D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times"

Transkript

1 D e l å r s r a p p o r t 1 juni september 2012 The Redab Times 106 Hind Grove, SÅLD! Alla lägenheter i Commercial Road projektet, UTHYRDA! Restaurangen i Commercial Road projektet, UTHYRD! Refinansiering i Kilburn, FIXAD! London 29 oktober 2012

2 Redab Properties Plc Några ord från Verkställande Direktören C-G Pettersson om delårssiffrorna och händelser under perioden. Från den 1 juni 2012 har ett antal aktiviteter lösts med positivt resultat. Försäljningen av 106 Hind Grove är genomförd och 221, har överförts till Redabs bankkonto. 18 lägenheter på Commercial Road har hyrts ut till företaget Max Apartments (lägenhetshotell). Hyresavtalet tecknades den 9 oktober Hyresperioden löper över tre år, med en överenskommen hyra på 334,400 per år som höjs med 3 procent var 12:e månad. Någon hyresfri period ges ej. Restaurangen på 663 Commercial Road har nu hyrts ut till en privatperson. Hyresavtalet tecknades den 23 oktober Hyresperioden löper över 15 år, med en överenskommen hyra på 25,000 per år och hyresomförhandling vart femte år. En hyresfri period på sex månader ges. När nu dessa två uthyrningar är på plats kommer Peter Dewar, Crossland Otter Hunt, att påbörja marknadsföringen för att sälja fastigheten med ett begärt pris överstigande 6 milj. En av de största nationella fastighetsmäklarföretagen rekommenderar att vi begär ett pris på 6 milj för de 18 lägenheterna. United Trust Bank Ltd har beviljat Redab ett 15 månader långt lån som ska användas till refinansiering av lånet i Kilburn och att påbörja byggandet av de fem nya lägenheterna där.

3 Fastighetsmarknaden i London Under sommaren började en viss ljusning kunna skönjas på den brittiska ekonomi-himlen. Ett antal välkända affärsmän har presenterat sin syn på framtiden, vilken andas försiktig optimism. Turism: Juli -5% Konstruktion infrastruktur: +38% jämfört med föregående år Export: +2,7% jämfört med föregående år Detaljhandeln: +0,9% jämfört med föregående år Huspriser: England +2,4% Arbetslöshet: 2,590,000, en nedgång med 7,000 under kvartal 2 Produktivitet: 15% under resten av EU-länderna Belåning: 48,913 beviljade lån under augusti 2012, den lägsta siffran på 20 år. För tillfället har 8,6 milj husägare inga lån, vilket beräknas öka till 9,5 milj år ,75 milj husägare har lån. En siffra som beräknas sjunka till 9,3 milj år 2015, vilket innebär att 50,5 procent av alla husägare kommer att vara utan lån. The Daily Mail, 22 september 2012 The Mail on Sunday, 23 september 2012

4 Fastighetsmarknaden i London Lägenhetshyrorna i London slår all time high efter att ha ökat med 4,9 procent jämfört med i augusti Bristen på bostäder i London är fortfarande väldigt stor. The Evening Standard, 21 september 2012

5 Fastighetsmarknaden i London Statistik som saxats ur GLA London Economy Today, september 2012

6 Presentation av nuvarande investering Jubilee Heights & Cedar Lodge, Redab Kilburn Ltd Finansieringen av de fem nya lägenheterna i Kilburn var klar i början av oktober United Trust Bank Ltd ger Redab ett lån på 15 månader. Samma bank var inblandad i finansieringen av projektet 7-9 Bream s Buildings Arbetet med projektets utformning och design påbörjades den 26 oktober Målsättningen är att starta byggprocessen första veckan i januari 2013 och slutföra projektet den 14 oktober Det svåraste beslutet återstår att ta; det är att bestämma försäljningspris. Efter finanskrisen då inga pengar fanns att tillgå, saknas c:a 200,000 bostäder. Då befolkningstillväxten beräknas öka markant under de närmaste åren kommer bristen på bostäder att vara ett problem som är svårt att lösa. Prisökningar i centrala London på bostäder i bästa läge har satt press på områden i utkanten av stan som t ex Kilburn så att priserna även där rör sig uppåt. En bild som presenterades vid bolagsstämman visar hur trycket har ökat på områden där lägre priser råder. En liknande utveckling sker på Finchley Road där har sålt bra, till priser på i genomsnitt 759/sqft. Vår värdering i maj 2012 presenterade ett värde om 2,430,000, vilket motsvarar 430/sqft. I området kring Bond Street beläget endast sex tunnelbanestopp ifrån Kilburn (c:a 10 min) längs Jubilee Line där tunnelbanetågen går var 3-4 minut, ligger priserna på 4,000/sqft. The Daily Mail, 29 september 2012

7 Presentation av nuvarande investering Jubilee Heights & Cedar Lodge, Redab Kilburn Ltd, forts. Finchley Road-projektet som ligger i ett område med företrädesvis bostäder, utan någon central affärsgata (high street) och med tunnelbanan på långt gångavstånd, har uppnått 759/sqft. Kalkylen för utvecklingen av vårt 5,650 sqf projekt kommer inte att förändras mycket vare sig vi försöker på 430/sqft eller 600/sqft. 600/sqft innebär ett pris på 650,000 för en lägenhet med tre sovrum och tillgång till pool och parkering på gården. Det finns dessutom tillgång till en välskött trädgård samt en takterass högst upp. Samtliga lägenheter kommer att ha balkong. 700/sqft innebär ett pris på 790,000 per lägenhet med tre sovrum. Prisnivån måste beslutas nu inför sommaren Prisutvecklingen beror på det allmänna pristrycket i centrala London, vilket beräknas öka. Our main target market for sales is Nigeria Kilburn? 700/sqft 1525/sqft 2000/sqft 3000/sqft 5000/sqft 1000/sqft 3750/sqft 1250/sqft

8 Presentation av nuvarande investering Fastighetsportföljen i östra London, Redab Residential Ltd 106 Hind Grove såldes den 21 september 2012, och försäljningssumman finns nu inne på Redabs bankkonto. Målsättningen är att alla lägenheter ska vara sålda till nästa sommar. Fastighetsadress Hyresintäkt 13 Theseus House 16, Rounton Road 13, Ricardo Street 13, Portree Street 13, Paris House 13, Fairfoot Road 13, Purley House 9,600 Årsintäkt 92,819

9 Presentation av nuvarande investering Commercial Road, Redab Commercial Ltd Dockland Light Railway (DLR) och tågstationen på stambanan Commercial Road Lägenhet 11, innan väggarna har satts upp Korridor, plan 1

10 Presentation av nuvarande investering Commercial Road, Redab Commercial Ltd, forts. Lägenhet 14, innan fasad och mellanväggar är på plats Lägenhet 15 Lägenhet 5, innan rumsindelning skett Lägenhet 1, klar för uppsättning av gipsskivor och därefter målning

11 Utveckling av substansvärdet Substansvärde (Net Asset Value = NAV) Värde per aktie 31 maj 31 maj 30 september Substansvärde 3,480,485 4,087,926 4,282,378 Per aktie: 8,178,138 42,56 pence Per aktie: 9,018,201 45,30 pence 47,48 pence (+4,8%) Nyemission / Konvertering (omvandling) av lån Per den 26 oktober 2012 har vi fått in 35 svar av vilka 72,264 subordinated loans kommer att konverteras/omvandlas till 49 nya unitar, 177,257 subordinated loans kommer att ligga kvar oförändrade, 26 nya unitar har tecknats ( 37,700).

12 Utveckling av substansvärdet per aktie 30 september 2012 Kapitalstruktur 30 september ,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Reserves excl minorities Prepaid & Reserved Costs Defferred Tax Loan from shareholders Loan from Banks Debentures Loan from Partners Share Capital Bonus Issue Capital

13 Finansiering Likvida medel 30 september ,548 Externa lån 30 september 2012 Privatlån 230,000 Kilburn Bristol & West Property Finance ( 150,000 av lånet sitter på ett spärrat konto som 875,000 Totalt externa lån 1,105,000 Lån 30 september 2012 Lån med vinstandel (Debenture) - Redab Residential Ltd att återbetalas tidigt ,285 Övriga aktieägare - Reverslån 1,412,280 T. Ljungberg B.V. - Reverslån 309,223 T. Ljungberg B.V. - Lån med vinstandel i Redab Residential Ltd 373,119 Totalt lån 2,255,907 Totalt alla lån 3,360,907 Bokfört värde / marknadsvärde Kilburn (inklusive uppskrivning 100,000 för erhållet bygglov) 3,012,779 Redab Residential Ltd - östra London 1,436,500 Redab Commercial Ltd - Commercial Road 2,960,302 Totalt bokfört värde / marknadsvärde plus likvida medel 30 september ,168,129

14 Aktiekapitalets utveckling 30 september 2012 i (Pund Sterling) Graham K Jacob Senior Partner Brindley Jacob Företagets revisor År Ändringar Antal Ökning av Totalt antal Totalt utgivna aktier aktiekapitalet aktier aktiekapital 1994 Bolaget bildas Fondemission 49,900 49,900 50,000 50, Fondemission 1:1 50,000 50, , , Fondemission 1:2 50,000 50, , , Fondemission 3:2 225, , , , Fondemission 1:3 125, , , , Fondemission 1:2 250, , , , Fondemission - aktier istället för rta 6,674 6, , , Fondemission 2:5 302, ,669 1,059,343 1,059, Fondemission 1:3 353, ,114 1,412,457 1,412, Fondemission - aktier istället för rta 15,251 15,251 1,427,708 1,427, Nyemission - omvandling lån 72,205 72,205 1,499,913 1,499, Nyemission 122, ,651 1,622,564 1,622, Nyemission 388, ,871 2,011,435 2,011, Fondemission 4:9 893, ,971 2,905,406 2,905, Fondemission - aktier istället för rta 41,776 41,776 2,947,182 2,947, Fondemission 1:3 982, ,394 3,929,576 3,929, Fondemission - aktier istället för rta 63,296 63,296 3,992,872 3,992, Återköp av aktier - 75,850-75,850 3,917,022 3,917, Fondemission - aktier istället för rta 34,874 34,874 3,951,896 3,951, Nyemission 6,639 6,639 3,958,535 3,958, Fondemission - aktier istället för rta 51,540 51,540 4,010,075 4,010, Återköp av aktier ,009,753 4,009, Fondemission 1:6 668, ,345 4,678,098 4,678, Fondemission - aktier istället för rta 54,567 54,567 4,732,665 4,732, Nyemission - omvandling lån 96,894 96,894 4,829,559 4,829, Fondemission - aktier istället för rta 59,063 59,063 4,888,622 4,888, Fondemission - aktier istället för rta 49,497 49,479 4,938,119 4,938, Fondemission 1:4 1,234,449 1,234,449 6,172,568 6,172, Fondemission 1:4 1,543,142 1,543,142 7,715,710 7,715, Återköp av aktier - 10,140-10,140 7,705,570 7,705, Fondemission - aktier istället för rta 60,523 60,523 7,766,093 7,766, Återköp av aktier - Netto - 138, ,068 7,628,025 7,628, Reduktion av nominellt värde från 1 till 30 pence per aktie 2,288, Nyemission 1,381, ,381 9,009,293 2,702, Nyemission 8,908 2,672 9,018,201 2,705,460

15 Resultat- och Balansräkningar 30 september 2012 i (Pund Sterling) Resultaträkning Koncernen 31/ / / / / Kostnader - 932, ,907-3,416,668-1,842, ,932 Intäkter 890, ,701 2,702,842 2,239, ,207 Resultat för Finansiella Int & Kostn - 42, , , ,009-35,725 Finansiella Int & Kostn - 598, , , ,844-72,483 Resultat före skatt - 641, ,639-1,138, , ,208 Skatt 1, ,183-28, Resultat efter skatt - 639,630-90,456-1,166, , ,208 Balansräkning Koncernen Fastigheter inkl 31/ / / / fastighetstillbehör 18,667,793 20,307,872 8,081,317 6,401,110 7,120,050 Fordringar 1,220, , , , ,531 Bank 2,518, , ,481 1,113, ,548 Summa Tillgångar 22,406,216 22,048,247 8,551,944 7,778,946 8,168,129 30/ Kortfristiga skulder 1,245,779 1,108, , , ,844 Skatt Lån från aktieägare 1,134,767 1,330,445 1,684,648 1,728,753 1,721,503 Lån från partners 3,562,483 4,347, , , ,119 Lån med Vinstandel 923, , , , ,285 Banklån 10,130,000 9,690,000 1,630,000 1,105,000 1,105,000 Aktiekapital 7,628,025 7,628,025 2,453,441 2,705,460 2,705,460 Reserver - 2,156,985-2,653,835 1,027,044 1,382,466 1,576,918 Latent skatt Minoritetsägarnas intresse i dotterbolag - 61, ,246 70, ,000 Summa skulder och Eget Kapital 22,406,216 22,048,247 8,551,944 7,778,946 8,168,129

16 Detta är Redab Properties Plc Track record Redab Properties Plc bildades den 27 oktober Verksamheten inleddes den 14 februari Bolaget är ett dotterbolag till Redab Plc. Det första bolaget inom Redab Plc koncernen startade sin verksamhet den 3 december Redab Properties Plc har sålt 14 fastigheter under årens lopp, vilket har genererat en vinst på 25 procent. Dessutom har fem utvecklingsobjekt köpts, utvecklats, hyrts ut och sålts till en genomsnittlig vinst om 67 procent. Redab Properties Plc ger ut delårsrapporter för perioden fram till september, december och mars, med nyhetsbrev däremellan. Årsredovisningar ges ut för perioden fram till maj. Bolagsstämma hålls i augusti varje år. Redab Properties Plc har för närvarande 311 aktieägare (26 oktober 2012). Redab Properties Plc bolagshandlingar såsom stiftelseurkund och bolagsordning, av styrelsen och bolagets Company Secretary samt revisor undertecknad årsredovisning finns hos bolagets revisor. Efter överenskommelse finns dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna att se. Samtliga handlingar är på engelska och lyder under lagstiftning i England och Wales. Redab Properties Plc påverkades, liksom alla andra brittiska fastighetsbolag, av finanskrisen och förlorade c:a 60 procent av sitt substansvärde (från 8,2 milj till 3,15 milj). Efter nystarten i mars 2011 har en del av substansvärdet redan återskapats; den 31 maj 2012 passerades 4 milj. För att bli aktieägare i Properties Plc vänligen kontakta VD för ytterligare information. Redab Properties Plc, 83 Lower Sloane Street, London SW1W 8DA, England Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Registered in England No REDAB Properties Plc Group VAT Registration No Registered Office: 167 Turners Hill, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9BH, England

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012 The Redab Times Delårsrapport 1 juni 31 december 2011 Evening Standard, 11th januari 2012 DI, 17th januari 2012 London 6 februari 2012 2 Redab Properties Plc Inledningsvis några ord om Redab Properties

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s The Redab Times Delårsrapport 1 juni 30 september 2011 Den engelska riksbankschefen uttalar sig Detta är den allvarligaste finansiella krisen åtminstone sedan 1930-talet, om inte någonsin 14 banker har

Läs mer

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64%

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% D E L Å R S R Å P P O R T 1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015 Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% London 20 april 2015 VD HÅR ORDET Fastigheten Jubilee Heights & Cedar Lodge, Kilburn,

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Årsredovisning 2014 Brent House, London, England Akelius i korthet 48 000 lägenheter i fem länder 58 mdkr i verkligt värde fastigheter 17 000 kr per kvadratmeter

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013 Pagenfelder Straße 20, Hamburg Akelius Fastigheter Akelius Fastigheter i korthet 41 000 lägenheter i tre länder 44 mdkr i verkligt värde fastigheter 15 000 kr per kvadratmeter i verkligt värde fastigheter

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2011 1 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 2011(2010) Intäkter24 987 039(36 430 010) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912)

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer