Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare TRIS Sörmland Bert Karlsson Processledare Hanna Åberg Socialsekreterare Fler till egen försörjning med rätt insatser Framgångsrika samverkansprojekt Nya bedömningsverktyg Nyheter i juridiken Bedömning av komplexa fall Karlstads kommun Nils Allan Danielsson Socionom, utredare rättssäkerhetsfrågor Växjö kommun Per Sandberg Förvaltningschef, arbete och välfärd Elisabet Iveblad Grahn, avdelningschef Helena Kling, verksamhetsansvarig Jenny Eriksson, enhetschef Anita Hammar Viklund, socialsekreterare Lyckas med din samverkan! Annelie Andersson, sektionschef Peter Fornander, projektledare WORKSHOP Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT Lena Rogeland och Tommy Hjernert STRATEGI SAMVERKAN RESULTAT

2 Stockholm den 8-9 september 2014 Rätt insatser för fler till egen försörjning Behovet av långvarig hjälp med försörjningsstöd ökar i hela landet samtidigt som andelen unga vuxna i behov av ekonomiskt bistånd fortfarande är oroväckande hög. För att du ska ha en chans att hantera det ökade trycket på socialtjänsten måste du ha rätt rutiner för att göra korrekta bedömningar och erbjuda rätt insatser till rätt person. Hur tacklar du påtryckningarna? På årets konferens får du konkret vägledning från kommunerna som har kontroll över utbetalningarna och som minskat bidragsberoendet genom lyckade samverkansprojekt, bedömningsinstrument och nya webbaserade e-tjänster. DU FÅR LÄRA DIG: Framgångsrika strategier för samverkan mellan myndigheter och kommun Webbaserade tjänster som effektiviserar handläggningen Tolknings- och bedömningsfrågor gällande ansvarsfördelningen mellan kommuner DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: E-tjänst för mindre administration och mer tid att hjälpa individer till egen försörjning Timo Pöllänen, verksamhetschef & Linda Hellström, socialsekreterare ekonomiskt bistånd Riktade insatser för färre individer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd Elisabet Iveblad Grahn, avdelningschef & Helena Kling, verksamhetsansvarig för försörjningsstöd Så har vi utvecklat rutiner för att möta individer i behov av rehabilitering samt de samverkande aktörerna Hanna Åberg, socialsekreterare inom socialtjänsten Missa inte årets viktigaste konferens för dig som jobbar med ekonomiskt bistånd! Minna Romberg Projektledare NATIONELLT FORUM 2014:

3 MÅNDAG 8 SEPTEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Så ansluter du dig till Effektiv informationsförsörjning ny tjänst för ekonomiskt bistånd Fördelarna när du använder den myndighetsgemensamma tjänsten SSBT Hur ser anslutningsprocessen ut? Vilka villkor måste din kommun uppfylla för att få ansluta sig? Margaretha Holmlund Utredare på CSN som är beställare för E-delegationens projekt EIF 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 E-tjänst för mindre administration och mer tid att hjälpa individer till egen försörjning Effektiv informationsförsörjning i praktiken Effektivitetsvinsterna när invånarna får ansöka om ekonomiskt bistånd via webben På vilket sätt förändras handläggningen med digitala ansökningar och vad är målsättningen? Timo Pöllänen Linda Hellström Verksamhetschef, ekonomiskt bistånd Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd 11:10 Bensträckare 11:20 Framgångsrik modell för att kartlägga och ge rätt insatser till personer med medicinsk nedsättning av arbetsförmågan TRIS-möten för tidig rehabilitering i samverkan med vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Arbetsprocesser för att bedöma och hantera nollplacerade ta del av vår pilotverksamhet Rutiner för vilka ärenden som ska prioriteras och hur läkarintyg från vården ska tolkas Bert Karlsson Processledare TRIS Sörmland 12:00 Nätverkslunch med kollegor från hela Sverige 13:00 Socialsekreterarens viktiga uppdrag inom TRIS för att få individen delaktig i sin rehabilitering Vilken typ av ärenden aktualiserar vi med verktyget TRIS? Så har vi utvecklat rutiner för att möta individer i behov av rehabilitering samt de samverkande aktörerna Vilka vinster och behov av förbättring ser vi med TRIS-arbetet? Hanna Åberg Socialsekreterare, socialtjänsten 13:35 Bensträckare 13:45 Ansvarsfördelning mellan kommuner olika synsätt beroende på om du är in- eller utflyttningskommun? Har vi en lösdriverilag idag? Viktiga grundbegrepp i SoL kapitel 2 Tolknings- och bedömningsfrågor i olika fall Nils Allan Danielsson Socionom och utredare för rättssäkerhetsfrågor på enheten för ekonomiskt bistånd Karlstads kommun 14:30 Eftermiddagskaffe GRUPP- DISKUSSION 14:50 Vilken kommun som ska ta ansvaret? Du får möjlighet att i mindre grupper diskutera och hitta gemensamma kriterier för att fastställa kommuners ansvar i olika situationer och ärenden Under ledning av Nils Allan Danielsson, Karlstads kommun 15:20 Bensträckare 15:30 13,5 miljoner kronor färre i utbetalningar jämfört med 2012 vilka processer ligger bakom resultatet? Från ansökan till insats efter 7 dagar vilka krav ställer det på din organisation? Med krav på praktikplatser från alla kommunala förvaltningar och bolag hur motiverar du förslaget? Snabba resultat när du satsar på nystartjobb kopplat till praktikplats Per Sandberg Förvaltningschef, arbete och välfärd Växjö kommun 16:20 Konferensens första dag avslutas NATIONELLT FORUM 2014:

4 TISDAG 9 SEPTEMBER :00 Riktade insatser för färre individer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd Så får du till ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen ta del av våra framgångar Vilka insatser är bäst? Så jobbar vi med Thomas test, arbetslivscoacher och skattningsinstrument Så har lösningsfokuserat arbete lett till att enbart 6,3 % av befolkningen är långtidsberoende av försörjningsstöd Elisabet Iveblad Grahn Helena Kling Avdelningschef, försörjning & arbete Verksamhetsansvarig, försörjningsstöd 09:40 Förmiddagskaffe 10:00 Från svag samverkan till goda resultat så mycket har försörjningsstödet minskat per månad sedan januari 2014 Faktorer du måste vara medveten om för att lyckas öka samverkan Undvik onödiga fallgropar problem vi stött på vid implementeringen av vår nya arbetsmodell Så satsar vi på bättre kartläggning och uppföljning av ärenden Jenny Eriksson Anita Hammar Viklund Enhetschef, försörjningsstöd Socialsekreterare 10:40 Bensträckare 10:50 Jobbcenter unga insatser för att aktivera ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden Ta del av vår satsning på unga där ca 50 % har gått vidare utan offentlig försörjning Öppen dialog och nära samverkan med Arbetsförmedling en förutsättning för att lyckas Så går vi praktiskt tillväga resultat hittills Annelie Andersson Peter Fornander Sektionschef, arbetsmarknadssektionen Projektledare, Jobbcenter unga 11:40 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:40 Lunch för workshopens deltagare 12:40-15:40 Separat bokningsbar workshop Utveckla, implementera och säkerställ nya arbetssätt Instrument X och MI Under ledning av Lena Rogeland & Tommy Hjernert, Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 8-9 september 2014 Workshop 9 september 2014 Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 16 maj T.o.m. 8 aug Fr.o.m. 9 aug Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con642 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. NATIONELLT FORUM 2014:

5 Separat bokningsbar TISDAG 9 SEPTEMBER 2014 Att göra korrekta bedömningar och ge rätt insatser till rätt person är lättare sagt än gjort. Genom att arbeta med Instrument X och motiverande samtal (MI) får du verktyg för att identifiera klientens behov och underlag för beslut om mål, resurser och insatser. För att satsningen ska bli lyckad krävs det att du både kan implementera, förvalta och förbättra de nya arbetssätten. Men hur kan du veta att du lyckas med implementeringen, arbetar rätt och driver arbetet framåt? Du får lära dig: TISDAG 9 SEPTEMBER KL. 12:40-15:40 Utveckla, implementera och säkerställ nya arbetssätt Instrument X och MI Att ge rätt insats till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad Att skapa förståelse för förändring identifiera behov och förväntad nytta för individen, verksamheten och kommunen Att utreda med Instrument X och Motiverande samtal (MI) = MIX Att implementera nya processer, arbetssätt och verktyg framgångar och fallgropar Utbildning javisst men sen då? Under den här workshopen presenteras verktyg för att göra rätt bedömningar, besluta om rätt insatser samt hur du ska gå tillväga för att implementera nya arbetssätt som du direkt kan applicera i din egen verksamhet. Du får möjlighet att i mindre grupper arbeta utifrån frågeställningar som dykt upp under workshopen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Lena Rogeland och Tommy Hjernert, KNUT Det är partnerskapet KNUT som bland annat arbetat fram Instrument X och MIX-utbildningen. KNUT står för Kommunalt nätverk för utveckling där kommunerna Södertälje, Sundbyberg, Nynäshamn och Salem samverkar. Lena Rogeland har lett och koordinerat samarbetet. Tommy Hjernert är planeringsstrateg inom ekonomiskt bistånd i Södertälje och har deltagit i ledningsgruppen kring KNUT. Instrument X är det första erfarenhetsbeprövade bedömningsinstrumentet som utvecklats i Sverige för nybesök inom ekonomiskt bistånd. NATIONELLT FORUM 2014:

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. NATIONELLT FORUM 2014: inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 VÅRA TALARE E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Timo Pöllänen Linda Hellström TRIS Sörmland Bert Karlsson Hanna Åberg Karlstads kommun Nils Allan Danielsson Växjö kommun Per Sandberg Elisabet Iveblad Grahn Helena Kling Jenny Eriksson Anita Hammar Viklund Annelie Andersson Peter Fornander FÖLJ OSS PÅ PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Från ansökan till insats efter 7 dagar vilka krav ställer det på din organisation? Arbetsprocesser för att bedöma och hantera nollplacerade Ny tjänst för ekonomiskt bistånd så ansluter du dig WORKSHOP Utveckla, implementera och säkerställ nya arbetssätt Instrument X och MI Utred med Instrument X och Motiverande samtal (MI) = MIX Implementera nya processer, arbetssätt och verktyg framgångar och fallgropar Ge rätt insats till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad Under ledning av Lena Rogeland och Tommy Hjernert, Kommunalt Nätverk för Utveckling, KNUT AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con642

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 september 2014 DU FÅR MÖTA Socialstyrelsen Iréne Nilsson Carlsson Projektledare Drottninghög, primärvården Skåne Karin Winberg Leg.

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 DU FÅR MÖTA Inge Hansson CIO Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

IT PÅ UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

IT PÅ UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 maj 2014 VÅRA TALARE Stockholms stad Pelle Mårtenson Redaktör, Pedagog Stockholm Nyköpings kommun Henrik Anängen IKT-strateg Sollentuna kommun Andreas Cassne

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer