Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion"

Transkript

1 Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning eftersom du genom att använda bokningsmotorn godkänner dessa användningsvillkor oavsett om du registrerar dig hos oss eller inte. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda bokningsmotorn. Genom att använda någon del av bokningsmotorn anses du ha godkänt hela det här juridiska meddelandet. Sluta omedelbart att använda bokningsmotorn om du inte godkänner att användningsvillkoren gäller för dig. Bokningsmotorn drivs med CarTrawlers teknik och gör det möjligt för dig att använda CarTrawlers teknik för att boka bilhyrningstjänster från biluthyrare som är tredje part. Genom att godkänna användningsvillkoren och/eller använda någon del av bokningsmotorn, godkänner du din användning av bokningsmotorn och den teknik som stöder den, och som tillhandahålls på den här sidan, enligt användningsvillkoren. Du godkänner också att dessa användningsvillkor är ett avtal mellan CarTrawler och dig. CarTrawler kan revidera det här juridiska meddelandet när som helst genom att uppdatera denna publicering. Läs bokningsmotorns information då och då för att ta del av det aktuella juridiska meddelandet, eftersom det är bindande för din del. Vissa bestämmelser i det här juridiska meddelandet kan åsidosättas av särskilda juridiska meddelanden eller villkor som anges på vissa sidor av bokningsmotorn. Alla hänvisningar till bokningsmotorn i dessa användningsvillkor anses omfatta hänvisningar till alla bokningar som görs via CarTrawlers call center. Information om oss Den här webbplatsen drivs av Etrawler, ett företag registrerat på Irland som bedriver verksamhet under namnet CarTrawler, ArgusCarHire och Holiday Autos ( CarTrawler, vi, oss eller vår/vårt/våra ). Vi är registrerade på Irland under med företagsnummer och har vårt styrelsesäte på Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Vår huvudkontors adress är Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Vårt momsnummer är IE K. Du kan ringa oss på telefonnummer eller skicka e-post till CarTrawler underlättar bokningar av biluthyrningstjänster. CarTrawler varken äger eller driver några biluthyrningsfirmor. Ditt hyrbilsavtal upprättas mellan dig och biluthyraren. Villkoren för hyresavtalet mellan dig och hyrbilsfirman finns tillgängliga i den här bokningsmotorn när du väljer biluthyrartyp och anger annan relevant information. CarTrawler gör inga utfästelser eller framställningar om någon biluthyrare eller någon bil som hyrs av biluthyrare. Det är enbart biluthyrningsföretagets ansvar att tillhandahålla den hyrbil som hyrs genom den här bokningstjänsten.

2 Avgifter Det är biluthyrningsföretagets ansvar att bearbeta din bokning korrekt. Exaktheten hos en offert på hyrbil som fås via den här bokningsmotorn och eventuella bokningar via bokningsmotorn beror på den information du uppger i bokningsmotorn. Åtkomst till tjänsten CarTrawlers avsikt är att tillhandahålla en fungerande bokningsmotor dygnet runt. CarTrawler kan dock inte hållas ansvariga om bokningsmotorn av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Åtkomst till bokningsmotorn kan tillfälligt upphöra utan föregående meddelande vid systemfel, underhållsarbete, reparationer eller av orsaker som ligger utanför CarTrawlers kontroll. SKADESTÅNDSANSVAR Vid en eventuell tvist mellan CarTrawler och dig är vårt skadeståndsansvar, om sådant finns, begränsat till den summa du har betalat för hyrbilen. CarTrawler gör inga utfästelser, i den mån tillämplig lagstiftning tillåter, om garantier (uttryckliga eller underförstådda) vad gäller kvalitet, fullständighet, prestanda eller lämplighet för ett specifikt syfte för (i) hyrbil som har bokats genom den här bokningsmotorn och (ii) den här bokningsmotorn och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till information som rör biluthyrare inom bokningsmotorn och den teknik som stöder och som ingår i bokningsmotorn. CarTrawler förbehåller sig rätten att när som helst ändra bokningsmotorn. Informationen i bokningsmotorn uppdateras då och då. Genom att använda bokningsmotorn godkänner du att hyrbilsuppgifter och all annan information, inklusive men inte begränsat till, information om resor och semestrar som publiceras på den här bokningsmotorn kan innehålla felaktigheter eller stavfel. Bokningar av hyrbil som görs med den här bokningsmotorn görs med biluthyrningsföretaget och inte med CarTrawler. CarTrawler och den här bokningsmotorn underlättar endast bokningen hos biluthyrningsföretaget. CarTrawler är inte part i avtalet mellan dig och biluthyrningsföretaget och har varken ansvar eller skadeståndsskyldighet (direkt eller indirekt) gentemot någon part vad gäller villkoren i ditt avtal med biluthyrningsföretaget eller eventuella problem som kan uppstå med hyrbilen enligt nämnda avtal, eller andra eventuella problem mellan dig och biluthyrningsföretaget. När du bokar en hyrbil genom den här bokningsmotorn godkänner du och förbinder dig att följa de villkor som gäller för den aktuella biluthyrningsföretaget. I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER KAN VARKEN CARTRAWLER ELLER NÅGON AV VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, ÄGARE, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, RESEPARTNER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELL DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING AV INFORMATION, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL SOM ERBJUDS GENOM DEN HÄR BOKNINGSMOTORN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, INKOMST, VINST ELLER MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM OCH KRAV FRÅN TREDJE MAN, ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER SKADOR OAVSETT HUR DESSA UPPSTOD, ÄVEN OM CARTRAWLER HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER DESSA RIMLIGEN BORDE KUNNAT FÖRUTSES.

3 Förteckningen av eventuell reseinformation eller tjänster eller länkar i den här bokningsmotorn är inte och ska inte ses som en rekommendation från CarTrawler, eller en garanti om eller framställning av att reseinformation eller tjänster kommer att nå upp till en viss standard eller vara lämpliga för ditt syfte. CarTrawler är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga gentemot dig om reseinformationen eller tjänsterna inte är lämpliga för ditt syfte. Du ska använda ditt eget omdöme när du använder informationen. INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING Som villkor för att få använda den här bokningsmotorn lovar du CarTrawler att du inte kommer att använda bokningsmotorn för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt användningsvillkoren, eller som strider mot dessa. ÅLDER OCH ANSVAR Genom att använda bokningsmotorn bekräftar du att du är tillräckligt gammal för att använda bokningsmotorn och göra juridiskt bindande åtaganden för eventuell skadeståndsskyldighet som kan uppstå i och med att du använder bokningsmotorn. Genom att använda den här bokningsmotorn förstår du att du är ansvarig, finansiellt och i övrigt, för all användning av bokningsmotorn av dig och de som använder dina inloggningsuppgifter. CarTrawler rekommenderar att du skyddar dina inloggningsuppgifter. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS SIDOR Den här bokningsmotorn kan innehålla länkar till resurser på servrar eller webbplatser som sköts av andra parter än CarTrawler. Om du använder dessa länkar lämnar du den här bokningsmotorn (webbplatsen). Hyperlänkar av den här typen tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Att hyperlänkar till andra webbplatser eller servrar visas i den här bokningsmotorn innebär inte att materialet på sådana webbplatser eller servrar (inklusive men inte begränsat till material som rör reseinformation eller tjänster) stöds av oss eller att vi på något som helst sätt samarbetar med deras upphovsmän. CarTrawler styr inte och är inte ansvarigt för sådana webbplatser eller servar, eller de parter som driver sådana webbplatser eller servrar. Följaktligen medger inte CarTrawler ansvar eller skadeståndsskyldighet för eventuellt material på sådana servrar eller webbplatser, eller för sanningsenligheten hos information på andra webbplatser eller servrar. Du får använda ditt eget omdöme när du kommunicerar med och använder tjänster från dessa andra webbplatser och servrar. Om du beslutar att besöka någon av de webbplatser från tredje part som är länkade till bokningsmotorn (webbplatsen) gör du detta helt på egen risk. ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR Användningsvillkoren för Bing Maps ( Bing Maps TOU ) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] styr din användning av Bing Maps på vår webbplats. När du använder Bing Maps måste du uppfylla användningsvillkoren för Bing Maps BOKNINGSVLLKOR Läs följande villkor för dina bokningar av bilhyra genom den här bokningsmotorn. A. Göra en bokning

4 Eftersom CarTrawler verkar globalt finns det tre typer av betalningsmodeller när man gör en bokning enligt nedan: Du betalar en depositionsavgift när du gör bokningen och tillgodohavandet betalas till biluthyrningsföretaget vid ankomst eller Du betalar hela hyrbilskostnaden när du gör bokningen och betalar sedan endast för bensin/diesel och eventuella tillval vid ankomst eller Du betalar ingenting när du gör bokningen. CarTrawler reserverar bilen åt dig utan att erhålla pengar. Du betalar biluthyraren hela summan för bilhyran vid ankomsten. Betalningsmodellen för din bokning beror på plats och/eller det biluthyrningsföretag som du använder, och du informeras om eventuell förskottsbetalning innan du slutför din bokning. I förekommande fall är du ansvarig för att betala aktuell summa till biluthyrningsföretaget. Du är alltid ansvarig för betalning av eventuella tillkommande tjänster/kostnader som du begär. Du är också ansvarig för andra serviceavgifter som den aktuella biluthyrningsföretaget tar ut. Du måste använda ett kreditkort som Visa, Mastercard eller American Express eller ett betalkort som Visa bankkort, eller ett alternativt betalsätt som PayPal, SOFORT eller Giropay, för att använda det här bokningssystemet. Observera dock att inte alla biluthyrningsföretag accepterar betalkort eller alternativa betalningssätt. Därför bör du läsa den aktuella biluthyrningsfirmans uthyrningsvillkor, så att du vet vilka kreditkort, betalkort och alternativa betalningssätt som är giltiga i ditt fall. Alla data som skickas till en betalningsförmedlare överförs via en krypterad säker server. När du bokar genom den här bokningsmotorn med ditt kreditkort, betalkort eller PayPal godkänner du att CarTrawler kan ta ut en administrationsavgift om bokningen annulleras senare än två dagar efter bokningsdatumet, enligt avsnitt C nedan. Denna avgift dras från det inbetalade beloppet och återbetalas ej. Om du behöver ändra din bokning måste kommunikation nå CarTrawler genom CarTrawler Support från bokningsmotorn, som tydligt informerar CarTrawler om ändringens exakta detaljer. CarTrawler kan inte garantera att dessa ändringar behandlas. Men vi kommer att göra allt vi kan för att du ska bli nöjd. Ändringar kan inte behandlas när bilen har hämtats ut. CarTrawler kan inte erbjuda dig återbetalning om du lämnar tillbaka hyrbilen tidigare än överenskommet. Om du behöver förlänga hyresperioden efter det att du har hämtat hyrbilen (datum som inte omfattas av CarTrawler-vouchern), betalar du direkt till biluthyraren enligt den gällande lokala hyressatsen. När du gör en bokning är det ditt ansvar att informera biluthyrningsföretaget om eventuella fysiska eller psykiska sjukdomar som kan påverka hyran av bilen. Vid en olycka kan det påverka försäkringen om du inte har meddelat biluthyraren om sådana eventuella sjukdomar. När du hämtar hyrbilen måste du kunna uppvisa giltigt körkort (brittiskt körkorts båda delar) från ursprungslandet, ett giltigt pass och ett giltigt kreditkort i hyrestagarens (förarens) namn. Om du inte kan uppvisa dessa dokument kan biluthyrningsföretaget vägra att lämna ut bilen och inga pengar kommer att återbetalas. Om du gör en bokning men inte hämtar ut bilen kommer inga pengar att återbetalas. Observera att vid försenad ankomst är det kundens ansvar att kontakta biluthyrningsföretaget. Om ett flyg ställs in eller blir försenat kan CarTrawler inte hållas ansvarigt för erlagd betalning. Återbetalning måste krävas från reseförsäkringen. B. Bokningsbekräftelse När din bokning bekräftas utfärdar CarTrawler en bokningsbekräftelse för biluthyrningsföretagets räkning för varje bokning men åtar sig inte att inkludera avgifter för tilläggstjänster eller uppgifter om serviceavgifter eller skatter som biluthyrningsföretaget tar

5 ut, eller tilläggstjänster som du begär på avhämtningsplatsen. CarTrawler rekommenderar att du noga läser igenom bokningsinformationen, t.ex. land, plats och hyresperiod. Om det förekommer någon avvikelse bör du omedelbart meddela detta via vår webbplatsmotor och tydligt meddela CarTrawler om sådana avvikelser. CarTrawler rekommenderar att du läser och följer biluthyrningsföretagets villkor (som kan visas via den här bokningsmotorn men som kan ändras av biluthyrningsföretaget när de så önskar) enligt vilka biluthyrningsföretaget gör den reserverade bilen tillgänglig för dig efter det att bokningsbekräftelsen har mottagits. Bokningsnumren som ingår i bokningsbekräftelsen ska anges vid alla förfrågningar, annulleringar eller ändringar av bokningen. C. Avbokningar Om du vill göra en avbokning kan detta endast ske via CarTrawlers webbplats. Avboka inte din hyrbil med biluthyrningsföretaget direkt eftersom detta kan medföra extra avgifter. Om CarTrawler får ett avbokningsmeddelande inom fyrtioåtta (48) timmar efter det att bilen har bokats återbetalas alla pengar. Om CarTrawler får ett avbokningsmeddelande senare än fyrtioåtta (48) timmar efter det att bilen har bokats, återbetalas den erlagda summan minus en avboknings-/administrationsavgift på maximalt 20 och minimalt 55. Vänligen se vidare biluthyrningsfirmans hyresvillkor för närmare detaljer om administrationsavgiften plus eventuella ytterligare villkor som kan gälla för din bokning. Om man avbokar en hyrbil där hela betalningen ska erläggas vid ankomsten tillkommer ingen avbokningsavgift. Det är ditt ansvar att personligen avboka alla eventuella extraprodukter som du kan ha köpt i samband med hyra av bil. Här ingår bl.a. en självriskeliminering från tredje part, t.ex. företaget Allianz. Om du avbokar eller ändrar en bokning som betalas med kredit-/betalkort är CarTrawler inte skadeståndsskyldiga för eventuell ekonomisk förlust som du drabbas av pga. förändringar i valutakursen mellan den tidpunkt då du gjorde den ursprungliga bokningen och när den avbokades eller ändrades (beroende på vad som är tillämpligt). Avbokning är inte tillåten efter det datum och det klockslag då bokningen ska börja. D. Prissättning CarTrawler gör sitt yttersta för att säkerställa att de priser som anges när bokningen görs via den här bokningsmotorn är korrekta i alla väsentliga avseenden. CarTrawler förbehåller sig dock rätten att ändra priset som uppges då bokningen görs, i händelse av ett uppenbart eller tydligt fel i priset. CarTrawler strävar efter att meddela kunden så fort som rimligtvis är möjligt, i den händelse att priset som uppges då bokningen görs inte är korrekt. Ifall priset som uppges har ändrats då bokningen görs, kan kunden besluta att betala det ändrade priset eller alternativt har kunden rätt att få alla pengar återbetalade. Valutakurserna som CarTrawler använder för att visa priserna i den valuta som kunden väljer uppdateras regelbundet. Valutakurserna som ditt kreditkortsbolag använder kan variera. CarTrawler kan inte hållas ansvarig för eventuella avvikelser mellan priset som visas av CarTrawler och det beloppet som ditt kreditkortsbolag debiterar, på grund av valutakursen som används. E. Klagomål: Klagomål godtas endast skriftligt och måste loggas till CarTrawler Support senast 30 dagar efter slutförande (hyrbilens tillbakalämningsdatum). Klagomål som mottas efter denna period behandlas inte.

6 INGEN SKADESTÅNDSSKYDLIGHET VID TRANSAKTIONER MED KREDITKORT ELLER BETALKORT CarTrawler strävar efter att garantera att alla transaktioner med kredit- och betalkort i denna bokningsmotor är säkra. MEN om du upptäcker obehöriga debiteringar på ditt kredit- eller betalkortsutdrag för kort som använts i denna bokningsmotor vid någon tidpunkt medan eller efter det att du har gjort din bokning, utfört din transaktion eller avslöjat dina kortuppgifter i denna bokningsmotor, kommer CarTrawler inte att hållas skyldiga eller ansvariga på något sätt beträffande skador eller förluster av något slag som du drabbas av i samband med sådan användning, transaktion eller upptäckt, endast med förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha. Vänligen observera att denna bokningsmotor är skyddad av VeriSign. UPPHOVSRÄTT, MEDDELANDE OCH BEGRÄNSAD LICENS All information inom denna bokningsmotor, inklusive men inte begränsat till innehåll, text, grafik, bilder, varunamn, struktur, fotografier, knappar, ritningar och datakod, är skyddad av upphovsrätt, immaterialrättsliga lagar och internationella fördrag och görs endast tillgänglig för personligt bruk. Om inte CarTrawler har gett dig skriftligt tillstånd för motsatsen, får du endast använda bokningsmotorn och dess innehåll i personligt, icke-kommersiellt syfte. Du har inte tillstånd att ändra, kopiera, distribuera, kollationera, överföra, reproducera eller förevisa något av det ovannämnda för personligt eller affärsmässigt bruk. Genom att fortsätta att gå in på denna bokningsmotor samtycker du till att: Inte använda bokningsmotorn till att göra spekulativa eller falska bokningar Inte använda bokningsmotorn till att forska efter leverantörer eller leverantörspriser Inte använda namnet "CarTrawler" eller något CarTrawler-varumärke i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd i förväg från CarTrawler och Inte reproducera material från denna bokningsmotor (webbplatsen) i kommersiellt syfte. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Denna bokningsmotor görs tillgänglig i befintligt skick och CarTrawler ger ingen garanti eller utfästelse att (i) denna bokningsmotor eller den teknologi (servrar osv.) som gör den tillgänglig och driver den är utan fel eller brister eller (ii) att informationen som sätts upp i denna bokningsmotor inte är infekterad av virus eller någonting annat med kontaminerade eller destruktiva egenskaper. CarTrawler accepterar inget ansvar för infektion eller verkan av skadliga företeelser såsom, men inte begränsat till, virus, trojaner, manipulering, bedrägeri eller stöld, fel, tekniska avbrott, försummelser, försening, obehörig åtkomst eller någon faktor som korrumperar den godtagbara administreringen, kommunikationen och integriteten hos denna bokningsmotor. UNDANTAG Vår underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod verkställa ett eller flera användningsvillkor ska inte anses vara ett undantag av dem eller de rättigheter som är anslutna till något av dem.

7 RUBRIKER OCH CARTRAWLER Rubrikerna som används i dessa användningsvillkor är endast för hänvisning och ska inte påverka betydelsen eller omfattningen av dessa användningsvillkor. CarTrawler är ett företagsnamn som ägs av Etrawler. Alla hänvisningar till CarTrawler i dessa användningsvillkor anses innehålla en hänvisning till Etrawler. Alla hänvisningar till bokningsmotor (webbplats) i dessa användningsvillkor anses innehålla hänvisningar till alla bokningar som görs via CarTrawlers call center. ÄNDRINGAR I VILLKOREN CarTrawler förbehåller sig rätten att ändra användningsvillkoren och innehållet i denna bokningsmotor efter behov och utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig, någon annan användare eller tredje part. Denna rättighet ska inte påverka användningsvillkoren som accepterats av dig, användaren, när du gör en laglig bokning eller ett köp genom att använda denna bokningsmotor. Du bör kontrollera om några ändringar har gjorts i dessa användningsvillkor varje gång du går in på bokningsmotorn. Biluthyrningsföretaget kan från tid till annan ändra sina villkor (som finns tillgängliga i denna bokningsmotor) enligt vilka biluthyrningsföretaget gör det hyrda fordonet tillgängligt för dig. CarTrawler är inte ansvariga och ska inte ha någon skadeståndsskyldighet om biluthyrningsföretagets villkor som finns i denna bokningsmotor har ändrats eller ändras av biluthyrningsföretaget. ALLMÄNNA VILLKOR Användningsvillkoren och din användning av och åtkomst till denna bokningsmotor styrs av Irlands lagar. Domstolarna i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan dig och CarTrawler från eller i samband med din användning av denna bokningsmotor. Användningen av denna bokningsmotor är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i användningsvillkoren inklusive men utan begränsning till detta stycke. Du samtycker till att inget förhållande, kompanjonskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och CarTrawler till följd av användningsvillkoren eller din användning av denna bokningsmotor. Vårt verkställande av användningsvillkoren gäller med förbehåll för rådande lagar och rättslig process och ingenting som innefattas i detta avtal ska hindra CarTrawler från att följa upprätthållandet av lag och ordning eller statliga myndigheters förfrågningar eller krav som hänför sig till din användning av denna bokningsmotor eller information som tillhandahålls för, eller samlas av, CarTrawler beträffade sådan användning, och CarTrawler ska inte ha någon ansvarsskyldighet beträffande sådan efterlevnad. Även om CarTrawler inte kan övervaka uppförandet av våra användare offsite, är det ett brott mot dessa användningsvillkor att använda information från denna bokningsmotor till att trakassera, misshandla eller skada andra människor, eller för att kontakta, skicka reklam till, antasta eller sälja till någon användare eller person utan deras uttryckliga medgivande i förväg. SEKRETESSPOLICY Vår Sekretesspolicy gäller även din användning av webbplatsen [http://www.cartrawler.com/ct/privacy-policy.html], där du hittar villkoren för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du uppger för oss. Genom

8 att använda vår webbplats godkänner du sådan behandling och garanterar att alla data du uppger är korrekta. CarTrawler förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Sekretesspolicy enligt eget gottfinnande, så du bör kontrollera sekretesspolicyn regelbundet för att se om några förändringar har ägt rum. Vänligen skicka eventuella frågor till vår webbplats

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Extra semestrar

Villkor och bestämmelser för Extra semestrar Villkor och bestämmelser för Extra semestrar Dessa bokningsvillkor, våra policyer om kakor (cookies) och sekretess samt all annan skriftlig information som vi meddelat dig innan vi bekräftade din bokning

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR

BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR BONUSKARTA.SE ALLMÄNA VILLKOR ÖVERSIKT Bonuskarta är en Internet-baserad tjänst som tillhandahålls under förutsättningarna att avgift har betalats (med undantag för den kostnadsfria 30 dagars perioden),

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Information om TripTo:s stuguthyrning

Information om TripTo:s stuguthyrning Information om TripTo:s stuguthyrning Få en högre beläggning under uthyrningsperioden av er semesterbostad med hjälp av oss. Via TripTo kommer er annons att vara med på flera internetsidor i ditt hemland

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen

Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen Allmänna avtalsvillkor från Danfoss A/S för tillhandahållande av ECLportalen Företag 1. Allmänt De här villkoren gäller endast företag, juridiska personer enligt allmän lag och allmänna specialfonder,

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE

AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE Bakgrund Dynafleet Online är Volvo Lastvagnars system för vagnparksuppföljning som tillhandålls i syfte att stödja kunder i det dagliga arbetet med att effektivisera

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor - För att kunna ingå avtal och slutföra köp av samtliga tjänster som tillhandahålls av Coach M måste du vara minst 18 år och myndig samt ha full

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer