VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6. Följ med till Hovstallet den 4 maj"

Transkript

1 VARGTJUTET Årgång 11, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Mars 2006 Ordföranden har ordet I mitten av februari 2006 är det riktig vinter i hela Sverige. Jag såg en snötäckeskarta på TV igår och hela landet är snötäckt. En stor del av landet har 50 cm snö eller mer. Det är skönt och fantastiskt att se det snötäckta landskapet och gnistrande snökristaller i solskenet. I Mälardalen har vi nu fina möjligheter för skidåkning och på Mälarens och andra sjöars isar kan långfärdsskrinnarna njuta av oanade åkmöjligheter. Man verkligen gläds åt alla skolungdomar som nu i vintersportlovstider har alla förutsättningar för vintersport och uteaktiviteter. Som vanligt när naturen intar denna skepnad går tankarna till Lappland och de sköna Kirunavintrar vi alla upplevt. Läs Tommy Karlssons berättelse med anknytning till I 22 Museeum sid 6 Vi har lämnat vårt tionde verksamhetsår bakom oss och går nu in på det elfte året med nya krafter och nya idéer. I detta nummer av Vargtjutet inbjuder vi till nya aktiviteter i föreningens namn. Årsmötet den 1 april genomförs på verkligen historisk mark i och med att vi är gäster på Karlbergs Slott och då också får möjlighet Fortsättning sidan 2 INNEHÅLL! Följ med till Hovstallet den 4 maj SIDAN 2 SIDAN 3 SIDAN 4 SIDAN 6 SIDAN 8 SIDAN 9 SIDAN 10 SIDAN 11 SIDAN 12 ORDFÖRANDEN HAR ORDET VEM BLIR KVAR ATT SAMVERKA MED C LAPPLANDSJÄGARGRUPPEN BERÄTTELSE UR LIVET INBJUDAN TILL HOVSTALLET KUNGL NORRA SMÅLANDS REG KALLELSE TILL ÅRSMÖTE ÅRSÖVERSIKT KONTAKTADRESSER Sidan 8 Årsmöte på Karlbergs Slott Program och anmälan sid 10 VARGTJUTET 1

2 till en guidad förevisning av slottet och dess omgivningar. I början på maj månad tar Hovstallmästare Mertil Melin emot Lapplandsjägarna i Mälardalen vid Kungliga Hovstallet i Stockholm. Det blir en unik och mycket intressant möjlighet att se verksamheten vid Kungliga Hovstallet. Under hösten 2006 återkommer föreningen med såväl traditionell höstfest som med föreläsning och medlemsträff. Se vår verksamhetsplan längre in i detta medlemsblad! Vad skall vår kamratförening ha för syften och mål med sin verksamhet? Verksamheten skall naturligtvis syfta till att bevara Lapplands Jägarregementes historiska arv och hålla regementets traditioner levande. Föreningens verksamhet och karaktär är inriktad mot att fungera som en mötesplats där tidigare verksam personal kan träffas och utbyta minnen samtidigt som föreningen också informerar om utvecklingen inom Försvarsmakten det vill säga försvarsupplysning. Föreningens aktiviteter skall även ha en militärhistorisk, historik, kulturell eller samhällelig knytning till försvarsmakten. Samarbete med moderföreningen Kamratföreningen Lapplands Jägare i Kiruna är av största vikt och betydelse. Det är snart ett sådant läge att kamratföreningarna är ensamma om att stå för folkförankring avseende försvarsfrågor. En minskad försvarsmakt och minskade och reducerade frivilliga försvarsorganisationer urholkar den breda folkförankringen. Det kan idag uttydas att våra politiker ej önskar någon bred folkförankring kring försvaret och att Försvarsmakten därmed erhållit direktiv om att överhuvudtaget ej stödja eller framhäva någon folkförankring. Är det verkligen så det svenska folket vill ha sin knytning till försvaret och försvarsfrågor? Genom Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, vilket Mälardalsföreningen tillhör, avkrävs Försvarsmakten att i närtid fatta ett principbeslut var man kan utläsa en grundläggande syn på kamratföreningsverksamheten och hur denna skall integreras i Försvarsmaktens verksamhet. Huruvida Försvarsmakten överhuvudtaget är intresserad av en kamratföreningsverksamhet och avser stödja denna verksamhet är i skrivande stund helt oklart! Jag har tidigare efterlyst medlemmarnas egna berättelser och erfarenheter från tjänstgöringen i Kiruna. Många av medlemmarna har minnen förknippade med sin tid vid Lapplandsjägarna och har också intressanta episoder att berätta om. Det var med stor glädje redaktionen för Vargtjutet till förra numret tog emot och publicerade Arne Nilssons dagbok från fjällmarschen hösten Jag vet att det finns mycket historia bland Er och jag önskar att vi kan få in flera bidrag till vårt enkla föreningsblad. Kom ihåg att jag hjälper Dig gärna att skriva bara Du berättar Ring mig! Du glömmer väl inte bort att hjälpa föreningen med att rekrytera kamrater till vår förening. Du har säkert någon i Din närhet som Du vet har tjänstgjort vid Lapplandsjägarna och som fortfarande inte är medlem i vår förening. Berätta om vår verksamhet, vårt medlemsblad och hjälp denne att bli medlem i vår kamratförening, Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen. God fortsättning på år Det är min förhoppning att föreningens aktiviteter skall locka många deltagare och att jag får träffa så många som möjligt av Er. Väl mött önskar.. Glöm inte bort att betala medlemsavgiften! Endast 100:- på postgiro VARGTJUTET 2

3 Vem blir kvar att samverka med? I januari 2006 har svenska förband övat fredsbevarande uppgifter tillsammans med ett ryskt förband som anklagats för brott mot de mänskliga rättigheterna under tidigare tjänstgöring i Tjetjenien. Självfallet är det berättigat att framföra kritik mot sådant man upplever vara fel och det är alltid rätt att slå vakt om de mänskliga rättigheternas okränkbarhet men man måste i detta sammanhang minnas att det som någon anser vara att kämpa för sin frihet anser en annan vara terrorism och det som i en parts ögon anses vara förtryck och imperialism kan av andra anses var fasthet och bibehållande av ordning och reda. Riktigt tillspetsat blir detta resonemang när man tillämpar det på de tänkta internationella uppgifterna för det svenska försvaret. Tyvärr är risken inte försumbar att svenska förband under fredsskapande eller fredsbevarande insatser i fjärran land hamnar i lägen då de av en eller annan anledning måste bruka våld. Påföljden av detta våldsanvändande är självfallet lidande och eventuellt död på motståndarsidan och vem ses då som vän och vem ses som våldsverkare? i slutändan inte ha många kandidater, om ens några, kvar för samverkan då alla stormaktsarméer av en eller annan part kommer att anklagas för imperialism, repression och brott mot mänskliga rättigheter. Det är dessutom rent naivt att anklaga enskilda förband för brott som de utfört i den krigstjänst som de beordrats till av sin regering. Utan att på något sätt försvara enskilda krigsförbrytare måste vi inse att den som bär ansvaret för krigshandlingarna i slutänden alltid är den som i hemlandets trygghet beordrar iväg soldaterna till främmande land, inte den enskilde soldaten som utför de order han ges, ofta under förhållanden som trotsar all beskrivning. BMP Är svenska folkets valda representanter införstådda med att det kostar på att spela en handgripligen aktiv roll på den storpolitiska scenen? Inser man att det är väldigt vanskligt att säga vilken nation och vilka förband, om ens några som varit i krig, vi kan samverka med och vilka som är non grata när vi vill vara med på den internationella arenan. Är man dessutom på det klara med att våra egna insatser, oavsett de höga mål och avsikter vi har för dem kan uppfattas på ett annat sätt av dem som blir föremål för insatserna och att vi själva kan bli de onämnbara i vissa kretsar? Vi måste inse att fredsskapande och fredsbevarande uppgifter är en riskabel verksamhet där det är lätt gjort att oskyldiga eller personer som i en del läger anses oskyldiga kommer i kläm. Framförallt måste våra politiker inse att vårt ökade internationella engagemang kommer att leda till det ena dilemmat efter det andra av denna art. De anklagelser som riktas mot det ryska förbandet som medverkar i övningen "Snöflingan" kan säkert också riktas mot en del andra samverkanspartners som svenska trupper har samverkat med eller kommer att samverka med. Detta är en realitet vi måste leva med i det internationaliserade försvarssammanhang vi idag befinner oss i. Man kan inte, likt riksdagsledamoten Lars Ångström i ena ögonblicket propagera för fler svenska internationella insatser för att sedan i nästa ögonblick, när den internationella samverkan är i full gång, kräva att samverkanspartnern skall skickas hem. Om vi på detta sätt synar alla presumtiva samverkanspartners på det militära området kommer vi Rysk officer testar svensk automatkarbin Om våra företrädare inser dessa förutsättningar bör de tydligt deklarera sin ståndpunkt i ärendet och därigenom ge väljarna möjlighet att vid nästa val i sin tur ta ställning till vad de anser vara rätt och fel inriktning på svensk försvarspolitik. Anders Karlsson och Bertil Kantola VARGTJUTET 3

4 Chefen för Lapplandsjägargruppen En presentation Jag heter Magnus Ståhl och har sedan den 16 september varit chef för Lapplandsjägargruppen. Jag har en bakgrund som ingenjörofficer vid dåvarande Ing 3 i Boden och har sedan Ing 3 lades ned år 2000 tillhört I 19. Under denna tid har jag gjort trupptjänst varvat med militära skolor som avslutades med Försvarshögskolans Chefsprogram år Det senaste året har jag tjänstgjort vid regementsstaben på I 19 och varit ansvarig för regementets övningsverksamhet. Från den 1 juli har jag tillhört Lapplandsjägargruppen och har genomfört chefsöverlämning med föregående C G 66. Privat är jag gift med Marie-Heléne och har två söner Marcus och Niclas. Vi bor i Boden så jag kommer att ha en lägenhet i Kiruna som tjänstebostad. Lapplandsjägargruppen ansvarar för ett område som motsvarar gamla Fo 66 och Fo 67 sammanslaget. Även hemvärnsförbanden omorganiserades i samband med detta. Tidigare hade vi sex hemvärnsbataljoner inom området. Dessa sex har decimerats till två, Lapplandsjägarbataljonen och Gränsjägarbataljonen. Personalmässigt är det två stora bataljoner som bemannas av hemvärnsmän och personal ur avtalsorganisationerna, såväl kvinnor som män. Arbetet kommer att fortskrida under flera år med omförrådsställning, rekrytering och utbildning. Slutprodukten är förhoppningsvis två väl fungerande hemvärnsbataljoner. Under den korta tid som jag har tjänstgjort vid Lapplandsjägargruppen har jag besökt och träffat huvuddelen av åtminstone chefspersonalen inom hemvärnet och frivilligorganisationerna. Mitt omedelbara intryck är mycket positivt framför allt i beaktande av den omorganisation som har skett inom området både vad avser nedläggningen av MD gruppen i Kalix samt omorganisationen av hemvärnsbataljonerna inom både tidigare Kalix och Kiruna området. Det finns en stark vilja inom det nya området att inte bara bibehålla utan också utveckla verksamheten inom såväl hemvärn som frivilligorganisationer och det känns mycket stimulerande att känna som nybliven chef. Fanvakt fanbärare Peter Brask Utöver detta organiserar vi från en hemvärnsinsatskompaniledning. Detta ledningsförband skall vid en insats kunna leda tillfälligt sammansatta förband om två till fem hemvärnsinsatsplutoner. Inom G 66 har vi för närvarande tre insatsplutoner. Vad det gäller den internationella biten så har vi sedan tidigare ett gott samarbete med Norge exempelvis i övningen Stålet som är en gränsövervakningsövning i Riksgränsenområdet men även Finland har visat ett intresse att genomföra någon form av gemensam övning i gränsområdet i Tornedalen. C Lapplandsjägargruppen Magnus Ståhl G 66 har från intagit en ny organisation. I samband med nedläggningen av Gränsjägargruppen, G 67 i Kalix övertog Lapplandsjägargruppen ansvaret för hemvärns och frivilligutbildningen även i tidigare Kalixområdet. För att möjliggöra detta på ett praktiskt sätt överfördes tre medarbetare från tidigare G 67 som har sin arbetsplats i Grubbnäsudden. Detta innebär att Framtiden Inom det korta perspektivet har vi två utmaningar framför oss. Vid årsskiftet lades Norra Militärdistriktet ned och Lapplandsjägargruppen lyder under C I 19. Min bedömning är att det inte kommer att påverka oss i någon större omfattning utan det är mer en fråga för oss anställda än vad det är för hemvärns och frivillig personal. Den andra utmaningen är Rikshvchefens inspektion den februari år Detta är första gången som den nye Rikshvchefen besöker och inspekterar det nya G 66. Inför denna övning pågår planering inom respektive hvbataljon samt inom VARGTJUTET 4

5 frivilligorganisationerna för att vi skall på bästa möjliga sätt visa vilken bra verksamhet som pågår inom G 66. I det långa perspektivet har vi också två utmaningar framför oss. Den ena är givetvis att på alla sätt fortsätta rekryteringen trots vikande befolkningsunderlag på många orter samt det faktum att väldigt få genomför värnplikten årligen.. Den andra utmaningen är tyvärr Försvarsbeslut Då kommer vi med all sannolikhet att på samma sätt som inför Försvarsbeslutet 2004 vara tvungen att motivera existensbehovet av Lapplandsjägargruppen. Kamratföreningen då? Trots att jag inte har någon bakgrund inom jägeriet så känner jag starkt för kamratföreningen och dess verksamhet och jag kommer att göra vad jag kan för att stödja kamratföreningen fortsättningsvis. Även kamratföreningen står inför en spännande tid då vi åter ( efter 60 år) åter ingår i Norrbottens regemente, I 19. Här finns möjligheter till en utvecklad samarbete mellan de olika kamratföreningarna som säkert berikar kamratföreningen. Avslutningsvis håller vi fortfarande (varg)fanan högt i Kiruna! Magnus Ståhl CIMI 2006 CIMI, Civil och militär beredskap (tidigare Milinf) heter numera den mässa som vart tredje år anordnas på Signalregementets område i Enköping. Mässa, seminarium och konferens genomförs i år under tiden Maj. Temat för året är: CIMI för säkerhets skull - En europeisk träffpunkt för ledning av kriser, ett nog så aktuellt ämne. CIMI 2006 arrangeras av Försvarets Materielverk (FMV) i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Försvarsmakten (FM), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Statens Räddningsverk (SRV), Post och Telestyrelsen (PTS) samt Försvarshögskolan (FHS). Förutom själva mässan, med mycket ny kommunikations-, sensor- och informations-system d.v.s. de tekniska system som krävs för effektiv samverkan och ledning så sker samtidigt ett seminarium under hela utställningstiden som naturligtvis i huvudsak handlar om metoder för ledning vid kriser. Mer detaljer kan hämtas på CIMI:s hemsida Biljetter till utställningen kan erhållas via CIMI-kontoret tfn: , Väl mött i Enköping under utställningsdagarna. / Ulf Jansson VARGTJUTET 5

6 Museet Lapplands Jägare Ur berättelsen om tillblivelsen..och lite mera det fanns en lagom skvätt whisky kvar. Lagom till att förgylla stunden framför den öppna brasan, lite extra. Så före hemkomst gavs ingen egentlig anledning till vila och därför inte heller tillfälle till att börja frysa. Ett bekvämligt förhållningssätt som kan bli ödesdigert om det vill sig illa Prolog Hjärtats slag bultar högljutt rytmiskt i tinningarna. Andhämtningen är kort och snabb. Hela kroppen uppfylls av en stark, sällsamt ångande puls, som inte bara beror på den nyligen korta ansträngningen. Jag sitter där en aning nerhukad i det tunna snötäcket. Känner en lätt smak av blod i den salta saliven. Bitit mej..eller är det smaken av rädsla? En absurd överloppstanke korsar medvetandet. Kanske samma fenomen som får vilt skällande hundar att plötsligt titta bort från faran och börja nafsa i gräset. Ruskar irriterad av mig tanken och följer med blicken mina spår i snön, tillbaka en bit bort, snett uppåt i den branta backen. Det är lugnt, fortfarande alldeles lugnt. Bra! Väldigt bra! Det börjar så sakteliga att skymma. Man kan inte längre tydligt urskilja andra sidan av träsket, bara konturer av ett landskap. Så känns det lite just nu..konturer ur ett liv. Sakta avtar suset i öronen. Känner hur en ensam liten droppe av skräckblandad svett, finner en väg mellan naken hud och törstig textil. Den kilar ner utmed min rygg. Den flyr för sitt liv nedför branten i sin egen värd, som en kopia av den större utanför. Den flyr likt jag hade gjort dryga halvminuten tidigare. Lämnar så droppen åt sitt öde och fokuserar på mitt eget. Droppens öde är beseglat. Är även mitt.? Sitter kvar och reser med tankarna en liten stund tillbaka. En liten stund som kunde blivit en evighet. Min alldeles egen evighet.. Utsikt över höstfjället Första delen av färdvägen var lättgången, men slutmålet låg strax nedanför trädgränsen i en rasbrant med kullvräkta björkar och knivskarpt skravel. Passerade ett parti där ett flertal laviner brukar gå under vintern. Även jordskred är vanliga i tider när kylan tittar bort. Stenblock och fasthållet annat, börjar då upproriskt, flyktbenäget röra på sig, så snart de känner att tjälen lättar på sitt halvårslånga grepp. Fjällbjörkskogen visade tydliga tecken på detta, där omkullvräkta krokiga björkstammar bildade ett naturens plockepinnspel i kollosalformat. Deras uppryckta, blottlagda rötter sträckte sig desperat likt nakna armar. Armar förtvivlat sökande efter något att klamra sig fast vid i katastrofens ögonblick. Stora stenblock låg och vickade förrädiskt vid minsta beröring. Det tunna snölagret dolde effektivt alla lömska krypgrenar och i den rådande väderleken var halkan i det närmaste total. Det var i slutet av oktober månad. Här fanns föremålet för mina ansträngningar. En bit in i ett värn från beredskapstiden, visste jag, att någon före mig hade lagt in en gammal dörr av trä. Den hade en gång i tiden täckt ingången till ett av många observationsvärn utmed malmbanan. Sedan länge var dess tid förbi. Den var välbyggd av norrländsk tätvuxen fur, kanske utav en norrländsk tätvuxen timmerman, och hade klarat dryga sextio år på fjället med bravur. Dörren och dess historia grep tag i mig på ett alldeles särskilt sätt. Ovädret tornar upp sig Marschen uppför den branta fjällsidan hade varit rejält svettdrivande. Egentligen vore en kort rast för att lätta på klädseln en självklarhet. Men tanken var, att expeditionen uppför fjällbranten bara skulle bli av det kortare slaget. Inom ett par timmar tänkte jag vara tillbaka i stugvärmen igen. Ett par öl låg redan på kylning till kvällsmaten och Det är något speciellt med dörrar. Det finns verkliga dörrar. Det finns tänkta dörrar. Dörrar kan vara stängda, kanske för alltid. De kan stå vidöppna. De kan vara bara lite på glänt, väntandes på att bli öppnade, eller rädda för att bli stängda. De kan vara kallt avvisande, eller varmt välkomnande, men alla har de en sak VARGTJUTET 6

7 gemensamt..de innebär nästan alltid en markering eller avgränsning till något nytt, något annorlunda. Visste inte allt om just denna dörr, bara att den en gång i tiden hade varit en tunn, men ändå trygghet för någon mot både kyla och vind. Detta i en tid av oro och rädsla, när nästan hela vår världsdel förtärdes av vansinnets brand. Dörren blev till en symbol för den enskilda människans umbäranden i kampen mot det stora kollektiva onda. Umbäranden och vedermödor som händer dagligen, men som nästan alltid förblir i det okända. Vi hade redan bestämt att dörren efter sin långa strid mot både befarade tyska soldater och mot tidens tand, skulle få en fristad i vårt blivande jägarmuseum i Kiruna. Den skulle bli inledningen till miljön med minnen från beredskapsåren. Så var det tänkt och så blev det. Men det kunde ha slutat annorlunda. Mycket annorlunda äntligen ute! Hävde mig över kanten till förbindelsegången med hjälp av en stadig vresbjörk, slog i knäet, rullade undan en bit, tog mej på fötter och skyndade snett neråt genom stenskravlet. Här sitter jag. Tankarna återvänder med ett sprittande till nutid, väckta av det oblyga glädjetjutet från ett malmtåg långt borta i fjärran, när det likt en sarvfallos tränger in i sin tunnelöppning. Jag upptäcker att blicken hela tiden har varit fäst vid värnet i berget. Det är fortfarande lugnt där, alldeles lugnt. Reser mig sakta, dörren får vänta till sommaren. Höjer handen till en hälsning och vandrar sakta nerför fjället. Jag är varm inombords. Men jag känner att jag fryser.. Epilog Mot Vadvetjåkka Det var trångt och mörkt i gången. Kylan gjorde sig nästan mer påmind här inne. En kallperiod strax innan den första snön föll, hade satt sina vresiga, ishårda klor i backen och bestämt vridit om, tills den kvardröjande värmen gett upp och förskräckt släppt taget, för att blåsa bort i den nordliga vinden. Även om det var mildare väderlek för stunden, så stod den subarktiska vintern för dörren. Rimfrosten bildade vackra fantasimönster på cementväggarna med sina vindlande sprickor och kalkutfällningar. Där var den! Dörren! Den skimrade grönt av gammal färg och lavar i lampans sken. Jag satt i tankar på huk en stund tills benen började domna. Nu återstod det att lyfta ut dörren och bära den på ett värdigt sätt tillbaka nerför sluttningen. Gångjärnstapparna som en gång hade suttit i karmen var borta, men järnbeslagen var i gott skick. Det låg något en liten bit längre in i gången. Skulle bara kolla..kolla lite längre in.. och sedan börja baxa. Det var då, när jag krupit ytterligare några meter in, som jag blev varse! Jag anade en annorlunda doft, kände på mig utan att kunna känna, insåg utan att kunna se. Med alla sinnen förstod jag med ens vad jag var på väg in i. Jag hade redan sakta, sakta påbörjat min reträtt, ytterst försiktigt backandes ut på alla fyra mot öppningen, när jag tydligt hörde det. Ljudet som inte riktigt går att beskriva. Dovt, lite gurglande, bedrägligt gosigt, nästan gnyende, men inte alls starkt. Med aktern före passerade jag dörren. Den intresserade mig inte nämnvärt mycket just nu i detta nya läge. Var jag inte vid öppningen snart? Pulsen dunkade och det susade i öronen så kraftigt att det måste ha hörts långt över till Pålnoviken på andra sidan träsket. Så.. Dryga åtta månader är förflutna. Vintern har sedan länge jagats bort av regn och sydliga ljumma vindar. De tidigaste Purpurbräckorna har redan blommat ut och Isranunkeln plaskar med rötterna i sina iskalla badbassänger högt uppe vid snölegorna. Björkarnas ljusgröna musöron, har vuxit till vuxna blad, och snön är för länge sedan borta från stenskravlet. Men jag har vid åtminstone ett tillfälle under den gångna vintern varit hit och på avstånd tyckt mig kunna se vackert glittrande iskristaller vid det gamla ventilationsröret. Kollegan Kjell och jag bar ner dörren från fjället alldeles nyligen. Den pryder nu sin plats på museet, där den ruvande på ännu en hemlighet, välkomnar besökare från när och fjärran. Vad finns mer att berätta? Jo, enligt folk som rört sig mycket i trakten, såg man vid något tillfälle frampå vårkanten, på långt håll, ett par som uppehöll sig i videbältet vid det solvarma fjällets fot. Kaisepakte Det var en stolt björnhona och hennes bruntultiga årsunge. Den hade på sin första väg till sin nyfödda frihet, passerat en dörr, som aldrig mer skall stängas! Kanske höjde de ramen till en hälsning..? Tommy Karlsson Museet Lapplands Jägare VARGTJUTET 7

8 KUNGLIGA HOVSTALLET Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen inbjuder till besök vid H.M. Konungens Hovstall i Stockholm, torsdagen den 4 maj 2006, samling klockan Hovstallmästare Mertil Melin möter oss och blir vår ciceron under besöket. Samling vid entrén till Hovstallet (grindarna intill Musikmuséet) Väpnargatan 1 Det är unikt med ett kungligt stall, placerat som det svenska, mitt i centrala Huvudstaden. Hovstallmästare Mertil Melin är chef för Hovstallet och leder bil- och stallavdelningens verksamhet. Hovstallet svarar för alla transporter med bil och i andra officiella sammanhang med häst och vagn, som den kungliga representationen och arbetet vid Hovet kräver. Hovstallet representerar också det svenska kulturarvet med en värdefull vagnpark, paraduniformer och paradselar. Dessa skall vårdas och visas för allmänheten, vilket ingår i hovstallmästarens ansvarsuppgifter. Kostnad : 50:-/person (erlägges i samband med samlingen vid entrén!) Föranmälan om deltagande senast den 27 april till Steve Gunnarsson Natt och Dags Allé Enköping Jan-Olof Johansson Svinnegarn, Huseby Enköping George Falk IDG Europe AB, Dalénum Lidingö Varmt välkomna till en unik och intressant aktivitet arrangerad av Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen. VARGTJUTET 8

9 Delar av älgstammen i Mälardalen Foto J-O Johansson Kungl Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm Kungliga Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm inbjuder kamraterna vid Lapplands Jägares Kamratförening i Mälardalen att deltaga i de aktiviteter som Norra Småläningarna arrangerar under 1:a halvåret Man arrangerar lunchsammankomster med intressanta föredrag på Militärsällskapets lokaler, Långa Raden 8 på Skeppsholmen tisdagarna den 4 april kl 1230 (Jan-Erik Bilter om Röda Korsets hjälpverksamhet) och 9 maj kl Anmälan om deltagande vid luncherna sker till Magnus Bäckstrand senast söndagen före aktuell lunch på telefon I 12:arna inbjuder dessutom till utflykt till Tullgarn Slott och Trosa, torsdagen den 1 juni. Information om denna utflykt samt anmälan om deltagande till Lars Lundehed på telefon senast den 28 maj Den 9 mars genomförs årsmöte på Militärsällskapet. Årsmötet som börjar kl 1800 genomförs parallellt med Kronobergarnas ( I 11) kamratförening i Stockholm varefter man samlat går till bords kl Till kaffet kommer deltagarna att få lyssna till ett föredrag av PhD Pål Jonson under rubriken Framtiden för svensk försvarspolitik i ett europeiskt perspektiv. Måltiden kostar 200:- och betalas via föreningens plusgiro senast den 3 mars. Sista dag för anmälan till denna aktivitet är den 6 mars till Magnus Bäckstrand eller Lars Lundehed på telefon enligt ovan. VARMT VÄLKOMNA! VARGTJUTET 9

10 Kallelse till årsmöte Karlbergs Slott 1973 Foto J-O Johansson med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Lördagen den 1 april Karlbergs Slott Program : kl 1100 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen kl 1200 Årsmöte med Kamratföreningen Lapplands Jägare, Kiruna ca kl 1300 Enklare utspisning ca kl 1400 Rundvandring på slottet under ledning av kunnig guide Dagordning 1. Fråga om mötets behöriga utlysning och kallelse enligt stadgarna samt fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsredogörelse för det gångna arbetsåret. 6. Revisorernas berättelse för det gångna året. 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val på ett år av ordförande. 9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter (jämna år fyra, udda år tre). 10. Val på ett år av två styrelsesuppleanter. 11. Val på ett år av två revisorer och en revisorsuppleant. 12. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i en valberedning. 13. Val av representant att företräda föreningen vid Kamratföreningen Lapplands Jägares årsmöte. 14. Fastställande av medlemsavgift. 15. Fastställande av verksamhetsplan för arbetsåret. 16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret. 17. Behandling av frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 18. Behandling av frågor, som enskild medlem ingivit till årsmötet. 19. Övriga frågor. Anmälan kassören tillhanda senast den 25 mars Adress se baksidan av tidningen. Använd gärna talongen nedan. Det går även bra med e-post: eller Varmt Välkomna! Härmed anmäler nedanstående personer sitt deltagande vid kamratföreningens årsmöte Namn :.Personnummer.-. Namn :.Personnummer.-. Insändes till kassören Jan-Olof Johansson, senast Adresser : Se baksidan av Vargtjutet! Alt - VARGTJUTET 10

11 Prel verksamhetsplan 2006/2007 (del) STYRELSESAMMANTRÄDE AKTIVITETER VARGTJUTET Kl Kl Kl Årsmöte Karlbergs Slott Kungliga Hovstallet Fjällmarsch St Sjöfallet Höstfest Medlemsmöte Föredrag Fest Solens Återkomst? Vargtjutet 1/2006 Vargtjutet 2/2006 Vargtjutet 3/2006 Vargtjutet 4/2006 Årsplan 2006/2007 prel I 22 Museum C Lapplandsjägargrp Inlägg Kantola/ Karlsson Medlemsavgifter Årsmöte 2006 (ref) Höstfest info Årsplan fastställd Aktuellt från LJG Utlandsreportage? Fjällmarsch (ref) Höstfest (inbjudan) Godbitar ur Lapplands Jägare Aktuellt fråm FM Utlandsreportage? Höstfest (ref) Årsmöte 2007 (info) Föredrag (ref) Medlemsmöte 2007 (info) Julpyssel VARGTJUTET 11

12 Några smakprov från Kirunas snöfestival K ONTAKTADRESSER Om er adress ej stämmer, ert namn är felstavat, ni skall flytta, undran om medlemsavgiften och motsvarande frågor, vänligen meddela detta till kassören, inte till ordförande eller sekreteraren. Kontakt mig gärna per e- post eller tfn/fax, adress se nedan. Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen c/o George Falk IDG Europe AB Dalénum Lidingö Englands bidrag Tender loving care skapad av Christine och Emyr Roberts Foto: Kjell Törmä O RDFÖRANDE STEVE GUNNARSSON NATT OCH DAGS ALLÉ ENKÖPING TFN: K ASSÖR JAN-OLOF JOLO JOHANSSON SVINNEGARN HUSEBY ENKÖPING TFN: S EKRETERARE GEORGE FALK ADRESS ENLIGT OVAN TFN : (VX) R EDAKTIONEN V ARGTJUTET Spaniens bidrag Blanket of snow av Robert Harding och Paco Acosta Foto: Kjell Törmä STEVE GUNNARSSON JAN-OLOF JOLO JOHANSSON TRYCK FMLOG SERVE ENKÖPING VARGTJUTET 12

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Stadgar Sida 1 (5). STADGAR Ändring / tillägg i dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1996-05-22 och 2004-03-27 samt 2007-03-31.. Stadgar Sida 2 (5). 1. MÅLSÄTTNING Föreningens målsättning är i huvudsak

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27

STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING. fastställda vid årsmötet 2013-04-27 STADGAR FÖR SKARABORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING fastställda vid årsmötet 2013-04-27 Kamratföreningen bildades vid Kungl Skaraborgs Regementes 300-årsjubileum den 4 juli 1931. Västgöta Regementes (I 6)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar SPÖKET VALLONA SOM FILM OCH TV-SERIE Just nu pågår arbetet med att samla pengar för att göra film och tv-serie av Spökskeppet Vallona. I tv-versionen finns det plats för några extra specialskrivna spökhistorier

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr 1 2011 I detta nummer: Föreningen Barn i Andernas årsmöte Kassarapport Styrelsen Reserapport från Salta av Sara Rogö För att se tidigare nummer, eller en elektronisk version

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen. Boulehallen, Umeå

, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen. Boulehallen, Umeå 2016-02-24, klockan 19 Årsmöte BS Nordboulen Plats ande Boulehallen, Umeå Ole Gröndal Carl-Olof Gustafsson Ewa Hahn Karp Majlis Israelsson Lennart Johansson Rune Karlsson Rut Karlsson Kjell Karp Staffan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgar för Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgarna fastställda den 21/6 1936. Stadgarna reviderade den 18/8 1952, 7/9 1957, 20/12 1964, 23/2 1965, 7/3 1966, 16/3 1967, 4/3 1971, 6/3

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010 ISSN 1654-157X LINSLUSEN Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010 Karlskrona Oktober 2010 Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten våren 2011

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015 http://www.oxiegarden.se Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under junimånad, det är en spännande period med

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer