Till Dig som nybliven förälder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Dig som nybliven förälder..."

Transkript

1 Till Dig som nybliven förälder... Att vänta barn är för de allra flesta en spännande upplevelse med mycket glädje och stora förväntningar, av och till blandat med oro. Vanligtvis räknar man inte med att det väntade barnet har någon missbildning eller handikapp. När ett barn föds med läpp- käk- gomspalt (LKG) är det därför oftast en chock för föräldrarna. Många föräldrar har kanske aldrig hört talas om läpp- käk- gomspalt, ännu mindre sett ett barn med spalt. Det är emellertid en vanlig och välkänd missbildning som beskrivits redan i antiken. I äldre tider användes beteckningen harmynta om dessa barn. Ordet härstammar från den tid då det var vanligt med vidskepelse och skrock. Man trodde att gravida kvinnor kunde få barn med läpp- käk- gomspalt efter att ha sett eller blivit skrämda av en hare. I andra kulturer fanns andra föreställningar om hur spalten bildats. Orsaken till uppkomsten av läpp- käk- gomspalter är fortfarande inte fullständigt känd. -1-

2 Denna broschyr har utformats för Dig som har ett barn med någon typ av läpp- käk- gomspalt, för att ge information om missbildningen och dess behandling, och förhoppningsvis för att ge Dig svar på åtminstone en del frågor. Vi är många specialister inom olika områden som Du kommer att möta vid behandlingen av Ditt barn. För Göteborgs Läpp- Käk- Gomspaltsteam Docent Jan Lilja GÖTEBORGS TEAM -2-

3 Innehållsförteckning Sidan Vad är en läpp- käk- gomspalt?... 5 Vilka barn får läpp- käk- gomspalt?... Varför har barnet fått denna missbildning?... Allmän skötsel - Matning... Hur kommer behandlingen att ske?... Kirurgi Läppspalt (Spalt i enbart läppen) Läpp- käkspalt (Spalt i läppen och tandvallen) Gomspalt (Spalt i enbart gommen) Enkelsidig läpp- käk- gomspalt (Spalt i läppen, käken och gommen) Dubbelsidig läpp- käk- gomspalt (Spalter i läppen, käken och gommen) Forts

4 Sidan Kirurgiskt behandlingsschema Hörsel och öron Tal Tänder LKG-föreningen Kvalitetskontroll I behandlingsteamet ingår

5 Vad är en läpp- käk- gomspalt (LKG)? Vanlig missbildning Fosterutveckling vecka 4-12 Behandlingen omfattar operationer, käk- och tandreglering samt talträning Läpp- käk- gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden. Behandlingen har successivt förbättrats och nu står ett helt behandlingsteam till förfogande för barn med läpp- käk- gomspalt. Läppar, käkar och gom anläggs hos fostret under graviditetens andra och tredje månad. De bildas av delar som successivt växer samman. Ibland kan en ofullständig slutning ske och en spalt bildas. Denna kan uppstå inom olika delar av ansiktet, men den vanligaste lokalisationen är läppen, tandvallen (käken) och gommen. Ibland blir spalten total genom alla dessa strukturer; ibland blir endast delar av läppen eller gommen påverkade. Vidare kan spalten vara enkel- eller dubbelsidig. LKG-spalter kan således förekomma i många olika former. För varje typ av spaltmissbildning finns väl utvecklade operationsmetoder. De flesta innebär ett flerstegsförfarande, d v s man opererar barnet vid mer än ett tillfälle. Mellan de olika operationsstegen förekommer ibland även annan behandling såsom käk- och tandreglering samt talträning. -5-

6 Vilka barn får läpp-käk-gomspalt? Alla föräldrar kan få ett barn med spalt och man har ingen möjlighet att förutsäga vilka barn som kommer att födas med denna missbildning. Däremot vet man att ett barn av 500 föds med spalt. föräldrar, som själva har spaltmissbildningar, oftare än andra får barn med läpp- käk- gomspalt. för föräldrar som fått ett spaltbarn, är risken att nästa barn också skall få spalt något ökad, men fortfarande ganska liten. Varför har barnet fått denna missbildning? Orsaken är ej helt klarlagd Man kan inte förklara uppkomsten av läpp- käkgomspalt med säkerhet, annat än att det finns ärftliga faktorer som vi inte känner i detalj. Ärftligheten följer inte några enkla regler. Anlagen kan ibland vara dolda och nedärvda under flera generationer utan att missbildningen uppträder. För att en spalt skall uppstå måste arvet troligen samverka med andra faktorer, men dessa är oftast svåra att säkert påvisa. -6-

7 Allmän skötsel Sug- och sväljförmåga vid LKG Matning av barn med läpp- käk- gomspalt bör ske på det sätt som fungerar bäst och med samma sorts mat som andra barn får. Barnet har som alla andra barn sug- och sväljreflexer, men kan på grund av spalten ha svårare att på egen hand börja suga på vanligt sätt. Om barnet har en läpp- käkspalt kan det gå bra att amma. I vissa fall fungerar amningen även om babyn har en liten, bakre gomspalt, d v s om endast en liten del av den mjuka gommen är kluven. I övriga fall går det oftast bäst att mata med nappflaska. Barnets tidiga sugande lägger grunden för munrörelsernas fortsatta utveckling. Barn med LKG kan behöva extra hjälp för att komma igång att suga och utveckla ett normalt sug- och sväljmönster. Barnet får gärna använda tröstnapp. Stimulans av sug- och sväljrörelser stimulerar utvecklingen av munrörelser -7-

8 Matning med mjuk nappflaska fungerar oftast bäst Flasknappens utformning är viktig. I syfte att efterlikna bröstets funktion vid amning rekommenderas en bredbasig napp med fem till sex små hål. Det är lättast att börja med en mjuk flaska för att då kunna trycka lätt på den i takt med barnets sugrörelser, varvid maten portioneras in i munnen. Med hjälp av en bröstpump kan modersmjölken utnyttjas. Matningen underlättas om man håller barnet ganska upprätt för att undvika att mjölk hamnar i näsan. Nappens breda bas trycks mot barnets läppar/tandvall och riktas lite snett nedåt. Vid dubbelsidig spalt får nappen placeras i medellinjen och vid enkelsidig spalt något snett in från spaltsidan mot icke-spaltsidan inne i munnen. Matningen tar i allmänhet längre tid än vanligt. När nappen har använts länge blir den mycket stor. Det är därför viktigt att ha många nappar i bruk samtidigt och byta ut dem successivt. Efter maten skall man försiktigt göra rent i näsan, där en del mat gärna fastnar. Det gör man lättast med vatten och öronpinnar. Vid matningsproblem kan rådgivning ges av hemortens logoped eller av logopeden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel

9 Hur kommer behandlingen att ske? Plastikkirurgiska kliniken informerar om behandlingsgången Barnet kommer genom barnläkarens försorg att remitteras till en plastikkirurgisk klinik, där man har stor erfarenhet av många liknande patienter. Varje barn behandlas individuellt beroende på vilken typ av spalt som föreligger. Patienter med spalt i enbart läppen eller gommen får komma på en poliklinisk konsultation, där man informerar om missbildningen och dess behandling. Barn med totala spalter kommer oftast under andra till tredje levnadsveckan till plastikkirurgiska kliniken, där de får vara på vårdavdelningen under en dag. Då sker en allmän undersökning och föräldrarna informeras om barnets skötsel och om behandlingsgången. Man gör också besök hos tandläkare som kommer att informera om framtida åtgärder. Denne gör i vissa fall ett första käkavtryck för att värdera spaltens komplexitet. Vid denna första kontakt med plastikkirurgen samordnas ibland även ett besök hos logoped, som ger råd om matning och informerar om den fortsatta uppföljningen -9-

10 Partiell läppspalt Enkelsidig total läpp- käk- gomspalt Gomspalt Dubbelsidig total läpp- käk- gomspalt -10-

11 Kirurgi Den kirurgiska behandlingsgången vid de olika spalttyperna Operationerna sker i flera steg och skiljer sig något åt beroende på vilken typ av spalt det rör sig om. 1. LÄPPSPALT (Spalt enbart i läppen) Hos patienter med läppspalter utföres definitiv slutning av läppen, d.v.s läpp- näsvingeplastik, vid 3-6 månaders ålder. Patienterna följes därefter regelbundet. Eventuell korrigerande operation sker vid 5 års ålder, före skolstarten eller senare, och beslutas vid någon av de regelbunda kontroller som sker upp till vuxen ålder. -11-

12 Läpp- näsvingeplastik Resultat vid 3 års ålder -12-

13 Definitiv slutning av läppen göres med en läpp- näsvingeplastik Bentransplantation till spalten i tandvallen Ev ytterligare korrigeringar kan göras i sena tonåren 2. LÄPP- KÄKSPALT (Spalt i läppen och tandvallen) Hos patienter med läpp- käkspalter utföres definitiv slutning av läppen, dvs läpp-näsvingeplastik, vid 3-6 månaders ålder. Patienterna följes därefter upp regelbundet och eventuell korrigerande operation sker vid 5 års ålder, före skolstarten. Vid 8-9 års ålder utför man en bentransplantation. Bentransplantatet tages från underbenet och överföres till den kvarvarande spalten i tandvallen. Bentransplantationen utförs därför att om det saknas ben kan den lilla permanenta framtanden eller hörntanden inte växa ner till sin plats, som egentligen är i spaltområdet. Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering. Bentransplantatet tages från underbenet genom att huden öppnas, en liten lucka knackas upp ur benbarken, varefter benmärg gröpes ur. Luckan och huden stänges sedan och kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Patienterna kommer därefter på regelbundna kontroller upp till vuxen ålder. Vid dessa tillfällen diskuteras resultatet av tidigare utförd kirurgi och man planerar eventuella sekundära korrektioner, som patienten nu själv kan vara med och ta ställning till. -13-

14 Läpp- näsvingeplastik Resultat vid 3 års ålder -14-

15 Bentransplantation till tandvallen Resultat vid 10 års ålder -15-

16 Barn med läpp- käkspalt Samma barn vid 15 års ålder -16-

17 3. GOMSPALT (Spalt enbart i gommen) Gomplastik av mjuka gommen Restspaltsslutning av spalten i hårda gommen göres i en separat operation Talförbättrande operation utföres ibland, oftast en s k svalglambå Hos patienter med gomspalter opereras den mjuka gommen vid 5 6 månaders ålder, ibland även hårda gommen samtidigt. Hos barn med bred spalt som involverar även den hårda gommen kommer det att efter operationen kvarstå en spalt i den främre hårda gommen. Den kvarstående spalten i hårda gommen kommer emellertid successivt att bli allt mindre och oftast kvarstår vid 3 års ålder endast en obetydlig springa, som då kan slutas med en mindre operation. TALFÖRBÄTTRANDE OPERATION Utöver de nämnda operationerna kan man ibland, p g a problem med talet, få göra en förlängning av gommen med hjälp av en s k svalglambå. Den utföres i så fall oftast innan skolstarten. -17-

18 Slutning av mjuka gommen Restspaltslutning -18-

19 4. Enkelsidig LÄPP- KÄK- GOMSPALT (spalt i läppen, käken och gommen) Gomplastik av mjuka gommen och definitiv slutning av läppen med läpp- näsvingeplastik göres vid ett operationstillfälle Restspaltsslutning av spalten i hårda gommen göres i en separat operation Vid enkelsidiga totala spalter utföres slutning av läppen vid 3 månaders ålder. Den mjuka gommen sluts vid 5-6 månaders ålder. Det kommer efter gomoperationen att kvarstå en spalt i den främre hårda gommen. Att man inte opererar även där beror på att tillväxtundersökningar, som utföres kontinuerligt på barnen med läpp- käk- gomspalt, har visat att operationer i hårda gommen hindrar normal tillväxt av överkäken. Detta kan resultera i underbett i vuxen ålder. Den kvarstående spalten i hårda gommen kommer emellertid successivt att bli allt mindre och oftast kvarstår efter en tid endast en obetydlig springa, som då kan slutas med en mindre operation. Hos patienter med total enkelsidig spalt sluter man den kvarstående öppningen i hårda gommen vid 1-1,5 års ålder. -19-

20 Läpp- näsvingeplastik Resultat vid 3 års ålder -20-

21 Slutning av mjuka gommen Resultat vid 3 års ålder -21-

22 Restspaltsslutning -22-

23 Bentransplantation till spalten i tandvallen Talförbättrande operation utföres ibland, oftast en s k svalglambå Ev ytterligare korrigeringar kan göras i sena tonåren Den sista planerade operationen för patienter med enkelsidig genomgående läpp- käk- gomspalt äger rum vid 8-9 års ålder, då man utför en bentransplantation. Bentransplantatet tages från underbenet och överföres till den kvarvarande spalten i tandvallen. Bentransplantationen utförs därför att om det saknas ben kan den lilla permanenta framtanden eller hörntanden inte växa ner till sin plats, som egentligen är i spaltområdet. Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering. Bentransplantatet tages från underbenet genom att huden öppnas, en liten lucka knackas upp ur benbarken varefter benmärg gröpes ur. Luckan och huden stänges sedan och kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. TALFÖRBÄTTRANDE OPERATION Utöver de nämnda operationerna kan man ibland, p g a problem med talet, få göra en förlängning av gommen med hjälp av en s k svalglambå och den utföres i så fall oftast före skolstarten. Efter bentransplantationen är den planerade plastikkirurgiska behandlingen färdig. Patienterna kommer dock för uppföljning och kontroller vid 10, 13, 16 och 19 års ålder. Man diskuterar vid dessa tillfällen resultatet av tidigare utförd kirurgi och planerar eventuella sekundära korrektioner, som patienten nu själv kan vara med och ta ställning till. -23-

24 Bentransplantation till tandvallen Resultat vid 9 resp 16 års ålder -24-

25 Läppadaptationen är en första slutning av läppen Gomplastik 5. Dubbelsidig LÄPP- KÄK- GOMSPALT (Spalter i läppen, käken och gommen) Vid totala dubbelsidiga spalter sker den första operationen då barnen är 2-3 månader gamla. De skall då väga minst 4 kg och naturligtvis vara helt friska utan förkylning. Den första operationen syftar till att sluta läppen, s k läppadaptation. Man syr därvid ihop läppen utan försök till finjustering av symmetrin. Även näsan korrigeras i viss mån vid detta tillfälle.vid dubbelsidiga spalter kan det hända att läppslutningen måste ske vid två tillfällen. Först ena sidan och sedan den andra. Ibland måste man före operationen använda ett elastiskt drag (premaxillan), för att hålla tillbaka mellankäken som kan stå mycket långt fram och hindra läppoperationen. Nästa operation är gomplastiken, som görs vid ca 6 mån ålder. Man sluter vid detta tillfälle endast mjuka gommen. Det kommer således efter operationen att kvarstå en spalt i den främre hårda gommen. Att man inte opererar även där beror på att tillväxtundersökningar, som utföres kontinuerligt på barn med läpp- käkgomspalt, har visat att operationer i hårda gommen hindrar normal tillväxt av överkäken. Detta kan resultera i underbett i vuxen ålder. Den kvarstående spalten i hårda gommen kommer emellertid successivt att bli allt mindre och oftast kvarstår vid 3 års ålder endast en obetydlig springa. -25-

26 OPERATION 1 Läppadaptation dubbelspalt vid 2 månaders ålder (Gomoperation utföres vid 6 månaders ålder) -26-

27 Slutning av mjuka gommen Resultat vid 3 års ålder -27-

28 Restspaltsslutning -28-

29 Restspaltslutning Läpp- näsvingeplastik Då patienten är 2-3 år kommer den kvarstående spalten i hårda gommen endast att synas som en obetydlig springa och denna kan då slutas med en eller två mindre operationer. Hos patienter med totala dubbelsidiga läpp- käkgomspalter utföres korrigering av läppen och näsan, så att detta blir symmetriskt och i balans, vid 1 års ålder. Man försöker då att normalisera läpp och näsa så mycket som möjligt. Näsöppningarna tillåts ofta vara något vidare än normalt. Detta beror på att man i framtiden vill ha möjlighet att korrigera näsan till exakt symmetri och det är svårt om näsöppningarna är för små. För att understödja näsans symmetriska tillväxt under de tidiga barnaåren insättes ibland en s k näspropp redan en vecka efter läpp- näsoperationen. Omedelbart efter operationen i läppen är ärret ofta rött och man känner en hård bula i operationsområdet. Man ser en uppdragning av det läppröda. Detta beror på utvecklingen av ärrvävnad som successivt kommer att normaliseras. Det kan dock dröja ett till två år innan läppen mjuknat och man kan se det slutliga resultatet. -29-

30 OPERATION 2 vid 1 års ålder -30-

31 Bentransplantation till spalterna i tandvallen Ytterligare korrigeringar kan göras i tonåren Talförbättrande operation utföres ibland, oftast en s k svalglambå De sista planerade operationerna för patienter med dubbelsidig genomgående läpp- käk- gomspalt äger rum vid 8-9 års ålder, då man utför en bentransplantation från underbenet till de kvarvarande spalterna i tandvallen. Först på ena sidan och 3 månader senare på den andra. Bentransplantationen utförs därför att om det saknas ben kan den lilla permanenta framtanden eller hörntanden inte växa ner till sin plats, som egentligen är i spaltområdet. Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering. Bentransplantatet tages från underbenet genom att huden öppnas, en liten lucka knackas upp ur benbarken varefter benmärg gröpes ur. Luckan och huden stänges sedan och kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Efter det att den planerade plastikkirurgiska behandlingen är färdig kommer patienterna för uppföljning och kontroller vid 10, 13, 16 och 19 års ålder. Man diskuterar vid dessa tillfällen resultatet av tidigare utförd kirurgi och planerar eventuella sekundära korrektioner, som patienten nu själv kan vara med och ta ställning till. TALFÖRBÄTTRANDE OPERATION Utöver de nämnda operationerna kan man ibland, p g a problem med talet, få göra en förlängning av gommen med hjälp av en s k svalglambå. Den utföres i så fall oftast före skolstarten. -31-

32 Bentransplantation till tandvallen göres en sida i taget Resultat vid 10 års ålder -32-

33 K irurgisk behandling av patienter med Läpp- Käk- Gomspalt Spalttyp Information Operation 1 Operation 2 Operation 3 Operation 4 Operation 5 Operation 6 L LÄPP LK LÄPP/KÄK Inom 1 månad Polikliniskt besök Inom 1 månad Polikliniskt besök 4-6 mån Läpp-näsvingeplastik 4-6 mån 7-9 år Läpp- näsvingeplastik Ev. Bentransplantation G GOM Inom 1 månad Polikliniskt besök 5-6 mån Bakre gomplastik 18 mån Ev. slutning av restspalten LKG LÄPP/KÄK/GOM ENKELSIDIG LKG H V LÄPP/KÄK/GOM DUBBELSIDIG 1-3 v Info Vårdavdelning 1-3 v Info Vårdavdelning 6 mån Bakre gomspalt Läpp- näsvingeplastik 6 mån Bakre gomplastik + läppslutning 18 mån Slutning av restspalt 1 år Läppnäsvingeplastik 7-9 år Bentransplantation 18 mån Slutning av restspalt 7-9 år Bentransplantation 7-9 år Bentransplantation -33-

34 Hörsel och öron Hörseln är viktig för taloch språkutvecklingen och bör testas tidigt och regelbundet Barn med gomspalt löper stor risk att få öronproblem Öronkatarr kan uppkomma om örontrumpeten inte fungerar normalt Behandling med plaströr Hörseln är viktig för alla barns tal- och språkutveckling. Barn med läpp- käk- gomspalt löper stor risk att få öronproblem och måste tidigt få hörseln testad, så att åtgärder omgående kan vidtagas om hörseln är nedsatt. Hos barn med läpp- käk- gomspalt medför den kluvna gommen ofta att örontrumpetens funktion störs. Örontrumpeten går mellan svalget och mellanörat och den reglerar trycket i mellanörat. Är detta normalt står trumhinnan i rätt läge och hörseln är normal. Om inte örontrumpeten fungerar normalt kan en s k öronkatarr uppkomma. Då uppstår ett undertryck i mellanörat och vätska bildas. Vanligen kan vätskan ses bakom trumhinnan, som är indragen, och med en enkel metod kan även undertrycket mätas. Öronkatarren ger nedsatt hörsel av varierande grad. Den är vanlig hos barn med läpp- käk- gomspalt men kan också förekomma hos barn utan spalter. Ofta går öronkatarren över av sig själv men ibland ges näsdroppar som behandling. Om öronkatarren kvarstår länge måste man sticka hål på trumhinnan, så att vätska kan sugas ut och trycket normaliseras. Ibland räcker inte heller denna åtgärd utan trumhinnan måste hållas öppen en längre tid. Då läggs ett plaströr in, som ibland får sitta kvar många månader. Denna behandling måste göras under narkos. -34-

35 Hörselnedsättning p g a öronkatarr kan vara svårupptäckt Hörselnedsättning p g a inneröre- mellanöreskada Det är inte alltid lätt att märka en hörselnedsättning av den typ som öronkatarr ger. Ofta har barnen varken ont eller några andra besvär. Men eftersom hörselnedsättning kan påverka språk- och talutvecklingen ogynnsamt och öronkatarr är särskilt vanligt bland barn med spalt, bör en öronläkare regelbundet kontrollera öron och hörsel under uppväxttiden, även om barnet ej har några symptom. Öronproblemen förbättras mestadels efter gomoperation och med ökande ålder. Vissa barn med LKG har en hörselskada p g a att innerörat och/eller mellanörat kan vara missbildat. Detta bör undersökas så tidigt som möjligt med olika typer av hörselprov. Ibland behövs även en undersökning med datoriserad skiktröntgen (datortomografi - CT). Om en hörselnedsättning p g a inneröre- mellanöreskada upptäcks, så kan denna behandlas med olika typer av hörhjälpmedel eller operation. -35-

36 Om örontrumpeten täpps till bildas vätska i mellanörat. Vätskan försvinner efter insättning av plaströr. -36-

37 Tal Logopeden ger tidig information om matning, munmotorik och tal Hemortslogopeden följer upp tal- och språkutvecklingen regelbundet under uppväxten Inspelning och bedömning av talet och gommens funktion görs av logoped vid regionsjukhuset vid flera tillfällen i samband med kontroller hos plastikkirurg och/eller tandläkare Hemortens logoped besöker barnet på BB och ger en första information om matning och om den fortsatta uppföljningen. Familjen får därefter ytterligare information av logopeden om: matning och om munmotorisk utveckling tal- och språkutveckling och om hur en läpp- käkgomspalt kan påverka talet Samtliga barn med en spalt som omfattar gommen kallas vid 12 månaders ålder till logoped i LKG-teamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för information och bedömning av jollerutvecklingen. Samtliga barn med läpp- käk- gomspalt kontrolleras också fortsättningsvis hos logoped i LKG-teamet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessa kontroller sker i samband med operation eller kontrollbesök hos plastikkirurg eller tandläkare. Logopeden spelar in och bedömer talet och funktionen i gommen. Ibland behöver man göra en förlängning av gommen p g a problem med talet. En sådan operation, en s k svalglambåplastik, föregås alltid av en noggrann utredning av funktionen i gommen och svalget som görs av logoped, röntgentandläkare och foniater. -37-

38 P B T D K G Normal ljudbildning P B T D K G Ändrad ljudbildning hos patient med LKG -38-

39 Tänder Egentlig tandreglering startar vid 7-8 års ålder. Ett behandlingsuppehåll görs därefter till års ålder då slutlig tandreglering utföres Vid beskrivningen av den kirurgiska behandlingen nämndes att tandläkaren värderar käk- och bettutvecklingen från patientens tidiga barnaår. Den egentliga tandregleringen startar oftast först i 7-8 års åldern, då bettet justeras före bentransplantationen. Därefter blir det i regel ett uppehåll tills alla permanenta tänder kommit fram (12-14 år). Då får så gott som samtliga patienter med läpp- käk- gomspalt en tandreglering med fastsittande tandställning. Hos en del patienter saknas en tand i spaltregionen. Den saknade tanden kan i vissa fall ersättas med implantat vid års ålder. -39-

40 Slutlig tandreglering görs då alla permanenta tänder kommit fram -40-

41 -41- LKGföreningen... Kvalitetskontroll är en nationell intresseorganisation för personer med läpp- käk- gomspalt, föräldrar till barn med LKG, andra anhöriga samt övriga intresserade. Föreningen försöker följa upp utvecklingen inom LKG-vård och behandling genom att anordna olika tematräffar för medlemmarna. Information kommer också medlemmarna till del genom föreningens tidning Spalten. LKG-föreningen strävar efter att det skall finnas en kontakt-förälder på varje BB-avdelning. En kontaktförälders främsta uppgift är att informera och stödja nyblivna föräldrar till barn med LKG utifrån sina egna erfarenheter. Aktuella namn på kontaktföräldrar och kontaktperson till LKG-föreningen kan finnas på BB-avdelningarna och skall finnas på vårdavdelningen på Plastikkirurgiska Kliniken Samtliga spaltcentra i Sverige deltager i en gemensam kvalitetskontroll, Nationellt Kvalitetsregister för Läpp- Käk- Gomspaltsbehandling. Man registrerar samtliga barn med läpp- käk- gommissbildning som genomgår kirurgisk och annan behandling vid spaltenheterna vid regionssjukhusen i Sverige. Behandlingens kvalitet utvärderas med avseende på omedelbara operationsresultat, sena komplikationer, växt av mellanansikte, bett- och talutveckling. Avpersonifierade data samlas i ett centralt register.

42 I behandlingsteamet ingår... Jan Lilja; Anna Elander Catharina Hagberg; Sara Rizell Anette Lohmander; Christina Persson; Christina Havstam; Rose-Marie Elfström Hans Dotevall Radi Jönsson Plastikkirurgi Käkortopedi Logopedi Foniatri Öron/Hörsel Vid förfrågan kring information om operationsplanering och tidsbeställning kontakta patientkoordinator Elisabet Tillander tel tisd/onsd torsd För övriga frågor kontakta LKG-koordinator Ulla-Maria Fernandez tel tisd 9-14, övriga dagar finns telefonsvarare. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Plastikkirurgiska kliniken Gröna stråket GÖTEBORG Telefon Telefax GÖTEBORGS TEAM -42-

43 GÖTEBORGS TEAM

Till Dig som nybliven förälder...

Till Dig som nybliven förälder... Till Dig som nybliven förälder... Att vänta barn är för de allra flesta en spännande upplevelse med mycket glädje och stora förväntningar, av och till blandat med oro. Vanligtvis räknar man inte med att

Läs mer

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden.

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden. Kunskapssökning Maria Andersson M6 Dalslands folkhögskola 1997 Innehållsförteckning Inledning...2 Vad är en läpp-käk-gomspalt...3 Varför har barnet fått denna missbildning?...3 Allmän skötsel...3 Allmän

Läs mer

Läpp- käk- gomspaltteamet, Norrlands universitetssjukhus Maj 2007. Till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt

Läpp- käk- gomspaltteamet, Norrlands universitetssjukhus Maj 2007. Till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt Läpp- käk- gomspaltteamet, Norrlands universitetssjukhus Maj 2007 Till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt LKG-teamet vid Norrlands universitetssjukhus: Kontaktperson/Koordinator

Läs mer

Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå. Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt

Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå. Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå 2014 Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käk- och gomspalt 1 LKG-teamet vid Norrlands universitetssjukhus: Kontaktperson/Koordinator

Läs mer

www.akademiska.se Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt

www.akademiska.se Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt www.akademiska.se Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt Välkommen till Uppsala Örebro LKG-team Denna broschyr har utformats för Dig/Er som har ett barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). Vi vet att många

Läs mer

Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käkoch gomspalt. Norrlands universitetssjukhus Umeå

Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käkoch gomspalt. Norrlands universitetssjukhus Umeå 2016 Information till dig som är nybliven förälder till ett barn med läpp- käkoch gomspalt Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå 1 LKG-teamet vid Norrlands universitetssjukhus: Kontaktperson/Koordinator

Läs mer

Barn med dubbelsidig läppkäk-gomspalt. föräldrainformation Patientinformation från käkortopeden, käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Barn med dubbelsidig läppkäk-gomspalt. föräldrainformation Patientinformation från käkortopeden, käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Barn med dubbelsidig läppkäk-gomspalt en föräldrainformation Patientinformation från käkortopeden, käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Barn med dubbelsidig läpp-käk-gomspalt en föräldrainformation

Läs mer

BARN MED ENKELSIDIG LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation

BARN MED ENKELSIDIG LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation BARN MED ENKELSIDIG LÄPP-KÄK-GOMSPALT Hur påverkas barnet av spalten Utseende Vid en enkelsidig spalt kan barnets utseende kring näsa och mun vara kraftigt påverkat. Läppmuskeln är delad och spaltsidans

Läs mer

Grattis till din baby!

Grattis till din baby! Grattis till din baby! Information till dig som är förälder till ett barn med spalt. Att vänta barn är för de flesta en alldeles fantastisk upplevelse med mycket glädje och förväntningar. Vanligtvis kan

Läs mer

Barn med gomspalt en föräldrainformation

Barn med gomspalt en föräldrainformation Barn med gomspalt en föräldrainformation Patientinformation från käkortopeden, käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Barn med gomspalt en föräldrainformation Hur påverkas barnet av spalten? En

Läs mer

BARN MED LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation

BARN MED LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation BARN MED LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation Vi vill med denna broschyr ge svar på en del av de frågor du som förälder ställer dig, när du fått ett barn med läpp-käk-gomspalt. Du finner säkert inte

Läs mer

Läpp- käk- och gomspalt Vårdprogram norra sjukvårdsregionen

Läpp- käk- och gomspalt Vårdprogram norra sjukvårdsregionen NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS 2014 901 85 UMEÅ Läpp- käk- och gomspalt Vårdprogram norra sjukvårdsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS LKG-TEAM 4 KONSULTVERKSAMHET

Läs mer

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr

LÄPP- KÄK- GOMSPALT - en tonårsbroschyr Foto: David Marcusson LÄPP- KÄK- GOMSPALT Tonårstiden är för många en turbulent period i livet och kan upplevas som extra påfrestande om man har LKG. Ditt intresse riktas alltmer utanför familjen. Kompisar

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

FÖRÄLDRARINFORMATION LÄPP-KÄK- OCH GOMSPALT

FÖRÄLDRARINFORMATION LÄPP-KÄK- OCH GOMSPALT FÖRÄLDRARINFORMATION LÄPP-KÄK- OCH GOMSPALT Välkommen till Uppsala-Örebro LKG-team Denna broschyr har utformats för att ge information till er som har ett barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). Vi vet att det

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala

Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala Föräldrainformation Skallmissbildningar och kraniofaciala syndrom Kraniofacialt centrum Akademiska sjukhuset i uppsala Denna broschyr har utformats för dig som har ett barn med skallmissbildning. Vi vet

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Riktlinjer för behandling av läpp- och gomspalter

Riktlinjer för behandling av läpp- och gomspalter Duodecim 2010;126:1286-1294 ÖVERBLICK Jorma Rautio, Mirja Somer, Merja Pettay, Tuomas Klockars, Ulla Elfving-Little, Elina Hölttä och Arja Heliövaara Riktlinjer för behandling av läpp- och gomspalter Varje

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT

BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT BRÖSTFÖRMINSKNING BRÖSTLYFT Vad är ett bröstförminskning och bröstlyft? Kvinnor som söker för bröstförminskning har ofta stora besvär från rygg och axlar, medan kvinnor som söker för bröstlyft mer lider

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss?

Vad är en bröstförstoring? Vad händer hos oss? BRÖSTFÖRSTORING Vad är en bröstförstoring? Bröstförstoring är det mest efterfrågade plastikkirurgiska ingreppet. Många kvinnor upplever att deras bröst förlorar i spänst, volym och fasthet med åren. En

Läs mer

Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika

Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika Det här är en berättelse om våra tre barn. De är alla adopterade från Kina och de har alla tre total enkelsidig LKG. Nu finns det säkert de som ställer

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION SKALLMISSBILDNINGAR OCH KRANIOFACIALA SYNDROM

FÖRÄLDRAINFORMATION SKALLMISSBILDNINGAR OCH KRANIOFACIALA SYNDROM FÖRÄLDRAINFORMATION SKALLMISSBILDNINGAR OCH KRANIOFACIALA SYNDROM KRANIOFACIALT CENTRUM AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA Denna broschyr har utformats för dig som har ett barn med skallmissbildning. Vi vet

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

En kartläggning av utvecklingen av läpp-, käk- och gomspalt-vården i Sverige främst under senare hälften av 1900-talet

En kartläggning av utvecklingen av läpp-, käk- och gomspalt-vården i Sverige främst under senare hälften av 1900-talet Institutionen för Nervsystem och Rörelseorgan Logopedprogrammet, 160 p Vårterminen 2007 ISNR LIU-INR/SLP-D--07/008--SE En kartläggning av utvecklingen av läpp-, käk- och gomspalt-vården i Sverige främst

Läs mer

Vad är fettsugning? Vad händer hos oss?

Vad är fettsugning? Vad händer hos oss? FETTSUGNING Vad är fettsugning? En fettsugning görs för att få kroppens konturer mer proportionerliga. Vissa fettanhopningar påverkas lite av kost och motion och det är i dessa fall som fettsugning är

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Vad är estetisk läppkirurgi? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är estetisk läppkirurgi? Vad händer hos oss? Operationen LÄPPKIRURGI Vad är estetisk läppkirurgi? Vid åldrande försämras hudens elasticitet och läpparna ändrar utseende på olika sätt. Huden runt munnen får en sämre spänst och det uppkommer rynkor. En effekt

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen ÖGONLOCKSPLASTIK Vad är ögonlocksplastik? Estetisk kirurgi för att åstadkomma ett yngre och piggare utseende kring ögonen är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen, som utförs på medelålders

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Möbius syndrom. Synonym: Möbius sekvens

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Möbius syndrom. Synonym: Möbius sekvens 5-- Synonym: Möbius sekvens Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Möbius syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Mun-H-Center. Munmotoriska aspekter - Down syndrom. Munnen och DS. Leder till: Varannan person med sällsynt diagnos har orofacial dysfunktion

Mun-H-Center. Munmotoriska aspekter - Down syndrom. Munnen och DS. Leder till: Varannan person med sällsynt diagnos har orofacial dysfunktion Mun-H-Center Munmotoriska aspekter - Down syndrom Oralmotorisk behandling och sällsynta diagnoser med fokus på aktuell forskning och evidens Nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser

Läs mer

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Förebyggande av graviditet och exponering av foster Patientvägledning Isotretinoin Actavis (isotretinoin) 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Isotretinoin Patientvägledning Syftet med broschyren Den

Läs mer

Vad är ett ansiktslyft? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ett ansiktslyft? Vad händer hos oss? Operationen ANSIKTSLYFT Vad är ett ansiktslyft? Huden mister med tiden sin elasticitet och spänst och det uppstår rynkor och påsar. Förändringarna beror på både arvsanlag och yttre faktorer som rökning, alkohol,

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär

Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär Klinefelter syndrom -9-9 Orofacial funktion hos personer med Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och

Läs mer

Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär

Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär -6- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Grav tal- och språkstörning Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer

Fettsugning Utförlig information

Fettsugning Utförlig information Fettsugning Utförlig information Om du funderar på en fettsugning kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Nu finns bättre behandling av läpp käk gomspalt

Nu finns bättre behandling av läpp käk gomspalt Nu finns bättre behandling av läpp käk gomspalt En ny behandlingsrutin har införts för patienter med läpp käk gomspalt, där man behåller positiva delar av tidigare behandling, men inför förändringar som

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB.

PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB. PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB. ALLA ÅTGÄRDER, STYCKEPRIS FÖR OLIKA BVEHANDLINGAR OMFATTAR 180 STYCKEN. EN PRISLISTA MED SÅ MÅNGA OLIKA MOMENT KAN BLI VÄL ATT TA SIG IGENOM. AV DET SKÄLET HAR OLIKA "SPECIALBEHANDLINGAR"

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Barn med avvikande tal- och språkutveckling

Barn med avvikande tal- och språkutveckling Förtroendemannagruppen oktober 2005 1 Hörsel- och öronsjukdomar Barn med avvikande tal- och språkutveckling Bakgrund Barn med avvikande tal- och språkutveckling är en heterogen grupp, som har det gemensamt

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Landstinget Västmanland sept 2009 Länshandboken Barnhälsovården

Landstinget Västmanland sept 2009 Länshandboken Barnhälsovården HÖRSEL Allmänt Det är viktigt att upptäcka hörselskador så tidigt som möjligt. Redan under barnets första levnadsår är det en förutsättning för bästa möjliga samspel mellan barn och vårdare att barnet

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Vad orsakar håravfall? Varför hårtransplantation? Vad händer hos oss? Operationen

Vad orsakar håravfall? Varför hårtransplantation? Vad händer hos oss? Operationen HÅRTRANSPLANTATION Vad orsakar håravfall? Håravfall kan ha många olika orsaker, men allra vanligast är genetiskt arv, hormoner och ålder. Vid genetiskt håravfall (sk androgen alopecia) kan man börja tappa

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Incontinentia pigmenti Rapport från frågeformulär

Incontinentia pigmenti Rapport från frågeformulär Incontinentia pigmenti -9-9 Orofacial funktion hos personer med Incontinentia pigmenti Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär

Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär Angelmans syndrom -- Orofacial funktion hos personer med Angelmans syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre

Läs mer

Bukplastik Utförlig information

Bukplastik Utförlig information Bukplastik Utförlig information Om du funderar på en bukplastik kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Osteogenesis imperfecta

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Osteogenesis imperfecta 5-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Osteogenesis imperfecta Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos

Läs mer

Cystinos Rapport från frågeformulär

Cystinos Rapport från frågeformulär Cystinos -9-9 Orofacial funktion hos personer med Cystinos Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre kända handikappgrupper,

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen NÄSPLASTIK Vad är näsplastik? Näsplastik är ett av de vanligaste ingreppen inom den estetiska kirurgin. En näsoperation görs av estetiska eller funktionella skäl eller en kombination av dessa. Vanliga

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

Bröstförstoring Utförlig information

Bröstförstoring Utförlig information Bröstförstoring Utförlig information Om du funderar på en bröstförstoring kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat

Läs mer

Osteogenesis imperfecta Rapport från observationsschema

Osteogenesis imperfecta Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Osteogenesis imperfecta Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos

Läs mer

HÖSTEN 2006/VINTER 2007

HÖSTEN 2006/VINTER 2007 MEDLEMSBLAD OCH INFORMATIONSSKRIFT HÖSTEN 2006/VINTER 2007 Med läsvärt för dig som är förälder till barn med LKG, själv har LKG eller känner någon som har LKG FÖRENINGARNA FÖR LÄPP-, KÄK- OCH GOMSPALT

Läs mer

Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär

Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär 5-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Arthrogryposis Multiplex Congenita Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer

VINTERN/VÅREN 2011. Kom till Riksträffen i Eskilstuna 7-8 maj!

VINTERN/VÅREN 2011. Kom till Riksträffen i Eskilstuna 7-8 maj! MEDLEMSBLAD OCH INFORMATIONSSKRIFT VINTERN/VÅREN 2011 Kom till Riksträffen i Eskilstuna 7-8 maj! Parken Zoo med tivoli - Badpalatset Föreläsare från Operation smile Se separat inbjudan FÖRENINGARNA FÖR

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

22q11-deletionssyndromet Rapport från frågeformulär

22q11-deletionssyndromet Rapport från frågeformulär q-deletionssyndromet -- Orofacial funktion hos personer med q-deletionssyndromet Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

LKG-patienter och deras föräldrar i Södra Sverige

LKG-patienter och deras föräldrar i Södra Sverige LKG-patienter och deras föräldrar i Södra Sverige - En enkätstudie om upplevelsen av omhändertagandet Johanna Engström Elisabeth Larsson Handledare: Diana Girdo Sofia Petrén Ingemar Swanholm Examensarbete

Läs mer

Fosterdiagnostik och riskvärdering

Fosterdiagnostik och riskvärdering Fosterdiagnostik och riskvärdering Information till gravida Centrum för fostermedicin CFM Karolinska Universitetssjukhuset INNEHÅLLSFÖRTECKNING Graviditeten en tid av glädje och förväntan 3 Fosterdiagnostik

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Duchenne muskeldystrofi

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Duchenne muskeldystrofi 5-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Duchenne muskeldystrofi Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Dregling Erfarenheter från

Dregling Erfarenheter från Oralmotoriskt centrum Dregling Erfarenheter från Oralmotoriskt centrum 5 logopeder 1 tandläkare 1 tandsköterska Samarbete ÖNH-mottagning Röntgen Tandtekniker Remiss Utredning, logoped Återbesök, logoped

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning.

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Hälsa Sjukvård Tandvård Amning Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Den här pärmen innehåller information och råd om amning som

Läs mer

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering 2010-10-15 839-2009:V105 1 (5) Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Inledning och syfte... 1 Vaxproppar och hörapparater... 2 Förutsättningar... 2

Läs mer

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit. Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Övre luftvägar; akut mediaotit, faryngotonsillit och rinosinuit Anna Granath Överläkare ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Snabbkursen! Antibiotika Vanlig bakterie Antibiotika resistent Antibiotikaresistens

Läs mer