Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st"

Transkript

1 Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt och erbjuds inte till allmänheten Sista svarsdag 31 oktober 2012 London 17 september 2012

2 2 Redabs långsiktiga mål är oförändrat; det är att skapa ETT LÅNGSIKTIGT AKTIEVÄRDE FÖR VÅRA AKTIEÄGARE Affärsidé Redabs affärsidé är att Förvärva - Förädla - Förvalta och Försälja fastigheter i centrala London, inom ringleden M25. För att förverkliga idén satsar bolaget i första hand på fastigheter med korta avtal och renoveringspotential. Dessa förädlas och kan därefter hyras ut, säljas eller både och. Bygglov i Jubilee Heights, Kilburn Bygglov för ytterligare fem lägenheter inom Jubilee Heights, Kilburn, erhölls tidigare. Allt är nu klart för att påbörja byggprocessen. Den här nyemissionen är till för att skapa en ekonomisk bas för att starta bygget. En återblick - vad har hänt sedan 2011 Sedan nystarten våren 2011 har Redab Properties Plc utvecklats positivt. Resultat 31 maj ,165. Substansvärdet per aktie har ökat med 6,6 procent (dubbla inflationen). Pågående projekt - Commercial Road Redab har lyckats lösa finansieringen med ett lån från ett privat bolag Parkerhouse Investments Sweden AB. Nyförvärv Just nu jobbar vi på en analys av ett off the market förvärv av en fastighet i ett bra bostadsläge som också är ett bra kontors-/ butiks-/restaurangläge. Det är en gammal fastighet som blir tom i juni 2013 och som har bygglov för på och tillbyggnad. En på och tillbyggnad av fastigheten är tekniskt svårt vilket passar Redab. Återigen saknar vi pengar till förvärvet som ligger på 1,5-2 milj. Heads of Terms finns överenskommet avseende uthyrning av alla de 18 lägenheterna på tre år. Vår advokat sände ut avtalet till den potentiella hyresgästen den 10 september Målsättningen är att få hyresavtalet påtecknat innan september månads utgång Försäljning 106 Hind Grove Den 21 september 2012 inkommer slutlikviden från försäljningen av 106 Hind Grove med c:a 220,000 netto. Ytterligare minst en lägenhet i Östra London ska säljas före årsskiftet Där finns inga lån. Heads of Terms finns överenskommet med hyresgäst för restaurangen. Samma tidsprogram som ovan. Målsättningen för överlämnande till hyresgästen av lägenheterna är maj 2013 och restaurangen juli Framtida reavinster Den 31 maj 2011 hade bolaget c:a 4,25 milj i förluster vilka kan avsättas mot framtida reavinster innan skatt behöver betalas. Detta kan resultera i en möjlig framtida skattebesparing om 1,190,000.

3 Redab Properties Plc affärsmetod 3 Att förvärva nedgångna fastigheter med utvecklingspotential Att finansiera fastighetsköpet, i dagsläget med 100% eget kapital Att förädla fastigheten Att hyra ut fastigheten, sälja den eller både och

4 Är en nyemission med Ny Unit bra? 4 Fördelar för den som tecknar Nya Unitar i nyemissionen Nyemitterade aktier till 43 pence per aktie ligger något lägre än substansvärdet 45,3 pence den 31 maj Lånet (Subordinated Loan) som lämnas till bolaget genererar en årlig ränta på 8 procent, vilken utbetalas årsvis i efterskott. Optionen att få köpa 1,000 aktier till 12,5 pence per aktie i juni 2015 kan ses som en lottsedel med bra odds. Den 31 maj 2012 var substansvärdet 45,3 pence per aktie. Optionen kostar 25 pence nu plus 12,5 pence 1,5 år innan inlösen, d v s 250 betalas nu och Om optionen utnyttjas betalar Du totalt 37,5 pence per aktie. Under förutsättning att Redab Properties Plc lyckas höja substansvärdet per aktie med 10 procent per år ger ökningen per aktie i snitt för investeraren över 11 procent per år inräknat alla delar av den nya uniten och pengar som investerats i tid. Fördelar för Redab Properties Plc om en god teckning och konvertering av gamla lån sker till Nya Unitar i nyemissionen Bolaget får genom att nya unitar tecknas kapital till att starta byggnationen av de fem nya lägenheterna i Kilburn respektive även kanske klara nyförvärv. Om dessutom alla gamla Subordinated Loan omvandlas till nya unitar sjunker bolagets årliga räntekostnad med c:a 60,000. DI 10/

5 Erbjudande: Nyteckning 5 Erbjudandet att teckna i den här nyemissionen genom den presenterade Nya Uniten erbjuder Redab Properties Plc till befintliga aktieägare med vänner och bekanta. Anledningen till erbjudandet är att Redab sedan nystarten våren 2011 har lyckats uppvisa en positiv utveckling med bra projekt i pipelinen. Alla analyser som gjorts av dessa projekt pekar mot bra resultat, under förutsättning att det finns pengar att driva projekten med. I nuvarande ekonomiska klimat är det extremt svårt att få banklån för ett fastighetsbolag till att kunna fortsätta utveckla sina tillgångar. De stora brittiska fastighetsbolagen har genomfört många mycket stora nyemissioner samt vänt sig till privata finansiärer för sina utvecklingsprojekt. Redab Properties Plc har en mycket liten del banklån idag; banklånet utgör c:a 9 procent av bolagets tillgångar, och förfaller till betalning i februari Erbjudande: Investerare Till Aktieägare, vänner och bekanta Redab Properties Plc erbjuder sina aktieägare och deras vänner att teckna i denna nyemission enligt nedan fram till ej senare än den 31 oktober Betalning för en unit = 1,450 som består av: 1,500 aktier för 43 pence = lån med 8% ränta förfallodag 31 december 2016 Option att köpa 1,000 aktier i juni 2015 För optionen betalas 25 pence per aktie nu = 250 I juni 2015 ger optionen rätt till köp av 1,000 aktier för 12,5 pence per aktie = 125

6 Erbjudande: Konvertering lån 6 Alla som tidigare har lämnat lån (subordinated loan) till Redab Properties Plc eller ännu ej sänt in sina debenture dokument är välkomna att nyttja dessa tillgångar för konvertering till den Nya Uniten. Önskar Du behålla Ditt lån oförändrat accepterar Redab det också. Du kan således konvertera (omvandla) dina gamla lån till Nya Unitar enligt nedan fram till ej senare än den 31 oktober Betalning för en unit = 1,450 som består av: 1,500 aktier för 43 pence = lån med 8% ränta förfallodag 31 december 2016 Option att köpa 1,000 aktier i juni 2015 För optionen betalas 25 pence per aktie nu = 250 I juni 2015 ger optionen rätt till köp av 1,000 aktier för 12,5 pence per aktie = 125 DI 31/

7 Detta är Redab Properties Plc 7 Track Record Redab Properties Plc bildades den 27 oktober Verksamheten inleddes den 14 februari Det första Redab bolaget startades 1984, och har varit verksamt med projektutveckling i London sedan Redab Properties Plc har sålt 14 fastigheter under årens lopp, vilket har genererat en vinst på 25 procent. Dessutom har fem utvecklingsobjekt köpts, utvecklats, hyrts ut och sålts till en genomsnittlig vinst om 67 procent. Redab Properties Plc ger ut delårsrapporter för perioden fram till september, december och mars, med nyhetsbrev däremellan. Årsredovisningen ges ut för perioden fram till maj. Bolagsstämma hålls i augusti varje år. Redab Properties Plc har för närvarande 310 aktieägare (10 september 2012). Redab Properties Plc bolagshandlingar såsom stiftelseurkund och bolagsordning, av styrelsen och bolagets Company Secretary samt revisor undertecknad årsredovisning, finns hos bolagets revisor. Efter överenskommelse finns dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna att se. Samtliga handlingar är på engelska och lyder under lagstiftning i England och Wales. Redab Properties Plc påverkades liksom alla andra brittiska fastighetsbolag, av finanskrisen och förlorade c:a 60 procent av sitt substansvärde (från 8,2 till 3,15 milj). Efter nystarten i mars 2011 har en del av substansvärdet redan återskapats; den 31 maj 2012 passerades 4 milj.

8 Möjlig utveckling? 8 Under förutsättning att Redab Properties Plc substansvärde ökar med 10 procent per år pekar siffrorna på en möjlig avkastning för aktieägarna från 45,3 pence den 31 maj 2012 till 66,3 pence den 31 maj Förutsättningen för att ökningen ska kunna bli 10 procent per år är att pengarna finns tillgängliga mycket snart. År 1/ /5 Månader (7) Exit 50 månader Avkastning på insatt kapital 1,450 plus optionen som betalas i juni Subordinated Loan: 555 x 8% x = 185 Aktier: Möjlig ökning av Redab aktien med 10% per år under fyra år från 45,3 pence 31/ till 66,3 pence 31/ = 21 pence minus marginal på säg 3 pence = 18 pence juni 1,500 aktier á 18 pence (66,3-45,3-3 = 18 pence) = 270 1,000 aktier á 25,8 pence (66,3-37,5-3 = 25,8 pence) = 258 Total avkastning 713 Vägd investering med målsättningen att den återbetalas under senare delen av november ,450 över 4,08 år 5, över Vägd investering för jämförelse 6,093 Avkastning 713 = 11,70% per 12 månader på använt kapital Vägd investering 6,093 Ovanstående exempel utgör ingen garanti eller prognos utan tjänar bara som ett räkneexempel vilket baseras på kännedom om Redab Properties Plc och världsekonomin i stort just nu. REDAB Properties Plc Redab Properties Plc, 83 Lower Sloane Street, London SW1W 8DA, England Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Registered in England No REDAB Properties Plc Group VAT Registration No Registered Office: 167 Turners Hill, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9BH, England

D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times

D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times D e l å r s r a p p o r t 1 juni 2012-30 september 2012 The Redab Times 106 Hind Grove, SÅLD! Alla lägenheter i Commercial Road projektet, UTHYRDA! Restaurangen i Commercial Road projektet, UTHYRD! Refinansiering

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012 The Redab Times Delårsrapport 1 juni 31 december 2011 Evening Standard, 11th januari 2012 DI, 17th januari 2012 London 6 februari 2012 2 Redab Properties Plc Inledningsvis några ord om Redab Properties

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s The Redab Times Delårsrapport 1 juni 30 september 2011 Den engelska riksbankschefen uttalar sig Detta är den allvarligaste finansiella krisen åtminstone sedan 1930-talet, om inte någonsin 14 banker har

Läs mer

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64%

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% D E L Å R S R Å P P O R T 1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015 Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% London 20 april 2015 VD HÅR ORDET Fastigheten Jubilee Heights & Cedar Lodge, Kilburn,

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48 Memorandum Ett nyemissionsprospekt från Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014 www.alvsborgsvind.se Org nr 55 65 08-44 48 Enl lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer