Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Peter Sjöstrand Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE Kommunens Kvalitet i Korthet 212 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 212 har 2 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Följande diagram jämför s Kommun med deltagande kommuner i Dalarna samt medel, min och max för landet. s utveckling senaste tre åren finns också med, samt landets bästa kommuner inom de olika måtten: Mörkgrönt= Mycket bra resultat Ljusgrönt = Över medelvärdet för landet Gult = Rött = Under medelvärdet för landet Kommunens Kvalitet i Korthet 212 2

3 Din kommuns tillgänglighet 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Källa: Extern konsult 2. Andel som får kontakt med handläggare via telefon, (%), Källa: Extern konsult Tillgänglighet Epost, % Tillgänglighet Telefon, % : 8% 212 Bästa Kommuner: Tierp 1%, Kramfors 1%, Värnamo 94% ej med i mätningen 212 Socialförvaltningen E-post har vi som rutin att besvara omedelbart om frågan är av enkel art. Annars skickar vi ett svar att vi ska undersöka frågan och återkomma snarast. I mailprogrammet lägger vi in frånvaro och när vi är åter i tjänst samt vart man kan vända sig istället. Ett e-postsvar kan se ut enligt följande: "Har denna dag mottagit din förfrågan. Du kan kontakta..(namn)... tel... säkrast kl... så får du den information du behöver. Du kan också be att få bli uppringd." Samhällsutvecklingsförvaltningen Resultatet visar på stora skillnader inom förvaltningens olika delar, men vi jobbar aktivt vidare med en serviceinriktad attityd och korta svarstider gentemot våra kunder. Vår förhoppning är dock att man, trots att många av våra kompetenser är kopplade till ett fåtal individer, ska få kontakt och återkoppling från rätt handläggare inom angivna svarstider. Kontaktuppgifter i vår e-post skall naturligtvis läggas in hos samtliga användare enligt given mall 211: 29% 212 Bästa Kommuner: Karlskoga 78% Sala 74% Flen 69% Åstorp 69% ej med i mätningen 212 Socialförvaltningen Frågan om tillgänglighet är ofta uppe till diskussion. F n ser vi över på vilket sätt vi bäst kan serva medborgarna, genom fasta tider eller genom att svara i telefon hela dagen när inte besök/hembesök omöjliggör detta. Vår reception vidarekopplar inkommande samtal till berörd handläggare. Om denne ej är på plats ber vi honom/henne ringa upp snarast. Om detta ej passar kunden ber vi denne återkomma på telefontiden nästföljande vardag. Akuta samtal har vi särskild beredskap för. Samhällsutvecklingsförvaltningen Resultatet visar på stora skillnader inom förvaltningens olika delar, men vi arbetar aktivt vidare med en serviceinriktad attityd med korta svarstider gentemot våra kunder. Vår förhoppning är att man, trots att många av våra kompetenser är kopplade till ett fåtal individer, ska få kontakt med rätt handläggare inom angivna svarstider. Vår förhoppning är dock att man alltid ska få ett besked om när eller från vem ett svar kan erhållas. Det är glädjande att så många uppfattar den information som ges från förvaltningens olika enheter som tydlig och relevant Kommunens Kvalitet i Korthet 212 3

4 Din kommuns tillgänglighet 3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, Källa: Extern konsult Bemötande Telefon, % : 64% 212 Bästa Kommuner: Arboga 1% Askersund 1% Götene 1% Hammarö 1% Töreboda 1% ej med i mätningen 212 Socialförvaltningen -Vi ser det som mycket viktigt att ha ett gott bemötande i telefon. -Frågorna är ofta under diskussion och ständigt föremål för utveckling/förbättring. -Socialtjänsten har omfattande kundkontakter och måste alltid hålla frågor om tillgänglighet och bemötande aktuella. Samhällsutvecklingsförvaltningen -Vi arbetar ständigt för att personalen skall upplevas positiv vid kontakt. Därmed inte sagt att kunden alltid får det svara hon/han vill ha. -Förvaltningen har som policy att om vi inte har svaret alltid kunna hänvisa till någon som kan svara eller hjälpa dem vidare. Ett korrekt uppträdande mot våra kunder är av stor betydelse för hur förvaltningen uppfattas utåt Kommunens Kvalitet i Korthet 212 4

5 Din kommuns tillgänglighet 4. Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Källa: Egen uppgift Bibliotekets öppettider kvällar/helger, timmar Antal timmar per vecka som kommunens simhall har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Källa: Egen uppgift Simhallens öppettider kvällar/helger, timmar Bibliotekets öppettider kvällar/helger, timmar Simhallens öppettider kvällar/helger, timmar Linjär (Simhallens öppettider kvällar/helger, timmar) År 21 År 211 År 212 År 21 År 211 År Bästa Kommuner: Kävlinge 49 timmar Lund 24 timmar Halmstad 23 timmar Växjö 23 timmar -Biblioteket finns i s kulturhus som också rymmer ett naturmuseum, konsthall, bildarkiv och hörsal med stort programutbud. Genom ett integrerat arbetssätt med kultur-och bibliotekspersonal har vi möjlighet att ha generösa öppettider. 212 Bästa Kommuner: Ronneby 3 timmar Helsingborg 1 timmar Örebro timmar Lindesberg 47 timmar -Badet i drivs av Grönklittsgruppen AB -Enligt vad Enåbadet/Grönklittsgruppen AB redovisar håller badet öppet utöver vardagar kl ca 2 tim/vecka på årsbasis. (Längre öppethållande sommartid) -Anledningen till nedgångengällande öppettider beror på en överenskommelse att öppethållandet i simhallen på söndagar tillsvidare upphört. p g a lågt besökarantal. Åtgärden har till viss del kompenserats via utökat öppethållande till 2. två onsdagar per månad Kommunens Kvalitet i Korthet 212

6 Din kommuns tillgänglighet 6. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, Källa: Egen uppgift 7. Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum Källa: Egen uppgift Plats på förskola, % Väntetid förskola, dagar Plats på förskola, % Linjär (Plats på förskola, %) Väntetid förskola, dagar Linjär (Väntetid förskola, dagar) 7 År 21 År 211 År År 21 År 211 År Bästa Kommuner: 2 Kommuner med 1% -Öppnat tillfälliga avdelningar och/eller förstärkt med personal på ordinarie avdelning - Alltid fokus på dialog och personliga kontakter i planeringen. -Skapa så tidigt som möjligt underlag för framtida planering-uppmanat vårdnadshavare att söka tidigt för att undvika ansökningar med kort varsel. Gå igenom rutiner för att hitta felkällor. 212 Bästa Kommuner: 23 Kommuner med dagar -Alla barn får plats inom 3 månader - Skapar så tidigt som möjligt underlag för framtida planering -Uppmanat vårdnadshavare att söka tidigt för att undvika ansökningar med kort varsel Kommunens Kvalitet i Korthet 212 6

7 Din kommuns tillgänglighet 8. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid särskilt boende, dagar Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid försörjningsstöd, dagar Väntetid särskilt boende, dagar Linjär (Väntetid särskilt boende, dagar) Väntetid försörjningsstöd, dagar Linjär (Väntetid försörjningsstöd, dagar) År 21 År 211 År 212 År 21 År 211 År Bästa Kommuner: Vänersborg dagar Piteå 7 dagar Norsjö 8 dagar Kommentarer och framgångsfaktorer: - Färre platser samtidigt som efterfrågan har ökat dock rimlig nivå och på medelnivå för landet. 212 Bästa Kommuner: Älvdalen 1 dagar Lycksele 2 dagar 3 dagar - Handläggarna i jobbar numera mer effektivt och flexibelt mot kund - Tidvis problem med att "tömma" tomma lägenheter Kommunens Kvalitet i Korthet 212 7

8 Trygghets-aspekter i din kommun 11. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Egen uppgift Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar Barn per årsarbetare i förskolan planerat, jämfört antal barn/personal (närvarande) Källa: Skolverket, Egen uppgift 8, 7, 6,, 4, 3, 2, 1,, Avesta Borlänge Falun Hedemora Ludvika Malung-Sälen Barn i förskolan Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Min Max Barn/personal i förskola, planerad Barn/personal i förskola, närvarande År 21 År 211 År Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar Linjär (Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar) 6 4 2, 3, År 21 År 211 År Barn/personal i förskola, närvarande Linjär (Barn/personal i förskola, närvarande) 212 Bästa Kommuner: Upplands-Bro 3 st Övertorneå st Upplands Väsby 7 st -Bättre personalkontinuitet har gett förbättring för kund, effektivare planering och större hänsyn till kundens önskemål 212 Bästa Kommuner: Avesta 4, st/4. st Berg 4, st/3,4 st Strömsund 4, st/3. st Arvidsjaur 4,6 st/4.3 st - Lågt antal barn per årsarbetare vilket ska utredas vidare Kommunens Kvalitet i Korthet 212 8

9 Trygghets-aspekter i din kommun 1. Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-1. Källa SCB:s medborgarundersökningar Nöjd Region Index - Trygghet År 21 År 211 År Nöjd Region Index - Trygghet Linjär (Nöjd Region Index - Trygghet) 212 Bästa Kommuner: Robertsfors 8 Överkalix 78 Berg 77 Trosa 77 Vaxholm 77 - s kommun ligger över medelvärdet. -Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar vidare för att vår kommun ska upplevas som ännu tryggare att leva, bo och verka i Kommunens Kvalitet i Korthet 212 9

10 Din delaktighet och kommunens information 14. Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Källa: SKL. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng, Källa: Egen uppgift Webbinformation % av maxpoäng Delaktighetsindex % av maxpoäng : Bästa Kommuner: Uddevalla 91% Karlstad 9% Örebro 9% 7 74 År 21 År 211 År har en liten nedgång från föregåendeår, men på medelvärdet för landet Webbinformation % av maxpoäng Linjär (Webbinformation % av maxpoäng) : Bästa Kommuner: Piteå 77% Simrishamn 7% Botkyrka 74% Ale 74% Sunne 74% 7 63 År 21 År 211 År 212 -Kommunen arbetar ständigt med att förbättramöjligheten till delaktighet och insyn. uppvisar ett relativt högt värde Delaktighetsindex % av maxpoäng Linjär (Delaktighetsindex % av maxpoäng) Kommunens Kvalitet i Korthet 212 1

11 Din delaktighet och kommunens information 16. Nöjd inflytande index, andel (%) av maxpoäng, Källa: SCB Nöjd Inflytande Index - Helhet Nöjd Inflytande Index - Helhet År 21 År 211 År Linjär (Nöjd Inflytande Index - Helhet) 212: Bästa Kommuner: Lomma 4% Trosa 4% Danderyd 3% Markaryd 3% Kommunens Kvalitet i Korthet

12 Din kommuns effektivitet 17. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, Källa: SCB 18B. Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%), Källa: Skolverket Tkr/barn förskola Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % År 21 År 211 År Tkr/barn förskola Linjär (Tkr/barn förskola) 69, År 21 År 211 År Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % Linjär (Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) %) 212: Bästa Kommuner: Hörby 9 tkr Falköping 9 tkr Mellerud 9 tkr - Vistelsetid/barn har ökat - Ökat behov av särskilda insatser - Gå igenom rutiner för att hitta felkällor 212: Bästa Kommuner: Hörby 89% Sävsjö 88% Danderyd 87% Knivsta 87% - Fortbildning för personal kring betyg och bedömning har genomförts och pågår Kommunens Kvalitet i Korthet

13 Din kommuns effektivitet 18A. Nationella prov åk 6, genom-snittlig andel (sv, ma, en) % Källa: Skolverket Nationella prov åk 6, genom-snittlig andel (sv, ma, en) % Elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska, hemkommun, andel (%), Källa: Skolverket 1, 8, 6, 4, 2,, Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % 96,7 86,4 84,9 89,2 94, 8, 87,8 83,9 8,6 83,1 89,8 99,3 87,7 68,6 68,6 212: Bästa Kommuner: 1. Vaxholm 9% 2. Hammarö 94% 3. Emmaboda 94% 4. Laxå 94% 1, 9, 9, 96,6 96,7 1, 9, Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % -Fortbildning för personal kring betyg och bedömning har genomförts och pågår 8, 7, 6, År 21 År 211 År 212 8, 7, 6, Linjär (Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %) 212: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 99,3% 2. Hammarö 97,9% 3. Nykvarn 97,4% 4. Vaxholm 97,4% Kommunens Kvalitet i Korthet

14 Din kommuns effektivitet 21. Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, Källa: Dagens Samhälle 22. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Källa: Skolverket Kostnad per betygspoäng grundskola Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % År 21 År 211 År Kostnad per betygspoäng grundskola tkr 1 Linjär (Kostnad per betygspoäng 7 grundskola tkr) År 21 År 211 År Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Linjär (Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, %) 212: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 246 kr 2. Täby 26 kr 3. Lomma 262 kr 4. Härryda 272 kr 212: Bästa Kommuner: 1. Lomma 89% 2. Storuman 89% 3. Malung Sälen 88% 4. Hammarö 88%. Tranemo 88% Kommunens Kvalitet i Korthet

15 Din kommuns effektivitet 2. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, tkr/brukare o 26. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Äldreboende Avesta Borlänge Falun Hedemora Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Min Max Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende % År 21 År 211 År Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare Linjär (Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, tkr/brukare) År 21 År 211 År Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende %) 212: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Trollhättan 36 tkr 79% 2. Degerfors 368 tkr 87% 3. Kävlinge 37 tkr 89% 4. Katrineholm 384 tkr 89% -Erbjudit kund det "sociala innehållet", mer fokus på kundens enskilda önskemål och fler aktiviteter på individbasis - Trenden för åt rätt håll samtidigt som medelvärdet för landet ökar Kommunens Kvalitet i Korthet 212

16 Din kommuns effektivitet 27. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL 29. Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) - helhet Källa: Socialstyrelsen Tusental Kostnad hemtjänst äldreomsorg, tkr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % År 21 År 211 År Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Linjär (Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare) År 21 År 211 År Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %) 212: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Kungsör 49 tkr 91% 2. Sala 7 tkr 9% 3. Helsingborg 62 tkr 96% -har hållt samma kostnadsnivå under åren och ligger under snittet för landet samtidigt som trenden för medelvärdet är uppåtgående. 212: Bästa Kommuner: Nöjda kunder 1. Lessebo 1% 2. Osby 98% 3. Sävsjö 98% 4. Ånge 98% -Nöjda kunder trots låga kostnader, förbättring genom att tillgodose kundens önskemål och behov -Kostnaderna är svårtolkade. SKL har startat ett projekt för att få fram en analysmodell Kommunens Kvalitet i Korthet

17 Din kommuns effektivitet 31. Ungdomar 13-2 år som ett år efter avslutad utredning eller insats, ej behöver fortsatt stöd från socialtjänsten, (%) Källa: Egen uppgift Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % : Bästa Kommuner: 1. Berg 1% 2. Hofors 1% 3. Munkedal 1% 4. Vansbro. Älvdalen 1% 1% År 21 År 211 År Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Linjär (Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, %) Kommentarer : -Oroande trend för dock har nya mer kvalificerade metoder börjat användas bl.a. BBIC-metoden (Barnens Behov i Centrum) som hjälper till att synliggöra barnens behov. -Utgångspunkten för utredningen är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och hur föräldrarnas eventuella problem påverkar barnet. -BBIC betonasr också omgivningens betydelse, det vill säga familj-och miljöfaktorerna. Dessa påverkar såväl barns och ungas utveckling som föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnens behov Kommunens Kvalitet i Korthet

18 Din kommun som samhällsutvecklare 32. Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, andel (%) Källa: SCB 33. Förändring antal förvärvsarbetande/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % Förändring i antalet förvärvsarbetande per 1 inv 1, 8, 77,8 78,4 74,4 79,3 77,9 77,2 79,3 79,9 73,2 81,9 79,1 78,2 78,4 63,1 87,3, 4, 43,1 6, 4, 2, 3, 2, 1, 7,2 12,1 1,3 13,3 14,, 13,9 1,9 1, 11,1 22,1 11, 13,7,, -1, -2, ,7 78,1 77,8 År 21 År 211 År Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % Linjär (Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, %) ,3,3 7,2 År 21 År 211 År Förändring i antalet förvärvsarbetande per 1 inv 212: Bästa Kommuner: 1. Habo 87,3% 2. Nykvarn 87,3 % 2. Knivsta 86,7 % 3. Vallentuna 8,6 % 4. Kungsbacka 8, % 212: Bästa Kommuner: 1. Berg 43,1 st 2. Överkalix 36,8 st 3. Övertorneå 36,4 st 4. Norsjö 36,2 st Kommunens Kvalitet i Korthet

19 Din kommun som samhällsutvecklare 34. Nyregistrerade företag, antal/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Antal nya företag per 1 inv.,7,3,7,9 6,4 4, 7,2 6,4,6 6,4 4,1 4,2, 2, 14,9 36. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8, Sjukpenningtal 6,1 6,4 6,8 7,8 7,4 7,6 7, 8,7 8,6 8,6 8, 7, 3,8 12, ,6 8,,7 År 21 År 211 År Antal nya företag per 1 inv. 1 6, 8, År 21 År 211 År Sjukpenningtal 212: Bästa Kommuner: 1. Strömstad 14,3 st 2. Åre 11,6 st 3. Danderyd 11,2 st 4. Täby 9,6 st 212: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 4,2 dagar 2. Hammarö 4,8 dagar 3. Karlstad 4,9 dagar 4. Lund 4,9 dagar -Vi arbetar aktivt med kostnadsfri nystartsrådgivning i ett projekt som drivs mellan sju Dalakommuner, projekt W7. Detta har varit ett lyckosamt arbete och vi är övertygade om att det har en stimulerande effekt på näringslivet. Tjänsten kommer erbjudas via Näringslivskontoret även efter projektets slut. -Vi bjuder också inte till nyföretagardagar där vi samlar alla nya två gånger per år. Vi får kvartalsvis statistik som vi dialogiserar med Almi, Arbetsförmedlingen och andra parter där vi diskuterar utvecklingen och förslag till insatser. Vi erbjuder företagsregister, branschforum och företagarskolor på regelbunden basis samt gör företagsbesök. -Alla dessa insatser är viktiga inslag i arbetet med att förstärka s företagande. är en bygd av småföretagande och det syns i undersökningen, även om det varierar mellan åren Kommunens Kvalitet i Korthet

20 Din kommun som samhällsutvecklare 37. Hushållsavfall, återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, andel (%) Källa: Avfall Sverige Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (%) Källa: Egen uppgift Ekologiska livsmedel % Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % 2 År 21 År 211 År År 21 År 211 År : Bästa Kommuner: 1. Sölvesborg 61% 2. Gotland 6% 3. Ludvika 6% 4. Karlskrona % - ligger på samma nivå på materialåtervinningen mellan 29 och 211. Däremot har mängderna till deponi minskat från 6 % 29 till 4 % 211. Deponi är längst ner i avfallstrappan som rangordnar de olika behandlingsformerna för avfall. Bl a har vi börjat sortera ut gips som tidigare lades på deponi. Gipset skickas iväg och blir så småningom nytt gips. 212: Bästa Kommuner: 1. Södertälje 44% 2. Lund 44% 3. Västerås 3% 4. Växjö 3% - högre än medelvärdet för landet. - Målet är att öka andelen ekologiska livsmedel till 2% under I den föreslagna avfallsplanen för finns det mål och åtgärder för att klättra i avfallstrappan genom att minska mängden avfall som går till energiåtervinning (idag 4 %) och istället öka materialåtervinningen. Bl a genom att minska mängderna förpackningar och tidningar som slängs i det brännbara kärlavfallet och istället se till att de lämnas till återvinning Kommunens Kvalitet i Korthet 212 2

21 Din kommun som samhällsutvecklare 38. Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) Källa: Egen uppgift 4.Nöjd Region Index - Helhet % Källa: SCB:s medborgarundersökning Miljöbilar i kommun-organisationen, % Nöjd Region Index - Helhet År 21 År 211 År : Bästa Kommuner: Västerås 92% Grums 8% Karlstad Eskilstuna 83% 79% - Lägre värde än medelvärdet för landet. - Under 213 kommer ett större antal bilar att utbytas mot miljöbilar Miljöbilar i kommunorganisationen, % : Bästa Kommuner: Danderyd 79% Lomma 76% Lidköping Trosa 73% 73% 6 År 21 År 211 År 212 -Resultatetär en sammanvägning av många olika frågor som visar att många medborgare tycker att är en bra plats att bo på Nöjd Region Index - Helhet Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 213 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. 2. 3. 4. 5 Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TINGSRYD Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Umeå kommun Våren 2009 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för förskola Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende kvalitet i förskola som 119 svenska kommuner redovisat

Läs mer

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 1 (3) Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016 Beslut om omfördelning Skolverket har beslutat att omfördela statsbidrag enligt bilaga. Beslutet har tagits med stöd i 2 förordning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer