Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK"

Transkript

1 Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och leva i? Hur delaktiga är invånarna? Hur effektiv är kommunens verksamhet? Hur bra är kommunen som samhällsutvecklare? För första året är Lindesbergs kommun med i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Under år 2010 har 130 kommuner deltagit i projektet och resultatet redovisades den 20 januari Projektet är ett verktyg för att ta fram information som ger de förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Syftet med projektet är att göra en jämförelse utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är också att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar 38 mått indelade i fem områden: Din kommuns tillgänglighet. Trygghetsaspekten i din kommun. Din delaktighet och kommunens information. Din kommuns effektivitet. Din kommun som samhällsutvecklare. 2

3 Innehåll Kommunens bemötande 4 öppettider 4 förskolor 5 äldreboenden 5 ekonomiskt bistånd 5 trygghet 5 hemtjänst 6 personalkontinuitet 6 valdeltagande 6 webbinformation 6 kostnader förskola 7 grundskoleresultat 7 gymnasieresultat 8 kostnader gymnasiet 8 särskilt boende 9 kostnader 10 nöjdhet 10 hemtjänst 11 kostnader 12 nöjdhet 12 sysselsättningsgrad 12 nya företag 12 förvärvsarbetande 12 försörjningsstöd 13 företagsklimat 13 ohälsotal 13 avfallshantering 13 miljöbilar 14 ekologiska livsmedel 14 attraktivitet 14 KOMMUNER som deltog i KKiK 2010 Alvesta Järfälla Sandviken Älmhult Arboga Kalix Skellefteå Älvdalen Arvidsjaur Kalmar Sollentuna Älvkarleby Arvika Karlshamn Strängnäs Örebro Avesta Karlskoga Strömstad Östersund Bengtsfors Katrineholm Sunne Österåker Berg Kinda Svalöv Östhammar Borås Klippan Svedala Överkalix Botkyrka Knivsta Säffle Övertorneå Båstad Kramfors Södertälje Danderyd Kristinehamn Sölvesborg Eskilstuna Kumla Tanum Essunga Kungsbacka Tierp Falkenberg Kungsör Tingsryd Falköping Kävlinge Tjörn Falun Köping Tomelilla Filipstad Laholm Torsby Flen Laxå Torsås Gislaved Lidköping Tranås Gnesta Lilla Edet Trelleborg Grums Lindesberg Trosa Grästorp Lomma Tyresö Gullspång Lund Täby Götene Lycksele Umeå Hagfors Markaryd Upplands Väsby Hallstahammar Mjölby Uppvidinge Halmstad Mora Vansbro Hammarö Nacka Vara Haparanda Norrköping Varberg Heby Nybro Vetlanda Hedemora Nykvarn Vilhelmina Herjedalen Nyköping Vimmerby Herrljunga Orsa Vingåker Hjo Osby Värmdö Hofors Piteå Värnamo Hultsfred Robertsfors Västerås Håbo Ronneby Växjö Härryda Rättvik Ånge Högsby Sala Årjäng 3

4 Kommunens tillgänglighet Lindesberg Medelvärde Spridning 1.Hurmångaavmedborgarnasomskickarinenenkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 74% 78% 32-96% Kommentar: 74 procent av de frågor som inkommer till Lindesbergs kommunviae-postbesvarasinomtvådagar.itrosakommunfick96 procent av frågorna svar. Här måste det göras förbättringar i Lindesberg! 2.Hurstorandelavmedborgarnasomtarkontaktmed kommunenviatelefonförattfåsvarpåenenkelfrågafår kontakt med en handläggare? 48% 56% 35-83% Kommentar: Här ligger Lindesbergs resultat bland de tjugo sämsta i undersökningen. Resultatet bör ligga över medelochsiktamotde20bästa. 3.Hurstorandelavmedborgarnauppfattarattdefårett gottbemötandenärdeviatelefonställtenenkelfrågatill kommunen? 70% 83% % Kommentar: Här ligger kommunens resultat bland de tio sämsta. Ett gott bemötande är en grundbult i alla kontakter mot medborgarna. 4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? 12 timmar 12 timmar 2-24 timmar Kommentar: Här ligger vår kommun precis på medel. Vi har svårt att jämföra oss med de större städerna såsom Lund, Halmstad och Växjö. Men det kanske finns möjligheter att utveckla öppettiderna? 5. Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden på vardagar? 42 timmar 26 timmar 3-54 timmar Kommentar: Lindesbergs badhus öppettider ligger på 6:e platsijämförelsemeddeandrakommunerna.detärenmycketbra placering! 4

5 Kommunens tillgänglighet och trygghetsaspekter Lindesberg Medelvärde Spridning 6.Hurstorandelavdesomerbjuditsplatsinomförskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 100% 78% 8-100% Kommentar: Det är mycket positivt att samtliga som söker plats inomförskoleverksamhetenfårsinplatsitid!detvisarpåengod förmåga att matcha tillgång till förskoleplatser med behovet. 7.Hurlångärväntetidenfördemsomintefåttplatsförsitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 0 dagar 20 dagar 0-66 dagar Kommentar: Genom det positiva resultatet på mått 6, så har vi också ett bra resultat här! 8.Hurlångärväntetidenisnittförattfåplatspåett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Kommentar: 70 dagars väntetid är ganska lång tid när manväntarpåenplatspåettäldreboendeijämförelsemed exempelvis Piteå kommun som har sju dagar. 70dagar 52dagar dagar 9.Hurlångärhandläggningstidenisnittförattfå ekonomiskt bistånd? 14dagar 14dagar 1-41dagar Kommentar: Handläggningstiden för att få ekonomiskt biståndvarierarmellan1dagochupptill41dagar. Lindesbergs resultat är 14, samma som meelvärdet. 10. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Deltogej Kommentar: Lindesbergs kommun deltog inte i undersökningen, utan gjorde en egen webbundersökning. Nästa år bör kommunen delta i SCB:s medborgarundersökning! 5

6 Trygghetsaspekter och kommunens effektivitet Lindesberg Medelvärde Spridning 11. Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Kommentar: För någon med behov av omsorg är kontinuitet och trygghet viktigt! Hur kan fyra olika personer besöka en äldre vårdtagare i hemmet under en 14 dagarsperiod i Sollentuna kommun, när siffran för Lindesbergs kommun är 14 under samma tidsperiod? 14 personer 13 personer 4-24 personer 12.Hurmångabarnperpersonalärdetisnitt i kommunens förskolor? Kommentar: Lindesberg har en personaltäthet som ligger något över medel i undersökning. Siffran påverkas av hur många nya barn som tillkommer i barnomsorgen. 5,0 barn 5,4 barn 4,2-6,4 barn 13. Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Kommentar: Det är ungefär lika många röstberättigade som röstar i kommunen som genomsnittet bland de 130 kommunerna. Attmångaröstarienkommunärettteckenpåettbrasamhällsengagemang! 81,8% 81,5% 90,5-61,0% 14. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 66% 69% 92-37% Kommentar: Här ligger kommunens resultat på 66 procent. Medlet i undersökningen är 69 procent. Den bästa kommunen är Umeå som uppnår 92 procent! 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Kommentar: Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling är viktigt för det lokala samhällsengagemanget. Här placerar vi oss något över medel, men det finns mer att göra! 45% av maxpoäng 44% av maxpoäng 77-20% av maxpoäng 6

7 Delaktighet samt kommunens information och effektivitet Lindesberg Medelvärde Spridning 16. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Deltogej 40index index Kommentar: Lindesbergs kommun deltog inte i undersökningen, utan gjorde en egen webbundersökning. Nästa år bör kommunen delta i SCB:s medborgarundersökning! 17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kommentar:128872kronorkostarettbarniden kommunala förskolan i Lindesberg. Det är kronor dyrare per barn än Klippans kommun. Lindesbergs kostnad ligger bland de tio dyraste i granskningen! kr115247kr kr 18.Vilketresultatnåreleveriårskurs5ikommunen i de nationella proven(procent)? _ Kommentar: Inga resultat från Skolverket. 19. Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? Andel behöriga till gymnasiet. 79,8% 87,8% ,4% Kommentar: I jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen uppnår Lindesbergs grundskolor dåliga resultat! Här finns stora förbättringsmöjligheter och det finns flera goda exempel på kommuner som har gjort stora framsteg. 20. Hur effektiva är kommunens grundskolor? Kostnad per betygspoäng. Kommentar: Också här ligger kommunens resultat sämre än medel. Det kan vara intressant att koppla resultatet i skolan med kostnaderna för verksamheten. Kommuner med låga kostnader och höga meritvärden borde vara intressanta för andra kommuner att studera! 355,8kr 332,0kr 242,3-490,4 kr 7

8 Kommunens effektivitet 21. Vilket resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av? Andel som fullföljer gymnasiet. Lindesberg Medelvärde Spridning 74 % 77 % % Kommentar: Att så många elever som möjligt blir godkända från gymnasieskolan är ett viktigt mål. 26 procent av eleverna som lämnar gymnasiet i Lindesbergs kommun har inte fullföljt sin gymnasieutbildning! 22. Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kommentar: Här ställs kommunens kostnader per elev för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljt kronor styck kostar de elever som inte har gått färdigt gymnasiet i vår kommun. I Lomma kommun är samma kostnad kr. 8

9 Kommunens effektivitet 23. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? Lindesberg Spridning där den äldre erbjuds personlig omvårdnad varje vecka där den äldre har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet där den äldre serveras kvälls/nattmål därdenäldresjälvkanväljatidförnattvila därdenäldresjälvkanväljatidföruppstigningpå morgonen som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål som erbjuder kvarboende i livets slutskede som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar U. som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för denäldresomsåönskar som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen Andel(%)äldresomboriäldreboendesomhareget rum eller lägenhet(sos) Andel(%)somboriäldreboendesomhar möjlighet att välja mellan minst två maträtter vid något av huvudmålen(sos) 94* *I94procentav boendeplatserna i särskilt boende erbjuds den äldre personlig omvårdnad varje vecka Kommentar: Vilken kvalitetsbild finns inom särskilt boende? Bilden ska ställas i relation till kostnader, mått 24, och brukarnöjdhet, mått 25. Den servicenivå som presenteras är en utmärkt utgångspunkt för att diskutera fram förbättringar, mål och prioriteringar. 9

10 Kommunens effektivitet Lindesberg 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Kommentar: Här ligger vår kommun på ett mycket bra resultat! kronor per år kostar en plats i kommunens särskilda boenden, medan samma kostnad i Håbo kommun är kr. 25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Kommentar: Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende är en viktig kvalitetsaspekt. Här uppnår vi ett ganska bra resultat. 10 Medelvärde Spridning kr kr per år per år kr per år 77 index 72 index index

11 Kommunens effektivitet 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Antal rum hemtjänsten erbjuder att städa(>två r.o.k.=3 Två r.o.k.=2 Ett r.o.k.=1 Ingår inte=0) Antal tillfällen per månad hemtjänsten ger ledsagarservice(>engång=3engång=2<engång=1 Ingår inte=0) Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger dagligvaruinköp(>en gång=3 En gång=2 < En gång=1 Ingår inte=0) Antal tillfällen per vecka hemtjänsten ger promenader(>engång=3engång=2<engång=1ingår inte=0) Antal tillfällen per vecka hemtjänsten kan erbjuda enklare matlagning i den äldres bostad(efter önskemål=2 1 3ggr=1 < 1 gång eller inte alls=0) Hemtjänsten erbjuder demensverksamhet (Vardag+helg=2 Vardag=1 Ingår inte=0) Hemtjänsten erbjuder den äldre möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp(ja=1 Nej=0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja man/kvinna för personlig hygien(ja=1 Nej=0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja personal som talar hemtjänsttagarens språk(ja=1 Nej=0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja tid för insats(ja=1 Nej=0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet till duschmeränengångpervecka(ja=1nej=0) Hemtjänsten erbjuder service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst(ja=2 Någon=1 Ingen=0) Hemtjänsten erbjuder social dagverksamhet (Vardag+helg=2 Vardag=1 Ingår inte=0) Hemtjänstens städningsfrekvens(en gång i veckan=3 Varannan vecka=2 Var tredje vecka=1 Ingår inte=0) Hemtjänstens tvättfrekvens(en gång i veckan=3 Varannan vecka=2 Var tredje vecka eller mer sällan=1 Ingår inte=0) Stöd och rådgivning till syn och hörselskadade ingår i hemtjänstens utbud(ja=1 Nej=0) Trygghetsringning telefonservice ingår i hemtjänstens utbud(ja=1 Nej=0) Lindesberg Typvärde 2* *Hemtjänsten erbjuder städningavtvårumoch kökengångiveckan. Lägre nivå än typvärdet Samma nivå som typvärdet Högre nivå än typvärdet Med ordet typvärde menas det vanligast förekommande värdet bland alla möjliga värden. Kommentar: Häruppnårviettdåligt resultat och det finns stora möjligheter till förbättringar. 11

12 Kommunens effektivitet och roll som samhällsutvecklare Lindesberg Medelvärde Spridning 27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten ikommunen? KommentarHärärvidyrastavallakommunerianalysen!Viär kronor dyrare per år än Vännäs kommun. Kommunen måste göra något åt den höga kostnadsnivån inom hemtjänsten! kr perår kr perår kr perår 28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? Kommentar:Syftetmedmåttetäratttaredapåhurbrukarna värderar sin hemtjänst. Vi ligger på samma resultat som genomsnittet i granskningen. 77index 77index index 29. Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? Kommentar: Att vi har en hög sysselsättningsgrad i kommunen är förutsättningen för en ekonomisk utveckling och goda skatteinkomster för kommunen. De senaste årens ekonomiska nedgång har påverkat sysselsättningen negativt. Förhoppningsvis sker nu en återhämtning. 74,4% 76,2% 84,6-60,0% 30.Hurmånganyaföretagharstartatsper1000invånare ikommunen? Kommentar: Vi måste få fler att våga starta företag ikommunen.tyvärrliggervipå14:eplatsfrånslutet i granskningen. Utvecklingen måste vända! 3,5 företag per 1000 invånare 5,3 företag per 1000 invånare 11,7-0,9 företag per 1000 invånare 31. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Kommentar: Den internationella nedgången i världsekonomin syns tydligt här! Många jobb inom industrin försvann snabbt och det påverkade vår kommun extra mycket. Förhoppningsvis har det skett en vändning nu! -41,5 Antal per 1000 invånare -23,9 Antal per 1000 invånare -2,2-52,8 Antal per 1000 invånare 12

13 Kommunen som samhällsutvecklare Lindesberg Medelvärde Spridning 32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 7% 4% 1-11% Kommentar: Att sju procent av befolkningen har försörjningsstödärenalldelesförhögnivå.härmåstedetske medvetna insatser för att minska beroendet. 33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? 252 ranking 146 ranking ranking Kommentar: Företagsklimatet måste också bli bättre i kommunen. Det finns säkert kommuner som har genomfört stora förbättringar inom området! Titta gärna på Kristinehamns kommun! 34. Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? Kommentar: Resultatet ger en bild av hälsan hos invånarna. Socioekonomiska faktorer kan vara en viktig förklaring till de stora skillnaderna mellan kommunerna 36,3dagar33,0dagar14,3-55,5 dagar 35. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Kommentar:Härgörviettgottarbetegenomattvi återvinner 47 procent av hushållsavfallet! Tjörns kommun lyckas med att återvinna 89 procent! 13

14 Kommunen som samhällsutvecklare 36. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? Lindesberg Medelvärde Spridning Deltog ej Kommentar: Genom att kommunorganisationen använder miljöbilar signalerar man ut till medborgarna att kommunen medvetet gör satsningar på området. Lunds kommun har 91 procent miljöbilar i sin organisation! 37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Kommentar: Lunds kommun är ett gott exempel på inköpta ekologiska livsmedel. Man har medvetet under en lång tid jobbat med frågan och har nu nått ett gott resultat. Kontakta gärna Lund och gör ett studiebesök! 38. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Kommentar: Lindesbergs kommun deltog inte i undersökningen, utan gjorde en egen webbundersökning. Nästa år bör kommunen delta i SCB:s medborgarundersökning. 14

15 Egna kommentarer 15

16 Reflektioner från politiken Vileverientiddärdetbliralltvanligareattviblirvärderadeochjämfördamedandra.Utvecklingavden kommunalaverksamhetenförutsätterattvivethurbraviär.genomattmätaochjämföraossmedandra kommuner får vi ett kvitto på våra styrkor och svagheter samt att skattepengarna används på ett effektivt sätt och skapar verksamheter med kvalitet. Lindesberg visar både positiva och negativa resultat i jämförelsen och jag hoppas att vår första mätning ska vara en uppstart för ett kontinuerligt förbättringsarbete och för att vi alla, både politiker, anställda och kommuninvånare, ska kunna följa hur kvalitén i Lindesberg kommun utvecklas. Anders Ceder, kommunstyrelsens ordförande Lindesberg i mars 2011 Kommentarer: Ingemar Wegfors, planerare. Layout och bilder: Maria Lindstedt, informatör, Lindesbergs kommun mars

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2010 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post VETLANDA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KRAMFORS Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec

, Dnr 2018: Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Erbjudna platser jan-dec 2019-03-14, Dnr 2018:0040441 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (5) Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2019 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan 2120001439 ALE KOMMUN 10 8 910 2120001553

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner)

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner) Länstabeller Stockholms län elevenkäter, åk 5 elevenkäter, åk 8 1. Danderyd (1) 1. Södertälje (70) 1. Norrtälje (91) 2. Täby (2) 2. Danderyd (71) 2. Danderyd (101) 3. Lidingö (4) 3. Nacka (117) 3. Södertälje

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post LAHOLM Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer