Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet"

Transkript

1 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats // SID 9 Dialog med miljöchefen // SID 14

2 VÄLKOMMEN TILL CITYFLYGPLATSEN TILLGÅNG TILL VÄRLDEN VAD ROLIGT ATT DU har hittat hit till just vår tidning. Det du håller i din hand är första numret av Cityflygplatsen, en tidning om och av oss som arbetar på Bromma Stockholm Airport. Kanske är du en av våra grannar, en ny eller återkommande resenär som reser till eller från oss redan idag. Eller så är du kanske intresserad av flygplatsen och det vi gör och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss i närtid och på längre sikt då flygplatsen är under utveckling de kommande åren. Spännande tycker vi. Vi vill gärna veta mer om din relation till Bromma det kommer vi att återkomma till vid flera tillfällen vad du som läser tycker. Förutom att dela med oss av information om flygplatsens utvecklin g vill vi möta dina tankar, idéer och önskemål kring vår verksamhet. Vi vill veta vad du tycker och vill bjuda in dig till en dialog med oss! I detta nummer tar vi er bland annat in bakom kulisserna i vårt flygledartorn på sidorna Vi berättar vad som händer hos oss i sommar och om vår nya certifiering se sidan 16. Vår miljö chef svarar också på frågor om vårt hållbarhets arbete på sidorna Vi vill veta vad du tycker och vill bjuda in dig till en dialog med oss! FÖR DIG SOM VILL komma i kontakt med oss på andr a sätt än via tidningen, så är vi givetvis öppna för en vidare dialog utanför våra tryckta, digitala och sociala kanaler. Innan du bläddrar vidare vill jag ge dig en kort beskrivning av flygplatsen. Förra året reste cirka 2,3 miljoner resenärer till eller från Bromma, vilket gör oss till Sveriges tredje största flygplats och Stockholms city flygplats, med cirka nio kilometer till staden. Vårt uppdrag är att tillsammans med Swedavias nio andra flygplatser, säker ställa svensk tillgänglighet till Sverig e och världen. Vi har ett spän nande uppdrag och ett stort ansvar. Trevlig läsning och glad sommar! Peder Grunditz Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport 2

3 INNEHÅLL # KONTAKTA OSS: TIPSA OSS! Om du har tips till vår nya tidnin g eller vill komma i kontakt med oss, kontakt a chefredaktör Ellen Persson: SID // SÅ FUNKAR DET Från flygledartornet i Bromma kontrolleras all trafik ovanför markytan inom Brommas kontrollzon. För miljö- och grannfrågor kontakta David Karlsson: På 1950-talet ökade trafiken på Bromma och hangar A byggdes om till terminal. Se sid 19 SID 16 // CERTIFIERING Från och med den första mars är Bromma Stockholm Airport en 3C-flygplats, en nödvändighet för att driva flygplatsen i dag och i framtiden. LÄS MER OM OSS! För att informera resenärer, boende i området och andra intressenter om vad som händer på Bromm a Stockholm Airport har vi ett antal kanale r där vi kan berätta om oss och möta er. brommaairport.se swedavia.se SID // DIALOG Miljöchefen Jenny Svärd ser till att Bromma Stockholm Airport har högt satta miljömål och att hela flygplatsen jobbar efter dem. Hon säkerställer och följer dessutom upp att de miljövillkor som reglerar verksamheten följs. SID 20 // FOTBOLLSPLAN Malmö Aviations så kallade Fotbolls plan är mest känt för att flyga fotbolls landslaget, men det flyger även vanliga reguljära turer. Du kan följa flygplatsens utveckling på: brommaairport.se NYHETSBREV Om du vill veta mer om flygplatsen kan du få vårt nyhetsbrev direkt i din mejl. Anmäl dig till: FACEBOOK facebook.com/brommaairport PRESS mynewsdesk.com/se/swedavi a Swedavias pressrum, sök på Bromma Stockholm Airport. Cityflygplatsen är en tidning som ges ut av Bromma Stockholm Airport som ägs och drivs av Swedavia. Tidningen Cityflygplatsen delas ut gratis till fler än hushåll och verksamheter i flygplatsens närområde fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Ulrika Fager, Produktion: Åkesson & Curry, akessoncurry.com Distribution: SDR Tryck: Hylte Tryck, hyltetryck.se Omslagsfoto: Christian Hagward 3

4 TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward HELA SVERIGES När Bromma Stockholm Airport invigdes i maj 1936 var flygplatsen en av de mest moderna i världen. På vissa områden är den det än flygplatsen är till exempel en av världens mest klimatsmarta. Med dagens utvecklingsarbeten kommer både resenärernas miljö och möjligheten att utföra flygplatsens uppdrag att förbättras. FÖRÄNDRINGAR Tvärbanans framdragning till Bromma Stockholm Airport kommer att underlätta resandet för flygplatsens resenärer. Men den innebär även förändringar i flygplatsmiljön. Den här kontorsbyggnaden komme r till exempel behöva rivas. 70 % AV DE REGULJÄRA RESENÄRERNA RESER I TJÄNSTEN 94 % AV STOCKHOLMS STÖRSTA FÖRETAG VILL HA KVAR FLYGPLATSEN 4

5 55-65 % AV BROMMAS RESENÄRER KOMMER FRÅN ANDRA DELAR AV SVERIGE ÄN STOCKHOLM CITYFLYGPLATS FLER RESENÄRER De största flygplanen som trafikerar Bromma i dag tar som mest 112 passagerare. Malmö Aviations nya plan som börjar trafikera Bromma under den senare delen av 2015 kan ta upp mot 140 passagerare. I gengäl d är de tystare och mer moderna. NÄR DE FÖRSTA flygningarna i Stockholm genomfördes på Ladugårdsgärdet 1909 var det få som förutspådde flygets utveckling och framtida betydelse. Men bara nio år senare var potentialen i det nya transportmedlet uppenbar och de första planerna på en permanent flygplats började ta form. Utvecklingen gick fort. Under 1950-talet ökade den materiella standarden i Sverige. I kombination med lagstadgad rätt till tre veckors semester ökade möjligheten för svenskarna att resa och charterresorna kom igång från Bromma. I dag är Bromma en unik flygplats med tre tydliga huvuduppdrag: reguljärtrafiken, statsflyget och Affärsflyget för Stockholm. Reguljärtrafiken står för majoriteten av vår verksamhet och härifrån når man hela Sverige, säger Peder Grunditz som är flygplatsens direktör. Även om det är en utpräglad cityflygplats är det intressant att 55 till 65 procent av våra resenärer är från andra delar av landet än Stockholm. Hälften av dem kommer från Umeå, Göteborg och Malmö. Utrikeslinjerna går till Helsingfors, Bryssel och Århus och stod 2013 för ungefär elva procent av de reguljära resorna. Affärs- och statsflyget Affärsflyget för Stockholm, det vill säga mindre plan för tjänsteuppdrag, står för en relativt liten del av flygplatsens resor, men Bromma är ändå en utpräglad affärs reseflygplats. Hela 70 procent av de reguljära resenärerna reser i 5

6 TERMINALEN 1954 byggdes hangar A om till terminal i samband med att resandet ökade. tjänste ärenden. Enligt en undersökning genomförd av Stockholms Handelskammare är också stödet för flygplatsen högt från Stockholms största företag. Så många som 94 procent av dem vill behålla Bromma som en citynära flygplats. För Peder Grunditz kommer det inte som en överraskning. För näringslivet och huvudkontorsetableringen är det förstås viktigt med en fungerande flygplats för affärsflyget. Närheten till Stockholm är en förutsättning för enkla, snabba och effektiva möten i Stockholm och ute i landet. Vi kommer att göra stora investeringar för att förbättra förutsättningarna för detta på Bromma. Sverige binds ihop Statsflyget hanterar resorna för Sveriges statschef och den högsta civila och militära ledningen. I praktiken betyder detta att Försvarsmakten tillhandahåller tre flygplan till framför allt regeringen. Det är bestämt att statsflyget ska vara lokaliserat till Bromma enligt statsflygsförordningen. Även om det är en liten del av vår verksamhet är den viktig, säger Peder Grunditz. I sina tre roller binder Bromma Stockholm Airport ihop landet och verkar som ett modernt och högeffektivt resenav, vilket stärker positionen som Stockholmarnas, företagens och hela Sveriges cityflygplats. Enligt Peder Grunditz fyller flygplatsen fler syften än så. Vi har unika uppdrag och går inte Man ska kunna veta hur snabbt det går att man ska kunna sitta på flyget en kvart efter att man kommit hit. PEDER GRUNDITZ, FLYGPLATSDIREKTÖR att ersätta. Som cityflygplats i Nordens starkast växande region fungerar Bromma som en tillväxtmotor i hela Stockholmsregionen. Både för industrin och för många av näringslivets huvudkontor behövs fler nationella direktförbindelser, säger han och avslutar: Bromma ska vara den lite mindre, snabba och smidiga flygplasten. Man ska kunna veta hur snabbt det går att man kan sitta på flyget en kvart efter att man kommit hit. Vi ska inte bygga en jättestor flygplats då förlorar vi det vi har. Läs mer på: brommaairport.se 6

7 FÖR FRAMTIDENS RESENÄRER För att kunna fortsätta att ta emot nuvarande trafik och för att leverera den service som man förväntar sig av en modern cityflygplats, har en utveckling av Bromma Stockholm Airport påbörjats. Flygplatsdirektören Peder Grunditz förklarar varför. FÖR ATT VI MÅSTE, säger Peder Grunditz utan att tveka. Med undantag för en del upprustningar i början av 90-talet är flygplatsen inte renoverad och utvecklad i sin helhet sedan 50-talet, då vi flyttade till den nya terminalen. I dag har flygplatsen vuxit ur den och anläggningen behöver anpassas för att nå en bättre miljö för resenärerna. Till exempel har säkerhetskontrollen byggts ut för att tillföra mer terminalyta. Malmö Aviations nya plan kommer att öka trycket på flygplatsen ytterligare. Samtidigt som de är tystare och modernare tar de fler passagerare. Den andra anledningen till utvecklingen är att flygplatsen har beviljats 3C-status enligt Transportstyrelsens certifieringssystem som avgör vilken typ av trafik en flygplats kan och får ta emot. Att klassas som 3C är, för Bromma, en nödvändighet för att kunna ta emot dagens plan, nu och i framtiden och flygplatsen har fått fram till sista december 2016 på sig att åtgärda de återstående arbetena för att uppfylla kraven. Mycket har hänt En del av de arbeten som har påbörjats runt Bromma Stockholm Airport är förberedelser för detta. Att utveckla flygplatsen under pågående drifte är ett komplext arbete som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har mycket att ta hänsyn till, inte minst våra grannar och vår omvärld. Om vår verksamhet förändras så att det påverkar omkringboende så får de inte störas. Och när vi väl är klara vill vi inte att någon ska uppleva att bullret har ökat. Fokus på helhetsupplevelsen Swedavias mål är att Bromma ska fortsätta att vara ett snabbt, smidigt och effektivt resenav som Stockholms cityflygplats från att resenärerna kommer fram till flygplatsen, till att de checkar in och kliver ombord på planet. Vi tittar på hela resenärsupplevelsen utifrån flera aspekter när vi utvecklar och bygger om. Vi vill att flygplatsen ska kännas smart, hållbar och genomtänkt. Då måste man vara yteffektiv, våga integrera och tänka nytt, säger Peder Grunditz. TAXIBANOR När flygplanen åker på marken taxar de. Därför kallas deras banor till och från rullbanan för taxibanor. 3C LÄS MER OM TRANSPORT- STYRELSENS CERTIFIE- RINGSSYSTEM PÅ SID 16 Att utveckla flygplatsen under pågående drift ställer höga krav på vår verksamhet. PEDER GRUNDITZ Foto: Jonas Borg 7

8 PÅ GÅNG: SOMMAREN OCH HÖSTEN 2014 ILLUSTRATION: Marc Martinez MARKARBETEN PÅ NORRA OMRÅDET Under sommaren och hösten 2014 pågår olika markarbeten i norra området, bland annat schaktning, utfyllnad av marken och asfaltering. Här förbereds för flytt av taxibanor, det vill säga banorna för flygplanens markkörning mellan start- och landnings banor och flygplatsens stationsområde. BÄLLSTAVÄGEN ANNEDAL FLYTT AV PICKNICKS LOKALER Picknick är leverantör av mat till bland annat flygbolagen som trafikerar Bromma Stockholm Airport och i juni har deras lokaler flyttats till en ny etablering. Här görs plats för att förbereda inför en bredare taxibana för flygplanens markkörning. KARLSBODAVÄGEN MARIEHÄLL BROMMA BLOCKS BROMMA KYRKA TERMINALEN Franska RED- Architecte s har tagit fram en innovativ och effektiv markbullerlösning. Se sidan 17 ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE ULVSUNDALEDEN RIKSBY MARKBULLER- AVSKÄRMNING Swedavia arbetar med att etablera en lösning för att minska markbullret intill bostadsområdet Bromma Kyrka. Under sommaren och hösten pågår förberedande planerings- och projekteringsarbeten. Markbuller avskärmningen kommer enligt planerna att bli klar under ASFALTERING PÅ ÖSTRA RAMPEN Under sommaren och hösten kommer Östra rampen att färdig ställas för att Affärsflyget för Stockholm ska kunna etableras. LÄTTARE ATT HITTA TILL TVÄRBANAN Nu är det enklare att hitta till flygplatsen från tvärbanan. Under våren har SL satt upp nya skyltar från hållplats Karlsbodavägen, som är den närmast belägna hållplatsen för tvärbanan intill flygplatsen, för att göra det enklare för resenärerna att hitta till Bromma. Mellan den 22 juni och 17 augusti hålls hållplatsen sommarstängd på grund av planerade förbättringsarbeten. För andra kollektivtrafikalternativ: sl.se 8

9 PERSPEKTIV: SAAB AB TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward och Saab AB Saab AB: NÄRHETEN ÄR A OCH O I Sverige är avstånden stora, både inrikes mellan våra städer och till övriga Europa och världen. Affärsflyget för Stockholm ger, trots de stora avstånden, företagen som etablerar sig här möjligheten att smidigt kunna ta sig till kunder och möten. AFFÄRSFLYGET FÖR Stockholm är ett av flygplatsens tre uppdrag vid sidan om reguljärtrafiken och statsflyget. För näringslivet och huvudkontorsetableringen i Stockholmsregionen fyller affärsflyget för Stockholm en central roll. Ett av bolagen som har möjlighet att utnyttja detta är Saab AB som nyligen har flyttat sitt huvudkontor från World Trade Center i Stockholm City till Alvik ett par kilometer från Bromma Stockholm Airport. Möjligheten att på ett smidigt sätt flyga till och från Bromma och andra flygplatser både i Sverige och utomlands är en oerhörd styrka i relationen med kunder och underleverantörer, säger 9

10 40 PÅ SÅ MÅNGA ORTER I SVERIGE HAR SAAB AB VERKSAMHET 6,5 MILJARDER KRONOR LÄGGER SAAB PÅ FORSK- NING OCH UTVECKLING VARJE ÅR 13 % AV SAABS INTÄKTER KOMMER FRÅN SUPPORT AND SERVICES Lars-Erik Wige som är chef för Saabs affärsområde Support and Services. Som ett flygföretag har Saab möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt hålla sig med ett antal plan i en egen flotta. Det är dels Saab 2000, dels några mindre flygplan från bland annat Gulfstream och Beechcraft. Förutom att tillhandahålla Saabs egen flygplansflotta är det affärsområdet Support and Services som i huvudsak erbjuder Saabs kunder supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik, ofta till platser med begränsad infrastruktur. Saab finns på 50 orter i Sverige och har kontor i över 30 länder runt om i världen. Kunderna finns över hela Sverige och hela världen. Dessa måste vi kunna nå både för möten men också för att leverera produkter, lösningar och tjänster, förklarar Lars-Erik Wige. På Bromma Stockholm Airport tillgängliggörs en sjättedel av antalet rörelser till affärsflyget, vilket regleras i avtalet med Stockholms stad. För att kraftigt förbättra möjligheterna för detta Lars-Erik Wige, affärsområdeschef Support and Services. uppdrag beslutade Swedavia för två år sedan att investera 80 miljoner kronor på flygplatsens affärsflygsverksamhet. I sommar och höst kommer Östra rampen att asfalteras för att färdigställas så att Affärsflyget för Stockholm ska kunna etableras. Just hangarerna kommer inte Saab att utnyttja då de har sina affärsflygplan stationerade i Linköping där flygplansteknikerna och piloterna har sin bas. Men Lars-Erik Wige understryker att Brommas närhet och smidighet är två väldigt viktiga delar. För Saab betyder flygmöjligheterna att de kan transportera personal, kunder och materiel samt erbjuda sina kunder paketlösningar för underhållsutrustning. Bara servicen på turbopropflygplanen Saab 2000 och Saab 340 som finns hos kunder i 38 länder kräver en stor flexibilitet. Betydelsen för affärerna Av Saabs anställda är cirka 100 personer stationerade i Stockholms kommun, ett faktum som inte gör staden mindre viktig ur Saabs perspektiv. Det händer mycket i huvudstaden och många beslut tas här och de besluten bygger på att industrierna runt om i landet kan verka och leverera, säger Lars-Erik Wige. Därför är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna ta sig in och ut ur Stockholm. Precis som Saab har många svenska och internationella företag valt att place- 10

11 SAAB 2000 Det första planet flög 1992 och 63 stycken har tillverkats totalt. Maxhastigheten är 682 km/h och räckvidden är km på en tank. Kunderna finns över hela Sverige och hela världen. Dessa måste vi kunna nå både för möten men också för att leverera produkter, lösningar och tjänster. ra sina huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Det gäller särskilt företag som verkar inom IT, life science, miljöteknik, finans och andra kunskapsintensiva branscher. För dessa företag är snabba transporter och möjlighet att använda affärs flyget en viktig lokaliseringsfaktor. Från Swedavias sida ser man sin satsning på Affärsflyget för Stockholm som en viktig insats för att stärka näringslivsklimatet i Stockholmsregionen. Närheten viktigast Enligt Lars-Erik Wige har valet att lägga huvudkontoret i Alvik varit fördelaktigt med tanke på närheten till Bromma. Beslutet av flytta till Alvik från WTC berodde också på ett behov av mer ändamålsenliga lokaler och sänkta kostnader. För att både spara pengar och minska miljöpåverkan har Saab ambitionen att minimera resandet och allt mer övergå till möten över videokonferens och liknande lösningar. När till exempel personal ska transporteras inrikes på SAAB AB LARS-ERIK WIGE, AFFÄRSOMRÅDESCHEF SUPPORT AND SERVICES daglig basis är det främst tåg som gäller då de flesta transporter sker till Linköping dit det inte finns någon ordinarie flyglinje. När det gäller Saabs kunder och partners ser det lite annorlunda ut: Kunder och partners är just en målgrupp som vi behöver kunna nå fort och även transportera från Stockholm till verksamhetsorterna, säger Lars-Erik Wige och avslutar: Huvudkontor: Alvik, Stockholm Verkar: internationellt (59 procent av försäljningen 2013 skedde utanför Sverige) Medarbetare: Affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, Support and Services och dotterbolaget Combitech Noterat på: Nasdaq OMX Nordic Styrelseordförande: Marcus Wallenberg Möjligheten till goda transporter är A och O och Bromma flygplats är en centra l del av den infrastruktur Stockhol m erbjuder. Läs mer om affärsflygets utveckling på: brommaairport.se Vd: Håkan Buskhe Försäljning 2013: miljoner kronor Orderingång 2013: miljoner kronor Rörelseresultat 2013: miljoner kronor 11

12 SÅ FUNKAR DET: FLYGLEDNING TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward FÖNSTERPLATS Från Luftfartsverkets flygledartorn på Bromma Stockholm Airport har man en god överblick över både trafiken i luften och på marken en förutsättning för att kunna leda trafiken säkert. FLIGHT TF2221 FRÅN Bryssel till Bromma Stockholm Airport närmar sig huvudstadens södra förorter och Brommas kontrollzon. Hittills har piloten bara haft kontakt med kontrollcentralen vid Arlanda som med hjälp av radar följer trafiken och leder in den till både Bromma och Arlanda. Eftersom det blåser en nordlig vind i dag ska de landa söderifrån, och Kontroll centralen dirigerar planet mot den glidbanesignal som Brommas inflygningsutrustning sänder ut. När flygplanet kommer in i flygledarnas ansvarsområde, kontrollzonen, anropar piloten Brommatornet. Flygledaren tar nu över ansvaret för att planet kan landa säkert. Klart landa ges till piloten när det är fritt fram och piloten följer då glidbanesändarens signal hela vägen till landning. När planet har landat får piloten tillstånd att taxa till plattan, stand 2. Samtidigt står ett affärsplan på Väntplats 30. De har tagit del av väderrapporten, fått färdtillstånd samt tillstånd att starta motorerna. Flygledarna säkerställer att ingenting är i vägen, ger den exakta vinduppgiften och beskedet Klart starta. Planet rullar ut på bana 30, accelererar och lyfter. I höjd med Viksjö Golfklubb i Järfälla passerar de en flygfyr. Först efter den får flyg planen svänga enligt de miljövillkor Bromma lyder under. KONTROLLZON ALARMKNAPPAR Vid händelser som kräver en förhöjd beredskap startas en larmkedja som aktiverar flygplatsens egen brandkår samt kommunal räddningstjänst. FLIGHT PROGRESS BOARD På ett så kallat Flight progress board representeras alla luftfartyg och fordon av en strip i olika färger som flyttas runt i en prioriteringsordning. Gul är ankomster, blå är avgångar och rött är varningsfärg för exempelvis snöröjningsfordon. Brommas kontrollzon sträcker sig från marken 600 meter upp och alla luftfartyg som berör zonen måste ha tillstånd från flygledartornet. ATCC (Air Traffic Control Center) vid Arlanda ansvarar för Luftrummet från 600 meter upp till meter. 12

13 UTC ALLA FÄRDPLANER I HELA VÄRLDEN ANGES I UTC, KOORDINERAD UNIVERSELL TID. 9 h FRAMÅT GÄLLER SMHI:S PROGNOS FÖR BROMMA STOCKHOLM AIRPORT. VINDRIKTNING Flygplanen startar och landar alltid mot vindens riktning. Därför mäts vindens hastighet och riktning noga från flygledartornet. Samma sak gäller lufttrycket. ANROP Piloten anropar tornet först och bestämmer då vilket språk som ska talas, svenska eller engelska. Engelska är det klart vanligaste språket. Säkerheten går alltid först. Vi larmar hellre en gång för mycket. ANDERS CARLSSON, FLYGLEDARE START- OCH LANDNINGSBANAN Start- och landningsbanan heter 30 och 12 beroende på vilken riktning planet startar eller landar ifrån. 30 står för 300 grader där rakt norrut är 360 som på en vanlig kompass. 12 motsvarar på samma sätt 120 grader. FLYGLEDARTORNET Ägs av: Swedavia Drivs av: LFV Invigdes: 2003 Höjd: 23 meter Höjd över havet: ca 55 meter Antal rörelser per dag: 166 rörelser/dag (i snitt 2013) UTRUSTNING I URVAL RPU: Radarpresentationsutrustning VCS: Voice Communicatio n System TopSky: Flygledningssystem AWOS 7 MET-system: Meterologiskt väderobservationssystem VHF och UHF comradio: Kommunikationsradio för flygplan och fordon Signalstrålkastare: För att skicka ljussignaler till luftfartyg i händelse av radiobortfall Kikare: Ett av flygledarens viktigaste redskap 13

14 DIALOG: MILJÖCHEFEN TEXT: David Karlsson FOTO: Ola Jacobsen MOT NYA MÅL Jenny Svärd är miljöchef på Bromma Stockholm Airport. Här svarar hon på frågor om miljön kring flygplatsen med fokus på bullerfrågorna. Vad gör Bromma för miljön? Miljöfrågan är starkt knuten till flygbranschen och flygbolagen och Swedavia lägger ner mycket arbete på att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi har högt satta miljömål, där till exempel Swedavias egen verksamhet ska ha nollutsläpp av fossil koldioxid år Det kräver stora investeringar i fordon och infrastruktur för förnybara bränslen. Att minska bullret från startande och landande flygplan samt från verksamheten på marken är också en viktig fråga. Bland annat bullerisolerar vi ett stort antal fastigheter i flygplatsens närhet och vi planerar för att föra upp bulleravskärmningar mot de omkringliggande bostadsområdena. Vad är de så kallade bullerkurvorna och hur tas de fram? Bullerkurvorna beskriver det årliga bullret från flygtrafiken vid start och landning. Man gör beräkningar utifrån den faktiska sammansättningen av årets flygplansflotta, hur bananvändningen har sett ut, vilken tid på dagen planen flyger och radarspåren som beskriver flygplanens lägen vid start och landning. Beräkningarna görs på Karta: Lantmäteriet Bullerkurvor 2013 Bullret anges i decibel, db och be skriver ljud nivåer för olika områden. det sätt som myndigheterna i Sverige har angett. Kurvorna beskriver bullret under in- och utflygning och kan kanske bäst beskrivas som långsmala ovaler som omger flygplatsen och själva banan. Kurvan eller strecket för en viss ljudnivå beskriver var den ljudnivån uppstår. Kurvor tas fram för maximal ljudnivå, alltså den ljudnivå som kan uppstå när ett flygplan passerar, samt för medelljudnivåer som beskriver den genomsnittliga ljudnivån. Bullerkurvorna för 2013 års trafik har nu tagits fram. Skiljer de sig från 2012 års kurvor? Ja, det har skett vissa förändringar. Främst beror de på variationer i bananvändningen alltså åt vilket håll trafiken startar och landar och en något förändrad spridning av flygplanens radarspår. Det har till exempel inneburit att ytterligare 70 fastigheter kommer att bullerutredas jämfört med tidigare år. Vi ser också att medelljudnivåerna generellt har minskat något som framförallt beror på att antalet starter och landningar med turbopropellerplan har varit färre. Ett fåtal fastigheter har fått ökade medelljudnivåer och dessa fastighetsägare kommer att kontaktas för en ny bedömning av bullerisoleringsbehovet. Är det höga halter av luftföroreningar på flygplatsen? Vi mäter kontinuerligt luftkvalitén på flygplatsen. Det vi kan se är att halterna av kväveoxider och kolväten ligger med marginal under gällande gränsvärden och att de är lägre än vad man till exempel brukar uppmäta längs med tungt trafikerade vägar. Flygplanen har blivit omkring 70 procent mer bränsleeffektiva under de senaste 40 åren. Flygbranschen har dessutom enats om det globala klimatmålet att minska de faktiska utsläppen med 50 procent till 2050, jämfört med Har du frågor som rör miljön? Kontakta David Karlsson, kommunikatör med ansvar för miljö- och grannfrågor: Läs mer om bullerisolering på: brommaairport.se 14

15 89 DEN MAXIMALA LJUDNIVÅN I DECIBEL FÖR ETT FLYGPLAN PÅ BROMMA STOCKHOLM AIRPORT. FÖLJ FLYGNINGAR ONLINE Undrar du ibland vart ett flygplan är på väg eller vill du veta hur högt det flög när det passerade i närheten av din bostad? Med tjänsten Webtrak som du hittar på flygplatsens hemsida kan du med några timmars fördröjning få information om flygningar nära din bostad bland annat deras destination och vilken höjd de flyger på. webtrak.bksv.com/arn NATUR- INVENTERING Förra sommaren gjordes en naturinventering på flygplatsområdet och nyligen presenterades resultaten. Flera om råden med höga naturvärden identifierades och man fann bland annat fyra rödlistade insektsarter (Ängssolbi, Småfibblebi, Ängsvägstekel och Mimesa bruxellensis) och den rödlistade växtarten Knölvial som alla trivs på Bromma Stockholm Airport. Flygplatsen ser nu över vilka åtgärder som kan vidtas för att bevara och främja den biologiska mång falden på området. Vi har högt satta miljö mål, där till exempel Swedavias egen verksamhet ska ha nollutsläpp av fossil koldioxid år ISTÄLLET FÖR SKOTT Sedan juni 2012 har flygplatsen använt fågelskrämmor för att kunna minska antalet skrämselskott. Fågelskrämmorna som ger ifrån sig rovfågelliknande läten har gjort att antalet skrämselskott har minskat drastiskt från 1711 skott 2011 till 707 skott Trots några fågelrika dagar i början av juni hoppas Swedavia att den positiva utvecklingen fortsätter. 15

16 FOKUS PÅ: 3C TEXT: Ellen Persson FOTO: Ola Jacobsen FLER MÖJLIGHETER Från den 1 mars i år är Bromma Stockholm Airport en 3C-flygplats. Certifieringen innebär att Bromma kan fortsätta att ta emot nuvarande trafik samt nya moderna och miljösmarta flygplanstyper som ingår i samma kategori. Patrik Pierd, säkerhetschef på Bromma Stockholm Airport. PATRIK PIERD, säkerhetschef Bromma Stockholm Airport, svarar på frågor om den nya certifieringen. Vad är 3C? Varje flygplats har en referenskod som sträcker sig från 1A till 4F. Referenskoden för en flygplats bansystem anges i flygplatsens certifikat med utgångspunkt i en kombination av dimensionerande luftfartygs referensbanlängd, spännvidd och spårvidd samt flygplatsens fysiska utformning. Bromma har tidigare varit certifierad enligt 3C fram till början av 90-talet. När såg Swedavia behovet för Bromma att bli en 3C-flygplats? Under hösten 2013 lämnade Swedavia in en ny ansökan om 3C och fick då ett godkännande av Transportstyrelsen i december samma år. En tidigare ansökan om 3C, som vid detta tillfälle fick avslag, lämnades in Det som skiljer den nya ansökan från den föregående är att Swedavia har lämnat in nya och kompletterande under- lag innehållande en stor mängd kompensatoriska, riskreducerande och flygsäkerhetshöjande åtgärder som styrker att flygplatsen uppfyller flygsäkerhetskraven. Varför behövde Bromma certifieras enligt kod 3C? Transportstyrelsen har historiskt tillåtit att flygplatser har varit kodade i en lägre kodsiffra än vad flygplatsens publicerade banlängder har angivit. Enligt, EASA:s, den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, tillämpning av EU-regelverket för flygplatser är förfarandet inte längre möjligt, vilket innebär att flygplatsen hade följande alternativ: att ansöka om förändrad kod, anpassa banlängderna till flygplatsens kod eller begränsa trafiken till flygplatsens kod. 3C innebär för oss att vi långsiktigt kan säkerställa huvuduppdragen från regeringen: reguljärtrafiken, Affärsflyget för Stockholm och statsflyget. Tidigare har vi levt på korta dispenser, vilket inte har varit en önskvärd situation för vare sig oss eller Transportstyrelsen, flygbolagen och våra andra aktörer. SÅ REGLERAS FLYGPLATSEN: Transportstyrelsens föreskrifter reglera r all verksamhet vid svenska flygplatser. Dessa föreskrifter är nationell a regler som gäller för alla Sveriges flygplatser MILJÖVILLKOR: Antal rörelser: rörelser i flygplatsens miljövillkor i avtalet med Stockholms stad som riktvärde Max 86 db(a) samt slotar upp till 89 db(a) Öppettider för flygtrafik: Måndag till fredag kl , lördag kl och söndag AVTAL MED STOCKHOLMS STAD: Avtal med Stockholms stad att arrendera marken runt flygplatsen till 2038 LÄNSSTYRELSEN: Ansvarar för att övervaka riksintresset Bromma Stockholm Aiport och dess influensområden. Beslutar också om flygplatsen som skyddsobjekt 16

17 PÅ RADARN: SOMMAREN OCH HÖSTEN D-grafik: RED-Architectes VINNANDE BULLERSKYDD SKYWALL OCH franska RED-Architectes korades som vinnare i Swedavia Airport Innovation Challenge som gick ut på att ta fram en innovativ och effektiv markbullerlösning för bostadsområdet Bromma Kyrka. Skywall, som tävlade mot 93 andra bidrag, bedöms kunna reducera markbullret till den nivå som är möjlig genom rådande höjdbegränsningar. Det genomskinliga materialet förhindrar att skärmen utgör en barriär mellan flyg platsen och bostadsområdet och tillåter istället att utsikten från bostäderna mot flygplatsen bibehålls. Swedavia har som ambition att avskärmningen ska vara färdigbyggd i slutet på år DE FLESTA POSITIVA TILL FLYGPLATSEN Flest andel positiva till Bromma Stockholm Airport finns i just Bromma. Det visar en undersökning TNS Sifo har gjort på uppdrag av Swedavia, med syfte att kartlägga och jämföra hur allmänheten i riket i stort och i Stockholms län ställer sig till flygplatsen. Oavsett var i landet man bor svarar endast en av tio att de är negativt inställda till Bromma Stockholm Airport. De som är positiva till flygplatsen nämner särskilt det centrala läget med närheten att ta sig till flygplatsen, samt smidigheten på flygplatsen: att det är lätt att orientera sig, med effektiv incheckning och säkerhetskontroll. 8,8 km ÄR BILVÄGEN MELLAN BROMMA STOCKHOLM AIRPORT OCH SERGELS TORG I STOCKHOLM CITY ANTOLOGI OM FLYGFÖRBINDELSERNAS BETYDELSE Stockholms tillgänglighet genom snabba och effektiva transporter är en förutsättning för samhällets tillväxt och utveckling. Därför har Connect Sweden, ett samarbete mellan näringsliv, Stockholms stad, Swedavia med fler, bildats. I antologin, Att komma fram till målet är LONDON FÖRST MED AIRPORTR London City Airport är den första flygplatsen i Europa som erbjuder AirPortr, en service som innebär att resenärer kan få sitt bagage säkert omhändertaget och levererat till och från flygplatsen till hotell och kontor. Tjänsten är speciellt framtagen för affärsresenärer som genom att använda AirPortr kan åka direkt till sitt ärende i London utan att behöva bära med sig resväskor eller ta vägen förbi hotellet bara början på resan berättar man om vad goda flygförbindelser betyder för samhällsekonomin. Läs mer på: connectsweden.se och lämna bagaget. Bagaget är utrustat med mobilbaserad GPS så att kunderna kan se var deras bagage befinner sig. Källa: futuretravelexperience. com SJÄLVINCHECKNING Sedan i våras erbjuds Bromma Stockholm Airports resenärer själv service i form av självincheckning, utskrivning av boardingkort och bagage taggar redan på Cityterminalen i Stockholm. I dagsläget är flygbolagen Malmö Aviation och Sverigeflyg anslutna till Swedavias Self Service och Bag drop på Bromma Stockholm Airport. Foto: Jonas Borg 17

18 60 % ÅKER HELLRE UTOMLANDS PÅ SEMESTERN ÄN HAR TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS. Källa: SBAB Illustration: Simon Davies LYXIG ATMOSFÄR Vad: Ny restaurang och champagnebar i terminalen, Bromma Stockholm Airport När: Efter sommaren Foto: Henrik Trygg/vastsverige.com VACKRAST I VÄRLDEN Restips: Bohuslän Läs mer: goldenair.se och sverigeflyg.se Restid: 60 minuter till Trollhättan NYLIGEN UTSÅG CNN kusten utanför Bohuslän till en av världens tio vackraste vildmarksplatser. Det snabbaste sättet att komma så nära Västkusten från Stockholm är att ta flyget från Bromma Stockholm Airport till Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Resan tar en timme med Golden Air NÄSMARK PORTRÄTTERAR POLITIKER Vad: En konstutställning i Swedavias arena i Almedalen När: 30 juni till 5 juli 2014 Sedan förra sommaren hänger Brommakonstnären Catrine Näsmarks utställning All Time High på Bromma Stockholm Airport, där hon har gestaltat ordet höjd i en samling porträtt av kända personer. Denna sommar är hon aktuell igen i som trafikerar sträckan. CNN tipsar särskilt om att paddla kajak runt de natursköna öarna Orust och Tjörn. Utöver det finns det massor att upptäcka i den historiskt rika miljön, till exempel runt Trollhättans fall- och slussområde som erbjuder vackra vandringsleder och kulturminnen. Läs mer på: vastsverige.com/sv/ visittrollhattanvanersborg Swedaviasammanhang, då hennes porträtt av partiledarna smyckar Swedavias arena i Almedalen Gate Almedalen. Den här gången kändes det helt rätt i tide n och platsen att måla porträtt av våra folkvalda politiker. Hoppas att folk ska tycka att det är intressant och få igång en diskussion om varför vi väjler som vi gör och vad vi baserar våra val på, säger Catrine Näsmark. Snart kan flygplatsens resenärer börja eller avsluta sin resa med ett glas champagne i handen eller njuta av en vällagad och fräsch middag i urban stil. Vi vill erbjuda ett ännu bättre utbud av mat och dryck på flygplatsen och hoppas att vårt utökade koncept ska skapa en trevlig atmosfär hos våra resenärer, säger Björn Molin, projektledare Bromma Stockholm Airport. 73 % KÄNNER FÖRVÄNTAN NÄR DE KOMMER TILL EN FLYGPLATS* VAD HAR DU I HANDBAGAGET? Förutom pass, pengar, mobil och nycklar. 56 % Penna 53 % Kamera 42 % Mediciner 36 % Tandborste 32 % Extra underkläder 31 % Tuggummi 31 % Dator/ Läsplatta 30 % Tröja 17 % Smink 3 % Kondomer 2 % Nappar 22 % Annat Källa: Resenären 2013 *Enligt undersökningen Resenären som TNS Sifo gjort på uppdrag av Swedavia. 18

19 TILLBAKABLICK: FLYGPLATSMILJÖER FOTO: LFV:s arkiv SÅ MÅNGA KRONOR KOSTADE DEN FÖRSTA CHARTERRESAN MELLAN STOCKHOLM OCH MALLORCA, 1955* *Enligt konsumentprisindex motsvarar detta kronor i dagens penningvärde kronor år 1955 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som kronor i dag, mätt med löneindex för manlig industriarbetare. BAKOM KULISSEN Var: Terminalen När: 1955 Under 1950-talet blev flyget tillgängligt för allt fler. För att möta efterfrågan på Bromma byggde man 1954 om hangar A till terminal med Luftfartsverkets arkitekt Jon Ivar John. Många av hans detaljer, som byggde vidare på flygplatsens ursprungliga känsla av en stark tro på framtiden och ingenjörskonsten, finns kvar än idag. Den största skillnaden är att incheckningen och bagagehanteringen har fått flytta ut i en tillbyggnad sedan dess. 19

20 PLANET SOM LYFTER SVENSK FOTBOLL Avro RJ 100 heter den flygplansmodell som Sveriges lands lag i fotboll reser med till sina bortamatcher. Fotbollsplanet kan ses på Bromma Stockholm Airport nästan varje dag och känns lätt igen eftersom det är landslagsmålat. FOTOMODELL Flygplanet är det som fotograferas oftast av resenärer och ibland görs speciella events som har med fotboll att göra ombord, det kan vara utlottning av landslagströjor, bollar med mera. Foto: Christian Hagward FLYGPLANSMODELL: Avro RJ100 TILLVERKARE: BAE systems. LÄNGD: 30 meter. VINGBREDD: 26 meter. TOPPHÖJD: Cirka meter. MARSCHFART: 750 kilometer/timme. RÄCKVIDD: Cirka kilometer. Split i Kroatien är den destination längst bort som planet når fulltankat och fullastat. PLATS OMBORD: För 112 personer. FLYGBOLAG: Malmö Aviatio n. Deras samarbete med Svenska fotbollförbundet innebär bland annat att fotbollslandslaget reser med det till de flesta bortamatcherna inom Europa. Landslaget flög till exempel i planet till EM 2012 från Bromma. DESTINATIONER: Fotbollsplane t ingår i Malmö Aviations ordinarie trafik och flyger till vardags till och från Stockholm, Malm ö, Göteborg och Umeå. 20

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 1 2015 En tidning från Luleå kommun. Nr 1 2015 Allt fler Luleåbor möt 75 000-familjen Utmaningar för skolan Sidorna 6-7 Luleå Austin Sidorna 10-11 bilden Åter en rekordvinter.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer