Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Peter Sjöstrand Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 213 har 22 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Följande diagram jämför s Kommun med deltagande kommuner i Dalarna samt medel, min och max för landet. s utveckling senaste tre åren finns också med, samt landets bästa kommuner inom de olika måtten: Mörkgrönt= Mycket bra resultat Ljusgrönt = Över medelvärdet för landet Gult = Medelvärde Rött = Under medelvärdet för landet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

3 Din kommuns tillgänglighet 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Källa: Extern konsult 2. Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. (%), Källa: Extern konsult Tillgänglighet Epost, % Tillgänglighet Telefon, % Tillgänglighet Epost, % Linjär (Tillgänglighet Epost, %) Tillgänglighet Telefon, % Linjär (Tillgänglighet Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Kramfors 1%, Gnesta 98%, Kalmar 98% Köping 98% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. - Försöker att besvara e-post med enklare frågor omedelbart. - Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. - Hänvisningen kommer nu att utvecklas med uppgift om var men kan vända sig. Socialförvaltningen E-post har vi som rutin att besvara omedelbart om frågan är av enkel art. Annars skickar vi ett svar att vi ska undersöka frågan och återkomma snarast. I mailprogrammet lägger vi in frånvaro och när vi är åter i tjänst samt vart man kan vända sig istället. Ett e-postsvar kan se ut enligt följande: "Har denna dag mottagit din förfrågan. Du kan kontakta..(namn)... tel... säkrast kl... så får du den information du behöver. Du kan också be att få bli uppringd." Samhällsutvecklingsförvaltningen Vi jobbar aktivt vidare med en serviceinriktad attityd och korta svarstider gentemot våra kunder. Vår förhoppning är dock att man, trots att många av våra kompetenser är kopplade till ett fåtal individer, ska få kontakt och återkoppling från rätt handläggare inom angivna svarstider. Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. Kontaktuppgifter i vår e- post skall finnas hos samtliga användare. 213 Bästa Kommuner: Köping 74% Uddevalla 73% Gislaved 7% Håbo 7% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. -Förskolecheferna har mobiltelefoner som hänvisas under möten, tjänsteärenden etc. Om meddelande lämnats på telefonsvarare, ringer vi upp. - Förskoleavdelningarna har i de flesta fall bärbara telefoner, vissa använder sig av telefonsvarare. Socialförvaltningen Frågan om tillgänglighet är ofta uppe till diskussion. F n ser vi över på vilket sätt vi bäst kan serva medborgarna, genom fasta tider eller genom att svara i telefon hela dagen när inte besök/hembesök omöjliggör detta. - Mottagningstelefon för IFO:s barnenhet har införts. Till den skickar vi de samtal som bedöms behöva ha en dialog med någon omedelbart. Vi frågar alltid först om de kan återkomma nästa dag. När så inte är fallet ska den som har mottagningstelefonen bedöma vad som behöver göras. -IFO:s vuxenenhet får mail där de ombeds ringa upp. Via mail informeras handläggare om att någon vill bli uppringd. -Pågående diskussioner om tillgänglighet innefattande även biståndshandläggarnas telefontider. Uppdatering av lista över biståndshandläggarnas områden ska göras för en säkrare vidareslussning av inkommande samtal. Även tillgängligheten till biståndshandläggare utanför telefontiden måste lösas Samhällsutvecklingsförvaltningen All personal har mobiltelefonsom skall hänvisas under möten. Lämnas meddelande ringer vi upp. Då kompetenserna är kopplade till ett fåtal individer kan det under vissa perioder ta längre tid att nå rätt handläggare. Vi jobbar vidare för att skapa enkla och tydliga riktlinjer för ökad tillgänglighet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 3

4 Din kommuns tillgänglighet 3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, Källa: Extern konsult Bemötande Telefon, % Bemötande Telefon, % Linjär (Bemötande Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Allingsås 1% Aneby 1% Fagersta 1% Leksand 1% Malung-Sälen 1% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Enklare och enhetligt intryck på bemötande från BUF. - Vi ser det som en självklarhet att ha ett gott bemötande då det ofta är en del av det viktiga föräldrasamarbetet Socialförvaltningen - Vi ser det som mycket viktigt att ha ett gott bemötande i telefon. - Frågorna är ofta under diskussion och ständigt föremål för utveckling/förbättring. - Socialtjänsten har omfattande kundkontakter och måste alltid hålla frågor om tillgänglighet och bemötande aktuella. Samhällsutvecklingsförvaltningen - Ett korrekt och proffesionellt uppträdande mot våra kunder är av stor betydelse för hur förvaltningen uppfattas utåt. - Vi arbetar ständigt för att kontakter med förvaltningen skall upplevas positivt. Därmed inte sagt att kunden alltid får det svara hon/han vill ha. Förvaltningen har som policy att om vi inte har svaret alltid kunna hänvisa till någon som kan svara eller hjälpa dem vidare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 4

5 Din kommuns tillgänglighet 4. Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Källa: Egen uppgift Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, h/v Bästa Kommuner: Allingsås 12 timmar Örebro 12 timmar Sollentuna 98 timmar Upplands Väsby 96 timmar Kommentarer: - Badet i drivs av Grönklittsgruppen AB - Enligt vad Enåbadet/Grönklittsgruppen AB redovisar håller badet öppet utöver vardagar kl ca 2 tim/vecka på årsbasis. (Längre öppethållande sommartid) - Biblioteket finns i s kulturhus som också rymmer ett naturmuseum, konsthall, bildarkiv och hörsal med stort programutbud. Genom ett integrerat arbetssätt med kultur- och bibliotekspersonal har vi möjlighet att ha generösa öppettider Kommunens Kvalitet i Korthet 213 5

6 Din kommuns tillgänglighet 5. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, Källa: Egen uppgift 6. Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum Källa: Egen uppgift Plats på förskola på önskat datum, % Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar År 21 År 211 År 212 År Plats på förskola, % Linjär (Plats på förskola, %) År 21 År 211 År 212 År Väntetid förskola, daga r Linjär (Väntetid förskola, dagar) 213 Bästa Kommuner: 29 Kommuner med 1% Kommentarer 213: - Öppnat tillfälliga avdelningar/och eller förstärkt med personal på ordinarie avdelning. - Alltid focus på dialog och personliga kontakter i planeringen. 213 Bästa Kommuner: 27 Kommuner med dagar Kommentarer 213: - Har alltid dialog med vårdnadshavare för att kunna ge en inskolning med hög kvalitet. Erbjuder alltid plats inom föreskriven tid Kommunens Kvalitet i Korthet 213 6

7 Din kommuns tillgänglighet 7. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid särskilt boende, dagar Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid försörjningsstöd, dagar Väntetid särskilt boende, dagar Linjär (Väntetid särskilt boende, dagar) Väntetid försörj ningsstöd, daga r Linjär (Väntetid försörjningsstöd, dagar) År 21 År 211 År 212 År 213 År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Lessebo dagar Årjäng 1 dagar Värnersborg 5 dagar Höganäs 5 dagar Kommentarer 213: - Under 213 har alla som sökt erbjudits särskilt boende inom de 3 månader som är lagstadgat. - Behovet av boendeplatser ökar med stigande andel äldre i kommunen. - På korttidsenheten fanns under hela året ett stort antal personer som väntar på Säbo. Som mest fanns en kö på 21 personer till Särskilt boende (oktober). - När lägenheter blir lediga kan en fördröjning ske med flyttstäd, tapetsering och målning m.m. 213 Bästa Kommuner: Kinda dagar Skövde 1 dagar Habo 2 dagar Kommentarer 213: 213 års resultat avser första halvåret. Andra halvåret 213 är resultatet 8,3 dagar - Handläggarna i jobbar numera mer effektivt och flexibelt mot kund ärendena har legat öppna upp till 3 månader tidigare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 7

8 Trygghets-aspekter i din kommun 9. Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-1. Källa SCB:s medborgarundersökningar Nöjd Region Index - Trygghet Nöjd Region Index - Trygghet Linjär (Nöjd Region Index - Trygghet) År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Robertsfors 83 Överkalix 79 Ånge 78 Kommentarer 213: - s kommun ligger över medelvärdet. - Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar vidare för att vår kommun ska upplevas som ännu tryggare att leva, bo och verka i Kommunens Kvalitet i Korthet 213 8

9 Trygghets-aspekter i din kommun 1. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Egen uppgift Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Barn per årsarbetare i förskolan planerat, jämfört antal barn/personal (närvarande) Källa: Skolverket, Egen uppgift 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Barn i förskolan Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Barn/personal i förskola, planerad Barn/personal i förskola, närvarande År 21 År 211 År 212 År Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar Linjär (Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar) , 3,5 3,7 År 21 År 211 År 212 År Barn/personal i förskola, närvara nde Linjär (Barn/personal i förskola, närvarande) 213 Bästa Kommuner: Ydre 6 st Arjeplog 7 st Nynäshamn 7 st Södertälje 7 st Kommentarer 213: - En genomlysning av hemtjänsten har gjorts i slutet av 213 som kommer att medföra ännu bättre personalkontinuitet och planering mot kund 213 Bästa Kommuner: Arvidsjaur 4,1 st/3,6 st Pajala 4,3 st/3,5 st Jönköping 4,4 st/4,2 st Strömsund 4,4 st/3,6 st Kommentarer 213: - Antalet inskrivna barn per årsarbetare följer medelvärdet. - Värdet har ökat sedan 212, men minskat sedan 211. Detta beror på beräkningssystemet med volymtimmar som används i s kommun. Tendensen är att barnen vistas fler antal timmar i förskolan än tidigare, vilket ger färre antal barn per årsarbetare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 9

10 Din delaktighet och kommunens information 13. Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Källa: SKL 14. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng, Källa: Egen uppgift Webbinformation % av maxpoäng Delaktighetsindex % av maxpoäng År 21 År 211 År 212 År Webbinformation % av maxpoäng Linjär (Webbinformation % av maxpoäng) År 21 År 211 År 212 År Delaktighetsindex % av maxpoäng Linjär (Delaktighetsindex % av maxpoäng) 213: Bästa Kommuner: Uddevalla 95% Karlstad 94% Örebro 92% Eskilstuna 92% Nacka 92% 213: Bästa Kommuner: Piteå 77% Hallstahammar 75% Östersund 75% Kommentarer 213: - har succesivt ökat informationsindex för kommunens webbplats, i paritet med medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Kommunen arbetar ständigt med att förbättra möjligheten till delaktighet och insyn. uppvisar ett relativt högt värde Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

11 Din delaktighet och kommunens information. Nöjd inflytande index, andel (%) av maxpoäng, Källa: SCB Nöjd Inflytande Index - Helhet Nöjd Inflytande Index - Helhet År 21 År 211 År 212 År Linjär (Nöjd Inflytande Index - Helhet) 213: Bästa Kommuner: Trosa 56% Danderyd 53% Markaryd 52% Kommunens Kvalitet i Korthet

12 Din kommuns effektivitet 16. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, Källa: SCB 17B. Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%), Källa: Skolverket Tkr/barn förskola Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % År 21 År 211 År 212 År Tkr/barn förskola Linjär (Tkr/barn förskola) , År 21 År 211 År 212 År Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma ) % Linjär (Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) %) 213: Bästa Kommuner: Mellerud 84 tkr Falköping 95 tkr Klippan 97 tkr Kommentarer 213: - Vistelsetid per barn har ökat vilket medför färre antal barn på förskoleavdelningarna. - Hög andel högskoleutbildad personal. 213: Bästa Kommuner: Arjeplog 94% Trosa 92% Emmaboda 9% Knivsta 9% Vadstena 9% Kommentarer 213: - Svenska ändrad arbetsmetod på vissa skolor, ASL (att skriva sig till läsning), för att höja läs- och skrivförmågorna. - Matematik - matematiklyftet, statlig utbildning i matematik för att höja lärarnas kompetens och därmed höja måluppfyllelsen. Alla skolor ska genomgå utbildningen inom de närmaste två åren Kommunens Kvalitet i Korthet

13 Din kommuns effektivitet 17A. Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % Källa: Skolverket Nationella prov åk 6, genom-snittlig andel (sv, ma, en) % Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9., andel (%), Källa: Skolverket 1, 8, 6, 4, 2,, Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % 98,2 84,8 89,2 88,3 91,6 8,9 82,2 92, 99,3 84,1 82,8 86, 86,1 84,5 87,5 74,1 213: Bästa Kommuner: Danderyd 1% Laxå 1% Hammarö 99% Knivsta 99% Lomma 99% Nacka 99% Sotenäs 99% Kommentarer 213: -Prioritera utvecklingsområde - betyg och bedömning - Implementering av Lgr 11 olika delar - Stadieövergångar - överlämnande, strategier, analyser - Engelska - lärarlyftet - Sambedömning för likavärdig bedömning - Skolverkets satsning Matematiklyftet för alla matematiklärare i kommunen, Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn genomförs på alla skolor fr o m lå 214/2, deltagande i SKLs satsning på arbetsmetoder för att höja resultatet i matematik; SKL PISA 2, anställning av Förstelärare, 1, 9, 8, 7, 6, 9,5 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 99,3% 2. Oxelösund 99,1% 3. 98,2% 4. Nykvarn 97,6% 96,6 96,7 98,2 År 21 År 211 År 212 År 213 1, 9, 8, 7, 6, Kommentarer 213: - fokus fortbildningsinsatser - betyg och bedömning - fokus på Lokalpedagogiska planeringar - fokus Lgr 11 - förmågor. Formativ bedömning - Elevfokus på: Ansvar för eget lärande, självvärdering, reflektion. - IKT-verktyg i undervisningen - skyndsam ärendehantering i särskilda insatser Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % Linjär (Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %) Kommunens Kvalitet i Korthet

14 Din kommuns effektivitet 19. Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%), Källa: SKL:s elevundersökning Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, Källa: Skolverket och Dagens Samhälle Kostnad per betygspoäng grundskola Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng grundskola tkr 7 6 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Ödeshög 89% 2. Kalmar 88% 3. Mönsterås 88% 4. Vadstena 88% Kommentarer 213: -Fortsatt värdegrundsarbete. - Strävan efter gott klimat på skolan mellan elever och vuxna. - Stor elevdelaktighet i likabehandlingsråd. - Strävan om elevrådsdelaktighet i rektors ledningsgrupp. - Ökad fokus och strävan att involvera elever i utformningen av undervisningen i enlighet med Lgr 11 samt strävan efter att eleven ska äga sitt eget lärande. Här finns kopplingartill ex. Fronter som lärplattform, formativ bedömning och självvärderingstillfällen underläsåret. Entreprenöriellt lärande 7 6 Linjär (Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)) År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Lomma 255 kr 2. Danderyd 262 kr 3. Nykvarn 268 kr 4. Täby 272 kr Linjär (Kostnad per betygspoäng grundskola tkr) Kommunens Kvalitet i Korthet

15 Din kommuns effektivitet 21. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Källa: Skolverket 22. Hur effektiva är de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med andelen (kvoten) elever som ej fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år (inkl IV). Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 34,6 34,4 3,4 22,7 29,7 22,4 21,4 25,9 22,1 42,9 26,7 32,4 34,1 25,2 8,7 75, , 4, År 21 År 211 År 212 År Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Linjär (Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, %) 35, 3, 25, 2,, 1, 5,, 34,6 23,3 19,5 2, År 21 År 211 År 212 År , 3, 25, 2,, 1, 5,, Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet Linjär (Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet ) 213: Bästa Kommuner: Hammarö 91% Danderyd 9% Båstad 88% Kungsör 88% Piteå Töreboda 88% 88% 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 2. Hammarö 8,7 tkr 8,8 tkr 3. Habo 12,5 tkr 4. Lekeberg 5. Kungsör 12,7 tkr 13,1 tkr Kommunens Kvalitet i Korthet 213

16 Din kommuns effektivitet 24. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, kr/brukare o 25. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Äldreboende Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmå tt via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % År 21 År 211 År 212 År Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, tkr/brukare Linjär (Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare) År 21 År 211 År 212 År Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende %) 213: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Linköping 398 tkr 86% 2. Kungsör 43 tkr 3. Västerås 48 tkr 85% 4. Nybro 422 tkr 83% 5. Älvkarleby 423 tkr 9% Kommentarer 213: - Kunder kommer även fortsättningsvis att erbjudas ökad stimulans och aktivering utifrån individuellt behov, följer medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Trenden för nägot ökande, samtidigt som medelvärdet för landet ökat mer Kommunens Kvalitet i Korthet

17 Din kommuns effektivitet 27. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL 26 o 28. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Tusental Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Hemtjänst Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Linjär (Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %) 5 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Ödeshög 77 tkr 96% 2. Upplands-Bro 92 tkr 9% 3. Storuman 94 tkr 88% 4. Mjölby 97 tkr 86% Kommentarer 213: - har hållt samma kostnadsnivå under åren och ligger under snittet för landet samtidigt som trenden för medelvärdet är uppåtgående. 213: Bästa Kommuner: Nöjda kunder 1. Lekeberg 1% 2. Lessebo 99% 3. Robertsfors 99% Kommentarer 213: - Nöjda kunder genom att tillgodose kundernas individuella behov och önskemål. - Kostnaderna är svårtolkade. SKL har startat ett projekt för att få fram en analysmodell Kommunens Kvalitet i Korthet

18 Din kommuns effektivitet 3. Ungdomar 13-2 år som ett år efter avslutad utredning eller insats, ej behöver fortsatt stöd från socialtjänsten, (%) Källa: Egen uppgift Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % : Bästa Kommuner: 1. Aneby 2. Bengtsfors 1% 1% 3. Hedemora 1% 4. Kristinehamn 5. Älvdalen 1% 1% År 21 År 211 År 212 År Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Linjär (Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, %) Kommentarer 213: I dagsläget håller vi på att stärka vårt stöd på hemmaplan men familjebehandlare, ett led som förhoppningsvis kommer att minska andelen återaktualierade ungdomar i större utsträckning. Bristen på stöd på hemmaplan kan vara en förklaring till varför ungdomar återkommer till oss. Vi har vidare under inledningen av 214 inlett ett arbete med att informera och samverka närmare med skolorna i vilket förhoppningsvis leder till att ungdomar på ett bättre sätt kan få det stöd dom behöver för att må bättre och i förlängningen inte behöva återkomma till socialtjänsten. Vi arbetar vidare med att utveckla BBIC för att på så vis upptäcka barn/ungdomars behov av stöd och ha möjlighet att sätta in rätt stöd i rätt tid Kommunens Kvalitet i Korthet

19 Din kommun som samhällsutvecklare 31. Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, andel (%) Källa: SCB 1, 8, 6, 4, 2,, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % 79,5 78, 74,9 79,6 77,1 81,6 77,4 79,6 8,6 74,6 82,1 78,7 78,3 78,6 63,6 88, 4 Extra. Ökning/minskning av antalet förvärvsarbetare 16 år och äldre som tillkommit/försvunnit i kommunen jämfört med föregående året. Antal nya förvärvsarbetande per 1 invånare 16 år och äldre. Källa: SCB (RAMS) ,1 1 Antal förvärvsarbetande som tillkommit/försvunnit i kommunen mellan ? 4,4 2, ,2 13,9 3 4,4 -,9 1,3 4, ,7 78,1 77,8 79, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % Förändring : Bästa Kommuner: 1. Sorsele 24, pers. 2 Leksand 17,2 pers. 3. Malå 16,3 pers ,1 pers. 6 5 År 21 År 211 År 212 År Linjär (Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, %) 213: Bästa Kommuner: 1. Habo 88,% 2. Nykvarn 87,7 % 2. Knivsta 86,5 % 3. Vallentuna 86, % 4. Kungsbacka 85,8 % Kommunens Kvalitet i Korthet

20 Din kommun som samhällsutvecklare 33. Nyregistrerade företag, antal/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. 39. Nöjd Region Index - Helhet % Källa: SCB:s medborgarundersökning 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 5,6 Antal nya företag första halvåret, per 1 inv. 3,9 4, 5,8 5,3 5,9 3,8 5,3 4,1 5,6 7,1 4,1 4,2 5, 1,3 14, Nöjd Region Index - Helhet ,5 4,6 5,7 5,6 År 21 År 211 År 212 År Antal nya företag per 1 inv År 21 År 211 År 212 År 213 Nöjd Region Index - Helhet 213: Bästa Kommuner: 1. Strömstad 13, st 2. Danderyd 11,9 st 3. Härjedalen 1,3 st 4. Vaxholm 1, st Kommentarer 213: - Vi arbetar aktivt med kostnadsfri nystartsrådgivning i ett projekt som drivs mellan sju Dalakommuner, projekt W7. Detta har varit ett lyckosamt arbete och vi är övertygade om att det har en stimulerande effekt på näringslivet. Tjänsten kommer erbjudas via Näringslivskontoret även efter projektets slut. 213: Bästa Kommuner: Danderyd 77% Lomma 74% Lidköping 73% Kommentarer 213: - Resultatet är en sammanvägning av många olika frågor som visar att många medborgare tycker att är en bra plats att bo på. - Vi bjuder också in till nyföretagardagar där vi samlar alla nya två gånger per år. Vi får kvartalsvis statistik som vi dialogiserar med Almi, Arbetsförmedlingen och andra parter där vi diskuterar utvecklingen och förslag till insatser. Vi erbjuder företagsregister, branschforum och företagarskolor på regelbunden basis samt gör företagsbesök. -Alla dessa insatser är viktiga inslag i arbetet med att förstärka s företagande. är en bygd med mycket småföretagande Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

21 Din kommun som samhällsutvecklare 41 Extra. Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv Företagsklimat, enkät enligt Svenskt Näringsliv, ranking År År 211 År År 213 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Trosa 2. Habo 3. Gnosjö 4. Mönsterås Kommentarer 213: Genom konceptet Tillväxt och Tillsyn har s kommun tydligt visat att klimatet kring småföretagande i kommunen är något vi prioriterar högt. Tillväxt och Tillsyn har inneburit att kommunen står som förebild inom näringslivsutveckling enligt branschorganisationer såsom Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd, LRF, Visita med flera Kommunens Kvalitet i Korthet

22 Din kommun som samhällsutvecklare 35. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9,8 Sjukpenningtal 7,2 7,2 8, 8,3 8,1 8,5 7,9 8,7 9,1 9,9 9,5 7,7 8,5 4,4 13,4 32. Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 1. Källa: SCB. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,1 4,4 8,9 5,5 3,9 2,9 5,6 4,5 2,5 5,5 2, 1,4 2,8 4,,5 9,9 1 1 Sjukpenningtal 213: Bästa Kommuner: 1. Vellinge,5 % 2. Laxå,8 % 3. Lomma,8 % 4. Danderyd,9 % 5. Täby 1, % 5 9,8 8, 6,5 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Danderyd 4,4 dagar 2 Hylte 5,3 dagar 3. Hammarö 5,4 dagar 4. Lund 5,4 dagar Kommunens Kvalitet i Korthet

23 Din kommun som samhällsutvecklare 36. Hushållsavfall, återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, andel (%) Källa: Avfall Sverige 38. Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (%) Källa: Egen uppgift Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % 2 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Sölvesborg 65% 2. Allingsås 6% 3. Klippan 59% 4. Perstorp 59% Kommentarer 213: - ligger på samma nivå på materialåtervinningen. Däremot fortsätter mängderna till deponi att minska och är nu nere på 3 %. Deponi är längst ner i avfallstrappan som rangordnar de olika behandlingsformerna för avfall. Bl a har vi börjat sortera ut gips som tidigare lades på deponi. Gipset skickas iväg och blir så småningom nytt gips. - I den föreslagna avfallsplanen för finns det mål och åtgärder för att klättra i avfallstrappan genom att minska mängden avfall som går till energiåtervinning (idag 54 %) och istället öka materialåtervinningen. Bl a genom att minska mängderna förpackningar och tidningar som slängs i det brännbara kärlavfallet och istället se till att de lämnas till återvinning. 213: Bästa Kommuner: 1. Lund 49% 2. Södertälje 42% 3. Motala 38% 4. Trosa 38% Kommentarer 213: - högre än medelvärdet för landet. - arbetar aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel till minst 25% Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Framgångfaktorer eller tankar vid en analys

Framgångfaktorer eller tankar vid en analys Framgångfaktorer eller tankar vid en analys Glöm inte att lära av de som har de bästa resultaten. Hur gör dom? Hur har de kommit dit? 2015-01-09 Inledande reflektion Se resultaten som indikatorer. Dvs.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post LAHOLM Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer