Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 2030/2050, utifrån en historisk tillbakablick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 2030/2050, utifrån en historisk tillbakablick"

Transkript

1 Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 23/25, utifrån en historisk tillbakablick Bo Rydén Mars 215

2 Scenarier för elanvändningens utveckling 1. Elanvändningen i Sverige har legat relativt konstant på 14 TWh/år i 25 år - vad talar för att den utvecklingen skall brytas? 2. Två sektorer står för merparten av elanvändningen: industrin och bostäder/service - Avgörande för den framtida utveckling är vad som händer inom dem. 3. Den ekonomiska utvecklingen påverkar delar av elanvändningen mer än andra - och naturligtvis spelar också elprisnivån en stor roll 4. Strukturförändringar kan ge snabb/stor påverkan på utvecklingen - både uppåt och nedåt.. - men frågan är hur stort genomslag som de strukturförändringar som nu diskuteras får. 5. Effektivisering pågår ständigt, men policyinitierad effektivisering kan påskynda den - Både energi- och elintensiteten minskar, och gör att el och energi frånkopplats BNP-utvecklingen - Osäkert dock vilken roll EU:s effektiviseringsdirektiv kommer att spela 6. Sverige är ett el-land, men likheterna med utvecklingen i resten av EU är ändå stora - elandelen av energianvändningen har dock inte ökat i Sverige på 2-25 år; men ökar i EU. Varför? 7. Den historiska utvecklingen, ger oss viktig kunskap för framtidsscenarierna - Utvecklingen från skiljer sig markant från utvecklingen mellan 199 och idag.

3 Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) TWh TWh 8 6 Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History

4 Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) Elens andel av energianvändningen Konvertering på värmemarknaden Effektiviseringar (teknikutvecklingsresp. policyinitierade) Strukturomvandling (industri, transport) Reference scen Climate Market Regional Policy History Känslighetsanalys

5 Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) Känslighetsanalys Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History

6 BNP och Elproduktion: Sverige (Källa: Worldbank) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

7 BNP och Elproduktion: Sverige (Källa: Worldbank) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Decoupl. GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

8 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter 1

9 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) 8 7 Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser) Avkopplingsbar el för FV Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter

10

11 BNP och Elproduktion: EU och Sverige (Källa: Worldbank) 12% EU 15 Decoupl. 12% Sverige ( Europiserat ) Decoupl. 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 2% % GDP EU-15 Electricity prod. EU-15 Electricity intensity 4% 2% % GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

12 El-andel Elens andel av energianvändningen: PRIMES Reference sc.,45,4,35,3,25,2,15,1 Norden EU Sverige,5,

13 TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service Elvärme Hushållsel Driftsel

14 TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service 4 Sparande och standardhöjning Elvärme Hushållsel Driftsel

15 TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service Elvärme

16 Bostäder och lokaler värmeanvändning per uppvärmningsslag TWh/år 11 Långsam utveckling TWh/år 11 Energisnålare hus , 22,8 8,5 8,4 8,4 11,4 1,1 8,6 18,7 19,9 21,3 8,4 5,6 24,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme , 6, 22,8 5,3 8,5 11,4 18,7 7,1 8,3 16,6 6,3 5,7 6,3 3,8 15,7 16,5 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme ,1 46,6 47,9 48,7 5, ,1 46,6 37,3 33,2 31, TWh/år 11 Mer individuellt TWh/år 11 Kombinerade lösningar , 6, 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,4 9,2 21,3 38,6 8,8 7,5 24,5 33, 9,5 4,7 28,8 26,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme , 6, 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,7 9,1 1, 9,6 7,9 5, 2,2 21,9 24,3 42,4 39,6 36,5 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme

17 Levererad/köpt energi för uppvärmning TWh/år 11 Långsam utveckling TWh/år 11 Energisnålare hus ,2 11,3 25,6 38,2 2,8 2,3 1,9 1, 13, 12,6 12,1 11,1 19,5 18,1 16,3 12,9 47,5 48,8 49,7 51,4 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 11,3 25,6 38,2 2,8 13, 19,5 47,5 1,8 1,6 14,9 38,1 1,3 8,7,6 7,2 11,7 8,3 33,8 32,5 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme TWh/år 11 1 Mer individuellt TWh/år 11 1 Kombinerade lösningar ,2 11,3 25,6 2,8 13, 19,5 2, 12,2 16,9 1,5 11,6 14,8,7 11,2 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 11,3 25,6 2,8 13, 19,5 2,1 12,5 17, 1,7 12,1 14,6,8 11,8 1,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme ,2 47,5 39,4 33,6 11,2 27, ,2 47,5 43,2 4,3 37,

18 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter 1

19 Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter

20 TWh/år Elanvändning och förädlingsvärde i svensk industri 25% 2% Elanvändning Förädlingsvärde Energiintensitet 15% Vad hände här?? 1% 5% %

21 Elanvändning och förädlingsvärde för utvalda branscher Elanvändning (TWh/år) Massa- och pappersindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Verkstadsindustri Förädlingsvärde (Gkr/år) Massa- och pappersindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Verkstadsindustri

22 Övrig energiintensiv industri (dvs. ej massa & papper) 3% 25% Förädlingsvärde Övr energiintensiv ind Elanvändning Övr energiintensiv ind Energiintensitet Övr energiintensiv ind 2% 15% 1% 5% %

23 Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% Två samverkande orsaker Effektivisering Strukturomvandling 8% 6% 4% 2% Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P %

24 Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P Elanvändning M&P - som övr energiintensiv ind Branschspecifik elanvändning

25 Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P Elanvändning M&P - som övr energiintensiv ind Branschspecifik elanvändning

26 Elanvändning (TWh/år) Industrins elanvändning, branschspecifik elanv. M&P särredovisad Elanvändning "icke-branschspecifikt" Elanv. "branschspecifikt" M&P Förädlingsvärde Förädlingsvärde (Gkr/år)

27 Elanvändning (TWh/år) Industrins elanv. NEPPs övre, branschspecifik elanv. M&P särredovisad 7 Elanvändning "icke-branschspecifikt" 16 6 Elanv. "branschspecifikt" M&P Förädlingsvärde Förädlingsvärde (Gkr/år)

28 Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) Känslighetsanalys Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History

29 TWh/år Elanvändning i Sverige, NEPP:s övre nivåer (ej scen.) 2 15 Distributions-förluster Fjärrvärme, raffinaderier Bostäder och service Transporter Industri Historik

30 TWh/år Elanvändning i Sverige, NEPP:s undre nivåer (ej scen.) 2 15 Distributions-förluster Fjärrvärme, raffinaderier Bostäder och service Transporter Industri Historik

31 Tack!

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008

Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 2008 Beräkningar med MARKAL-NORDIC inför Kontrollstation 28 Profu Profu i Göteborg AB Mölndal, Mars 27 Sammanfattning Denna rapport beskriver både förutsättningar för och resultat av de modellberäkningar med

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering

Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Indikatorer och beräkningsmetoder för att följa upp politik för energieffektivisering Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av:

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av: EL-EFF REGION WP 3: handlingsplan Västra Götaland, Sverige av: Mats Johansson Elin Sundqvist 1 Bakgrund Västra Götaland är Sveriges tredje största region, befolkningsmängden uppgår till 1,5 miljoner, vilket

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Profu p r o j e k t i n r i k t a d f o r s k n i n g o c h u t v e c k l i n g 2012-10-31 Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige I enlighet med diskussioner med många

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer