Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Peter Sjöstrand Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET 5 DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE Kommunens Kvalitet i Korthet 211 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 211 har 16 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Följande diagram jämför Rättviks Kommun med deltagande kommuner i Dalarna samt medel, min och max för landet. Rättviks ranking i landet finns också med tillsammans med landets bästa kommuner: Mörkgrönt= Mycket bra resultat Ljusgrönt = Över medelvärdet för landet Rött = Under medelvärdet för landet Kommunens Kvalitet i Korthet 211 2

3 1. Din kommuns tillgänglighet 1. Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) Källa: Extern konsult 2. Andel som får kontakt med handläggare via telefon, (%), Källa: Extern konsult Epost % Tfn % Bästa Kommuner: 1. Tierp 1% 2. Kungsbacka 98% 3. Trosa 96% 113. Rättvik 58% Bästa Kommuner: 1. Skellefteå 94% 2. Järfälla 86% 3. Sala 79% 118. Rättvik 29% Kommungemensamma riktlinjer om hur e post ska hanteras såsom svarstider, kopior, namn, kontaktuppgifter, länkar etc. Tydliga och förankrade instruktioner kopplade till mailprogrammet, hur det ska ställas in. Ge konkreta exempel på hur bra svar i e posten ska se ut Gör en svarsbank kopplad till de vanligaste frågorna Växeln och dess samspel med verksamheterna är nyckeln. Inte alltid en ny organisation. Säkra att växeln kan nå personer i verksamheten, som har som uppgift att ta emot samtal. Se till att samtal som inte besvaras av personer i verksamheten kommer tillbaka till växeln Gör kontinuerliga intervjuer med växeln för att finna problemområden sammanställ och följ upp Undvik telefontider Kommunens Kvalitet i Korthet 211 3

4 1. Din kommuns tillgänglighet 3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, Källa: Extern konsult 6. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, Källa: Egen uppgift Bemötande % Plats på förskola % Bästa Kommuner: 1. Borlänge 1% 2. Halmstad 1% 3. Växjö 1% 122. Rättvik 64% 21: Rättvik 99%, Medel 78% 211 Bästa Kommuner: kommuner med 1%, Medel 74% 26. Rättvik 9% Kommungemensamma riktlinjer på hur telefonsamtal ska hanteras med exempelvis hur man svarar och avslutar. Genomför interna utbildningar kring bemötande i telefon med utgångspunkt i praktisk träning Inget ramlar från himlen Uppmuntra och lyft fram goda exempel från den egna verksamheten. Personer, arbetsgrupper eller enheter som utmärkt sig med ett gott bemötande. Kom ihåg: ett första trevlig intryck tar man med sig och man tror att alla är lika trevliga i hela kommunen Gå igenom rutiner för att hitta felkällor ibland kan teknik ställa till det Fokusera på dialog och personliga kontakter i planeringen undviker problem och missförstånd Skapa så tidigt som möjligt underlag för framtida planering uppmana föräldrar att söka tidigt Kommunens Kvalitet i Korthet 211 4

5 1. Din kommuns tillgänglighet 8. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid särskilt boende Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Källa: Egen uppgift Handl.tid ekonomiskt bistånd : Rättvik 2 dagar, Medel 52 dagar 211 Bästa Kommuner: 1. Vänersborg 5 dagar 2. Svalöv 6 dagar 3. Piteå 7 dagar 4. Uppvidinge 7 dagar 51. Rättvik 42 dagar Identifiera om det är utredning eller verkställigheten som har den längsta tiden. Kan utredningen förkortas och förenklas? Kan verkställigheten påverkas? Behöver vi hitta nya arbetssätt som kan förbättra 21: Rättvik 15 dagar, Medel 14 dagar 211 Bästa Kommuner: 1. Torsby 3 dagar 2. Haparanda 4 dagar 3. Falun 5 dagar 28. Rättvik 1 dagar Se över rutiner och organisationen när det gäller gruppen som söker försörjningsstöd första gången Notera första kontakt i registret Avdela ansvar för nybesök till en eller två personer Se över och förbättra informationen till klient avseende information som ska lämnas till myndighet En hög tillgänglighet och snabb handläggning innebär inte högre utgifter för kommunen Kommunens Kvalitet i Korthet 211 5

6 2. Trygghets aspekter i din kommun 11. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Egen uppgift Personal kontiunuitet i hemtjänsten : Rättvik 19 st, Medel 13 st 211 Bästa Kommuner: 1, Nykvarn 5 st 2. Malung Sälen 6 st 3. Övertorneå 7 st 4. Arvidsjaur 7 st 119. Rättvik 19 st Se över organisationen. Mindre arbetsgrupper med begränsat antal äldre ger ofta goda resultat. Behöver inte stå i motsättning till en större organisation Sätt etappmål och följ upp flera gånger under året Effektiv arbetstidsplanering, kontaktmannaskap och införande av datoriserade system för insatsplanering är andra faktorer som kan påverka Barn per årsarbetare i förskolan planerat, jämfört antal barn/personal (närvarande) Källa: Skolverket, Egen uppgift 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Barn i förskolan Rättvik Avesta Falun Hedemora Ludvika Malung Sälen Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medel landet Min landet Max landet 211 Bästa Kommuner: 1. Piteå 4,7 st/3,1 st 2. Laxå 4,8 st/3,4 st 3. Vilhelmina 4,8 st/2,4 st 4. Arvidsjaur 4,8 st/3, st 46. Rättvik 5,2 st/5, st Barn/personal, planerad Barn/personal, närvarande Kommunens Kvalitet i Korthet 211 6

7 3. Din delaktighet och kommunens information 14. Informationsindex för kommunens webbplats Totalt Källa: SKL 15. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng, Källa: Egen uppgift Webbinformation % av max Delaktighetsindex % av max : Rättvik 65%, Medel 69% 211: Bästa Kommuner: 1. Umeå 94% 2. Örebro 94% 3. Tyresö 92% 96. Rättvik 75% Använd resultatet fråga för fråga och titta/låna svar från andra kommuner Det behövs en samordnande iller som skapar tryck i organisationen och bistår förvaltningar/verksamheter Sätt mål för förbättringar enligt SKLs undersökningar följ upp flera gånger under året fokusera på det vi inte har svar på webben 21: Rättvik 53%, Medel 44% 211: Bästa Kommuner: 1. Uddevalla 75% 2. Östersund 75% 3. Botkyrka 74% 28. Rättvik 57% Kommunens Kvalitet i Korthet 211 7

8 4. Din kommuns effektivitet 17. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, Källa: SCB Kr/barn förskola 18B. Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%), Källa: Skolverket 1, 8, 6, 4, 2,, Nationella prov åk 3 % (endast kommunens skolor) 69,9 72,2 7,3 79, 68,5 68,7 63,9 81,1 83,4 77, : Rättvik kr, Medel kr 211: Rättvik kr, Medel kr 211: Bästa Kommuner: 1. Klippan 89 6 kr 2. Falköping kr 3. Vara kr 153. Rättvik kr 211: Bästa Kommuner: 1. Övertorneå 91,1% 2. Nacka 9,9% 3. Knivsta 9,% 16. Rättvik 69,9% Viktigt mått för framtida analyser detta lägger grunden framtida lärande Vad gör kommuner som har bra resultat? Hur tar vi reda på detta? Analysera orsaken till de egna resultaten. Ligger speciella problem på något av de två ämnena? Sätt mål och följ upp på klassnivå, samt för den enskilda eleven. Ge metodstöd där det behövs Kommunens Kvalitet i Korthet 211 8

9 4. Din kommuns effektivitet 19. Elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, hemkommun, andel (%), Källa: Skolverket 19C. Elever i åk 9 utan betyg i ett, flera eller alla ämnen, kommunala skolor, andel Källa: Skolverket Elever åk 9 med minst godkänt i svenska, matte och engelska, % Andel utan betyg i ett eller flera ämnen åk 9, % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 96,6 89,4 9,5 84,5 82,7 95,9 73,5 89,1 95, 78, , 4, 3, 2, 1,, 19,4 21,3 14,5 26,4 27,1 1, 39,8 17,4 5, 25,4 23,3 2, 43,2 21: Rättvik 9,5%, Medel 87,8% 211: Bästa Kommuner: 1. Arvidsjaur 1% 2. Danderyd 97,5% 3. Nykvarn 96,8% 4. Kinda 96,7% 5. Rättvik 96,6% 211: Bästa Kommuner: 1. Vansbro 5,% 2. Hammarö 6,4% 3. Danderyd 7,6% 4. Lomma 9,5% 5. Malung Sälen 1,% 119. Rättvik 19,4% Kommunens Kvalitet i Korthet 211 9

10 4. Din kommuns effektivitet 2. Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, Källa: Dagens Samhälle 21. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Källa: Skolverket Kostnad per betygspoäng grundskola Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % : Rättvik 422 kr, Medel 332 kr 211: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 244 kr 2. Lomma 249 kr 3. Täby 259 kr 4. Härryda 262 kr 144. Rättvik 389 kr 21: Rättvik 75%, Medel 77% 211: Bästa Kommuner: 1. Högsby 88% 2. Båstad 87% 3. Munkedal 87% 4. Hammarö 86% 61. Rättvik 79% Kommunens Kvalitet i Korthet 211 1

11 4. Din kommuns effektivitet 24. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL Kostnad särskilt boende, kr/brukare 23. o 25. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, äldreboende helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Äldreboende Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng Nöjd Kund Index för särskilt boende, NKI 21: Rättvik kr, Medel kr 211: Rättvik kr, Medel kr 211: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Karlskoga kr 68% 2. Kungsör kr 67% 3. Kävlinge kr 78% 4. Lindesberg kr 72% 122. Rättvik kr 67% 211: Bästa Kommuner: Minst två aktiviteter på vardag och en aktivitet per helgdag (grönt på båda): Eda, Karlshamn, Krokom, Lomma, Solna, Svedala, Älvdalen Sammanboende maka/make/(1%): 35 kommuner varav Rättvik har detta Bästa serviceutbudet: Svedala 1%, Älvdalen 97% Nöjdaste Kunder: Arjeplog 85%, Malung Sälen 81%, Götene 81% Aktiviteter, samboende, egen tid och mat är problemområden Sätt mål för de olika indikatorerna. Se det som kvalitetsnivåer som kommunen inte vill understiga. Finns ingenrelation mellan kostnader och resultat Direkt relation mellan enkätresultat och faktisk mätning när det gäller aktiviteter Ta stöd från frivilligkrafter, både enskilda personer och organisationer, för att utveckla en meningsfull och stimulerande vardag för de äldre. Vad har de kommuner som bästa resultaten gjort för att nå dit? Kommunens Kvalitet i Korthet

12 4. Din kommuns effektivitet 27. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL 28. Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) helhet Källa: Socialstyrelsen Kostnad hemtjänst, kr/brukare Nöjd Kund Index för hemtjänst, NKI : Rättvik kr, Medel kr 211: Rättvik kr, Medel kr 211: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Kungsör kr 81% 2. Heby kr 76% 3. Helsingborg kr 76% 55. Rättvik kr 75% 21: Rättvik 79%, Medel 77% 211: Bästa Kommuner: Nöjda kunder 1. Gullspång 83% 2. Söderköping 83% 3. Hagfors 82% 4. Kungsör 81% 85. Rättvik 75% Kostnaderna är svårtolkade. SKL har startat ett projekt för att få fram en analysmodell. Undersökning med ett antal kommuner. Återkommer. Att fundera på: KPB 2,8 miljoner för en hemtjänsttagare 55 för en plats på särskilt boende. Var går vår gräns? Kommunens Kvalitet i Korthet

13 4. Din kommuns effektivitet 3. Ungdomar 13 2 år som ett år efter avslutad utredning eller insats, ej behöver fortsatt stöd från socialtjänsten, (%) Källa: Egen uppgift Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % : Rättvik 7%, Medel 79% 211: Bästa Kommuner: 1. Vara 1% 2. Överkalix 1% 3. Piteå 98% 4. Danderyd 97% 5. Kumla 96% 39. Rättvik 83% Nytt mått som visar stora variationer Speglar resultaten olika arbetssätt med ungdomsproblematik? Hur arbetar kommuner som nästan har 1% vaccination? Ger ett mer proaktivt arbetssätt ett bättre resultat? Dvs. ett tidigt ingripande är bättre än ett sent Kommunens Kvalitet i Korthet

14 5. Din kommun som samhällsutvecklare 31. Förvärvsarbetande invånare 2 64 år, andel (%) Källa: SCB Förvärvsarbetande invånare 2 64 år, % 78,1 77,5 78,1 76,9 75,7 78,6 73,3 81,3 77,4 78, Nyregistrerade företag, antal/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8,5 Antal nya företag per 1 inv. 5,3 6,7 7,3 4,6 9,1 4, 7,4 6,5 6,1 6,4 1,8 18,5 21: Rättvik 77,7 %, Medel 76,2 % 211: Bästa Kommuner: 1. Nykvarn 86,4 % 2. Knivsta 85,3 % 3. Kungsbacka 84,4 % 4. Värmdö 83,9 % 75. Rättvik 78,1 % 21: Rättvik 4,6 st, Medel 5,3 st 211: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 13,2 st 2. Täby 12,4 st 3. Härjedalen 12,2 st 4. Båstad 11,8 st 23. Rättvik 8,5 st Vad gör de kommuner som når bäst resultat? Kommunens Kvalitet i Korthet

15 5. Din kommun som samhällsutvecklare 36. Hushållsavfall, återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, andel (%) Källa Egen uppgift Andel återvunnet material av hushållsavfall % Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (%) Källa: Egen uppgift Andel ekologiska livsmedel % : Rättvik 58%, Medel 37% 211: Bästa Kommuner: 1. Ljungby 93% 2. Sölvesborg 86% 3. Vihelmina 84% 4. Falun 75% 19. Rättvik 56% Vad gör de kommuner som når bäst resultat? 21: Rättvik 2%, Medel 8% 211: Bästa Kommuner: 1. Södertälje 39% 2. Motala 33% 3. Örebro 32% 4. Eskilstuna 3% 5. Rättvik 3% Kommunens Kvalitet i Korthet

16 5. Din kommun som samhällsutvecklare 37. Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) Källa: Egen uppgift Miljöbilar i kommunorganisationen % Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%) Källa: SCB Miljöbilar i geografiska kommunen, % , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 1,9 3,2 4, 4,3 3,6 1,9 2, 2,8 2,7 1,2 3,7 1 21: Rättvik 42%, Medel 38% 211: Bästa Kommuner: 1. Västerås 92% 2. Grums 85% 3. Karlstad 4. Eskilstuna 83% 79% 74. Rättvik 38% 21: Rättvik 42%, Medel 38% 211: Bästa Kommuner: 1. Solna 18,1% 2. Nacka 12,1% 3. Trollhättan 4. Danderyd 11,4% 7,2% 152. Rättvik 1,9% Fordonspolicy Utbyte gammal vagnpark Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 213 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. 2. 3. 4. 5 Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post LAHOLM Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN Januari 2013 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031 40 30 90 Fax 0302-184 75 www.profitel.se / info@profitel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Presentation

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE LAHOLMS KOMMUN SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning öppna jämförelser Företagsklimat 2013 insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2013 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN. Januari 2012

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN. Januari 2012 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERÅKERS KOMMUN Januari 2012 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031 40 30 90 Fax 0302-184 75 www.profitel.se / info@profitel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende 2009 1 (34) Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2013-09-10. Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 20130910 Insikt 2013 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Gällivare kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer