Delårsrapport. 1 juni december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. 1 juni 2012 31 december 2012"

Transkript

1 The Redab Times Delårsrapport 1 juni december 2012 Grundläggningsarbetet för de fem nya lägenheterna i Kilburn är nu på gång och armeringsjärnen finns på plats. London 1 februari 2013

2 Redab Properties Plc Några ord från verkställande direktören C-G Pettersson om delårssiffrorna och händelser under perioden. I december 2012 beslutade vi oss för att själva försöka marknadsföra de sju återstående lägenheterna i östra London samt de sex återstående lägenheterna i Jubilee Heights, Kilburn. Lägenheterna annonseras på hemsidan River Habitat, en fastighetsmäklare som specialiserat sig på östra London har också utsetts att mäkla portföljen i östra London på success fee only basis, d v s arvode utbetalas endast efter genomförd försäljning. I februari 2013 uppdateras vår hemsida så att besökare på sidan kan se de nya lägenheterna i Jubilee Heights först. Den 1 mars 2013 kommer en helsidesannons att publiceras i Wings Magazine som är flygtidningen för det nigerianska flygbolaget Arik Air. En mäklare som specialiserat sig på den nigerianska marknaden har också utsetts på success fee only basis. Den första delutbetalningen på det 15 månader långa lånet från United Trust Bank gjordes den 18 december Pengarna användes till refinansiering av gammalt lån och byggstart av de fem nya lägenheterna i Kilburn; 166,000 placerades på ett konto avsett för de kommande räntebetalningarna och 954,477 användes till att återbetala lånet från Bristol & West samt den första betalningen till vår huvudentreprenör IPOS Ltd. 2

3 Redabs långsiktiga mål är oförändrat, det är att skapa ETT LÅNGSIKTIGT AKTIEVÄRDE FÖR AKTIEÄGARNA REDAB MIDTOWN LTD Fem nya lägenheter i Jubilee Heights. Förberedelser på byggplatsen inleddes i oktober 2012 som planerat. Rör och kablar under jord flyttades. Grundläggningsarbetet har kommit igång. Arbetet med att armera betongen pågår med målsättning att ha det klart till den 8 februari Trästommen påbörjas den 11 februari Projektet beräknas stå färdigt den 14 oktober REDAB COMMERCIAL LTD Commercial Road. Samtliga lägenheter och restaurangen är uthyrda. Förseningen i tidplanen har reducerats. Den 21 januari 2013 påbörjades våtrumsisoleringen av badrummen, liksom arbetet med att tejpa och fylla i skarvarna mellan gipsskivorna. Kakling och målning kunde påbörjas den 23 januari När det är klart kan golvet läggas. Hissinstallationen är i det närmaste klar efter några veckors försening p g a att en tillfällig generator på bygget strejkade ett par gånger. 3

4 Fastighetsmarknaden i London Savills.co.uk publicerade för kv nedanstående prognos över bostadsmarknaden. Londonmarknaden var trög under 2012 men fr o m 2013 bör den börja röra sig framåt för att uppnå prognostiserade +19,1% under 2016 (se ovan). Första fasen av projektet Battersea Power Station visades den januari Under den helgen såldes allt för totalt c:a 600 milj. Med ritningarna som underlag visar sig snittspriset ligga på c:a 1,250/sq. ft. Några av byggnaderna inom projektet saknar utsikt, avståndet mellan dem är litet, och ännu saknas bra kommunikationer (tidsperspektivet ligger på 6-7 år), däremot har man presenterat fina datorgenererade bilder. Vi tror att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt stark under kommande år. 4

5 Fastighetsmarknaden i London Vårt område Insight, en guide för att hitta investeringar i Londons bästa bostadslägen vilken sammanställs av Property Week, visar ovan utvecklingen under Det är intressant att notera att den synliga avkastningen för centrala London ligger på c:a 3,5%. Hyrestillväxt skapar kapitaltillväxt. Savills rapport januari

6 Fastighetsmarknaden i London 6

7 Presentation av nuvarande investeringar Jubilee Heights, Redab Midtown Ltd & Redab Kilburn Ltd Nuvarande situation Datorgenererad bild Datorgenererad bild Datorgenererad bild Datorgenererad bild Samtidigt som de fem nya lägenheterna byggs kommer receptionen och gemensamma ytor, totalt två plan, att repareras. Arbetet kommer att påbörjas den 18 februari 2013 och avslutas sex veckor senare. Kostnaden för detta arbete kommer till största delen att betalas av fastighetsägaren medan allt som rör duschrum, poolyta och gym betalas via de boendes reparationsfond. 7

8 Presentation av nuvarande investeringar Fastighetsportföljen i östra London, Redab Residential Ltd Portföljen i östra London genererar nedan hyresinkomst. Under tiden fortsätter arbetet med att försöka sälja lägenheterna för att finansiera nya projekt. Fastighetsadress Hyresinkomst 13 Theseus House 16, Rounton Road 13, Ricardo Street 13, Portree Street 13, Paris House 13, Fairfoot Road 13, Purley House 9,600 Årlig inkomst 92,819 8

9 Presentation av nuvarande investeringar Commercial Road, Redab Commercial Ltd DLR and Main Line Station Commercial Road När nu lägenheterna och restaurangen är uthyrda är målsättningen att så snart som möjligt finna en köpare av fastigheten så att pengar kan frigöras som kan användas till nya investeringar. Köparen kommer att göra en bättre affär än vad Redab som säljare kommer att göra förutsatt att prognostiserade siffror uppnås, vilka presenterades under Fastighetsmarknaden i London (sid 4). Den redan säkrade hyresinkomsten om 334,500 från de 18 lägenheterna och 25,000 från restaurangen skapar en nettoavkastning på c:a 300,000 / år. Begärt pris återspeglar en nettoavkastning på c:a 5%, plus överenskomna årliga höjningar. Jämfört med marknadsprognosen för centrala London bör det leda till en kapitalökning på c:a 20% fram till 2016, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på mer än 10%. Hyresavtalet med Tesco såldes som en long lease för ett år sedan. Pengarna från den försäljningen har använts till att finansiera projektet. 9

10 Presentation av nuvarande investeringar Commercial Road, Redab Commercial Ltd Lägenhet nr 1 Lägenhet nr 2 Här syns olika stadier före målning. Golv och golvuppvikningar i badrummen har glasfiberarmerat membran. Väggarna kommer att målas med gummifärg innan kakling och plattsättning sker. Lägenhet nr 3 Lägenhet nr 3 har nu fått den första färgstrykningen och börjar mer och mer likna en lägenhet än en byggarbetsplats. 10

11 Presentation av nuvarande investeringar Commercial Road, Redab Commercial Ltd En testvägg med exponerat tegel tillverkat i Turkiet. De flesta väggarna i östläge kommer att se ut så här. Hissinstallationen är i det närmaste klar. Skåpet med vattenmätare, våning 1. 11

12 Substansvärdets utveckling Substansvärde per aktie (Net Asset Value NAV) Värde per aktie 31 maj maj december 2012 Substansvärde - Netto 3,480,485 4,087,926 4,256,826 Per aktie: 8,178,138 aktier pence Per aktie: 9,018,201 aktier pence Per aktie 9,187,167 aktier pence (+2,3%)** (+8.9%)*** Förutsatt att samtliga 112,640 optioner omvandlas till aktier höjs substansvärdet (NAV) med 10 pence / option 9,299,807 aktier 4,268, pence * Någon ytterligare uppskrivning har ej gjorts ** Jämfört med *** Jämfört med De investerare som har valt unit med option får en lägre investeringskostnad per aktie. 12

13 Utveckling av substansvärdet per aktie 31 december 2012 Kapitalstruktur 31 december ,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Reserves excl minorities Prepaid & Reserved Costs Defferred Tax Loan from shareholders Loan from Banks Debentures Loan from Partners Bonus Issue Capital Paid Up Capital 13

14 Finansiering Likvida medel 31 december ,142 Fordringar 370,185 Totalt 911,327 Externa lån 31 december 2012 Privatlån 230,000 Kilburn (United Trust Bank) 954,477 Parkerhouse Investment AB 650,000 Total externa lån 1,834,477 Lån 31 december 2012 Lån med vinstandel (Debenture) Redab Residential Ltd - att återbetalas tidigt ,100 Övriga aktieägare - Reverslån 1,371,691 T. Ljungberg B.V. - Reverslån 309,223 T. Ljungberg B.V. - Lån med vinstandel i Redab Residential Ltd 373,119 Totalt lån 2,211,133 Totalt samtliga lån 4,045,610 Bokfört värde / marknadsvärde Kilburn (inkl uppskrivning 100,000 för erhållet bygglov) 3,142,769 Redab Residential Ltd - Östra London 1,436,500 Redab Commercial Ltd - Commercial Road 3,226,521 Totalt bokfört värde / marknadsvärde plus likvida medel 31 december ,717,117 14

15 Praktisk information till Aktieägarna Redab Properties Plc är rikt på fasta tillgångar jämfört med dess låneskuld. På sidan 14 redovisas en sammanställning över bolagets olika finansieringstyper vid årets slut. Förutom lånen från Parkerhouse Investment AB och United Trust Bank vilka finansierar bolagets projekt, behöver Redab Properties Plc också sätta in eget kapital i storleksordningen ett par hundra tusen pund innan projekten är klara, liksom för betalning av ränta på reverslån och förvaltning- och kontorskostnader. Allt sammantaget medför att en omöjlig kassaflödessituation uppstår då summan av de likvida medlen som går ut enligt ovan är större än summan av hyresintäkterna som kommer in. Med anledning av den ekonomiska situationen på kort sikt ser sig Redab Properties Plc nödgat att göra följande under perioden fram till slutet av juni Senarelägga ränteutbelaningen på reverslånen från 31 december 2012 till slutet av juni Kompensationsränta kommer att betalas ut = ränta lika som för lånet. Ränteutbetalningen till T. Ljungberg B.V. avseende samtliga deras lån kommer att senareläggas som ovan. T. Ljungberg B.V. har lämnat ett kort lån om 70,000 som hjälp till kassaflödet under våren Marknadsföringen och försäljningen av portföljen i östra London har fått högsta prioritet! Anne Marie Cahill är fullt sysselsatt med försäljningen av lägenheterna tillsammans med Rofu Miah och mäklare. Anne Marie lämnar (mer eller mindre) varje morgon en uppdaterad lägesrapport till CG Pettersson. Det finns ljus i slutet av tunneln 15

16 Praktisk information till Aktieägarna Försäljningsvärde östra London Försäljningskostnader och återbetalning av lån Commercial Road efter återbetalning av lån från Parkerhouse Investment AB 1,395, ,000 c:a 750,000 (kan ske före midsommar) c:a 3,500,000 5 nya lägenheter i Jubilee Heights plus befintliga 6 lägenheter och freehold (byggnad på friköpt mark) 5,700,000-2,600,000 3,100,000 Kostnader för driften av bolaget och dotterbolag och reverslån till 31 maj ,000 Möjligt frigjorda likvida medel ,000,000 Som Ni ser blir marginalen hög då likvida medel eventuellt frigörs via försäljning av tillgångar, men det är emellertid omöjligt att lösa kassaflödet med hjälp av någon bank. Bankernas medverkan är i det närmaste noll. United Trust Bank och Parkerhouse Investment AB stöd i projekten är fantastiskt, liksom T. Ljungberg B.V. korta lån under våren Vi beklagar att Aktieägarna får vänta på sina pengar i ett par månader. Att notera i almanackan: Redab Properties Plc bolagsstämma 2013 kommer att hållas den 30 augusti 2013 i London 16

17 Här är annonsen som kommer att publiceras i Wings Magazine, flygtidningen för Arik Air. 17

18 Aktiekapitalets utveckling 31 december 2012 i (Pund Sterling) År Ändringar Antal utgivna Ökning av Totalt antal Totalt aktier aktiekapitalet aktier aktiekapital 1994 Bolaget bildas Fondemission 49,900 49,900 50,000 50, Fondemission 1:1 50,000 50, , , Fondemission 1:2 50,000 50, , ,000 Graham K Jacob Senior Partner Brindley Jacob Företagets revisor 1998 Fondemission 3:2 225, , , , Fondemission 1:3 125, , , , Fondemission 1:2 250, , , , Fondemission aktier istället för rta 6,674 6, , , Fondemission 2:5 302, ,669 1,059,343 1,059, Fondemission 1:3 353, ,114 1,412,457 1,412, Fondemission aktier istället för rta 15,251 15,251 1,427,708 1,427, Nyemission omvandling lån 72,205 72,205 1,499,913 1,499, Nyemission 511, ,522 2,011,435 2,011, Fondemission 4:9 893, ,971 2,905,406 2,905, Fondemission aktier istället för rta 41,776 41,776 2,947,182 2,947, Fondemission 1:3 982, ,394 3,929,576 3,929, Fondemission aktier istället för rta 63,296 63,296 3,992,872 3,992, Återköp av aktier - 75,850-75,850 3,917,022 3,917, Fondemission aktier istället för rta 34,874 34,874 3,951,896 3,951, Nyemission 6,639 6,639 3,958,535 3,958, Fondemission aktier istället för rta 51,540 51,540 4,010,075 4,010, Återköp av aktier ,009,753 4,009, Fondemission 1:6 668, ,345 4,678,098 4,678, Fondemission aktier istället för rta 54,567 54,567 4,732,665 4,732, Nyemission omvandling lån 96,894 96,894 4,829,559 4,829, Fondemission aktier istället för rta 59,063 59,063 4,888,622 4,888, Fondemission aktier istället för rta 49,497 49,479 4,938,119 4,938, Fondemission 1:4 2,777,591 2,777,591 7,715,710 7,715, Återköp av aktier - 10,140-10,140 7,705,570 7,705, Fondemission aktier istället för rta 60,523 60,523 7,766,093 7,766, Återköp av aktier - Netto - 138, ,068 7,628,025 7,628, Reduktion av nominellt värde från 1 till 30 pence per aktie 2,288, Nyemission 1,381, ,381 9,009,293 2,702, Nyemission 8,908 2,672 9,018,201 2,705, Nyemission 168,966 50,689 9,187,167 2,756,150 18

19 Resultat- och Balansräkningar 31 december 2012 i (Pund Sterling) Resultaträkning Koncernen 31/ / / / / Kostnader - 710,907-3,416,668-1,842, , ,115 Intäkter 923,701 2,702,842 2,239, , ,992 Resultat före Finansiella int & Kostn 212, , ,009-35, ,123 Finansiella Int & Kostn - 549, , ,844-72, ,292 Resultat före skatt - 336,639-1,138, , , ,415 Skatt 246,183-28, Resultat efter skatt - 90,456-1,166, , , ,415 Balansräkning KONCERNEN 31/ / / / / Fastigheter inkl fastighetstillbehör 20,307,872 8,081,317 6,401,110 7,120,050 7,850,449 Fordringar 829, , , , ,526 Bank 911, ,481 1,113, , ,142 Summa Tillgångar 22,048,247 8,551,944 7,778,946 8,168,129 8,717,117 Kortfristiga skulder 1,108, , , , ,264 Skatt Lån från aktieägare 1,330,445 1,684,648 1,728,753 1,721,503 1,680,914 Lån från partners 4,347, , , , ,119 Lån med vinstandel 923, , , , ,100 Banklån 9,690,000 1,630,000 1,105,000 1,105,000 1,834,477 Aktiekapital 7,628,025 2,453,441 2,705,460 2,705,460 2,756,150 Reserver - 2,653,835 1,027,044 1,382,466 1,576,918 1,500,677 Latent skatt Minoritetsägarnas intresse i dotterbolag - 325,246 70, ,000 18,416 Summa Skulder och Eget Kapital 22,048,247 8,551,944 7,778,946 8,168,129 8,717,117 19

20 Detta är Redab Properties Plc Track record Redab Properties Plc bildades den 27 oktober Verksamheten inleddes den 14 februari Bolaget är ett dotterbolag till Redab Plc. Det första bolaget inom Redab Plc koncernen startade sin verksamhet den 3 december Redab Properties Plc har sålt 14 fastigheter under årens lopp, vilket har genererat en vinst på 25 procent. Dessutom har fem utvecklingsobjekt köpts, utvecklats, hyrts ut och sålts till en genomsnittlig vinst om 67 procent. Redab Properties Plc ger ut delårsrapporter för perioden fram till september, december och mars, med nyhetsbrev däremellan. Årsredovisningar ges ut för perioden fram till maj. Bolagsstämma hålls i augusti varje år. Redab Properties Plc har för närvarande 320 aktieägare (31 december 2012). Redab Properties Plc bolagshandlingar såsom stiftelseurkund och bolagsordning, av styrelsen och bolagets Company Secretary samt revisor undertecknad årsredovisning finns hos bolagets revisor. Efter överenskommelse finns dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna att se. Samtliga handlingar är på engelska och lyder under lagstiftning i England och Wales. Redab Properties Plc påverkades, liksom alla andra brittiska fastighetsbolag, av finanskrisen och förlorade c:a 60 procent av sitt substansvärde (från 8,2 milj till 3,15 milj). Efter nystarten i mars 2011 har en del av substansvärdet redan återskapats; den 31 maj 2012 passerades 4 milj. För att bli aktieägare i Properties Plc vänligen kontakta VD för ytterligare information. To become a shareholder in Redab Properties Plc please contact the Managing Redab Properties Plc, 83 Lower Sloane Street, London SW1W 8DA, England Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Registered in England No REDAB Properties Plc Group VAT Registration No Registered Office: 167 Turners Hill, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9BH, England 20

T h e R e d a b T i m e s. Delårsrapport. 1 juni 2012 31 mars 2013. Baksidan på Commercial Road, London E14, där balkongerna färdigställs inom kort.

T h e R e d a b T i m e s. Delårsrapport. 1 juni 2012 31 mars 2013. Baksidan på Commercial Road, London E14, där balkongerna färdigställs inom kort. T h e R e d a b T i m e s Delårsrapport 1 juni 2012 31 mars 2013 Baksidan på Commercial Road, London E14, där balkongerna färdigställs inom kort. London 26 april 2013 Redab Properties Plc Några ord från

Läs mer

D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times

D e l å r s r a p p o r t. The Redab Times D e l å r s r a p p o r t 1 juni 2012-30 september 2012 The Redab Times 106 Hind Grove, SÅLD! Alla lägenheter i Commercial Road projektet, UTHYRDA! Restaurangen i Commercial Road projektet, UTHYRD! Refinansiering

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 2011 31 mars 2012. Grundläggningen på 1a våningen är på gång. Därefter kan nybygget starta, Commercial Road.

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 2011 31 mars 2012. Grundläggningen på 1a våningen är på gång. Därefter kan nybygget starta, Commercial Road. The Redab Times Delårsrapport 1 juni 2011 31 mars 2012 Grundläggningen på 1a våningen är på gång. Därefter kan nybygget starta, Commercial Road. London 30 april 2012 2 Redab Properties Plc Inledningsvis

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 J U N I 2 0 1 2 3 1 M A J 2 0 1 3

ÅRSREDOVISNING 1 J U N I 2 0 1 2 3 1 M A J 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 1 J U N I 2 0 1 2 3 1 M A J 2 0 1 3 London 30 juli 2013 1 VD HAR ORDET Vilket (verksamhets) år! Verksamhetsåret 1 juni 2012 till 31 maj 2013 har varit som en bergochdalbana; att försöka

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G The Redab Times Å R S R E D O V I S N I N G 1 juni 2011 31 maj 2012 657-663 Commercial Road Olympiastadion Flygfoto över östra London London 30 juli 2012 2 VD har ordet Verksamhetsåret 1 juni 2011 till

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 31 december 2011. Evening Standard, 11th januari 2012. DI, 17th januari 2012 The Redab Times Delårsrapport 1 juni 31 december 2011 Evening Standard, 11th januari 2012 DI, 17th januari 2012 London 6 februari 2012 2 Redab Properties Plc Inledningsvis några ord om Redab Properties

Läs mer

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s

The Redab Times. Delårsrapport. 1 juni 30 september 2011. Den engelska riksbankschefen uttalar sig. 14 banker har nedjusterats av Moody s The Redab Times Delårsrapport 1 juni 30 september 2011 Den engelska riksbankschefen uttalar sig Detta är den allvarligaste finansiella krisen åtminstone sedan 1930-talet, om inte någonsin 14 banker har

Läs mer

The Redab Times. 1 juni 2010 31 maj 2011. London i juli 2011

The Redab Times. 1 juni 2010 31 maj 2011. London i juli 2011 The Redab Times 1 ÅRSREDOVISNING 1 juni 2010 31 maj 2011 Nedräkningen inför de olympiska spelen 2012 har börjat; klockan står på Trafalgar Square i London London i juli 2011 VD har ordet 2 Under det gångna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 J U N I 2 0 1 3 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3

DELÅRSRAPPORT 1 J U N I 2 0 1 3 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3 DELÅRSRAPPORT 1 J U N I 2 0 1 3 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3 London 29 oktober 2013 1 VD HAR ORDET Trycket att sälja samtliga lägenheter i beståndet kvarstår! Per den 10 oktober 2013 hade vi i princip

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT. Ytterligare försäljningar i Jubilee Heights, Kilburn Lägenhet nr 4: 446,000 Lägenhet Nr 3: 442,000

DELÅ RSRÅPPORT. Ytterligare försäljningar i Jubilee Heights, Kilburn Lägenhet nr 4: 446,000 Lägenhet Nr 3: 442,000 DELÅ RSRÅPPORT 1 J U N I 2 0 1 3 3 1 D EC E M B E R 2 0 1 3 Färdigställt, 2 sålda. De ursprungliga 8 lägenheterna är sålda och pengarna har använts till att återbetala United Trust Bank. Bygglov? Under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014

ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 ÅRSREDOVISNING 1 JUNI 2013 31 MAJ 2014 London 31 juli 2014 VD HÅR ORDET Det här verksamhetsåret 1 juni 2013 till 31 maj 2014 har varit sälj, sälj, sälj. En efter en har lägenheterna i portföljen för Östra

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64%

1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015. Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% D E L Å R S R Å P P O R T 1 J UN I 2014 3 1 M A RS 2 015 Jubilee Heights & Cedar Lodge, fastigheten är nu såld. +64% London 20 april 2015 VD HÅR ORDET Fastigheten Jubilee Heights & Cedar Lodge, Kilburn,

Läs mer

1 J UN I 2014 3 1 M AJ 2015

1 J UN I 2014 3 1 M AJ 2015 Å R S R E D O V I S N I N G 1 J UN I 2014 3 1 M AJ 2015 Reviderad skiss över The Esplanade, Southend-on-Sea London 29 juli 2015 VD HÅR ORDET Under verksamhetsåret 1 juni 2014 till 31 maj 2015 genomfördes

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 31 DECEMBER 2014

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 31 DECEMBER 2014 DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 31 DECEMBER London 30 januari 2015 1 VD HÅR ORDET Försäljningen av fastigheten i Kilburn framskrider som planerat. Den översta våningen (the penthouse) i The South Block presenterades

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet

DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014. The Esplanade. Stranden. Havet DELÅ RSRÅPPORT 1 JUNI 2014 30 SEPTEMBER 2014 The Esplanade Stranden Havet London, 31 oktober 2014 VD HÅR ORDET Sedan den 1 juni 2014 har vi varit överens om att sälja fastigheten (the Freehold) i Kilburn

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 31 mars 2011

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 31 mars 2011 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 31 mars 2011 Torsdagen den 23 juni 2011 Resultatet för perioden uppgick till -3,97 Mkr (-1,12 Mkr). Resultatet för första kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Sexmånadersrapport Januari juni 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Sexmånadersrapport Januari juni 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Sexmånadersrapport Januari juni 2014 Periodens resultat blev 91,04 miljoner US-dollar (MUSD) ( 24,68 för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013). Resultat per aktie blev under

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Niomånadersrapport Januari september 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Niomånadersrapport Januari september 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Januari september 2014 Periodens resultat var 128,51 miljoner US-dollar (MUSD) ( 25,44 för perioden 1 januari 2013 30 september 2013). Resultat per aktie

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012 Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport Januari december 2012 Periodens resultat blev 119,74 MUSD ( 124,10 för perioden 1 januari 2011 31 december 2011). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

Pressrelease 15 februari 2012

Pressrelease 15 februari 2012 Pressrelease 15 februari 2012 Vostok Nafta Investment Ltd. Tolvmånadersrapport avseende perioden 1 januari 2011 31 december 2011 - Periodens resultat blev 124,10 miljoner US-dollar (MUSD) (138,36 för perioden

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2011 Stockholm 2011-05-24 Januari - mars 2011 Omsättningen uppgick till 63,5 (44,6) Mkr Resultatet uppgick till 19,4 (13,3) Mkr, motsvarande 1,91 (1,31)

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Tremånadersrapport januari mars 2015

Vostok Nafta Investment Ltd. Tremånadersrapport januari mars 2015 Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport januari mars 2015 Periodens resultat blev 12,83 miljoner US-dollar (MUSD) ( 67,02 för perioden 1 januari 2014 31 mars 2014). Resultat per aktie blev under

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport. Januari december 2011

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport. Januari december 2011 Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport Januari december 2011 Periodens resultat blev 124,10 miljoner US-dollar (MUSD) (138,36 för perioden 1 januari 2010 31 december 2010). Resultat per aktie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 FASTIGHETER ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL) PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 I SAMMANDRAG Bolaget är nystartat under

Läs mer