Nya förbättringar // SID 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya förbättringar // SID 4"

Transkript

1 En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer Nya förbättringar // SID 4 Ökad passagerarkapacitet // SID 16 VILTVÅRD Så funkar det. //SID 12 Bromma en knutpunkt för affärer // SID 9 Miljöavdelningen svarar på frågor // SID 14

2 VÄLKOMMEN TILL CITYFLYGPLATSEN BROMMA STÄRKER TILLGÄNGLIGHETEN KÄRA LÄSARE, först vill jag tacka er för den respons vi fått efter det första numret av vår tidning Cityflygplatsen som kom ut i somras. Era synpunkter är viktiga när vi utvecklar Bromma Stockholm Airport för att möta framtiden. Fortsätt att höra av er! I det här numret gör vi en rundvandring på flygplatsen för att visa vad som händer hos oss i närtid, se sidan 4. Vi berättar också om den markbulleravskärmning som ska byggas intill bostadsområdet Bromma Kyrka, på sidan 7, och om vår trafikutveckling på sidan 16. Bromma är inte bara Stockholms utan hela Sveriges cityflygplats och många av våra resenärer är flitiga besökare som reser både inom landet och utrikes. Vi ser att behovet av att resa till och från Bromma är fortsatt stort. Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och Sverige ligger i dag i topp både när det gäller internationell konkurrenskraft och innovation. DÄREMOT SER VI EN försämring jämfört med flera av våra grannländer vad gäller tillgänglighet det vill säga möjligheterna att resa såväl till och från Sverige som inom vårt vidsträckta land. Att skapa effektiva flygförbindelser till hela landet är därför en av nycklarna för att Stockholm och Sverige ska kunna fortsätta att växa. Här fyller Bromma Stockholm Airport en mycket viktig funktion. Vi fortsätter därför att utveckla Bromma för att möta både dagens och morgondagens behov. Flygplatsen behöver rustas upp både vad gäller infrastruktur och terminalkapacitet. Denna utveckling kommer du att kunna följa i våra olika kommunikationskanaler. Ett växande Stockholm behöver en god tillgänglighet med effektiva och smidiga förbindelser. DET HÄNDER MYCKET redan nu. I höst är vi till exempel glada över att få presentera en ny linje mellan Bromma och Tallinn. En annan god nyhet är att tidtabellen förbättras med fler avgångar för våra pendlare som reser mellan flygplatsen och Umeå respektive Östersund. Välkomna till Cityflygplatsen! Peder Grunditz, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport 2

3 SID // SÅ FUNKAR DET Det finns många fåglar och andra djur som trivs på Bromma, men deras närvaro kan störa flygtrafiken. Häng med på fågelkontroll. Den 5 maj 1960 besökte Shahen av Iran flygplatsen. Se sid 19 SID // DIALOG Jenny Svärd, Emma Gille och Linnéa Franzén från Brommas miljöavdelning svarar på frågor om hur miljöarbetet på Bromma Stockholm Airport regleras. INNEHÅLL # SID 16 // TRAFIK- UTVECKLING Vi tittar närmare på hur kapaciteten och infra strukturen på flyg platsen ska förbättras de kommande åren. SID 20 // LITET, SNYGGT OCH BEKVÄMT Dornier 328 Jet kallas ibland för the Mercedes of air travel. KONTAKTA REDAKTIONEN Om du har tips till vår nya tidnin g eller vill komma i kontakt med oss, kontakt a chefredaktör Ellen Laurin: För miljö- och grannfrågor kontakta David Karlsson: KONTAKTA BROMMA STOCKHOLM AIRPORT LÄS MER OM OSS Du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer på flygplatsen via våra kanaler: brommaairport.se swedavia.se TIPSA OSS! NYHETSBREV Om du vill veta mer om flygplatsen kan du få vårt nyhetsbrev direkt i din mejl. Anmäl dig till: FACEBOOK facebook.com/brommaairport PRESS mynewsdesk.com/se/swedavi a Swedavias pressrum, sök på Bromma Stockholm Airport. Cityflygplatsen är en tidning som ges ut av Bromma Stockholm Airport som ägs och drivs av Swedavia. Tidningen Cityflygplatsen delas ut gratis till fler än hushåll och verksamheter i flygplatsens närområde fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Ulrika Fager, Produktion: Åkesson & Curry, akessoncurry.com Distribution: SDR Tryck: Hylte Tryck, hyltetryck.se Omslagsfoto: Ola Jacobsen 3

4 TEXT: Mats Janson FOTO: Ola Jacobsen CITYFLYGPLATS SÄTTNINGAR Att Bromma Stockholm Airport ligger på gammal sjöbotten kan vara en anledning till att det uppstår sättningar i marken, något som hela tiden måste justeras. 700 NYA LJUSPUNKTER KOMMER ATT BEHÖVA BYTAS INOM DE NÄRMSTA TVÅ ÅREN. 34 FORDON INGÅR I INFRASTRUKTURS MASKINPARK. 4

5 2016 SKA ARBETET MED ANSLUTNING TILL TVÄRBANAN PÅBÖRJAS PÅ FLYGPLATS- OMRÅDET. DÅ MÅSTE MYCKET AV INFRASTRUKTURARBETENA VARA KLARA. MED STORA KRAV På Bromma Stockholm Airport pågår och planeras mängder av utvecklingsarbeten. Vissa har med säkerheten att göra, andra med arbetsmiljön och ytterligare några syftar till att ge plats åt tvärbanan. Infrastrukturavdelningen har ett viktigt uppdrag i genomförandet. KULTURMINNESMÄRKEN Den gamla terminalen och en vikingatida skeppssättning är två exempel på faktorer som infrastrukturavdelningen måste ta hänsyn till i utvecklingen av flygplatsen. UPPE VID FLYGPLATSENS kontorsbyggnader, intill flygledningstornet, finns en skeppssättning från vikingatiden då vattennivån stod så högt att man kunde segla in till dagens flygplatsområde. Fornminnesmärket är ett typiskt exempel på faktorer som man måste ta hänsyn till i moderniseringsarbetet av flygplatsen. Det är också en förklaring till att vi får sättningar i marken här, säger Peter Frimert som är chef för flygplatsens infrastrukturavdelning som precis är färdiga med en kartläggning av flygplats områdets lutning. Flygplatsen är så liten, menar han, att all plats måste användas. Det är avdelningen Infrastruktur som ansvarar för flygplatsens materiella tillgångar; allt från markytor, byggnader, anläggningar och försörjningssystem samt även samtliga fordon. De stora förändringar som pågår just nu, förklarar Peter Frimert, beror främst på den nya certifieringen. För att hela flygplatsen ska kunna uppfylla tuffare krav är vi tvungna att genomföra flera åtgärder. Norra området Oskar Lång är driftingenjör för tekniska system och liksom Peter Frimert har han koll på de stora infrastruktursatsningar som planeras för flygplatsen de kommande åren. Han sveper med handen längs den sträckning som tvärbanan kommer att få när den dras förbi flygplatsen och vidare mot Kista. Allt som ligger här, säger han och pekar på brandstationen och Infrastruk turs kontorsbyggnad, kommer att behöva flyttas till Norra området. I dag står där framförallt verkstäder och hangarer, men inom ett par år kommer alla operativa enheter på flygplatsen att samlas där. Ett stenkast från Swedavias fordonsverkstad ligger också statsflygets hangar som enligt planen ska flyttas till den västra delen av flygplatsområdet där det i dag finns några hangarer. Även fortsättningsvis kommer den delen av om rådet att utnyttjas för helikopterflyg. Horisonten för våra stora förändringar som vi pratar om i dag är två år, säger Peter Frimert. När tvärbanan väl kommer måste verksamheten vara flyttad. Väst och öst Oskar Lång rattar elbilen västerut utmed Bällstavägen och svänger av 5

6 Oskar Lång och Peter Frimert på Bromma Stockholm Airports infrastrukturavdelning har ett helikopterperspektiv över hela flygplatsen. BAGAGEHANTERINGEN För att förbättra arbetsmiljön och effektiviteten bygger man ut bagagehanteringen med ytterligare 300 kvadratmeteter och tio nya arbetsstationer. De stora förändringar som pågår just nu beror främst på den nya certifieringen. För att hela flygplatsen ska kunna uppfylla tuffare krav är vi tvungna att genomföra flera åtgärder. PETER FRIMERT, CHEF FÖR FLYGPLATSENS INFRASTRUKTURAVDELNING söderut, förbi flygplatsens gräns mot Bromma Kyrka, där bullerskyddet Sky Wall planeras. Strax därefter ligger en outnyttjad byggnad på kvadratmeter som en gång byggdes som ladugård åt flyg platsens får. Fåren var dåtidens fältarbetare, förklarar Oskar Lång. Det var de som såg till att gräset inte blev för högt. På senare år har ladan både varit Luftfartsverkets centrallager och verkstad för båtmålning. I framtiden kan den bli central för de nya banljusen som är en enorm säkerhetssatsning och bland de absolut största arbetena inom flygplatsens närmsta framtid. I dag sitter lamporna på ställningarna längs banan men de kommer inom kort vara nedfällda i banan. Inte ett enda flygplatsljus kommer att lämnas oberört. Närmare 700 nya ljuspunkter ska bytas och 300 ska omplaceras, säger Oskar Lång. Olika alternativ Efter att ha korsat start- och landningsbanan befinner vi oss vid Östra rampen som under sommaren och hösten har färdigställts för affärsflyget. Här blir det stor skillnad när arrendatorerna flyttar in. Ett par arrendatorer har redan fått bygglov, men det återstår en del när det till exempel gäller infrastruktur och fjärrvärme, säger Peter Frimert. När det gäller den gamla terminalen finns det idag olika alternativ, fortsätter han. Under hösten ska vi bestämma hur vi ska gå vidare. Vår största utmaning är att allting måste ske under drift. På en större flygplats kan man stänga av en bana eller en terminal under renoveringen. Det kan inte vi göra. Läs mer om Bromma Stockholm Airports utveckling på: brommaairport.se 6

7 VISIONEN BAKOM SKYWALL För att hitta den bästa lösningen för markbullerdämpning mellan Bromma Stockholm Airport och bostadsområdet Bromma Kyrka, lät Swedavia utlysa en internationell innovationstävling. Några månader senare var vinnaren korad: den franska arkitektbyrån Red-architectes med sitt förslag SkyWall som börjar byggas under Mellan flygplatsen och Bromma Kyrka kommer SkyWall att byggas. 3 9 m HÖJDEN PÅ SKYWALL VARIERAR MED LAND- SKAPET OCH BERÄKNAS BLI MELLAN TRE OCH NIO METER HÖG. 3D-grafik: Red-architectes DET FÖRSTA SOM SLOG Albin Rousseau från det franska arkitektkontoret Red-architectes, när de började jobba med sitt förslag, var landskapet runt Bromma Stockholm Airport. Det var så vackert i sin variation av skog, ängar och låga kullar, med den ljusa, föränderliga, svenska himlen som kronan på verket. Kontrasten mellan detta landskap och flygplatsen är redan tydlig, och vi vill inte förstärka den genom att skära landskapet i tu med en hög vägg, säger han. Istället utvecklade vi ett förslag som bygger på idén om en mycket enkel och transparent skärm som sträcker sig längs start- och landningsbanan. En positiv roll Det är Albin Rousseau tillsammans med kollegorna Gabriel de Boisriou och Albert Hassan som har arbetat fram förslaget. Istället för att skärma av flygplatsen ville de lyfta fram det som de tyckte är mest positivt med flygplatsen. Om vi kan lösa problemet med bullret med en lämplig teknisk lösning, så skulle flygplatsen kunna stärka sin attraktionskraft och förmågan att få oss att drömma. Även om flygresor i dag är vardagsmat fascineras både barn och vuxna fortfarande av det fantastiska i flygplanen som startar och landar, säger Albin Rousseau. I mötet mellan arkitekternas analys av flygplatsens landskap och deras vilja att omdefiniera förhållandet mellan villaområdet och flygplatsen, insåg de att de ville skapa en avskärmning som ändå ger möjligheten att ta del av och faktiskt njuta av den imponerande föreställning som flygplatsen trots allt erbjuder, men samtidigt skyddas av ljudet från flygplanen. Albin Rousseau från det franska arkitektkontoret Red-architectes. Foto: Simon Knudsen Från vision till lösning Vårt förslag är en vägg i huvudsak gjord av glas. Denna lösning medger insyn och är verkligen effektiv när det kommer till bullerreducering. Glas skivorna stöds av en minimalistisk trä konstruktion gjord av trädstammar som helt enkelt har kluvits och skalats från bark. Således är lösningen riktigt hållbar med träet som är en lokal förnybar resurs. Glaspanelerna kan tillverkas av ett helt återvinningsbart material. Under hållet av den här lösningen som är förankrad med armerade betongpålar, kommer enbart att bestå av rengöring av glasskivorna vid behov. Red-architectes förslag är verkligen innovativt. Vi vill behålla så mycket som möjligt av idén bakom bidraget men måste anpassa lösningen till våra förutsättningar. Till exempel behöver vi utreda vilka material vi kan använda, säger Linnéa Franzén, miljörådgivare på Bromma Stockholm Airport. Läs mer om SkyWall: brommaairport.se Vårt förslag är en vägg i huvudsak gjord av glas. ALBIN ROUSSEAU, RED-ARCHITECTES 7

8 PÅ GÅNG: HÖSTEN OCH VINTERN 2014 ILLUSTRATION: Marc Martinez NYTT BOMSYSTEM Ett nytt bomsystem säkerställer en trygg trafiksituation för resenärerna utanför flygplatsen. En bom vid infarten till terminalen och en vid utfarten gör att endast behörig trafik och taxibolag som har giltiga avtal med Swedavia släpps in närmast flygplatsen. ARBETEN PÅ NORRA OMRÅDET Markarbeten, bland anna t asfaltering. Norra området blir flygplatsens driftområde för alla som driver verksamhet på flygplatsområdet. Banljusarbeten kommer att genomföras över hela flygplatsområdet med början nu i vinter. Se sidan 6 SKYWALL MOT BULLER Det förberedande arbetet med markbulleravskärmningen SkyWall intill bostadsområdet Bromma Kyrka fortsätter under hösten och vintern. SkyWall börjar byggas under hösten NY BAGAGEHANTERING Bagagehanteringen byggs ut för att förbättra bagagehanteringen för resenärer och medarbetare. Den utbyggda lokalen förväntas stå klar vid årsskiftet. ARBETEN PÅ VÄSTRA RAMPEN Vissa förbättringsarbeten av befintliga ytor kommer att ske under hösten. NYA HANGARER VID ÖSTRA RAMPEN Avslutande markarbeten samt uppstart för uppförande av hangarer kommer att ske under senare delen av denna höst.

9 PERSPEKTIV: POLFÄRSKT BRÖD AB TEXT: Mats Janson FOTO: Ola Jacobsen Polfärskt Bröd AB: SMIDIGHETEN ÄR VIKTIGAST I en utspridd organisation blir det fysiska mötet viktigt. Med Bromma Stockholm Airport som nav kan de anställda på Polfärskt Bröd AB, en av landets största leverantörer av bröd, smidigt ta sig runt i Sverige mellan huvudkontor och lokalkontor samt till konferenser, möten och utbildningar. 9

10 På Bromma Stockholm Airport kan man ha 20 minuters marginal mellan två flygresor och ändå ha gott om tid. Det är unikt för en cityflygplats. Om man går in här istället för att gå ut genom den vanliga utgången så slipper man passera säkerhetskontrollen en gång till, vilket spar tid. Det är guld värt. MICHAEL BROVINGER, SÄLJCHEF Så länge människan har brukat jorden har bröd varit centralt i alla kulturer. När brist på bröd har förekommit, såsom vid år av missväxt, har till och med revolter och revolutioner startats. Hade till exempel Ludvig XVI haft tillgång till några flygplan hade han nog flugit in bröd till den franska revolutionens hungrande skaror. Om inte annat så för sin egen skull. Polfärskt Bröd AB sitter inte i samma klister. Om de inte tappar huvudet kan de, till skillnad från den gamle franske kungen, förse varenda butik i hela landet med färskt bröd inom tre timmar tack vare en organisation med god logistik. För Polarfärskt Bröd AB innebär det 31 strategiskt utplacerade brödterminaler och 270 distributions bilar som klarar leveranser till 2500 destinationer varje vecka. Men även om de kör ut brödet med lastbilar blir det en hel del flygande för de anställda. En av dem är Michael Brovinger som precis har landat på Bromma Stockholm Airport med flight TF210 från Östersund. Om knappt 20 minuter avgår hans nästa resa mot Göteborg. Han är säljchef för Brödcentralen Jämt land AB, ett lokalt familjeägt företag som tillhör Polfärskt, Sveriges tredje största säljbolag i brödbranschen. Som en bussterminal Jag reser en hel del i tjänsten, framförallt till konferenser, möten och utbildningar. När jag flyger blir det oftast via Bromma och jag tycker att det funkar bäst av flera anledningar. För det första är det snabbt och enkelt. Det är en ovanlig flygplats som påminner om en bussterminal i att den är så effektiv. Kan man minska den totala restiden så är det värt väldigt mycket. För det andra gillar jag miljön, myllret och ljudet av alla människor som är på språng och rör sig här. Michael Brovinger har jobbat på Polfärskt i 17 händelserika år. När företaget grundades 1980 var det som en säljorganisation av 16 återförsäljare av bröd. Utvecklingen sedan dess har slagit alla tillväxtrekord i branschen och idag omsätter man mer än miljoner kronor per år. En förklaring till framgången är, enligt Michael Brovinger, utbildningarna. Sedan 1996 har Polarfärskt en egen affärsskola som varje år utbildar 250 medarbetare inom försäljning, butiksekonomi och kategoriutveckling. Att alltid se till att ha välutbildad personal, menar Michael Brovinger, är butikens garanti för ett professionellt jobb. Avgörande utbildningar Utbildningarna sker i egen regi och kompletteras med extern expertis. Att de oftast äger rum i Stockholm eller Göteborg är en av anledningarna till att vi är flitiga flygkunder, säger Michael Brovinger och sneglar på sin klocka. 10

11 Det är tio minuter kvar till nästa avgång, men Michael Brovinger ser avslappnad ut. Det är enklare att flyga via Bromma. Det är korta avstånd och sedan min chef tipsade mig om den här dörren så går det ännu smidigare, säger Michael Brovinger med ett stort leende och pekar på transferdörren som ligger efter den vanliga utgången. Om man går in här istället för att gå ut genom den vanliga utgången så slipper man passera säkerhetskontrollen en gång till, vilket spar tid. Det är guld värt. Det gäller bara att hitta dörren när man ska vidare. Många fördelar På Brödcentralen Jämtland AB är de 15 medarbetare och sju distrikt som spänner över Jämtland och Härjedalen. För Michael Brovingers del är det därför viktigt att komma ut och träffa kollegorna ute i landet som är utspridda över hela Sverige, från Lappland i norr till Skåne i söder. Oftast äger mötena rum i Stockholm eller Göteborg. Bortsett från de smidiga bytena här är Bromma även överlägset om man ska in till Stockholm City. Det är inte bara den korta tiden in till stan som avgör om man åker taxi är det även en kostnadsfråga. Vi östersundare har inte haft Bromma som direktdestination så jättelänge, men för mig som är född på sextiotalet och minns Linjeflygtiden är Bromma ett begrepp. Michael Brovinger tittar på klockan igen. Det är fem minuter kvar till avgång. Bröd fraktas enklast med lastbil, men utan det smidiga flyget skulle vi inte kunna ha den effektiva organisation som vi har idag, säger Michael Brovinger innan han tar avsked halvvägs in genom dörren till avgångshallen. 170 FLYGRESOR TILL OCH FRÅN BROMMA GÖR POLFÄRSKT VARJE ÅR. 15 MINUTER ÄR MINIMUM CONNECTION TIME PÅ BROMMA STOCKHOLM AIRPORT. POLFÄRSKT BRÖD AB Polfärskt Bröd är en av Sveriges största bröddistributörer som servar närmare 3000 butiker med hjälp av 270 distributionsbilar. Huvudkontor: Lindome Medarbetare: Cirka 450 Omsättning 2013: 1,5 miljarder kronor VD: Hans Jakobsson 11

12 SÅ FUNKAR DET: VILTVÅRD TEXT: Sanna Jurelius FOTO: Christian Hagward FÄLTET FRITT På Bromma Stockholm Airport är flygsäkerheten alltid i fokus. Därför har flygplatsen anställda som sköter viltvårdande åtgärder för att öka säkerheten. Med hjälp av olika metoder kan de skrämma bort fåglar och andra djur som befinner sig på flygplatsområdet och som annars skulle kunna störa flygtrafiken. Fågelskrämmor och högt gräs är några av hjälpmedlen för att störa fåglarna. Tidigare var skrämselskott den vanligaste metoden, men sedan fågelskrämmor köptes in för två år sedan har man minskat antalet skrämselskott med nästan hälften. Vad är då en fågelskrika? Jo, en högtalare som spelar upp rovfågelsläten. De är fem till antalet, placerade runt flygbanorna och aktiveras vid behov. Vi söker hela tiden efter lösningar så att vi skrämmer djuren så tyst och lugnt som möjligt för grannarnas skull. Skrämselskott skjuter vi endast när det är akut och ett flygplan är på väg in eller ska lyfta. Det optimala är ju att hålla fåglarna borta hela tiden, säger Ulf Hanson, huvudskyddsjägare på Bromma. Minst fyra gånger om dagen åker en så kallad Airside safety duty officer ut på en kontroll av banorna. Då kan fåglar behöva skrämmas bort. När kontrollen är slut förs anteckningar över om några fåglar har behövt skrämmas, var det inträffade och om skott avlossades. Statistiken gör det möjligt att analysera fåglarnas beteende, vilka skrämselmetoder som fungerar och vad som kan göras för att förbättra säkerheten. Och så var det ju det där med gräset. Gräset på flygplatsen hålls alltid cirka 40 centimeter högt. Med den nivån tar sig inte måsarna ner för att leta föda i samma utsträckning. Är gräset högre kan inte flygledningstornet se om det gömmer sig andra djur där, berättar Thomas Wikstrand, Airside safety duty officer. FLER FÅGLAR ÄN VANLIGT I MAJ OCH JUNI Under en vecka i månadsskiftet maj juni noterades ett nytt beteende hos fåglarna på flygplatsen. Det har aldrig varit så många fåglar på samma gång på Bromma förut. Varför det kom så många vet man inte. Antalet skott som avlossades den veckan motsvarade en tredjedel av årsmängden för hela 2013, närmare bestämt 855 skott. EXTRA BANKONTROLL När det är många fåglar på banorna som hindrar ett flygplan från att lyfta eller landa, ringer tornet till Airside safety duty officer som håller kontakt med piloten och berättar om det finns fåglar kvar. Piloten får fatta beslutet om det går att fullfölja start eller landning på ett säkert sätt. 12

13 50% SÅ MYCKET HAR SKRÄMSELSKOTTEN MINSKAT TACK VARE FÅGELSKRÄMMORNA. POPULÄR HÄCKNINGSPLATS Under parningstid på våren kan fåglarna glömma flygplanen. Då får vi åka ut och skrämma iväg dem oftare än annars, berättar Ulf Hanson, huvudskyddsjägare, Bromma Stockholm Airport. Gräset på flygplatsen hålls vid behov cirka 40 centimeter högt. Med den nivån tar sig inte måsarna ner för att leta föda i samma utsträckning. THOMAS WIKSTRAND, AIRSIDE SAFETY DUTY OFFICER Fältavdelningen är en del av flygplatsens operativa drift. Thomas Wikstrand och Ulf Hanson är båda en del av den. ÖVERLISTAR FÅGLARNA Fåglarna är smarta och ger sig inte av i första taget. De har lärt sig känna igen vilt vårdar nas bil och flyger iväg när den kommer. När bilen har åkt kommer de tillbaka. FÅGELSKRIKA/ BIRDBLOCK Kan ställas in på olika frekvenser och hur ofta de ska låta. Har åtta olika ljud av rovfåglar. Ersätter skrämselskott. Aktiveras via mobiltelefon. Ställer om ljudet efter 2 3 veckor för att fåglarna inte ska vänja sig. Laddas via solceller. FÅGLAR SOM FINNS PÅ BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Fiskmås Skata Kråka Stare Svala Tofsvipa FÅGELCYKEL PÅ BROMMA STOCK- HOLM AIRPORT Vår: Parningssäsongen bidrar till flest antal fåglar. Högsommar: Antal fåglar minskar. Höst: Med regnet ökar antalet igen. Vinter: Sparsamt med fåglar. 13

14 DIALOG: FRÅGA MILJÖAVDELNINGEN TEXT: David Karlsson FOTO: Christian Hagward HÖGSTA MILJÖKLASS Bromma Stockholm Airport är en av Europas mest kimatvänliga flygplatser. Miljöchefen Jenny Svärd och miljörådgivarna Emma Gille och Linnéa Franzén svarar på läsarnas miljöfrågor. Hur regleras miljöarbetet på Bromma? Vi har ett miljötillstånd enligt miljö lagstiftningen vilket krävs för att få driva en flygplats. I tillståndet anges i vilken omfattning och hur verksamheten får bedrivas samt särskilda villkor för den. Vi regleras också av vårt avtal med Stockholms stad, av Transportstyrelsens författningssamling och övriga lagar och förordningar. Vårt miljöarbete är strikt reglerat, vilket tvingar oss till noggrannhet. Samtidigt är kraven på uppföljning och ständig förbättring höga, säger Jenny Svärd. Miljötillstånd och liknande är ju tvingande. Vad gör Swedavia mer än det som absolut krävs? Vi gör mycket mer än det som krävs! Sedan 2009 är Bromma Stockholm Airport till exempel certifierad på högsta nivån i ett europeiskt klimatcertifieringsprogram som heter Airport Carbon Accreditation (ACA). För att vara det ska man varje år sammanställa sitt koldioxidavtryck, sätta upp mål och handlingsplaner för att minska koldioxidutsläppen, beräkna flygbolagens och andra aktörers koldioxidutsläpp och påverka dem att minska dem. Dessutom ska flygplatsen klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp. Vi granskas med jämna mellanrum och måste då kunna visa att utsläppen från vår egen verksamhet faktiskt minskar. 86 flygplatser i Europa är idag certifierade enligt någon nivå i ACA. Av de 15 flygplatser som är certifierade på den högsta nivån är tio Swedavias, säger Jenny Svärd. Hur följer man upp att villkor och regler följs? Vår tillsynsmyndighet är Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Till dem är vi skyldiga att kontinuerligt rapportera hur villkoren efterlevs. En gång om året lämnar vi in en miljörapport där vi redogör för miljöarbetet i sin helhet och varje kvartal rapporterar vi hur flygtrafikens flygvägar sett ut samt hur vi efterlevt villkoret för våra öppettider. Vi rapporterar också in uppsamlingen av glykol. Varje år genomgår vi interna Vi försöker också öka möjligheten för personal och resenärer att åka kollektivt till och från flygplatsen. LINNÉA FRANZÉN miljörevisioner då en internrevisor från Swedavia granskar oss och ungefär vartannat år görs en extern revison av en certifierad revisor, säger Emma Gille. Vad är ett koldioxidavtryck? Koldioxidavtrycket är ett mått på flygplatsens miljöpåverkan; den mängd fossil koldioxid som flygplatsens egen verksamhet och flyget ger upphov till. I Brommas koldioxidavtryck ingår till exempel vår förbrukning av fordonsbränsle, el- och energianvändning och flygplanens förbrukning av bränsle vid start och landning. Dessutom ingår mängden koldioxid som genereras av personalens och våra resenärers resor till och från flygplatsen, säger Linnéa Franzén. Vad gör Bromma för att minska flygplatsens koldioxidutsläpp? Vi köper bara in grön fjärrvärme och använder fordonsdiesel med 35 procent inblandning av förnybart ursprung. Framöver ska vi också testa helt förnybara bränslen. Vi utbildar personal som kör fordon i jobbet i sparsam körning, då mycket bränsle och utsläpp kan sparas genom körsättet. Detta har redan fått effekt. Vi försöker också öka möjligheten för personal och resenärer att åka kollektivt till och från flygplatsen och vi tillåter bara taxibilar som är miljöbilar att hämta upp resenärer på flygplatsen. Swedavia deltar också i projekt för att hitta alternativa flygbränslen baserade på icke-fossil råvara samt för att stödja gröna flygningar. Flygbolagens övergång till nya flygplan är ytterligare ett steg mot en mindre klimatpåverkan, säger Linnéa Franzén. Har du frågor som rör miljön? Kontakta David Karlsson, kommunikatör med ansvar för miljö- och grannfrågor: 14

15 10 AV DE 15 FLYGPLATSER I EUROPA SOM I DAG UPPFYLLER DE HÖGSTA NIVÅERNA FÖR KLIMATCERTIFIERING ENLIGT ACA TILLHÖR SWEDAVIA. FLER EGEN- KONTROLLER Flygbullernivåer kontrolleras genom att beräkna ljudet, enligt en metod som är beslutad av svenska myndigheter. Swedavia använder även ljudmätningar som kontroll för att jämföra med beräkningarna. Ljudnivåerna mäts kontinuerligt vid en mätstation i Flysta och under sommaren har man också gjort mätningar vid en tillfällig mätstation i Eneby. Resultaten utvärderas nu och jämförs med beräknade värden för samma område. OFARLIG LUKT Det händer att doften av flygfotogen sprids i flygplatsens närhet. Det som luktar i flygfotogen är merkaptaner (svavelföreningar). De har en genomträngande lukt, men är i dessa koncentrationer inte giftiga. Samma ämne tillsätts stadsgas för att man snabbt ska upptäcka eventuella läckage. Som kuriosa kan nämnas att om en droppe merkaptansvavel släpps från Västerbron i Stockholm skulle den under gynnsamma väderförhållanden kunna ge alla Stockholmare en obehaglig luktupplevelse. Från vänster: Emma Gille, Linnéa Franzén och Jenny Svärd. LUFTMÄTNINGAR Swedavia mäter löpande halterna av luftföroreningar på flygplatsen. Även bidrag av föroreningar från omgivningen, främst från biltrafik, mäts i dessa punkter och halterna befinner sig med god marginal under rådande miljökvalitetsnormer. På Bromma är de i nivå med bakgrundshalterna i Stockholm. 15

16 FOKUS PÅ: TRAFIKUTVECKLING TEXT: Ellen Laurin FOTO: Peter Knutson ÖKAD KAPACITET Infrastukturen på Bromma Stockholm Airport ska förbättras och kapaciteten utvecklas för att ge fler möjligheter. I det här numret tittar vi närmare på trafikutvecklingen de kommande åren. HENRIK LITTORIN är omvärldsanalytiker på Swedavia och jobbar till vardags med att blicka in i framtiden i olika utvecklings- och marknadsanalysfrågor. Hur ser prognosen för Brommas trafikutveckling ut de närmaste 5 till 7 åren? Tittar vi fram mot 2020 så räknar vi med som mest ungefär fler passagerare, det vill säga ungefär tio procent fler än i dag. Ser vi till antalet starter och landningar inom den kommersiella flygtrafiken så kommer de troligen inte öka alls de närmaste åren. Det beror primärt på en större genomsnittlig flygplansstorlek när Malmö Aviations nuvarande jetflygplan de närmaste åren ersätts med större, tystare och bränslesnålare flygplansmodeller av typen CSeries. Det beror även på att flygbolagen hela tiden blir allt skickligare på att öka beläggningsgraden i flygplanen. Efterfrågan på framförallt inrikes affärsresor till och från Bromma är hög. HENRIK LITTORIN Vad beror trafikutvecklingen på? Hur konjunkturläget utvecklas har stor påverkan liksom hur resenärerna väljer att prioritera när de planerar sina resor. Det är ofta en kombination av bland annat tid, pris och bekvämlighet. Det vi kan se i dagsläget är att Brommas utbud med attraktiva avgångs- och ankomsttider under framförallt morgon och sen eftermiddag är en viktig förutsättning för en fortsatt positiv trafikutveckling. Det här är samma utveckling som man kan se på liknande cityflygplatser runt om i världen. Hur ser vi på den framtida trafikutvecklingen på Bromma? Efterfrågan på framförallt inrikes affärsresor till och från Bromma är hög. För att kunna hålla antalet flygrörelser nere trots att passagerarmängden ökar är nya och något större flygplan med lägre bullernivå och utsläpp en förutsättning. Med dessa kan Bromma fortsätta att utvecklas utan att flygrörelserna behöver påverkas i hög grad. SÅ REGLERAS BROMMA: Öppettider för flygtrafik: Måndag till fredag kl , lördag kl och söndag Antal rörelser: i avtalet med Stockholms stad. Ljudnivå: Maximalt 86 db(a) samt slotar (start- och landningstider) upp till 89 db(a). Transportstyrelsens föreskrifter reglerar all verksamhet vid svenska flygplatser. Dessa föreskrifter gäller för alla Sveriges flygplatser. Du kan läsa mer om trafikutvecklingen på vår projektsida En cityflygplats under utveckling på: brommaairport.se Eller kontakta Cityflygplatsens redaktör VAD ÄR EN PROGNOS? En prognos är en bedömning av den framtida utvecklingen utifrån den kunskap som finns i dagsläget. När det gäller flygresande tar man bland annat den makroekonomiska utvecklingen, konsumentbeteenden, teknikutveckling, flygbolagens strategier, pris- och kostnadsutveckling och politiska beslut med i beräkningen. Alla variabler samverkar på olika sätt. 16

17 PÅ RADARN: HÖSTEN OCH VINTERN % ÖKADE TURISMEN MED I SVERIGE UNDER FÖRRA ÅRET OCH OMSATTE 248 MILJARDER KRONOR.* *Källa: Tillväxtverket Foto: Ola Jacobsen BEKÄMPADE SKOGSBRANDEN BRANDPERSONAL FRÅN Bromma Stockholm Airports räddningstjänst hjälpte i somras till i släckningsarbetet av den stora skogsbranden i Västmanland. Branden som bröt ut den 31 juli har beskrivits som den största i Sverige i modern tid och under vecka 32 var personal från såväl Brommas som Arlandas flygplatser på plats för att bidra i släckningsarbetet. Det var en tragedi. Samtidigt blev man berörd av alla frivilliga som var där och gjorde allt de bara kunde för att STATSFLYGET FLYTTAS Statsflygets nya anläggning planeras på Bromma Stockholm Airports västra sida, den så kallade Västra rampen. Enligt tidsplanen ska byggnationen börja under första kvartalet 2015 för att statsflyget ska kunna flytta in i lokalerna under första kvartalet Flygplatsen planerar även för en avskärmning för markbuller som ska föras upp i anslutning till den nya anläggningen. Motorkörningsplatsen som nu är belägen på Västra rampen tas bort vilket innebär att antalet motorkörningar minskar med närmare hjälpa till, säger Natasha Sundin vid Brommas räddningstjänst. I början av veckan bekämpade personalen från Bromma branden både med hjälp av vattenkanonerna på brandbilarna och till fots inne i skogen. Men allt eftersom dagarna gick handlade det mer om att förhindra att branden spred sig ytterligare. Vi fick varsitt ansvarsområde längs med en landsväg, som man patrullerade och blötte ner för att förhindra att branden spred sig eller blossade upp på nytt, säger Natasha Sundin. 90 procent, något som är mycket positivt ur ett markbullerperspektiv. Statsflyget ska enligt Statsflygsförordningen vara stationerat på Bromma och i dag är deras lokaler på flygplatsens norra område inte fullt ut anpassade för verksamheten. NYTT TAXIAVTAL För att säkerställa hög service och trygga villkor för resenärerna till och från Bromma Stockholm Airport har Swedavia upprättat avtal med de taxibolag som väljer att trafikera flygplatsen. Avtalen reglerar högsta tillåtna avgifter för startavgift/grundtaxa, pris per kilometer och pris per timme och gäller från september. Ett bomsystem har placerats intill terminalbyggnaden så att enbart taxibolag som har giltiga avtal med Swedavia släpps in närmast flygplatsen. CITYFLYGPLATSEN PÅ NÄTET Varje nummer av Cityflygplatsen publiceras även som pdf på: brommaairport.se EN STARK SOMMAR Under sommaren har Bromma Stockholm Airport slagit passagerarrekord tre månader i rad. I juni ökade antalet passagerare sju procent, i juli 13 procent och i augusti sju procent jämfört med samma månader förra året. Samtidigt har antalet flyglandningar minskat under augusti med två procent. Foto: Ola Jacobsen 17

18 VÄRT EN WEEKEND NY LINJE TILL TALLINN I september startade Estonian Air en ny flyglinje från Bromma Stockholm Airport till Tallin med två avgångar per dag fem dagar i veckan. En förbättrad tillgänglighet mellan regionens huvudstäder är av mycket stor betydelse i utvecklingen av våra respektive länders konkurrenskraft, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör på Bromma Stockholm Airport. Restips: Bryssel Restid: Cirka 2,5 timmar Läs mer: brusselsairlines.com visitbrussels.be BRYSSEL ÄR INTE bara en destination för EU-politiker utan i allra högst grad en intressant weekendstad för turister, speciellt för dem som tycker om kulturupplevelser och god mat. På visitbrussels.se listas de tio mest populära och sevärda turistattraktionerna och minst några av dem hinner man med under en långhelg. Besök Magrittemuseet med världens största samling av RÖDA KORSETS POP-UP Vad: Vintage- och second handbutik Var: Bromma Stockholm Airport Den tillfälliga butiken är en del i hållbarhetssamarbetet mellan Röda Korset och Swedavia. Butiken på Bromma blir en mindre version av den Röda Korset har på Arlanda, och är en av de allra första pop-up-butiker som öppnas på europeiska flygplatser. Brommas pop-up-butik är ett sätt att lyfta fram vårt samarbete med Röda konst av den belgiske surrealisten René Magritte, studera tecknade serier på Comic Strip eller se det arkitektoniska landmärket Atomium. Matälskare bokar en guidad tur med mat- eller ölprovning eller äter genuint lokalt hemma hos någon genom book alocal.com. Brussel Airlines flyger från Bromma Stockholm Airport till Bryssel 18 gånge r i veckan i vinter. Korset i vår flygplatsverksamhet. Under hösten kommer resenärer och medarbetare att erbjudas ett unikt och hållbart shoppingalternativ på flygplatsen och eftersom butiken även har olika insamlingskampanjer är det här ytterligare ett sätt för oss att stödja Röda Korsets viktiga arbete, säger Tove Möller, mångfaldschef på Swedavia. FLER FLYG TILL NORRLAND Malmö Aviation har utökat antalet flyglinjer från Bromma Stockholm Airport till Umeå och Östersund. Sedan september går det tre dagar i veckan ett morgonflyg till och från Umeå och linjen stärks även med extra kvällsavgångar. Antalet avgångar till och från Östersund nästan fördubblas till sju om dagen med början i oktober efter ökad efterfrågan. Läs mer på: malmoaviation.se TAXFREEGODIS Det som köps mest på taxfree är parfym, hudvård, alkohol och godis. Det går att se tydliga favoriter bland resenärerna från de olika länderna, visar en kartläggning som Ving och Thomas Cook Airlines Scandinavia gjort av kunders köpmönster. När det gäller söt saker föredrar norrmännen tugggummi, finländarna köper mest lakritspipor och danskarnas favorit är Haribo stjärnmix. Svenskarna föredrog tidigare saltlakrits, i år är det en godisblandning från Malac o som är favoriten. 18

19 TILLBAKABLICK: STATSBESÖK FOTO: LFV:s arkiv 1960 KOM SHAHEN PÅ STATSBESÖK TILL STOCKHOLM. HAN BESÖKTE BLAND ANNAT SKOKLOSTER OCH ERICSSON. SHAHEN AV IRAN PÅ BESÖK Var: Airside När: 5 maj 1960 Bromma Stockholm Airport har historiskt varit det självklara valet av flygplats för att ta emot statsbesök. Mohammad Reza Pahlavi, shahen av Iran, är bara en i raden av kungligheter, presidenter och ministrar som har tagits emot här. När shahen landade här stod kung Gustav VI Adolf nedanför flygplanstrappan, redo att välkomna honom. Redan som kronprins hade Gustaf Adolf rest runt i Persien där han bland annat deltog i arkeologiska utgrävningar. 19

20 EN LITEN SNYGGING Dornier 328 Jet är ett litet plan som kan flyga långt. Modellen är framtagen i den berömda flygfabriken på flygplatsen i Oberpfaffenhofen nära München och utmärker sig genom att vara lite snyggare och bekvämare än andra flygplansmodeller i samma storlek. SKÖNT PLAN Det tysktillverkade planet kallas ibland för the Mercedes of air travel eftersom modellen är känd för att erbjuda extra passagerarkomfort. Foto: SUNAIR FLYGPLANSMODELL: Dornier 328 Jet. TILLVERKARE: AVCraft. MOTORTYP: Två Pratt & Whitney Canada PW119B/C. LÄNGD: 21,8 meter. HÖJD: 7,24 meter. VINGBREDD: 20,98 meter. TOPPHÖJD: 9500 meter. MARSCHFART: 620 kilometer/timme. RÄCKVIDD: Cirka kilometer (exempelvis Stockholm Jerusalem). PLATS OMBORD: 32 passagerare. FLYGBOLAG: SUN-AIR/ British Airways. DESTINATIONER: Till Aarhus i Danmark från Bromma Stockholm Airport med nio avgångar per vecka. 20

Fokus på förnybart //

Fokus på förnybart // En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 2 2015 NYA BANLJUS //SID 4 Fokus på förnybart // SID 14 På gång sommaren 2015 // SID 8 Flygplatsens räddningstjänst // SID 12 Smidigt och effektivt resande

Läs mer

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet

Därför behövs 3C // SID 16. FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet En tidning om Bromma Stockholm Airport Nummer 1 2014 FLYG- LEDNING Så funkar det i tornet //SID 12 Därför behövs 3C // SID 16 Bromma rustas för framtiden // SID 4 Saab om behovet av en cityflygplats //

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

Nya Arlanda. Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget. Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget!

Nya Arlanda. Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget. Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget! Nya Arlanda NR 49 OKT 2012 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Ewa Björling - med miljardaffärer i bagaget Dreamliner på besök Högsta miljöbetyg igen Nu kommer pendeltåget! Nya Arlanda

Läs mer

Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning

Nya Arlanda. Therese Alshammar på Arlanda i sommar. Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning Nya Arlanda NR 56 JUNI 2014 EN TIDNING FÖR DIG SOM TYCKER OM STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT Therese Alshammar på Arlanda i sommar Connect Sweden samlar kraft Bäst i miljöklassen Lär dig flygplansspaning Nya

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 46 JUNI 2011 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Maria Montazami svenskast i Hollywood Miljötillståndsansökan inlämnad Utrikestrafiken slår nya rekord Barnen får egen

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Nya Arlanda. YOHIO gillar lugnet på Arlanda. 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas

Nya Arlanda. YOHIO gillar lugnet på Arlanda. 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas Nya Arlanda NR 55 MAR 2014 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport YOHIO gillar lugnet på Arlanda 20 miljoner resenärer Utveckling för miljarder Miljötillståndet överklagas Nya Arlanda

Läs mer

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport

Nya Arlanda. En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Nya Arlanda NR 52 JUNI 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sigrid Bárány - mästerkock med visioner Nya Terminal 2 invigd Sky Bridge det nya utflyktsmålet! I höst kommer Emirates

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget

Hela denna bilaga är en annons från Swedavia. flyget 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. flyget Dagens tema från: Swedavia NR 2/6 En tidning om hur flyget bidrar till mångfald och tillväxt i Sverige. Foto: Samuel

Läs mer

Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad

Nya Arlanda. Maria Rankka ser resandets möjligheter. Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad Nya Arlanda NR 43 OKT 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Maria Rankka ser resandets möjligheter Arlanda Express satsar Populärt A380-besök Naturen inventerad Nya Arlanda Swedavia

Läs mer

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2

Nya Arlanda. Sune Nordgren - tar konsten till publiken. Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya Arlanda NR 51 MARS 2013 En tidning för dig som tycker om StockholM Arlanda Airport Sune Nordgren - tar konsten till publiken Rekordsiffror igen Blivande flightspotter? Premiär för nya Terminal 2 Nya

Läs mer

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira

30 år. Marcus Samuelsson. Den nära flygplatsen. Stjärnkocken. Värda att fira Hela denna Hela denna bilaga bilaga är en annons är en annons från Göteborg från Högskolan Landvetter VästAirport Den nära flygplatsen NYCKELN TILL EN ATTRAKTIV REGION PAUL BRISSMAN Stjärnkocken Marcus

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

ACCESS CENTRAL TRAFIKLEDNING. Efter den lyckade satsningen i Stockholm är det dags att centralisera trafikledningen även i syd och väst.

ACCESS CENTRAL TRAFIKLEDNING. Efter den lyckade satsningen i Stockholm är det dags att centralisera trafikledningen även i syd och väst. 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Resandeökning / 7 Uppstarter 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR PÅ NOBINA 3/2014 AVSÄNDARE: Nobina Sverige AB, Armégatan

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020.

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020. 2014 trevlig resa Nu med nya kläder! Med miljö i tanken Appen fast pris och full koll Skräddarsytt för dina behov Mångfald naturligt och nyttigt www.taxi020.se 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20

Läs mer

Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air

Nya Arlanda. Johan von Schreeb - läkare utan gräns. Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air Nya Arlanda NR 41 APRIL 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Johan von Schreeb - läkare utan gräns Swedavia är här 100 % miljötaxi i sikte Love is in the air Nya Arlanda LFV

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Nya Arlanda. Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen. Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas

Nya Arlanda. Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen. Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas Nya Arlanda NR 44 DEC 2010 En tidning för dig som tycker om Stockholm-Arlanda Airport Magnus Samuelsson spänner musklerna på flygplatsen Nu lyfter flyget Unikt samboskap Snöröjare på biogas Nya Arlanda

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer