LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNINGAR. Smarta. på komplicerade problem"

Transkript

1 En tidning om informationslogistik från Strålfors # Smarta LÖSNINGAR på komplicerade problem 4 5 ETIKETTER FÅR FART PÅ KAMINEN 6 8 STORT FÖRETAG PÅ LITEN ORT FRAMTIDENS PRESENTKORT FALKEN LÄSER ALDRIG FEL

2 LEDARE Vi gör ditt ditt liv enklare 3 Globaliseringen leder till att allt fler av oss har allt fler kunder i ett allt större område. Att kommunicera med ett mycket stort antal kunder i olika länder samtidigt är inte enkelt. Det kan handla om företag i Danmark som ska skicka järnkaminer till Japan och Schweiz. Eller om ett amerikanskt oljebolag som snabbast möjligt vill förse sina nordiska kunder med bensinkort. Eller om ett försäkringsbolag som skickar många miljoner brev till sina kunder. Samtidigt kräver ofta slutkunderna i de flesta branscher både enkla och personliga lösningar. Informationslogistik kan skapa till synes enkla lösningar på komplexa problem. Vi på Strålfors har den kompetens och de verktyg som behövs för att våra kunder ska kunna nå alla sina kunder på ett effektivt och säkert sätt. När vi nu samordnar våra resurser med den svenska Postens så investerar vi samtidigt i ny teknik för att kunna göra våra kunders marknadskommunikation mer personlig och samtidigt effektivare. Att göra det komplicerade enkelt kan låta som en klyscha. Men det är just vad vi gör för våra kunder. Trevlig läsning! Steinar Höistad divisionschef affärsområde Informationslogistik Konkurrensen om allt mer reklamtrötta konsumenter blir allt hårdare. Mer kreativitet krävs för att nå fram med reklambudskapen. För att nå konsumenten gäller det att finna former där konsumenten inte känner sig störd, säger Leif Börjesson, chef för svenska Postens omvärlds analys. Fler skriker och färre lyssnar 3 Svenska Posten har låtit undersöka både vad reklamspecialisterna och konsumenterna anser om framtidens reklam och det finns en tydlig motsättning. Marknadsföring och kommunikation får en allt viktigare strategisk funktion i företagen. Samtidigt finns en ökad reklamtrötthet hos konsumenterna, konstaterar Leif Börjesson. Undersökningen med reklamproffs visar på andra trender utöver att bruset ökar och uppmärksamheten minskar: Digitaliseringen förändrar medielandskapet och kommunikationslösningarna samtidigt som kraven på marknadsförarnas kompetens ökar. Leif Börjesson ser digitaliseringen som den mest tydliga medietrenden. Digitaliseringen påverkar alla delar av medievärlden, även tryckta medier. I dag går det att sitta på landsbygden i Sörmland och göra en specialtidning om hot rod-bilar på engelska för en nischad världsmarknad, säger han. Motsatta tendenser Det finns många motsatta tendenser på mediemarknaden, något som kan bidra till en tröghet i utvecklingen. Det ökade intresset för marknadsföring för bland beslutsfattare på en hög nivå i företagen eller på ekonomiavdelningarna riskerar att leda till en industrialisering av marknadsföringen. Samtidigt behövs verkligen kreativa lösningar när det inte räcker att skrika högre. Det är inte självklart bra för kreativiteten om ett gäng controllers tar makten över marknadsföringen, säger Leif Börjes son. En sammanfattning av specialisternas bild av reklammarknaden om några år är att det krävs mer kreativitet, mer analys och kunskap och mer uthållighet och långsiktighet. En av motsägelserna som kommer att styra utvecklingen av reklammarknaden är att konsumenterna inte riktigt har samma uppfattning som specialisterna. I den undersökning som Posten har låtit göra om svenskarnas upplevelse av reklam visas tydligt att vi inte vill avbrytas av säljbudskap. Vi byter kanal för att slippa tv-reklam och anmäler oss till Nix-registret för att slippa telefonförsäljare. Konsumenterna uppfattar avbrytande reklam som integritetskränkande, konstaterar Leif Börjesson. Och vi vill ju inte få vår integritet kränkt. Ändå står den avbrytande reklamen för en mycket stor del av utbudet. Det finns en stor potential för kreativitet när det gäller att utveckla den avbrytande och den icke avbrytande reklamen, säger Leif Börjesson. Kreativ och dramaturgisk reklam Den avbrytande reklamen kan bli mer attraktiv för konsumenterna om konsumenten själv får ta initiativet, vilket blir allt vanligare på internet. tv-reklam kan upplevas som mindre avbrytande om den är mer kreativ och dramaturgisk som exempelvis ICA:s tvreklam. Den icke avbrytande reklamen kan utvecklas bland annat genom att på ett klokt sätt utnyttja exempelvis fakturor och andra utskick för att nå konsumenterna i det ögonblick då de verkligen söker information från sina leverantörer. Direktreklam kanske inte upplevs som så sexigt, men här finns en stor potential för att hitta kreativa sätt att kommunicera, säger Leif Börjesson. Digitaliseringen förändrar medielandskapet och kommunikationslösningarna samtidigt som kraven på marknadsförarnas kompetens ökar. FRAMTIDENS REKLAM Vinnare enligt specialisterna 3 Internet 3 Gratistidningar 3 Direktreklam 3 Tv 3 Utomhusreklam Vinnare enligt konsumenterna 3 Tidningar 3 Bio 3 Utomhusreklam 3 Direktreklam TRENDER 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 DANMARK 3 Fabriken består av två monterings områden, ett för de mer serieproducerade ugnarna och ett annat för de som kräver mer manuellt arbete. Tack vare det här systemet har vi halverat kostnaderna för våra etiketter och typskyltar. Snabbare enklare I fabriken står de leveransklara kaminerna på rad. De ska till Schweiz, Norge, Österrike och Japan. På baksidan sitter en oansenlig men nog så viktig etikett som innehåller alla nödvändiga upplysningar. Denna etikett var det som sammanförde Krog Iversen och Strålfors i slutet av 1990-talet. 3 Genom programmet FormScape kan numera alla typer av produktionsetiketter tillverkas in-house. Uppdateringar och streckkoder för den internationella marknaden kan göras löpande. Tidigare trycktes etiketterna utanför företaget det var både tid- och kostnadskrävande. Numera räcker det med en schablon i FormScape, en printer och en rulle blank folie för att framställa de nödvändiga etiketterna. Vad som tidigare kunde ta flera veckor går nu på några minuter. På det här sättet har kostnaderna får våra etiketter och typskyltar kunnat halveras, berättar Flemming Lauritsen och visar baksidan av en leveransklar kamin där etiketten är fäst. Flera andra interna arbetsuppgifter har förenklats på samma sätt. Ritningar, fakturor, orderbekräftelser, anbud, följsedlar med mera. Det kräver inte mer teknisk support än att vi kan ordna det genom ett mejl eller ett telefonsamtal till Strålfors, säger Flemming Lauritsen. Norska ägare Från Vrissenbjerg på Fyn exporterar Krog Iversen kvalitetskaminer och ugnar till hela världen. Företaget har nyligen övertagits av norska Jøtul från att sedan starten ha varit i familjen Krog Iversens ägo. Medan norrmännen specialiserar sig på gjutjärnskaminer har danskarna sedan starten 1978 valt att tillverka sina ugnar och kaminer i stål. Företaget satsar på design där den förre ägaren själv har designat Scankaminerna och kommer att fortsätta att göra det även efter normännens övetagande. Vi kallar helst våra ugnar och kaminer för värmemöbler och vi har fått flera pris för vår god design, berättar Flemming Lauritsen och visar en elegant stålkamin i företagets reception. Den här kaminen vann vi pris för bästa design vid en stor mässa i USA, säger han. Den danska kaminerna säljs bara genom specialbutiker och har hittills bara producerats på beställning. Men nu har vi just byggt en ny lagerhall så att våra populäraste modeller ska finnas i lager. Varje år produceras drygt ugnar här i Vrissenbjerg och merparten säljs på de skandinaviska och tyska marknaderna. Högre oljepriser är bra för oss, men samtidigt tycker många mäniskor att det är avstressande att ha en kamin hemma, säger Flemming Lauritsen. 3 Den danska kaminerna har hittills har de bara producerats på beställning. 3 En ny lager hall har gjort att de populäraste modeller nu finns i lager. 3 Vi kan inte förneka att vi har haft nytta av de höjda oljepriserna. Samtidigt tycker många i dag att det är avstressande att ha en kamin i sitt hus eller i sommarstuga, säger Flemming Lauritzen. 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 Tack vare bra postservice och snabba datakommunikationer är vi nära våra kunder, trots att de finns överallt i hela Sverige. SVERIGE Ett stort litet företag Ett par mil utanför Hudiksvall ligger Näsviken. Mest känd i byn är kanske fotbollsspelaren Tomas Brolin, som startade sin karriär i den lokala idrottsklubben. Näst mest känd på orten är Björn Lundén som äger Björn Lundén Information, ett företag som i år firar 20 år på orten. 3 Vår affärsidé är enkel att ge små och medelstora företag information inom områdena skatt, redovisning, personal och företagsjuridik på ett lättbegripligt och korrekt sätt, säger Björn Lundén. Han blev nästan idiotförklarad av folk i branschen när han skulle starta sitt företag. Man kan inte skriva böcker som passar både experter och lekmän, menade de. Men idag sitter vi med 50 procent av marknaden. En expert kan och vill läsa och förstå ett enkelt språk och enkla förklaringar, precis som lekmannen, säger Björn Lundén. Näsviken har 979 invånare och med 40 anställda är Björn Lundén Information det största företaget på orten. Många svenska glesbygdsorter letar desperat efter lösningar för att hålla kvar företagen och locka till sig inflyttare. Men inte Näsviken. Tack vare bra postservice och snabba datakommunikationer är vi nära våra kunder, trots att de finns överallt i hela Sverige, säger han. 3 Arbetskraft då? Var hittar du rätt kompetens? Det gör jag inte. Ingen här har rätt utbildning. Här sitter grönsaksexperter, gymnasielärare, scouter och mentalskötare och producerar böcker om ekonomi och juridik. De flesta har sina rötter i bygden och har omskolats här, säger Björn Lundén som kallar lösningen för insourcing. I ett traditionellt bokförlag är det bokredaktionen som är kärnverksamheten, resten outsourcas ofta till andra företag. Men vi skriver, korrekturläser, formger, marknadsför och distribuerar våra böcker själva. Vi sköter också support och kundtjänst. Så vår styrka, vår kärnverksamhet, blir helheten. Kunden vet hela tiden vilka vi är och var vi finns. Det skapar trygghet, säger han. Andra ledstjärnor i Björn Lundéns företagarfilosofi är medbestämmande, få regler, öppenhet och att ha kul på jobbet. Det betyder flextid, inga chefer och öppna löner. Folk kommer när de kan och tar semester när de vill. Vill någon vara ledig en månad så går det bra. Du får betalt för den tiden som du jobbar, helt enkelt. Trots det har vi inga problem med bemanningen. Skapar man kärlek och omtänksamhet mellan människor på en arbetsplats så vill man inte sätta sina vänner på pottkanten, säger han. Alla beslut som fattas på företaget sker genom omröstning till och med nyanställningar. 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 Vi vill ha kontroll så sent i produktionen som möjligt eftersom vårt kundregister ändras för varje sekund som går. 3 Så varför har det här konceptet inte smittat av sig på fler företag? Jag vet inte, men förmodligen för att man inte har total kontroll. Det går inte att lova något i förväg genom att jobba så här. Vi har ingen budget och kör efter orderingången. Vill vi göra en bok så gör vi det. Funkar det inte så släpper vi projektet och börjar på nästa. Då har vi åtminstone sparat in planeringstiden, säger Björn Lundén och tillägger: Mitt bästa tips är: Planera inte så mycket utan gör något istället. Skriv det! Hur kommer det sig att ett företag som Björn Lundén information, som ligger så långt från Ljungby, anlitar Strålfors? Det har aldrig varit långt till Strålfors. Vi kommunicerar bra och har byggt upp ett system tillsammans. Den fysiska platsen har ingen betydelse längre, säger Lasse Sörling som sköter kontakterna med Strålfors på Björn Lundén Information i Näsviken. Björn Lundéns filosofi är att hålla sig till en enda leverantör för att leverera ett jämnt och bra resultat. Vårt samarbete med Strålfors fungerar bra och vi har väl inarbetade rutiner, säger Lars Sörling. BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 3 Björn Lundén Information AB bildades 1987 och har 40 anställda. 3 Totalt har företaget gett ut 250 böcker, inklusive nya upplagor. 3 Omsätter cirka 40 miljoner kronor 3 En typisk upplaga på en bok från Björn Lundén information är exemplar. 3 Totalt har företaget producerat 82 titlar sedan starten. 3 Man gör 3 4 böcker samtidigt och en ny bok tar cirka fyra månader att producera. Böckerna skickas från Näsviken Björn Lundén information fanns med redan för 14 år sedan när Strålfors drog igång sin verksamhet inom informationslogistik. All fysisk direktreklam skickas ut av Strålfors. Böckerna, som trycks i Uddevalla, skickar man ut själv från Näsviken via Posten i Sundsvall. Vi är ett renodlat postorderföretag och behövde hjälp med vår direktreklam. Vår största försäljningskanal har alltid varit och är fortfarande direktreklam, även om det håller på att förändras med e-posten. Det är faktiskt, tvärt emot vad alla säger, en alldeles utmärkt reklamkanal. Enkel att slänga och snabb att använda om man som kund är intresserad, säger Lasse Sörling. Strålfors printar, kuverterar och paketerar alla erbjudanden från Björn Lundén information. Det handlar om nästan 2 miljoner försändelser per år. Vi får då och då samtal från andra företag som vill göra det som Strålfors gör åt oss idag, men när vi säger att det handlar om 2 miljoner försändelser i 450 olika editioner så backar de. Inte många klarar det, säger Lasse Sörling. På senare tid har ny teknik möjliggjort större personalisering av produkterna. Dessutom har Strålfors utvecklat ett webbaserat system som gör att vi får bättre kontroll över våra utskick, säger Lasse Sörling. Från ax till limpa I dag skickas en designfil samt en innehållsfil till Strålfors som printar personaliserat innehåll, sammanför reklamutskicket och lämnar det till Posten för distribution. I det nya systemet kan Lasse Sörling se produktionsflödet från ax till limpa och ha koll på databaserna hela vägen fram till distributionsögonblicket. Alla trycksaker förhandsvisas som pdf-filer och vi kan godkänna originalet direkt på skärmen. Vi vill ha kontroll så sent i produktionen som möjligt eftersom vårt kundregister ändras för varje sekund som går, så det här är perfekt, säger han. Med Strålfors i ryggen är vi rustade att ta emot kunder som kräver en del speciallösningar. 3 Joakim Wallin och Mats Merselius på Cerdo Bankpartner i Helsingborg. SVERIGE Samarbete som ger styrka 3 Pengar tjänar man inte genom att planera utan när man jobbar och när man ger sina anställda uppskattning, säger Björn Lundén (till höger på bilden längst ner till vänster.) 3 Lasse Sörling 3 I den gamla Tretornfabriken i hamnen i Helsingborg har under årens lopp tiotusentals av de klassiska gummistövlarna och tennisbollarna tillverkats. Men idag har tillverkningsindustrin flyttat ut och Cerdo Bankpartner har flyttat in. Företagets affärsidé är att erbjuda administrativa tjänster och IT för banker och andra företag. När vi tar hand om detta kan bankerna och de andra bolagen vi servar ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Mats Merseluis, ansvarig för affärs utveckling. Valde självständighet Cerdo Bankpartner bildades 2001 genom en sammanslagning av de adminsitrativa enheterna hos Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen som tidigare lämnat Föreningssparbanken. De två bankerna valde att bli helst självständiga och bröt allt samarbete med dåvarande FöreningsSparbanken (i dag Swedbank). Till en början hade Finn Och Gripen egna administrativa enheter, men man valde att lägga dem samman för att få ett eget IT-system och kunna byta ut hela tjänsteutbudet. I stället för att göra allt inhouse bröt vi ut stora delar. Under en period var 300 konsulenter inne och vi arbetade under enormt stor tidspress. Tanken var naturligtvis först och främst att rationalisera. Kostnaderna skars med procent direkt, säger Mats Merselius. Många pendlade i början Cerdo placerades i Helsingborg, på rättvist avstånd mellan bankernas hemorter Lund och Ängelholm. Till en början kom all personal från Finn och Gripen och därför var placeringen nära tåg- och bussterminalen Knutpunkten i Helsingborg viktig. I dag har anstalet anställda växt från 50 till 110 och ett 80-tal fristående banker anlitar i dag Cerdo Bankpartner. Företaget arbetar främst med betalningsflöden, korthantering och IT-lösningar. Strålfors var en av Cerdos samarbetspartners från starten. Till en början handlade samarbetet om print och kuvertering men har nu växt till att omfatta EMV (Eurocard/Mastercard/Visa). De första chipkorten sändes ut Idag är bara tio procent av terminalerna klara för chipkort men antalet växer hela tiden, säger Mats Merselius. Kraven på chipkort kommer från branschens själv. Strålfors har också uppgraderat enheten i Uppsala för EMV-kort i takt med att det läggs alltmer teknik i korten. Hela produktionshallen är certifierad. Jämfört med storbankerna är vi ju en liten spelare för kontokortsföretagen men vi har blivit uppgraderade allt eftersom vi växer, säger Mats Merselius. Cerdo satsar nu alltmer på externa kunder. Med Strålfors i ryggen är vi rustade att ta emot kunder som kräver en del speciallösningar. Vi befinner oss mitt i den processen nu. 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 NORGE Målgruppen för just det här kortet är mellan år och det är människor som i högre utsträckning väljer elektroniska lösningar. 3 Kash-kortet underlättar på många sätt. All betalning och fakturahantering sker elektroniskt. KASH IS KING I Norge finns Kash-kortet ett modernt betalkort som riktar sig till folk mellan år, en grupp som i högre utsträckning än andra väljer elektroniska lösningar. Bakom kortet står Ikanobanken i Norge och Strålfors står för den elektroniska fakturalösningen. IKANO I NORGE 3 Ikanokoncernen ägs av familjen Kamprad, Ikeas grundare. Koncernen har huvudkontor i Luxemburg och har cirka anställda. 3 Ikea Finans Norge etablerades 1991 och har sitt kontor i Asker Sentrum en bit utanför Oslo. 3 Av totalt norska Kash-kunder har i dag valt att få en e-faktura. Målgruppen för just det här kortet är mellan år och det är människor som i högre utsträckning väljer elektroniska lösningar. Men generellt sett har det gått långsammare än vi hade trott med e-fakturor, säger Anne Jørgensen, marketingchef vid Ikano, Norge. Finansieringsbolaget Ikano Finans arbetar med olika korttyper för bland andra Synsam, Lindex och Kash, som är ett två år gammalt kreditkort knutet till Visa. Kash-kortet finns även i Danmark. Går direkt på e-faktura Som regel får kunderna först en printad faktura och kan sedan välja att hellre få en e-faktura. Ikano har valt att gå direkt på e-faktura. Därmed slipper man de omkostnadstunga rutinerna vid fysisk hantering av fakturorna. Ikano har ett nära samarbete med Strålfors. De elektroniska fakturorna förvaras på ett så kallat fakturahotell som finns hos Strålfors i svenska Ljungby. Säkerheten är hög och företagen som använder sig av hotellet kan givetvis bara se sina egna fakturor. Enligt lagstiftningen ska fakturorna sparas i tio år, berättar Anne Jörgensen. Kash-kortet har utsetts som bästa kredit kort i Norge och dessutom belönats med flera designpriser, bland annat har kortet fått Norsk Designråds pris för god design. Kunderna kan välja mellan tre utseenden på sitt kort: ett grått metallic-kort, ett rött exosiskt eller ett grönt genomskinligt. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 SVERIGE Kortkoll 3 Petra Berggren, CRM Manager, Christel Nettelvik, Sverigechef och Irmgard Mårtensson, Brand Communication Manager. Då en stor del av JETs kunder i Norden betalar sitt drivmedel med kort är det extra viktigt att korthanteringen är snabb, effektiv och under kontroll. Därför ansvarar Strålfors sedan början av december 2006 för logistiken kring det nordiska JET-kortet vilket också inkluderar print och utskick av fakturor till de nordiska JET-kortkunderna. 3 Allt fler kunder väljer att tanka sina bilar på obemannade stationer. Det är snabbt, enkelt och bekvämt och dessutom ofta förmånligare priser. Samtidigt har många av de bemannade stationerna tappat sin roll för att ge bilservice. Där är det ofta lättare att hitta godis och hyrfilm än fälgkors och fläktremmar. Den här utvecklingen har gynnat oss. Vi ökar stadigt både försäljning och marknadsandelar, säger Christel Nettelvik, Sverigechef för JET som ägs av det amerikanska företaget ConocoPhillips. ConocoPhillips är världens sjätte största energibolag som via automatstationskedjan JET i Norden säljer drivmedel, bensin och diesel, och i Sverige även E85, ett bränsle för personbilar som innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin. Mestadels privatpersoner Totalt finns det idag 320 JET-stationer i Norden. Stationsnätet är koncentrerat till de områden där människor bor. Utbyggnaden av JETs nät av stationer fortsätter. Vi vet att våra kunder i huvudsak är privatpersoner och att de har ungefär samma profil som IKEA:s och Biltemas kunder. De vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att handla, säger Christel Nettelvik. Kunderna lägger också stor vikt vid priset. På senare tid har JET också fått fler småföretag som kunder. Kunderna betalar i någon mån sitt drivmedel med sedlar men framför allt med kort. Även om det går bra att betala med de stora bankkorten, så använder 60 procent av kunderna JET:s eget kundkort. Gemensam design en fördel JET-kortet introducerades redan 1981 och designen har nyligen blivit gemensam för hela Norden, Tyskland och Belgien. Det började med ett möte med representanter för JET i hela Europa Där enades vi om att det skulle finnas stora fördelar med att enas om en gemensam design på våra kort, berättar Irmgard Mårtensson, som är Brand Communication Manager för JET i Sverige. Ett gemensamt JET-kort skulle stärka bilden av JET gentemot kunden. Det skulle också leda till större flexibilitet och större kostnadseffektivitet. En upphandling drogs igång i slutet av 2005 och själva implementeringen skedde i början av december Valde Strålfors av fl era skäl Bensinförsäljning handlar om stora volymer och för en helt obemannad kedja som JET är det oerhört viktigt att dis tributionen av korten är snabb och säker. Av en rad skäl blev det Strålfors som fick uppdraget att leverera det nya kortet. Priset är alltid viktigt, men här var det i första hand två andra faktorer som avgjorde att vi valde Strålfors. Det var dels Strålfors höga tekniska kompetens, dels möjligheten att med hjälp av en internet baserad lösning hela tiden veta var kortet befinner sig på väg från produktion till kunden, säger Petra Berggren som är CRM Manager på JET i Sverige. Nu är det nya europeiska JET-kortet i bruk sedan någon månad tillbaka. Erfaren heterna hittills är goda. Det har varit ett stort projekt och Strålfors har levt upp helt till förväntningarna, säger Christel Nettelvik. Den gula färgen viktig Stor vikt har lagts vid varje detalj och Irmgard Mårtensson berättar ett exempel på detta: Den JET-gula färgen är mycket viktig för vår profil och vi ville vara helt säkra på att nyansen skulle vara helt rätt. Så en representant från Strålfors och jag reste ner till Italien där korten tillverkas. Vi var med vid produktionsstarten för att ha full kontroll över att det skulle bli rätt. Samgåendet mellan Strålfors och svenska Posten har för JET inneburit att JET-korthanteringen, print och utskick av fakturor nu finns under ett och samma tak, vilket stärker våra relationer, avslutar Christel Nettelvik. Våra kunder är i huvudsak privatpersoner och de har ungefär samma profil som IKEA:s och Biltemas kunder. JET 3 JET säljer drivmedel på automatiska stationer i Norden. JET har sedan starten 1978 inriktat sig på att sälja drivmedel till ett lågt pris. 3 JET har en marknadsandel på 13,5 procent i Sverige. 3 På JET-stationerna i Sverige pågår en introduktion av diesel och E INFOLOG INFOLOG 13

8 TRENDER Våra kunder kan exempelvis utveckla månadsfakturor och göra dem till instrument för information och försäljning. Anders Åsberg, Steinar Høystad och Stefan Lager på Strålfors Sverige. STRÅLFORS PRINT 3 Strålfors kommer i den nya organisationen ha en sammanlagd kapacitet att trycka nästan 500 miljoner brev per år i Ljungby, Solna och Sundsvall medarbetare sköter de tre anläggningarna. 3 Den nya strukturen för svenska Postens och Strålfors gemensamma printverksamhet kommer att vara genomförda innan utgången av Nya lösningar för bättre kundkommunikation Strålfors och svenska Posten samordnar under 2007 sina resurser inom informationslogistik. Det innebär en stor investering både i ökad effektivitet och nya resurser för exempelvis individuell direktreklam i fyrfärg. 3 Integrationen av svenska Postens och Strålfors verksamheter kommer att pågå för fullt under Från den 1 januari 2007 är Posten epp en del av Strålfors. En påtagligt resultat av denna förändring blir att printverksamheten samordnas och koncentreras till tre anläggningar i Ljungby, Solna och Sundsvall. Den här lösningen har tagits fram för att finna en så bra lösning för både transportflöden och en så effektiv produktion som möjligt, säger Steinar Høistad, chef för affärsområde Informationslogitik inom Strålfors. Detta kommer kunderna att märka genom ett förbättrat utbud på en rad områden. Vi kommer att kunna bli snabbare och även kunna erbjuda våra kunder mer konkurrenskraftiga priser, säger Stefan Lager, ansvarig för Strålfors svenska verksamhet. 3 Hur kommer kunderna märka att produktionen fl yttar från sex orter till tre? Den stora utmaningen för oss är att göra den här förändringen utan att det blir några olägenheter för kunderna. Vår tydliga ambition är att kunderna bara ska märka förbättringar. Förändringarna kommer att vara genom förda innan 2007 års utgång. När printverksamheterna går samman kommer också försäljningen att samordnas. Det betyder i sin tur att vissa kunder kommer att få nya kontaktpersoner. Alla kunder kommer att i god tid få information om alla förändringar, så att det kan vara helt säkra på vad som gäller, lovar Steinar Høistad. Samtidigt kan Strålfors genom samgåendet med Posten erbjuda kunderna en större portfölj och en större flexibilitet när det gäller såväl tryckta som digitala budskap. 3 Kommer det att vara möjligt för kunderna att distribuera trycksaker med andra leverantörer än Posten? Eftersom vi samordnar verksamheten inom Strålfors och Posten tror vi att det är i den konstellationen vi har våra starkaste erbjudanden, säger Steinar Høistad. Men för de kunder som av olika anledning vill arbeta med en annan distributör är det självklart möjligt för oss att erbjuda andra samarbeten. Individualiserat fyrfärgstryck En av de viktigaste förbättringarna med den nya sammanslagna printverksamheten är möjligheterna att erbjuda kunderna individualiserat fyrfärgstryck. Vi investerar nu i en helt ny teknik som gör att våra kunder kan utveckla exempelvis månadsfakturor och göra dem till instrument för information och försäljning. Med den nya tekniken blir det ekonomiskt möjligt att skicka individuell information i färg även i mycket stora upplagor, berättar Anders Åberg som är ansvarig för Strålfors produkt- och konceptutveckling när det gäller exempelvis kommunikation på fakturor och kontoutdrag. Blir verkligen lästa Undersökningar visar att de flesta människor är positiva till att få trycka fakturor och kontoutdrag och dessutom att få ytterligare information tillsammans med dessa. Budskap som kommer tillsammans med månadsfakturor blir verkligen lästa. Parallellt med att vi investerar för att klara detta tekniskt kommer vi också att förstärka vår kompetens inom marknadskommunikation, säger Anders Åberg. Stor investering i informationslogistik Strålfors har investerat i nya produktionslokaler för informationslogistik i Vanda utanför Helsingfors. Investeringen gäller såväl nya produktionslokaler som ny teknik och modern maskinutrustning. Det sker en ständig utveckling inom informationslogistik och kundkraven ökar. Vi har gjort den här investeringen för att kunna fortsätta att ligga i framkant, säger Steinar Høistad, chef för affärsområde Informationslogistik inom Strålfors. Genom investeringen i Vanda får Strålfors också ett bättre läge, närmare både postterminaler och fl ygplats. Invigningen av den nya anläggningen i Vanda förrättades av Sveriges ambassadör i Finland, Eva Walder-Brundin. Vid invigningen deltog 250 speciellt inbjuda gäster, kunder och samarbetspartners. 14 INFOLOG INFOLOG 15

9 NORGE LO:s medlemskort en förmånlig affär En norsk LO-familj kan spara norska kronor om året genom att utnyttja alla förmåner som medlemskapet för med sig. LO:s medlemskort ger förmåner som till exempel billigare försäkringar, el och bensin. 3 Norska LO är ensamma i världen om att ha detta koncept. Vi har försökt sälja lösningen vidare till svenska LO, men de har inte varit intresserade. Danska LO har däremot delvis kopierat vår modell, men på lokal nivå. I Norge är förmånerna desamma oavsett var i landet man bor, säger Bjørn Edvardsen, vd i Spare Bank 1 Medlemskort A/S. LOfavør är norska LO och LO-förbundens fördelskort som erbjuder alla medlemmer fördelar på köp av produkter och tjänster från utvalda landsomfattande leverantörer, oftast via webbplatsen Gjordes om till medlemskort Sparebank 1 är en av Norges största banker på privatkundsidan. LO äger 10 procent av banken och förmånskortet introducerade 1996 efter tre års utvecklingsarbete. Sex år senare gjordes det om till ett rent medlemskort med fortsatta förmåner. Sparebank 1 inledde samarbetet med Strålfors 2004 och kontraktet har nyligen förnyats. För LO är det viktigt att vi samarbetar med företag som följer LO:s riktlinjer. Alla leverantörer ska skriva avtal med LO om etiska principer, säger Bjørn Edvardsen. LO:s medlemskort ska serva medlemmar i LO:s alla 23 förbund. Människor har olika behov och korten kan erbjuda en mängd skilda förmåner. Flaggskeppet i konceptet är hemförsäkringen som norska medlemmar i dag får automatiskt som en del av den fackliga avgiften. Rese försäkringen är den största av de frivilliga försäkringarna och för ett år sedan lanserades en bilförsäkring genom LO. Det har blivit en jättesuccé och i dag har vi passerat kunder, säger Bjørn Edvardsen. Bland förmånerna finns också, förutom försäkringar, rabatter och lägre priser på el, bensin, resor, hotell, hyrbilar, brandsläckning, bilservice, fastighetsmäklare och bil finansiering för ungdom. Databasen finns hos SpareBank 1 och Strålfors står för produktion och utskick av medlemskorten och all information om LOfavør till medlemmarna. Strax före jul hade vi ett rekordstort utskick där försändelser skulle skickas under ett dygn. Under våren kommer en delegation från kinesiska LO till Norge. I Kina finns 140 miljoner LO-medlemmar. Nu ska vi försöka att sälja in fördelskortet till dem, säger Bjørn Edvardsen och skrattar. Framtidens UTSKICK är redan här Det är den mest avancerade produktionslinjen vi har för den här typen av dokument. SPAREBANK 1 3 SpareBank 1 Gruppen etablerades 1996 och ägs av 24 sparbanker och LO. 3 Bankerna arbetar tillsammans i en allians men är en enhet genom marknadsföringen. 3 Banken är Norges geografiskt mest spridda med 350 kontor över hela landet och anställda. Antalet anslutna banker ökar fortfarande liksom antalet kontor växeer i antal i motsättning till många andra banker. 3 SpareBank 1 Gruppen A/S äger Spare- Bank 1 Skadeforsekring och Livsforsekring, Odin fondsforvaltning samt en rad andra mindre företag. 3 Resulatet för SpareBank1 Gruppen A/S var i fjol 1 miljard norska kronor före skatt. En leverantör ska inte bara kunna leverera det man efterfrågar just nu. En bra leverantör ska man kunna bolla idéer med och gå tillsammans med in i framtiden, säger Lars Bjørnstad är IT-ansvarig för Spare- Bank 1 Skadeforsikring i Norge. 3 SpareBank 1 Skadeforsikring är det tredjestörsta av försäkringsbolagen i Norge med en marknadsandel på 10 procent. Ett par miljoner utskick om året går ut till kunderna. Strålfors gör omkring 2 miljoner utskick om året till kunderna. Det är många typer av dokument: försäkringsbrev, fakturor, ändringsbekräftelser, annuleringar, kravbrev med mera. Det är en komplex sammansätttning och mycket att hålla ordning på, säger Lars Bjørnstad. Produktionslinje i huvudkontoret SpareBank 1 Skadeforsikring samarbetar med Strålfors. I oktober i fjol installerades en ny produktionslinje hos Strålfors. Det är den mest avancerade produktionslinjen för den här typen av dokument vi har för print och efterbehandling, berättar Kåre Lund, Strålfors. I dag förekommer i stort sett bara pappersdokument, men i framtiden förut spås att många kunder väljer att få sin information elektroniskt. Lars Bjørnstad betonar dock att kunderna även i fortsättningen ska kunna få sina dokument på papper. En bra partner Våra kunder förbinder SpareBank 1 med trygghet. Därför är det viktigt att även våra framtida lösningar är helt säkra. Kombinationen av modern teknisk utrustning och de klara målen för kundutveckling som Strålfors har gör företaget till en bra partner, säger Lars Bjørnstad. 3 Bjørn Edvardsen är vd för Spare Bank 1 Medlemskort A/S. 16 INFOLOG INFOLOG 17

10 Årligen sitter runt svenska ungdomar och sliter sitt hår i skol matsalar och aulor runtom i landet. Genom att skriva högskoleprovet får de ytterligare en chans att komma in på drömutbildningen vid universitetet. FULL FART MED RATT TRYCK 3 Att rätta så många prov samtidigt kan låta som en mardröm. Ett borttappat högskoleprov kan få katastrofala följder för personen som drabbats. Det är därför vi inte får gör några fel, säger Mats Hamrén som är systemchef på institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Och till sin hjälp har han två falkar som har örnkoll på de svenska proven. Falken 1 och 2 är världens snabbaste bildläsare för fullfärg, berättar Roger Persson, biträdande chef för produktionsavdelningen på Umdac, Umeå universitets datacentral. Namnet Falken har de hämtat från djurvärlden. Mats Hamrén är sedan länge engagerad i projekt om pilgrimsfalken. Och han han såg snart likheterna. Pilgrimsfalken är världens snabbaste djur, den kan störtdyka i 250 kilometer i timmen. Den kan också se en duva på 8 kilometers avstånd och pilgrimsfalken fångar liksom skannern sitt byte i luften, så vi tyckte att namnet passade bra, förklarar han provsidor om året Falken-bildläsarna klarar tillsammans av att läsa in 220 A4-bilder i färg per minut i 200 dpi. Och det behövs. På våren skriver cirka personer provet och på hösten För oss innebär det sidor som ska skannas på våren och på hösten. Det tar cirka en vecka vid varje tillfälle, säger Roger Persson. Vid varje provtillfälle brukar personer höra av sig till universitetet. De ringer och säger att något måste ha blivit fel, men när vi kontrollerar deras prov en gång till brukar ingen få rätt. Oftast har de inte följt anvisningarna och fyllt i provet fel, säger Mats Hamrén. Och feltolkningarna är få, mycket få. Vi är i princip nere på noll och händer något har vi en dokumenterad felsökningsrutin, säger Roger Persson och fortsätter: Om några rutor ligger för nära varandra i mörkhet, flaggar maskinen för en dubbelmarkering. Vi har kanske 10 dubbelmatningar per år. Och då beror det alltid på att någon provtagare spillt godis eller något annat på sidorna så att de kladdat ihop. När provet väl är inläst plockar en dator automatiskt bort all onödig information i bilden för att spara plats när det är dags för arkivering. Varje bild blir till slut cirka 60K stor. Vi sparar allting i 5 år på magnetoptisk media. Varje disk rymmer cirka bilder. En disk motsvarar ett helt rum med högskoleprov, säger Roger Persson. Upp till 468 pixlar Alla provuppgifter är flervalsuppgifter med givna svarsförslag, så provtagaren kryssar i små rutor för att ge rätt svar. Datorn som analyserar bilderna räknar antalet svarta pixlar i rutan, upp till 468 stycken. Och om det finns två rutor som är markerade, till exempel om en provtagare först markerat en ruta och sedan suddat slarvigt, väljer maskinen automatiskt den mörkaste om det skiljer tillräckligt många pixlar. Om några rutor ligger för nära varandra i mörkhet, flaggar maskinen för en dubbelmarkering och operatören avgör från en bild om det är en suddning, säger Mats Hamrén. Men ett bra resultat i bildläsaren kräver mer än snabbhet. Bra kvalitet på papper och tryck är en grundförutsättning. Trycket får inte skifta i färg och det måste vara knivskarpt. Bildläsarna har något som kallas SVERIGE 18 INFOLOG INFOLOG 19

11 Snabbt och FINLAND 3 Roger Persson och Mats Hamrén kollar flödet. Falken läser mer än bara högskoleprov korrekt Colorsense som känner igen olika nyanser i färgerna. Därför är det viktigt att blanketten håller en jämn färg i hela tryckningen, säger Roger Persson. Vi har aldrig haft några problem med färgtrycket, säger Mats Hamrén. Färgerna på proven är blandade och testade av Strålfors för att fungera maximalt i just det här systemet. När vi fick uppdraget av Högskoleverket att rätta proven 1990 hade vi redan ett väl fungerande samarbete med Strålfors. Vi har faktiskt jobbat med dem sedan 1971 då de levererade papper och hålkort till oss, säger Roger Persson. Vissa blanketter hamnade snett Högskoleproven trycks på rulle och alla variabla data printas på med laser. Sedan limmas, stansas ut och paketeras proven i rätt ordning innan de skickas ut. Systemet för att läsa in högskoleprovet som bilder togs i bruk 1997 och har fungerat i princip smärtfritt. I början hade vi problem med att vissa blanketter hamnade snett vid inmatningen. Det går inte att undvika när de hanteras av så många människor. Hörn som viks, till exempel. Vid tester kom vi fram till att vi skulle trekantsskära båda nedre hörnen och sedan gick alla blanketter smidigare in i maskinen, säger Mats Hamrén. Det är så vi brukar jobba. Händer det något eller om vi stöter på ett problem, sätter vi oss ner och diskuterar igenom vad som hänt och vad vi kan lära oss, säger Roger Persson. Och har vi ett projekt som är klurigt brukar vi träffas och diskutera vad vi har för möjligheter. Sedan stämmer vi av hela tiden under projekttiden, fortsätter Mats Hamrén. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med de här redskapen. SVENSKA HÖGSKOLEPROVET 3 Högskoleprovet består av 122 uppgifter fördelade på fem delprov: ordförståelse, logiskt tänkande kring matematiska problem, svensk läsförståelse, förmågan att tolka diagram, tabeller och kartor, samt engelsk läsförståelse. 3 Fyra av högskoleprovets fem delprov framställs vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet. Där sker också rättning, normering samt uppföljning och forskning. Det femte delprovet, engelsk läsförståelse, framställs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 3 Den optiska läsningen utförs i sammarbete med UMDAC, Umeå universitets datacentral 3 Resultatet är giltigt i fem år och man får genomföra provet så många gånger man vill och om man har flera giltiga resultat är det det bästa som räknas vid ansökningen. Under den senaste tioårsperioden har antalet provdeltagare varierat mellan cirka och per år. 3 Vad gör bildläsarna resten av året? Det vore ju vansinne att låta så dyra maskiner stå still resten av tiden, så vi kör också andra saker här, berättar Roger Persson. Vi jobbar till exempel med frågeprogrammet Vi i femman. Förut var det bara de barnen som kom med i radio och tv som syntes. SVT ville göra det möjligt för alla ungar att tävla mot exempelvis sina parallellklasser och grannskolor, säger Mats Hamrén. Systemet är enkelt. Eleverna fyller i färdigtryckta provblanketter samtidigt som programmet sänds i tv. Proven trycks av Strålfors och laserprintas med unik information för varje elev. Varje år går proven ut till elever i klasser. Unik databank för forskare Vi läser också in hälsoenkäter åt Västerbottens läns landsting. Alla som är år får fylla i en blankett när de är på läkarkontroll för att se om de är i rikszonen för hjärt- och kärl- eller diabetesrelaterade sjukdomar. Frågorna handlar om mat- och motionsvanor, arbete, stress och så vidare, säger Roger Persson. Samtidigt tas givetvis blodprover och andra tester som på en vanlig läkarundersökning. Så förutom att varje individ får en grundlig undersökning, får forskarna en unik databank där varje individs vanor är detaljerat beskrivna och kopplade till testresultatet. Vi har också tagit fram helt neutrala enkäter med hjälp av Strålfors. då får vi en kort ledtid på projekten och dessutom kan vi göra layout enligt våra kunders önskemål. Inom vissa gränser givetvis eftersom maskinen måste klara av att läsa in det. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med de här redskapen, säger Mats Hamrén. 3 Varifrån kommer kunderna? Vi knyter nya kontakter genom Strålfors som tipsar om oss, eller så ringer de oss direkt. Vi har inte gjort någon reklam, utan det är djungeltelegrafen, säger Roger Persson. OK Indrivning i Finland är specialiserat på telefoninkasso. För att kunna ringa det första samtalet måste enligt finsk lag två brev ha skickats ut. Därför har OK Indrivning ett nära samarbete med Strålfors. En stor fördel ärv den flexibla servicen och att Strålfors kan skicka ut personliga brev i fyrfärg, säger Kennet Kronman, marknadsdirektör på OK Indrivning. 3 OK Indrivning har sedan starten 1991 blivit det största privatägda inkassoföretaget i Finland och det enda som är specialiserat på telefoninkasso. En stor fördel med att arbeta med telefonen är att den personliga dialogen ofta får gäldenären att förstå vikten av att snabbt betala sin skuld. Vi får ofta snabbt till stånd en betalningsplan. Telefonindrivning ger snabbare kassaflöden, säger Kennet Kronman. Det är en tydlig konkurrensfördel att kunna driva in skulder i samförstånd utan tidsödande och kostsamma rättprocesser. Och det är något som ofta alla parter tjänar på. Sköts från ett call center I företagets tjänsteutbud ingår alla led i inkassoverksamheten, kreditvärdighetsanalyser, påminnelsetjänster, juridiska tjänster, efterbevakning och köp av fordringar. Telefonverksamheten sköts från ett call center i Vasa i västra Finland och tjänsterna kan genomföras på både finska och svenska. OK Indrivning arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för att effektivisera verksamheten började man som första och hittills enda företag i Finland att använda SMS för att påminna gäldenärer att det är dags att göra en betalning. I SMS-meddelandet finns de uppgifter som behövs för att kunna betala fakturan och denna service har mottagits positivt inte minst av dem som reser mycket. En annan tjänst som utnyttjar ny teknik är OK-Online som innebär att kunden kan få detaljerad information om hur långt indrivningsprocessen har kommit. Nära samarbete med Strålfors Första steget i processen är brevet till gäldenären och här är det av stor vikt att brevet går ut både snabbt och rätt. Vi har ett nära samarbete med Strålfors som från våra datafiler ser till att breven trycks och distribueras på ett effektivt sätt, berättar Kennet Kronman. Det kan handla om små upplagor och om fyrfärgstryck med olika utseende. Det är inte alltid som vi är avsändaren utan brevet ska ofta se ut som om det kommer från någon av våra kunder, säger Kennet Kronman. Att OK Indrivning har valt att samarbeta med Strålfors delvis samman med att här finns tekniken att trycka i fyrfärg även i små upplagor, men även på servicenivån. Kennet Kronman minns ett exempel som inträffade en kväll bara någon dag före jul häromåret. Ett fåtal samtal löste problemet På kvällen efter kontorstid upptäckte han att fel uppgifter hade gått i väg till Strålfors. Att skicka ut felaktiga kravbrev i juletid var ingen drömsituation. Men med bara några få telefonsamtal under kvällen fick jag snabb hjälp från Strålfors att lösa problemet. Den typen av samarbete är värt mycket för oss, säger Kennet Kronman. OK Indrivning AB 3 Erbjuder inkasso, fakturerings- och service tjänster, påminnelsetjänster och juridiska tjänster. 3 Företaget är privatägt av Kaj Ollila, Kennet Kronman och Juhani Ollila cirka en tredjedel vardera. Personalen äger 0,3 procent. 3 I kundstocken fi nns både privata företag och kommuner. 3 Kontor fi nns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vasa. 3 Företaget behandlar cirka ärenden per år och omsatte ,36 miljoner euro. 20 INFOLOG INFOLOG 21

12 Det är små kostnader för butikerna att komma igång men merförsäljningen kan bli betydande. Alla har vi väl blivit frustrerade när vi letat efter den perfekta presenten till personen som har allt? Vårt samhälle blir alltmer individualiserat och det blir svårare och svårare att hitta rätt present till exempelvis jämna födelsedagar och konfirmationer. Därför blir presentkorten allt mer populära som present, säger Jens Damgaard på danska PBS. Individualismen gör presentkort till LÖNSAM AFFÄR DANMARK 3 Jens Damgaard arbetar med förbetalda presentkort för bland annat kedjorna Matas, Blockbuster, TP Musikmarked och Tivoli i Köpenhamn samt flera handelsföreningar runt om i Danmark. Betalningsterminalerna finns redan på plats och betalningsprocessen är densamma, vilket gör det enkelt för kunderna. Presentkorten är ett samarbete mellan PBS och Strålfors där PBS levererar infra strukturen och Strålfors står för kortproduktionen. Det är små kostnader för butikerna att komma igång men merförsäljningen kan bli betydande, säger Jens Damgaard. Som när vi byter julklappar Undersökningar har visat att kunderna ofta spenderar mer pengar än vad som finns på presentkortet när de kommer för att handla. Det är detsamma som när människor kommer för att byta julklappar. Ofta väljer de något som är lite dyrare än den klapp man har fått. Parfymkedjan Matas har sin bästa försäljningsdag på året den 27 december just på grund av att det är den stora bytardagen efter julen. Presentkort är en ny och enkel kanal för butikerna att öka sin försäljning, säger Jens Damgaard. PBS är en jätte i Danmark där 94 procemt av alla hushåll använder sig av PBS betalningsservice. 3,5 miljoner danskar har det populära Dankortet som fortfarande är det helt dominerande betalningskortet butiker tar Dankort medan bara butiker tar de stora internationella korten vilket kan göra det besvärligt att vara turist i Danmark. Förklaringen är att det i många år var gratis för butikerna att använda Dankort. Nu betalar butikerna ett årligt abonnemang medan det fortfarande är gratis för kunderna. I Sverige har de elektroniska presentkorten kommit för att stanna. Flera stora butikskedjor använder dem redan och de blir hela tiden fler. Miljontals kronor hamnar idag i byrå lådan. Det slipper vi med plastkorten som vi hellre har i plånboken, säger Bertil Nordlöf, chef för e-payment på Strålfors Sverige. Butikskedjorna Stadium och Lindex var först ut i Sverige med att erbjuda elektroniska presentkort. Intresset är stort och nu följer fler butiks kedjor efter. För butikerna är det lättare att hålla ordning på pengarna när en kund väljer att använda sitt presentkort. Vid köptillfället kontrolleras kortet on-line. Då ser säljaren direkt om det finns pengar på kortet. Det är mycket enkelt, säger Bertil Nordlöf. 22 INFOLOG INFOLOG 23

13 NOTISER 3 Finländaren Marcus Grönholm och kartläsaren Timo Rautiainen körde så snön yrde i Värmlandsskogarna. 3 Mikko Hirvonen fick fira när VM-festen kom till Norge och Hamar. 3 Mikko Hirvonen fick nöja sig med en tredjeplats i Sverige. Finsk seger i Sverige och Norge 3 World Rally Championship lockade i februari hundratusentals åskådare till deltävlingarna i Sverige och Norge. Strålfors levererar sedan flera år, tillsammans med Evitbe AB, kompletta biljettsystem till dessa VM-tävlingar. Tjänsten omfattar bland annat internetförsäljning, callcenter och kontrollsystem. Huvudprodukten är Rallypasset, som ger obegränsat inträde till alla sträckor under hela tävlingen. Rallypasset säljs såväl på internet som på bensinstationer i Norge och Sverige. Med passet följer en minikarta, deltagande i rallypasstävlingen, rallydekal samt ett nackband. Finländske storfavoriten Marcus Grönholm tog hem segern i Uddeholm Swedish Rally, som genomfördes i de vintriga Värmlandsskogarna. Landsmannen Mikko Hirvonen, som fick nöja sig med tredjeplatsen i Sverige, fick revansch när VM-festen kom till trakterna kring Hamar i Norge. Han tog kommandot från start och triumferade före Grönholm och norske hemmafavoriten Henning Solberg i Rally Norway. Därför handlar svensken på nätet 3 Prylälskaren, prisjägaren och njutaren. Det är de typiska grupperna som väljer att handla på internet enligt en undersökning om distanshandel som svenska Posten har låtit SIFO göra. Två tredjedelar av svenskarna distanshandlar och de gör det för att det är billigare, enklare och bekvämare. Näthandeln ökar kraftigt. Under 2005 växte e-handeln med 32 procent. I framtiden väntas näthandeln utvecklas för att allt mer bli lik den fysiska butiken, där fler sinnen kan lockas med bland annat färger och former. Svenska Posten stärker servicen i Norge 3 Svenska Posten stärker nu sin service i Norge genom att starta ett nytt paketombudsnät. Detta nät ska användas för att distribuera paket från företag till privatkunder. Nätet kommer att bestå av cirka 400 ICA- och Rimibutiker och etableras under Posten är en stark nordisk aktör inom den växande distanshandeln. Med den nya satsningen erbjuder vi våra kunder ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller distribution och utlämning av paket på den norska marknaden, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för svenska Posten. OM TIDNINGEN Infolog Magazine ges ut av Strålfors AB. Ansvarig utgivare: Martin Sterner Texter: Ewa Svensson, Lars Edqvist & Peter Johnsson Foto: Kasper Dudzik, Ewa Levau, Petr Fryba, Matton, Stian Lysberg & Cata Portin. Form & produktion: Tryck: Adress: Infolog Magazine, Strålfors AB, Ljungby STRÅLFORS, en underkoncern till Posten AB, är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som omsätter 3,5 miljarder SEK, har tillverkning i 8 länder och runt anställda.

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Företagspresentation 2010. www.resurs.se

Företagspresentation 2010. www.resurs.se Företagspresentation 2010 Resurs Bank med kunden i fokus En äkta nischbank Vi är mer kreativa affärsmän än traditionella bankmän. Vår position ska vara topp tre inom de nischer vi väljer att verka i. En

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Egna bolag Distributörer FINLAND NORGE SVERIGE Oslo Mellerud Ulricehamn DANMARK Helsingfors Tallinn ESTLAND Växjö Lagan Plast

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen IKEA.se Den 58:e IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar, på 27 språk och i 52 utgåvor. Den

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n

P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n. Innehåll. A n m ä l a n. B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n om högskoleprovet Innehåll 4 A n m ä l a n 4 B e s k r i v n i n g av d e l p rov e n 6 P r a k t i s k t k r i n g p rov dag e n 6 T i p s u n d e r p rov dag e n 7 F ö r b e r e d e l s e r f ö r e t

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Kom igång med. Handla på. faktura

Kom igång med. Handla på. faktura Kom igång med Handla på faktura Öka försäljningen dagarna före lön! Med Berazy Faktura får ni tillgång till ett komplett och säkert fakturasystem samtidigt som vi svarar för eventuella påminnelser, krav

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Swets Information Services

Swets Information Services Swets Information Services 2005-11-28 Swets Information Services Marianne Höök Agenda Swets Information Services AB Varför e-fakturor Välja metod för e-fakturor Införande projekt Erfarenheter Swets Informations

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör

Fallstudie WM-data En komplett tjänsteleverantör En komplett tjänsteleverantör Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-08-10 2 (6) En komplett tjänsteleverantör ebusiness Services

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer