalt börjar Compact en larmsekvens med att starta sirenen om utgången är programmerad som siren och sedan ringa telefonnummer 1 till 6. Olika larmtyper kan däremot ha olika sekvenser. Compact frågar "Ange typ". Svara med larmtyp enligt systeminställning 41. Compact frågar "Ange destination. Uppstartsvärdet är där 0 står för sirenen. Vill du istället ha sirenen sist och att larmet skall ringa telefonnumren i ordingen så programmerar du #. Ingenting hindrar givetvis att delar av destinationerna används exempelvis 261# som betyder att larmet ringer först telefonnummer 2, sedan 6 och sist # Justering av klockan. Om den inbyggda klockan skulle gå lite fel, avvikelser upp till 1 minut per dygn kan ibland förekomma beroende på toleranser i komponenterna, kan klockan ruckas. Du kan snabba upp klockan genom att ange 1-5 eller sakta den genom att svara *1-*5 på frågan. 47 # Programmering av protokoll Varje telefonnummer av de sex som Compact kan programmeras med kan gå till larmcentral. För att inte kunden skall kunna ta reda på vilket nummer larmcentralen har och för att larmet skall veta vilket protokoll som skall användas, dvs. vilken typ av mottagare som den skall vänta sig hos centralen, kan du programmera detta individuellt för varje telefonnummer. På frågan Ange telefonnummer svarar du med 0-6, vilket motsvarar larmtelefonnummer 0-6. Du skall alltså inte mata in hela numret. Larmtelefonnummer 0 = provlarm. Kom ihåg att telefonnumret måste då redan ha programmerats. På frågan Ange typ svarar du med; '0' om larmet skall överföras med talsyntes (uppstarts värde). Denna typ används alltså när larmet går till en människa som svarar. '1' om larmet skall skickas med Cetronics eget larm protokoll, kan bara användas till Cetronics utrustning. '2' om larmet skall skickas till larmmottagare med P-100 protokoll '3' om larmet skall skickas till larmmottagare med CPC protokoll. '4' om larmet skall skickas till Minicall. Om denna inställning ändras till något annat värde än 0 så kan, av säkerhetsskäl, ej larmnummer avlyssnas eller ändras. Detta betyder att man måste sätta tillbaka typ till 0 innan man kan lyssna och ändra ett larmtelefonnummer. 48 # Växelprogrammering. Här programmerar du hur centralen skall ringa ut om den är underordnad en telefonväxel. Denna inställning är gemensam för alla larmtelefonnummer. " Telefonfunktion är 0, ange nytt värde " Svara med; 0 för ingen växel (Uppstartsvärde) 1 för växel som genererar en normal kopplingston. 2-5 för växel med onormal kopplingston. Centralens kopplingstonsdetektering byts ut mot en paus mellan 2 till 5 sekunder. Om värde 1 eller 2-5 har valts frågar centralen följande: " Nummer är 0, ange nytt värde " Här programmerar du den eller de siffror centralapparaten skall slå innan den kommer ut på linjen. Normalt är detta en 0:a. 14

15 Programmeringsexempel. Dessa exempel kan vara användbara när du vill kontrollera att alla nödvändiga parametrar är programmerade för en viss funktion. Guiden förutsätter att grundprogrammering samt ev.övrig programmering är avklarad. Numret inom parentes anger sidnumret där du kan hitta inställningen. Vid larmöverföring till larmcentral måste nedanstående parametrar programmeras: Inställning Kommentar 1. Larmtelefonnummer 5 # (10) Tillhandahålls av larmcentral. 2. Kodnummer 41 # (13) Tillhandahålls av larmcentral, en kod per larmtyp, 8 siffror. 3. Protokoll 47 # (13) Tillhandahålls av larmcentral, de två protokoll som kan användas är P-100 eller CPC. Vid larmöverföring till Minicall med valfria siffror måste nedanstående parametrar programmeras: Inställning Kommentar 1. Larmtelefonnummer 5 #(10) Sökarnumret till din Minicall. 2. Valfria siffror 43 #(13) Här matar du in valfria siffror. 3. Protokoll 47 #(13) Här väljer du typ 4. Om du inte vill lägga in valfria siffror, hoppar du över punkt 2. Compact kommer då automatiskt skicka abonnentnummerdelen av " Eget telefonnummer " samt larmtyp. ƒ Vid Provlarmsöverföring, Compact utan radiomottagare, måste nedanstående parametrar programmeras: Inställning Kommentar 1. Telefonnummer för prov- Här matar du in provlarms larm samt tid 40 #(12) mottagarens telefonnummer och önskad tidsintervall. 2. Protokoll 47 #(13) Här väljs typ av mottagare. För Compact med radiomottagare gäller systeminställning 24 och 25 för programmering av tidsintervall. Nedanstående tabell visar händelseförloppet vid larm för olika larmtyper. Tabellen gäller uppstartsvärden och kanske inte stämmer om du har ändrat i någon systeminställning. Loggern. En mycket användbar funktion hos Compact är loggern. I den lagras alla händelser i kronologisk ordning för att installatören skall kunna analysera vad som egentligen hänt i en anläggning. Loggern innehåller de senast 80 händelserna. För att man inte skall behöva 'leta' igenom en så stor mängd information finns särskilda 'snabbval'. Loggern ligger under kundens meny och det finns två tillgängliga kommandon. Med kommando 0 1 # får du en begränsad information för varje händelse med tidangivelse med minutnogrannhet. Med kommando 0 2 # erhåller du fullständig information om händelserna med tidangivelser med sekundnogrannhet och vilken ingång, eller i förekommande fall vilken radiokod, som orsakat händelsen. "Ange typ" Vill du lyssna på alla händelser i loggern, oavsett typ, trycker du bara #. Vill du däremot lyssna på en speciell sorts händelser väljer du typ enligt nedanstående lista och avslutar som vanligt med #. 1 Närvaro 2 Brand 3 Låg temperatur 4 Hög temperatur 5 Skallarm 6 Sabotagelarm 7 Trygghetslarm eller nödlarm 8 Fuktlarm 9 Larm till 10 Larm från Programmering 13 Låg batterispänning i 14 Spänningsavbrott detektor (endast trådlös) När du lyssnar på händelserna i loggern representeras ingång av ordet "typ". "Typ 1" betyder alltså ingång 1 på kretskortet eller den ingång som vid uppstart är märkt 'Närvaro'. Typ 6 Typ 7 Typ 8 Typ 9 Typ 10 Typ 11 betyder Larm Till via radio. betyder Närvarosignal via radio betyder Skallarmssignal via radio betyder sabotagesignal via radio betyder sabotagesignal via kontakt på kretskortet. betyder Trygghetslarm via radio. Programmering typ 5 betyder att larmet har gjort en reset, eller återstart. Programmering typ 0 eller 1 innebär att någon har lyssnat/ ändrat i kundens meny. Programmering typ 2 eller 3 innebär att någon har lyssnat/ ändrat i installatörens meny. 15

16 Programöversikt, Compact 0 #, Uppringning 11 2 #, Sirenfunktion #, N.O. eller N.C. på In 1 - In 4 11 Installatörens manual Compact 7 #, Tidsfilter på ingångar 11 8 #, Strömavbrottslarm 11 Kundens kod # vid uppstart " Ange funktion " > Installatörens kod # vid uppstart > " Systeminställning, ange funktion " För att gå tillbaka, tryck * # > > 9 #, Ton eller puls #, Kontroll av telelinjen #, Tid för siren #, Sirenstöt vid trygghetslarmsaktivering #, Återstart eller reset av Compact #, Larmkvittering via larmförbikopplare 11 > Handbok Compact #, Ingångarna Kod(1234) + 0 #, Larm från Kod(1234) + 1 #, Larm till 19 #, Fördröjning av trygghetslarm #, Fördröjning av ingångar # eller 02 #, Logger 1 #, Aktuell information 8 2 #, Föregående larm 8 3 #, Tidsstyrning 9 0 #, Eluttag från 1 #, Eluttag till 0 #, Larm från 1 #, Larm till 24 #, Dag för tidsstyrt provlarm (Compact 169) #, Tid för tidsstyrt provlarm (Compact 169) #, Tidsfördröjning vid larm till #, Fördröjning av närvaro/skallarm via radio #, Eget telefonnummer 9 42 #, Ringsignaler 9 43 #, Datum, tid 9 44 #, Kundens kodnummer (1234) #, Larmtelefonnummer #, Programmera trådlösa detektorer (Compact 169) #, Ändra funktion på utgångar #, Fördröjning vid larm till personsökare #, Kvittering efter uppr. till Minicall(C) #, Krav på nöd/trygghetslarm via radio #, Kvittering efter uppr. till Minicall(C169) 12 Exempel: Du vill nå systeminställning nr 42 #, " Programversion ". Ring upp centralen. När centralen svarat trycker du första koden ( #). Centralen: "Ange funktion " Tryck in andra koden ( #). Centralen: " Systeminställning, ange funktion " Tryck 42 #. Kom ihåg!! Avsluta alla svar med #. # är en bekräftelse på att du är klar med dina inmatningar eller att du är nöjd med tidigare inställning. * # använder du för att gå tillbaka till "ange funktion" eller om centralen sagt "ange funktion" så kopplar du ner linjen genom att trycka * #. Om du inte kopplar ner linjen på detta sätt så sköter centralapparaten detta själv efter ca 30 sekunder. * * # trycker du om du vill höra det senaste meddelandet igen. * * * # trycker du om du vill ta bort en inställning utan ersätta den med en ny. 38 #, Tidskontroll vid radiosignaler #, Telefonnummer för provlarm #, Kod till larmcentral #, Programversion #, Valfria siffror till Minicall(C) #, Programmering av installatörskod #, Programmering av destinationslista #, Justering av klockan #, Programmering av protokoll #, Växelprogrammering 13 16

17 Användning 6.0 Slå på eller av larmet. Det finns, som tidigare diskuterats, flera olika sätt att slå larm till eller från. Vi börjar med att manövrera larmet från en annan telefon. Ring som vanligt upp din centralapparat. När den svarar knappar du in din kod och avslutar som vanligt med #. I exemplet använder vi koden som centralen har vi leverans; # "Ange funktion" Knappa nu in din kod följt av 1 och # om du vill slå på larmet, eller knappa in din kod följt av 0 och # om du vill slå av larmet. Alltså, med koden 1234 knappar du # om du vill slå på larmet och # om du vill slå av larmet. Centralen bekräftar givetvis med orden; "Larm till" eller "Larm från". Alltså, din kod samt 1 # Larm till din kod samt 0 # Larm från Du kan givetvis lyssna i Aktuell information om larmet är till eller från före eller efter det att du manövrerat larmet. Kom ihåg att eventuella nyckelförbikopplare, kodlås eller andra sätt att slå till eller från larmet lokalt kan stå i vilket läge som helst när du manövrerar larmet från en annan telefon. Om sirenen signalerar fyra gånger när du slår på larmet beror det på att centralapparaten anser att något är fel i anläggningen. Larmet kommer att gå på ändå men med en fördrjöning på två minuter. Oftast beror felindikeringen på att någon av detektorerna indikerar, dvs. en IR-detektor indikerar närvaro, en magnetkontakt talar om att en dörr eller fönster är öppen. Slå av larmet, försök åtgärda felet och slå på larmet igen. Om indikeringen kvarstår ber vi dig att kontakta Kundtjänst. När allt är som det ska vara i din anläggning tjuter inomhussirenen till en gång när du slår på larmet. Att avbryta ett larm. Om nu, trots allt, ett larm skulle inträffa på grund av att du glömt att slå av centralapparaten när du går in så behöver du bara slå av centralapparaten så avbryts eventuella larmuppringningar. Larm som brand och trygghet är alltid 'på'. Om du råkar utlösa en sådan larmtyp av misstag så slår du larmet "TILL" och sedan "FRÅN". Då kvitterar du larmet och uppringning avbryts. Om larmet gått till en larmcentral så måste du ringa dit och berätta vad som hänt och stoppa larmet. En utryckning av väktare kan kosta många hundratals kronor och skall avbrytas så snart som möjligt om den inte behövs. 7.0 Larm från centralapparaten. Det krävs ingen annan utrustning för att ta emot larm från din centralapparat än en vanlig telefon. För att kunna kvittera ett larm och därmed också hindra centralen från att ringa vidare på listan krävs dock en s.k. tontelefon och att mottagaren vet hur man gör. När du blir uppringd av Centralapparaten kommer den att säga var larmet kommer ifrån, vad som hänt, när det hände och ber dig slutligen att kvittera larmet. Vi tar ett exempel. Telefonen ringer och du lyfter luren. Larm från telefonnummer närvarolarm klockan å 16. Kvittera larm Kvittera larmet genom att trycka ditt eget telefonnummer och avsluta med #. Om du trycker fel så upprepas meddelandet tre gånger. Om du inte kvitterar larmet kommer centralapparaten att ringa vidare till nästa telefonnummer osv. Oavsett detta bör du, så snart du hört meddelandet, vidta följande åtgärder. Om du inte har någon tontelefon, och alltså inte kan kvittera larmet, så antecknar du vad du hör och lägger på luren. Ring sedan upp ägaren till larmet eller någon av kontaktpersonerna som finns nedan och berätta vad som hänt. Kvitterar du larmet följer du ägarens instruktioner. Larmet installerat hos: Kontakta i första hand vid larm: Kontakta i andra hand vid larm: Övrig information: 17

18 Vanliga frågor... Tekniska data. Hur programmeras larmet? Kan larmet programmeras med mobiltelefon? Hur fungerar uppringningen vid ett larm? Hur fungerar uppringningen vid provlarm? Vad har den röda och gröna lampan för funktion? Larmet programmeras via en vanlig telefonlinje och en tonvalstelefon. Om du har monterat ett larm i ditt eget hem måste du ringa från ex.vis grannen. Ja, om den har tonval, se mobiltelefonens manual. vid larm rings först destinationslistan tre gånger, sedan väntar centralen 5 min, listan rings en gång, ny väntan i 30 min, listan rings en gång, väntan i en timme, listan rings slutligen en gång. provlarmet gör tre uppringningsförsök, sedan kvitterar det sig själv. Den röda lampan visar larmets status, vid larm till lyser den med fast sken, vid larm från är den släckt och vid ett utlöst larm blinkar den. Den gröna lampan indikerar om larmet försöker att ringa ut. I normalfallet skall denna vara släckt. Kapslingens storlek: 300 x 210 x 50 Vikt: Strömförbrukning: Spänningsmatning: Batteri: Säkring: ca 2,9 kg inkl. batteri normalt ca 20 ma. Vid larm ca 50 ma VDC, alt. 17 VAC Blyackumulator 12 VDC, 2.0 Ah Miniatyrsäkring TR5 500 ma, Trög. ELFA Utgångar: Ut 1 5 VDC max. 5 ma för indikering eller eluttag för fjärrstyrning. Ut 2 12 VDC max ma för siren. 12V 12 VDC, 300 ma för detektormatning. Hur kvitterar jag ett utlöst larm? Ett larm kan kvitteras via en förbikopplare (nyckelförbikopplare, kodförbikopplare m.m) eller via telefon, då kvitterar mottagaren med sitt eget telefonnummer och #. Grundregeln är dock, från uppstart, att ett larm kvitteras när larmenheten manövreras i läge till. Man kan även kvittera larmet genom att bryta all spänning till det under en kort stund. Kundtjänst En av de bästa, och mest uppskattade, möjligheterna med Cetronics centralenheter är att man kan ringa till dem. Man kan programmera om telefonnummer eller någon annan funktion på distans, eller ringa och kontrollera händelser eller programmeringar. Denna funktion kan även vara till stor nytta vid felsökning, (se" Logger", sid.14 ). Ingångar: Teleanslutning: In1 In2 In3 In4 Fyra potentialfria ingångar för valbart n.o. eller n.c. Fritt programmerbara vad avser larmtyp. Ingångarna är vid uppstart programmerade som närvaro-, brand-, sabotagelarm och Larm till/från. Uppstartsvärde: Närvaro Uppstartsvärde: Brand Uppstartsvärde: Sabotage Uppstartsvärde: Larm Till/Från Via mellanpropp. I modularjacket på kretskortet är de två högra framifrån sett inkommande och de två vänstra utgående telelinje. Om du vill rapportera något problem eller önskar tekniskt kundstöd så vänder du dig till din försäljare/installatör. Notera apparattyp och programversion ( se sid. 7 ) på din centralenhet så underlättar detta vid felavhjälpning. Tekniskt kundstöd från Cetronic finns tillgänglig endast för de som köpt produkten direkt från Cetronic. Miljö: 0-40 ºC, icke-kondenserande. 18

Compact. Användarmanual. Cetronic 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand

Compact. Användarmanual. Cetronic 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand Compact Användarmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst CECE 410 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Innehållsförteckning... 2 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning...

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

RB Radio. Installation & Handhavande

RB Radio. Installation & Handhavande RB Radio SE Installation & Handhavande Copyright 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur RB Radio teknisk handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer