Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN"

Transkript

1 FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds universitet Boris Magnusson Projektledare itacih, professor i programvaruteknik PRAKTIKFALL FRÅN Gunilla Velin Affärsområdeschef Ola Götesson Verksamhetschef Effektivare resursfördelning Samverkan mellan huvudmän Implementering & användning av IT-stöd Kvalitetssäkra teamet Landstinget i Östergötlands län Fredrik Sjöstrand Ordförande SLAKO Praktikertjänst N.Ä.R.A. Jeanette Bjerke Enhetschef, specialistsjuksköterska Anette Wennerskog Enhetschef, specialistsjuksköterska Strömstads kommun Karin Bemert Enhetschef hemsjukvården & rehabenheten Fredrik Forsberg Avdelningschef hälso- och sjukvård Hanna Andersson Sjuksköterska Stärk din roll som ledare Regionförbundet Örebro Fredrik Svensson Projektledare WORKSHOP Carin Magnusson Socionom, organisationskonsult LEDARSKAP TEAM KVALITET

2 FRAMTIDENS CHEF I Stockholm den oktober 2014 Är du som chef i hemsjukvården redo för framtiden? Sveriges hemsjukvård står inför en stor utmaning då antalet äldre konstant ökar och antalet vårdbehövande inom hemvården ökar. Samtidigt genomgår många nu stora organisationsförändringar runt om i landet, vilket ställer enormt höga krav på dig som chef och ledare för teamet. Hur möter du och din verksamhet framtidens behov? Hemsjukvården är en viktig länk i sjukvården som kommer få en allt större betydelse för att klara en trygg och säker vård för människor med komplexa vårdbehov. Det här medför tryck på att utveckla hemvården och hemvårdsteamen till att motsvara klienternas behov av vård och till att kunna erbjuda klienterna kvalitativ service. Konferensen är fylld med inspiration som ger dig kunskap och verktyg du behöver för att möta dessa utmaningar. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Vad som krävs av dig som chef i framtidens hemsjukvård Samverkan på alla nivåer både internt och externt Hur ska teamet se ut & vilken kompetens är rätt för framtidens vård? DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Hemsjukvård i utveckling vad ligger framför oss? Gunilla Velin, affärsområdeschef & Ola Götesson, verksamhetschef, Hemsjukvårdsreformen som en språngbräda för bättre samverkan Fredrik Sjöstrand, ordförande SLAKO, landstinget i Östergötlands län Rätt kompetens för en patientsäker vård Karin Bemert, enhetschef, Strömstads kommun Varmt välkommen på årets konferens för dig som chef inom hemsjukvård! Elisabet Sjöberg Projektledare

3 FRAMTIDENS CHEF I ONSDAG 22 OKTOBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Elisabet Sjöberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Framtidens hemsjukvård i Halland Var befinner vi oss idag? Hemsjukvård i utveckling vad ligger framför oss? Hur anpassar du dig för framtidens krav? Gunilla Velin Ola Götesson Affärsområdeschef Verksamhetschef socialförvaltningen 10:25 Bensträckare 10:35 Samverkan internt och externt Samverkan i teori och praktik Vad menar vi med samverkan? Hur bör samverkan se ut? Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Nestor FoU-center 11:25 Bensträckare 11:35 Det multikompetenta & effektiva teamet så möter vi framtiden Ta del av vår förändrade arbetsmetod som sätter patienten i centrum Erfarenheter & lärdomar vid förändrad arbetsmetod Så ser vi på framtiden & utvecklingar i hemsjukvården Jeanette Bjerke Anette Wennerskog Enhetschef, specialistsjuksköterska Enhetschef, specialistsjuksköterska ASIH Haninge Västra ASIH Haninge Östra 12:25 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:25 Så samverkar kommunerna och landstinget i Östergötland Strukturen för samverkan med patienten i fokus Hemsjukvårdsreformen som en språngbräda för bättre samverkan Utmaningar & möjligheter i samband med hemsjukvårdsreformen så ser vi på framtiden Fredrik Sjöstrand Ordförande, SLAKO Landstinget i Östergötland 14:15 Bensträckare GRUPP DISKUSSION 14:25 Rätt kompetens för en patientsäker hemsjukvård Vad ser du som chef som rätt kompetens för framtidens hemsjukvård? Hur får vi kommunen att ta hand om sjuksköterskans kompetens? Hur kan vi som chefer samverka för att få vårdgivaren att förstå sjuksköterskans fulla kompetens? Karin Bemert Enhetschef hemsjukvård & rehabenheten Strömstads kommun Karin har lång erfarenhet som chef inom hemsjukvården och börjar sitt föredrag med att dela med sig av sina erfarenheter och tankar, vilket sedan kommer leda in på en gruppdiskussion. 15:15 Eftermiddagskaffe 15:45 Vad avgör om en patient behöver åka in till akutmottagningen eller inte? Beslutsstödet ingår i en modell som skapar god informationsöverföring & trygghet för både patient och personal Så avgör du rätt vårdnivå med beslutsstödet som verktyg Vilka effekter & resultat kan vi se? Fredrik Svensson Projektledare Regionförbundet Örebro 16:45 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 23 OKTOBER :00 Konkreta insatser för att leda för resultat och kvalitet Är problemet verkligen ett problem fakta och statistik som underlag Sätta mål och mäta låt resultatet synas & höras Från att tro till att veta: Senior Alert evidensbaserad praktik Hur använder du benchmarking? Fredrik Forsberg Hanna Andersson Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska 09:50 Förmiddagskaffe 10:10 Hur kan du öka tryggheten hos patienten och samtidigt arbeta effektivare? Den digitalisering som sker av samhället idag ger dig möjligheter som inte var möjliga tidigare. Nu gäller det att ta vara på detta och erbjuda en tryggare hemmiljö för patienterna samtidigt som du får stöd i din arbetssituation. Niklas Sundler, Business Developer Executive, Telia, kommer under passet att dela med sig av deras senaste arbete ute i verksamheter för att trygga hemmiljön för både patient och personal. 11:10 Bensträckare 11:20 IT-stöd för smidig kommunikation med vården öka tryggheten & minska hembesöken Så förenklar & effektiviserar IT-stöd vardagen i vården IT-stöd för avancerad hemsjukvård Kontrollera & styr apparaterna på distans Boris Magnusson Projektledare itacih, professor i programvaruteknik Lunds universitet 12:05 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:10 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Ledarskap för dig som chef inom hemsjukvården kvalitetssäkra din verktygslåda Under ledning av Carin Magnusson, Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens oktober 2014 Workshop 23 oktober 2014 Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm PRIS T.o.m. 13 juni T.o.m. 19 sept Fr.o.m. 20 sept Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Telefax Konferenskod Con663 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 FRAMTIDENS CHEF I Separat bokningsbar TORSDAG 23 OKTOBER 2014 Idag råder det kaos inom många hemsjukvårdsverksamheter i Sverige, vilket ställer dig inför stora utmaningar. Ett växande antal äldre behöver få vård i hemmet, större krav på samverkan mellan vårdaktörerna, teknikutveckling och till råga på allt personalbrist, så ser det ut idag. Vad kan du göra för att stärka dig som ledare? Du får lära dig: TORSDAG 23 OKTOBER 13:00-16:00 Ledarskap för dig som chef inom hemsjukvården kvalitetssäkra din verktygslåda Styrning, leda personal, utveckla verksamhet, samverkan hur kan du rusta ditt ledarskap? Skillnader & utmaningar i framtidens ledarskap jämfört med dagens ledarskap Team & teamutveckling nyckelfaktorer som gör grupper till effektiva team Verksamhetskulturer som möjliggörare eller förstörare Metoder & verktyg som hjälpmedel för att lyckas i ledarrollen i hemsjukvården Därför bör du gå på workshopen Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får tydliga verktyg som du kan applicera på din egen verksamhet. Du får arbeta praktiskt med den många gånger svåra uppgiften att leda och utveckla effektiva team i hemsjukvården. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Carin Magnusson, Carin Magnusson, socionom och organisationskonsult, är delägare i Consulting AB som huvudsakligen arbetar med frågor som rör vård och omsorg kopplat till förbättringsarbete och utveckling. Carin Magnusson har lång erfarenhet av socionomarbete och chefskap i både kommuner och landsting och mer än 20 års erfarenhet i konsultyrket. Tyngdpunkten i hennes arbete är chefs- och ledarskapsfrågor, verksamhets- och organisationsförändringar samt personalförsörjning, företrädesvis inom vård och omsorg.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 VÅRA TALARE Gunilla Velin Ola Götesson Landstinget i Östergötlands län Fredrik Sjöstrand Praktikertjänst N.Ä.R.A. Jeanette Bjerke Anette Wennerskog PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Vad som krävs av dig som chef i framtidens hemsjukvård Hur hemsjukvården kan nyttja teknikens utveckling Effektiva arbetssätt för en patientsäker vård Att leda för resultat och kvalitet Strömstads kommun Karin Bemert Nestor Eva Karlsson Telia Niklas Sundler Lunds universitet Boris Magnusson Fredrik Forsberg Hanna Andersson Regionförbundet Örebro län Fredrik Svensson WORKSHOP Ledarskap för dig som chef i hemsjukvården kvalitetssäkra din verktygslåda Antalet äldre som kräver vård i hemmet ökar kraftigt, och tillsammans med nya organisationsformer, teknikutveckling och personalbrist har du som chef ett enormt ansvar och press på dig att leda och utveckla en fungerande verksamhet. Workshopen ger dig de verktyg och metoder som stärker dig som ledare och chef. Missa inte chansen! Under ledning av Carin Magnusson, Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con663

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel BUSINESS & FINANCIAL inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅ R A TA L A R E Volvo Personbilar Sverige AB Ola Sjölander Ekonomichef Microsoft Sweden Sophie Reinius Financial Controller

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer