Scenarier för Pathways

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scenarier för Pathways"

Transkript

1 Scenarier för Pathways (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och avfallsområdet.

2 Scenarierna ska innefatta: Energimarknaden (energipriser och CO 2 utsläpp) Energipolitik (styrmedel, mål, osv) Efterfrågan av energi (tex referensfall för olika sektorer) Makroekonomiska nyckeltal (BNP, befolkningstillväxt osv) Mer som är gemensamt för många grupper?

3 Energimarknadsscenarier Energipriser och kopplade CO 2 emissioner för olika energislag.

4 Princip för att konstruera konsistenta energimarknadsscenarier Fossil fuel prices on the European commodity market Policy instruments Fossil fuel market model Princip OK i Policygruppen resultat ska stämmas av mot andra modeller Electricity price and associated CO 2 emissions Fuel prices and well-to-gate CO 2 emissions Electricity market model Biofuel market model Biofuel price and CO 2 emission consequences of marginal use of biofuel District heating system Price and reduction of CO 2 emissions for excess heat

5 Koldioxidpriser, /ton Förslag för 24 och 25 Intern benämning Hög: Mellan: Låg: : OK i Policygruppen ELIN PEEP

6 6 5 Crude oil EUR(25)/MWh EC 24, baseline EC 26, baseline EC 26, soaring prices IEA 27, reference EC 27, baseline IEA28, reference

7 Fossilbränslepriser, /MWh (lågt/högt) European Energy and Tranport 26, baseline (lågt) and soaring prices (högt) För 21 används inte scenarion, utan dagens priser eller futures. WEO 28 liknar soaring prices, men WEO har lite högre oljepriser och tokigt högt kolpris Olja: 24/39 29/49 Gas: 19/27 22/37 För 24 och 25 kan man använda priserna för 23. Kol: 7,1/8 7,5/9,9 Diskuterad i Policygruppen kolpriserna ska stämmas av med Jan

8 Principer för elpriser Elpris sätts till den långsiktiga marginalkostanden för elproduktion i den teknik som är billigast av: 1.Konventionell kolkraft 2.Kolkraft med CSS (kommer in efter år 22) 3.NGCC 4.NGCC med CCS (kommer in efter år 22) Den prissättande tekniken bestämmer även CO 2 -emissioner från el.

9 Resulterande elpris Elpris Futures 21 på EEX har varit mellan /MWh under Avstämd mot Elin, röd och blå linje är huvudfallet High fossil fuel price high CO2 charge Low fossil fuel price high CO2 charge 2 72 High fossil fuel price medium CO2 charge /GJ Low fossil fuel price medium CO2 charge High fossil fuel price low CO2 charge Low fossil fuel price low CO2 charge High fossil fuel price no CO2 charge Low fossil fuel price no CO2 charge ELIN /MWh

10 Principer för biobränsle Framtida pris på biobränsle kan ansättas på tex tre sätt: 1.Betalningsvilja för tex kolkraftverk eller biodrivmedelproduktion 2.Produktionskostnad på åkermarker 3.Framskrivning av importpriser till EU Diskuterad i Policygruppen

11 Oförädlat biobränsle (eg mest oförädlat skogsbränsle) Säljpris biobränsle, oförädlat sameldning i kolkraftverk Säljpris biobränsle, oförädlat till biodrivmedel /GJ 5 18 /MWh /GJ 5 18 /MWh High fossil fuel price high CO2 charge High fossil fuel price medium CO2 charge High fossil fuel price low CO2 charge High fossil fuel price no CO2 charge Low fossil fuel price high CO2 charge Low fossil fuel price medium CO2 charge Low fossil fuel price low CO2 charge Low fossil fuel price no CO2 charge Koldioxidpris mer styrande Rakt på och transparent Oljepriser mer styrande Lurigt med stöd/co 2 -pris för drivmedel i framtiden

12 Koppling mellan biobränsle och koldioxidutsläpp 4 Undvikna C 2 utsläpp av mer biobränsle Kg/MWh Kolkraftverk som marginalanvändare Kolkraft NGCC CCS kol Biodrivmedelsproducent som marginalanvändare olika marginalel Marginalel

13 Spillvärmepriser Pris och konsekvens för koldioxidemissioner baseras på användning i fjärrvärmesystem. Två fall: 1. Ersätter befintlig HVP (kol, gas eller biobränsle) 2. Konkurerar med ny teknik för mellanlast: a) NGCC b) bio KVV (antaget att stöd för grön el finns)

14 Spillvärmepris = (energipris/η + driftkostnad) *,8 Spillvärme ersätter kol HVP Spillvärme ersätter NG HVP /GJ 1 36 /MWh /GJ 1 36 /MWh High fossil fuel price high CO2 charge High fossil fuel price medium CO2 charge High fossil fuel price low CO2 charge Low fossil fuel price high CO2 charge Low fossil fuel price medium CO2 charge Low fossil fuel price low CO2 charge High fossil fuel price no CO2 charge Low fossil fuel price no CO2 charge Inv utanför industri, tex fjv rör tillkommer.

15 Spillvärmepris = värmekostnad (inkl. inv) *,5 Spillvärme konkurrerar med Bio KVV (kolkraft) Spillvärme kokurrerar med NGCC /GJ /MWh /GJ /MWh High fossil fuel price high CO2 charge High fossil fuel price medium CO2 charge High fossil fuel price low CO2 charge High fossil fuel price no CO2 charge Biobränslepriser (kolpris) avgörande Stöd för grön el sänker med 6 /MWh Mindre spridning pga inv Low fossil fuel price high CO2 charge Low fossil fuel price medium CO2 charge Low fossil fuel price low CO2 charge Low fossil fuel price no CO2 charge Gaspriser avgörande

16 Minskning av CO 2 -utsläpp av spillvärmepris - Exempel från Kg/MWh HVP kol NGCC Bio KVV (kolkraft)

17 Makroekonomiska nyckeltal

18 Population (million) Household expenditure (million) GDP (million) Gross value added (million) 4 in industry in energy sector European energy and transport - trends to 23, update 27

19 6 5 Crude oil EUR(25)/MWh EC 26, baseline EC 26, soaring prices EC 27, baseline

20 Götaforsliden 13, nedre Mölndal /839

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Utbyggnaden av förnybar kraft och dess påverkan på elpris och investeringar i icke-förnybar kraft Profu NEPP report Maj 213 Utbyggnaden av förnybar kraft

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Markus Alsbjer Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A 09/00714

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder. Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder Tomas Forsfält SPECIALSTUDIER NR 26 MAJ 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen.

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Vattenfall utveckling AB Det finns biobränslen och teknik för att minska koldioxidutsläppen med mer än

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand

Energiewende. Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand Energiewende Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? Nina Björstrand FORES Policy Paper 2015:1 Om författaren Nina Björstrand jobbar sedan 2008 som konsult och projektledare i Tyskland åt en av Europas ledande

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer