Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting"

Transkript

1 Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

2

3 Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv, Kommunens Kvalitet i Korthet. Årligen genomförs undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: Tillgänglighet Trygghet Information och delaktighet Effektivitet Kommunen som samhällsutvecklare Denna informationsbok innehåller resultaten från genomförda undersökningar under år Resultaten av måtten har jämförts med föregående års resultat, de bästa och sämsta resultaten bland Sveriges kommuner samt med resultaten från likartade kommuner. Syftet med informationsboken är att ge en tydlig bild av Båstads kommuns kvalitetsarbete. Tolkning av resultat Resultaten redovisas som staplar med värden. I de fall då stapel/värde fattas har inget resultat givits.

4 Innehållsförteckning TILLGÄNGLIGHET Mått Beskrivning av mått 1 Svar via e-post 2 Kontakt med handläggare 3 Bemötande via telefon 4 Huvudbibliotekets öppettider 5 Simhallens öppettider 6 Plats på förskola % 7 Väntetid förskola, dagar 8 Väntetid äldreboende 9 Handläggningstid, ekonomiskt bistånd TRYGGHETSASPEKTER 1 Trygghetskänsla 11 Personalkontinuitet 12 Barn/Personal, planerad resurs DELAKTIGHET/KOMMUNENS INFORMATION 13 Valdeltagande kommunvalet 14 Webbinformation 15 Delaktighet 16 Inflytande

5 EFFEKTIVITET 17 Kostnad barn/förskola 18 Resultat elever åk 3 19 Behöriga till gymnasiet 2 Kostnad betygspoäng grundskola 21 Elever som fullföljer gymnasiet 22 Elever som ej fullföljer gymnasiet 23.1 Personlig omvårdnad, äldre 23.2 Tillgång till nyckel, äldre 23.3 Kvälls/Nattmål, äldre 23.4 Nattvila, äldre 23.5 Uppstigning, äldre 23.6 Egen tid, äldre 23.7 Kvarboende livets slutskede, äldre 23.8 Aktiviteter vardagar, äldre 23.9 Daglig utevistelse, äldre 23.1 Aktiviter helg, äldre Sammanboende, äldre Eget rum, äldre 24 Kostnad särskilt boende

6 25 Nöjd-Kund-Index, särskilt boende 26.1 Hemtjänst städning, antal rum 26.2 Hemtjänst, ledsagarservice 26.3 Hemtjänst, dagligvaruinköp 26.4 Hemtjänst, promenader 26.5 Hemtjänst, enklare matlagning 26.6 Hemtjänst, demensverksamhet 26.7 Hemtjänst, sällskap dagligvaruinköp 26.8 Hemtjänst, personlig hygien 26.9 Hemtjänst, språkval 26.1 Hemtjänst, självvald tid för insats Hemtjänst, duschmöjligheter Hemtjänst, extra servicemöjligheter Hemtjänst, social verksamhet Hemtjänst, städningsfrekvens Hemtjänst, tvättfrekvens Hemtjänst, rådgivning syn - och hörselskadade Hemtjänst, trygghetsringning/telefonservice 27 Kostnad per vårdtagare i hemtjänsten 28 Nöjd-Kund-Index, hemtjänst 29.1 Boendeplats enl. LSS, möjlighet att äta tillsammans

7 29.2 Boendeplatser enl. LSS, egen nyckel 29.3 Boendeplatser enl. LSS, aktiviteter efter kl Boendeplatser enl. LSS, inflytande över maten 29.5 Boendeplatser enl. LSS, tillgång till egen brevlåda 29.6 Boendeplatser enl. LSS, gäster efter kl Boendeplatser enl. LSS, anpassad aktivitet utanför bostaden 29.8 Boendeplatser enl. LSS, möjlighet till samboskap 29.9 Boendeplatser enl. LSS, hot eller våld 3 Ej återaktualiserade ungdomar SAMHÄLLSUTVECKLING 31 Sysselsättningsgrad 32 Antal nya företag 33 Förändring i förvärvsarbetande 34 Företagsklimat 35 Sjukpenningstal 36 Återvinning hushållsavfall 37 Miljöbilar 38 Ekologiska livsmedel 39 Regionindex

8 Hur stor andel (%) av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Resultatet tas fram genom att ett externt företag under en fastställd tisdperiod sänder ett antal e-postfrågor till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att frågan inkommit till dess att svar skickats. Resultatet redovisar hur många procent av frågor via e-post som besvaras inom två arbetsdagar. 2 1 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Tierp Sämst- Töreboda Laholm Lomma Svalöv 8

9 Hur stor andel (%) av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Resultatet tas även i denna fråga fram genom att ett externt företag under en fastställd period ställer ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Måttet redovisas i % av hur stor andel av dem som ringer komunen som får kontakt med enhandläggare. Resultatet visas som en sammanräknad procentsats för alla områden delat i antal områden. 1 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Skellefteå Sämst- Trelleborg Laholm Lomma Svalöv 9

10 3 Hur stor andel (%) av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Den externa mätningen av tillgängligheten kompletteras med en subjektiv värdering om hur frågeställaren uppfattar bemötandet från de som svarat på samtal Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Borlänge Sämst- Tomelilla Laholm Lomma Svalöv 1

11 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar? Resultatet tas fram genom en intern undersökning av öppettider för huvudbiblioteket under en veckas tid vid normal period av året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan 8-17, samt all tid under lördagar och söndagar Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Borås Sämst- Bengtsfors Laholm Lomma Svalöv 11

12 5 Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden 8-17 på vardagar? Måttet tas fram genom en intern undersökning av de öppettider då allmänheten har möjlighet att utnyttja simhallen under en veckas tid vid normal period under året. Tid som räknas är vardagar utöver klockan 8-17, samt all tid under lördagar och söndagar. Detta året finns saknas resultat då Malenbadet inte räknats som simhall som det tidigare gjorts * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Helsingborg Sämst- Laxå Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 12

13 Hur stor andel (%) av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Måttet tas fram genom kommunens interna statistik kring föräldrars önskemål om placeringsdatum i förhållande till faktiska placeringsdatum. Måtttet redovisar andel som erbjudits plats på eller före önskat placeringsdatum av totalt antal erbjudna placeringar Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Arjeplog Sämst- Grums Laholm Lomma Svalöv 13

14 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Resultatet tas fram genom att kommunen använder intern statistik kring föräldrarnas önskemål om placeringsdatum i förhållande till det faktiska placeringsdatumet som erbjuds. Alla placeringar som överskrider önskat placeringsdatum identifieras och det totala antalet överskridande dagar summeras och divideras sedan med antalet överskridande placeringar Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst - Öckerö Sämst- Essunga Laholm Lomma Svalöv 14

15 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Genom en intern undersökning av samtliga placeringar som gjorts till särskilt boende under årets sex första månader. Datum noteras för ansökan till särskilt boende i förhållande till datum för erbjuden plats * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Vänersborg 5 Sämst- Alvesta Laholm Lomma Svalöv 6 * Resultat saknas 15

16 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd? 42 Måttet redovisar genomsnittligt antal dagar från första kontakten vid nybesök vid socialtjänst till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Övertorneå 1 Sämst- Tyresö Laholm Lomma Svalöv

17 1 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning del Trygghet. Mätningen utförs vartannat år, nästkommande mätning görs våren 212, därav inget resultat Båstad 21 Båstad 28 Medelvärde Bäst- Robertsfors Sämst- Södertälje Laholm Lomma Svalöv * * Resultat saknas 17

18 11 Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad, under 14 dagar? Resultatet tas fram genom en intern undersökning av antalet personal som besöker äldre personer med hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Undersökningen gäller de personer som har två eller fler hemtjänstinsatser varje dag * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Nykvarn Sämst- Rättvik Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 18

19 12 Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? ,6 5,4 5,4 5,5 4,4 6,4 5,4 5,6 5,5 Resultatet tas fram genom Skolverkets nationella statistik över antalet inskrivna barn dividerat med antalet årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Måttet utgår från den planerade personaltätheten och inte den faktiska tätheten. 2 1 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Ragunda Sämst- Vingåker Laholm Lomma Svalöv 19

20 13 Hur stor andel av kommunens röstberättigade (%) röstade i senaste kommunvalet? ,2 83,2 81,5 9,5 81,2 9,5 79,5 Resultatet har hämtats från Valmyndighetens statistik om valdeltagande. Resultat från 211 finns ej * båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Lomma Sämst- Haparanda Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 2

21 14 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna (%)? Resultatet tas fram genom en extern mätning av kommunens webbsida. Informationsindexet består av ca 2 frågor och svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i tolv verksamhetsområden där varje svar kan ge maximalt 1%. I måttet redovisas ett samlat resultat i procent för alla tolv områden där kommunernas resultrat per område adderas och delas med tolv för att få fram ett snitt i procent. Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Umeå Sämst- Arjeplog Laholm Lomma Svalöv 21

22 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (% av maxpoäng) Resultatet har tagits fram genom att kommunen har gjort en självgranskning utifrån SKL:s medborgarindex Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Östersund Sämst- Töreboda Laholm Lomma Svalöv 22

23 16 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Resultatet har tagits fram för de kommuner som genomfört SCB:s Medborgarindex. Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Resultatet bygger på ett urval av 5-1 personer i respektive kommun. Kommunen beställer undersökningen av SCB som presenterar resultatet i en rapport till kommunen. 1 B åstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Danderyd Sämst- Östra Göinge * Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 23

24 17 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (kronor per år) Resultatet har tagits fram av SKL utifrån Skolverkets statistik och avser den senaste resultatredovisningen. Kostnaden per inskrivet barn är total kostnad för förskola i kommunal regi dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i kommunala förskolor. 4 2 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Klippan Sämst- Övertorneå Laholm Lomma Svalöv 24

25 18 Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (%)? Resultatet har hämtats från Skolverket för nationella prov genomförda våren 211 och som redovisas i december 211 av Skolverket. Måttet redovisar de procent elever av dem som genomfört de nationella proven som nått kravnivån i svenska och matematik * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Övertorneå Sämst- Ragunda Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 25

26 Vilka resultat uppnår kommunens grundskolor? -Andel (%) med minst godkänt i svenska, matematik och engelska Resultatet har tagits fram av SKL utifrån Skolverkets statistik. Måttet bygger på en bedömning av skolans resultat och visar främst hur väl kommunernas skolor har klarat sig i sitt uppdrag att nå de nationella målen Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Arvidsjaur Sämst- Orsa Laholm Lomma Svalöv 26

27 2 Hur effektiva är kommunens grundskolor? Kostnad per betygspoäng Resultatet har tagits fram av SKL, utifrån statistitik från Skolverket och Dagens Samhälle. Måttet visar främst hur effektivt resurserna används i skolarbetet dvs. vad vi får ut av medborgarnas satsade resurser i förhållande till de uppnådda resultaten. Redovisningen bygger pådet aktuella årets resultat och det tidigare årets kostnader. 1 5 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Danderyd Sämst- Arjeplog Laholm Lomma Svalöv 27

28 21 Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen? - Andel som fullföljer gymnasiet (%) Resultatet har tagits fram av SKL utifrån Skolverkets statistik. Måtttet visar hur väl gymnasieskolorna klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Det redovisade måttet avser andel elever som fullföljer gymnasieprogram inklusive IV-program inom fyra år. Måttet är utifrån folkbokförda i kommunen Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Högsby Sämst- Essunga Laholm Lomma Svalöv 28

29 Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? (kronor per elev) Resultatet har tagits fram av SKL utifrån Skolverkets statistik och Komundatabasen. Dessa mått pekar på hur kostnadseffektiva kommunen har vari. Kommunens totala kostnad för gymnasieskolan ställs i förhållande till de resultat som gymnasieskolan presterat. Redovisningen bygger på 211 års resultat och 21 års kostnader. Måttet är utifrån folkbokförda i kommunen. 5 * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Täby Sämst- Ånge Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 29

30 23.1 Serviceutbud särskilt boende Andel boendeplatser (%) i särskilt boende där den äldre erbjuds personlig omvårdnad varje vecka Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Sundsvall Sämst- Nybro Laholm Lomma Svalöv 3

31 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Nyköping Sämst- Orsa Laholm Lomma Svalöv 31

32 23.3 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Öckerö Sämst- Åstorp Laholm Lomma Svalöv 32

33 23.4 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Älvdalen Sämst- Ale Laholm Lomma Svalöv 33

34 23.5 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Vara Sämst- Eda Laholm Lomma Svalöv 34

35 23.6 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Säter Sämst- Sunne Laholm Lomma Svalöv 35

36 23.7 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende som erbjuder kvarboende i livets slutskede Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Trosa Sämst- Överkalix Laholm Lomma Svalöv 36

37 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Solna Sämst- Osby Laholm Lomma Svalöv 37

38 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den ädre som så önskar Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Tanum Sämst- Mjölby Laholm Lomma Svalöv 38

39 Andel boendeplatser (%) i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen 1 82 Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Vännäs Sämst- Umeå Laholm Lomma Svalöv 39

40 23.11 Andel äldre (%) som bor i äldreboende som erbjuder sammanboende för maka/make Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Växjö Sämst- Åstorp Laholm Lomma Svalöv 4

41 23.12 Andel (%) personer i äldreboende med eget rum eller delar med maka/make/nära anhörig Resultatet har tagits fram i en intern undersökning, resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Upplands- Bro Sämst- Varberg Laholm Lomma Svalöv 41

42 24 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (kronor per år) Kostnaden hämtas ifrån SKL:s Vad kostar verksamheten Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Karlskoga Sämst- Arjeplog Laholm Lomma Svalöv 42

43 25 Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Resultatet har hämtats från SCB:s undersökning Nöjd-Kund-Index (NKI) som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. På en skala 1-1 har brukarna kunnat ange hur nöjda de är med olika delar av sitt särskilda boende. Man har frågot om bland annat trygghet, inflytande och hur nöjd man är med de olika tjänster som erbjuds på boendet Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Arjeplog Sämst- Askersund Laholm Lomma Svalöv 43

44 Omsorg och serviceutbud inom hemtjänst Antal rum som hemtjänsten erbjuder att städa ( 3 = >Två r o k, 2 = Två r o k, 1 = 1 r o k = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Ludvika Sämst- Säffle Laholm Lomma Svalöv 44

45 Antal tillfällen per månad hemtjänsten ger ledsagarservice (3 = > En gång, 2 = En gång, 1 = < En gång, = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Lilla Edet Sämst- Öckerö Laholm Lomma Svalöv 45

46 Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger dagligvaruinköp (3 = > En gång, 2 = En gång, 1 = < En gång, = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Falun Sämst- Säffle Laholm Lomma Svalöv 46

47 26.4 Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger promenader (3 = > En gång, 2 = En gång, 1 = < En gång, = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Köping Sämst- Motala Laholm Lomma Svalöv 47

48 Antal tillfällen per vecka hemtjänsten kan erbjuda enklare matlagning i den äldres bostad ( 2 = Efter önskemål, 1 = 1-3 ggr = Inte alls) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Östhammar Sämst- Tingsryd Laholm Lomma Svalöv 48

49 Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet (2 = Vardag+Helg, 1 = Vardag, = Inte alls) 2 Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Södertälje Sämst- Heby Laholm Lomma Svalöv 49

50 Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp (1 =Ja, = Nej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Torsås Sämst- Överkalix Laholm Lomma Svalöv 5

51 26.8 Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien (1 =Ja, = Nej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Torsås Sämst- Överkalix Laholm Lomma Svalöv 51

52 26.9 Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk (1 =Ja, = Nej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Torsås Sämst- Överkalix Laholm Lomma Svalöv 52

53 Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats (1 =Ja, = Nej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Arboga Sämst- Laxå Laholm Lomma Svalöv 53

54 Hemtjänsten erbjuder möjlighet till dusch mer än en gång per vecka (1 =Ja, = Nej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Värmdö Sämst- Knivsta Laholm Lomma Svalöv 54

55 Hemtjänsten erbjuder service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst (2 =Ja, 1 = Någon, = Ingen) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Sigtuna Sämst- Trelleborg Laholm Lomma Svalöv 55

56 26.13 Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet ( 2 = Vardag+Helg, 1 = Vardag, = Ingår ej) 2 2 Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Storuman Sämst- Hedemora Laholm Lomma Svalöv 56

57 Hemtjänstens städningsfrekvens ( 3 = En gång i veckan, 2 = Varannan vecka, 1= Var tredje vecka, = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Nyköping Sämst- Ånge Laholm Lomma Svalöv 57

58 Hemtjänstens tvättfrekvens ( 3 = En gång i veckan, 2 = Varannan vecka, 1= Var tredje vecka elelr mer sällan, = Ingår ej) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. 1 1 Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Borås Sämst- Kristinehand Laholm Lomma Svalöv 58

59 Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade ingår i hemtjänstens utbud ( 1 =Ja, = Nej ) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Älvkarleby Sämst- Hofors Laholm Lomma Svalöv 59

60 Trygghetsringning telefonservice ingår i hemtjänstens utbud ( 1 =Ja, = Nej ) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning där man utgått från de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen. Resultat från 29 har ej mätts. Båstad 211 Båstad 21 Medelvärde Bäst- Värmdö Sämst- Rättvik Laholm Lomma Svalöv 6

61 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kronor per år) Kostnaden hämtas från SKL:s Vad kostar verksamheten och redovisar i kronor i snitt per vårdtagare Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Lägst- Kungsör Högst- Gullspång Laholm Lomma Svalöv 61

62 28 Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? Resultatet har hämtats från SCB:s undersökning Nöjd-Kund-Index (NKI) som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Brukarna har på en skala 1-1 kunnat ange hur nöjd de är med olika delar av hemtjänsten. Man har frågat om bland annat bemötande, hjälpens omfattning och hur nöjd man är med de olika tjänster som erbjuds. Helhetsbetyget eller NKI har sedan beräknats ifrån dessa delfrågor. 2 1 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Gullspång Sämst- Upplands-Bro Laholm Lomma Svalöv

63 Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende? Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där alla som vill och kan dagligen äter huvudmåltiden gemensamt, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Medelvärde Bäst- Gislaved Sämst- Helsingborg Laholm Lomma Svalöv 63

64 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som vill och kan använder egen nyckel till sin bostad, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 2 1 Båstad 211 Medelvärde Bäst- Katrineholm Sämst- Orsa Laholm Lomma Svalöv 64

65 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21., andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som vill och kan, kan vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd från boendet efter kl. 21., dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Medelvärde Bäst- Härryda Sämst- Oxelösund Laholm Lomma Svalöv 65

66 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har dagligt inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Båstad 211 Medelvärde Bäst- Västerås Sämst- Munkedal Laholm Lomma Svalöv 71 Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som vill och kan har dagligt inflytande över den mat (huvudmålet) som lagas och serveras, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Det kan t.ex. innebära att man tillsammans med övriga på boendet planerar veckomatsedel. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 66

67 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som vill och kan har tillgång till egen brevlåda, som posten levererar till, även om man inte själv kan hämta posten i brevlådan, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. Båstad 211 Medelvärde Bäst- Östhammar Sämst- Vilhelmina Laholm Lomma Svalöv 67

68 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21., andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som vill och kan, kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21., dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 1 Båstad 211 Medelvärde Bäst- Åstorp Sämst- Uddevalla Laholm Lomma Svalöv 68

69 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende som önskar erbjuds en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där den brukare som önskar erbjuds minst en individuellt anpassad aktivitet om dagen utanför bostaden, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Ska vara en inplanerad rutin i verksamheten. Fler kan delta vid t.ex. biobesök. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. Båstad 211 Medelvärde Bäst- Värnamo Sämst- Älmhult Laholm Lomma Svalöv 69

70 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där det är möjligt att bli sambo om sambon själv har ett LSS beslut, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. 2 1 Båstad 211 Medelvärde Bäst- Strömstad Sämst- Upplands- Bro Laholm Lomma Svalöv 7

71 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) Resultaten har tagits fram i en intern undersökning. Antal boendeplatser enligt LSS 9.9 på boendeenhet där det inte förekommit hot eller våld emellan eller mot brukare inom de sex senaste månaderna, dividerat med totalt antal boendeplatser enligt LSS 9.9 i kommunen. Måttet visar inte på antal individer som utsatts för våld eller hot. Avser alla boenden oavsett regi, kommunal eller privat. Resultat från 21 och 29 har ej mätts. Båstad 211 Medelvärde Bäst- Tingsryd Sämst- Vingåker Laholm Lomma Svalöv 71

72 3 Andelen (%) inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning Resultatet har tagits fram genom intern undersökning i kommunen. Syftet är att visa hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i den egna kommunen. Målsättningen är att kommunens utredning och insatser ska leda till att den enskilde ungdomen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Måttet visar andelen (%) ungdomar i åldern 13-2 år som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats/insatser. Gäller dock inte ekonomiskt bistånd. * * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Vara Sämst- Norsjö Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 72

73 Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? 86,4 78,9 79,7 79,4 77,5 77,4 61,3 83,3 76 Resultatet har tagits fram i SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Måttet redovisar sysselsättningsgrad i % av totalt antal invånare mellan 2 och 64 år Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Nykvarn Sämst- Haparanda Laholm Lomma Svalöv 73

74 32 Hur många nya företag har startats per 1 invånare i kommunen? ,8 7,2 7,9 13,2 7,3 1,8 Resultatet har tagits fram av SKL utifrån statistik från Nyföretagarcentrums Företagsbarometer som i sin tur hämtar uppgifter från Bolagsverket. Måttet redovisas som ett antal nya företag per 1 invånare under en bestämd period. 6,4 6, ,8 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Danderyd Sämst- Arvidsjaur Laholm Lomma Svalöv 74

75 Hur många fler/färre förvärvsarbetare har tillkommit/försvunnit i kommunen? 8, ,4 1,4 Resultatet har tagits fram utifrån statistik från SCB:s Företaggsregister. Måttet redovisas som antal nya förvärvsarbetare under ett år. 5 4,7 4,2-5 Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Hagfors Sämst- Orsa Laholm Lomma Svalöv -2,3-5, ,1-2 75

76 34 Vad ger företagarna för sammanfattat omdöme om företagsklimatet i kommunen? * * * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Trosa Sämst- Säter Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas Resultatet hämtas från SKL:s undersökning Insikten som genomförts av SCB. Undersökningen mäter den sammanfattade kvalitén i den service som kommuner ger företag fem olika tillrådsärenden. De är utskänkningstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt brandskyddstillsyn. Vidare mäts företagarnas syn på olika delar av dekommunala förvaltningarnas service. De kvalitétsfaktorer som utvärderats i undersökningen är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För varje ärendetyp och kommun sammanfattas företagens omdömen i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Det sammanlagda NKI för alla undersökta delar redovisas i detta mått. 76

77 35 Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare (dagar)? ,1 6, ,4 3,8 * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Bäst- Storuman Sämst- Danderyd Laholm Lomma Svalöv Resultatet har tagits fram av SKL och utgår ifrån Försäkringskassans statistik. Sjukpenningstalet redovisas som antal utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenningar per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel eller aktivitetsersättning. Sjukpenningtalet redovisas för en tolvmånadersperiod. Alla dagar är omräknade till heldagar, tex två dagar med halv ersättning blir en dag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet. * Måtter är förändrat, därav ingen statistik 29 och

78 36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (%)? Kommunen gör en egen undersökning som rapporteras till Kommundatabasen. Måttet redovisar andelen återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Ljungby Sämst- Sala Laholm Lomma Svalöv 78

79 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar (%)? Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning i kommunen utifrån definitioner fastställda i förordningar Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Västerås Sämst- Vilhelmina Laholm Lomma Svalöv 79

80 38 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel (%)? Resultatet har tagits fram genom en intern undersökning i kommunen. Måttet redovisar andel inköpta (kr) miljömärkta livsmedel i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent * * Båstad 211 Båstad 21 Båstad 29 Medelvärde Bäst- Södertälje Sämst- Åstorp Laholm Lomma Svalöv * Resultat saknas 8

81 39 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Resultatet har hämtats från SCB:s medborgarindex. Resultatet bygger på ett urval av 5 till 1 personer i respektive kommun. Måttet mäts varje jämt år, därav inget resultat Båstad 21 Medelvärde Bäst- Danderyd Sämst- Södertälje Laholm Lomma Svalöv * * Resultat saknas 81

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2010 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer