Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.akademiska.se Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt"

Transkript

1 Föräldrainformation Läpp-, käk-, gomspalt

2 Välkommen till Uppsala Örebro LKG-team Denna broschyr har utformats för Dig/Er som har ett barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). Vi vet att många frågor kommer att infinna sig om vård och behandling. Det är därför vår förhoppning att Du/Ni här skall finna svar på en del av dina/era frågor. LKG-spalt är en medfödd missbildning som funnits lika länge som människan. Våra möjligheter till behandling av spalter har successivt förbättrats. En rad specialister och erfaren vårdpersonal står idag till förfogande för att hjälpa till med råd och behandling. Vi önskar etablera kontakt så snart som möjligt efter förlossningen för att träffa ert barn. Ni kommer att möta vårdpersonal för information om matning och den kommande sjukhusvården. Undersökning av flera specialister sker och ni får information om den behandling som planeras för ditt/ert barn. Behandlingen av barn med läpp-käk-gomspalt följer ett särskilt vårdprogram som är likartat i hela landet. Flera olika specialister ingår i behandlingsgruppen som följer barnets utveckling under hela uppväxten. Specialistgruppen kallas LKG-teamet och består av plastikkirurg, ortodontist (tandläkare specialiserad inom tandreglering), foniater (öron-näsa-hals-läkare specialiserad inom tal) samt logoped med särskild inriktning på behandling av barn med läpp-käk-gomspalt och andra missbildningar i ansiktet. Härigenom kan LKG-teamet ge en kvalificerad fullständig behandling. För barn med särskilda behov har teamet tillgång till all övrig expertis som kan erfordras för behandling av ditt barn. 2 (8)

3 Spalternas orsak och uppkomst Redan vid sex veckors ålder kan man hos fostret se de cellansamlingar som i framtiden tillsammans ska bilda mittdel och sidodelar i överläpp och överkäke. En utebliven sammansmältning mellan mittdelen och en sidodel medför en spalt, som vanligen omfattar läpp och överkäke. Under åttonde till tionde fosterveckan bildas gommen genom en fusion av de båda gomutskotten. Om gomutskotten inte smälter samman uppstår en gomspalt. Vanligen kombineras dessa spaltformer och en genomgående läpp-käk-gomspalt uppstår. Orsaken till spalters uppkomst är oklar, men ärftlighet spelar en viss roll. Spalternas förekomst I Sverige föds årligen ca 180 barn med någon form av läpp-käkgomspalt. Det är en av de vanligast förekommande missbildningarna. Detta innebär att man bland 600 nyfödda barn kan förvänta sig ett barn med spalt. Kluven läpp, käke och gom utgör i Sverige den största delen av alla spaltfall och de med enbart gomspalt en mindre del. Fördelningen mellan könen är ojämn. Hos pojkar är läpp/käkspalt med eller utan gomspalt vanligast. Hos flickor är gomspalt mer än dubbelt så vanligt som hos pojkar. Spalten i läpp och käke kan vara såväl enkel som dubbelsidig. 3 (8)

4 Spalttyper och spalterna kan indelas i tre huvudgrupper: A Främre spalter - spalten går olika långt in i läpp och överkäke. B Genomgående spalter spalten går igenom läpp, käke och gom som är helt kluvna. C Bakre spalter spalten som går olika långt in i mjuka och hårda gommen. Dessutom förekommer ovanligare spalttyper och kombinationer av ovanstående huvudgrupper. Främre spalt genom läpp och käke. Olika svårighetsgrad av läppspalt kan förekomma. Behandling innan första operationen Vid det första besöket hos LKG-teamet gör specialisttandläkaren och plastikkirurgen en bedömning av spalten. I de fall där spalten är bred och näsan är påverkad kan det ibland vara värdefullt att sätta in en gomplatta med nässtöd under barnets första levnadsvecka. Med hjälp av nässtödet som sitter fast i plattan kan näsvingen lyftas. Vid breda spalter i läppen kan även tejpning och näskrok ge en positiv effekt på läppen och minska spaltbredden inför läppoperationen. Se broschyr Information om gomplatta samt Näskrok och tejpning. 4 (8)

5 Matning/Amning I samband med första besöket hos LKG-teamet träffar ni LKGsjuksköterskan samt personal från barngruppen. Ni får information om matning och kommande vård samt möjlighet att besöka vårdavdelningen. Se broschyr Råd om matning. Tal Redan under det 1:a levnadsåret följs barnets utveckling av logoped. Vikten av munmotorisk stimulans betonas och barnets jollerutveckling bedöms. Föräldrarna får vägledning i hur de på ett lekfullt sätt kan stimulera barnets läpp- och tungaktivitet för att undvika att felaktiga talmönster etableras. Vid 3 års ålder kallas barnet till sin första konferens. Då brukar talutvecklingen kommit så långt att artikulation och talklang kan bedömas. Om behov av talträning finns ges detta av logoped på hemort. Målsättningen är att barnets tal och språk ska vara så bra som möjligt vid skolstart. Tandvård Hos barn med LKG-spalt förekommer ofta en avvikande utveckling av tänder och käke. Vid de lättaste formerna kan det röra sig om små variationer i överkäkständernas antal, läge och form. Redan vid barnets första besök hos teamet sker undersökning av ortodontist. Kontakten med ortodontist fortsätter till vuxen ålder. Den tandreglering som erfordras utförs oftast på hemortens tandregleringsklinik i nära samarbete med ortodontisterna i LKG-teamet. 5 (8)

6 Operationer Behandlingen sker enligt ett vårdprogram som i stora drag är gemensamt för alla LKG-team i landet. Barnets ålder vid de olika operationerna är vald så att behandlingen ger bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling. Enkelsidig läppspalt Slutningen av läppspalten och eventuell korrektion av näsan sker när barnet är 3-4 månader samt uppnått en vikt av minst 5 kg och i övrigt anses moget för narkos. Dubbelsidig läppspalt Vid dubbelsidig läppspalt sker operation av läppen vid 4-5 månaders ålder. Vanligen sluts båda spalterna vid denna operation och näsans form korrigeras. Gomspalt Mjuka gommen. Spalten i mjuka gommen sluts vid 6-8 månaders ålder. Hårda gommen. Den kvarvarande spalten i hårda gommen, restspalten, sluts vid 2 års ålder. Lämpligen utnyttjas detta operationstillfälle för att helt upphöra med tröstnapp för att på så sätt undvika negativ påverkan på tänder och käktillväxt. Operation med bentransplantation för slutning av käkspalten Den kvarvarande delen av spalten i främre delen av överkäken opereras vid 8-10 års ålder. Utveckling av de permanenta tänderna i överkäken är avgörande för vald tidpunkt. Korrigerande ingrepp Många som i barnaåren opererats för läppspalt önskar längre fram kompletterande ingrepp för att förbättra läppens och näsans utseende. Dessa ingrepp blir vanligen aktuella i tonåren, men kan också komma ifråga i vuxen ålder. 6 (8)

7 Hörsel Mellanörats funktion hänger genom örontrumpen intimt samman med gomfunktionen. Barn som har kluven gom är mer än andra utsatta för öronkatarr (vätska bakom trumhinnan). Detta kan medföra risk för hörselnedsättning och det är därför viktigt att öronläkare deltar i utredningen. I anslutning till operation av gom vid 6 månaders ålder undersöks öronen av öronläkare. Vid behov förses trumhinnan med ett plaströr som luftar mellanörat. Därigenom motverkas uppkomst av öronkatarr och hörselnedsättning. Under den tid barnet har rör genom trumhinnan bör kontroller ske hos öronläkare på hemorten. I skolåldern brukar öronproblemen minska och barnet klarar sig då ofta utan rör. För att förhindra öronkatarr kan en del barn få ett plaströr placerat i trumhinnan som luftar mellanörat. LKG-konferenser Efter de tidiga operationerna återkommer barnet till LKG-teamet för att kontrollera att tal, tänder, tillväxt och utseende får en så gynnsam utveckling som möjligt. Barnet och föräldrarna träffar då specialister i plastikkirurgi, ortodonti, logopedi och foniatri. Dessa mottagningsbesök börjar när barnet är 3 år (barn utan gomspalt kallas första gången vid 5 år) och fortsätter regelbundet upp i vuxen ålder. Man träffar då specialisterna var för sig och kan i lugn och ro bli undersökt och få svar på frågor. Det ligger också ett stort värde i att föräldrar och barn avslutningsvis har möjlighet att tillsammans möta samtliga specialister vid LKG-konferensen och kan diskutera den fortsatta behandlingen. 7 (8)

8 För mer information Givetvis står vi i LKG-teamet till förfogande för frågor och råd. Uppsala LKG-sjuksköterska Koordinator för operation Plastikkirurgiska mottagningen Vårdavdelning 65 A Ortodonti Foniatri Logopedi E-post Hemsida Örebro LKG-sjuksköterska Ortodonti Foniatri/Logopedi Broschyren är framtagen av LKG-team Uppsala-Örebro Akademiska sjukhuset Uppsala Telefon vx december (8)

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Spinal muskelatrofi, SMA Nyhetsbrev 313

Spinal muskelatrofi, SMA Nyhetsbrev 313 Nyhetsbrev 313 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Ett pedagogiskt koncept

Ett pedagogiskt koncept Projektrapport Talutveckling hos små barn med cochleaimplantat; en interventionsstudie Ett pedagogiskt koncept Karolinska Universitetssjukhuset Sektionen för cochleaimplantat December 2006 2 Ett stort

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381

Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381 Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionsnedsättning bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer