HELÅRSRAPPORT VD HAR ORDET sid VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2012 2. VD HAR ORDET sid 4. 1.0 VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid 5"

Transkript

1 Helårsrapport 2012

2 HELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET sid VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? sid 7 UPPFÖLJNING AV MÅL 2.1 KUNDENKÄT 2012 sid FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING sid NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN sid ETABLERINGAR sid INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING sid INTÄKTER 2012 sid PROJEKT sid SERVICEPARTNERS sid 19

3 HELÅRSRAPPORT Blandade pressklipp året positiva nyheter om Västerviks näringsliv.

4 HELÅRSRAPPORT VD HAR ORDET Basverksamheten Västervik Framåt har nu blivit kommunens naturliga rådgivningspartner i företagssammanhang. Detta syns bland annat genom att vår nyföretagarrådgivning fortsätter hålla en hög och stabil nivå 112 personer som varit på rådgivning under Även företagsrådgivningen har haft hög och stabil beläggning över tid, med 58 företag som använts sig av vår rådgivning. Under det gångna året startades 188 företag i kommunen. Av dem har Västervik Framåt varit delaktiga i 45 stycken vilket vi tolkar som ett gott betyg för vår rådgivning. Affärsutvecklingsteamet har haft 13 uppdrag under året, och där flera av kunderna efter uppdragets avslut har fortsatt att anlita teamets kompetens på löpande räkning. Vilket vi ser som ett gott tecken på kundnöjdhet. Etableringar Gällande etableringar har vi arbetat aktivt med Windys flytt av båtmodeller från den norska enheten i Arendal till Västervik vilket skapar ett 25-tal nya arbetstillfällen. Etableringen säkrar också de 30-tal personer som i nuläget arbetar på enheten i Västervik. Till dags dato har vi varit delaktiga i 12 företagsetableringar vilket har genererat 68 arbetstillfällen. tillkomna företag under 2012 vilket i sin tur ger en nettotillväxt på 3,4 % att jämföra med länssnittet på 4,2 %. Västervik Framåts mål att bidra till att skapa 100 nya företag i kommunen under 2012 är således uppnått. Ekonomi Bolaget har under året gjort ett positivt resultat på SEK. Detta är i linje med de ekonomiska målen. Ett näringslivsbolag ägt av näringslivet ska inte ge stora avkastningar utan använda de ekonomiska medlen till att nå bolaget verksamhetsmål. Näringslivsklimat Näringslivsklimatet försämrades under det gånga året trots stora ansträngningar från bolaget för ett förbättrat näringslivsklimat. De flesta parametrar pekar nedåt men från en hög nivå. Dock bedömer vi att det finns ett antal faktorer som bidragit starkt till det försämrade resultatet; Kommunens svaga ekonomi, omorganisationer, ett nej till Slottsholmen samt den negativa skoldebatten skulle kunna vara bidragande orsaker till det lägre resultatet i årets mätning. Enligt Improveras näringslivsrapport för 2012 var det totala etableringsnettot i kommunen negativt. 40 företag flyttade in i och 45 företag ut. Detta ger dock inte en rättvis bild av vår etableringsverksamhet som haft en stor framgång med flera stora etableringar likt Clas Ohlson. Dessa räknas inte som ett företag till kommunen utan som arbetsställe. Dock skapar de många arbetstillfällen och bidrar till Västerviks attraktionskraft. Frågan man kan ställa sig är hur det hade gått utan de stora ansträngningar som gjorts? Svaret är: Troligen väldigt mycket sämre. Dock är det nu mycket viktigt att göra stora ansträngningar inom de områden som nämns ovan så trenden snabbt kan vändas! Det har totalt upphört 59 företag under året varav 13 i konkurs. Övriga anledningar är 18 avregistrerade, 16 fusionerade, 10 inaktiva, 1 likvidation samt 1 överförd. Roger Psajd, vd Västervik Framåt AB Netto har såldes 228 st företag tillkommit i kommunen och 104 st försvunnit. Detta ger ett totalt netto på 124 st

5 HELÅRSRAPPORT VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER Starta» Kom igång med ditt företag Starta företag vi hjälper dig att komma igång. Med vår omfattande erfarenhet gällande nyföre tagande kan vi bistå med hjälp och stöd vid uppstarten av företag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och arrangerar starta eget-kurser. Utveckla» Utveckla ditt företag eller idé Affärsrådgivning utveckla ditt företag. Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Affärs- och verksamhetsutveckling, bra kan alltid bli bättre. Etablerade företag som till exempel vill öka lönsamheten, finna nya marknader eller förbättra effektiviteten kan få hjälp av oss. Vi erbjuder flera möjligheter av affärsutveckling. Etablera» Etablera ditt företag i Västervik Etablering ta del av effektiv service. I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Vår etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Handelsplatsutveckling» Västervik Processledning Västervik Framåt är processledare för handelsplatsutveckling i Västervik stad på uppdrag av Västerviks Handel, Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun. Uppdraget innebär att leda arbetet med att genomföra den gemensamma åtgärdsplan som har tagits fram. Det handlar om parkeringar, trafikföring, etableringar, stråk, offentlig miljö, kompetens, marknadsföring med mera.

6 HELÅRSRAPPORT Flytta hit» Inflyttarservice Flytta till Västervik.nu I vår tjänst Inflyttarservice hjälper vi personer som funderar på att flytta till Västervik, som är på väg att flytta till kommunen eller som redan är inflyttade. Mycket information och tips får man via webbsidan FlyttatillVästervik.nu och genom att registrera sig i en databas. Projektledning» Professionellt Projekt professionell projektledning. Västervik Framåt kan fungera både som projektledare och projektägare för exempelvis förstudier, kortare eller längre uppdrag och aktiviteter. Just nu jobbar vi bland annat med Klivet (Morgonsoffan), Närkontakt Skola/näringsliv, Kvinnors företagande, ESF projekt Kompetens och samverkan inom handel, Handelsplats utveckling i Gamleby, Elmia Subcontractor, East Coast Marine Center och Gästhamnssamverkan. Företagslots» Rätt kontakter Vem inom Västerviks kommun ska man kontakta? Vid kontakten med kommunala förvaltningar och tjänstemän är vi ditt självklara stöd. Vår uppgift är att lotsa dig rätt och, om du vill, delta i möten och kontakter med kommunala företrädare.

7 HELÅRSRAPPORT VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? Enligt uppdragsavtalet mellan Västerviks kommun och Västervik Framåt avseende det företagsnära näringslivsarbetet skall följande mätas och följas upp genom månatliga möten och via halv- och helårsrapporter: 2.1 Kundenkät juni 2012, sidan Nyföretagarrådgivning och annan företagsrådgivning samt affärsutveckling, sidan Nyföretagande och arbetstillfällen, sidan Etableringar, sidan Information och marknadsföring, sidan 14. Uppföljning mål januari - december 2012 Det gångna året var ytterligare ett bra år för vår basverksamhet. Alla mål förutom tre har uppnåtts. Bland de tre målen som bolaget inte har fullföljt ser vi att; 176 kundbesök har gjorts, av 300 st. Totalt har man genomfört 82 st företagsrådgivningar, sett per antal tillfällen, av 100 st som var målet. Jämförelsevis ligger företagsrådgivning per unik person en bra bit över målet dvs 58 personer och målet låg på 44. Det totala antalet servicepartners vid årets slut var 148 stycken, med ett mål på 168. Nio företag valde att bli nya servicepartners under Ackumulerad måluppfyllelse enligt Västervik Framåts affärsplan visas på grafen nedan Ackumulerat december Kundbesök Nyföretagsrådgivning antal personer Nyföretagsrådgivning antal tillfällen Företagsrådgivning antal personer Företagsrådgivning antal tillfällen Fördjupad affärsutvecklingsuppdrag Nystartade företag i Västerviks kommun* Nystartade företag via VFAB Arbetstillfällen nystartade företag via VFAB Nya etableringskontakter Etablerade företag Arbetstillfällen etablerade företag Servicepartners 2011 Helår Ack Mål *Källa Improvera/UC. Övrig statistik Västervik Framåt.

8 HELÅRSRAPPORT KUNDENKÄT 2012 Kundenkät Uppsökande och rådgivande verksamhet följs upp genom en årlig kundenkät. Västervik Framåts kundenkät genomfördes i juni 2012 och besvarades i år av 131 företag (jämfört med 211 svar år 2011.) Enkäten pekar på att de företagare som svarat upplever klimatet sämre jämfört med tidigare år. Not. Från och med år 2013 kommer enkäten byta namn till Västervik Framåts företagsbarometer. Fråga 1: Är du nöjd som företagare i Västerviks kommun? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (39%) Årets siffror inom parentes. 80% 70% Betyg 3 (41 %) Betyg 1-2 (20 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betyg (4-5) 33 % (3) 46 % (1-2) 21 %

9 HELÅRSRAPPORT Goda eller svåra tider År 2009 ansåg 39 % av de som svarat på enkäten att det var goda tider, %, 2011 hela 61 % och 2012 har siffran sjunkit till 44 %. Fråga 2: 80% Uppfattar du det som om det är goda eller svåra tider för ditt företag just nu? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (44 %) Betyg 3 (35 %) Årets siffror inom parentes. 70% Betyg 1-2 (21 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betyg (4-5) 49 % (3) 34 % (1-2) 17 %

10 HELÅRSRAPPORT Bättre näringslivsklimat - vår roll För tredje året ställdes frågan i år till företagen gällande Västervik Framåts roll i utvecklingen. I år kan man konstatera att företagen fortfarande tycker att bolaget i stor utsträckning bidrar till ett bättre näringslivsklimat. Jämfört med tidigare år har årets betyg gått ner något. Kommentarer från kundundersökningen: Utanför mitt nätverk vet jag inte så mycket om VFAB:s verksamhet. Jag har aldrig varit i kontakt med dem om det inte gällt något i nätverket, men när de har ställt upp har det fungerat klockrent. Genomsnittsbetyget var 3, , 3, och är 3, Fråga 3: Uppfattar du det som att Västervik Framåts arbete bidrar till ett bättre näringslivsklimat? (1 är lägst betyg och 5 är högst) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, , , ,73

11 HELÅRSRAPPORT Kundtillfredsställelse Kunderna anser att Västervik Framåt levererar snabb hjälp, hög kvalité och kompetens. Fråga 4: Tycker du att följande påståenden känns relevanta utifrån ert företags kontakter med Västervik Framåt. (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 Målsättningen för kundnöjdheten är ett genomsnittsbetyg på 4,0. Mätningen 2012 gav åter ett genomsnittsbetyg på 3,6, vilket är oförändrat sedan Mitt/vårt företag fick snabb hjälp av VFAB Mitt/vårt företag upplever VFAB som ett serviceinriktat näringslivsbolag De resurser som VFAB bidragit med har mitt/vårt företag haft nytta av Den service mitt/vårt företag har fått har haft hög kvalité Vår kontaktperson på VFAB har haft kompetens för det vårt företag behövt hjälp med Jag/vi kommer sannolikt att vända mig/oss till VFAB igen Fråga: Snabb hjälp 3,64 3,66 3,64 3,80 VFAB är serviceinriktat 3,66 3,72 3,86 3,67 VFAB:s resurser/nytta 3,04 3,14 3,16 3,14 Hög kvalité 3,57 3,50 3,60 3,65 Personal/kompetens 3,60 3,68 3,43 3,71 Vända oss till VFAB igen 3,66 3,63 3,57 3,42

12 HELÅRSRAPPORT FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING Affärsrådgivning - utvecklar företag Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Mål och resultat 2012 Antalet nyföretagarrådgivningar uppgick till 201 stycken under hela 2012, räknat på antal tillfällen. Antal personer som träffat Västervik Framåt för nyföretagarrådgivning är 112 stycken. Målet för helåret låg på 44 personer. Företagsrådgivningen för befintliga företag uppgår till 82 tillfällen. Antal personer som träffat oss är 58 personer under hela Målet för helåret var 44 personer. Fördjupad affärsutveckling för mogna företag Västervik Framåts tjänst Fördjupad affärsutveckling vänder sig till etablerade företag som vill öka lönsamheten, produktiviteten, effektiviteten, försäljningen, kundnyttan och personalens engagemang. Under Tillväxtdagen 2012 sattes extra fokus på att informera och sälja in uppdraget, vilket resulterade i att 12 företag anmälde sitt intresse för att få en verksamhetsanalys gjord på sitt företag. Mål och resultat 2012 Under året har 13 stycken företag genomgått affärsutvecklande insats. Målet var 12 uppdrag totalt för 2012 och målet är därigenom uppnått. Process Företagsrådgivning Inbjudan till Starta eget kurs Telefon 1:a Möte Introduktion 60 min Information om VFAB Information om starta eget processen Kunden beskriver sin idé Går igenom vad affärsplanen bör innehålla 4:e mötet Uppföljning av företags starten 60 min Hur har det gått? Informera om Servicepartner, Håll Farten och Öka Kund skickar Affärsplan Målet: Nytt hållbart företag Ett framtida objekt för idéförädling och Servicepartner Telefon/mail kontakt 2:a Möte Affärsplanen 60 min Går igenom affärsplanen Går igenom frågor Förmedlar eventuella kontakter 3:e Mötet Inför starten 60 min Avstämning mot A-planen: Bank, ekonomibyrå, lokaler, försäkringsbolag, bolagsverket etc. Telefon/mail kontakt Inbjudan till Seminarium

13 HELÅRSRAPPORT NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN Näringslivet växer 188 nya företag i Västerviks kommun! 188 företag har tillkommit och 104 stycken har försvunnit. Detta inkluderar även företag som upphört genom konkurs och utflyttning. Detta ger en nettotillväxt på 3,4 %. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. Detta kan vi utläsa i rapporten från Improvera (agentur för UC i södra Sverige). Västervik har i år haft 13 konkurser vilket är något högre mot föregående år. Vi ser här ett samband med att de som går på rådgivning/affärsutveckling är mindre konkursbenägna och mer hållbara. Vikten av extern hjälp i sitt företagande är inte att underskatta. Västerviks kommun har ett jämnt och högt antal nystartade företag de senaste tre åren. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. I Västervik finns det företagsutbildningar, rådgivning, affärsutvecklingshjälp, mentorer, riskkapital och goda samarbeten med kommunen, Arbetsförmedlingen, Almi, Regionförbundet i Kalmar län med flera. Mål och resultat Bolaget har under 2012 medverkat till att 45 stycken företag har startats, och målet för hela åreta var stycken arbetstillfällen har skapats i dessa företag. Målsättning för helåret var 35. Se grafen kapitel 2.0, sid 7. Antal startade företag/månad under Antal startade företag under åren Nyinflyttade/utflyttade företag Nettotillväxt

14 HELÅRSRAPPORT Branschfördelning Det har startat 188 företag i Västerviks kommun under Nedan ses en graf på branschfördelning i de nystartade bolagen med en jämförelse mot riket. Branschfördelning i nystartade företag Västerviks kommun (nystartade bolag) Fördelning i kvinnor/män som är vd, kontaktperson eller innehavare Kvinnorna tar för sig mer och man ser en jämnare könsfördelning i de nystartade företagen. Innehavare/vd på de nystartade är 41 % kvinnor och 59 % män. Västerviks kommun har 6 % högre andel företag som drivs av kvinnor jämfört med rikssnittet som är 35 %.) Se cirkeldiagram.

15 HELÅRSRAPPORT ETABLERINGAR Etablering - ta del av effektiv service I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Bolagets etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Mål och resultat 30 nya etableringskontakter hanterades under 2012, vilket också var målet för året. 12 nya företag har etablerat verksamhet i Västerviks kommun vilket har inneburit 68 nya arbetstillfällen, där Västervik Framåt varit delaktiga. Målet för 2012 var 10 företag och 35 arbetstillfällen. Det uppsökande arbetet sker till stor del i samarbete med lokala fastighetsägare och andra företagare men bolaget jobbar även tillsammans med Invest in Sweden Agency på regional och nationell nivå. I samarbete med inflyttarservice tas också kontakter med personer som har anknytning till Västervik; fritidshusägare, potentiella inflyttare med flera som driver företag eller har inflytelserika positioner i företag. De nya företagen, verksamhetsområde inom parentes: Sweden Salmon AB (beredning, handel med fisk) Allergi och Smärtkliniken i Kalmar AB (friskvård) DollarStore (handel) Höglandets Automatiska Gräsklippare AB (försäljning och reparation av robotgräsklippare) TGR (Presentbutik) Windy Scandinavia AB (båttillverkning) Blå Taxi (taxifirma) Vardagsklokhet (terapeut, samtal, föreläsning) Run & Carry i Västervik AB (sportbutik) Clas Ohlsson (varuhus) Bazaar My (inredningsbutik Pomona Ledarskap AB (utbildning) Etableringar Västerviks kommun Antal etabl. halvår Antal etabl. helår Antal arbetstillfällen Antal/år Etableringar, halvår/helår 3/7 6/11 5/10 13/29 10/17 4/12 Arbetstillfällen helår

16 HELÅRSRAPPORT INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Webbplats, blogg, facebook och nyhetsbrev vastervikframat.se har under året genomgått ytterligare uppfräschning. Nya tydligare flikar, näringslivsregister, lediga lokaler, fastigheter, inflyttarservice har fått en bättre placering på sidan. En ny spalt där man visar alla öppna företagsutbildningar är också framtagen samt en ruta för aktuella tillväxtsiffror; företag och arbetstillfällen. Flera gånger i veckan bloggar vi om intressanta företagsnyheter och andra tips. Det blev nästan 230 inlägg dvs knappt 20 per månad året runt. Under årets har 8 stycken företag presenterats som månadens servicepartner på webben och facebook. Swe-Dan Seafood, Saab Barracuda, Västerviks Miljö- och energi AB, Svensk Presshärdning Överum, Tofvehult Kafé, Elfa International, ICA Maxi, TR motion & hälsa. Fyra nyhetsbrev som däremellan kompletterats med ett flertal så kallade På gång -utskick med aktivitetskalendarium för näringslivet har skickats ut till drygt personer i företagsregistret. Vår Facebooksida har nu passerat 700 gillare! Under våren köptes ett nytt program (BizWizard) för att förenkla och göra snyggare e-postmarknadsföring. Tidningen Framåt - för tillväxt i hela bygden Tidningen Framåt gavs ut 2 gånger 2012 inom ramen för Klivet Tidningen speglade de aktiviteter som gjorts för att nå målet att tillhöra topp 30 i Svenskt Näringslivs mätning samt visa upp goda exempel i Västerviks näringsliv för att skapa tillväxt i hela bygden. Vårens nummer utkom i april och handlade mycket om affärsutveckling, kompetensförsörjning, näringlivsklimatet med mera. I november kom nr med fokus på Kvinnors företagande och de affärsutvecklande tjänsteboxar som finns. Succén med Morgonsoffan, entreprenörsandan i Västervik och kompetensförsörjning med Skola-näringslivsprojektet var andra ämnen som togs upp. Övrig marknadsföring Marknadsföring har dessutom skett via tidningen Utkik, broschyren Västerviks Näringsliv, Västerviks Turistbroschyr, pressreleaser, annonser i Tillväxt i Tjust och Västervik och Framtiden samt i samband med aktiviteter i Västerviks-Tidningen och Västerviksposten. En stor marknadsföringsinsats för Inflyttarservice genomfördes under sommaren för att informera presumtiva inflyttare till Västerviks kommun. Vi syntes på campingar och evenemang. Ett 60-tal nya intressenter registrerade sig i vår databas. Mässor och utställningar Västervik Framåt hade en egen monter på Tillväxtdagen där fokus i år var affärsutveckling. Det resulterade i 10 verksamhetsanalyser av företag. På Elmia Subcontractor - underleverantörsmässa deltog 5 företag i en gemensam monter under projektledning av Västervik Framåt. Servicepartnerträffar och frukostmöten Fyra frukostmöten har hållits i norra och södra kommundelarna under våren och hösten. Mötena hölls i Överum, Gamleby och Ankarsrum. Två stycken aktie- och servicepartnerträffar har arrangerats under året. Platserna har varit på Västerviks Resort samt på Centralhotellet och det uppskattades av företagarna. Kommunikationsplan En kommunikationsplan togs fram för hela 2012 för att på ett enkelt och övergripande sätt, planera och underhålla alla aktiviteter samt få en bra översikt.

17 HELÅRSRAPPORT INTÄKTER 2012 Intäkter Kronor un sen Tjustbygden Västerviks kommun kr Intäkter Sparbanksstiftelsen Tjustbygden Kronor kr Procent Västerviks kommun Serviceavgifter 146 kr kr 146 kr 48% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 671 Leader 415 kr Kustlandet kr 415 kr 6% Serviceavgifter Regionförbundet i Kalmar län kr kr kr 6% Leader Kustlandet EU/ESF kr kr kr 8% Regionförbundet Kurser och seminarier kr kr kr 13% EU/ESF Konsultintäkter kr kr kr 10% Kurser Övriga och intäkter seminarier kr kr kr 4% Konsultintäkter Totalt kr kr kr 3% Övriga intäkter kr kr 2% talt Totalt kr 100% Intäkter Västerviks kommun Sparbanksstiftelsen T Serviceavgifter Leader Kustlandet Regionförbundet i Ka EU/ESF Kurser och seminarie Konsultintäkter Övriga intäkter Totalt et Intäkter 2012 Västerviks kommun kr t narier 4% 4% 3% 2% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden kr Serviceavgifter kr Leader Kustlandet kr 13% 48% Regionförbundet kr EU/ESF kr Kurser och seminarier kr 8% 6% 6% Konsultintäkter kr Övriga intäkter kr

18 5.4 miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT Not 1: Nettoomsättning Omsättning i basverksamhet samt projekt Basverksamhet Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Omsättning Västervik i basverksamhet samt projekt ## ## Handelsplats Basverksamhet Gamleby ## ## Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Västervik ## Omsättning East Coast i basverksamhet Marine Center samt projekt ## Handelsplats Gamleby ## Basverksamhet Elmia Subcontractor ## ## Handelsplats Klivet East Västervik Coast Marine Center ## ## ## Handelsplats Kvinnors Elmia Gamleby Subcontractor företagande ## ## ## East Coast Klivet Marine Center ## Affärsutveckling ## ## Elmia Subcontractor Kvinnors företagande ## Skola/Näringsliv ## ## Klivet ## Affärsutveckling ## Kvinnors ESF företagande - Kompetens handel ## ## Skola/Näringsliv ## Affärsutveckling Inflyttarservice ## ## Skola/Näringsliv Övriga ESF - Kompetens handel ## ## ## ESF - Kompetens Inflyttarservice handel Totalt ## ## ## Inflyttarservice Övriga ## ## Övriga Totalt ## ## Totalt ## Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning Basverksamhet i basverksamhet Handelsplats samt projekt Västervik 2012 Handelsplats Gamleby East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Basverksamhet Basverksamhet Handelsplats Västervik Handelsplats Handelsplats Västervik Gamleby Handelsplats Gamleby East Coast Kvinnors Marine Center företagande Elmia Subcontractor Affärsutveckling Klivet Skola/Näringsliv East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Kvinnors företagande ESF - Kompetens Affärsutveckling handel Inflyttarservice Skola/Näringsliv Övriga Kvinnors företagande Affärsutveckling Skola/Näringsliv ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga 10% 3% 10% 3% 2% 2% 10% 3% 2% 34% 34% 11% 11% 3% 3% 34% 11% 4% 4% 3% 11% 11% 1% 1% 4% 8% 3% 10% 8% 3% 10% 11% 1% Finansiering 8% 3% Bas 10% Projekt Totalt Finansiering Bas Projekt Totalt Västerviks kommun Sparbanksstift.Tjustbygden Västerviks kommun Finansiering Bas Projekt Totalt Serviceavgifter/företag Sparbanksstift.Tjustbygden Västerviks kommun Leader Kustlandet Serviceavgifter/företag Regionförbundet Leader Sparbanksstift.Tjustbygden Kustlandet i Kalmar län EU/ESF Serviceavgifter/företag Regionförbundet i Kalmar län Kurser och Leader seminarier/företag Kustlandet EU/ESF Konsultintäkter/företag Regionförbundet i Kalmar län Övriga intäkter/företag Kurser och seminarier/företag EU/ESF Totalt Konsultintäkter/företag Övriga Kurser intäkter/företag och seminarier/företag miljoner Totalt Konsultintäkter/företag kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten Övriga intäkter/företag ,4 miljoner SEK kommer från Västerviks kommun varav 3,1 miljoner SEK går till basverksamheten. Totalt miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten

19 STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT PROJEKT Västervik Framåt AB kan fungera som projektledare och projektägare för till exempel förstudier, kortare och längre uppdrag respektive aktiviteter. Mindre uppdrag kan handla om samordning av mässor, utbildningar eller marknadsaktiviteter. De större uppdragen har ofta en mer strukturell karaktär kopplad till kommunens profilområden. Vi hjälper dig Affärsutveckling På uppdrag av Västerviks kommun arbetade bolaget med särskild framtagen affärsutvecklingsmodell under Målresultat: 13 företag har genomgått/påbörjat en affärsutvecklingsinsats under 2012 och målet var 12. Affärsutvecklingsteamet besitter en stor samlad kompetens och erfarenhet från skilda verksamhetsområden. Camilla Janbring Tävlingsinriktad, analytisk affärsutvecklare och marknadsstrateg som har egen erfarenhet av vad som krävs för att vända företag och leverera resultat. Christer Lenner Expert på verksamhetsstyrning med fokus på resultat i tillverkande företag - med tung och bred kompetens hittar han enkla och praktiska lösningar på svåra problem. Katrin Valeskog Skicklig personalchef och specialist på HR-frågor och förändringsprocesser som vet hur du får med dig och utvecklar personalen för att öka företagets styrka. Martin Jonsson Analytiker och otålig problemlösare som kan hantera siffror och snabbt ser vad som behöver göras - väntar inte med åtgärder. Niclas Petersen Analytisk drivande affärsutvecklare och ekonom som älskar strategier och alltid ser en potential att öka lönsamheten i ditt företag, ibland utan att du själv vet om det. Reine Magnusson Kreativ produkt- och konceptutvecklare med ett brinnande engagemang och stor kunskap om hur man utvecklar och sätter en produkt på marknad. Roger Psajd Stark i personalutveckling i tillväxtföretag där det gäller att hålla ihop ledarskap och bygga en effektiv organisation för att skapa resultat. Gästhamnssamverkan Bolaget var under 2012 projektägare på uppdrag av besöksnäringen och Västerviks Turistbyrå. Handelsplatsutveckling Gamleby Projektet, som startade 2010, finansieras av Leader Kustlandet, Regionförbundet, Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. En ekonomisk förening bildades under året som kommer att förvalta långsiktig fungerande samverkan för handelsplatsen. Projektet är förlängt till Målresultat: Handelsskyltar vid centrum och lilla torget. Sälj- och service utbildningar genomförda för butiksägare och personal. Hemsida började ta form. Ansökningsförfarande av stora vägskyltar vid E22. East Coast Marine Center Projektets syfte att skapa bättre affärsmässiga förutsättningar inom den marina näringen. Under 2012 har den marina utställningshallen varit öppen under turistsäsongen. Projektet avslutas Målresultat: 45 st företag har marknadsförts sig i lokalen. Inflyttarservice På uppdrag av Västerviks kommun arbetar bolaget med Inflyttarservice enligt en framtagen arbetsprocess. Målresultat: 62 nyregistrerade i vår databas under sommaren Ny förbättrad hemsida. Elmia Subcontractor Västervik Framåt samordnade en västerviksmonter på Elmia Subcontractor med fem medverkande företag. Målresultat: Ökad försäljning hos de deltagande företagen. Företagen har rapporterat nya kundkontakter.

20 HELÅRSRAPPORT Klivet Klivet 2012 ska möta ett behov och önskemål om att öka takten på och omfattningen av näringslivsarbetet med större engagemang och representation från deltagarna. Projektet syftar till att åstadkomma tydliga förbättringar som skapar tillväxt och förbättrar näringslivsklimatet i Västervik under 3 år det är detta som är Klivet Projektet löpte på tre år och avslutades Målresultat: Redan år 2 nådde Västervik det övergripande målet att tillhöra topp 30 bland landets kommuner när det gäller näringslivsklimat, om man mäter den delen av Svenskt Näringslivs ranking som endast innefattar företagens attitydundersökning. I den total rankingen låg vi på plats Rankingen för 2013 publiceras först i april. Utöver det övergripande målet finns ett antal delmål som redovisas i en separat slutrapport från Klivetprojektet. Kvinnors företagande År 2009 startades nätverket med Kvinnors företagande i Västerviks kommun med hjälp av Tillväxtverkets medel. Under 2012 utvecklades nätverket genom inspirationsföreläsningar, studie- och mässresor samt tog fram säljmaterial s.k. tjänsteboxar med affärsutvecklingsinsatser. Målresultat: 48 sålda tjänsteboxar av 90 stycken upphandlade. 240 kvinnor deltar i nätverket. Kompetens och samverkan, handelsplatsen Västervik (ESF) I juni 2011 inleddes ett ESF-projekt där medlemmar, anställda och politiker i organisationerna Västerviks Handel, Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun ges möjlighet att delta i seminarier och utbildningar. Det är inom bland annat service, exponering, tillgänglighet och samhällsbyggnad. Målresultat: ca 200 personer inom Västerviks Handel och Fastighetsägarna i Västervik har deltagit i utbildningar och seminarier i bland annat; Exponering och skyltning, marknadsföring, Tillgänglighet, Sälj och service samt Samhällsbyggardagen. Skola näringsliv Projektet syftade till att regionalt och lokalt ta fram långsiktiga arbetsformer och metoder som främjade kontakten mellan skola, näringslivet och övriga aktörer. Avslutades Målresultat: Trampolinen drivs vidare av SSHK (Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med näringslivet och Västerviks kommuns högstadieskolor. NTA i förskolan med kopplingar till lokala näringslivet drivs vidare av Barn- och utbildningsförvaltningen/nta styrgrupp.

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Fyrstads ekonomiska landskap

Fyrstads ekonomiska landskap Fyrstads ekonomiska landskap Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lysekil Institutionen för Ekonomi och Informatik Högskolan Trollhättan/Uddevalla Ekonomisk Geografi i ett lokalt perspektiv 2005-05-30 Handledare:

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer