Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Peter Sjöstrand Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Din kommuns tillgänglighet Trygghets-aspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

2 Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Under 213 har 22 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Följande diagram jämför s Kommun med deltagande kommuner i Dalarna samt medel, min och max för landet. s utveckling senaste tre åren finns också med, samt landets bästa kommuner inom de olika måtten: Mörkgrönt= Mycket bra resultat Ljusgrönt = Över medelvärdet för landet Gult = Medelvärde Rött = Under medelvärdet för landet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

3 Din kommuns tillgänglighet 1. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Källa: Extern konsult 2. Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. (%), Källa: Extern konsult Tillgänglighet Epost, % Tillgänglighet Telefon, % Tillgänglighet Epost, % Linjär (Tillgänglighet Epost, %) Tillgänglighet Telefon, % Linjär (Tillgänglighet Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Kramfors 1%, Gnesta 98%, Kalmar 98% Köping 98% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. - Försöker att besvara e-post med enklare frågor omedelbart. - Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. - Hänvisningen kommer nu att utvecklas med uppgift om var men kan vända sig. Socialförvaltningen E-post har vi som rutin att besvara omedelbart om frågan är av enkel art. Annars skickar vi ett svar att vi ska undersöka frågan och återkomma snarast. I mailprogrammet lägger vi in frånvaro och när vi är åter i tjänst samt vart man kan vända sig istället. Ett e-postsvar kan se ut enligt följande: "Har denna dag mottagit din förfrågan. Du kan kontakta..(namn)... tel... säkrast kl... så får du den information du behöver. Du kan också be att få bli uppringd." Samhällsutvecklingsförvaltningen Vi jobbar aktivt vidare med en serviceinriktad attityd och korta svarstider gentemot våra kunder. Vår förhoppning är dock att man, trots att många av våra kompetenser är kopplade till ett fåtal individer, ska få kontakt och återkoppling från rätt handläggare inom angivna svarstider. Vid ledighet skickas automatsvar med information om vilken dag personen är tillbaka. Kontaktuppgifter i vår e- post skall finnas hos samtliga användare. 213 Bästa Kommuner: Köping 74% Uddevalla 73% Gislaved 7% Håbo 7% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Implementera telefon och epostpolicy för enkla och tydliga riktlinjer. -Förskolecheferna har mobiltelefoner som hänvisas under möten, tjänsteärenden etc. Om meddelande lämnats på telefonsvarare, ringer vi upp. - Förskoleavdelningarna har i de flesta fall bärbara telefoner, vissa använder sig av telefonsvarare. Socialförvaltningen Frågan om tillgänglighet är ofta uppe till diskussion. F n ser vi över på vilket sätt vi bäst kan serva medborgarna, genom fasta tider eller genom att svara i telefon hela dagen när inte besök/hembesök omöjliggör detta. - Mottagningstelefon för IFO:s barnenhet har införts. Till den skickar vi de samtal som bedöms behöva ha en dialog med någon omedelbart. Vi frågar alltid först om de kan återkomma nästa dag. När så inte är fallet ska den som har mottagningstelefonen bedöma vad som behöver göras. -IFO:s vuxenenhet får mail där de ombeds ringa upp. Via mail informeras handläggare om att någon vill bli uppringd. -Pågående diskussioner om tillgänglighet innefattande även biståndshandläggarnas telefontider. Uppdatering av lista över biståndshandläggarnas områden ska göras för en säkrare vidareslussning av inkommande samtal. Även tillgängligheten till biståndshandläggare utanför telefontiden måste lösas Samhällsutvecklingsförvaltningen All personal har mobiltelefonsom skall hänvisas under möten. Lämnas meddelande ringer vi upp. Då kompetenserna är kopplade till ett fåtal individer kan det under vissa perioder ta längre tid att nå rätt handläggare. Vi jobbar vidare för att skapa enkla och tydliga riktlinjer för ökad tillgänglighet Kommunens Kvalitet i Korthet 213 3

4 Din kommuns tillgänglighet 3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, Källa: Extern konsult Bemötande Telefon, % Bemötande Telefon, % Linjär (Bemötande Telefon, %) 213 Bästa Kommuner: Allingsås 1% Aneby 1% Fagersta 1% Leksand 1% Malung-Sälen 1% Kommentarer 213: Barn och utbildningsförvaltningen - Enklare och enhetligt intryck på bemötande från BUF. - Vi ser det som en självklarhet att ha ett gott bemötande då det ofta är en del av det viktiga föräldrasamarbetet Socialförvaltningen - Vi ser det som mycket viktigt att ha ett gott bemötande i telefon. - Frågorna är ofta under diskussion och ständigt föremål för utveckling/förbättring. - Socialtjänsten har omfattande kundkontakter och måste alltid hålla frågor om tillgänglighet och bemötande aktuella. Samhällsutvecklingsförvaltningen - Ett korrekt och proffesionellt uppträdande mot våra kunder är av stor betydelse för hur förvaltningen uppfattas utåt. - Vi arbetar ständigt för att kontakter med förvaltningen skall upplevas positivt. Därmed inte sagt att kunden alltid får det svara hon/han vill ha. Förvaltningen har som policy att om vi inte har svaret alltid kunna hänvisa till någon som kan svara eller hjälpa dem vidare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 4

5 Din kommuns tillgänglighet 4. Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Källa: Egen uppgift Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, h/v Bästa Kommuner: Allingsås 12 timmar Örebro 12 timmar Sollentuna 98 timmar Upplands Väsby 96 timmar Kommentarer: - Badet i drivs av Grönklittsgruppen AB - Enligt vad Enåbadet/Grönklittsgruppen AB redovisar håller badet öppet utöver vardagar kl ca 2 tim/vecka på årsbasis. (Längre öppethållande sommartid) - Biblioteket finns i s kulturhus som också rymmer ett naturmuseum, konsthall, bildarkiv och hörsal med stort programutbud. Genom ett integrerat arbetssätt med kultur- och bibliotekspersonal har vi möjlighet att ha generösa öppettider Kommunens Kvalitet i Korthet 213 5

6 Din kommuns tillgänglighet 5. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, Källa: Egen uppgift 6. Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum Källa: Egen uppgift Plats på förskola på önskat datum, % Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar År 21 År 211 År 212 År Plats på förskola, % Linjär (Plats på förskola, %) År 21 År 211 År 212 År Väntetid förskola, daga r Linjär (Väntetid förskola, dagar) 213 Bästa Kommuner: 29 Kommuner med 1% Kommentarer 213: - Öppnat tillfälliga avdelningar/och eller förstärkt med personal på ordinarie avdelning. - Alltid focus på dialog och personliga kontakter i planeringen. 213 Bästa Kommuner: 27 Kommuner med dagar Kommentarer 213: - Har alltid dialog med vårdnadshavare för att kunna ge en inskolning med hög kvalitet. Erbjuder alltid plats inom föreskriven tid Kommunens Kvalitet i Korthet 213 6

7 Din kommuns tillgänglighet 7. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid särskilt boende, dagar Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Källa: Egen uppgift Väntetid försörjningsstöd, dagar Väntetid särskilt boende, dagar Linjär (Väntetid särskilt boende, dagar) Väntetid försörj ningsstöd, daga r Linjär (Väntetid försörjningsstöd, dagar) År 21 År 211 År 212 År 213 År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Lessebo dagar Årjäng 1 dagar Värnersborg 5 dagar Höganäs 5 dagar Kommentarer 213: - Under 213 har alla som sökt erbjudits särskilt boende inom de 3 månader som är lagstadgat. - Behovet av boendeplatser ökar med stigande andel äldre i kommunen. - På korttidsenheten fanns under hela året ett stort antal personer som väntar på Säbo. Som mest fanns en kö på 21 personer till Särskilt boende (oktober). - När lägenheter blir lediga kan en fördröjning ske med flyttstäd, tapetsering och målning m.m. 213 Bästa Kommuner: Kinda dagar Skövde 1 dagar Habo 2 dagar Kommentarer 213: 213 års resultat avser första halvåret. Andra halvåret 213 är resultatet 8,3 dagar - Handläggarna i jobbar numera mer effektivt och flexibelt mot kund ärendena har legat öppna upp till 3 månader tidigare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 7

8 Trygghets-aspekter i din kommun 9. Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-1. Källa SCB:s medborgarundersökningar Nöjd Region Index - Trygghet Nöjd Region Index - Trygghet Linjär (Nöjd Region Index - Trygghet) År 21 År 211 År 212 År Bästa Kommuner: Robertsfors 83 Överkalix 79 Ånge 78 Kommentarer 213: - s kommun ligger över medelvärdet. - Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar vidare för att vår kommun ska upplevas som ännu tryggare att leva, bo och verka i Kommunens Kvalitet i Korthet 213 8

9 Trygghets-aspekter i din kommun 1. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Källa: Egen uppgift Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Barn per årsarbetare i förskolan planerat, jämfört antal barn/personal (närvarande) Källa: Skolverket, Egen uppgift 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Barn i förskolan Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Barn/personal i förskola, planerad Barn/personal i förskola, närvarande År 21 År 211 År 212 År Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar Linjär (Personal-kontinuitet hemtjänst, antal olika på 14 dagar) , 3,5 3,7 År 21 År 211 År 212 År Barn/personal i förskola, närvara nde Linjär (Barn/personal i förskola, närvarande) 213 Bästa Kommuner: Ydre 6 st Arjeplog 7 st Nynäshamn 7 st Södertälje 7 st Kommentarer 213: - En genomlysning av hemtjänsten har gjorts i slutet av 213 som kommer att medföra ännu bättre personalkontinuitet och planering mot kund 213 Bästa Kommuner: Arvidsjaur 4,1 st/3,6 st Pajala 4,3 st/3,5 st Jönköping 4,4 st/4,2 st Strömsund 4,4 st/3,6 st Kommentarer 213: - Antalet inskrivna barn per årsarbetare följer medelvärdet. - Värdet har ökat sedan 212, men minskat sedan 211. Detta beror på beräkningssystemet med volymtimmar som används i s kommun. Tendensen är att barnen vistas fler antal timmar i förskolan än tidigare, vilket ger färre antal barn per årsarbetare Kommunens Kvalitet i Korthet 213 9

10 Din delaktighet och kommunens information 13. Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Källa: SKL 14. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng, Källa: Egen uppgift Webbinformation % av maxpoäng Delaktighetsindex % av maxpoäng År 21 År 211 År 212 År Webbinformation % av maxpoäng Linjär (Webbinformation % av maxpoäng) År 21 År 211 År 212 År Delaktighetsindex % av maxpoäng Linjär (Delaktighetsindex % av maxpoäng) 213: Bästa Kommuner: Uddevalla 95% Karlstad 94% Örebro 92% Eskilstuna 92% Nacka 92% 213: Bästa Kommuner: Piteå 77% Hallstahammar 75% Östersund 75% Kommentarer 213: - har succesivt ökat informationsindex för kommunens webbplats, i paritet med medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Kommunen arbetar ständigt med att förbättra möjligheten till delaktighet och insyn. uppvisar ett relativt högt värde Kommunens Kvalitet i Korthet 213 1

11 Din delaktighet och kommunens information. Nöjd inflytande index, andel (%) av maxpoäng, Källa: SCB Nöjd Inflytande Index - Helhet Nöjd Inflytande Index - Helhet År 21 År 211 År 212 År Linjär (Nöjd Inflytande Index - Helhet) 213: Bästa Kommuner: Trosa 56% Danderyd 53% Markaryd 52% Kommunens Kvalitet i Korthet

12 Din kommuns effektivitet 16. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn, Källa: SCB 17B. Elever som uppnått kravnivån för ämnesproven för svenska och matematik i åk 3, genomsnittlig andel (%), Källa: Skolverket Tkr/barn förskola Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % År 21 År 211 År 212 År Tkr/barn förskola Linjär (Tkr/barn förskola) , År 21 År 211 År 212 År Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma ) % Linjär (Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) %) 213: Bästa Kommuner: Mellerud 84 tkr Falköping 95 tkr Klippan 97 tkr Kommentarer 213: - Vistelsetid per barn har ökat vilket medför färre antal barn på förskoleavdelningarna. - Hög andel högskoleutbildad personal. 213: Bästa Kommuner: Arjeplog 94% Trosa 92% Emmaboda 9% Knivsta 9% Vadstena 9% Kommentarer 213: - Svenska ändrad arbetsmetod på vissa skolor, ASL (att skriva sig till läsning), för att höja läs- och skrivförmågorna. - Matematik - matematiklyftet, statlig utbildning i matematik för att höja lärarnas kompetens och därmed höja måluppfyllelsen. Alla skolor ska genomgå utbildningen inom de närmaste två åren Kommunens Kvalitet i Korthet

13 Din kommuns effektivitet 17A. Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % Källa: Skolverket Nationella prov åk 6, genom-snittlig andel (sv, ma, en) % Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9., andel (%), Källa: Skolverket 1, 8, 6, 4, 2,, Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % 98,2 84,8 89,2 88,3 91,6 8,9 82,2 92, 99,3 84,1 82,8 86, 86,1 84,5 87,5 74,1 213: Bästa Kommuner: Danderyd 1% Laxå 1% Hammarö 99% Knivsta 99% Lomma 99% Nacka 99% Sotenäs 99% Kommentarer 213: -Prioritera utvecklingsområde - betyg och bedömning - Implementering av Lgr 11 olika delar - Stadieövergångar - överlämnande, strategier, analyser - Engelska - lärarlyftet - Sambedömning för likavärdig bedömning - Skolverkets satsning Matematiklyftet för alla matematiklärare i kommunen, Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn genomförs på alla skolor fr o m lå 214/2, deltagande i SKLs satsning på arbetsmetoder för att höja resultatet i matematik; SKL PISA 2, anställning av Förstelärare, 1, 9, 8, 7, 6, 9,5 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 99,3% 2. Oxelösund 99,1% 3. 98,2% 4. Nykvarn 97,6% 96,6 96,7 98,2 År 21 År 211 År 212 År 213 1, 9, 8, 7, 6, Kommentarer 213: - fokus fortbildningsinsatser - betyg och bedömning - fokus på Lokalpedagogiska planeringar - fokus Lgr 11 - förmågor. Formativ bedömning - Elevfokus på: Ansvar för eget lärande, självvärdering, reflektion. - IKT-verktyg i undervisningen - skyndsam ärendehantering i särskilda insatser Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % Linjär (Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %) Kommunens Kvalitet i Korthet

14 Din kommuns effektivitet 19. Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%), Källa: SKL:s elevundersökning Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, Källa: Skolverket och Dagens Samhälle Kostnad per betygspoäng grundskola Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) Kostnad per betygspoäng grundskola tkr 7 6 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Ödeshög 89% 2. Kalmar 88% 3. Mönsterås 88% 4. Vadstena 88% Kommentarer 213: -Fortsatt värdegrundsarbete. - Strävan efter gott klimat på skolan mellan elever och vuxna. - Stor elevdelaktighet i likabehandlingsråd. - Strävan om elevrådsdelaktighet i rektors ledningsgrupp. - Ökad fokus och strävan att involvera elever i utformningen av undervisningen i enlighet med Lgr 11 samt strävan efter att eleven ska äga sitt eget lärande. Här finns kopplingartill ex. Fronter som lärplattform, formativ bedömning och självvärderingstillfällen underläsåret. Entreprenöriellt lärande 7 6 Linjär (Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%)) År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Lomma 255 kr 2. Danderyd 262 kr 3. Nykvarn 268 kr 4. Täby 272 kr Linjär (Kostnad per betygspoäng grundskola tkr) Kommunens Kvalitet i Korthet

15 Din kommuns effektivitet 21. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, totalt, andel (%) Källa: Skolverket 22. Hur effektiva är de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av. Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med andelen (kvoten) elever som ej fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år (inkl IV). Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 34,6 34,4 3,4 22,7 29,7 22,4 21,4 25,9 22,1 42,9 26,7 32,4 34,1 25,2 8,7 75, , 4, År 21 År 211 År 212 År Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % Linjär (Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, %) 35, 3, 25, 2,, 1, 5,, 34,6 23,3 19,5 2, År 21 År 211 År 212 År , 3, 25, 2,, 1, 5,, Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet Linjär (Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet ) 213: Bästa Kommuner: Hammarö 91% Danderyd 9% Båstad 88% Kungsör 88% Piteå Töreboda 88% 88% 213: Bästa Kommuner: 1. Danderyd 2. Hammarö 8,7 tkr 8,8 tkr 3. Habo 12,5 tkr 4. Lekeberg 5. Kungsör 12,7 tkr 13,1 tkr Kommunens Kvalitet i Korthet 213

16 Din kommuns effektivitet 24. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, kr/brukare o 25. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Äldreboende Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmå tt via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % År 21 År 211 År 212 År Kostnad särskilt boende äldre-omsorg, tkr/brukare Linjär (Kostnad särskilt boende äldreomsorg, tkr/brukare) År 21 År 211 År 212 År Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskila boende %) 213: Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Linköping 398 tkr 86% 2. Kungsör 43 tkr 3. Västerås 48 tkr 85% 4. Nybro 422 tkr 83% 5. Älvkarleby 423 tkr 9% Kommentarer 213: - Kunder kommer även fortsättningsvis att erbjudas ökad stimulans och aktivering utifrån individuellt behov, följer medelvärdet för landet Kommentarer 213: - Trenden för nägot ökande, samtidigt som medelvärdet för landet ökat mer Kommunens Kvalitet i Korthet

17 Din kommuns effektivitet 27. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Källa: SCB, SKL 26 o 28. Serviceutbud och Nöjd Kund Index, hemtjänst (äldreomsorg) - helhet Källa: Egen uppgift/socialstyrelsen Tusental Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Hemtjänst Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Säter Vansbro Älvdalen Medelvärde Min Max Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Linjär (Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare) Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Linjär (Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst %) 5 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: Kostnader Nöjda kunder 1. Ödeshög 77 tkr 96% 2. Upplands-Bro 92 tkr 9% 3. Storuman 94 tkr 88% 4. Mjölby 97 tkr 86% Kommentarer 213: - har hållt samma kostnadsnivå under åren och ligger under snittet för landet samtidigt som trenden för medelvärdet är uppåtgående. 213: Bästa Kommuner: Nöjda kunder 1. Lekeberg 1% 2. Lessebo 99% 3. Robertsfors 99% Kommentarer 213: - Nöjda kunder genom att tillgodose kundernas individuella behov och önskemål. - Kostnaderna är svårtolkade. SKL har startat ett projekt för att få fram en analysmodell Kommunens Kvalitet i Korthet

18 Din kommuns effektivitet 3. Ungdomar 13-2 år som ett år efter avslutad utredning eller insats, ej behöver fortsatt stöd från socialtjänsten, (%) Källa: Egen uppgift Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % : Bästa Kommuner: 1. Aneby 2. Bengtsfors 1% 1% 3. Hedemora 1% 4. Kristinehamn 5. Älvdalen 1% 1% År 21 År 211 År 212 År Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Linjär (Ej åter-aktualiserade ungdomar ett år efter insats, %) Kommentarer 213: I dagsläget håller vi på att stärka vårt stöd på hemmaplan men familjebehandlare, ett led som förhoppningsvis kommer att minska andelen återaktualierade ungdomar i större utsträckning. Bristen på stöd på hemmaplan kan vara en förklaring till varför ungdomar återkommer till oss. Vi har vidare under inledningen av 214 inlett ett arbete med att informera och samverka närmare med skolorna i vilket förhoppningsvis leder till att ungdomar på ett bättre sätt kan få det stöd dom behöver för att må bättre och i förlängningen inte behöva återkomma till socialtjänsten. Vi arbetar vidare med att utveckla BBIC för att på så vis upptäcka barn/ungdomars behov av stöd och ha möjlighet att sätta in rätt stöd i rätt tid Kommunens Kvalitet i Korthet

19 Din kommun som samhällsutvecklare 31. Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, andel (%) Källa: SCB 1, 8, 6, 4, 2,, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % 79,5 78, 74,9 79,6 77,1 81,6 77,4 79,6 8,6 74,6 82,1 78,7 78,3 78,6 63,6 88, 4 Extra. Ökning/minskning av antalet förvärvsarbetare 16 år och äldre som tillkommit/försvunnit i kommunen jämfört med föregående året. Antal nya förvärvsarbetande per 1 invånare 16 år och äldre. Källa: SCB (RAMS) ,1 1 Antal förvärvsarbetande som tillkommit/försvunnit i kommunen mellan ? 4,4 2, ,2 13,9 3 4,4 -,9 1,3 4, ,7 78,1 77,8 79, Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, % Förändring : Bästa Kommuner: 1. Sorsele 24, pers. 2 Leksand 17,2 pers. 3. Malå 16,3 pers ,1 pers. 6 5 År 21 År 211 År 212 År Linjär (Förvärvsarbetande invånare 2-64 år, %) 213: Bästa Kommuner: 1. Habo 88,% 2. Nykvarn 87,7 % 2. Knivsta 86,5 % 3. Vallentuna 86, % 4. Kungsbacka 85,8 % Kommunens Kvalitet i Korthet

20 Din kommun som samhällsutvecklare 33. Nyregistrerade företag, antal/1 invånare Källa: Nyföretagarcentr. 39. Nöjd Region Index - Helhet % Källa: SCB:s medborgarundersökning 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 5,6 Antal nya företag första halvåret, per 1 inv. 3,9 4, 5,8 5,3 5,9 3,8 5,3 4,1 5,6 7,1 4,1 4,2 5, 1,3 14, Nöjd Region Index - Helhet ,5 4,6 5,7 5,6 År 21 År 211 År 212 År Antal nya företag per 1 inv År 21 År 211 År 212 År 213 Nöjd Region Index - Helhet 213: Bästa Kommuner: 1. Strömstad 13, st 2. Danderyd 11,9 st 3. Härjedalen 1,3 st 4. Vaxholm 1, st Kommentarer 213: - Vi arbetar aktivt med kostnadsfri nystartsrådgivning i ett projekt som drivs mellan sju Dalakommuner, projekt W7. Detta har varit ett lyckosamt arbete och vi är övertygade om att det har en stimulerande effekt på näringslivet. Tjänsten kommer erbjudas via Näringslivskontoret även efter projektets slut. 213: Bästa Kommuner: Danderyd 77% Lomma 74% Lidköping 73% Kommentarer 213: - Resultatet är en sammanvägning av många olika frågor som visar att många medborgare tycker att är en bra plats att bo på. - Vi bjuder också in till nyföretagardagar där vi samlar alla nya två gånger per år. Vi får kvartalsvis statistik som vi dialogiserar med Almi, Arbetsförmedlingen och andra parter där vi diskuterar utvecklingen och förslag till insatser. Vi erbjuder företagsregister, branschforum och företagarskolor på regelbunden basis samt gör företagsbesök. -Alla dessa insatser är viktiga inslag i arbetet med att förstärka s företagande. är en bygd med mycket småföretagande Kommunens Kvalitet i Korthet 213 2

21 Din kommun som samhällsutvecklare 41 Extra. Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat. Källa: Svenskt Näringsliv Företagsklimat, enkät enligt Svenskt Näringsliv, ranking År År 211 År År 213 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Trosa 2. Habo 3. Gnosjö 4. Mönsterås Kommentarer 213: Genom konceptet Tillväxt och Tillsyn har s kommun tydligt visat att klimatet kring småföretagande i kommunen är något vi prioriterar högt. Tillväxt och Tillsyn har inneburit att kommunen står som förebild inom näringslivsutveckling enligt branschorganisationer såsom Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd, LRF, Visita med flera Kommunens Kvalitet i Korthet

22 Din kommun som samhällsutvecklare 35. Antal utbetalda dagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9,8 Sjukpenningtal 7,2 7,2 8, 8,3 8,1 8,5 7,9 8,7 9,1 9,9 9,5 7,7 8,5 4,4 13,4 32. Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 1. Källa: SCB. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,1 4,4 8,9 5,5 3,9 2,9 5,6 4,5 2,5 5,5 2, 1,4 2,8 4,,5 9,9 1 1 Sjukpenningtal 213: Bästa Kommuner: 1. Vellinge,5 % 2. Laxå,8 % 3. Lomma,8 % 4. Danderyd,9 % 5. Täby 1, % 5 9,8 8, 6,5 År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Danderyd 4,4 dagar 2 Hylte 5,3 dagar 3. Hammarö 5,4 dagar 4. Lund 5,4 dagar Kommunens Kvalitet i Korthet

23 Din kommun som samhällsutvecklare 36. Hushållsavfall, återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, andel (%) Källa: Avfall Sverige 38. Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (%) Källa: Egen uppgift Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % Återvunnet material av hushållsavfall, % Ekologiska livsmedel % 2 År 21 År 211 År 212 År År 21 År 211 År 212 År : Bästa Kommuner: 1. Sölvesborg 65% 2. Allingsås 6% 3. Klippan 59% 4. Perstorp 59% Kommentarer 213: - ligger på samma nivå på materialåtervinningen. Däremot fortsätter mängderna till deponi att minska och är nu nere på 3 %. Deponi är längst ner i avfallstrappan som rangordnar de olika behandlingsformerna för avfall. Bl a har vi börjat sortera ut gips som tidigare lades på deponi. Gipset skickas iväg och blir så småningom nytt gips. - I den föreslagna avfallsplanen för finns det mål och åtgärder för att klättra i avfallstrappan genom att minska mängden avfall som går till energiåtervinning (idag 54 %) och istället öka materialåtervinningen. Bl a genom att minska mängderna förpackningar och tidningar som slängs i det brännbara kärlavfallet och istället se till att de lämnas till återvinning. 213: Bästa Kommuner: 1. Lund 49% 2. Södertälje 42% 3. Motala 38% 4. Trosa 38% Kommentarer 213: - högre än medelvärdet för landet. - arbetar aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel till minst 25% Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Trygga famnar är inte utbytbara

Trygga famnar är inte utbytbara Trygga famnar är inte utbytbara GE YRKESUTBILDADE BARNSKÖTARE FASTA JOBB I FÖRSKOLAN Trygga famnar är inte utbytbara Ge yrkesutbildade barnskötare fasta jobb i förskolan Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013

RAPPORT. Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN. Januari 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ KOMMUN Januari 2013 Almekärrsvägen 11 443 39 LERUM Tel. 031 40 30 90 Fax 0302-184 75 www.profitel.se / info@profitel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Presentation

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk.

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk. Årsredovisning 2014 Hylte kommun Gislaveds kommun Falkenbergs kommun Landeryd Å26 Nyby ± Kinnared Långaryd Drängsered Brännögård HALLAND Å15 0 Torup Rydöbruk Hyltebruk SMÅLAND Unnaryd Å26 Fröslida Ljungby

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer