Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010"

Transkript

1 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

2 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv I syfte att utveckla dialogen med medborgarna om kommunens kvalitet - hur används skattepengarna och till vilken kvalitet? 5 olika OMRÅDEN: Din kommuns TILLGÄNGLIGHET (mått 1-9) Din kommuns TRYGGHET (10-12) Din DELAKTIGHET och kommunens INFORMATION (13-16) Din kommuns EFFEKTIVITET (17-28) Din kommun som SAMHÄLLSUTVECKLARE (29-38) + kompletterande och extra mått (13 st) Deltagande kommuner i år: 130 st

3 1) Din kommuns TILLGÄNGLIGHET (Mått 1 3 undersöktes av ett extern företag under v 45 48) - Mått 1 E-post: Svar via e-post inom 2 arbetsdagar, %? 64 Mått 2 Telefon: Lyckas man med att få kontakt med en handläggare. %? 50 Mått 3 Bemötande: Gott bemötande av personalen, %? 83

4 1) Din kommuns TILLGÄNGLIGHET Min Mått 4: Bibliotek, öppettider utöver vardagar kl , timmar / vecka? Haparanda Medel 8 Max Lund: 24 Övertorneå: 4 Kalix: Mått 5: Simhall, öppettider utöver vardagar kl , timmar/vecka? 14 Lund: 54 0 Ö-Kalix: Ö-tå: 4 Kalix: 30 Mått 6: Plats på förskola, andel av dem som erbjudits plats har fått plats på önskat placeringsdatum, %? 92 Bengtsfors Kalix Övertorneå m fl 100 Ö-Kalix: 95

5 1) Din kommuns TILLGÄNGLIGHET, forts. Mått 7: Väntetid förskola, de som inte fått plats på önskat plac.datum, dagar? Trosa: 1 45 Överkalix: Grästorp: 1 Mått 8: Väntetid särskilt boende, i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar? 30 Kalix: 30 0 Ö-tå: Ö-kalix: 37 Mått 9: Handl.tid ekonomiskt bistånd, i snitt, dagar? Uppvidinge: 1 4 Ö-kalix: 7 Kalix: 14 Ö-tå:

6 1) Din kommuns TILLGÄNGLIGHET, forts. Kompletterande mått, tillgänglighet utifrån olika funktionshinder: Gångvägar Vårdcentral Terminal EAH-spindel Fysisk tillgänglighet 2010 Sportanläggnin g Bibliotek Kommunhus Socialtjänst Haparanda Riket Område Haparan da Riket Sportanläggning Bibliotek Kommunhus Socialtjänst Fullmäktige Badhus Skola Vårdcentral Gångvägar Terminal EAH-tal (medelvärde) Skola Badhus Fullmäktige

7 2) Din kommuns TRYGGHET Mått 10: Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? SCB index från Medborgarundersökningen för kommuner som deltagit i den 2009 el Bäst: Norsjö 75 Medel: 56 (Haparanda 2008: värdet 54). Mått 11: Personalkontinuitet, hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Sollentuna: Ö-tå: Ö-kalix: 8 Kalix: 11 Mått 12: Antal barn/personal - planerad resurs, i snitt i kommunens förskolor Laxå: 4,2 5,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Ö-kalix: 4,6 Ö-tå: 5,0 Kalix: 5,1 Kompletterande mått 12B: Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt närvarande i förskolor i kommunen: Medel 4,7 Haparanda 4, Kalix 5,5, Ö-tå 5,1, Ö-kalix: 4

8 3) Din DELAKTIGHET och kommunens INFORMATION Mått 13: Valdeltagande kommunval, %? 61 Lomma: 90,5 Kalix: Ö-tå: 77,1 100 Ökalix: 81,9 Kompletterande mått 13B: deltagande i EU-valet Haparanda 28,63, riket 45,53 Mått 14: Hur god är kommunens webbinformation, % av max? 50 Umeå: 92 0 Ökalix: 37 Kalix: Ö-tå: Kompletterande mått 14B: Webbinfo till företagarna, % av max. Haparanda 70, medel 64. Bäst Arboga:92 Mått 15: Delaktighetsindex, % av max, SKL s medborgarindex? 37 Botkyrka: 77 Ökalix: 20 Kalix: 38 0 Ö-tå: Mått 16: Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? SCB medborgarundersökningen 2009 el Medel: 40 (Haparanda 2008: 43).

9 4) Din kommuns EFFEKTIVITET Mått 17: Kr/inskrivet barn förskola, kronor per år? Klippan: Ö-tå: Ö-Kalix: Kalix: Mått18: Nationella prov åk 5: Väntar på uppgifter från Skolverket Mått 19: Behöriga till gymnasiet, %? 82 Ö-Kalix: 97,1 Ö-tå: 78,3 Kalix: 85,2 Kompletterande mått, 19B: Genomsnittlig meritvärde i grundskolan åk 9. Haparanda: 198, Kalix 200, Ö-Kalix 218, Ö-tå 188 Medel: 204 Bäst: Danderyd 248 Arvidsjaur & Essunga: 100 Kompletterande mått, 19C: Andel utan betyg i ett, flera eller alla ämnen i åk 9. Haparanda: 25,8, Kalix 30,3, Ö-Kalix 8,6, Ö-tå 29 Medel: 23,6 Bäst: Arboga 3,7

10 4) Din kommuns EFFEKTIVITET, forts. Mått 20: Kostnad per betygspoäng grundskola, kr? Danderyd 242, Kalix: 360 Ö-Kalix: Ö-tå: Kompletterande mått, 20B: Kostnad (kr) i förhållande till % elever som uppnått målen Haparanda: 1000, Kalix 1030, Ö-Kalix 925, Ö-tå 1058 Medel: 895 Bäst: Danderyd 633 Mått 21: Elever som fullf. gymnasiet inom 4 år, %? 71 Lomma: 92 Kalix: 71 Ö-Kalix: Ö-tå: Kompletterande mått, 21B: Andel till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutb.? Haparanda: 29, Kalix 47, Ö;Kalix 19, Ö-tå 39 Medel: 38 Bäst: Danderyd 75 Kompletterande mått, 21C: Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till univ och högskola? Haparanda: 56, Kalix 55, Ö-Kalix 63, Ö-tå 66 Medel: 64 Bäst: Lomma 82

11 4) Din kommuns EFFEKTIVITET, forts Mått 22: Vad är kostnaden för gymnsieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymn.program, Kr/elev? Lomma: Ö-tå: Ö-Kalix: 30 Kalix: Mått 23: Serviceutbudet inom särskilt boende Excel-filen Kungsör: Mått 24: Kr/boende i särskilt boende? Ö-Kalix: Ö-tå: Kalix: Mått 25: Nöjd-Kund-Index särskilt boende? 73 Mora: 83 Kalix: 68, Ö-Kalix Ö-tå: Mått hänger ihop: Utbud-Kostnad-Nöjdhet

12 4) Din kommuns EFFEKTIVITET, forts. Mått 26: Serviceutubudet hemtjänst Excelfilen Mått 27: Kr/vårdtagare i hemtjänst Vännäs: Ö-tå: , Ö-Kalix: Kalix: Mått 28: Nöjd-Kund-Index hemtjänst 76 Gullspång: 85 Ö-tå: 71 Kalix: 74 Ö-Kalix: 84 Mått hänger ihop: Utbud-Kostnad-Nöjdhet Extra mått: Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats från Socialtjänsten, % Haparanda: 72, Ö-tå 79 Medel: 76 Bäst: Vara 100

13 5) Din kommun som SAMHÄLLSUTVECKLARE Mått 29: Sysselsättningsgrad, % 60 Knivsta: 84,6 Ö-tå 70,6 Kalix 74,4 Ö-Kalix 74 Mått 30: Antal nya företag per 1000 inv. 3,6 Danderyd: 11,7 0,0 Ö-Kalix: 3,3 Kalix: 3,9 6,0 12,0 Ö-Torneå: 4,1 Mått 31: Hur många fler/färre förvärsarb. har tillkommit/försvunnit i kommunen, antal per 1000 inv.? -21 Strömstad - 2,2, Ö-tå: 21 Kalix: 20 Ö-Kalix:

14 5) Din kommun som SAMHÄLLSUTVECKLARE, forts. Mått 32: Andel inv. med försörjningsstöd, %? Danderyd: 1 4 Kalix: 4 Ö-Kalix: 5 Ö-tå: Kristinehamn: 3 Mått 33: Företagsklimat, sammanfattande omdöme företagarna om kommunens förmåga att skapa ett företagsklimat, enkät (ranking) Ö-Kalix: 262, Kalix: Ö-tå: Kompletterande mått 33B: Hur upplevs kommunens service hos företagen, enkät (ranking)? Haparanda: 236, Ö-tå: 265, Kalix: 268, Ö-Kalix: Danderyd: 14,3 Mått 34: Ohälsotal Kalix: 39 Ö-tå: 41 Ö-Kalix: 44,4 60

15 5) Din kommun som SAMHÄLLSUTVECKLARE, forts. Mått 35: Andel återvunnet hushållsavfall %? 43 Tjörn: 89 Kalix: 36 Ö-Kalix: 59 Ö-tå: 48 Mått 36: Miljöbilar i kommunorganisationen, %? 25 Tanum 100 Ö-tå: 10 Kalix: 36 Ö-Kalix: 76 Extra mått 39: Miljöbilar i den geografiska kommunen, %?: Haparanda: 1,4, Kalix: 2,1, Överkalix: 1,5, Övertorneå: 1,2 Medel: 2,9 Bäst: Nacka 10,9 4 Mått 37: Andel ekologiska livsmedel % Lund: 34 Kalix: 2, Ö-kalix:5, Ö-tå: 15 Mått 38: Kommunen som attraktiv plats att leva och bo i? SCB medborgarundersökningen 2009 el INDEX Bäst: Danderyd 81 Medel: 64 (Haparanda 2008: 63)

16 5) Din kommun som SAMHÄLLSUTVECKLARE, forts. Extra mått 40: Hur många fler/färre invånare har kommunen fått de fem sista åren, %? Haparanda: -1,1, Kalix -4,3, Överkalix: -6,4, Övertorneå: -7,7 Medel: 0,9 Extra mått 41: Hur stor är ut pendlingen i kommunen, %? Haparanda: 16, Kalix 15, Överkalix: 15, Övertorneå: 18 Medel:35 Kommunernas och landstingens statistik: Över 2000 nyckeltal för analyser och jämförelser.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 213 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. 2. 3. 4. 5 Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna

Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Översiktlig granskning Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna Mars 2013, Markör Marknad och Kommunikation AB Jonas Karlsson Markör Örebro Kungsgatan 1 701 47 Örebro Fax: 019-16 16 17 Markör Stockholm

Läs mer

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Vingåker 20 dagar (*siffror saknas) Medel 22 dagar Median 20 dagar Min 0 dag Max 122

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty MÅLPAKET uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TÖREBODA KOMMUN 2013-01-01 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012 Årsredovisning 2012 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KVALITETSREDOVISNING 2007 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning..... 3 1.1. Bakgrund.. 3 1.2. Om diagrammen.. 4 2. Resultat... 5 2.1. Områdesresultat.. 5 2.2. Utmärkande mått med

Läs mer

Årsredovisning. 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Årsredovisning. 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Årsredovisning 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalrådet har ordet 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 2 Gemensam förvaltningsberättelse

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer