Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Peter Sjöstrand Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 213 har 22 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Följande diagram jämför s Kommun med deltagande kommuner i Dalarna samt medel, min och max för landet. s utveckling senaste tre åren finns också med, samt landets bästa kommuner inom de olika måtten: Mörkgrönt= Mycket bra resultat Ljusgrönt = Över medelvärdet för landet Gult = Medelvärde Rött = Under medelvärdet för landet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

3 Din kommuns tillgänglighet 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Källa: Extern konsult 2. Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. (%), Källa: Extern konsult Tillgänglighet Epost, % Tillgänglighet Telefon, % Tillgänglighet Epost, % Linjär (Tillgänglighet Epost, %) Tillgänglighet Telefon, % Linjär (Tillgänglighet Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Kramfors 1%, Gnesta 98%, Kalmar 98% Köping 98% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. - Försöker att besvara e-post med enklare frågor omedelbart. - Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. - Hänvisningen kommer nu att utvecklas med uppgift om var men kan vända sig. Socialförvaltningen E-post har vi som rutin att besvara omedelbart om frågan är av enkel art. Annars skickar vi ett svar att vi ska undersöka frågan och återkomma snarast. I mailprogrammet lägger vi in frånvaro och när vi är åter i tjänst samt vart man kan vända sig istället. Ett e-postsvar kan se ut enligt följande: "Har denna dag mottagit din förfrågan. Du kan kontakta..(namn)... tel... säkrast kl... så får du den information du behöver. Du kan också be att få bli uppringd." Samhällsutvecklingsförvaltningen Vi jobbar aktivt vidare med en serviceinriktad attityd och korta svarstider gentemot våra kunder. Vår förhoppning är dock att man, trots att många av våra kompetenser är kopplade till ett fåtal individer, ska få kontakt och återkoppling från rätt handläggare inom angivna svarstider. Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. Kontaktuppgifter i vår e- post skall finnas hos samtliga användare. 213 Bästa Kommuner: Köping 74% Uddevalla 73% Gislaved 7% Håbo 7% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. -Förskolecheferna har mobiltelefoner som hänvisas under möten, tjänsteärenden etc. Om meddelande lämnats på telefonsvarare, ringer vi upp. - Förskoleavdelningarna har i de flesta fall bärbara telefoner, vissa använder sig av telefonsvarare. Socialförvaltningen Frågan om tillgänglighet är ofta uppe till diskussion. F n ser vi över på vilket sätt vi bäst kan serva medborgarna, genom fasta tider eller genom att svara i telefon hela dagen när inte besök/hembesök omöjliggör detta. - Mottagningstelefon för IFO:s barnenhet har införts. Till den skickar vi de samtal som bedöms behöva ha en dialog med någon omedelbart. Vi frågar alltid först om de kan återkomma nästa dag. När så inte är fallet ska den som har mottagningstelefonen bedöma vad som behöver göras. -IFO:s vuxenenhet får mail där de ombeds ringa upp. Via mail informeras handläggare om att någon vill bli uppringd. -Pågående diskussioner om tillgänglighet innefattande även biståndshandläggarnas telefontider. Uppdatering av lista över biståndshandläggarnas områden ska göras för en säkrare vidareslussning av inkommande samtal. Även tillgängligheten till biståndshandläggare utanför telefontiden måste lösas Samhällsutvecklingsförvaltningen All personal har mobiltelefonsom skall hänvisas under möten. Lämnas meddelande ringer vi upp. Då kompetenserna är kopplade till ett fåtal individer kan det under vissa perioder ta längre tid att nå rätt handläggare. Vi jobbar vidare för att skapa enkla och tydliga riktlinjer för ökad tillgänglighet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 3

4 Din kommuns tillgänglighet 3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, Källa: Extern konsult Bemötande Telefon, % Bemötande Telefon, % Linjär (Bemötande Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Allingsås 1% Aneby 1% Fagersta 1% Leksand 1% Malung-Sälen 1% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Enklare och enhetligt intryck på bemötande från BUF. - Vi ser det som en självklarhet att ha ett gott bemötande då det ofta är en del av det viktiga föräldrasamarbetet Socialförvaltningen - Vi ser det som mycket viktigt att ha ett gott bemötande i telefon. - Frågorna är ofta under diskussion och ständigt föremål för utveckling/förbättring. - Socialtjänsten har omfattande kundkontakter och måste alltid hålla frågor om tillgänglighet och bemötande aktuella. Samhällsutvecklingsförvaltningen - Ett korrekt och proffesionellt uppträdande mot våra kunder är av stor betydelse för hur förvaltningen uppfattas utåt. - Vi arbetar ständigt för att kontakter med förvaltningen skall upplevas positivt. Därmed inte sagt att kunden alltid får det svara hon/han vill ha. Förvaltningen har som policy att om vi inte har svaret alltid kunna hänvisa till någon som kan svara eller hjälpa dem vidare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 4

5 Din kommuns tillgänglighet 4. Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Källa: Egen uppgift Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, h/v Bästa Kommuner: Allingsås 12 timmar Örebro 12 timmar Sollentuna 98 timmar Upplands Väsby 96 timmar Kommentarer: - Badet i drivs av Grönklittsgruppen AB - Enligt vad Enåbadet/Grönklittsgruppen AB redovisar håller badet öppet utöver vardagar kl ca 2 tim/vecka på årsbasis. (Längre öppethållande sommartid) - Biblioteket finns i s kulturhus som också rymmer ett naturmuseum, konsthall, bildarkiv och hörsal med stort programutbud. Genom ett integrerat arbetssätt med kultur- och bibliotekspersonal har vi möjlighet att ha generösa öppettider Kommunens Kvalitet i Korthet 213 5

6 Din kommuns tillgänglighet 5. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, Källa: Egen uppgift 6. Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum Källa: Egen uppgift Plats på förskola på önskat datum, % Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar År 21 År 211 År 212 År Plats på förskola, % Linjär (Plats på förskola, %) År 21 År 211 År 212 År Väntetid förskola, daga r Linjär (Väntetid förskola, dagar) 213 Bästa Kommuner: 29 Kommuner med 1% Kommentarer 213: - Öppnat tillfälliga avdelningar/och eller förstärkt med personal på ordinarie avdelning. - Alltid focus på dialog och personliga kontakter i planeringen. 213 Bästa Kommuner: 27 Kommuner med dagar Kommentarer 213: - Har alltid dialog med vårdnadshavare för att kunna ge en inskolning med hög kvalitet. Erbjuder alltid plats inom föreskriven tid Kommunens Kvalitet i Korthet 213 6

7 Din kommuns tillgänglighet 7. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid särskilt boende, dagar Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid försörjningsstöd, dagar Väntetid särskilt boende, dagar Linjär (Väntetid särskilt boende, dagar) Väntetid försörj ningsstöd, daga r Linjär (Väntetid försörjningsstöd, dagar) År 21 År 211 År 212 År 213 År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Lessebo dagar Årjäng 1 dagar Värnersborg 5 dagar Höganäs 5 dagar Kommentarer 213: - Under 213 har alla som sökt erbjudits särskilt boende inom de 3 månader som är lagstadgat. - Behovet av boendeplatser ökar med stigande andel äldre i kommunen. - På korttidsenheten fanns under hela året ett stort antal personer som väntar på Säbo. Som mest fanns en kö på 21 personer till Särskilt boende (oktober). - När lägenheter blir lediga kan en fördröjning ske med flyttstäd, tapetsering och målning m.m. 213 Bästa Kommuner: Kinda dagar Skövde 1 dagar Habo 2 dagar Kommentarer 213: 213 års resultat avser första halvåret. Andra halvåret 213 är resultatet 8,3 dagar - Handläggarna i jobbar numera mer effektivt och flexibelt mot kund ärendena har legat öppna upp till 3 månader tidigare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 7

8 Trygghets-aspekter i din kommun 9. Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-1. Källa SCB:s medborgarundersökningar Nöjd Region Index - Trygghet Nöjd Region Index - Trygghet Linjär (Nöjd Region Index - Trygghet) År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Robertsfors 83 Överkalix 79 Ånge 78 Kommentarer 213: - s kommun ligger över medelvärdet. - Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar vidare för att vår kommun ska upplevas som ännu tryggare att leva, bo och verka i Kommunens Kvalitet i Korthet 213 8

9 Trygghets-aspekter i din kommun 1. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Egen uppgift Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Barn per årsarbetare i förskolan planerat, jämfört antal barn/personal (närvarande) Källa: Skolverket, Egen uppgift 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Barn i förskolan Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Barn/personal i förskola, planerad Barn/personal i förskola, närvarande År 21 År 211 År 212 År Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar Linjär (Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar) , 3,5 3,7 År 21 År 211 År 212 År Barn/personal i förskola, närvara nde Linjär (Barn/personal i förskola, närvarande) 213 Bästa Kommuner: Ydre 6 st Arjeplog 7 st Nynäshamn 7 st Södertälje 7 st Kommentarer 213: - En genomlysning av hemtjänsten har gjorts i slutet av 213 som kommer att medföra ännu bättre personalkontinuitet och planering mot kund 213 Bästa Kommuner: Arvidsjaur 4,1 st/3,6 st Pajala 4,3 st/3,5 st Jönköping 4,4 st/4,2 st Strömsund 4,4 st/3,6 st Kommentarer 213: - Antalet inskrivna barn per årsarbetare följer medelvärdet. - Värdet har ökat sedan 212, men minskat sedan 211. Detta beror på beräkningssystemet med volymtimmar som används i s kommun. Tendensen är att barnen vistas fler antal timmar i förskolan än tidigare, vilket ger färre antal barn per årsarbetare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 9

10 Din delaktighet och kommunens information 13. Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Källa: SKL 14. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng, Källa: Egen uppgift Webbinformation % av maxpoäng Delaktighetsindex % av maxpoäng År 21 År 211 År 212 År Webbinformation % av maxpoäng Linjär (Webbinformation % av maxpoäng) År 21 År 211 År 212 År Delaktighetsindex % av maxpoäng Linjär (Delaktighetsindex % av maxpoäng) 213: Bästa Kommuner: Uddevalla 95% Karlstad 94% Örebro 92% Eskilstuna 92% Nacka 92% 213: Bästa Kommuner: Piteå 77% Hallstahammar 75% Östersund 75% Kommentarer 213: - har succesivt ökat informationsindex för kommunens webbplats, i paritet med medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Kommunen arbetar ständigt med att förbättra möjligheten till delaktighet och insyn. uppvisar ett relativt högt värde Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

11 Din delaktighet och kommunens information. Nöjd inflytande index, andel (%) av maxpoäng, Källa: SCB Nöjd Inflytande Index - Helhet Nöjd Inflytande Index - Helhet År 21 År 211 År 212 År Linjär (Nöjd Inflytande Index - Helhet) 213: Bästa Kommuner: Trosa 56% Danderyd 53% Markaryd 52% Kommunens Kvalitet i Korthet

12 Din kommuns effektivitet 16. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, Källa: SCB 17B. Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%), Källa: Skolverket Tkr/barn förskola Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % År 21 År 211 År 212 År Tkr/barn förskola Linjär (Tkr/barn förskola) , År 21 År 211 År 212 År Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma ) % Linjär (Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) %) 213: Bästa Kommuner: Mellerud 84 tkr Falköping 95 tkr Klippan 97 tkr Kommentarer 213: - Vistelsetid per barn har ökat vilket medför färre antal barn på förskoleavdelningarna. - Hög andel högskoleutbildad personal. 213: Bästa Kommuner: Arjeplog 94% Trosa 92% Emmaboda 9% Knivsta 9% Vadstena 9% Kommentarer 213: - Svenska ändrad arbetsmetod på vissa skolor, ASL (att skriva sig till läsning), för att höja läs- och skrivförmågorna. - Matematik - matematiklyftet, statlig utbildning i matematik för att höja lärarnas kompetens och därmed höja måluppfyllelsen. Alla skolor ska genomgå utbildningen inom de närmaste två åren Kommunens Kvalitet i Korthet

13 Din kommuns effektivitet 17A. Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % Källa: Skolverket Nationella prov åk 6, genom-snittlig andel (sv, ma, en) % Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9., andel (%), Källa: Skolverket 1, 8, 6, 4, 2,, Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % 98,2 84,8 89,2 88,3 91,6 8,9 82,2 92, 99,3 84,1 82,8 86, 86,1 84,5 87,5 74,1 213: Bästa Kommuner: Danderyd 1% Laxå 1% Hammarö 99% Knivsta 99% Lomma 99% Nacka 99% Sotenäs 99% Kommentarer 213: -Prioritera utvecklingsområde - betyg och bedömning - Implementering av Lgr 11 olika delar - Stadieövergångar - överlämnande, strategier, analyser - Engelska - lärarlyftet - Sambedömning för likavärdig bedömning - Skolverkets satsning Matematiklyftet för alla matematiklärare i kommunen, Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn genomförs på alla skolor fr o m lå 214/2, deltagande i SKLs satsning på arbetsmetoder för att höja resultatet i matematik; SKL PISA 2, anställning av Förstelärare, 1, 9, 8, 7, 6, 9,5 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 99,3% 2. Oxelösund 99,1% 3. 98,2% 4. Nykvarn 97,6% 96,6 96,7 98,2 År 21 År 211 År 212 År 213 1, 9, 8, 7, 6, Kommentarer 213: - fokus fortbildningsinsatser - betyg och bedömning - fokus på Lokalpedagogiska planeringar - fokus Lgr 11 - förmågor. Formativ bedömning - Elevfokus på: Ansvar för eget lärande, självvärdering, reflektion. - IKT-verktyg i undervisningen - skyndsam ärendehantering i särskilda insatser Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % Linjär (Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %) Kommunens Kvalitet i Korthet

14 Din kommuns effektivitet 19. Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%), Källa: SKL:s elevundersökning Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, Källa: Skolverket och Dagens Samhälle Kostnad per betygspoäng grundskola Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng grundskola tkr 7 6 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Ödeshög 89% 2. Kalmar 88% 3. Mönsterås 88% 4. Vadstena 88% Kommentarer 213: -Fortsatt värdegrundsarbete. - Strävan efter gott klimat på skolan mellan elever och vuxna. - Stor elevdelaktighet i likabehandlingsråd. - Strävan om elevrådsdelaktighet i rektors ledningsgrupp. - Ökad fokus och strävan att involvera elever i utformningen av undervisningen i enlighet med Lgr 11 samt strävan efter att eleven ska äga sitt eget lärande. Här finns kopplingartill ex. Fronter som lärplattform, formativ bedömning och självvärderingstillfällen underläsåret. Entreprenöriellt lärande 7 6 Linjär (Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)) År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Lomma 255 kr 2. Danderyd 262 kr 3. Nykvarn 268 kr 4. Täby 272 kr Linjär (Kostnad per betygspoäng grundskola tkr) Kommunens Kvalitet i Korthet

15 Din kommuns effektivitet 21. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Källa: Skolverket 22. Hur effektiva är de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med andelen (kvoten) elever som ej fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år (inkl IV). Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 34,6 34,4 3,4 22,7 29,7 22,4 21,4 25,9 22,1 42,9 26,7 32,4 34,1 25,2 8,7 75, , 4, År 21 År 211 År 212 År Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Linjär (Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, %) 35, 3, 25, 2,, 1, 5,, 34,6 23,3 19,5 2, År 21 År 211 År 212 År , 3, 25, 2,, 1, 5,, Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet Linjär (Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet ) 213: Bästa Kommuner: Hammarö 91% Danderyd 9% Båstad 88% Kungsör 88% Piteå Töreboda 88% 88% 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 2. Hammarö 8,7 tkr 8,8 tkr 3. Habo 12,5 tkr 4. Lekeberg 5. Kungsör 12,7 tkr 13,1 tkr Kommunens Kvalitet i Korthet 213

16 Din kommuns effektivitet 24. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, kr/brukare o 25. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Äldreboende Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmå tt via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % År 21 År 211 År 212 År Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, tkr/brukare Linjär (Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare) År 21 År 211 År 212 År Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende %) 213: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Linköping 398 tkr 86% 2. Kungsör 43 tkr 3. Västerås 48 tkr 85% 4. Nybro 422 tkr 83% 5. Älvkarleby 423 tkr 9% Kommentarer 213: - Kunder kommer även fortsättningsvis att erbjudas ökad stimulans och aktivering utifrån individuellt behov, följer medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Trenden för nägot ökande, samtidigt som medelvärdet för landet ökat mer Kommunens Kvalitet i Korthet

17 Din kommuns effektivitet 27. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL 26 o 28. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Tusental Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Hemtjänst Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Linjär (Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %) 5 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Ödeshög 77 tkr 96% 2. Upplands-Bro 92 tkr 9% 3. Storuman 94 tkr 88% 4. Mjölby 97 tkr 86% Kommentarer 213: - har hållt samma kostnadsnivå under åren och ligger under snittet för landet samtidigt som trenden för medelvärdet är uppåtgående. 213: Bästa Kommuner: Nöjda kunder 1. Lekeberg 1% 2. Lessebo 99% 3. Robertsfors 99% Kommentarer 213: - Nöjda kunder genom att tillgodose kundernas individuella behov och önskemål. - Kostnaderna är svårtolkade. SKL har startat ett projekt för att få fram en analysmodell Kommunens Kvalitet i Korthet

18 Din kommuns effektivitet 3. Ungdomar 13-2 år som ett år efter avslutad utredning eller insats, ej behöver fortsatt stöd från socialtjänsten, (%) Källa: Egen uppgift Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % : Bästa Kommuner: 1. Aneby 2. Bengtsfors 1% 1% 3. Hedemora 1% 4. Kristinehamn 5. Älvdalen 1% 1% År 21 År 211 År 212 År Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Linjär (Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, %) Kommentarer 213: I dagsläget håller vi på att stärka vårt stöd på hemmaplan men familjebehandlare, ett led som förhoppningsvis kommer att minska andelen återaktualierade ungdomar i större utsträckning. Bristen på stöd på hemmaplan kan vara en förklaring till varför ungdomar återkommer till oss. Vi har vidare under inledningen av 214 inlett ett arbete med att informera och samverka närmare med skolorna i vilket förhoppningsvis leder till att ungdomar på ett bättre sätt kan få det stöd dom behöver för att må bättre och i förlängningen inte behöva återkomma till socialtjänsten. Vi arbetar vidare med att utveckla BBIC för att på så vis upptäcka barn/ungdomars behov av stöd och ha möjlighet att sätta in rätt stöd i rätt tid Kommunens Kvalitet i Korthet

19 Din kommun som samhällsutvecklare 31. Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, andel (%) Källa: SCB 1, 8, 6, 4, 2,, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % 79,5 78, 74,9 79,6 77,1 81,6 77,4 79,6 8,6 74,6 82,1 78,7 78,3 78,6 63,6 88, 4 Extra. Ökning/minskning av antalet förvärvsarbetare 16 år och äldre som tillkommit/försvunnit i kommunen jämfört med föregående året. Antal nya förvärvsarbetande per 1 invånare 16 år och äldre. Källa: SCB (RAMS) ,1 1 Antal förvärvsarbetande som tillkommit/försvunnit i kommunen mellan ? 4,4 2, ,2 13,9 3 4,4 -,9 1,3 4, ,7 78,1 77,8 79, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % Förändring : Bästa Kommuner: 1. Sorsele 24, pers. 2 Leksand 17,2 pers. 3. Malå 16,3 pers ,1 pers. 6 5 År 21 År 211 År 212 År Linjär (Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, %) 213: Bästa Kommuner: 1. Habo 88,% 2. Nykvarn 87,7 % 2. Knivsta 86,5 % 3. Vallentuna 86, % 4. Kungsbacka 85,8 % Kommunens Kvalitet i Korthet

20 Din kommun som samhällsutvecklare 33. Nyregistrerade företag, antal/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. 39. Nöjd Region Index - Helhet % Källa: SCB:s medborgarundersökning 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 5,6 Antal nya företag första halvåret, per 1 inv. 3,9 4, 5,8 5,3 5,9 3,8 5,3 4,1 5,6 7,1 4,1 4,2 5, 1,3 14, Nöjd Region Index - Helhet ,5 4,6 5,7 5,6 År 21 År 211 År 212 År Antal nya företag per 1 inv År 21 År 211 År 212 År 213 Nöjd Region Index - Helhet 213: Bästa Kommuner: 1. Strömstad 13, st 2. Danderyd 11,9 st 3. Härjedalen 1,3 st 4. Vaxholm 1, st Kommentarer 213: - Vi arbetar aktivt med kostnadsfri nystartsrådgivning i ett projekt som drivs mellan sju Dalakommuner, projekt W7. Detta har varit ett lyckosamt arbete och vi är övertygade om att det har en stimulerande effekt på näringslivet. Tjänsten kommer erbjudas via Näringslivskontoret även efter projektets slut. 213: Bästa Kommuner: Danderyd 77% Lomma 74% Lidköping 73% Kommentarer 213: - Resultatet är en sammanvägning av många olika frågor som visar att många medborgare tycker att är en bra plats att bo på. - Vi bjuder också in till nyföretagardagar där vi samlar alla nya två gånger per år. Vi får kvartalsvis statistik som vi dialogiserar med Almi, Arbetsförmedlingen och andra parter där vi diskuterar utvecklingen och förslag till insatser. Vi erbjuder företagsregister, branschforum och företagarskolor på regelbunden basis samt gör företagsbesök. -Alla dessa insatser är viktiga inslag i arbetet med att förstärka s företagande. är en bygd med mycket småföretagande Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

21 Din kommun som samhällsutvecklare 41 Extra. Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv Företagsklimat, enkät enligt Svenskt Näringsliv, ranking År År 211 År År 213 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Trosa 2. Habo 3. Gnosjö 4. Mönsterås Kommentarer 213: Genom konceptet Tillväxt och Tillsyn har s kommun tydligt visat att klimatet kring småföretagande i kommunen är något vi prioriterar högt. Tillväxt och Tillsyn har inneburit att kommunen står som förebild inom näringslivsutveckling enligt branschorganisationer såsom Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd, LRF, Visita med flera Kommunens Kvalitet i Korthet

22 Din kommun som samhällsutvecklare 35. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9,8 Sjukpenningtal 7,2 7,2 8, 8,3 8,1 8,5 7,9 8,7 9,1 9,9 9,5 7,7 8,5 4,4 13,4 32. Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 1. Källa: SCB. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,1 4,4 8,9 5,5 3,9 2,9 5,6 4,5 2,5 5,5 2, 1,4 2,8 4,,5 9,9 1 1 Sjukpenningtal 213: Bästa Kommuner: 1. Vellinge,5 % 2. Laxå,8 % 3. Lomma,8 % 4. Danderyd,9 % 5. Täby 1, % 5 9,8 8, 6,5 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Danderyd 4,4 dagar 2 Hylte 5,3 dagar 3. Hammarö 5,4 dagar 4. Lund 5,4 dagar Kommunens Kvalitet i Korthet

23 Din kommun som samhällsutvecklare 36. Hushållsavfall, återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, andel (%) Källa: Avfall Sverige 38. Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (%) Källa: Egen uppgift Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % 2 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Sölvesborg 65% 2. Allingsås 6% 3. Klippan 59% 4. Perstorp 59% Kommentarer 213: - ligger på samma nivå på materialåtervinningen. Däremot fortsätter mängderna till deponi att minska och är nu nere på 3 %. Deponi är längst ner i avfallstrappan som rangordnar de olika behandlingsformerna för avfall. Bl a har vi börjat sortera ut gips som tidigare lades på deponi. Gipset skickas iväg och blir så småningom nytt gips. - I den föreslagna avfallsplanen för finns det mål och åtgärder för att klättra i avfallstrappan genom att minska mängden avfall som går till energiåtervinning (idag 54 %) och istället öka materialåtervinningen. Bl a genom att minska mängderna förpackningar och tidningar som slängs i det brännbara kärlavfallet och istället se till att de lämnas till återvinning. 213: Bästa Kommuner: 1. Lund 49% 2. Södertälje 42% 3. Motala 38% 4. Trosa 38% Kommentarer 213: - högre än medelvärdet för landet. - arbetar aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel till minst 25% Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 212 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Framgångfaktorer eller tankar vid en analys

Framgångfaktorer eller tankar vid en analys Framgångfaktorer eller tankar vid en analys Glöm inte att lära av de som har de bästa resultaten. Hur gör dom? Hur har de kommit dit? 2014-01-16 Inledande reflektion Goda resultat håller i sig. Mindre

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer