MEDICINTEKNIK Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare för infrastruktur och innovationsupphandling Region Skåne Monica Haglund Verksamhetsstrateg, division IT/MT Landstinget i Jönköpings län Sven-Åke Svensson Programsamordnare invånartjänster ehälsomyndigheten Torsten Håkansta Generaldirektör Landstinget i Östergötland Magnus Stridsman Säkerhetschef medicinteknik Landstinget i Värmland Thomas Miliander IT-arkitekt Uppsala läns landsting Benny Eklund IT strateg Karolinska Universitetssjukhus Git Eliasson Projektledare Region Halland Sven-Olof Nyman Verksamhetschef medicinteknik Norrbottens läns landsting Daniel Hednäs Verksamhetsutvecklare MT Västerbottens läns landsting Thomas Molén Strateg Vård på distans Skånes universitetssjukhus/region Skåne Jimmy Johansson Ansvarig för forskning och utveckling Socialstyrelsen Lisa van Duin Jurist Fokus: Integrera IT och MT Smartare vård: Användarvänliga lösningar Stärkt patientsäkerhet Medicinska informationssystem Välj mellan två spår! 1 Medicin 2 IT/Teknik Medos Joanna Widestrand MEDICINTEKNIK SAMVERKAN IT

2 Stockholm den 2-3 april 2014 Samverkar din arbetsplats mellan MT och IT för den effektiva och trygga vård som Sverige behöver? Medicinteknik har fått en allt större betydelse inom vården och har nu en direkt avgörande betydelse på kvalitén och säkerheten i vården. Under 2012 så lämnades ca 3500 rapporter om olyckor gällande medicinteknik in. Tack vare dagens snabba tekniska utveckling så är medicinteknik och IT tydligt beroende av varandra. Därför har samverkan mellan MT och IT en enorm direkt effekt på vårdkvaliteten och säkerheten. Kan du garantera en säker vård som är redo för framtiden? Missa inte konferensen där du får lyssna, nätverka och bli inspirerad av experter och nya praktikfall om hur de samverkar samt hur vi möter framtidens vård tillsammans. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så möter MT och IT framtidens sjukvård tillsammans Hur infrastrukturen byggs upp för att skapa en effektiv och trygg vård Myndighetskrav avseende medicinska informationssystem En gemensam division av kompetens för medicinteknisk säkerhet DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Så säkras framtidens utrustning i framtidens vårdlokaler i NKS Lars Carlsson, verksamhetschef medicinteknik, Nya Karolinska Solna Linda Andersson, ansvarig rådgivare, E&Y Ökad samverkan mellan MT och IT så möter vi framtiden tillsammans! Monica Haglund, Verksamhetsstrateg, division IT/MT, Region Skåne Vad krävs för att din infrastruktur ska klara av framtidens krav? Thomas Miliander, IT-arkitekt, Landstinget i Värmland Varmt välkommen på konferens! Elisabet Sjöberg Projektledare

3 ONSDAG 2 APRIL :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Elisabet Sjöberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Så säkras framtidens utrustning i framtidens vårdlokaler i NKS Värdebaserad vård och resultatuppföljning av vårdflöden förändrat arbetssätt och säkrat patientperspektiv Innovationsupphandling av utrustning för en högre kostnadseffektivitet och en ökad patientsäkerhet Medicintekniks funktion som gränssnitt mellan maskin och människan Så säkras att den tekniska infrastrukturen är förutsättningen för en ökad patientnytta Lars Carlsson Linda Andersson Programledare MT/IKT Ansvarig rådgivare för infrastruktur försörjning till NKS och innovationsupphandling Verksamhetschef Medicinsk Teknik inom UoI E&Y 10:20 ehälsomyndigheten samordnar infrastrukturen för vården och omsorgen Så ser den nya myndigheten på sin roll Hur lyckas vi integrera IT i hälso- och sjukvård? E-hälsans betydelse för framtidens sjukvård Torsten Håkansta Generaldirektör ehälsomyndigheten 11:00 Bensträckare 11:10 Myndighetskrav avseende medicinska informationssystem stora konsekvenser för vårdgivare Vilken påverkan har systemen kommit att få på patientsäkerheten? Regelverk men var ligger ansvaret? Egentillverkning och validering Sven-Olof Nyman Verksamhetschef medicinteknik Region Halland 11:55 Nätverkslunch med branschkollegor från hela Sverige Inför idrifttagandet av NKS samarbetar vårdpersonalen tillsammans med medicinteknikerna för att utveckla vården. Genom att identifiera vårdflöden och aktiviteter i dessa är målet att vända vårdproduktionen från volym till värde och att förbättra vårdflödenas resultat utifrån patientens perspektiv. Ta del av Nya Karolinskas framtidsvision! 12:55 Medicinteknik i hälsa & sjukvård handhavande och ansvar Vad säger regelverket om tillämpning av medicinteknik? Krav och ansvar på egentillverkning så påverkas du! Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Lisa van Duin Jurist Socialstyrelsen 13:35 Frågestund missa inte din chans att ställa frågor till Socialstyrelsen! 13:55 Så stärker du patient- och medicinteknisk säkerhet Vad är medicinteknisk säkerhet i dagens sjukvård hur påverkas patienten? Vilka risker finns? Minimera riskerna och säkra för framtiden så gör vi! Magnus Stridsman Säkerhetschef medicinteknik Landstinget i Östergötland 14:40 Eftermiddagskaffe 15:00 Ökad samverkan mellan IT och MT så möter vi framtiden tillsammans! Vem gör vad så är vi organiserade Målet med ett gemensamt och lönsamt samarbete Hur skapar ett gemensamt MT & IT värde för kärnverksamheten? Monica Haglund Verksamhetsstrateg, division IT/MT Region Skåne 15:40 Länsteknik en gemensam division för säkra och effektiva IT- och medicintekniska lösningar Fördelning av ansvar vad krävs för att skapa bra förutsättningar? Framgångsfaktorer för att lyckas med samarbetet mellan MT och IT Hur tillämpar vi dessa faktorer rent praktiskt? Så ser framtidens Länsteknik ut Daniel Hednäs Verksamhetsutvecklare Norrbottens läns landsting 16:20 Nu byggs en infrastruktur för framtiden Så samarbetar MT och IT för att skapa samverkan mellan bild och system Hur byggs infrastrukturen upp för att skapa en effektiv och trygg vård? Utmaningar och möjligheter hur ser framtiden ut? Thomas Miliander IT-arkitekt Landstinget i Värmland 17:00 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 3 APRIL :00 Vård på distans för ökad kvalitet och tillgänglighet för patienter samt invånare Erfarenheter och praktikfall från vårt arbete Vilka är utmaningarna för IT och medicinsk teknik? Hur kan klinisk verksamhet och teknik mötas för att skapa maximal nytta för invånare och patienter? Thomas Molén Strateg Vård på distans Västerbottens läns landsting 10:00 E-hälsotjänster som en naturlig del av vården så hänger de ihop med vårdens IT-stöd Så skapar vi en enkelhet och tydlighet i vårdens e-hälsotjänster Vad krävs för att både vården och patienterna ska anamma e-hälsotjänsterna? Så möjliggörs patientens aktiva medverkan i sin egen behandling och rehabilitering Konkreta exempel på tydliga nyttoeffekter för både verksamhet och patient Sven-Åke Svensson Programsamordnare invånartjänster Landstinget i Jönköpings län 10:45 Bensträckare 11:00 Medicintekniskt IT-stöd för framtidens sjukvård i hemmet Hur ser sjukvårdens behov ut? Användbara och säkra system genom iterativ utveckling Vad har medicinsk teknik för roll i framtidens sjukvård i hemmet? Jimmy Johansson Ansvarig för forskning och utveckling IT/MT Skånes universitetssjukvård/region Skåne 11:50 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:50 Lunch för workshopens deltagare 12:45-15:45 Separat bokningsbar workshop Egentillverkning av medicintekniska informationssystem regulatoriska krav och praktiska tillämpningar Under ledning av Joanna Widestrand, Medos Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 2-3 april 2014 Workshop 3 april 2014 Lustikulla konferens & event, Liljeholmsvägen 18, Stockholm PRIS T.o.m. 17 jan T.o.m. 21 feb Fr.o.m. 22 feb Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con612 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar TORSDAG 3 APRIL 2014 Medicinska informationssystem och program har fått en allt mer och direkt avgörande betydelse för vården av en enskild patient. För att minska patientriskerna förknippade med medicinska informationssystem så måste du som verksam inom medicinteknik och IT i dagens sjukvård ha en insikt i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets krav på egentillverkade produkter eftersom de även gäller medicinska informationssystem. Vet du vad kraven innebär och hur uppfyller du dessa i praktiken? I anslutning till konferensen ger denna workshop en fördjupad kunskap och förståelse för vad kraven innebär. Tillsammans sätter vi oss in i processen för utveckling av medicintekniska informationssystem. Du får lära dig: TORSDAG 3 APRIL :45-15:45 Egentillverkning av medicintekniska informationssystem regulatoriska krav och praktiska tillämpningar Regulatoriska krav på användbarhet & riskhantering Vilken dokumentation som krävs vid egentillverkning Om kraven på verifiering av programvara Vilka standarder som är tillämpbara (t.ex. ISO 14971, EN och EN 62304) Workshopen är ett ypperligt tillfälle för dig att i en mindre grupp få ta del av andras erfarenheter på området och dela med dig av dina egna för att tillsammans arbeta med frågor som du brottas med i din verksamhet. EN LEDS AV Workshopen leds av Joanna Widestrand, Medos Joanna Widestrand har mer än 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, regulatory, kvalitetsledning, projektledning och systemutveckling både som konsult och internt. Joanna arbetar idag i huvudsak med förändringsledning i samband med införande av ledningssystem hos både industrier och vårdorganisationer. Joanna har stor erfarenhet av frågeställningar kring IT-stöd och är en uppskattad kursledare.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. MEDICINTEKNIK 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 TALARE FRÅN Nya Karolinska Solna Lars Carlsson E&Y Linda Andersson Region Skåne Monica Haglund Landstinget i Jönköpings län Sven-Åke Svensson ehälsomyndigheten Torsten Håkansta Landstinget i Östergötland Magnus Stridsman Landstinget i Värmland Thomas Miliander Uppsala läns landsting Benny Eklund Karolinska universitetssjukhus Git Eliasson Norrbottens läns landsting Daniel Hednäs Västerbottens läns landsting Thomas Molén Skånes universitetssjukhus/region Skåne Jimmy Johansson Socialstyrelsen Lisa van Duin Region Halland Sven-Olof Nyman Joanna Widestrand Medos PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Hur medicinteknik och IT ska jobba tillsammans Medicinteknisk funktion som gränssnitt mellan människa och maskin Så ökar du patient- och medicinteknisk säkerhet Hur klinisk verksamhet och teknik möts för att skapa maximal nytta för invånare och patienter Egentillverkning av medicintekniska informationssystem regulatoriska krav och praktiska tillämpningar Att ha insikt och förstå Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets krav på egentillverkning av medicinska informationssystem är ett måste för att minska patientriskerna. Genom workshopen får du en fördjupad kunskap av vad kraven innebär och tillsammans ger vi oss in i processen för utveckling av medicinska informationssystem. Under ledning av Joanna Widestrand, Medos Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con612

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer