LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem"

Transkript

1 En tidning om informationslogistik från Strålfors # Smarta LÖSNINGAR på komplicerade problem 4 5 ETIKETTER FÅR FART PÅ KAMINEN 6 8 STORT FÖRETAG PÅ LITEN ORT FRAMTIDENS PRESENTKORT FALKEN LÄSER ALDRIG FEL

2 LEDARE Vi gör ditt ditt liv enklare 3 Globaliseringen leder till att allt fler av oss har allt fler kunder i ett allt större område. Att kommunicera med ett mycket stort antal kunder i olika länder samtidigt är inte enkelt. Det kan handla om företag i Danmark som ska skicka järnkaminer till Japan och Schweiz. Eller om ett amerikanskt oljebolag som snabbast möjligt vill förse sina nordiska kunder med bensinkort. Eller om ett försäkringsbolag som skickar många miljoner brev till sina kunder. Samtidigt kräver ofta slutkunderna i de flesta branscher både enkla och personliga lösningar. Informationslogistik kan skapa till synes enkla lösningar på komplexa problem. Vi på Strålfors har den kompetens och de verktyg som behövs för att våra kunder ska kunna nå alla sina kunder på ett effektivt och säkert sätt. När vi nu samordnar våra resurser med den svenska Postens så investerar vi samtidigt i ny teknik för att kunna göra våra kunders marknadskommunikation mer personlig och samtidigt effektivare. Att göra det komplicerade enkelt kan låta som en klyscha. Men det är just vad vi gör för våra kunder. Trevlig läsning! Steinar Höistad divisionschef affärsområde Informationslogistik Konkurrensen om allt mer reklamtrötta konsumenter blir allt hårdare. Mer kreativitet krävs för att nå fram med reklambudskapen. För att nå konsumenten gäller det att finna former där konsumenten inte känner sig störd, säger Leif Börjesson, chef för svenska Postens omvärlds analys. Fler skriker och färre lyssnar 3 Svenska Posten har låtit undersöka både vad reklamspecialisterna och konsumenterna anser om framtidens reklam och det finns en tydlig motsättning. Marknadsföring och kommunikation får en allt viktigare strategisk funktion i företagen. Samtidigt finns en ökad reklamtrötthet hos konsumenterna, konstaterar Leif Börjesson. Undersökningen med reklamproffs visar på andra trender utöver att bruset ökar och uppmärksamheten minskar: Digitaliseringen förändrar medielandskapet och kommunikationslösningarna samtidigt som kraven på marknadsförarnas kompetens ökar. Leif Börjesson ser digitaliseringen som den mest tydliga medietrenden. Digitaliseringen påverkar alla delar av medievärlden, även tryckta medier. I dag går det att sitta på landsbygden i Sörmland och göra en specialtidning om hot rod-bilar på engelska för en nischad världsmarknad, säger han. Motsatta tendenser Det finns många motsatta tendenser på mediemarknaden, något som kan bidra till en tröghet i utvecklingen. Det ökade intresset för marknadsföring för bland beslutsfattare på en hög nivå i företagen eller på ekonomiavdelningarna riskerar att leda till en industrialisering av marknadsföringen. Samtidigt behövs verkligen kreativa lösningar när det inte räcker att skrika högre. Det är inte självklart bra för kreativiteten om ett gäng controllers tar makten över marknadsföringen, säger Leif Börjes son. En sammanfattning av specialisternas bild av reklammarknaden om några år är att det krävs mer kreativitet, mer analys och kunskap och mer uthållighet och långsiktighet. En av motsägelserna som kommer att styra utvecklingen av reklammarknaden är att konsumenterna inte riktigt har samma uppfattning som specialisterna. I den undersökning som Posten har låtit göra om svenskarnas upplevelse av reklam visas tydligt att vi inte vill avbrytas av säljbudskap. Vi byter kanal för att slippa tv-reklam och anmäler oss till Nix-registret för att slippa telefonförsäljare. Konsumenterna uppfattar avbrytande reklam som integritetskränkande, konstaterar Leif Börjesson. Och vi vill ju inte få vår integritet kränkt. Ändå står den avbrytande reklamen för en mycket stor del av utbudet. Det finns en stor potential för kreativitet när det gäller att utveckla den avbrytande och den icke avbrytande reklamen, säger Leif Börjesson. Kreativ och dramaturgisk reklam Den avbrytande reklamen kan bli mer attraktiv för konsumenterna om konsumenten själv får ta initiativet, vilket blir allt vanligare på internet. tv-reklam kan upplevas som mindre avbrytande om den är mer kreativ och dramaturgisk som exempelvis ICA:s tvreklam. Den icke avbrytande reklamen kan utvecklas bland annat genom att på ett klokt sätt utnyttja exempelvis fakturor och andra utskick för att nå konsumenterna i det ögonblick då de verkligen söker information från sina leverantörer. Direktreklam kanske inte upplevs som så sexigt, men här finns en stor potential för att hitta kreativa sätt att kommunicera, säger Leif Börjesson. Digitaliseringen förändrar medielandskapet och kommunikationslösningarna samtidigt som kraven på marknadsförarnas kompetens ökar. FRAMTIDENS REKLAM Vinnare enligt specialisterna 3 Internet 3 Gratistidningar 3 Direktreklam 3 Tv 3 Utomhusreklam Vinnare enligt konsumenterna 3 Tidningar 3 Bio 3 Utomhusreklam 3 Direktreklam TRENDER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK 3 Fabriken består av två monterings områden, ett för de mer serieproducerade ugnarna och ett annat för de som kräver mer manuellt arbete. Tack vare det här systemet har vi halverat kostnaderna för våra etiketter och typskyltar. Snabbare enklare I fabriken står de leveransklara kaminerna på rad. De ska till Schweiz, Norge, Österrike och Japan. På baksidan sitter en oansenlig men nog så viktig etikett som innehåller alla nödvändiga upplysningar. Denna etikett var det som sammanförde Krog Iversen och Strålfors i slutet av 1990-talet. 3 Genom programmet FormScape kan numera alla typer av produktionsetiketter tillverkas in-house. Uppdateringar och streckkoder för den internationella marknaden kan göras löpande. Tidigare trycktes etiketterna utanför företaget det var både tid- och kostnadskrävande. Numera räcker det med en schablon i FormScape, en printer och en rulle blank folie för att framställa de nödvändiga etiketterna. Vad som tidigare kunde ta flera veckor går nu på några minuter. På det här sättet har kostnaderna får våra etiketter och typskyltar kunnat halveras, berättar Flemming Lauritsen och visar baksidan av en leveransklar kamin där etiketten är fäst. Flera andra interna arbetsuppgifter har förenklats på samma sätt. Ritningar, fakturor, orderbekräftelser, anbud, följsedlar med mera. Det kräver inte mer teknisk support än att vi kan ordna det genom ett mejl eller ett telefonsamtal till Strålfors, säger Flemming Lauritsen. Norska ägare Från Vrissenbjerg på Fyn exporterar Krog Iversen kvalitetskaminer och ugnar till hela världen. Företaget har nyligen övertagits av norska Jøtul från att sedan starten ha varit i familjen Krog Iversens ägo. Medan norrmännen specialiserar sig på gjutjärnskaminer har danskarna sedan starten 1978 valt att tillverka sina ugnar och kaminer i stål. Företaget satsar på design där den förre ägaren själv har designat Scankaminerna och kommer att fortsätta att göra det även efter normännens övetagande. Vi kallar helst våra ugnar och kaminer för värmemöbler och vi har fått flera pris för vår god design, berättar Flemming Lauritsen och visar en elegant stålkamin i företagets reception. Den här kaminen vann vi pris för bästa design vid en stor mässa i USA, säger han. Den danska kaminerna säljs bara genom specialbutiker och har hittills bara producerats på beställning. Men nu har vi just byggt en ny lagerhall så att våra populäraste modeller ska finnas i lager. Varje år produceras drygt ugnar här i Vrissenbjerg och merparten säljs på de skandinaviska och tyska marknaderna. Högre oljepriser är bra för oss, men samtidigt tycker många mäniskor att det är avstressande att ha en kamin hemma, säger Flemming Lauritsen. 3 Den danska kaminerna har hittills har de bara producerats på beställning. 3 En ny lager hall har gjort att de populäraste modeller nu finns i lager. 3 Vi kan inte förneka att vi har haft nytta av de höjda oljepriserna. Samtidigt tycker många i dag att det är avstressande att ha en kamin i sitt hus eller i sommarstuga, säger Flemming Lauritzen. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 Tack vare bra postservice och snabba datakommunikationer är vi nära våra kunder, trots att de finns överallt i hela Sverige. SVERIGE Ett stort litet företag Ett par mil utanför Hudiksvall ligger Näsviken. Mest känd i byn är kanske fotbollsspelaren Tomas Brolin, som startade sin karriär i den lokala idrottsklubben. Näst mest känd på orten är Björn Lundén som äger Björn Lundén Information, ett företag som i år firar 20 år på orten. 3 Vår affärsidé är enkel att ge små och medelstora företag information inom områdena skatt, redovisning, personal och företagsjuridik på ett lättbegripligt och korrekt sätt, säger Björn Lundén. Han blev nästan idiotförklarad av folk i branschen när han skulle starta sitt företag. Man kan inte skriva böcker som passar både experter och lekmän, menade de. Men idag sitter vi med 50 procent av marknaden. En expert kan och vill läsa och förstå ett enkelt språk och enkla förklaringar, precis som lekmannen, säger Björn Lundén. Näsviken har 979 invånare och med 40 anställda är Björn Lundén Information det största företaget på orten. Många svenska glesbygdsorter letar desperat efter lösningar för att hålla kvar företagen och locka till sig inflyttare. Men inte Näsviken. Tack vare bra postservice och snabba datakommunikationer är vi nära våra kunder, trots att de finns överallt i hela Sverige, säger han. 3 Arbetskraft då? Var hittar du rätt kompetens? Det gör jag inte. Ingen här har rätt utbildning. Här sitter grönsaksexperter, gymnasielärare, scouter och mentalskötare och producerar böcker om ekonomi och juridik. De flesta har sina rötter i bygden och har omskolats här, säger Björn Lundén som kallar lösningen för insourcing. I ett traditionellt bokförlag är det bokredaktionen som är kärnverksamheten, resten outsourcas ofta till andra företag. Men vi skriver, korrekturläser, formger, marknadsför och distribuerar våra böcker själva. Vi sköter också support och kundtjänst. Så vår styrka, vår kärnverksamhet, blir helheten. Kunden vet hela tiden vilka vi är och var vi finns. Det skapar trygghet, säger han. Andra ledstjärnor i Björn Lundéns företagarfilosofi är medbestämmande, få regler, öppenhet och att ha kul på jobbet. Det betyder flextid, inga chefer och öppna löner. Folk kommer när de kan och tar semester när de vill. Vill någon vara ledig en månad så går det bra. Du får betalt för den tiden som du jobbar, helt enkelt. Trots det har vi inga problem med bemanningen. Skapar man kärlek och omtänksamhet mellan människor på en arbetsplats så vill man inte sätta sina vänner på pottkanten, säger han. Alla beslut som fattas på företaget sker genom omröstning till och med nyanställningar. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 Vi vill ha kontroll så sent i produktionen som möjligt eftersom vårt kundregister ändras för varje sekund som går. 3 Så varför har det här konceptet inte smittat av sig på fler företag? Jag vet inte, men förmodligen för att man inte har total kontroll. Det går inte att lova något i förväg genom att jobba så här. Vi har ingen budget och kör efter orderingången. Vill vi göra en bok så gör vi det. Funkar det inte så släpper vi projektet och börjar på nästa. Då har vi åtminstone sparat in planeringstiden, säger Björn Lundén och tillägger: Mitt bästa tips är: Planera inte så mycket utan gör något istället. Skriv det! Hur kommer det sig att ett företag som Björn Lundén information, som ligger så långt från Ljungby, anlitar Strålfors? Det har aldrig varit långt till Strålfors. Vi kommunicerar bra och har byggt upp ett system tillsammans. Den fysiska platsen har ingen betydelse längre, säger Lasse Sörling som sköter kontakterna med Strålfors på Björn Lundén Information i Näsviken. Björn Lundéns filosofi är att hålla sig till en enda leverantör för att leverera ett jämnt och bra resultat. Vårt samarbete med Strålfors fungerar bra och vi har väl inarbetade rutiner, säger Lars Sörling. BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 3 Björn Lundén Information AB bildades 1987 och har 40 anställda. 3 Totalt har företaget gett ut 250 böcker, inklusive nya upplagor. 3 Omsätter cirka 40 miljoner kronor 3 En typisk upplaga på en bok från Björn Lundén information är exemplar. 3 Totalt har företaget producerat 82 titlar sedan starten. 3 Man gör 3 4 böcker samtidigt och en ny bok tar cirka fyra månader att producera. Böckerna skickas från Näsviken Björn Lundén information fanns med redan för 14 år sedan när Strålfors drog igång sin verksamhet inom informationslogistik. All fysisk direktreklam skickas ut av Strålfors. Böckerna, som trycks i Uddevalla, skickar man ut själv från Näsviken via Posten i Sundsvall. Vi är ett renodlat postorderföretag och behövde hjälp med vår direktreklam. Vår största försäljningskanal har alltid varit och är fortfarande direktreklam, även om det håller på att förändras med e-posten. Det är faktiskt, tvärt emot vad alla säger, en alldeles utmärkt reklamkanal. Enkel att slänga och snabb att använda om man som kund är intresserad, säger Lasse Sörling. Strålfors printar, kuverterar och paketerar alla erbjudanden från Björn Lundén information. Det handlar om nästan 2 miljoner försändelser per år. Vi får då och då samtal från andra företag som vill göra det som Strålfors gör åt oss idag, men när vi säger att det handlar om 2 miljoner försändelser i 450 olika editioner så backar de. Inte många klarar det, säger Lasse Sörling. På senare tid har ny teknik möjliggjort större personalisering av produkterna. Dessutom har Strålfors utvecklat ett webbaserat system som gör att vi får bättre kontroll över våra utskick, säger Lasse Sörling. Från ax till limpa I dag skickas en designfil samt en innehållsfil till Strålfors som printar personaliserat innehåll, sammanför reklamutskicket och lämnar det till Posten för distribution. I det nya systemet kan Lasse Sörling se produktionsflödet från ax till limpa och ha koll på databaserna hela vägen fram till distributionsögonblicket. Alla trycksaker förhandsvisas som pdf-filer och vi kan godkänna originalet direkt på skärmen. Vi vill ha kontroll så sent i produktionen som möjligt eftersom vårt kundregister ändras för varje sekund som går, så det här är perfekt, säger han. Med Strålfors i ryggen är vi rustade att ta emot kunder som kräver en del speciallösningar. 3 Joakim Wallin och Mats Merselius på Cerdo Bankpartner i Helsingborg. SVERIGE Samarbete som ger styrka 3 Pengar tjänar man inte genom att planera utan när man jobbar och när man ger sina anställda uppskattning, säger Björn Lundén (till höger på bilden längst ner till vänster.) 3 Lasse Sörling 3 I den gamla Tretornfabriken i hamnen i Helsingborg har under årens lopp tiotusentals av de klassiska gummistövlarna och tennisbollarna tillverkats. Men idag har tillverkningsindustrin flyttat ut och Cerdo Bankpartner har flyttat in. Företagets affärsidé är att erbjuda administrativa tjänster och IT för banker och andra företag. När vi tar hand om detta kan bankerna och de andra bolagen vi servar ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Mats Merseluis, ansvarig för affärs utveckling. Valde självständighet Cerdo Bankpartner bildades 2001 genom en sammanslagning av de adminsitrativa enheterna hos Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen som tidigare lämnat Föreningssparbanken. De två bankerna valde att bli helst självständiga och bröt allt samarbete med dåvarande FöreningsSparbanken (i dag Swedbank). Till en början hade Finn Och Gripen egna administrativa enheter, men man valde att lägga dem samman för att få ett eget IT-system och kunna byta ut hela tjänsteutbudet. I stället för att göra allt inhouse bröt vi ut stora delar. Under en period var 300 konsulenter inne och vi arbetade under enormt stor tidspress. Tanken var naturligtvis först och främst att rationalisera. Kostnaderna skars med procent direkt, säger Mats Merselius. Många pendlade i början Cerdo placerades i Helsingborg, på rättvist avstånd mellan bankernas hemorter Lund och Ängelholm. Till en början kom all personal från Finn och Gripen och därför var placeringen nära tåg- och bussterminalen Knutpunkten i Helsingborg viktig. I dag har anstalet anställda växt från 50 till 110 och ett 80-tal fristående banker anlitar i dag Cerdo Bankpartner. Företaget arbetar främst med betalningsflöden, korthantering och IT-lösningar. Strålfors var en av Cerdos samarbetspartners från starten. Till en början handlade samarbetet om print och kuvertering men har nu växt till att omfatta EMV (Eurocard/Mastercard/Visa). De första chipkorten sändes ut Idag är bara tio procent av terminalerna klara för chipkort men antalet växer hela tiden, säger Mats Merselius. Kraven på chipkort kommer från branschens själv. Strålfors har också uppgraderat enheten i Uppsala för EMV-kort i takt med att det läggs alltmer teknik i korten. Hela produktionshallen är certifierad. Jämfört med storbankerna är vi ju en liten spelare för kontokortsföretagen men vi har blivit uppgraderade allt eftersom vi växer, säger Mats Merselius. Cerdo satsar nu alltmer på externa kunder. Med Strålfors i ryggen är vi rustade att ta emot kunder som kräver en del speciallösningar. Vi befinner oss mitt i den processen nu. 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 NORGE Målgruppen för just det här kortet är mellan år och det är människor som i högre utsträckning väljer elektroniska lösningar. 3 Kash-kortet underlättar på många sätt. All betalning och fakturahantering sker elektroniskt. KASH IS KING I Norge finns Kash-kortet ett modernt betalkort som riktar sig till folk mellan år, en grupp som i högre utsträckning än andra väljer elektroniska lösningar. Bakom kortet står Ikanobanken i Norge och Strålfors står för den elektroniska fakturalösningen. IKANO I NORGE 3 Ikanokoncernen ägs av familjen Kamprad, Ikeas grundare. Koncernen har huvudkontor i Luxemburg och har cirka anställda. 3 Ikea Finans Norge etablerades 1991 och har sitt kontor i Asker Sentrum en bit utanför Oslo. 3 Av totalt norska Kash-kunder har i dag valt att få en e-faktura. Målgruppen för just det här kortet är mellan år och det är människor som i högre utsträckning väljer elektroniska lösningar. Men generellt sett har det gått långsammare än vi hade trott med e-fakturor, säger Anne Jørgensen, marketingchef vid Ikano, Norge. Finansieringsbolaget Ikano Finans arbetar med olika korttyper för bland andra Synsam, Lindex och Kash, som är ett två år gammalt kreditkort knutet till Visa. Kash-kortet finns även i Danmark. Går direkt på e-faktura Som regel får kunderna först en printad faktura och kan sedan välja att hellre få en e-faktura. Ikano har valt att gå direkt på e-faktura. Därmed slipper man de omkostnadstunga rutinerna vid fysisk hantering av fakturorna. Ikano har ett nära samarbete med Strålfors. De elektroniska fakturorna förvaras på ett så kallat fakturahotell som finns hos Strålfors i svenska Ljungby. Säkerheten är hög och företagen som använder sig av hotellet kan givetvis bara se sina egna fakturor. Enligt lagstiftningen ska fakturorna sparas i tio år, berättar Anne Jörgensen. Kash-kortet har utsetts som bästa kredit kort i Norge och dessutom belönats med flera designpriser, bland annat har kortet fått Norsk Designråds pris för god design. Kunderna kan välja mellan tre utseenden på sitt kort: ett grått metallic-kort, ett rött exosiskt eller ett grönt genomskinligt. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 SVERIGE Kortkoll 3 Petra Berggren, CRM Manager, Christel Nettelvik, Sverigechef och Irmgard Mårtensson, Brand Communication Manager. Då en stor del av JETs kunder i Norden betalar sitt drivmedel med kort är det extra viktigt att korthanteringen är snabb, effektiv och under kontroll. Därför ansvarar Strålfors sedan början av december 2006 för logistiken kring det nordiska JET-kortet vilket också inkluderar print och utskick av fakturor till de nordiska JET-kortkunderna. 3 Allt fler kunder väljer att tanka sina bilar på obemannade stationer. Det är snabbt, enkelt och bekvämt och dessutom ofta förmånligare priser. Samtidigt har många av de bemannade stationerna tappat sin roll för att ge bilservice. Där är det ofta lättare att hitta godis och hyrfilm än fälgkors och fläktremmar. Den här utvecklingen har gynnat oss. Vi ökar stadigt både försäljning och marknadsandelar, säger Christel Nettelvik, Sverigechef för JET som ägs av det amerikanska företaget ConocoPhillips. ConocoPhillips är världens sjätte största energibolag som via automatstationskedjan JET i Norden säljer drivmedel, bensin och diesel, och i Sverige även E85, ett bränsle för personbilar som innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin. Mestadels privatpersoner Totalt finns det idag 320 JET-stationer i Norden. Stationsnätet är koncentrerat till de områden där människor bor. Utbyggnaden av JETs nät av stationer fortsätter. Vi vet att våra kunder i huvudsak är privatpersoner och att de har ungefär samma profil som IKEA:s och Biltemas kunder. De vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att handla, säger Christel Nettelvik. Kunderna lägger också stor vikt vid priset. På senare tid har JET också fått fler småföretag som kunder. Kunderna betalar i någon mån sitt drivmedel med sedlar men framför allt med kort. Även om det går bra att betala med de stora bankkorten, så använder 60 procent av kunderna JET:s eget kundkort. Gemensam design en fördel JET-kortet introducerades redan 1981 och designen har nyligen blivit gemensam för hela Norden, Tyskland och Belgien. Det började med ett möte med representanter för JET i hela Europa Där enades vi om att det skulle finnas stora fördelar med att enas om en gemensam design på våra kort, berättar Irmgard Mårtensson, som är Brand Communication Manager för JET i Sverige. Ett gemensamt JET-kort skulle stärka bilden av JET gentemot kunden. Det skulle också leda till större flexibilitet och större kostnadseffektivitet. En upphandling drogs igång i slutet av 2005 och själva implementeringen skedde i början av december Valde Strålfors av fl era skäl Bensinförsäljning handlar om stora volymer och för en helt obemannad kedja som JET är det oerhört viktigt att dis tributionen av korten är snabb och säker. Av en rad skäl blev det Strålfors som fick uppdraget att leverera det nya kortet. Priset är alltid viktigt, men här var det i första hand två andra faktorer som avgjorde att vi valde Strålfors. Det var dels Strålfors höga tekniska kompetens, dels möjligheten att med hjälp av en internet baserad lösning hela tiden veta var kortet befinner sig på väg från produktion till kunden, säger Petra Berggren som är CRM Manager på JET i Sverige. Nu är det nya europeiska JET-kortet i bruk sedan någon månad tillbaka. Erfaren heterna hittills är goda. Det har varit ett stort projekt och Strålfors har levt upp helt till förväntningarna, säger Christel Nettelvik. Den gula färgen viktig Stor vikt har lagts vid varje detalj och Irmgard Mårtensson berättar ett exempel på detta: Den JET-gula färgen är mycket viktig för vår profil och vi ville vara helt säkra på att nyansen skulle vara helt rätt. Så en representant från Strålfors och jag reste ner till Italien där korten tillverkas. Vi var med vid produktionsstarten för att ha full kontroll över att det skulle bli rätt. Samgåendet mellan Strålfors och svenska Posten har för JET inneburit att JET-korthanteringen, print och utskick av fakturor nu finns under ett och samma tak, vilket stärker våra relationer, avslutar Christel Nettelvik. Våra kunder är i huvudsak privatpersoner och de har ungefär samma profil som IKEA:s och Biltemas kunder. JET 3 JET säljer drivmedel på automatiska stationer i Norden. JET har sedan starten 1978 inriktat sig på att sälja drivmedel till ett lågt pris. 3 JET har en marknadsandel på 13,5 procent i Sverige. 3 På JET-stationerna i Sverige pågår en introduktion av diesel och E INFOLOG INFOLOG 13

8 TRENDER Våra kunder kan exempelvis utveckla månadsfakturor och göra dem till instrument för information och försäljning. Anders Åsberg, Steinar Høystad och Stefan Lager på Strålfors Sverige. STRÅLFORS PRINT 3 Strålfors kommer i den nya organisationen ha en sammanlagd kapacitet att trycka nästan 500 miljoner brev per år i Ljungby, Solna och Sundsvall medarbetare sköter de tre anläggningarna. 3 Den nya strukturen för svenska Postens och Strålfors gemensamma printverksamhet kommer att vara genomförda innan utgången av Nya lösningar för bättre kundkommunikation Strålfors och svenska Posten samordnar under 2007 sina resurser inom informationslogistik. Det innebär en stor investering både i ökad effektivitet och nya resurser för exempelvis individuell direktreklam i fyrfärg. 3 Integrationen av svenska Postens och Strålfors verksamheter kommer att pågå för fullt under Från den 1 januari 2007 är Posten epp en del av Strålfors. En påtagligt resultat av denna förändring blir att printverksamheten samordnas och koncentreras till tre anläggningar i Ljungby, Solna och Sundsvall. Den här lösningen har tagits fram för att finna en så bra lösning för både transportflöden och en så effektiv produktion som möjligt, säger Steinar Høistad, chef för affärsområde Informationslogitik inom Strålfors. Detta kommer kunderna att märka genom ett förbättrat utbud på en rad områden. Vi kommer att kunna bli snabbare och även kunna erbjuda våra kunder mer konkurrenskraftiga priser, säger Stefan Lager, ansvarig för Strålfors svenska verksamhet. 3 Hur kommer kunderna märka att produktionen fl yttar från sex orter till tre? Den stora utmaningen för oss är att göra den här förändringen utan att det blir några olägenheter för kunderna. Vår tydliga ambition är att kunderna bara ska märka förbättringar. Förändringarna kommer att vara genom förda innan 2007 års utgång. När printverksamheterna går samman kommer också försäljningen att samordnas. Det betyder i sin tur att vissa kunder kommer att få nya kontaktpersoner. Alla kunder kommer att i god tid få information om alla förändringar, så att det kan vara helt säkra på vad som gäller, lovar Steinar Høistad. Samtidigt kan Strålfors genom samgåendet med Posten erbjuda kunderna en större portfölj och en större flexibilitet när det gäller såväl tryckta som digitala budskap. 3 Kommer det att vara möjligt för kunderna att distribuera trycksaker med andra leverantörer än Posten? Eftersom vi samordnar verksamheten inom Strålfors och Posten tror vi att det är i den konstellationen vi har våra starkaste erbjudanden, säger Steinar Høistad. Men för de kunder som av olika anledning vill arbeta med en annan distributör är det självklart möjligt för oss att erbjuda andra samarbeten. Individualiserat fyrfärgstryck En av de viktigaste förbättringarna med den nya sammanslagna printverksamheten är möjligheterna att erbjuda kunderna individualiserat fyrfärgstryck. Vi investerar nu i en helt ny teknik som gör att våra kunder kan utveckla exempelvis månadsfakturor och göra dem till instrument för information och försäljning. Med den nya tekniken blir det ekonomiskt möjligt att skicka individuell information i färg även i mycket stora upplagor, berättar Anders Åberg som är ansvarig för Strålfors produkt- och konceptutveckling när det gäller exempelvis kommunikation på fakturor och kontoutdrag. Blir verkligen lästa Undersökningar visar att de flesta människor är positiva till att få trycka fakturor och kontoutdrag och dessutom att få ytterligare information tillsammans med dessa. Budskap som kommer tillsammans med månadsfakturor blir verkligen lästa. Parallellt med att vi investerar för att klara detta tekniskt kommer vi också att förstärka vår kompetens inom marknadskommunikation, säger Anders Åberg. Stor investering i informationslogistik Strålfors har investerat i nya produktionslokaler för informationslogistik i Vanda utanför Helsingfors. Investeringen gäller såväl nya produktionslokaler som ny teknik och modern maskinutrustning. Det sker en ständig utveckling inom informationslogistik och kundkraven ökar. Vi har gjort den här investeringen för att kunna fortsätta att ligga i framkant, säger Steinar Høistad, chef för affärsområde Informationslogistik inom Strålfors. Genom investeringen i Vanda får Strålfors också ett bättre läge, närmare både postterminaler och fl ygplats. Invigningen av den nya anläggningen i Vanda förrättades av Sveriges ambassadör i Finland, Eva Walder-Brundin. Vid invigningen deltog 250 speciellt inbjuda gäster, kunder och samarbetspartners. 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 NORGE LO:s medlemskort en förmånlig affär En norsk LO-familj kan spara norska kronor om året genom att utnyttja alla förmåner som medlemskapet för med sig. LO:s medlemskort ger förmåner som till exempel billigare försäkringar, el och bensin. 3 Norska LO är ensamma i världen om att ha detta koncept. Vi har försökt sälja lösningen vidare till svenska LO, men de har inte varit intresserade. Danska LO har däremot delvis kopierat vår modell, men på lokal nivå. I Norge är förmånerna desamma oavsett var i landet man bor, säger Bjørn Edvardsen, vd i Spare Bank 1 Medlemskort A/S. LOfavør är norska LO och LO-förbundens fördelskort som erbjuder alla medlemmer fördelar på köp av produkter och tjänster från utvalda landsomfattande leverantörer, oftast via webbplatsen Gjordes om till medlemskort Sparebank 1 är en av Norges största banker på privatkundsidan. LO äger 10 procent av banken och förmånskortet introducerade 1996 efter tre års utvecklingsarbete. Sex år senare gjordes det om till ett rent medlemskort med fortsatta förmåner. Sparebank 1 inledde samarbetet med Strålfors 2004 och kontraktet har nyligen förnyats. För LO är det viktigt att vi samarbetar med företag som följer LO:s riktlinjer. Alla leverantörer ska skriva avtal med LO om etiska principer, säger Bjørn Edvardsen. LO:s medlemskort ska serva medlemmar i LO:s alla 23 förbund. Människor har olika behov och korten kan erbjuda en mängd skilda förmåner. Flaggskeppet i konceptet är hemförsäkringen som norska medlemmar i dag får automatiskt som en del av den fackliga avgiften. Rese försäkringen är den största av de frivilliga försäkringarna och för ett år sedan lanserades en bilförsäkring genom LO. Det har blivit en jättesuccé och i dag har vi passerat kunder, säger Bjørn Edvardsen. Bland förmånerna finns också, förutom försäkringar, rabatter och lägre priser på el, bensin, resor, hotell, hyrbilar, brandsläckning, bilservice, fastighetsmäklare och bil finansiering för ungdom. Databasen finns hos SpareBank 1 och Strålfors står för produktion och utskick av medlemskorten och all information om LOfavør till medlemmarna. Strax före jul hade vi ett rekordstort utskick där försändelser skulle skickas under ett dygn. Under våren kommer en delegation från kinesiska LO till Norge. I Kina finns 140 miljoner LO-medlemmar. Nu ska vi försöka att sälja in fördelskortet till dem, säger Bjørn Edvardsen och skrattar. Framtidens UTSKICK är redan här Det är den mest avancerade produktionslinjen vi har för den här typen av dokument. SPAREBANK 1 3 SpareBank 1 Gruppen etablerades 1996 och ägs av 24 sparbanker och LO. 3 Bankerna arbetar tillsammans i en allians men är en enhet genom marknadsföringen. 3 Banken är Norges geografiskt mest spridda med 350 kontor över hela landet och anställda. Antalet anslutna banker ökar fortfarande liksom antalet kontor växeer i antal i motsättning till många andra banker. 3 SpareBank 1 Gruppen A/S äger Spare- Bank 1 Skadeforsekring och Livsforsekring, Odin fondsforvaltning samt en rad andra mindre företag. 3 Resulatet för SpareBank1 Gruppen A/S var i fjol 1 miljard norska kronor före skatt. En leverantör ska inte bara kunna leverera det man efterfrågar just nu. En bra leverantör ska man kunna bolla idéer med och gå tillsammans med in i framtiden, säger Lars Bjørnstad är IT-ansvarig för Spare- Bank 1 Skadeforsikring i Norge. 3 SpareBank 1 Skadeforsikring är det tredjestörsta av försäkringsbolagen i Norge med en marknadsandel på 10 procent. Ett par miljoner utskick om året går ut till kunderna. Strålfors gör omkring 2 miljoner utskick om året till kunderna. Det är många typer av dokument: försäkringsbrev, fakturor, ändringsbekräftelser, annuleringar, kravbrev med mera. Det är en komplex sammansätttning och mycket att hålla ordning på, säger Lars Bjørnstad. Produktionslinje i huvudkontoret SpareBank 1 Skadeforsikring samarbetar med Strålfors. I oktober i fjol installerades en ny produktionslinje hos Strålfors. Det är den mest avancerade produktionslinjen för den här typen av dokument vi har för print och efterbehandling, berättar Kåre Lund, Strålfors. I dag förekommer i stort sett bara pappersdokument, men i framtiden förut spås att många kunder väljer att få sin information elektroniskt. Lars Bjørnstad betonar dock att kunderna även i fortsättningen ska kunna få sina dokument på papper. En bra partner Våra kunder förbinder SpareBank 1 med trygghet. Därför är det viktigt att även våra framtida lösningar är helt säkra. Kombinationen av modern teknisk utrustning och de klara målen för kundutveckling som Strålfors har gör företaget till en bra partner, säger Lars Bjørnstad. 3 Bjørn Edvardsen är vd för Spare Bank 1 Medlemskort A/S. 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 Årligen sitter runt svenska ungdomar och sliter sitt hår i skol matsalar och aulor runtom i landet. Genom att skriva högskoleprovet får de ytterligare en chans att komma in på drömutbildningen vid universitetet. FULL FART MED RATT TRYCK 3 Att rätta så många prov samtidigt kan låta som en mardröm. Ett borttappat högskoleprov kan få katastrofala följder för personen som drabbats. Det är därför vi inte får gör några fel, säger Mats Hamrén som är systemchef på institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Och till sin hjälp har han två falkar som har örnkoll på de svenska proven. Falken 1 och 2 är världens snabbaste bildläsare för fullfärg, berättar Roger Persson, biträdande chef för produktionsavdelningen på Umdac, Umeå universitets datacentral. Namnet Falken har de hämtat från djurvärlden. Mats Hamrén är sedan länge engagerad i projekt om pilgrimsfalken. Och han han såg snart likheterna. Pilgrimsfalken är världens snabbaste djur, den kan störtdyka i 250 kilometer i timmen. Den kan också se en duva på 8 kilometers avstånd och pilgrimsfalken fångar liksom skannern sitt byte i luften, så vi tyckte att namnet passade bra, förklarar han provsidor om året Falken-bildläsarna klarar tillsammans av att läsa in 220 A4-bilder i färg per minut i 200 dpi. Och det behövs. På våren skriver cirka personer provet och på hösten För oss innebär det sidor som ska skannas på våren och på hösten. Det tar cirka en vecka vid varje tillfälle, säger Roger Persson. Vid varje provtillfälle brukar personer höra av sig till universitetet. De ringer och säger att något måste ha blivit fel, men när vi kontrollerar deras prov en gång till brukar ingen få rätt. Oftast har de inte följt anvisningarna och fyllt i provet fel, säger Mats Hamrén. Och feltolkningarna är få, mycket få. Vi är i princip nere på noll och händer något har vi en dokumenterad felsökningsrutin, säger Roger Persson och fortsätter: Om några rutor ligger för nära varandra i mörkhet, flaggar maskinen för en dubbelmarkering. Vi har kanske 10 dubbelmatningar per år. Och då beror det alltid på att någon provtagare spillt godis eller något annat på sidorna så att de kladdat ihop. När provet väl är inläst plockar en dator automatiskt bort all onödig information i bilden för att spara plats när det är dags för arkivering. Varje bild blir till slut cirka 60K stor. Vi sparar allting i 5 år på magnetoptisk media. Varje disk rymmer cirka bilder. En disk motsvarar ett helt rum med högskoleprov, säger Roger Persson. Upp till 468 pixlar Alla provuppgifter är flervalsuppgifter med givna svarsförslag, så provtagaren kryssar i små rutor för att ge rätt svar. Datorn som analyserar bilderna räknar antalet svarta pixlar i rutan, upp till 468 stycken. Och om det finns två rutor som är markerade, till exempel om en provtagare först markerat en ruta och sedan suddat slarvigt, väljer maskinen automatiskt den mörkaste om det skiljer tillräckligt många pixlar. Om några rutor ligger för nära varandra i mörkhet, flaggar maskinen för en dubbelmarkering och operatören avgör från en bild om det är en suddning, säger Mats Hamrén. Men ett bra resultat i bildläsaren kräver mer än snabbhet. Bra kvalitet på papper och tryck är en grundförutsättning. Trycket får inte skifta i färg och det måste vara knivskarpt. Bildläsarna har något som kallas SVERIGE 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 Snabbt och FINLAND 3 Roger Persson och Mats Hamrén kollar flödet. Falken läser mer än bara högskoleprov korrekt Colorsense som känner igen olika nyanser i färgerna. Därför är det viktigt att blanketten håller en jämn färg i hela tryckningen, säger Roger Persson. Vi har aldrig haft några problem med färgtrycket, säger Mats Hamrén. Färgerna på proven är blandade och testade av Strålfors för att fungera maximalt i just det här systemet. När vi fick uppdraget av Högskoleverket att rätta proven 1990 hade vi redan ett väl fungerande samarbete med Strålfors. Vi har faktiskt jobbat med dem sedan 1971 då de levererade papper och hålkort till oss, säger Roger Persson. Vissa blanketter hamnade snett Högskoleproven trycks på rulle och alla variabla data printas på med laser. Sedan limmas, stansas ut och paketeras proven i rätt ordning innan de skickas ut. Systemet för att läsa in högskoleprovet som bilder togs i bruk 1997 och har fungerat i princip smärtfritt. I början hade vi problem med att vissa blanketter hamnade snett vid inmatningen. Det går inte att undvika när de hanteras av så många människor. Hörn som viks, till exempel. Vid tester kom vi fram till att vi skulle trekantsskära båda nedre hörnen och sedan gick alla blanketter smidigare in i maskinen, säger Mats Hamrén. Det är så vi brukar jobba. Händer det något eller om vi stöter på ett problem, sätter vi oss ner och diskuterar igenom vad som hänt och vad vi kan lära oss, säger Roger Persson. Och har vi ett projekt som är klurigt brukar vi träffas och diskutera vad vi har för möjligheter. Sedan stämmer vi av hela tiden under projekttiden, fortsätter Mats Hamrén. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med de här redskapen. SVENSKA HÖGSKOLEPROVET 3 Högskoleprovet består av 122 uppgifter fördelade på fem delprov: ordförståelse, logiskt tänkande kring matematiska problem, svensk läsförståelse, förmågan att tolka diagram, tabeller och kartor, samt engelsk läsförståelse. 3 Fyra av högskoleprovets fem delprov framställs vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet. Där sker också rättning, normering samt uppföljning och forskning. Det femte delprovet, engelsk läsförståelse, framställs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 3 Den optiska läsningen utförs i sammarbete med UMDAC, Umeå universitets datacentral 3 Resultatet är giltigt i fem år och man får genomföra provet så många gånger man vill och om man har flera giltiga resultat är det det bästa som räknas vid ansökningen. Under den senaste tioårsperioden har antalet provdeltagare varierat mellan cirka och per år. 3 Vad gör bildläsarna resten av året? Det vore ju vansinne att låta så dyra maskiner stå still resten av tiden, så vi kör också andra saker här, berättar Roger Persson. Vi jobbar till exempel med frågeprogrammet Vi i femman. Förut var det bara de barnen som kom med i radio och tv som syntes. SVT ville göra det möjligt för alla ungar att tävla mot exempelvis sina parallellklasser och grannskolor, säger Mats Hamrén. Systemet är enkelt. Eleverna fyller i färdigtryckta provblanketter samtidigt som programmet sänds i tv. Proven trycks av Strålfors och laserprintas med unik information för varje elev. Varje år går proven ut till elever i klasser. Unik databank för forskare Vi läser också in hälsoenkäter åt Västerbottens läns landsting. Alla som är år får fylla i en blankett när de är på läkarkontroll för att se om de är i rikszonen för hjärt- och kärl- eller diabetesrelaterade sjukdomar. Frågorna handlar om mat- och motionsvanor, arbete, stress och så vidare, säger Roger Persson. Samtidigt tas givetvis blodprover och andra tester som på en vanlig läkarundersökning. Så förutom att varje individ får en grundlig undersökning, får forskarna en unik databank där varje individs vanor är detaljerat beskrivna och kopplade till testresultatet. Vi har också tagit fram helt neutrala enkäter med hjälp av Strålfors. då får vi en kort ledtid på projekten och dessutom kan vi göra layout enligt våra kunders önskemål. Inom vissa gränser givetvis eftersom maskinen måste klara av att läsa in det. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med de här redskapen, säger Mats Hamrén. 3 Varifrån kommer kunderna? Vi knyter nya kontakter genom Strålfors som tipsar om oss, eller så ringer de oss direkt. Vi har inte gjort någon reklam, utan det är djungeltelegrafen, säger Roger Persson. OK Indrivning i Finland är specialiserat på telefoninkasso. För att kunna ringa det första samtalet måste enligt finsk lag två brev ha skickats ut. Därför har OK Indrivning ett nära samarbete med Strålfors. En stor fördel ärv den flexibla servicen och att Strålfors kan skicka ut personliga brev i fyrfärg, säger Kennet Kronman, marknadsdirektör på OK Indrivning. 3 OK Indrivning har sedan starten 1991 blivit det största privatägda inkassoföretaget i Finland och det enda som är specialiserat på telefoninkasso. En stor fördel med att arbeta med telefonen är att den personliga dialogen ofta får gäldenären att förstå vikten av att snabbt betala sin skuld. Vi får ofta snabbt till stånd en betalningsplan. Telefonindrivning ger snabbare kassaflöden, säger Kennet Kronman. Det är en tydlig konkurrensfördel att kunna driva in skulder i samförstånd utan tidsödande och kostsamma rättprocesser. Och det är något som ofta alla parter tjänar på. Sköts från ett call center I företagets tjänsteutbud ingår alla led i inkassoverksamheten, kreditvärdighetsanalyser, påminnelsetjänster, juridiska tjänster, efterbevakning och köp av fordringar. Telefonverksamheten sköts från ett call center i Vasa i västra Finland och tjänsterna kan genomföras på både finska och svenska. OK Indrivning arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för att effektivisera verksamheten började man som första och hittills enda företag i Finland att använda SMS för att påminna gäldenärer att det är dags att göra en betalning. I SMS-meddelandet finns de uppgifter som behövs för att kunna betala fakturan och denna service har mottagits positivt inte minst av dem som reser mycket. En annan tjänst som utnyttjar ny teknik är OK-Online som innebär att kunden kan få detaljerad information om hur långt indrivningsprocessen har kommit. Nära samarbete med Strålfors Första steget i processen är brevet till gäldenären och här är det av stor vikt att brevet går ut både snabbt och rätt. Vi har ett nära samarbete med Strålfors som från våra datafiler ser till att breven trycks och distribueras på ett effektivt sätt, berättar Kennet Kronman. Det kan handla om små upplagor och om fyrfärgstryck med olika utseende. Det är inte alltid som vi är avsändaren utan brevet ska ofta se ut som om det kommer från någon av våra kunder, säger Kennet Kronman. Att OK Indrivning har valt att samarbeta med Strålfors delvis samman med att här finns tekniken att trycka i fyrfärg även i små upplagor, men även på servicenivån. Kennet Kronman minns ett exempel som inträffade en kväll bara någon dag före jul häromåret. Ett fåtal samtal löste problemet På kvällen efter kontorstid upptäckte han att fel uppgifter hade gått i väg till Strålfors. Att skicka ut felaktiga kravbrev i juletid var ingen drömsituation. Men med bara några få telefonsamtal under kvällen fick jag snabb hjälp från Strålfors att lösa problemet. Den typen av samarbete är värt mycket för oss, säger Kennet Kronman. OK Indrivning AB 3 Erbjuder inkasso, fakturerings- och service tjänster, påminnelsetjänster och juridiska tjänster. 3 Företaget är privatägt av Kaj Ollila, Kennet Kronman och Juhani Ollila cirka en tredjedel vardera. Personalen äger 0,3 procent. 3 I kundstocken fi nns både privata företag och kommuner. 3 Kontor fi nns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vasa. 3 Företaget behandlar cirka ärenden per år och omsatte ,36 miljoner euro. 20 INFOLOG INFOLOG 21

12 Det är små kostnader för butikerna att komma igång men merförsäljningen kan bli betydande. Alla har vi väl blivit frustrerade när vi letat efter den perfekta presenten till personen som har allt? Vårt samhälle blir alltmer individualiserat och det blir svårare och svårare att hitta rätt present till exempelvis jämna födelsedagar och konfirmationer. Därför blir presentkorten allt mer populära som present, säger Jens Damgaard på danska PBS. Individualismen gör presentkort till LÖNSAM AFFÄR DANMARK 3 Jens Damgaard arbetar med förbetalda presentkort för bland annat kedjorna Matas, Blockbuster, TP Musikmarked och Tivoli i Köpenhamn samt flera handelsföreningar runt om i Danmark. Betalningsterminalerna finns redan på plats och betalningsprocessen är densamma, vilket gör det enkelt för kunderna. Presentkorten är ett samarbete mellan PBS och Strålfors där PBS levererar infra strukturen och Strålfors står för kortproduktionen. Det är små kostnader för butikerna att komma igång men merförsäljningen kan bli betydande, säger Jens Damgaard. Som när vi byter julklappar Undersökningar har visat att kunderna ofta spenderar mer pengar än vad som finns på presentkortet när de kommer för att handla. Det är detsamma som när människor kommer för att byta julklappar. Ofta väljer de något som är lite dyrare än den klapp man har fått. Parfymkedjan Matas har sin bästa försäljningsdag på året den 27 december just på grund av att det är den stora bytardagen efter julen. Presentkort är en ny och enkel kanal för butikerna att öka sin försäljning, säger Jens Damgaard. PBS är en jätte i Danmark där 94 procemt av alla hushåll använder sig av PBS betalningsservice. 3,5 miljoner danskar har det populära Dankortet som fortfarande är det helt dominerande betalningskortet butiker tar Dankort medan bara butiker tar de stora internationella korten vilket kan göra det besvärligt att vara turist i Danmark. Förklaringen är att det i många år var gratis för butikerna att använda Dankort. Nu betalar butikerna ett årligt abonnemang medan det fortfarande är gratis för kunderna. I Sverige har de elektroniska presentkorten kommit för att stanna. Flera stora butikskedjor använder dem redan och de blir hela tiden fler. Miljontals kronor hamnar idag i byrå lådan. Det slipper vi med plastkorten som vi hellre har i plånboken, säger Bertil Nordlöf, chef för e-payment på Strålfors Sverige. Butikskedjorna Stadium och Lindex var först ut i Sverige med att erbjuda elektroniska presentkort. Intresset är stort och nu följer fler butiks kedjor efter. För butikerna är det lättare att hålla ordning på pengarna när en kund väljer att använda sitt presentkort. Vid köptillfället kontrolleras kortet on-line. Då ser säljaren direkt om det finns pengar på kortet. Det är mycket enkelt, säger Bertil Nordlöf. 22 INFOLOG INFOLOG 23

13 NOTISER 3 Finländaren Marcus Grönholm och kartläsaren Timo Rautiainen körde så snön yrde i Värmlandsskogarna. 3 Mikko Hirvonen fick fira när VM-festen kom till Norge och Hamar. 3 Mikko Hirvonen fick nöja sig med en tredjeplats i Sverige. Finsk seger i Sverige och Norge 3 World Rally Championship lockade i februari hundratusentals åskådare till deltävlingarna i Sverige och Norge. Strålfors levererar sedan flera år, tillsammans med Evitbe AB, kompletta biljettsystem till dessa VM-tävlingar. Tjänsten omfattar bland annat internetförsäljning, callcenter och kontrollsystem. Huvudprodukten är Rallypasset, som ger obegränsat inträde till alla sträckor under hela tävlingen. Rallypasset säljs såväl på internet som på bensinstationer i Norge och Sverige. Med passet följer en minikarta, deltagande i rallypasstävlingen, rallydekal samt ett nackband. Finländske storfavoriten Marcus Grönholm tog hem segern i Uddeholm Swedish Rally, som genomfördes i de vintriga Värmlandsskogarna. Landsmannen Mikko Hirvonen, som fick nöja sig med tredjeplatsen i Sverige, fick revansch när VM-festen kom till trakterna kring Hamar i Norge. Han tog kommandot från start och triumferade före Grönholm och norske hemmafavoriten Henning Solberg i Rally Norway. Därför handlar svensken på nätet 3 Prylälskaren, prisjägaren och njutaren. Det är de typiska grupperna som väljer att handla på internet enligt en undersökning om distanshandel som svenska Posten har låtit SIFO göra. Två tredjedelar av svenskarna distanshandlar och de gör det för att det är billigare, enklare och bekvämare. Näthandeln ökar kraftigt. Under 2005 växte e-handeln med 32 procent. I framtiden väntas näthandeln utvecklas för att allt mer bli lik den fysiska butiken, där fler sinnen kan lockas med bland annat färger och former. Svenska Posten stärker servicen i Norge 3 Svenska Posten stärker nu sin service i Norge genom att starta ett nytt paketombudsnät. Detta nät ska användas för att distribuera paket från företag till privatkunder. Nätet kommer att bestå av cirka 400 ICA- och Rimibutiker och etableras under Posten är en stark nordisk aktör inom den växande distanshandeln. Med den nya satsningen erbjuder vi våra kunder ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller distribution och utlämning av paket på den norska marknaden, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för svenska Posten. OM TIDNINGEN Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner Texter: Ewa Svensson, Lars Edqvist & Peter Johnsson Foto: Kasper Dudzik, Ewa Levau, Petr Fryba, Matton, Stian Lysberg & Cata Portin. Form & produktion: Tryck: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,5 miljarder SEK, har tillverkning i 8 länder och runt anställda.

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER

UTNYTTJA AFFÄRSMÖJLIGHETERNA I SOCIALA MEDIER ISMAgazine Nr 2/2011 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Ny fakturalösning: Registrera fakturan på nätet Sociala medier: Att vara eller inte vara Bättre beslut med Business Intelligence Mediagurun Maggie Fox: UTNYTTJA

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Med glädje som drivkraft

Med glädje som drivkraft nr.7 Med glädje som drivkraft > Löddeköpinge: Lucy s Café & Bar är som hämtad ur en tidskapsel från 50-talet. Företaget FunFood som står bakom restaurangen har det bredaste sortimentet i landet med mat,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer