ETABLERING AV NYANLÄNDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETABLERING AV NYANLÄNDA"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare, särskild utredare av SFI Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande Lena Lago Projektledare K2, arbetslivskontoret Sveriges Kommuner och Landsting Maria Boman Socionom och processledare Framgångsrika lösningar för: Snabb bosättning Rätt utbildning & matchning Effektiv samhällsorientering Arbetsförmedlingen Ajlan Fekovic Projektledare Nationell Matchning Lina Berglind Integration- och mångfaldskonsult Lina Consulting International Eductus Jozefina Persson Skolledare, SFI-lärare Sigtuna kommun Magda Ayoub Integrationsplanerare Valdemarsviks kommun Djamal Hamaili Flyktingsamordnare Åsa Sandberg Integrationssamordnare Thomas Hjert Kommundirektör Kalmar kommun Hashim Gashi Etableringslots Kerstin Richter Enhetschef, integrationsenheten Sandra Lindfors Projektledare, integrationsenheten Uppsala universitet Gunnar Myrberg Docent i statskunskap Så får du din samverkan att fungera SAMVERKAN PRAKTISKT FOKUS KOMMUNALA INSATSER

2 Stockholm den 8-9 maj 2014 Stärk din roll i det praktiska mottagandet av nyanlända Aldrig förr har trycket på kommunerna varit så hårt som nu vad gäller flyktingmottagande. Situationen är redan akut men kommer att förvärras med det ökande antalet asylsökande. Det saknas framförallt bostäder, utbildningsplatser och arbete. Hur säkerställer du att dina insatser ger resultat? Att investera i nyanländas etablering är av enorm vikt av många skäl, inte minst humanitära. Din kompetens är oerhört viktig för att göra denna process effektiv och framgångsrik. Du är individens länk mot samhället, andra myndigheter och insatser. Din kompetens och ditt engagemang är helt avgörande, men att skapa framgångsrika etableringsprocesser är inte alltid lätt. För att lyckas krävs både lokal, regional och nationell samverkan. De inblandade partnerna är många och ansvarsfördelningen är inte alltid helt tydlig. Hur lyckas andra och på vilket sätt kan du lära av det? PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Verksamhetsövergripande strategier för att främja nyanländas etablering Praktiska metoder för att belysa integrationsfrågorna ur ett kommunalt perspektiv Samarbete och ansvarsfördelning vem gör vad och hur kan samverkan förbättras utifrån våra förändrade roller? Att skapa långsiktighet som säkrar upp även tiden efter etableringsprocessen DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Från invandring till integrationspolitik vad blir vårt nästa steg? Maria Hansson, departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet Så hanterar Södertälje utmaningarna med skola, bosättning och arbete Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, När har vi lyckas med integrationen, vad är det vi gör och hur mäter vi detta? Åsa Sandberg, Integrationssamordnare och Thomas Hjert, Kommunchef, Strategiskt arbetsmarknadsprojekt från utanförskap till innanförskap Lena Lago, projektledare K2, arbetslivskontoret, Programmet är späckat med spännande praktikfall och framgångsrika projekt som belyser det praktiska perspektivet på mottagandet och etableringsprocessen. Missa inte chansen att utvecklas i din yrkesroll, nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! Detta blir de två viktigaste dagarna för att ta del av ny, konkret och praktisk kunskap som garanterat kommer att underlätta ditt dagliga arbete. Varmt välkommen! Stina Åkerstedt Projektledare KOMMUNALA INSATSER

3 TORSDAG 8 MAJ :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Från invandrings- till integrationspolitik vad blir nästa steg? En integrationshistorisk tillbakablick Några nutida integrationsutmaningar förväntningar och förutsättningar Regeringens, kommunernas och civilsamhällets makt och möjligheter Maria Hansson Departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet Regeringskansliet 10:15 Bensträckare 10:30 Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning Hur kan sammanhållningen av utbildningen i SFI förbättras? SFI-peng vad innebär detta i praktiken? Kommunens ansvar hur påverkar föreslagna förändringar dig? Hur kan samverkan mellan och inom kommuner samt mellan huvudmän och andra instanser förbättras? Christer Hallerby F.d. statssekreterare, särskild utredare av SFI Nowa kommunikation 11:10 Bensträckare 11:20 Södertäljes unika flyktingmottagande skola, bosättning och arbete Så förbereder vi oss för ännu en topp av flyktingar från Syrien Effektiva metoder för att skapa flexibilitet och kompetens i skolorna Hur hanteras utmaningen med bosättning, trångboddhet och långvarig arbetslöshet? Framgångsfaktorer för att nå resultat så sätts välfärdsfrågorna i fokus Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande 12:00 Lunch med kollegor från hela landet 13:00 Erfarenheter från projektet Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Hur ser inströmningen ut av ensamkommande barn? Vilka utmaningar står kommuner och landsting inför just nu? Hur kan man samverka regionalt kring ensamkommande barn? Framgångsfaktorer för att utveckla ett strategiskt arbete med ensamkommande barn Maria Boman Socionom och processledare Sveriges Kommuner och Landsting 13:40 Bensträckare 13:50 Så skapas jobb genom effektiv samverkan kommuner och arbetsförmedlingen emellan Nationell matchning så matchas utländska akademiker med arbetsgivare i kommuner med behov Framgångsfaktorn så skapar du personliga möten som lyfter människan bakom CV:t Nya effektiva arbetssätt för helhetsperspektiv, tillgänglighet och bred samverkan Ajlan Fekovic Projektledare Nationell Matchning Arbetsförmedlingen 14:30 Eftersmiddagsfika 15:00 Så utvecklar vi flyktingmottagandet etableringsreformen i ett kommunperspektiv Trepartssamtal effektiv metod löser problemet med glappersättning och försörjningsstöd Bosättning så löser vi det problemet smidigt Samarbete och ansvarsfördelning vem gör vad och hur kan samverkan förbättras utifrån våra förändrade roller? Så utvecklar du kommunens viktiga roll som samordnare av samhällsorientering och SFI Arbetslinjen i all ära men hur behåller vi barnperspektivet och helhetsperspektivet för individen? Magda Ayoub Integrationsplanerare Sigtuna kommun 15:40 Bensträckare 15:50 Innovativ integration lockar nyanlända till småkommuner Hur marknadsför du fördelarna med en liten ort och slipper nej tack till en plats i en liten kommun? Så sätts Valdemarsvik på kartan genom nytänkande möte med kvotflyktingar på plats i Sudan Så används lantbruket som integrationsredskap när Flykting söker Bonde resulterar i fast anställning Djamal Hamaili, flyktingsamordnare, Valdemarsvik 16:30 Nätverksmingel 17:00 Konferensens första dag avslutas. Flyktingsamordnaren Djamal Hamaili i Valdemarsvik är prisbelönt för sina nytänkande och framgångsrika insatser för att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna för nyanlända personer. KOMMUNALA INSATSER

4 FREDAG 9 MAJ :30 När har vi lyckats med integrationen, vad är det vi gör och hur mäter vi detta? Ett gemensamt värdegrundsarbete - så skapas basen för god integration Så används värdegrunden som kompass för kommunens utveckling Hur mäter vi resultatet av värdegrundsarbete och när har vi lyckats med integrationen? Åsa Sandberg Thomas Hjert Integrationssamordnare Kommundirektör 09:10 Bensträckare 09:20 Så skapas täta kopplingar mellan integration och näringsliv Linnéuniversitetet + Kalmar kommun = framgångsrika metoder för att skynda på integrationen Att bryta befintliga system och permanent utanförskap så sätter du målen för din etablering Effektiv matchmaking så bygger du upp nya relationer och nätverk bland företagen i kommunen Hur förändrar du befintliga attityder och beteenden för att få företag att inse vinsterna med mångfald? Hashim Gashi Etableringslots Kalmar kommun 10:00 Förmiddagsfika 10:20 Hur skapar du rätt förutsättningar från start för delaktighet och inkludering i samhället? Praktiska verktyg för att utveckla en framgångrik utökad samhällsorientering Så tacklar du utmaningen med logistik och samverkan som hindrar? Hur kvalitetssäkrar du samhällskommunikatörernas utbildning och arbete för långsiktighet och kontinuitet? Kerstin Richter Sandra Lindfors Enhetschef, integrationsenheten Projektledare, integrationsenheten 11:00 Bensträckare 11:10 Strategiskt arbetsmarknadsprojekt från utanförskap till innanförskap Hur skapas nya vägar in för samhällsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden? K2 ett verktyg från planering till etablering Praktiska erfarenheter & framgångsfaktorer så lyckas 70 % av målgruppen nå egen försörjning Lena Lago Projektledare K2, arbetslivskontoret 11:50 Bensträckare 12:00 Att lyckas med etableringen är en viktig investering för framtiden men hur gör du rent praktiskt? Hur kan du kommunicera vinsterna med kultur & mångfald till näringslivet? Språket som nyckel för integration men hur kan SFI:n & samhällsorienteringen utvecklas rent praktiskt? Hur skapar vi en strategi för ett ökat flyktingmottagande utan att segregationen förstärks? Under ledning av Lina Berglind, I panelen: Jozefina Persson, skolledare & SFI-lärare, Eductus Hashim Gashi, etableringslots, Kalmar kommun Lena Lago, projektledare, 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Var ska de nyanlända bo? Under ledning av Gunnar Myrberg, docent i statskunskap på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Lina Consulting International Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 8-9 maj 2014 Workshop 9 maj 2014 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 7 mars T.o.m. 4 april Fr.o.m. 5 april Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con614 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. KOMMUNALA INSATSER

5 Separat bokningsbar FREDAG 9 MAJ 2014 Att ha tak över huvudet är en viktig förutsättning för en lyckad etableringsprocess men bostadsbristen skapar allt större utmaningar och i många kommuner är situationen akut. På denna workshop får du diskutera och utbyta erfarenheter rörande den många gånger svåra uppgiften att skapa en hållbar boendesituation för nyanlända. Vi kommer att diskutera: FREDAG 9 MAJ :30-16:30 Var ska de nyanlända bo? Hur effektiviserar du bosättningsprocessen för nyanlända? Hur ser utmaningarna i bosättningsprocessen ut likheter och skillnader mellan olika typer av kommuner? Hur ser bostadsbristen ut och vad kan göras för att förbättra situationen? Hur hantera konkurrens om billiga hyresrätter? Vilken betydelse har etableringsreformen haft för bosättningsprocessen? Samordning och samverkan på gott och ont? Var ska de ensamkommande flyktingbarnens anhöriga bo när de kommer? Hur gör man i Danmark och Norge? Praktiska metoder för att förbättra bosättningsprocessen Därför bör du gå på workshopen På denna workshop får du utbyta erfarenheter av bosättningsprocessens utmaningar och diskutera olika typer av arbetssätt för att hantera dessa. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp reflektera över de intryck du har fått under konferensens tidigare delar. Du är varmt välkommen att i förväg skicka in frågor som du vill diskutera under workshopen. Vänligen maila dina frågor till: EN LEDS AV Workshopen leds av Gunnar Myrberg Gunnar Myrberg är docent i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Hans forskning handlar bland annat om politisk integration, boendesegregation och flyktingplaceringspolitik i ett skandinaviskt perspektiv. KOMMUNALA INSATSER

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. KOMMUNALA INSATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Nowa kommunikation Christer Hallerby Boel Godner Lena Lago Sveriges Kommuner och Landsting Maria Boman Lina Berglind PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Bosättning så löser vi det problemet smidigt Skapa täta kopplingar mellan integration och näringsliv Nya effektiva arbetssätt för helhetsperspektiv, tillgänglighet och bred samverkan Praktiska metoder som ger rätt insats vid rätt tidpunkt Individanpassade insatser för effektiv progression Eductus Jozefina Persson Arbetsförmedlingen Ajlan Fekovic Sigtuna kommun Magda Ayoub Valdemarsviks kommun Djamal Hamaili Åsa Sandberg Thomas Hjert Kalmar kommun Hashim Gashi Kerstin Richter Sandra Lindfors Var ska de nyanlända bo? Hur effektiviserar du bosättningsprocessen för nyanlända? På denna workshop får du utbyta erfarenheter av att hantera boendeproblematik som rör både små och stora kommuner. Under ledning av Gunnar Myrberg, docent i statskunskap på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Uppsala universitet Gunnar Myrberg Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con614

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer