Fokus på förnybart //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på förnybart //"

Transkript

1 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande // SID 16

2 VÄLKOMMEN TILL CITYFLYGPLATSEN HÅLLBAR UTVECKLING MED RESENÄRERNA I FOKUS VÄLKOMNA TILL CITYFLYGPLATSENS sommarnummer! I skrivande stund har det hunnit bli sommar och vi befinner oss i en spännande tid då mycket händer på Bromma, hela Sveriges cityflygplats. Som ni säkert känner till är flygplatsen under utveckling de närmaste åren och redan nu har flera insatser för att förbättra flygplatsen påbörjats. Samtidigt som vi gör detta har resandet fortsatt att öka, då fler har valt att resa via Bromma under första delen av Nu fortsätter vi vårt utvecklingsarbete. Terminalen är ett av de områden som vi arbetar med att lyfta, för att ge en ännu bättre reseupplevels e. Under våren har flera nya och modernare selfservice- check-in-maskiner tagit plats i vår avgångshall och i sommar fördubblar vi antalet toaletter i gaten. I SOMMAR PLANERAR vi också för flera förbättringar på flygplatsens bansystem. Läs mer på sidorna 4-7. Att vi utvecklas i rätt riktning kan vi se i vår senaste kundnöjdhetsmätning, som visar att nöjdheten ökat bland våra resenärer med hela 18 procentenheter till 76 procent. Det är extra roligt att ta del av detta resultat, då vi arbetar hårt just för att flygplatsen ska bli en ännu bättre mötesplats för effektivt resande. Att vi utvecklas i rätt riktning kan vi se i vår senaste kundnöjdhetsmätning. TILL SIST VILL JAG passa på att berätta en glad nyhet. I slutet av maj genomfördes den första flygningen någonsin från Bromma med inblandning av förnybart bränsle, när Malm ö Aviation och Sverigeflyg flög tur och retur Bromma- Visby. Det här är en milstolpe i vårt högt prioriterade hållbarhetsarbete tillsammans med våra partners på flygplatsen, och nu fortsätter detta arbete. För oss på Swedavia är det självklart att vara med och bidra till att utvecklingen av förnybart flygbränsle går fort framåt, se sidorna Glad sommar! Peder Grunditz, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport 2

3 SID // SÅ FUNKAR GROUND SAFETY & RESCUE En brandstation med räddningstjänst måste finnas på alla kommersiella flygplatser om olyckan mot förmodan skulle vara framme. Bromma är en smidig lösning. PIA JÖNSSON-RAJGÅRD, VD, TOURISM IN SKÅNE Se sid 9 SID 4 // BANLJUS Nu påbörjas arbetet med moderniseringen av banljusen på Bromma Stockholm Airport. INNEHÅLL # SID // DIALOG Det pågår en ambitiös satsning på förnybart flygbränsle. Therese Forsström, miljöchef, och Linnéa Franzén, miljörådgivare, på Brommas miljöavdelning berättar vad det innebär. SID 18 // RESTIPS Konst, miljö och uteliv. Bara 1 timme och 20 minuter från Bromma ligger kulturstaden Århus i det vackra danska fjordlandskapet. En weekenddestination i världsklass. KONTAKTA REDAKTIONEN Om du har tips till vår tidnin g eller vill komma i kontakt med oss, kontakt a chefredaktör Ellen Laurin: För miljö- och grannfrågor, kontakta David Karlsson: KONTAKTA BROMMA STOCKHOLM AIRPORT LÄS MER OM OSS Du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer på flygplatsen via våra kanaler: brommaairport.se swedavia.se TIPSA OSS! NYHETSBREV Om du vill veta mer om flygplatsen kan du få vårt nyhetsbrev direkt i din mejl. Anmäl dig till: FACEBOOK facebook.com/brommaairport PRESS mynewsdesk.com/se/swedavi a Swedavias pressrum, sök på Bromma Stockholm Airport. Cityflygplatsen är en tidning som ges ut av Bromma Stockholm Airport som ägs och drivs av Swedavia. Tidningen Cityflygplatsen delas ut gratis till fler än hushåll och verksamheter i flygplatsens närområde fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Ulrika Fager, Produktion: Åkesson & Curry, akessoncurry.se Distribution: SDR Tryck: Hylte Tryck, hyltetryck.se Omslagsfoto: Christian Hagward 3

4 TEXT: Mats Janson FOTO: Ola Jacobsen METER BEFINTLIGA KABLAR SKA DEMONTERAS 715 NYA SERIETRANS- FORMATORER KOMMER ATT INSTALLERAS 49 VÄGLEDNINGSSKYLTAR SKA FLYTTAS NEDFÄLLD BELYSNING Kommer bland annat att installeras mitt i taxibanan för att underlätta för piloter. TAXIBANA Så kallas transportbanorna till och från rullbanan där flygplanen startar och landar. 4

5 487 SÅ MÅNGA NYA BANLJUS KOMMER ATT INSTALLERAS PÅ RULLBANAN LJUS PÅ BLIXTLJUS Ljusen som visar piloten vägen in mot rullbanan. Både de i Ulvsunda och norr om Bällstavägen kommer att bytas ut. EN NY NIVÅ För att modernisera flygplatsen ska Swedavia uppgradera banljusen på Bromma Stockholm Airport med start i sommar. Genom noggrann planering och god kommunikation ska arbetet genomföras så smidigt som möjligt. I FÖRRA NUMRET av Cityflygplatsen kunde man läsa om det stora utvecklingsprogram som genomförs på Bromma Stockholm Airport under de närmaste åren. Ett av de viktigaste delprogrammen är Bansystem, som bland annat syftar till att modernisera flygplatsen genom ny och bättre banbelysning. Johan Bergstrand har jobbat på Swedavia sedan Sedan december i fjol leder han detta arbete. Alla flygplatser har banljus i någon form och i Brommas fall är systemet i behov av utveckling, förklarar han. En av anledningarna till förbättringarna är också att flygplatsen ska leva upp till sin nya certifiering. Eftersom förändringarna inte påverkar banlängden syftar den varken till att öka kapaciteten eller möjligheten att ta emot nya flygplanstyper. Däremot, menar Johan Bergstrand, gör moderniseringen att sikten för piloter i mörker eller svåra väderförhållanden blir bättre. Förändringsarbete är även nödvändigt för att anpassa Bromma Stockholm Airport efter internationella regelverk som gradvis förändras. Hade man år 2000 vetat att flygplatsen skulle få vara kvar till åtminstone 2038 hade detta förmodligen gjorts tidigare. Istället gjordes endast mindre förbättringar fram till år Då skrevs arrendeavtalet med Stockholms stad under och man kunde börja planera för framtiden. Bättre lampor Arbetet med det nya bansystemet är tidskrävande. Bara mängden kablar som behöver dras motsvarar sträckan mellan Stockhom och Norrköping. Materialet är delvis fortfarande under upphandling, en del av det är nya banljus. Det är lättare för piloten att följa 5

6 lampor om man följer en mittlinje jämfört med att hålla sig inom ett fält med upplysta sidor. Därför satsar vi på nedfälld belysning som man följer på banan. Lamporna sticker upp någon centimeter ovanför banan. Den här typen av lampor kommer att grävas ner i rullbanan, alltså den bana som flygplanen startar ifrån och landar på. Även taxibanorna, det vill säga de banor som leder flygplanen till och från rullbanan, får samma typ av nedfällda belysning. Utöver det ska rullbanan få nya ljus som visar banans kanter. Även utanför flygplatsområdet kommer ljusen att bytas ut. Det är de ljus som står på fältet norr om Bällstavägen och söder om Ulvsundavägen och leder flygplanen in till rullbanan. I Johans arbete ingår också att vindstrutarna ska lysas upp av ny belysning samt att bredda och justera några av taxibanorna. Mycket har hänt sedan Bromma Stockholm Airport invigdes för 79 år sedan. En flygplats måste ständigt utvecklas för att fortsätta vara säker och effektiv. Det vi gör nu är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och bli en ännu bättre flygplats, säger Johan Bergstrand. Ny banljusanläggning En stor utmaning som Johan Bergstrand ser, är att utföra arbetet samtidigt som flygplatsverksamheten bedrivs. Eftersom vi bara har en rullbana måste vi utföra jobb nattetid. Detta gälle r särskilt arbetena på banorna. Men när det gäller den nya banljusanläggningen där all teknik ska förvaras kommer det mesta av arbetet att utföras under dagtid, säger han. Den nya anläggningen ska ligga på flygplatsens västra sida, vid den gamla ladan som ursprungligen byggdes till flygplatsens betande får år 1942, och blir nästan identisk med den. Fasaden kommer att vara av trä med ett tak som även det liknar den ursprungliga byggnadens. De närmaste grannarna kommer att märka av bygget, tror Johan Bergstrand, men målet är att verksamheten ska påverka så lite som möjligt. Därför kommer man till exempel att försöka styra transporter till dagtid och fortlöpande informera om hur arbetet fortskride r. Valet av plats för banljusanläggningen är resultatet av en grundlig analys. Vi har sökt med ljus och lykta efter den bästa placeringen och har Johan Bergstrand, programledare, Bansystem. kommit fram till att dett a är den plats som bäst upp fyller de viktigaste kriteriern a, säger han. Den nya banljusstationen kommer att se ut som en vanlig lada trots att den innehåller 450 kvadratmeter teknik, bland annat ett reservkraftsaggregat. Eftersom banljussystemet är så viktigt för flygsäkerheten är säkerheten för själv a byggnaden och dess system också väldigt hög. Systemet beräknas att vara färdiginstallerat och klart för användning om ett drygt år. Då kommer Bromma Stockhol m Airport att vara än bättre rustat för att ta hand om sina tre huvuduppdrag: reguljärflyget, statsflyget och Affärsflyget för Stockholm. NYA BANLJUS Moderniseringen gör att sikten blir bättre i mörker och svåra väderförhållanden. 6

7 Johan Bergstrand programledare för Bansystem: FRÅGOR OCH SVAR OM ARBETET MED NYA BANLJUSSYSTEMET Vad är projektets syfte? Syftet är att säkerställa en så hög flygsäkerhet som möjligt. Kriterier för flygplatsens nya certifiering ska också uppfyllas. I förlängningen görs allt detta för att flygplatsen ska kunna utföra sina tre huvuduppdrag. Vad ska ni göra? Den nya banljusstationen ska byggas och ny belysning installeras över stora delar av flygplatsen. För detta ändamål borras hål för ljusen och mellan hålen fräser vi spår för kablarna. När det är gjort gjuts cylindern som ska innehålla banljusen fast och spåren gjuts igen. När allt är sammankopplat monteras armaturen. Varför utförs en del av arbetet nattetid? Ju närmare rullbanan arbetena utförs desto svårare är det att utföra dem medan flygplatsverksamheten pågår. Arbetena på och närmast rullbanan måste därför utföras när flygplatsen är stängd. Andra arbeten, längre från rullbanan och taxibanorna, är lättar e att hantera under dagtid. Vad gör ni för att begränsa eventuella störningar? Vår ambition är att begränsa störningarna så mycket som möjligt i samarbete med entreprenören. Hur mycket det låter beror bland annat på vilka verktyg och fordon som används. Vi har upprättat ett kontrollprogram i dialog med Miljöförvaltningen. Hur informerar ni grannarna? Vi håller löpande kontakt med de närmaste grannarna för att hålla dem informerade om vad vi gör och när vi gör det. Detta hjälper dem att planera sin vardag. Vi informerar genom våra tryckta och digitala kanaler, genom tidninge n Cityflygplatsen och möten. Vad är det första som sker? De första förberedande arbetena är redan igång, som att städa undan och ställa i ordning för kommande arbeten. När det kommer till sågande börjar vi med detta i början på juli och fortsätter till slutet av augusti. Flera faktorer spela r in för att vi ska kunna hålla tiden, såsom leveranser och klimat. I september har vi förhoppningsvis börjat med schaktningsarbeten som pågår under en stor del av hösten när vi sågar kanalerna för kablarna på västra sidan. Detta görs till stor del dagtid. Merparten av utrustningen till stationen levereras under hösten. Till vintern fokuserar verksamheten på själva banljusstationen. Det arbetet märks inte utåt. Till slut driftsätts och provas hela systemet. Allra sist sker tillsy n av Transportstyrelsen. När är allt klart? Vi räknar med att börja använda de nya banljusen under andra halvan av

8 PÅ GÅNG: SOMMAREN 2015 ILLUSTRATION: Marc Martínez BANLJUSARBETEN Flygplatsen ska få ett nytt, modernare banljussystem. Arbetena kommer att påbörjas under sommaren. TERMINALEN Projektering av terminalen pågår. Under sommaren kommer flera nya toaletter att byggas i flygplatsens gate för att förbättra reseupplevelsen för resenärerna. MARKBULLER AVSKÄRMNING En markbulleravskärmning ska byggas mot bostadsområdet Bromma Kyrka. Projekteringen fortsätter under TVÄRBANANS KISTAGREN En etapp av tvärbanans Kista gren byggs intill flygplatsinfarten. SL ansvarar för arbete och tidsplan. INFARTEN Breddning av infartsvägen för att förbättra framkomligheten närmast terminalen. Arbetet startar under sommaren. 8

9 PERSPEKTIV: TOURISM IN SKÅNE TEXT: Mats Janson FOTO: Ola Jacobsen Pia Jönsson-Rajgård: EN SNABB OCH SMIDIG LÖSNING Vad man än ska göra besöka evenemang, resa i affärer, gå på konserter eller hälsa på mormor och morfar så är Bromma Stockholm Airport en viktig flygplats. Det säger Pia Jönsson-Rajgård som är vd för Tourism in Skåne. I sin nyckelroll inom turistnäringen är hon ofta på resande fot. Att hon gärna väljer att flyga till och från Bromma beror på smidigheten. 9

10 Den allra största reseanledningen är att hälsa på släkt och vänner. Och då är flyget viktigt eftersom man inte har tid att sitta i en bil när det gäller så kort tid som det ofta är frågan om. PIA JÖNSSON-RAJGÅRD, VD TOURISM IN SKÅNE SOM VD FÖR Tourism in Skåne har Pia Jönsson-Rajgård järnkoll på resandet inom Sverige i allmänhet och till och från Skåne i synnerhet. För henne är det uppenbart att Bromma Stockholm Airport är en betydelsefull flygplats för Skåne och för andra destinationer runt om i Sverige. Den är lika viktig, menar hon, när det gäller att ta sig dit som att ta sig därifrån till andra delar av landet, oavsett om det är i affärs- eller fritidssyfte. Man måste vara lite streetsmart när man väljer färdsätt för att resan ska bli så effektiv som möjligt, säger Pia Jönsson-Rajgård. Tiden är så viktig att man inte har tid att byta trafikslag tre gånger när man ska ha ett möte på morgonen. Ofta är Bromma den snabbaste och smidigaste lösningen när jag ska till och från Stockholm. Växande turistnäring Jordbruket är fortfarande tongivande när det gäller arbetstillfällen i Skåne, menar Pia Jönsson-Rajgård, men liksom för övriga västvärlden växer Skånes privat a tjänstesektor medan andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri och lantbruk minskar. För Skånes del innebär det att bland annat turistnäringen ökar, inte minst tack vare svenskarna själva som fortfarande är den allra störst a gruppen av turister i Skåne likso m i resten av landet. Av besökarna i Skåne är 75 procent från Sverige. De andra marknaderna är, i turordning, Tyskland som är störst och växer, Danmark som också är på uppåtgående och sedan Storbritannien, Norge och Nederländerna. Den allra största reseanledningen är att hälsa på släkt och vänner, säger Pia Jönsson-Rajgård. Och då är flyget viktigt eftersom man inte har tid att sitt a i en bil när det gäller så kort tid som det ofta är frågan om. För Bromma s del blir detta extra intressant eftersom det bor jättemycket människor i Stockholms området som ska ut och häls a på släkt och vänner, säger Pia som själv har släkt i Stockholm och ofta åker via Bromma när hon ska besöka dem. För turister som kommer längre bort ifrån, till exempel från Asien eller Amerik a, finns det förstås inget annat kommunikationsmedel än flyg. Men ju närmare man kommer desto mer konkurren s får flyget av tåg och bil. Nära samarbete I sin roll som vd för Tourism in Skåne är Pia Jönsson-Rajgårds viktigaste arbetsuppgift att marknadsföra Skåne. Det gör hon dels genom att utveckla innehållet i varumärket Skåne när det kommer till produkter, tjänster och nya reseanledningar, dels genom att marknadsföra 10

11 135 SÅ MÅNGA FLIGHTER GÅR FRÅN BROMMA TILL SKÅNE EN NORMAL VECKA vad som finns i Skåne för att locka dit fler besökare. När det gäller att nå utlandsmarknaderna har hon ett nära samarbete med andra organisationer. Då jobbar vi tillsammans med nationella aktörer som Visit Sweden och Swedavia eller andra regioner i Sverige. Det är för den typen av forum jag ofta reser till Stockholm och Bromma, säger Pia och fortsätter: Att få besöksnäringen att förstå var tillväxten finns är en rejäl utmaning, speciellt bland de små och mellanstora företagen. Stora aktörer som hotellkedjor har också sitt största fokus på Sverige, med all rätt, men de har samtidigt möjlighet att lyfta blicken och titta utanför landsgränserna. Annars blir det lätt att man tänker på marknaden som local, local, local i den ordningen, även om det finns potential att skapa nya affärer längre bort. Man tittar där man står, helt enkelt, och slåss mot varandra. Bromma en inrikesflygplats Ur Pias perspektiv skulle Bromma också kunna vara intressant för exempelvis kineser och amerikaner som kommer långt bort ifrån och rör sig runt i Skandinavien. Men hon understryker samtidigt att hon tycker att Brommas roll främst är att vara en inrikesflygplats. För inrikes resande spelar Bromma en stor roll. Både för näringslivet generellt och för affärsresandet som också är en del av turismen då det kommer till konferensresor och liknande event. Det är jätteviktigt att man kan transportera sig fram och tillbaka och ha sina möten i Skåne, avslutar hon. I Pia Jönsson-Rajgårds arbete med att marknadsföra Skåne reser hon mycket, bland annat till och från Bromma Stockholm Airport. BROMMA I SIFFROR 2014: Antal resenärer: Cirka 2,4 miljoner. 90 % av resenärerna är inrikesresenärer. Flest resenärer reste via Bromma till eller från Malmö. 66 % av inrikesresenärerna är affärsresenärer. Källa: Swedavias resvaneundersökning för Bromma Stockholm Airport

12 SÅ FUNKAR DET: GROUND SAFETY & RESCUE TEXT: Sanna Jurelius, Ellen Laurin FOTO: Ola Jacobsen FULL BEREDSKAP Bromma Stockholm Airport har en egen brandstation med en räddningstjänst anpassad för flygplatsen. Det måste finnas på alla kommersiella flygplatser om olyckan skulle vara framme. Men då det sällan går ett larm av allvarligare karaktär består vardagen också av andra arbetsuppgifter. Det kan vara allt ifrån renhållning, snöröjning och halkbekämpning av passagerargångar till att hjälpa resenärer med nedsatt rörelseförmåga av och på flygplanen. Samtidigt är brandstyrkan alltid beredd för att rycka ut om larmet skulle gå. MAGNUS NILSSON OCH Chris Warrener är teamledare för av delningen GSR, Ground Safety & Rescu e, där räddningstjänsten ingår på Bromma Stockholm Airport. De leder varsitt skift, som består av en insatsledare och fyra brandmän inom räddningstjänsten. Även om det är väldigt ovanligt att det sker en flygrelaterad incident måste beredskapen enligt internationella lagar alltid finnas på flygplatsen, förklarar Magnus Nilsson. Som flygplatsbrandman måste man alltid klara av de förväntade kraven som ställs i yrket. Därför är en viktig del i arbetet som brandman på flygplatsen att öva enligt ett strikt övningsschema. Vi övar på alla moment inom flygplatsräddningstjänsten två gånger var tredje vecka för att alltid ha våra kunskaper uppdaterade, säger Chris Warrener. Höga krav för fysisk kapacitet För att säkerställa att brandmännen har den fysik som krävs testas de varje år. De får bland annat genomgå en läkarundersökning och ett rullbandstest med full utrustning, i åtta graders lutning, på en viss tid och en viss hastighet. Även under övning testas den kroppsliga fysiken, eftersom räddningstjäns- tens primära uppgift är att skapa en överlevnadsbar miljö, både in- och utvändigt, för att därigenom ha en bra förutsättning att kunn a rädda liv. Styrkan behövs, både för att klara tuffa utmaningar vid räddningsarbete men också för att arbeta med olika typer av underhållsarbete likväl som att hjälpa resenärer vid olika situationer. De är alltid redo att åka på ett larm och planerar sitt arbete efter det. Tre minuter efter att ett haverilarm har gått ska de vara på plats och ha påbörjat släckningsarbetet. Larm av detta slag är dock mycket ovanliga inom branschen. Den vanligaste typen av larm som flygplatsens räddningstjänst får åka på är sjukvårdslarm. Alla flygplatsbrandmän har sjukvårdsutbildning. De är först på plats och kan göra en bedömning av läget innan en eventuell ambulans tillkalla s. Larmen gäller allt från feber till hjärtstopp, och med tillgång till defibrillato r kan när varon av flygplatsbrandmännen rädda liv. ASSISTANSSERVICE När resenärer med nedsatt rörelseförmåga ska flyga finns assistansservice som kan hjälpa till med ombordstigningen. Här hjälper Anders Strömbäck och Felix Dahlberg en kvinna att komma in i flygplanet med hjälp av assistansservicebilen och en specialanpassad, smalare rullstol. 12

13 180 SEKUNDER SÅ LÅNG TID HAR BROMMA STOCKHOLM AIRPORTS BRANDMÄN PÅ SIG ATT PÅBÖRJA SLÄCKNINGSARBETET VID ETT HAVERILARM. ÖVNING Brandmannen Natasha Sundin visar hur man använder släckningsbilen. Den innehåller 10 kubikmeter vatten och 600 liter skum. Även om det är väldigt ovanligt att det sker en flygrelaterad incident måste beredskapen enligt internationella lagar alltid finnas på flygplatsen. MAGNUS NILSSON RUTINKONTROLL ALLA SKIFT Inför varje skift görs en rutinkontroll av all utrustning och fordon för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Med hjälp av denna mask kan brandmännen arbeta i krävande miljöer. I BEREDSKAP När den stora skogsbranden i Västmanland härjade förra sommaren åkte vi dit med två av våra brandbilar och två personer per dygn var där och stöttade i en vecka. Vi fick en förfrågan av räddningsledningen och ställde gärna upp, berätta r Magnus Nilsson. 13

14 DIALOG: FRÅGA MILJÖAVDELNINGEN TEXT: David Karlsson FOKUS PÅ FÖRNYBART I varje nummer av Cityflygplatsen svarar Bromma Stockholm Airports miljöavdelning på läsarnas miljöfrågor. I det här numret svarar de på frågor om Swedavias och flygbranschens högt satta klimatmål som är kopplade till att minska utsläppen av fossil koldioxid. För att nå målen behövs en ambitiös satsning på förnybart flygbränsle, menar de. Foto: Ola Jacobsen Therese Forsström, miljöchef Linnéa Franzén, miljörådgivare Foto: Christian Hagward 14

15 52,1 PROCENT AV SVERIGES ENERGIPRODUKTION VAR FÖRNYBAR ENERGI ÅR DET ÄR ÖVERLÄGSET MEST INOM EU. Vi vill stimulera efterfrågan på förnybart flygbränsle så att produktionen ökar. Mycket av kunskapen finns redan men det saknas en storskalig produktion. Varför är det viktigt att satsa på förnybart flygbränsle? Fossila bränslen släpper ut fossil koldioxi d, vilket bidrar till klimatförändringar. För att minska påverkan på klimatet behöver vi alla ta vårt ansvar och minska utsläppen. Swedavia och flygbranschen har högt satta klimatmål kopplade till detta. En ambitiös satsning på förnybart flygbränsle är en förutsättning för att vi ska nå dessa mål, säger Therese Forsström, miljöchef på Bromm a Stockholm Airport. Vad innebär Swedavias satsning? Vi vill stimulera efterfrågan på förnybart flygbränsle så att produktionen ökar. Mycket av kunskapen finns redan men det saknas en storskalig produktion. Det i sin tur gör att förnybart flygbränsle är relativt dyrt. Genom partner program som Fly Green Fund vill vi vara med och uppmuntra företag att finansiera merkostnaden för biobränsle till flyget. Vi tycker att vi har ett ansvar att öka kunskapen hos beslutsfattare så att de i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för en storskalig produktion av bioflygbränsle av lokala råvaror i Sverige. Man kan till exempel behöva se över lagar och regelverk för att på så vis ställa krav på inblandning av biobränsle även för flyget. LINNÉA FRANZÉN Det är viktigt att produktionen av biobränsle inte konkurrerar med matproduktion eller hotar den biologiska mångfalden. I Sverige kan det till exempe l vara aktuellt att producera biobränsle av rester från skogsbruket för att på så vis använda resurserna effektivt. På så sätt tas ingen mark i anspråk som annars skulle kunna användas för matproduktio n, säger Linnéa Franzén, miljö rådgivare på Bromm a Stockholm Airport. När flyger man på förnybart flygbränsle från Bromma? I maj gjordes en första flygning med inblandning av förnybart bränsle från Bromma. Liknande flygningar har ocks å gjorts och genomförs från andra flygplatser, både i Sverige och Europa. Plane n är att flygbolagen ska genomföra ytterligare flygningar från Bromma i sommar. Ett av syftena med dessa är att visa på att det här inte är någon avlägsen utopi, utan något som är tekniskt genomförbart redan idag, säger Therese Forsström. Har du frågor som rör miljön? Kontakta David Karlsson, kommunikatör med ansvar för miljö- och grannfrågor: BULLERKURVA FÖR 2014 ÅRS TRAFIK SWEDAVIA UTREDER år ligen behovet av bullerisolering för de bostäder, skolor och vårdinstitutioner som utvändigt har en maximal bullernivå överstigande 80 db(a) orsakat av flygtrafiken. För att utreda vilka byggnader som omfattas av bullerutredningen genomförs årliga bullerberäkningar. Resultatet visas i karta med föregående års bullerkurva. På flygplatsens hemsida kan du nu ta del av flygbullerkurvorna för 2014 års trafik. Om en fastighet ska bullerutredas kontaktas fastighetsägaren av Swedavia. BROMMA EN DEL AV STOCKHOLMS KLIMATPAKT BROMMA STOCKHOLM AIRPORT är sedan starten 2007 medle m i Stockholms klimatpakt. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och närmare 200 företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är samarbeta för att minska klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från de som lever och verkar i staden. Klimatpakten är också ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten, där de medverkande företagens klimat- och miljöarbete lyfts fram vilket öppnar upp för bra diskussioner och förbättringar. 15

16 FOKUS PÅ: FLÖDEN TEXT: Sanna Jurelius FOTO: Christian Hagward BRA FLYT I TERMINALEN På Bromma Stockholm Airport finns högt satta mål för smidighet och effektivitet. Därför finns det mål för hur lång tid en kö till incheckningen, säkerhets kontrollen och bagageutlämningen får pågå. För att säkerställa att målen hålls genomförs kontroller flera dagar i veckan. Säkerhetskontrollen Säkerhetskontrollen och hur lång tid man upplever att den tar är en viktig del i kundupplevelsen. Målet är att man inte ska behöva köa i längre än fem minuter. I genomsnitt är det också så snabbt det går, men under peaktider, framförallt torsdagseftermiddagar, kan det ta lite längre tid. Vi har stort fokus på kötiderna och arbetar kontinuerligt för att effektivisera våra flöden, och samtidigt uppfylla det regelverk och lagkrav vi har. Det främsta syftet är att göra en säkerhetskontroll som uppfyller kraven som finns, inte att det ska gå fort, säger Mikael Pettersson som är kvalitetssamordnare på Bromma Stockholm Airport. Incheckningen Manuell incheckning finns fortfarande men det är de automatiska incheckningsdiskarna som de flesta väljer. Där är målet att man inte ska behöva vänta längre än fem minuter och för det allra mesta går det betydligt snabbare än så. En anledning till detta är att det nu finns fler automatiska incheckningsdiskar, som i sin tur är placerade i avgångshallen för att inte störa de andra flöden som finns. Bagageutlämningen I genomsnitt tar det bara åtta minuter innan det första bagaget är på bandet efter att ett inrikesflyg har landat och står på sin parkeringsplats. Och bara en minut senare rullar det sista bagaget ut. Det genomsnittlige inrikesresenären behöver alltså inte vänta mer än nio minuter på sin väska. Detta mäts löpande och om något avviker följs det upp. PEAK-PERIODER NÄR DET ÄR SOM FLEST RESENÄRER PÅ BROMMA Morgon Eftermiddag Under torsdagseftermiddagar är det flest resenärer på Bromma Stockholm Airport. Då kan köerna bli längre än målsättningen. FAKTORER SOM GÖR FLÖDET SNABBARE Terminalvärdar som är aktiva och svara r på frågor. Extra påminnelser om att ha boarding kortet redo. Kontrollanterna som är aktiva och har förberedda lådor när resenären kommer till bandet. 16

17 PÅ RADARN: SOMMAREN 2015 Bromma Stockholm Airport Illustration av hinderbegränsande ytor EASA CS-ADR-DSN ANTAL METER KABEL OCH LEDNING SOM SKA INSTALLERAS PÅ OCH OMKRING BANSYSTEMET. LÄS MER PÅ SID 4-7 Hinderbegränsande ytor NYTT EASA-REGELVERK PÅVERKAR HINDER- BEGRÄNSANDE YTOR SATSNING PÅ FÖRNYBART FLYGBRÄNSLE Som första flygplatsoperatör i Norden har Swedavia anslutit sig till Fly Green Fund ett nordiskt initiativ som ska kick-starta marknaden för flygningar med bioflygbränsle. Det sker genom samfinansiering av den extra kostnaden som finns idag för biobränsle jämfört med fossilt bränsle, samt för att starta upp tillverkning av bioflygbränsle i Norde n av lokala råvaror. FRÅN OCH MED 2016 kommer EASA:s, den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, nya regelverk börja tillämpas på Bromma Stockholm Airport. Bromma är först ut av Swedavias tio flygplatser med denna tillämpning. Hinderbegränsade ytor, även kallade hinderytor, är områden runt en flygplats där höjder på byggnader, master och andra permanenta eller tillfälliga objekt måste begränsas för att flygsäkerheten ska kunna säkerställas. EASA:s nya regelverk som också omfattar hinderytor innebär att flygplatser med rullbanor kortare än meter, så som Bromma som har en rullbana på meter, kan definiera hinder ytorna runt flygplatsen från rullbanans mitt istället för från respektive ändpunkt. Det nya regelverket medger i och med detta att objekt runt flygplatsen i viss mån kan uppföras högre än tidigare, då hinderytorna med denna tillämpning blir mindre begränsande. För Bromma Stockholm Airport innebär den nya tillämpningen att det blir möjlig t att bygga eller uppföra objekt som är meter högre än vad som tidigare medgivits inom vissa områden i Stockholms stad och Solna. Förändringen innebär att Swedavia redan nu kommer att ta de nya hinderytorna i beaktning, exempelvis när vi kontaktas som remissinstans för detaljplaner, bygglovsärenden och andra situatione r där högre föremål ska eller planera s uppföras inom Stock holmsområdet, säger Mikael Agnegård, Flygsäkerhets koordinator och Chef Safety för Bromma Stockholm Airport, Swedavia. EASA-regelverket har anpassats på grund av teknik- och säkerhetsutvecklingen som skett inom flygbranschen, samt för att nå harmonisering mellan olika europeiska flygplatser inom EU. SKYDDANDE GÄRDESGÅRD På det norra inflygningsområdet mot Bromma Stockholm Airport inramas inflygningsutrustningen som guidar flygplanen av en Jämtgård, en gärdesgård gjord av senvuxen stavagran. Stavagranens ålder gör gärdesgården stabil och hållbar. Den känsliga utrustningen begränsar valet av skyddsstaket som kan sättas upp runt den och gärdesgården ersatte det tidigare plaststaketet som krävde mycket underhåll. Stabiliteten, hållbarheten och utseendet gör den till ett passande val som även är uppskattat av grannarna i närliggande områden. Foto: Saskia Sundell 17

18 MÅNGSIDIGT RESMÅL TOPP 4 SOMMARRESMÅL 1. Malmö 2. Göteborg 3. Umeå 4. Visby Dessa fyra resmål valde flest resenärer att resa till via Bromma Stockholm Airport under sommarmånaderna Foto: VisitAarhus Foto: Gustaf Brundin Restips: Århus Restid: 1 timme och 20 minuter från Bromma Stockhol m Airport. Läs mer: visitaarhus.com, visitdenmark.se. ÅRHUS ÄR EN mångsidig destination som har mycket att erbjuda och är ett perfekt resmål för weekendresan. Det stora universitetet, den unga befolkningen och stadens historiska prägel gör Århus till både den yngsta och en av de äldsta städerna i Danmark. Här finns ett brett utbud av kultur och historia, nöjen och naturupplevelser. I Århus kan du ta dig tillbaka i tiden och besöka NY FLYGBUSS MELLAN BROMMA ARLANDA Nu kan Bromma Stockholm Airports och Stockholm Arlanda Airports resenärer resa direkt mellan flygplatserna med Flygbussarnas direktlinje. Bussarna avgår var 20:e minut, har 570 avgångar i veckan och stannar i Bromma, det världsklassiga friluftsmuseet Den Gamle By, leta upp din favorit bland restaurangerna, caféerna och barerna på gatorna längs ån eller upptäcka det vackra danska fjordlandskapet som is tiden lämnat efter sig. Århus erbjuder också ett utbud av de stora modehusen och mindre nordiska designers. Den unga klangen i Århus lockar fler a stora festivaler och museerna ARoS och Moesgård med sina unika blandningar av konst, historia och arkitektu r är måsten. Sun Air flyger direkt från Bromma Stockholm Airport till Århus 18 gånger i veckan. Sundbyberg och Kista mellan flygplatserna. Busslinjen gynnar resenärer som ska byta flyg mellan Bromma och Arlanda, såväl som boende och företag i områdena i Stockholmsregionen, genom det enkla sätt som nu finns för att ta sig mellan flygplatserna och de större affärsdistrikten. För aktuell tidtabell, se flygbussarna.se BROMMAS RIKSINTRESSE PRECISERING KLAR Alla Swedavias flygplatser är riksintressen för kommunikation. Det innebär att deras funktion ska skyddas. Bromma har varit ett riksintresse sedan I maj publicerade Trafikverket en rapport som förtydligar riksintresset och ska vara till stöd när till exempel bostäder planeras i flygplatsens närhet. Rapporten går att ta del av på trafikverket.se NY BILPOOL MED MILJÖKLASS Hyrbilpoolen Sunfleet är ett nytt tillskott på Bromma Stockholm Airport. Sunfleet erbjuder de flygresenärer som är medlemmar i bilpoolen två miljöklassade hyrbilar, Volvo V40 och V60. Hyrbilarna finns tillgängliga på parkeringsområde P1 ovanför terminalen. Registrering och hyrning sker enkelt via webben och bilen låses upp med ett klick på mobiltelefonen. Bilpoolen bidrar till ytterligare ett sätt för flygresenärer att smidigt och snabbt ta sig vidare på sina resor via Bromma. Läs mer på: brommaairport.se och sunfleet.com Foto: Saskia Sundell 18

19 TILLBAKABLICK: 50-ÅRSJUBILEUM FOTO: SAS arkiv 1936 BROMMA STOCKHOLM AIRPORT INVIGDES DEN 23 MAJ 1936 FLYGUPPVISNING Var: Airside När: Den augusti 1986 Under 1980-talet var flyguppvisningar och flygutställningar vanliga inslag när flygplatser och flygklubbar firade sina jubileer runt om i Sverige. Så också på Bromma när flygplatsen firade sitt 50-årsjubileum med pompa och ståt. På Stockholm Air Show, som föreställningen kallades, flög sju engelska Hawk-plan i formation, och rariteter som Saab Fairchild SF-340, DC-3 Daisy och Europas enda flygande exemplar av Convair CV-440 Metropolitan visades upp. I förgrunden syns i en Tiger Moth från engelska De Havilland. 19

20 I SVERIGES TJÄNST UTE I VÄRLDEN Statsflyget består av två flygplan som enligt Statsflygsförordningen har sin bas på Bromma Stockholm Airport. Det ena är parkerat på Stockholm Arlanda Airport medan det andra, en Gulfstream IV, står på Bromma när det inte flyger. Statsflyget är tillsammans med reguljärflyget och Affärsflyget för Stockholm, flygplatsens huvuduppdrag. Statsflyget leds av Försvarsmaktens flygflottilj i Skaraborg. MED HELA VÄRLDEN INOM RÄCKHÅLL När Gulfstream IV designades var syftet att öka räckvidden jämfört med tidigare modeller. Genom aerodynamiska förbättringar som vingar med lägre luftmotstånd och större bränslevolym ökade räckvidden med över 550 kilometer. Foto: Försvarsmakten FLYGPLANSMODELL: Gulfstream IV. BETECKNING: TP 102C. MOTORTYP: Två Rolls-Royce Tay LÄNGD: 26,92 meter. HÖJD: 7,44 meter. MAX FLYGHÖJD: meter. MAXFART: 935 km/h RÄCKVIDD: 7815 kilometer. SPÄNNVIDD: 23,7 meter. FLYGTID: Cirka 8 timmar. TOMVIKT: kilo. MAX STARTVIKT: kilo. PLATS OMBORD: 12 passagerare, en befälhavare, en styrman, en färdmekaniker och en flygvärdinna. PASSAGERARE: Följande prioriteringsordning ska gälla för flygningar med statsflyget: statschefen, riksdagens talman, statsministern, utrikesministern, övriga statsråd, överbefälhavaren, generaldirektören i Försvarsmakten. Utöver detta kan riksdagen och en statlig myndighets ledning beställa resor med statsflyget i mån av tillgänglighet. DESTINATIONER: Alla kontinenter i världen.

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

Framtidens flygplats //

Framtidens flygplats // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2015 FLYG- PLATSENS HJÄRTA //SID 12 Framtidens flygplats // SID 4 Skanska om vikten av effektiva flygtransporter // SID 9 Forskning kring förnybart bränsle

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Terminalen får nytt liv // SNÖ- RÖJNING Så funkar det.

Terminalen får nytt liv // SNÖ- RÖJNING Så funkar det. En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 3 2015 SNÖ- RÖJNING Så funkar det. //SID 12 Terminalen får nytt liv // SID 4 Bromma fyller 80 år // SID 9 Ett nav i Sveriges kommunikation // SID 16 Målet:

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 RONNEBY-UMEÅ fr 829:- inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 5 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 5 augusti - 8 december 2013 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsen Att planera en flygplats Marcus Öberg, Pontarius If you have seen one airport, you have seen one airport. 2 Flygplatsen Landside/landsida Den del av en flygplats som inte är flygsida och omfattar

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Hela Sveriges flygplats //

Hela Sveriges flygplats // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 3 2014 AV- ISNING Lyftklara flygplan. //SID 12 Hela Sveriges flygplats // SID 7 Lyft för näringslivet // SID 9 800 fastigheter bullerisolerade // SID 16 Allt

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport FLYGPLATSREKLAM Bromma Innehåll s cityflygplats, Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 DIGITAL 7 ANALOG SIGNS 7 PROMOTION 7 Prislista terminal 8 SPECIAL 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager

Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Swedavia Miljöchef Jenny Svärd Endast autorespons att hon inte var på kontoret. Swedavia Flygplatschef Peder Grunditz hänvisar till kommunikationschef Ulrika Fager Tack för ditt mejl, jag svarar dig på

Läs mer

Nya förbättringar // SID 4

Nya förbättringar // SID 4 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2014 Nya förbättringar // SID 4 Ökad passagerarkapacitet // SID 16 VILTVÅRD Så funkar det. //SID 12 Bromma en knutpunkt för affärer // SID 9 Miljöavdelningen

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013

Tidtabell. 2 september - 8 december 2013 Tidtabell 2 september - 8 december 2013 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Flygplatsbeläggningar

Flygplatsbeläggningar Flygplatsbeläggningar Robert Lestander, Swedavia Om Swedavia Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013

Tidtabell. 1 april - 18 augusti 2013 Tidtabell 1 april - 18 augusti 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport FLYGPLATSREKLAM Bromma Innehåll s cityflygplats, Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 DIGITAL 7 ANALOG SIGNS 7 PROMOTION 7 Prislista terminal 8 SPECIAL 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus

Läs mer

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016

Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 Tillsynsrapport flygtrafik 2015 Februari 2016 stockholm.se Februari 2016 Dnr:2016-1462 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Jörgen Bengtsson 3 (9) Sammanfattning De största frågorna som hanterats

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013

Tidtabell. 19 augusti - 8 december 2013 Tidtabell 19 augusti - 8 december 2013 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, Bromma flygplats Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p 15 Anmälan om ändring av tillståndspliktig

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Text & foto: Daniel Karlsson

Text & foto: Daniel Karlsson 60 år med Fly Med J 29 skapade Saab ett av världens vassaste stridsflygplan. Med sin pilvinge och starka jetmotor var planet i klass med ryssarnas MiG-15 och amerikanarnas F-86. Under J 29-epoken nådde

Läs mer

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT

EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT EXPONERING PÅ ÄNGELHOLM HELSINGBORG AIRPORT Vår flygplats en mötesplats din marknadsplats! En av flygplatsreklamens mest unika egenskaper är flexibiliteten beträffande exponering. Vi på Ängelholm Helsingborg

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

En svensk flygstrategi

En svensk flygstrategi En svensk flygstrategi för flygets roll i framtidens transportsystem Anna Johansson Infrastrukturminister Näringsdepartementet 1 En svensk flygstrategi Tydliggör regeringens syn Prioriterade insatsområden

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tack alla som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Inför Almedalen 26 juni 26 juni 26 juni gör Dagens

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 ANSÖKAN Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan ANALYS 2013-01-18 01.90 1(12) ANALYS BANKAPACITET I denna rapport analyseras den teoretiska kapaciteten för huvudbana, rullbana 17/35, på Malmö Airport vid ett fullbyggt bansystem (taxibanor, snabbavfarter,

Läs mer

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september

Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Öppet hus på Linköping City Airport, lördagen den 4 september Välkommen till Linköping City Airport din flygplats! Den här dagen vill vi tillsammans med samarbetspartners och övriga verksamhetsutövare

Läs mer

Det här Green Umeå. Kriterier och budskap

Det här Green Umeå. Kriterier och budskap Det här Green Umeå Kriterier och budskap Tillsammans för ett grönare Umeå Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen.

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer