Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet"

Transkript

1 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats // SID 9 Dialog med miljöchefen // SID 14

2 VÄLKOMMEN TILL CITYFLYGPLATSEN TILLGÅNG TILL VÄRLDEN VAD ROLIGT ATT DU har hittat hit till just vår tidning. Det du håller i din hand är första numret av Cityflygplatsen, en tidning om och av oss som arbetar på Bromma Stockholm Airport. Kanske är du en av våra grannar, en ny eller återkommande resenär som reser till eller från oss redan idag. Eller så är du kanske intresserad av flygplatsen och det vi gör och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss i närtid och på längre sikt då flygplatsen är under utveckling de kommande åren. Spännande tycker vi. Vi vill gärna veta mer om din relation till Bromma det kommer vi att återkomma till vid flera tillfällen vad du som läser tycker. Förutom att dela med oss av information om flygplatsens utvecklin g vill vi möta dina tankar, idéer och önskemål kring vår verksamhet. Vi vill veta vad du tycker och vill bjuda in dig till en dialog med oss! I detta nummer tar vi er bland annat in bakom kulisserna i vårt flygledartorn på sidorna Vi berättar vad som händer hos oss i sommar och om vår nya certifiering se sidan 16. Vår miljö chef svarar också på frågor om vårt hållbarhets arbete på sidorna Vi vill veta vad du tycker och vill bjuda in dig till en dialog med oss! FÖR DIG SOM VILL komma i kontakt med oss på andr a sätt än via tidningen, så är vi givetvis öppna för en vidare dialog utanför våra tryckta, digitala och sociala kanaler. Innan du bläddrar vidare vill jag ge dig en kort beskrivning av flygplatsen. Förra året reste cirka 2,3 miljoner resenärer till eller från Bromma, vilket gör oss till Sveriges tredje största flygplats och Stockholms city flygplats, med cirka nio kilometer till staden. Vårt uppdrag är att tillsammans med Swedavias nio andra flygplatser, säker ställa svensk tillgänglighet till Sverig e och världen. Vi har ett spän nande uppdrag och ett stort ansvar. Trevlig läsning och glad sommar! Peder Grunditz Flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport 2

3 INNEHÅLL # KONTAKTA OSS: TIPSA OSS! Om du har tips till vår nya tidnin g eller vill komma i kontakt med oss, kontakt a chefredaktör Ellen Persson: SID // SÅ FUNKAR DET Från flygledartornet i Bromma kontrolleras all trafik ovanför markytan inom Brommas kontrollzon. För miljö- och grannfrågor kontakta David Karlsson: På 1950-talet ökade trafiken på Bromma och hangar A byggdes om till terminal. Se sid 19 SID 16 // CERTIFIERING Från och med den första mars är Bromma Stockholm Airport en 3C-flygplats, en nödvändighet för att driva flygplatsen i dag och i framtiden. LÄS MER OM OSS! För att informera resenärer, boende i området och andra intressenter om vad som händer på Bromm a Stockholm Airport har vi ett antal kanale r där vi kan berätta om oss och möta er. brommaairport.se swedavia.se SID // DIALOG Miljöchefen Jenny Svärd ser till att Bromma Stockholm Airport har högt satta miljömål och att hela flygplatsen jobbar efter dem. Hon säkerställer och följer dessutom upp att de miljövillkor som reglerar verksamheten följs. SID 20 // FOTBOLLSPLAN Malmö Aviations så kallade Fotbolls plan är mest känt för att flyga fotbolls landslaget, men det flyger även vanliga reguljära turer. Du kan följa flygplatsens utveckling på: brommaairport.se NYHETSBREV Om du vill veta mer om flygplatsen kan du få vårt nyhetsbrev direkt i din mejl. Anmäl dig till: FACEBOOK facebook.com/brommaairport PRESS mynewsdesk.com/se/swedavi a Swedavias pressrum, sök på Bromma Stockholm Airport. Cityflygplatsen är en tidning som ges ut av Bromma Stockholm Airport som ägs och drivs av Swedavia. Tidningen Cityflygplatsen delas ut gratis till fler än hushåll och verksamheter i flygplatsens närområde fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Ulrika Fager, Produktion: Åkesson & Curry, akessoncurry.com Distribution: SDR Tryck: Hylte Tryck, hyltetryck.se Omslagsfoto: Christian Hagward 3

4 TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward HELA SVERIGES När Bromma Stockholm Airport invigdes i maj 1936 var flygplatsen en av de mest moderna i världen. På vissa områden är den det än flygplatsen är till exempel en av världens mest klimatsmarta. Med dagens utvecklingsarbeten kommer både resenärernas miljö och möjligheten att utföra flygplatsens uppdrag att förbättras. FÖRÄNDRINGAR Tvärbanans framdragning till Bromma Stockholm Airport kommer att underlätta resandet för flygplatsens resenärer. Men den innebär även förändringar i flygplatsmiljön. Den här kontorsbyggnaden komme r till exempel behöva rivas. 70 % AV DE REGULJÄRA RESENÄRERNA RESER I TJÄNSTEN 94 % AV STOCKHOLMS STÖRSTA FÖRETAG VILL HA KVAR FLYGPLATSEN 4

5 55-65 % AV BROMMAS RESENÄRER KOMMER FRÅN ANDRA DELAR AV SVERIGE ÄN STOCKHOLM CITYFLYGPLATS FLER RESENÄRER De största flygplanen som trafikerar Bromma i dag tar som mest 112 passagerare. Malmö Aviations nya plan som börjar trafikera Bromma under den senare delen av 2015 kan ta upp mot 140 passagerare. I gengäl d är de tystare och mer moderna. NÄR DE FÖRSTA flygningarna i Stockholm genomfördes på Ladugårdsgärdet 1909 var det få som förutspådde flygets utveckling och framtida betydelse. Men bara nio år senare var potentialen i det nya transportmedlet uppenbar och de första planerna på en permanent flygplats började ta form. Utvecklingen gick fort. Under 1950-talet ökade den materiella standarden i Sverige. I kombination med lagstadgad rätt till tre veckors semester ökade möjligheten för svenskarna att resa och charterresorna kom igång från Bromma. I dag är Bromma en unik flygplats med tre tydliga huvuduppdrag: reguljärtrafiken, statsflyget och Affärsflyget för Stockholm. Reguljärtrafiken står för majoriteten av vår verksamhet och härifrån når man hela Sverige, säger Peder Grunditz som är flygplatsens direktör. Även om det är en utpräglad cityflygplats är det intressant att 55 till 65 procent av våra resenärer är från andra delar av landet än Stockholm. Hälften av dem kommer från Umeå, Göteborg och Malmö. Utrikeslinjerna går till Helsingfors, Bryssel och Århus och stod 2013 för ungefär elva procent av de reguljära resorna. Affärs- och statsflyget Affärsflyget för Stockholm, det vill säga mindre plan för tjänsteuppdrag, står för en relativt liten del av flygplatsens resor, men Bromma är ändå en utpräglad affärs reseflygplats. Hela 70 procent av de reguljära resenärerna reser i 5

6 TERMINALEN 1954 byggdes hangar A om till terminal i samband med att resandet ökade. tjänste ärenden. Enligt en undersökning genomförd av Stockholms Handelskammare är också stödet för flygplatsen högt från Stockholms största företag. Så många som 94 procent av dem vill behålla Bromma som en citynära flygplats. För Peder Grunditz kommer det inte som en överraskning. För näringslivet och huvudkontorsetableringen är det förstås viktigt med en fungerande flygplats för affärsflyget. Närheten till Stockholm är en förutsättning för enkla, snabba och effektiva möten i Stockholm och ute i landet. Vi kommer att göra stora investeringar för att förbättra förutsättningarna för detta på Bromma. Sverige binds ihop Statsflyget hanterar resorna för Sveriges statschef och den högsta civila och militära ledningen. I praktiken betyder detta att Försvarsmakten tillhandahåller tre flygplan till framför allt regeringen. Det är bestämt att statsflyget ska vara lokaliserat till Bromma enligt statsflygsförordningen. Även om det är en liten del av vår verksamhet är den viktig, säger Peder Grunditz. I sina tre roller binder Bromma Stockholm Airport ihop landet och verkar som ett modernt och högeffektivt resenav, vilket stärker positionen som Stockholmarnas, företagens och hela Sveriges cityflygplats. Enligt Peder Grunditz fyller flygplatsen fler syften än så. Vi har unika uppdrag och går inte Man ska kunna veta hur snabbt det går att man ska kunna sitta på flyget en kvart efter att man kommit hit. PEDER GRUNDITZ, FLYGPLATSDIREKTÖR att ersätta. Som cityflygplats i Nordens starkast växande region fungerar Bromma som en tillväxtmotor i hela Stockholmsregionen. Både för industrin och för många av näringslivets huvudkontor behövs fler nationella direktförbindelser, säger han och avslutar: Bromma ska vara den lite mindre, snabba och smidiga flygplasten. Man ska kunna veta hur snabbt det går att man kan sitta på flyget en kvart efter att man kommit hit. Vi ska inte bygga en jättestor flygplats då förlorar vi det vi har. Läs mer på: brommaairport.se 6

7 FÖR FRAMTIDENS RESENÄRER För att kunna fortsätta att ta emot nuvarande trafik och för att leverera den service som man förväntar sig av en modern cityflygplats, har en utveckling av Bromma Stockholm Airport påbörjats. Flygplatsdirektören Peder Grunditz förklarar varför. FÖR ATT VI MÅSTE, säger Peder Grunditz utan att tveka. Med undantag för en del upprustningar i början av 90-talet är flygplatsen inte renoverad och utvecklad i sin helhet sedan 50-talet, då vi flyttade till den nya terminalen. I dag har flygplatsen vuxit ur den och anläggningen behöver anpassas för att nå en bättre miljö för resenärerna. Till exempel har säkerhetskontrollen byggts ut för att tillföra mer terminalyta. Malmö Aviations nya plan kommer att öka trycket på flygplatsen ytterligare. Samtidigt som de är tystare och modernare tar de fler passagerare. Den andra anledningen till utvecklingen är att flygplatsen har beviljats 3C-status enligt Transportstyrelsens certifieringssystem som avgör vilken typ av trafik en flygplats kan och får ta emot. Att klassas som 3C är, för Bromma, en nödvändighet för att kunna ta emot dagens plan, nu och i framtiden och flygplatsen har fått fram till sista december 2016 på sig att åtgärda de återstående arbetena för att uppfylla kraven. Mycket har hänt En del av de arbeten som har påbörjats runt Bromma Stockholm Airport är förberedelser för detta. Att utveckla flygplatsen under pågående drifte är ett komplext arbete som ställer höga krav på vår verksamhet. Vi har mycket att ta hänsyn till, inte minst våra grannar och vår omvärld. Om vår verksamhet förändras så att det påverkar omkringboende så får de inte störas. Och när vi väl är klara vill vi inte att någon ska uppleva att bullret har ökat. Fokus på helhetsupplevelsen Swedavias mål är att Bromma ska fortsätta att vara ett snabbt, smidigt och effektivt resenav som Stockholms cityflygplats från att resenärerna kommer fram till flygplatsen, till att de checkar in och kliver ombord på planet. Vi tittar på hela resenärsupplevelsen utifrån flera aspekter när vi utvecklar och bygger om. Vi vill att flygplatsen ska kännas smart, hållbar och genomtänkt. Då måste man vara yteffektiv, våga integrera och tänka nytt, säger Peder Grunditz. TAXIBANOR När flygplanen åker på marken taxar de. Därför kallas deras banor till och från rullbanan för taxibanor. 3C LÄS MER OM TRANSPORT- STYRELSENS CERTIFIE- RINGSSYSTEM PÅ SID 16 Att utveckla flygplatsen under pågående drift ställer höga krav på vår verksamhet. PEDER GRUNDITZ Foto: Jonas Borg 7

8 PÅ GÅNG: SOMMAREN OCH HÖSTEN 2014 ILLUSTRATION: Marc Martinez MARKARBETEN PÅ NORRA OMRÅDET Under sommaren och hösten 2014 pågår olika markarbeten i norra området, bland annat schaktning, utfyllnad av marken och asfaltering. Här förbereds för flytt av taxibanor, det vill säga banorna för flygplanens markkörning mellan start- och landnings banor och flygplatsens stationsområde. BÄLLSTAVÄGEN ANNEDAL FLYTT AV PICKNICKS LOKALER Picknick är leverantör av mat till bland annat flygbolagen som trafikerar Bromma Stockholm Airport och i juni har deras lokaler flyttats till en ny etablering. Här görs plats för att förbereda inför en bredare taxibana för flygplanens markkörning. KARLSBODAVÄGEN MARIEHÄLL BROMMA BLOCKS BROMMA KYRKA TERMINALEN Franska RED- Architecte s har tagit fram en innovativ och effektiv markbullerlösning. Se sidan 17 ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE ULVSUNDALEDEN RIKSBY MARKBULLER- AVSKÄRMNING Swedavia arbetar med att etablera en lösning för att minska markbullret intill bostadsområdet Bromma Kyrka. Under sommaren och hösten pågår förberedande planerings- och projekteringsarbeten. Markbuller avskärmningen kommer enligt planerna att bli klar under ASFALTERING PÅ ÖSTRA RAMPEN Under sommaren och hösten kommer Östra rampen att färdig ställas för att Affärsflyget för Stockholm ska kunna etableras. LÄTTARE ATT HITTA TILL TVÄRBANAN Nu är det enklare att hitta till flygplatsen från tvärbanan. Under våren har SL satt upp nya skyltar från hållplats Karlsbodavägen, som är den närmast belägna hållplatsen för tvärbanan intill flygplatsen, för att göra det enklare för resenärerna att hitta till Bromma. Mellan den 22 juni och 17 augusti hålls hållplatsen sommarstängd på grund av planerade förbättringsarbeten. För andra kollektivtrafikalternativ: sl.se 8

9 PERSPEKTIV: SAAB AB TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward och Saab AB Saab AB: NÄRHETEN ÄR A OCH O I Sverige är avstånden stora, både inrikes mellan våra städer och till övriga Europa och världen. Affärsflyget för Stockholm ger, trots de stora avstånden, företagen som etablerar sig här möjligheten att smidigt kunna ta sig till kunder och möten. AFFÄRSFLYGET FÖR Stockholm är ett av flygplatsens tre uppdrag vid sidan om reguljärtrafiken och statsflyget. För näringslivet och huvudkontorsetableringen i Stockholmsregionen fyller affärsflyget för Stockholm en central roll. Ett av bolagen som har möjlighet att utnyttja detta är Saab AB som nyligen har flyttat sitt huvudkontor från World Trade Center i Stockholm City till Alvik ett par kilometer från Bromma Stockholm Airport. Möjligheten att på ett smidigt sätt flyga till och från Bromma och andra flygplatser både i Sverige och utomlands är en oerhörd styrka i relationen med kunder och underleverantörer, säger 9

10 40 PÅ SÅ MÅNGA ORTER I SVERIGE HAR SAAB AB VERKSAMHET 6,5 MILJARDER KRONOR LÄGGER SAAB PÅ FORSK- NING OCH UTVECKLING VARJE ÅR 13 % AV SAABS INTÄKTER KOMMER FRÅN SUPPORT AND SERVICES Lars-Erik Wige som är chef för Saabs affärsområde Support and Services. Som ett flygföretag har Saab möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt hålla sig med ett antal plan i en egen flotta. Det är dels Saab 2000, dels några mindre flygplan från bland annat Gulfstream och Beechcraft. Förutom att tillhandahålla Saabs egen flygplansflotta är det affärsområdet Support and Services som i huvudsak erbjuder Saabs kunder supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik, ofta till platser med begränsad infrastruktur. Saab finns på 50 orter i Sverige och har kontor i över 30 länder runt om i världen. Kunderna finns över hela Sverige och hela världen. Dessa måste vi kunna nå både för möten men också för att leverera produkter, lösningar och tjänster, förklarar Lars-Erik Wige. På Bromma Stockholm Airport tillgängliggörs en sjättedel av antalet rörelser till affärsflyget, vilket regleras i avtalet med Stockholms stad. För att kraftigt förbättra möjligheterna för detta Lars-Erik Wige, affärsområdeschef Support and Services. uppdrag beslutade Swedavia för två år sedan att investera 80 miljoner kronor på flygplatsens affärsflygsverksamhet. I sommar och höst kommer Östra rampen att asfalteras för att färdigställas så att Affärsflyget för Stockholm ska kunna etableras. Just hangarerna kommer inte Saab att utnyttja då de har sina affärsflygplan stationerade i Linköping där flygplansteknikerna och piloterna har sin bas. Men Lars-Erik Wige understryker att Brommas närhet och smidighet är två väldigt viktiga delar. För Saab betyder flygmöjligheterna att de kan transportera personal, kunder och materiel samt erbjuda sina kunder paketlösningar för underhållsutrustning. Bara servicen på turbopropflygplanen Saab 2000 och Saab 340 som finns hos kunder i 38 länder kräver en stor flexibilitet. Betydelsen för affärerna Av Saabs anställda är cirka 100 personer stationerade i Stockholms kommun, ett faktum som inte gör staden mindre viktig ur Saabs perspektiv. Det händer mycket i huvudstaden och många beslut tas här och de besluten bygger på att industrierna runt om i landet kan verka och leverera, säger Lars-Erik Wige. Därför är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna ta sig in och ut ur Stockholm. Precis som Saab har många svenska och internationella företag valt att place- 10

11 SAAB 2000 Det första planet flög 1992 och 63 stycken har tillverkats totalt. Maxhastigheten är 682 km/h och räckvidden är km på en tank. Kunderna finns över hela Sverige och hela världen. Dessa måste vi kunna nå både för möten men också för att leverera produkter, lösningar och tjänster. ra sina huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Det gäller särskilt företag som verkar inom IT, life science, miljöteknik, finans och andra kunskapsintensiva branscher. För dessa företag är snabba transporter och möjlighet att använda affärs flyget en viktig lokaliseringsfaktor. Från Swedavias sida ser man sin satsning på Affärsflyget för Stockholm som en viktig insats för att stärka näringslivsklimatet i Stockholmsregionen. Närheten viktigast Enligt Lars-Erik Wige har valet att lägga huvudkontoret i Alvik varit fördelaktigt med tanke på närheten till Bromma. Beslutet av flytta till Alvik från WTC berodde också på ett behov av mer ändamålsenliga lokaler och sänkta kostnader. För att både spara pengar och minska miljöpåverkan har Saab ambitionen att minimera resandet och allt mer övergå till möten över videokonferens och liknande lösningar. När till exempel personal ska transporteras inrikes på SAAB AB LARS-ERIK WIGE, AFFÄRSOMRÅDESCHEF SUPPORT AND SERVICES daglig basis är det främst tåg som gäller då de flesta transporter sker till Linköping dit det inte finns någon ordinarie flyglinje. När det gäller Saabs kunder och partners ser det lite annorlunda ut: Kunder och partners är just en målgrupp som vi behöver kunna nå fort och även transportera från Stockholm till verksamhetsorterna, säger Lars-Erik Wige och avslutar: Huvudkontor: Alvik, Stockholm Verkar: internationellt (59 procent av försäljningen 2013 skedde utanför Sverige) Medarbetare: Affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, Support and Services och dotterbolaget Combitech Noterat på: Nasdaq OMX Nordic Styrelseordförande: Marcus Wallenberg Möjligheten till goda transporter är A och O och Bromma flygplats är en centra l del av den infrastruktur Stockhol m erbjuder. Läs mer om affärsflygets utveckling på: brommaairport.se Vd: Håkan Buskhe Försäljning 2013: miljoner kronor Orderingång 2013: miljoner kronor Rörelseresultat 2013: miljoner kronor 11

12 SÅ FUNKAR DET: FLYGLEDNING TEXT: Mats Janson FOTO: Christian Hagward FÖNSTERPLATS Från Luftfartsverkets flygledartorn på Bromma Stockholm Airport har man en god överblick över både trafiken i luften och på marken en förutsättning för att kunna leda trafiken säkert. FLIGHT TF2221 FRÅN Bryssel till Bromma Stockholm Airport närmar sig huvudstadens södra förorter och Brommas kontrollzon. Hittills har piloten bara haft kontakt med kontrollcentralen vid Arlanda som med hjälp av radar följer trafiken och leder in den till både Bromma och Arlanda. Eftersom det blåser en nordlig vind i dag ska de landa söderifrån, och Kontroll centralen dirigerar planet mot den glidbanesignal som Brommas inflygningsutrustning sänder ut. När flygplanet kommer in i flygledarnas ansvarsområde, kontrollzonen, anropar piloten Brommatornet. Flygledaren tar nu över ansvaret för att planet kan landa säkert. Klart landa ges till piloten när det är fritt fram och piloten följer då glidbanesändarens signal hela vägen till landning. När planet har landat får piloten tillstånd att taxa till plattan, stand 2. Samtidigt står ett affärsplan på Väntplats 30. De har tagit del av väderrapporten, fått färdtillstånd samt tillstånd att starta motorerna. Flygledarna säkerställer att ingenting är i vägen, ger den exakta vinduppgiften och beskedet Klart starta. Planet rullar ut på bana 30, accelererar och lyfter. I höjd med Viksjö Golfklubb i Järfälla passerar de en flygfyr. Först efter den får flyg planen svänga enligt de miljövillkor Bromma lyder under. KONTROLLZON ALARMKNAPPAR Vid händelser som kräver en förhöjd beredskap startas en larmkedja som aktiverar flygplatsens egen brandkår samt kommunal räddningstjänst. FLIGHT PROGRESS BOARD På ett så kallat Flight progress board representeras alla luftfartyg och fordon av en strip i olika färger som flyttas runt i en prioriteringsordning. Gul är ankomster, blå är avgångar och rött är varningsfärg för exempelvis snöröjningsfordon. Brommas kontrollzon sträcker sig från marken 600 meter upp och alla luftfartyg som berör zonen måste ha tillstånd från flygledartornet. ATCC (Air Traffic Control Center) vid Arlanda ansvarar för Luftrummet från 600 meter upp till meter. 12

13 UTC ALLA FÄRDPLANER I HELA VÄRLDEN ANGES I UTC, KOORDINERAD UNIVERSELL TID. 9 h FRAMÅT GÄLLER SMHI:S PROGNOS FÖR BROMMA STOCKHOLM AIRPORT. VINDRIKTNING Flygplanen startar och landar alltid mot vindens riktning. Därför mäts vindens hastighet och riktning noga från flygledartornet. Samma sak gäller lufttrycket. ANROP Piloten anropar tornet först och bestämmer då vilket språk som ska talas, svenska eller engelska. Engelska är det klart vanligaste språket. Säkerheten går alltid först. Vi larmar hellre en gång för mycket. ANDERS CARLSSON, FLYGLEDARE START- OCH LANDNINGSBANAN Start- och landningsbanan heter 30 och 12 beroende på vilken riktning planet startar eller landar ifrån. 30 står för 300 grader där rakt norrut är 360 som på en vanlig kompass. 12 motsvarar på samma sätt 120 grader. FLYGLEDARTORNET Ägs av: Swedavia Drivs av: LFV Invigdes: 2003 Höjd: 23 meter Höjd över havet: ca 55 meter Antal rörelser per dag: 166 rörelser/dag (i snitt 2013) UTRUSTNING I URVAL RPU: Radarpresentationsutrustning VCS: Voice Communicatio n System TopSky: Flygledningssystem AWOS 7 MET-system: Meterologiskt väderobservationssystem VHF och UHF comradio: Kommunikationsradio för flygplan och fordon Signalstrålkastare: För att skicka ljussignaler till luftfartyg i händelse av radiobortfall Kikare: Ett av flygledarens viktigaste redskap 13

14 DIALOG: MILJÖCHEFEN TEXT: David Karlsson FOTO: Ola Jacobsen MOT NYA MÅL Jenny Svärd är miljöchef på Bromma Stockholm Airport. Här svarar hon på frågor om miljön kring flygplatsen med fokus på bullerfrågorna. Vad gör Bromma för miljön? Miljöfrågan är starkt knuten till flygbranschen och flygbolagen och Swedavia lägger ner mycket arbete på att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi har högt satta miljömål, där till exempel Swedavias egen verksamhet ska ha nollutsläpp av fossil koldioxid år Det kräver stora investeringar i fordon och infrastruktur för förnybara bränslen. Att minska bullret från startande och landande flygplan samt från verksamheten på marken är också en viktig fråga. Bland annat bullerisolerar vi ett stort antal fastigheter i flygplatsens närhet och vi planerar för att föra upp bulleravskärmningar mot de omkringliggande bostadsområdena. Vad är de så kallade bullerkurvorna och hur tas de fram? Bullerkurvorna beskriver det årliga bullret från flygtrafiken vid start och landning. Man gör beräkningar utifrån den faktiska sammansättningen av årets flygplansflotta, hur bananvändningen har sett ut, vilken tid på dagen planen flyger och radarspåren som beskriver flygplanens lägen vid start och landning. Beräkningarna görs på Karta: Lantmäteriet Bullerkurvor 2013 Bullret anges i decibel, db och be skriver ljud nivåer för olika områden. det sätt som myndigheterna i Sverige har angett. Kurvorna beskriver bullret under in- och utflygning och kan kanske bäst beskrivas som långsmala ovaler som omger flygplatsen och själva banan. Kurvan eller strecket för en viss ljudnivå beskriver var den ljudnivån uppstår. Kurvor tas fram för maximal ljudnivå, alltså den ljudnivå som kan uppstå när ett flygplan passerar, samt för medelljudnivåer som beskriver den genomsnittliga ljudnivån. Bullerkurvorna för 2013 års trafik har nu tagits fram. Skiljer de sig från 2012 års kurvor? Ja, det har skett vissa förändringar. Främst beror de på variationer i bananvändningen alltså åt vilket håll trafiken startar och landar och en något förändrad spridning av flygplanens radarspår. Det har till exempel inneburit att ytterligare 70 fastigheter kommer att bullerutredas jämfört med tidigare år. Vi ser också att medelljudnivåerna generellt har minskat något som framförallt beror på att antalet starter och landningar med turbopropellerplan har varit färre. Ett fåtal fastigheter har fått ökade medelljudnivåer och dessa fastighetsägare kommer att kontaktas för en ny bedömning av bullerisoleringsbehovet. Är det höga halter av luftföroreningar på flygplatsen? Vi mäter kontinuerligt luftkvalitén på flygplatsen. Det vi kan se är att halterna av kväveoxider och kolväten ligger med marginal under gällande gränsvärden och att de är lägre än vad man till exempel brukar uppmäta längs med tungt trafikerade vägar. Flygplanen har blivit omkring 70 procent mer bränsleeffektiva under de senaste 40 åren. Flygbranschen har dessutom enats om det globala klimatmålet att minska de faktiska utsläppen med 50 procent till 2050, jämfört med Har du frågor som rör miljön? Kontakta David Karlsson, kommunikatör med ansvar för miljö- och grannfrågor: Läs mer om bullerisolering på: brommaairport.se 14

15 89 DEN MAXIMALA LJUDNIVÅN I DECIBEL FÖR ETT FLYGPLAN PÅ BROMMA STOCKHOLM AIRPORT. FÖLJ FLYGNINGAR ONLINE Undrar du ibland vart ett flygplan är på väg eller vill du veta hur högt det flög när det passerade i närheten av din bostad? Med tjänsten Webtrak som du hittar på flygplatsens hemsida kan du med några timmars fördröjning få information om flygningar nära din bostad bland annat deras destination och vilken höjd de flyger på. webtrak.bksv.com/arn NATUR- INVENTERING Förra sommaren gjordes en naturinventering på flygplatsområdet och nyligen presenterades resultaten. Flera om råden med höga naturvärden identifierades och man fann bland annat fyra rödlistade insektsarter (Ängssolbi, Småfibblebi, Ängsvägstekel och Mimesa bruxellensis) och den rödlistade växtarten Knölvial som alla trivs på Bromma Stockholm Airport. Flygplatsen ser nu över vilka åtgärder som kan vidtas för att bevara och främja den biologiska mång falden på området. Vi har högt satta miljö mål, där till exempel Swedavias egen verksamhet ska ha nollutsläpp av fossil koldioxid år ISTÄLLET FÖR SKOTT Sedan juni 2012 har flygplatsen använt fågelskrämmor för att kunna minska antalet skrämselskott. Fågelskrämmorna som ger ifrån sig rovfågelliknande läten har gjort att antalet skrämselskott har minskat drastiskt från 1711 skott 2011 till 707 skott Trots några fågelrika dagar i början av juni hoppas Swedavia att den positiva utvecklingen fortsätter. 15

16 FOKUS PÅ: 3C TEXT: Ellen Persson FOTO: Ola Jacobsen FLER MÖJLIGHETER Från den 1 mars i år är Bromma Stockholm Airport en 3C-flygplats. Certifieringen innebär att Bromma kan fortsätta att ta emot nuvarande trafik samt nya moderna och miljösmarta flygplanstyper som ingår i samma kategori. Patrik Pierd, säkerhetschef på Bromma Stockholm Airport. PATRIK PIERD, säkerhetschef Bromma Stockholm Airport, svarar på frågor om den nya certifieringen. Vad är 3C? Varje flygplats har en referenskod som sträcker sig från 1A till 4F. Referenskoden för en flygplats bansystem anges i flygplatsens certifikat med utgångspunkt i en kombination av dimensionerande luftfartygs referensbanlängd, spännvidd och spårvidd samt flygplatsens fysiska utformning. Bromma har tidigare varit certifierad enligt 3C fram till början av 90-talet. När såg Swedavia behovet för Bromma att bli en 3C-flygplats? Under hösten 2013 lämnade Swedavia in en ny ansökan om 3C och fick då ett godkännande av Transportstyrelsen i december samma år. En tidigare ansökan om 3C, som vid detta tillfälle fick avslag, lämnades in Det som skiljer den nya ansökan från den föregående är att Swedavia har lämnat in nya och kompletterande under- lag innehållande en stor mängd kompensatoriska, riskreducerande och flygsäkerhetshöjande åtgärder som styrker att flygplatsen uppfyller flygsäkerhetskraven. Varför behövde Bromma certifieras enligt kod 3C? Transportstyrelsen har historiskt tillåtit att flygplatser har varit kodade i en lägre kodsiffra än vad flygplatsens publicerade banlängder har angivit. Enligt, EASA:s, den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, tillämpning av EU-regelverket för flygplatser är förfarandet inte längre möjligt, vilket innebär att flygplatsen hade följande alternativ: att ansöka om förändrad kod, anpassa banlängderna till flygplatsens kod eller begränsa trafiken till flygplatsens kod. 3C innebär för oss att vi långsiktigt kan säkerställa huvuduppdragen från regeringen: reguljärtrafiken, Affärsflyget för Stockholm och statsflyget. Tidigare har vi levt på korta dispenser, vilket inte har varit en önskvärd situation för vare sig oss eller Transportstyrelsen, flygbolagen och våra andra aktörer. SÅ REGLERAS FLYGPLATSEN: Transportstyrelsens föreskrifter reglera r all verksamhet vid svenska flygplatser. Dessa föreskrifter är nationell a regler som gäller för alla Sveriges flygplatser MILJÖVILLKOR: Antal rörelser: rörelser i flygplatsens miljövillkor i avtalet med Stockholms stad som riktvärde Max 86 db(a) samt slotar upp till 89 db(a) Öppettider för flygtrafik: Måndag till fredag kl , lördag kl och söndag AVTAL MED STOCKHOLMS STAD: Avtal med Stockholms stad att arrendera marken runt flygplatsen till 2038 LÄNSSTYRELSEN: Ansvarar för att övervaka riksintresset Bromma Stockholm Aiport och dess influensområden. Beslutar också om flygplatsen som skyddsobjekt 16

17 PÅ RADARN: SOMMAREN OCH HÖSTEN D-grafik: RED-Architectes VINNANDE BULLERSKYDD SKYWALL OCH franska RED-Architectes korades som vinnare i Swedavia Airport Innovation Challenge som gick ut på att ta fram en innovativ och effektiv markbullerlösning för bostadsområdet Bromma Kyrka. Skywall, som tävlade mot 93 andra bidrag, bedöms kunna reducera markbullret till den nivå som är möjlig genom rådande höjdbegränsningar. Det genomskinliga materialet förhindrar att skärmen utgör en barriär mellan flyg platsen och bostadsområdet och tillåter istället att utsikten från bostäderna mot flygplatsen bibehålls. Swedavia har som ambition att avskärmningen ska vara färdigbyggd i slutet på år DE FLESTA POSITIVA TILL FLYGPLATSEN Flest andel positiva till Bromma Stockholm Airport finns i just Bromma. Det visar en undersökning TNS Sifo har gjort på uppdrag av Swedavia, med syfte att kartlägga och jämföra hur allmänheten i riket i stort och i Stockholms län ställer sig till flygplatsen. Oavsett var i landet man bor svarar endast en av tio att de är negativt inställda till Bromma Stockholm Airport. De som är positiva till flygplatsen nämner särskilt det centrala läget med närheten att ta sig till flygplatsen, samt smidigheten på flygplatsen: att det är lätt att orientera sig, med effektiv incheckning och säkerhetskontroll. 8,8 km ÄR BILVÄGEN MELLAN BROMMA STOCKHOLM AIRPORT OCH SERGELS TORG I STOCKHOLM CITY ANTOLOGI OM FLYGFÖRBINDELSERNAS BETYDELSE Stockholms tillgänglighet genom snabba och effektiva transporter är en förutsättning för samhällets tillväxt och utveckling. Därför har Connect Sweden, ett samarbete mellan näringsliv, Stockholms stad, Swedavia med fler, bildats. I antologin, Att komma fram till målet är LONDON FÖRST MED AIRPORTR London City Airport är den första flygplatsen i Europa som erbjuder AirPortr, en service som innebär att resenärer kan få sitt bagage säkert omhändertaget och levererat till och från flygplatsen till hotell och kontor. Tjänsten är speciellt framtagen för affärsresenärer som genom att använda AirPortr kan åka direkt till sitt ärende i London utan att behöva bära med sig resväskor eller ta vägen förbi hotellet bara början på resan berättar man om vad goda flygförbindelser betyder för samhällsekonomin. Läs mer på: connectsweden.se och lämna bagaget. Bagaget är utrustat med mobilbaserad GPS så att kunderna kan se var deras bagage befinner sig. Källa: futuretravelexperience. com SJÄLVINCHECKNING Sedan i våras erbjuds Bromma Stockholm Airports resenärer själv service i form av självincheckning, utskrivning av boardingkort och bagage taggar redan på Cityterminalen i Stockholm. I dagsläget är flygbolagen Malmö Aviation och Sverigeflyg anslutna till Swedavias Self Service och Bag drop på Bromma Stockholm Airport. Foto: Jonas Borg 17

18 60 % ÅKER HELLRE UTOMLANDS PÅ SEMESTERN ÄN HAR TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS. Källa: SBAB Illustration: Simon Davies LYXIG ATMOSFÄR Vad: Ny restaurang och champagnebar i terminalen, Bromma Stockholm Airport När: Efter sommaren Foto: Henrik Trygg/vastsverige.com VACKRAST I VÄRLDEN Restips: Bohuslän Läs mer: goldenair.se och sverigeflyg.se Restid: 60 minuter till Trollhättan NYLIGEN UTSÅG CNN kusten utanför Bohuslän till en av världens tio vackraste vildmarksplatser. Det snabbaste sättet att komma så nära Västkusten från Stockholm är att ta flyget från Bromma Stockholm Airport till Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Resan tar en timme med Golden Air NÄSMARK PORTRÄTTERAR POLITIKER Vad: En konstutställning i Swedavias arena i Almedalen När: 30 juni till 5 juli 2014 Sedan förra sommaren hänger Brommakonstnären Catrine Näsmarks utställning All Time High på Bromma Stockholm Airport, där hon har gestaltat ordet höjd i en samling porträtt av kända personer. Denna sommar är hon aktuell igen i som trafikerar sträckan. CNN tipsar särskilt om att paddla kajak runt de natursköna öarna Orust och Tjörn. Utöver det finns det massor att upptäcka i den historiskt rika miljön, till exempel runt Trollhättans fall- och slussområde som erbjuder vackra vandringsleder och kulturminnen. Läs mer på: vastsverige.com/sv/ visittrollhattanvanersborg Swedaviasammanhang, då hennes porträtt av partiledarna smyckar Swedavias arena i Almedalen Gate Almedalen. Den här gången kändes det helt rätt i tide n och platsen att måla porträtt av våra folkvalda politiker. Hoppas att folk ska tycka att det är intressant och få igång en diskussion om varför vi väjler som vi gör och vad vi baserar våra val på, säger Catrine Näsmark. Snart kan flygplatsens resenärer börja eller avsluta sin resa med ett glas champagne i handen eller njuta av en vällagad och fräsch middag i urban stil. Vi vill erbjuda ett ännu bättre utbud av mat och dryck på flygplatsen och hoppas att vårt utökade koncept ska skapa en trevlig atmosfär hos våra resenärer, säger Björn Molin, projektledare Bromma Stockholm Airport. 73 % KÄNNER FÖRVÄNTAN NÄR DE KOMMER TILL EN FLYGPLATS* VAD HAR DU I HANDBAGAGET? Förutom pass, pengar, mobil och nycklar. 56 % Penna 53 % Kamera 42 % Mediciner 36 % Tandborste 32 % Extra underkläder 31 % Tuggummi 31 % Dator/ Läsplatta 30 % Tröja 17 % Smink 3 % Kondomer 2 % Nappar 22 % Annat Källa: Resenären 2013 *Enligt undersökningen Resenären som TNS Sifo gjort på uppdrag av Swedavia. 18

19 TILLBAKABLICK: FLYGPLATSMILJÖER FOTO: LFV:s arkiv SÅ MÅNGA KRONOR KOSTADE DEN FÖRSTA CHARTERRESAN MELLAN STOCKHOLM OCH MALLORCA, 1955* *Enligt konsumentprisindex motsvarar detta kronor i dagens penningvärde kronor år 1955 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som kronor i dag, mätt med löneindex för manlig industriarbetare. BAKOM KULISSEN Var: Terminalen När: 1955 Under 1950-talet blev flyget tillgängligt för allt fler. För att möta efterfrågan på Bromma byggde man 1954 om hangar A till terminal med Luftfartsverkets arkitekt Jon Ivar John. Många av hans detaljer, som byggde vidare på flygplatsens ursprungliga känsla av en stark tro på framtiden och ingenjörskonsten, finns kvar än idag. Den största skillnaden är att incheckningen och bagagehanteringen har fått flytta ut i en tillbyggnad sedan dess. 19

20 PLANET SOM LYFTER SVENSK FOTBOLL Avro RJ 100 heter den flygplansmodell som Sveriges lands lag i fotboll reser med till sina bortamatcher. Fotbollsplanet kan ses på Bromma Stockholm Airport nästan varje dag och känns lätt igen eftersom det är landslagsmålat. FOTOMODELL Flygplanet är det som fotograferas oftast av resenärer och ibland görs speciella events som har med fotboll att göra ombord, det kan vara utlottning av landslagströjor, bollar med mera. Foto: Christian Hagward FLYGPLANSMODELL: Avro RJ100 TILLVERKARE: BAE systems. LÄNGD: 30 meter. VINGBREDD: 26 meter. TOPPHÖJD: Cirka meter. MARSCHFART: 750 kilometer/timme. RÄCKVIDD: Cirka kilometer. Split i Kroatien är den destination längst bort som planet når fulltankat och fullastat. PLATS OMBORD: För 112 personer. FLYGBOLAG: Malmö Aviatio n. Deras samarbete med Svenska fotbollförbundet innebär bland annat att fotbollslandslaget reser med det till de flesta bortamatcherna inom Europa. Landslaget flög till exempel i planet till EM 2012 från Bromma. DESTINATIONER: Fotbollsplane t ingår i Malmö Aviations ordinarie trafik och flyger till vardags till och från Stockholm, Malm ö, Göteborg och Umeå. 20

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Framtidens flygplats //

Framtidens flygplats // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2015 FLYG- PLATSENS HJÄRTA //SID 12 Framtidens flygplats // SID 4 Skanska om vikten av effektiva flygtransporter // SID 9 Forskning kring förnybart bränsle

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p 15 Anmälan om ändring av tillståndspliktig

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Fokus på förnybart //

Fokus på förnybart // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2015 NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Hela Sveriges flygplats //

Hela Sveriges flygplats // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 3 2014 AV- ISNING Lyftklara flygplan. //SID 12 Hela Sveriges flygplats // SID 7 Lyft för näringslivet // SID 9 800 fastigheter bullerisolerade // SID 16 Allt

Läs mer

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Swedavia Miljöchef Jenny Svärd Endast autorespons att hon inte var på kontoret. Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Tack för ditt mejl, jag svarar dig på

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Nya förbättringar // SID 4

Nya förbättringar // SID 4 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2014 Nya förbättringar // SID 4 Ökad passagerarkapacitet // SID 16 VILTVÅRD Så funkar det. //SID 12 Bromma en knutpunkt för affärer // SID 9 Miljöavdelningen

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 15 januari 2011 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1

Årskalender 2014. Årskalender 2014 1 Årskalender 2014 Årskalender 2014 1 Årsmötet 2014 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV:s filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 26 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet leddes sedan av

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Terminalen får nytt liv // SNÖ- RÖJNING Så funkar det.

Terminalen får nytt liv // SNÖ- RÖJNING Så funkar det. En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 3 2015 SNÖ- RÖJNING Så funkar det. //SID 12 Terminalen får nytt liv // SID 4 Bromma fyller 80 år // SID 9 Ett nav i Sveriges kommunikation // SID 16 Målet:

Läs mer

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 stockholm.se Februari 2016 Dnr:2016-1462 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Jörgen Bengtsson 3 (9) Sammanfattning De största frågorna som hanterats

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län

Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport. Stockholms stad, Stockholms län Riksintresseprecisering för Bromma Stockholm Airport Stockholms stad, Stockholms län Trafikverket Postadress: 172 90 Sundbyberg E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

Flygfyren, Cyklopögat

Flygfyren, Cyklopögat Ängelholms Flygmuseum Flygfyren, Cyklopögat Flygolyckan vid F10 Historia Sveriges värsta civila flygkatastrof Kvällen den 20 november 1964 lyfter Linjeflyg 277 från Bromma mot Ängelholm. Men planet når

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Kommunhuset i Staffanstorps kommun Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Staffanstorps kommun Thomas

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan ANALYS 2013-01-18 01.90 1(12) ANALYS BANKAPACITET I denna rapport analyseras den teoretiska kapaciteten för huvudbana, rullbana 17/35, på Malmö Airport vid ett fullbyggt bansystem (taxibanor, snabbavfarter,

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 2015-08-12 00.01 D 2015-1(8) PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 1 ALLMÄNT Ny taxibana har anlagts vid Borås flygplats. Taxibanan sträcker sig från västra stationsplattan till

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 VI GÖR UPPLEVELSER MÖJLIGA Tack alla er som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tack alla som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Isafjordsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Kista Science City Concept Building erbjuder utöver kontor, tillgång till en välutrustad konferensanläggning, bemannad reception och restaurang. Ett helhetskoncept!

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia?

Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Swedavia PMO Hur gjorde vi på Swedavia? Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 1: Kursinfo och introduktion Tobias Andersson Granberg Tobias Andersson Granberg Civ Ing Industriell Ekonomi Doktor i Infrainformatik Lektor i Kvantitativ Logistik Flygplatslogistik och ATM Blåljuslogistik

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Sekvensering av flygplan

Sekvensering av flygplan TNK081 Tillämpad Kommunikationsoptimering Tobias Andersson Projektuppgift Sekvensering av flygplan Bakgrund Redan idag har många flygplatser i världen nått sitt kapacitetstak och tvingas tacka nej till

Läs mer

Projektverktygsdagen 2013

Projektverktygsdagen 2013 Projektverktygsdagen 2013 Conny Ulvestaf Projektstrateg Swedavia PMO Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten. Vår vision Tillsammans för vi

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Trafikledning på svenska för piloter A

Trafikledning på svenska för piloter A Trafikledning på svenska för piloter A En grundkurs i radioterminologi på svenska för nya piloter. Utgivet av Den Virtuella Flygskolan 2010 Författare och ansvarig utgivare Tobias Hofvander Innehållsförteckning

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer