Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan 2015"

Transkript

1 Oxiegårdens medlemsinformation Infoblad jan Tänk på! Att om ni avser göra någon förändring i bostaden eller installera någon utrustning av mer omfattande slag, kolla alltid med styrelsen så att vi slipper dra upp ärendet igen efter att ni redan blivit klara! Om styrelsen finner att ni brutit mot stadgarna så är styrelsen förpliktigad att ingripa och då kan ni tvingas återställa. För att undvika onödiga kostnader och förtretligheter fråga först!! GOD FORTSÄTTNING! Styrelsen ber att få önska god fortsättning och ber att Ni reserverar kvällen 10 februari för närvaro vid föreningens årsstämma. Glöm inte förhandsanmälan som ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. VALBEREDNINGEN Med detta INFO följer Valberedningens förslag inför stämmans beslut. Var vänlig ta med förslaget till förhandlingarna! STÄMMAN Med anledning av Valberedningens förslag till utökad styrelse, bifogas ett förslag till ändrad stämmodagordning. Var vänlig ta med denna nya dagordning till stämmoförhandlingarna. Nya punkten är benämnd 12. Beslut om antagande av ändrad dagordning fattas under punkten 4 på nya dagordningen. Vänligen ta med även valberedningens förslag på val av ledamöter till styrelsen. SÄRSKILT P-TILLSTÅND Tänk på att om Ni har övernattande gäster som kommit med bil, kan ett särskilt P-tillstånd för denna utfärdas efter begäran. Ring Fastighetsskötare Jörgen! FASTIGHETSNYTT - Korrigeringar med anledning av fönstergarantibesiktningen är avslutade.

2 - Arbetet med beläggning av trappavsatser vid loftgångar väntas starta när torrare väderlek är i utsikt. - Förberedelser för att under året förbättra gårdarnas ytterbelysning har startats. - Under året kommer arbetet med renovering av fastigheternas tak och vattenavrinningssystem att påbörjas. - Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att förhindra bilkörning på föreningens gräsmattor. Väl mött på årsstämman! /Styrelsen

3 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ Ord Nr: Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Oxiegården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Tisdagen den 10 februari 2015 kl Lokal: Oxie församlingsgård Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden a. Styrelseledamöter b. Styrelsesuppleanter c. Revisorer och revisorssuppleanter d. Valberedning e. Fest och fritid f. Övriga arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen. a. 2 st. styrelseledamöter b. 1 st suppleant c. Val av revisorer och revisorssuppleanter d. Val av valberedning e. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB f. Val av representanter för fest och fritid 15. Motioner a. Motion 1: Förslag till alternativ balkonglösning 16. Avslutning 17. Övriga frågor

4 VALBEREDNINGEN INFORMERAR Som ni alla vet så 10/ hålls årets föreningsstämma! Vi på valberedningen jobbar för fullt med nomineringar till styrelsen. Inför årsstämman så tänker valberedningen lägga in som förslag att öka antalet styrelse från dagens 5 ledarmöte till 7. Anledningen till detta är att den sittande styrelsen som trots ökad arbetsbelastning gör ett fantastiskt bra jobb med vår förening. Vi har en stark ekonomi och en bra fungerande Brf, dock så är inte styrelsen representativ för föreningens alla medlemmar. Vi känner att det har varit en generationsskifte på vårt område och småbarnsfamiljer är inte representerad i styrelsen. Om vi har stödet från våra medlemmar så har vi 2 tilltänkta kandidater som ledamot resp suppleant. Valberedningen kommer lägga fram som förslag, som ordinarie Ledamot Anna Enhörning Singhateh och suppleant Teresa Almerud. Båda väldigt bra meriter och erfarenhet i föreningsarbete och styrelse. Anna med mindre barn och Teresa med lite äldre barn. Här presenteras de som valberedningen föreslår som ledamöter. Anna Enhörning Singhateh har bott på nr 336 föreningen i snart 3 år tillsammans med man och 3 barn i åldrarna 1-8. Jobbar som verksamhetsansvarig på International Office på Malmö högskola och är utbildad lärare. Har tidigare varit ledamot och ordförande i Brf Ronnebygården i och styrelseledamot i Brf Ellenborg. Är även ordförande i den ideella föreningen Gambia direkt och fackligt ombud på sin arbetsplats. Anna vill driva frågor som engagerar de boende i området och ser gärna att vi stärker grannsämjan och ökar medlemmarnas engagemang i vår gemensamma förening. Hon har erfarenhet av att jobba med kommunikationsfrågor och social media, och bidrar gärna med kompetens inom detta område. Anna är även medlem i Fest och fritid. Jag heter Teresa Almerud och bor på området sedan Jag jobbar som föreståndare på ett behandlingshem för ungdomar, och är utbildad socionom. Det innebär att jag i mitt dagliga arbete jobbar med verksamhetsutveckling, budget, samhället och dess system och funktioner och med juridik, utöver grunden som är det sociala- och det arbetsledande arbetet.

5 Jag sitter i styrelsen i Malmö Sångsällskap, och har tidigare erfarenhet som ordförande i Gårdsföreningen Kråkan, en självförvaltningsförening som jag var med och startade Jag har också suttit i föräldrastyrelsen på Bladins Gymnaisum, kallad the Parents Association. Jag tänker att jag kan tillföra en gammal blick med nya intryck, eftersom jag bott länge i området, har både ett stort och ett yngre barn, men är ny i påverkanssammanhang. Jag ser vårt område som värt att bevara och utveckla, och jag skulle gärna fokusera på frågor som rör just utveckling av området, miljö, fritidsaktiviteter för de unga och på att kanske försöka få föreningen mer levande i den bemärkelsen att styrelsen blir mer synlig och närvarande och fler engagerar sig. Valberedningen föreslår följande val Ledamot: Åke Sjöstrand Ledamot: Per-Arne Redberger Ledamot: Carina Salmberg Björkegren Ledamot: Anna Enhörning Singhateh Suppleant: Teresa Almerud Revisor: Biserka Mathioudakis Peter Thonander Fest och fritid: Claudia Laguna Anna Enhörning Singhateh Anna Lingvärn Sandra Leonciuk Röjdell Utöver detta så är vi båda intresserade av att sitta kvar i valberedningen, om vi får fortsatt förtroende från våra medlemmar. Mvh Marianne och Claudia

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer