HELÅRSRAPPORT VD HAR ORDET sid VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2012 2. VD HAR ORDET sid 4. 1.0 VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid 5"

Transkript

1 Helårsrapport 2012

2 HELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET sid VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER sid VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? sid 7 UPPFÖLJNING AV MÅL 2.1 KUNDENKÄT 2012 sid FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING sid NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN sid ETABLERINGAR sid INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING sid INTÄKTER 2012 sid PROJEKT sid SERVICEPARTNERS sid 19

3 HELÅRSRAPPORT Blandade pressklipp året positiva nyheter om Västerviks näringsliv.

4 HELÅRSRAPPORT VD HAR ORDET Basverksamheten Västervik Framåt har nu blivit kommunens naturliga rådgivningspartner i företagssammanhang. Detta syns bland annat genom att vår nyföretagarrådgivning fortsätter hålla en hög och stabil nivå 112 personer som varit på rådgivning under Även företagsrådgivningen har haft hög och stabil beläggning över tid, med 58 företag som använts sig av vår rådgivning. Under det gångna året startades 188 företag i kommunen. Av dem har Västervik Framåt varit delaktiga i 45 stycken vilket vi tolkar som ett gott betyg för vår rådgivning. Affärsutvecklingsteamet har haft 13 uppdrag under året, och där flera av kunderna efter uppdragets avslut har fortsatt att anlita teamets kompetens på löpande räkning. Vilket vi ser som ett gott tecken på kundnöjdhet. Etableringar Gällande etableringar har vi arbetat aktivt med Windys flytt av båtmodeller från den norska enheten i Arendal till Västervik vilket skapar ett 25-tal nya arbetstillfällen. Etableringen säkrar också de 30-tal personer som i nuläget arbetar på enheten i Västervik. Till dags dato har vi varit delaktiga i 12 företagsetableringar vilket har genererat 68 arbetstillfällen. tillkomna företag under 2012 vilket i sin tur ger en nettotillväxt på 3,4 % att jämföra med länssnittet på 4,2 %. Västervik Framåts mål att bidra till att skapa 100 nya företag i kommunen under 2012 är således uppnått. Ekonomi Bolaget har under året gjort ett positivt resultat på SEK. Detta är i linje med de ekonomiska målen. Ett näringslivsbolag ägt av näringslivet ska inte ge stora avkastningar utan använda de ekonomiska medlen till att nå bolaget verksamhetsmål. Näringslivsklimat Näringslivsklimatet försämrades under det gånga året trots stora ansträngningar från bolaget för ett förbättrat näringslivsklimat. De flesta parametrar pekar nedåt men från en hög nivå. Dock bedömer vi att det finns ett antal faktorer som bidragit starkt till det försämrade resultatet; Kommunens svaga ekonomi, omorganisationer, ett nej till Slottsholmen samt den negativa skoldebatten skulle kunna vara bidragande orsaker till det lägre resultatet i årets mätning. Enligt Improveras näringslivsrapport för 2012 var det totala etableringsnettot i kommunen negativt. 40 företag flyttade in i och 45 företag ut. Detta ger dock inte en rättvis bild av vår etableringsverksamhet som haft en stor framgång med flera stora etableringar likt Clas Ohlson. Dessa räknas inte som ett företag till kommunen utan som arbetsställe. Dock skapar de många arbetstillfällen och bidrar till Västerviks attraktionskraft. Frågan man kan ställa sig är hur det hade gått utan de stora ansträngningar som gjorts? Svaret är: Troligen väldigt mycket sämre. Dock är det nu mycket viktigt att göra stora ansträngningar inom de områden som nämns ovan så trenden snabbt kan vändas! Det har totalt upphört 59 företag under året varav 13 i konkurs. Övriga anledningar är 18 avregistrerade, 16 fusionerade, 10 inaktiva, 1 likvidation samt 1 överförd. Roger Psajd, vd Västervik Framåt AB Netto har såldes 228 st företag tillkommit i kommunen och 104 st försvunnit. Detta ger ett totalt netto på 124 st

5 HELÅRSRAPPORT VÄSTERVIK FRAMÅTS TJÄNSTER Starta» Kom igång med ditt företag Starta företag vi hjälper dig att komma igång. Med vår omfattande erfarenhet gällande nyföre tagande kan vi bistå med hjälp och stöd vid uppstarten av företag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och arrangerar starta eget-kurser. Utveckla» Utveckla ditt företag eller idé Affärsrådgivning utveckla ditt företag. Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Affärs- och verksamhetsutveckling, bra kan alltid bli bättre. Etablerade företag som till exempel vill öka lönsamheten, finna nya marknader eller förbättra effektiviteten kan få hjälp av oss. Vi erbjuder flera möjligheter av affärsutveckling. Etablera» Etablera ditt företag i Västervik Etablering ta del av effektiv service. I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Vår etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Handelsplatsutveckling» Västervik Processledning Västervik Framåt är processledare för handelsplatsutveckling i Västervik stad på uppdrag av Västerviks Handel, Föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun. Uppdraget innebär att leda arbetet med att genomföra den gemensamma åtgärdsplan som har tagits fram. Det handlar om parkeringar, trafikföring, etableringar, stråk, offentlig miljö, kompetens, marknadsföring med mera.

6 HELÅRSRAPPORT Flytta hit» Inflyttarservice Flytta till Västervik.nu I vår tjänst Inflyttarservice hjälper vi personer som funderar på att flytta till Västervik, som är på väg att flytta till kommunen eller som redan är inflyttade. Mycket information och tips får man via webbsidan FlyttatillVästervik.nu och genom att registrera sig i en databas. Projektledning» Professionellt Projekt professionell projektledning. Västervik Framåt kan fungera både som projektledare och projektägare för exempelvis förstudier, kortare eller längre uppdrag och aktiviteter. Just nu jobbar vi bland annat med Klivet (Morgonsoffan), Närkontakt Skola/näringsliv, Kvinnors företagande, ESF projekt Kompetens och samverkan inom handel, Handelsplats utveckling i Gamleby, Elmia Subcontractor, East Coast Marine Center och Gästhamnssamverkan. Företagslots» Rätt kontakter Vem inom Västerviks kommun ska man kontakta? Vid kontakten med kommunala förvaltningar och tjänstemän är vi ditt självklara stöd. Vår uppgift är att lotsa dig rätt och, om du vill, delta i möten och kontakter med kommunala företrädare.

7 HELÅRSRAPPORT VAD MÄTS OCH FÖLJS UPP? Enligt uppdragsavtalet mellan Västerviks kommun och Västervik Framåt avseende det företagsnära näringslivsarbetet skall följande mätas och följas upp genom månatliga möten och via halv- och helårsrapporter: 2.1 Kundenkät juni 2012, sidan Nyföretagarrådgivning och annan företagsrådgivning samt affärsutveckling, sidan Nyföretagande och arbetstillfällen, sidan Etableringar, sidan Information och marknadsföring, sidan 14. Uppföljning mål januari - december 2012 Det gångna året var ytterligare ett bra år för vår basverksamhet. Alla mål förutom tre har uppnåtts. Bland de tre målen som bolaget inte har fullföljt ser vi att; 176 kundbesök har gjorts, av 300 st. Totalt har man genomfört 82 st företagsrådgivningar, sett per antal tillfällen, av 100 st som var målet. Jämförelsevis ligger företagsrådgivning per unik person en bra bit över målet dvs 58 personer och målet låg på 44. Det totala antalet servicepartners vid årets slut var 148 stycken, med ett mål på 168. Nio företag valde att bli nya servicepartners under Ackumulerad måluppfyllelse enligt Västervik Framåts affärsplan visas på grafen nedan Ackumulerat december Kundbesök Nyföretagsrådgivning antal personer Nyföretagsrådgivning antal tillfällen Företagsrådgivning antal personer Företagsrådgivning antal tillfällen Fördjupad affärsutvecklingsuppdrag Nystartade företag i Västerviks kommun* Nystartade företag via VFAB Arbetstillfällen nystartade företag via VFAB Nya etableringskontakter Etablerade företag Arbetstillfällen etablerade företag Servicepartners 2011 Helår Ack Mål *Källa Improvera/UC. Övrig statistik Västervik Framåt.

8 HELÅRSRAPPORT KUNDENKÄT 2012 Kundenkät Uppsökande och rådgivande verksamhet följs upp genom en årlig kundenkät. Västervik Framåts kundenkät genomfördes i juni 2012 och besvarades i år av 131 företag (jämfört med 211 svar år 2011.) Enkäten pekar på att de företagare som svarat upplever klimatet sämre jämfört med tidigare år. Not. Från och med år 2013 kommer enkäten byta namn till Västervik Framåts företagsbarometer. Fråga 1: Är du nöjd som företagare i Västerviks kommun? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (39%) Årets siffror inom parentes. 80% 70% Betyg 3 (41 %) Betyg 1-2 (20 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betyg (4-5) 33 % (3) 46 % (1-2) 21 %

9 HELÅRSRAPPORT Goda eller svåra tider År 2009 ansåg 39 % av de som svarat på enkäten att det var goda tider, %, 2011 hela 61 % och 2012 har siffran sjunkit till 44 %. Fråga 2: 80% Uppfattar du det som om det är goda eller svåra tider för ditt företag just nu? (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) Betyg 4-5 (44 %) Betyg 3 (35 %) Årets siffror inom parentes. 70% Betyg 1-2 (21 %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Betyg (4-5) 49 % (3) 34 % (1-2) 17 %

10 HELÅRSRAPPORT Bättre näringslivsklimat - vår roll För tredje året ställdes frågan i år till företagen gällande Västervik Framåts roll i utvecklingen. I år kan man konstatera att företagen fortfarande tycker att bolaget i stor utsträckning bidrar till ett bättre näringslivsklimat. Jämfört med tidigare år har årets betyg gått ner något. Kommentarer från kundundersökningen: Utanför mitt nätverk vet jag inte så mycket om VFAB:s verksamhet. Jag har aldrig varit i kontakt med dem om det inte gällt något i nätverket, men när de har ställt upp har det fungerat klockrent. Genomsnittsbetyget var 3, , 3, och är 3, Fråga 3: Uppfattar du det som att Västervik Framåts arbete bidrar till ett bättre näringslivsklimat? (1 är lägst betyg och 5 är högst) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, , , ,73

11 HELÅRSRAPPORT Kundtillfredsställelse Kunderna anser att Västervik Framåt levererar snabb hjälp, hög kvalité och kompetens. Fråga 4: Tycker du att följande påståenden känns relevanta utifrån ert företags kontakter med Västervik Framåt. (1 är lägst betyg och 5 är högst betyg) 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 Målsättningen för kundnöjdheten är ett genomsnittsbetyg på 4,0. Mätningen 2012 gav åter ett genomsnittsbetyg på 3,6, vilket är oförändrat sedan Mitt/vårt företag fick snabb hjälp av VFAB Mitt/vårt företag upplever VFAB som ett serviceinriktat näringslivsbolag De resurser som VFAB bidragit med har mitt/vårt företag haft nytta av Den service mitt/vårt företag har fått har haft hög kvalité Vår kontaktperson på VFAB har haft kompetens för det vårt företag behövt hjälp med Jag/vi kommer sannolikt att vända mig/oss till VFAB igen Fråga: Snabb hjälp 3,64 3,66 3,64 3,80 VFAB är serviceinriktat 3,66 3,72 3,86 3,67 VFAB:s resurser/nytta 3,04 3,14 3,16 3,14 Hög kvalité 3,57 3,50 3,60 3,65 Personal/kompetens 3,60 3,68 3,43 3,71 Vända oss till VFAB igen 3,66 3,63 3,57 3,42

12 HELÅRSRAPPORT FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH FÖRDJUPAD AFFÄRSUTVECKLING Affärsrådgivning - utvecklar företag Nystartade och befintliga företag erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning. Utifrån behoven delar vi med oss av våra kunskaper samt nätverk och kontakter för att företaget ska komma vidare. Mål och resultat 2012 Antalet nyföretagarrådgivningar uppgick till 201 stycken under hela 2012, räknat på antal tillfällen. Antal personer som träffat Västervik Framåt för nyföretagarrådgivning är 112 stycken. Målet för helåret låg på 44 personer. Företagsrådgivningen för befintliga företag uppgår till 82 tillfällen. Antal personer som träffat oss är 58 personer under hela Målet för helåret var 44 personer. Fördjupad affärsutveckling för mogna företag Västervik Framåts tjänst Fördjupad affärsutveckling vänder sig till etablerade företag som vill öka lönsamheten, produktiviteten, effektiviteten, försäljningen, kundnyttan och personalens engagemang. Under Tillväxtdagen 2012 sattes extra fokus på att informera och sälja in uppdraget, vilket resulterade i att 12 företag anmälde sitt intresse för att få en verksamhetsanalys gjord på sitt företag. Mål och resultat 2012 Under året har 13 stycken företag genomgått affärsutvecklande insats. Målet var 12 uppdrag totalt för 2012 och målet är därigenom uppnått. Process Företagsrådgivning Inbjudan till Starta eget kurs Telefon 1:a Möte Introduktion 60 min Information om VFAB Information om starta eget processen Kunden beskriver sin idé Går igenom vad affärsplanen bör innehålla 4:e mötet Uppföljning av företags starten 60 min Hur har det gått? Informera om Servicepartner, Håll Farten och Öka Kund skickar Affärsplan Målet: Nytt hållbart företag Ett framtida objekt för idéförädling och Servicepartner Telefon/mail kontakt 2:a Möte Affärsplanen 60 min Går igenom affärsplanen Går igenom frågor Förmedlar eventuella kontakter 3:e Mötet Inför starten 60 min Avstämning mot A-planen: Bank, ekonomibyrå, lokaler, försäkringsbolag, bolagsverket etc. Telefon/mail kontakt Inbjudan till Seminarium

13 HELÅRSRAPPORT NYFÖRETAGANDE OCH ARBETSTILLFÄLLEN Näringslivet växer 188 nya företag i Västerviks kommun! 188 företag har tillkommit och 104 stycken har försvunnit. Detta inkluderar även företag som upphört genom konkurs och utflyttning. Detta ger en nettotillväxt på 3,4 %. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. Detta kan vi utläsa i rapporten från Improvera (agentur för UC i södra Sverige). Västervik har i år haft 13 konkurser vilket är något högre mot föregående år. Vi ser här ett samband med att de som går på rådgivning/affärsutveckling är mindre konkursbenägna och mer hållbara. Vikten av extern hjälp i sitt företagande är inte att underskatta. Västerviks kommun har ett jämnt och högt antal nystartade företag de senaste tre åren. En orsak kan vara det goda näringslivsklimatet som gör det lättare att starta och driva ett lönsamt och hållbart företag. I Västervik finns det företagsutbildningar, rådgivning, affärsutvecklingshjälp, mentorer, riskkapital och goda samarbeten med kommunen, Arbetsförmedlingen, Almi, Regionförbundet i Kalmar län med flera. Mål och resultat Bolaget har under 2012 medverkat till att 45 stycken företag har startats, och målet för hela åreta var stycken arbetstillfällen har skapats i dessa företag. Målsättning för helåret var 35. Se grafen kapitel 2.0, sid 7. Antal startade företag/månad under Antal startade företag under åren Nyinflyttade/utflyttade företag Nettotillväxt

14 HELÅRSRAPPORT Branschfördelning Det har startat 188 företag i Västerviks kommun under Nedan ses en graf på branschfördelning i de nystartade bolagen med en jämförelse mot riket. Branschfördelning i nystartade företag Västerviks kommun (nystartade bolag) Fördelning i kvinnor/män som är vd, kontaktperson eller innehavare Kvinnorna tar för sig mer och man ser en jämnare könsfördelning i de nystartade företagen. Innehavare/vd på de nystartade är 41 % kvinnor och 59 % män. Västerviks kommun har 6 % högre andel företag som drivs av kvinnor jämfört med rikssnittet som är 35 %.) Se cirkeldiagram.

15 HELÅRSRAPPORT ETABLERINGAR Etablering - ta del av effektiv service I Västerviks kommun råder ett bra företags klimat och under de senaste åren har många nya företag valt att etablera sig här. Bolagets etableringsservice hjälper till med kontakter med och infor mation samt ger förslag på olika alternativa lösningar. Mål och resultat 30 nya etableringskontakter hanterades under 2012, vilket också var målet för året. 12 nya företag har etablerat verksamhet i Västerviks kommun vilket har inneburit 68 nya arbetstillfällen, där Västervik Framåt varit delaktiga. Målet för 2012 var 10 företag och 35 arbetstillfällen. Det uppsökande arbetet sker till stor del i samarbete med lokala fastighetsägare och andra företagare men bolaget jobbar även tillsammans med Invest in Sweden Agency på regional och nationell nivå. I samarbete med inflyttarservice tas också kontakter med personer som har anknytning till Västervik; fritidshusägare, potentiella inflyttare med flera som driver företag eller har inflytelserika positioner i företag. De nya företagen, verksamhetsområde inom parentes: Sweden Salmon AB (beredning, handel med fisk) Allergi och Smärtkliniken i Kalmar AB (friskvård) DollarStore (handel) Höglandets Automatiska Gräsklippare AB (försäljning och reparation av robotgräsklippare) TGR (Presentbutik) Windy Scandinavia AB (båttillverkning) Blå Taxi (taxifirma) Vardagsklokhet (terapeut, samtal, föreläsning) Run & Carry i Västervik AB (sportbutik) Clas Ohlsson (varuhus) Bazaar My (inredningsbutik Pomona Ledarskap AB (utbildning) Etableringar Västerviks kommun Antal etabl. halvår Antal etabl. helår Antal arbetstillfällen Antal/år Etableringar, halvår/helår 3/7 6/11 5/10 13/29 10/17 4/12 Arbetstillfällen helår

16 HELÅRSRAPPORT INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Webbplats, blogg, facebook och nyhetsbrev vastervikframat.se har under året genomgått ytterligare uppfräschning. Nya tydligare flikar, näringslivsregister, lediga lokaler, fastigheter, inflyttarservice har fått en bättre placering på sidan. En ny spalt där man visar alla öppna företagsutbildningar är också framtagen samt en ruta för aktuella tillväxtsiffror; företag och arbetstillfällen. Flera gånger i veckan bloggar vi om intressanta företagsnyheter och andra tips. Det blev nästan 230 inlägg dvs knappt 20 per månad året runt. Under årets har 8 stycken företag presenterats som månadens servicepartner på webben och facebook. Swe-Dan Seafood, Saab Barracuda, Västerviks Miljö- och energi AB, Svensk Presshärdning Överum, Tofvehult Kafé, Elfa International, ICA Maxi, TR motion & hälsa. Fyra nyhetsbrev som däremellan kompletterats med ett flertal så kallade På gång -utskick med aktivitetskalendarium för näringslivet har skickats ut till drygt personer i företagsregistret. Vår Facebooksida har nu passerat 700 gillare! Under våren köptes ett nytt program (BizWizard) för att förenkla och göra snyggare e-postmarknadsföring. Tidningen Framåt - för tillväxt i hela bygden Tidningen Framåt gavs ut 2 gånger 2012 inom ramen för Klivet Tidningen speglade de aktiviteter som gjorts för att nå målet att tillhöra topp 30 i Svenskt Näringslivs mätning samt visa upp goda exempel i Västerviks näringsliv för att skapa tillväxt i hela bygden. Vårens nummer utkom i april och handlade mycket om affärsutveckling, kompetensförsörjning, näringlivsklimatet med mera. I november kom nr med fokus på Kvinnors företagande och de affärsutvecklande tjänsteboxar som finns. Succén med Morgonsoffan, entreprenörsandan i Västervik och kompetensförsörjning med Skola-näringslivsprojektet var andra ämnen som togs upp. Övrig marknadsföring Marknadsföring har dessutom skett via tidningen Utkik, broschyren Västerviks Näringsliv, Västerviks Turistbroschyr, pressreleaser, annonser i Tillväxt i Tjust och Västervik och Framtiden samt i samband med aktiviteter i Västerviks-Tidningen och Västerviksposten. En stor marknadsföringsinsats för Inflyttarservice genomfördes under sommaren för att informera presumtiva inflyttare till Västerviks kommun. Vi syntes på campingar och evenemang. Ett 60-tal nya intressenter registrerade sig i vår databas. Mässor och utställningar Västervik Framåt hade en egen monter på Tillväxtdagen där fokus i år var affärsutveckling. Det resulterade i 10 verksamhetsanalyser av företag. På Elmia Subcontractor - underleverantörsmässa deltog 5 företag i en gemensam monter under projektledning av Västervik Framåt. Servicepartnerträffar och frukostmöten Fyra frukostmöten har hållits i norra och södra kommundelarna under våren och hösten. Mötena hölls i Överum, Gamleby och Ankarsrum. Två stycken aktie- och servicepartnerträffar har arrangerats under året. Platserna har varit på Västerviks Resort samt på Centralhotellet och det uppskattades av företagarna. Kommunikationsplan En kommunikationsplan togs fram för hela 2012 för att på ett enkelt och övergripande sätt, planera och underhålla alla aktiviteter samt få en bra översikt.

17 HELÅRSRAPPORT INTÄKTER 2012 Intäkter Kronor un sen Tjustbygden Västerviks kommun kr Intäkter Sparbanksstiftelsen Tjustbygden Kronor kr Procent Västerviks kommun Serviceavgifter 146 kr kr 146 kr 48% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden 671 Leader 415 kr Kustlandet kr 415 kr 6% Serviceavgifter Regionförbundet i Kalmar län kr kr kr 6% Leader Kustlandet EU/ESF kr kr kr 8% Regionförbundet Kurser och seminarier kr kr kr 13% EU/ESF Konsultintäkter kr kr kr 10% Kurser Övriga och intäkter seminarier kr kr kr 4% Konsultintäkter Totalt kr kr kr 3% Övriga intäkter kr kr 2% talt Totalt kr 100% Intäkter Västerviks kommun Sparbanksstiftelsen T Serviceavgifter Leader Kustlandet Regionförbundet i Ka EU/ESF Kurser och seminarie Konsultintäkter Övriga intäkter Totalt et Intäkter 2012 Västerviks kommun kr t narier 4% 4% 3% 2% Sparbanksstiftelsen Tjustbygden kr Serviceavgifter kr Leader Kustlandet kr 13% 48% Regionförbundet kr EU/ESF kr Kurser och seminarier kr 8% 6% 6% Konsultintäkter kr Övriga intäkter kr

18 5.4 miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT Not 1: Nettoomsättning Omsättning i basverksamhet samt projekt Basverksamhet Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Omsättning Västervik i basverksamhet samt projekt ## ## Handelsplats Basverksamhet Gamleby ## ## Not 1: Nettoomsättning Handelsplats Västervik ## Omsättning East Coast i basverksamhet Marine Center samt projekt ## Handelsplats Gamleby ## Basverksamhet Elmia Subcontractor ## ## Handelsplats Klivet East Västervik Coast Marine Center ## ## ## Handelsplats Kvinnors Elmia Gamleby Subcontractor företagande ## ## ## East Coast Klivet Marine Center ## Affärsutveckling ## ## Elmia Subcontractor Kvinnors företagande ## Skola/Näringsliv ## ## Klivet ## Affärsutveckling ## Kvinnors ESF företagande - Kompetens handel ## ## Skola/Näringsliv ## Affärsutveckling Inflyttarservice ## ## Skola/Näringsliv Övriga ESF - Kompetens handel ## ## ## ESF - Kompetens Inflyttarservice handel Totalt ## ## ## Inflyttarservice Övriga ## ## Övriga Totalt ## ## Totalt ## Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning i basverksamhet samt projekt 2012 Omsättning Basverksamhet i basverksamhet Handelsplats samt projekt Västervik 2012 Handelsplats Gamleby East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Basverksamhet Basverksamhet Handelsplats Västervik Handelsplats Handelsplats Västervik Gamleby Handelsplats Gamleby East Coast Kvinnors Marine Center företagande Elmia Subcontractor Affärsutveckling Klivet Skola/Näringsliv East Coast Marine Center Elmia Subcontractor Klivet Kvinnors företagande ESF - Kompetens Affärsutveckling handel Inflyttarservice Skola/Näringsliv Övriga Kvinnors företagande Affärsutveckling Skola/Näringsliv ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga ESF - Kompetens handel Inflyttarservice Övriga 10% 3% 10% 3% 2% 2% 10% 3% 2% 34% 34% 11% 11% 3% 3% 34% 11% 4% 4% 3% 11% 11% 1% 1% 4% 8% 3% 10% 8% 3% 10% 11% 1% Finansiering 8% 3% Bas 10% Projekt Totalt Finansiering Bas Projekt Totalt Västerviks kommun Sparbanksstift.Tjustbygden Västerviks kommun Finansiering Bas Projekt Totalt Serviceavgifter/företag Sparbanksstift.Tjustbygden Västerviks kommun Leader Kustlandet Serviceavgifter/företag Regionförbundet Leader Sparbanksstift.Tjustbygden Kustlandet i Kalmar län EU/ESF Serviceavgifter/företag Regionförbundet i Kalmar län Kurser och Leader seminarier/företag Kustlandet EU/ESF Konsultintäkter/företag Regionförbundet i Kalmar län Övriga intäkter/företag Kurser och seminarier/företag EU/ESF Totalt Konsultintäkter/företag Övriga Kurser intäkter/företag och seminarier/företag miljoner Totalt Konsultintäkter/företag kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten Övriga intäkter/företag ,4 miljoner SEK kommer från Västerviks kommun varav 3,1 miljoner SEK går till basverksamheten. Totalt miljoner kommer från Västerviks kommun varav 3.1 miljoner går till basverksamheten

19 STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN STYRELSE - AKADEMIEN VÄSTERVIK FRAMÅT AB HELÅRSRAPPORT PROJEKT Västervik Framåt AB kan fungera som projektledare och projektägare för till exempel förstudier, kortare och längre uppdrag respektive aktiviteter. Mindre uppdrag kan handla om samordning av mässor, utbildningar eller marknadsaktiviteter. De större uppdragen har ofta en mer strukturell karaktär kopplad till kommunens profilområden. Vi hjälper dig Affärsutveckling På uppdrag av Västerviks kommun arbetade bolaget med särskild framtagen affärsutvecklingsmodell under Målresultat: 13 företag har genomgått/påbörjat en affärsutvecklingsinsats under 2012 och målet var 12. Affärsutvecklingsteamet besitter en stor samlad kompetens och erfarenhet från skilda verksamhetsområden. Camilla Janbring Tävlingsinriktad, analytisk affärsutvecklare och marknadsstrateg som har egen erfarenhet av vad som krävs för att vända företag och leverera resultat. Christer Lenner Expert på verksamhetsstyrning med fokus på resultat i tillverkande företag - med tung och bred kompetens hittar han enkla och praktiska lösningar på svåra problem. Katrin Valeskog Skicklig personalchef och specialist på HR-frågor och förändringsprocesser som vet hur du får med dig och utvecklar personalen för att öka företagets styrka. Martin Jonsson Analytiker och otålig problemlösare som kan hantera siffror och snabbt ser vad som behöver göras - väntar inte med åtgärder. Niclas Petersen Analytisk drivande affärsutvecklare och ekonom som älskar strategier och alltid ser en potential att öka lönsamheten i ditt företag, ibland utan att du själv vet om det. Reine Magnusson Kreativ produkt- och konceptutvecklare med ett brinnande engagemang och stor kunskap om hur man utvecklar och sätter en produkt på marknad. Roger Psajd Stark i personalutveckling i tillväxtföretag där det gäller att hålla ihop ledarskap och bygga en effektiv organisation för att skapa resultat. Gästhamnssamverkan Bolaget var under 2012 projektägare på uppdrag av besöksnäringen och Västerviks Turistbyrå. Handelsplatsutveckling Gamleby Projektet, som startade 2010, finansieras av Leader Kustlandet, Regionförbundet, Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. En ekonomisk förening bildades under året som kommer att förvalta långsiktig fungerande samverkan för handelsplatsen. Projektet är förlängt till Målresultat: Handelsskyltar vid centrum och lilla torget. Sälj- och service utbildningar genomförda för butiksägare och personal. Hemsida började ta form. Ansökningsförfarande av stora vägskyltar vid E22. East Coast Marine Center Projektets syfte att skapa bättre affärsmässiga förutsättningar inom den marina näringen. Under 2012 har den marina utställningshallen varit öppen under turistsäsongen. Projektet avslutas Målresultat: 45 st företag har marknadsförts sig i lokalen. Inflyttarservice På uppdrag av Västerviks kommun arbetar bolaget med Inflyttarservice enligt en framtagen arbetsprocess. Målresultat: 62 nyregistrerade i vår databas under sommaren Ny förbättrad hemsida. Elmia Subcontractor Västervik Framåt samordnade en västerviksmonter på Elmia Subcontractor med fem medverkande företag. Målresultat: Ökad försäljning hos de deltagande företagen. Företagen har rapporterat nya kundkontakter.

20 HELÅRSRAPPORT Klivet Klivet 2012 ska möta ett behov och önskemål om att öka takten på och omfattningen av näringslivsarbetet med större engagemang och representation från deltagarna. Projektet syftar till att åstadkomma tydliga förbättringar som skapar tillväxt och förbättrar näringslivsklimatet i Västervik under 3 år det är detta som är Klivet Projektet löpte på tre år och avslutades Målresultat: Redan år 2 nådde Västervik det övergripande målet att tillhöra topp 30 bland landets kommuner när det gäller näringslivsklimat, om man mäter den delen av Svenskt Näringslivs ranking som endast innefattar företagens attitydundersökning. I den total rankingen låg vi på plats Rankingen för 2013 publiceras först i april. Utöver det övergripande målet finns ett antal delmål som redovisas i en separat slutrapport från Klivetprojektet. Kvinnors företagande År 2009 startades nätverket med Kvinnors företagande i Västerviks kommun med hjälp av Tillväxtverkets medel. Under 2012 utvecklades nätverket genom inspirationsföreläsningar, studie- och mässresor samt tog fram säljmaterial s.k. tjänsteboxar med affärsutvecklingsinsatser. Målresultat: 48 sålda tjänsteboxar av 90 stycken upphandlade. 240 kvinnor deltar i nätverket. Kompetens och samverkan, handelsplatsen Västervik (ESF) I juni 2011 inleddes ett ESF-projekt där medlemmar, anställda och politiker i organisationerna Västerviks Handel, Fastighetsägare i Västerviks stad och Västerviks kommun ges möjlighet att delta i seminarier och utbildningar. Det är inom bland annat service, exponering, tillgänglighet och samhällsbyggnad. Målresultat: ca 200 personer inom Västerviks Handel och Fastighetsägarna i Västervik har deltagit i utbildningar och seminarier i bland annat; Exponering och skyltning, marknadsföring, Tillgänglighet, Sälj och service samt Samhällsbyggardagen. Skola näringsliv Projektet syftade till att regionalt och lokalt ta fram långsiktiga arbetsformer och metoder som främjade kontakten mellan skola, näringslivet och övriga aktörer. Avslutades Målresultat: Trampolinen drivs vidare av SSHK (Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med näringslivet och Västerviks kommuns högstadieskolor. NTA i förskolan med kopplingar till lokala näringslivet drivs vidare av Barn- och utbildningsförvaltningen/nta styrgrupp.

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Näringslivsfakta 2015

Näringslivsfakta 2015 Näringslivsfakta 2015 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2016 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2014. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2014 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2015

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2015 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2015 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Näringslivsfakta. Karlshamns kommun Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Karlshamns kommun Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 2015 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2014 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Näringslivsfakta 2016 framtagen av Auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Sida 1 Innehållsförteckning Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig 2013-2016

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB i Växjö, agentur för UC Marknadsinformation AB Sölvesborgs

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Innehåll Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig Månadsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta 2016

Näringslivsfakta 2016 Näringslivsfakta 2016 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Innehåll Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig Månadsfördelning

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringslivsfakta 2016

Näringslivsfakta 2016 Näringslivsfakta 2016 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Sida 1 Innehållsförteckning Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av

Näringslivsfakta. Bromölla kommun 2015. agentur för UC Marknadsinformation AB. framtagen av Näringslivsfakta 2015 framtagen av agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Nystartade företag Könsfördelning Månadsfördelning

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2014 Statistik och fakta emmaboda.se/naringsliv Rev. 2015-03-16 Näringslivsutveckling 2014 Antalet företag har ökat Under mandatperioden 2011-2014 har antalet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram

Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Näringslivsfakta Sölvesborgs kommun Sölvesborgs näringsliv i siffror Statistik och Diagram Information framtagen av Veronica Ingolf, Improvera AB, auktoriserad agentur för UC AB Sölvesborgs kommun 2012

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun

Näringslivsfakta Kalmar kommun Näringslivsfakta 2016 framtagen av Auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Sida 1 Innehållsförteckning Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig 2013-2016

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Klivet 2012 Rapport 2010

Klivet 2012 Rapport 2010 Klivet 2012 Rapport 2010 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD. 2010-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

FRÅN WEBBYRÅ TILL SÅ MYCKET MER

FRÅN WEBBYRÅ TILL SÅ MYCKET MER KOMMUNIKATIONSBYRÅ Nu närmar vi oss årets sista veckor och jag ser tillbaka på ett händelserikt 2013. I mitt nyhetsbrev har jag valt ut några av de fina uppdrag och spännande milstolpar som varit under

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta Näringslivsutveckling 2013 Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag I september 2013 fanns 1068 aktiva företag registrerade

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 Vision för Emmaboda kommun Emmaboda skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv,

Läs mer

Sweden-Japan Foundation

Sweden-Japan Foundation Medlemskap En mötesplats för affärer, forskning och högre utbildning som ger tillgång till information om och kontakter med Japan Evenemang Nätverk Nyheter Stipendier Rekrytering Information Rådgivning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer