Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke"

Transkript

1 Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa mått är nya och därför finns inget resultat att jämföra med från året innan. Underlaget har lämnats av SKL december 2012 resp Siffrorna från 2012 finns med som jämförelse för respektive kommun och är ej rangordnade. OMRÅDE 1: Din kommuns tillgänglighet Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. Procent. Källa: undersökning av externt företag. Kramfors 100 Strömsund Krokom Berg Östersund Medelvärde Härjedalen Åre Danderyd 42 Mått 2 Hur stor andel av medborgarna som får kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Procent. Källa: undersökning av externt företag Köping 74 Östersund Strömsund Medelvärde Krokom Härjedalen Åre Berg Karlstad 19 1

2 Mått 3 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Procent. Källa: undersökning av externt företag 13 kommuner (Alingsås, 100 Aneby, Fagersta mfl) Åre Härjedalen Medelvärde Strömsund Berg Krokom Östersund Gislaved 62 Mått 4 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket/simhall/återvinningscentral öppet utöver tiden på vardagar? Timmar/vecka (Nytt mått) Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Inga siffror från Alingsås 120 Östersund 74 Medelvärde 49 Härjedalen 36 Berg 27 Åre 21 Strömsund 15 Krokom 14 Ragunda -- Strömstad 4 Mått 5 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Procent Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Berg + 28 kommuner 100 Berg Krokom Medelvärde Härjedalen Åre Ej svar 56 Strömsund Östersund Ej svar -- Strömstad 17 2

3 Mått 6 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Dagar Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Berg + 26 kommuner 0 Berg 0 0 Åre Ej svar 4 Härjedalen Medelvärde Krokom Strömsund Östersund Ej svar -- Bengtsfors 81 Mått 7 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Dagar Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Lessebo 0 Åre Ej svar 11 Krokom Strömsund Östersund Medelvärde Härjedalen Berg Vansbro 156 Mått 8 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Dagar Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Kinda 0 Strömsund 9 7 Krokom 8 8 Härjedalen 11 9 Berg 14 9 Östersund 8 11 Medelvärde Åre Ej svar 17 Osby 44 3

4 OMRÅDE 2: Trygghetsaspekter i din kommun Mått 9 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Källa: SCB:s Medborgarundersökning, del Trygghet Robertsfors 83 Berg Härjedalen Krokom Strömsund Östersund Medelvärde Åre Ej svar -- Södertälje 41 Mått 10 Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagarsperiod? Antal Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Arjeplog 7 Berg 9 12 Strömsund Åre Ej svar 13 Krokom 9 14 Medelvärde Härjedalen Östersund Hallsberg 23 Mått 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Antalet inskrivna barn dividerat med antalet årsarbetare) A=planerat, B=faktisk.. Antal Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada (Siffror från 2012) A o B 2013 A 2013 B Arvidsjaur 4,1 3,6 Strömsund 4,5 3,5 4,4 3,6 Åre 4,7 x 4,8 3,5 Berg 4,5 3,4 5,0 3,8 Östersund 5,1 x 5,0 4,3 Krokom 5,0 4,2 5,1 4,3 Härjedalen 5,1 3,6 5,2 3,9 Medelvärde 5,4 4,7 5,4 4,4 Ragunda 3,9 x 5,7 5,7 Mellerud 7,7 6,3 4

5 OMRÅDE 3: Din delaktighet och kommunens information Mått 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Procent av maxpoäng Källa: SKL:s webbinformationsundersökning sommar 2013 Uddevalla 95 Östersund Berg Medelvärde Strömsund Härjedalen Åre Krokom Ragunda Hörby 56 Mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Procent av maxpoäng Källa: egen undersökning, inrapporterad till Kolada Piteå 77 Östersund Berg Härjedalen Medelvärde Åre Krokom Strömsund Mariestad 18 Mått 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Index Källa: SCB:s Medborgarundersökning del Nöjd-Inflytande-Index Trosa 56 Krokom Östersund Medelvärde Strömsund Berg Härjedalen Åre Ej svar -- Hörby 27 5

6 OMRÅDE 4: Din kommuns effektivitet Mått 16 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Tusental kronor per år Källa: SCB Mellerud 84 Ragunda Medelvärde Åre Krokom Östersund Berg Härjedalen Strömsund Ockelbo 156 Mått 17A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (inkl friskolor) Procent Källa: Skolverket, beräknat för Kolada Danderyd 100 Åre Krokom Berg Härjedalen Ragunda Strömsund Medelvärde Östersund Dorotea 77 Mått 17B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Procent Källa: Skolverket, beräknat för Kolada Arjeplog (OBS! Låg sist året före!) (Siffror från 2012) 94 Åre Östersund Strömsund Krokom Medelvärde Härjedalen Berg Ragunda Storfors 36 6

7 Mått 18 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Procent Källa: Skolverket Danderyd 99,3 Östersund 90,9 91,7 Strömsund 90,8 89,6 Krokom 90,7 88,8 Åre 92,6 87,6 Medelvärde 87,7 87,5 Ragunda 88,2 85,4 Härjedalen 83,2 83,5 Berg 86,3 79,2 Hallsberg 74,1 Mått 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Procent Källa: SKL:s elevundersökning 2013 Kalmar 88 Härjedalen Medelvärde Berg Ej svar 76 Åre Östersund Ej svar 73 Krokom Ej svar 68 Strömsund Ej svar -- Ragunda Nykvarn 54 Mått 20 Kostnad per betygspoäng. Kronor Källa: Skolverket och Dagens samhälle Lomma 255 Östersund Åre Medelvärde Krokom Berg Strömsund Härjedalen Ragunda Arjeplog 569 7

8 Mått 21 - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. Procent Källa: Skolverket Hammarö 91 Härjedalen Berg Strömsund Medelvärde Krokom Åre Östersund Ragunda Arjeplog 57 Mått 22 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. Tusental kronor per elev Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik Danderyd 8,7 Östersund 18,1 23,0 Berg 25,5 23,0 Härjedalen 25,9 23,6 Krokom 24,3 25,0 Medelvärde 24,2 25,2 Strömsund 31,4 26,4 Åre 33,0 38,2 Ragunda 32,3 38,9 Arjeplog 75,7 Mått 23 Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Källa: egen undersökning rapporterad till Kolada+Palliativa registret+äldreguiden. Procent av maxpoäng. Bästa resultat Östersund Åre Medelvärde Berg Härjedalen Strömsund Krokom Ragunda Sämsta resultat

9 Mått 24 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Tusental kronor per år Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik Kungsör 403 Östersund Krokom Strömsund Åre Ragunda Medelvärde Berg Härjedalen Piteå 1051 Mått 25 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Procent Källa:Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen Trosa 96 Åre Berg Östersund Medelvärde Krokom Strömsund Ragunda Härjedalen Övertorneå 64 Mått 26 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Källa: egen undersökning enligt mall rapporterad till Kolada. Procent. Bäst resultat Östersund Åre Berg Krokom Härjedalen Medelvärde Strömsund Ragunda Sämst resultat

10 Mått 27 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten inom kommunen? Tusental kronor per år Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik Upplands-Bro 92 Krokom Åre Medelvärde Berg Östersund Ragunda Härjedalen Strömsund Håbo 622 Mått 28 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Procent Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen Lekeberg 100 Ragunda Berg Strömsund Östersund Medelvärde Härjedalen Krokom Åre Ljusnarsberg 73 Mått 29 Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Procent. Källa: egen undersökning enligt mall rapporterad till Kolada Bäst resultat Berg Åre Strömsund Krokom Östersund Härjedalen Medelvärde Ragunda Sämst resultat

11 Mått 30 Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Procent Källa: egen undersökning. Aneby + 11 kommuner 100 Härjedalen Berg Strömsund Östersund Medelvärde Krokom Åre Ej svar -- Eda 29 OMRÅDE 5: Din kommun som samhällsutvecklare Mått 31 Andelen förvärvsarbetare i kommunen. Procent Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, (RAMS) Habo 88,0 Krokom 83,4 83,4 Åre 81,7 81,8 Härjedalen 81,3 81,2 Berg 80,5 80,6 Östersund 78,6 78,8 Medelvärde 78,4 78,6 Strömsund 77,4 78,6 Ragunda 77,3 76,4 Eda 64,0 Mått 32 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (Nytt mått) Procent Källa: SCB Inga siffror för Laxå 0,8 Åre 2,3 Krokom 3,0 Härjedalen 3,3 Östersund 3,9 Medelvärde 4,0 Berg 4,5 Ragunda 5,0 Strömsund 7,1 Eskilstuna 9,9 11

12 Mått 33 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer Strömstad 13,0 Härjedalen 4,7 10,3 Åre 11,6 9,4 Berg 6,6 8,0 Östersund 6,9 5,7 Ragunda 4,0 5,5 Krokom 6,8 5,3 Medelvärde 5,5 5,0 Strömsund 5,8 2,8 Degerfors 1,3 Mått 34 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Nytt mått) Index Källa: SKL:s undersökning Insikten Inga siffror för Sunne 79 Krokom 72 Östersund 68 Medelvärde 67 Härjedalen 64 Berg 56 Strömsund -- Åre -- Ragunda -- Tranemo 53 Mått 35 Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare (inkl rehabpenning)? Dagar Källa: Försäkringskassan Danderyd 4,4 Åre 6,7 8,0 Härjedalen 6,8 8,0 Medelvärde 7,5 8,5 Strömsund 8,3 10,0 Östersund 8,7 10,3 Krokom 9,6 11,5 Berg 9,8 12,2 Ragunda 11,3 12,4 Ragunda 12,4 12

13 Mått 36 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Procent Källa: Avfall Sverige Sölvesborg 65 Östersund Medelvärde Krokom Strömsund Berg Ej svar -- Härjedalen Ej svar -- Åre Ej svar -- Askersund 14 Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Resultatet för 2013 saknas, SKL:s ansvar. Lund Medelvärde 44 Östersund 39 Berg 33 Härjedalen 26 Strömsund 24 Åre 13 Krokom 10 Ragunda Ej svar Vilhelmina 0 Mått 38 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Procent Källa: Egen undersökning inrapporterad till Kolada Lund 49 Åre Medelvärde Östersund Härjedalen Krokom Strömsund 0 12 Berg Vansbro 1 13

14 Mått 39 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? Index Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index (NRI) Danderyd 77 Östersund Krokom Medelvärde Härjedalen Strömsund Berg Åre Ej svar -- Södertälje 42 14

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 213 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. 2. 3. 4. 5 Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012 Årsredovisning 2012 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Årsredovisning 20 13

Årsredovisning 20 13 Årsredovisning 20 13 Brunnsparken i Ronneby lockade rekordmånga besökare. Det enskilt största evenemanget var konserten med Gyllene Tider i juli där totalt 11 868 var på plats. Sist men inte minst är vi

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty MÅLPAKET uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TÖREBODA KOMMUN 2013-01-01 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk.

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk. Årsredovisning 2014 Hylte kommun Gislaveds kommun Falkenbergs kommun Landeryd Å26 Nyby ± Kinnared Långaryd Drängsered Brännögård HALLAND Å15 0 Torup Rydöbruk Hyltebruk SMÅLAND Unnaryd Å26 Fröslida Ljungby

Läs mer