ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR"

Transkript

1 LICENSAVTAL FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT DESKTOPAPPLIKA TIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2013 För att avgöra vilka av de två separata uppsättningarna licensvillkor som följer som gäller för dig kontrollerar du licensbeteckningen. Denna finns tryckt antingen på produktnyckeln eller på äkthetsbeviset eller på hämtningssidan om du erhöll programvaran online. Om beteckningen är FPP, Retail eller PIPC gäller återförsäljarlicensvillkoren (Retail License Terms) nedan för dig. För en OEM gäller OEM-licensvillkoren nedan. Går till microsoft.com/office/eula om du behöver hjälp för att avgöra vilken licens du har. ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR Tack för att du har valt Microsoft Office Detta är ett licensavtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) som beskriver dina rättigheter att använda programvaran Office För din bekvämlighet har vi delat upp detta avtal i två delar. Den första delen innehåller introduktionstermer och sedan följer Ytterligare villkor och den Begränsade Garantin som innehåller mer information. Du bör läsa hela avtalet, inklusive eventuella länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken i webbläsarens fönster. DE YTTERLIGARE VILLKOREN INNEHÅLLER EN BINDA NDE SKILJEDOMSKLA USUL OCH AVSTÅENDE FRÅ N GRUPPTALA N. OM DU BOR I USA PÅVERKA R DESSA DINA RÄ TTIGHETER ATT LÖSA EN TVIST MED MICROSOFT OCH DU BÖR LÄSA DEM NOGGRA NT. GENOM ATT GODKÄ NNA DETTA AVTAL ELLER A NVÄ NDA PROGRA MVARA N GODKÄ NNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄ NNER ATT VISS INFORMA TION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING OCH FÖR PROGRA MVARA NS INTERNETBA SERA DE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄ NNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE A NVÄ NDA PROGRAMVARA N ELLER FUNKTIONERNA. Istället bör du returnera programvaran till återförsäljaren eller inköpsstället för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av motsvarande kreditering. Hur kan jag använda programvaran? Vi säljer inte vår programvara eller din kopia av den vi licenserar ut den. Med den här licensen beviljar vi dig rätten att installera och köra endast ett exemplar på en dator (den licensierade datorn), för användning av en person åt gången, men endast om du följe r alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn. Se Ytterligare villkor för licenser och garantier som är specifika för vissa länder, Versioner med begränsade rättigheter och Specialutgåvor av programvaran. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna eller virtualisera dem och installera dem på olika datorer. Programvaran kan innehålla mer än en version (till exempel 32- och 64-bitarsversioner) och du får endast installera och använda en version åt gången. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under Fjärråtkomst nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade datorn, till exempel tangentbord, mus eller pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom andra datorer eller enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran är inte heller licensierad för kommersiellt tillhandahållande av värdtjänster. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa de Ytterligare villkoren. Hur införskaffar jag en säkerhetskopia? Du kan beställa eller ladda ned en säkerhetskopia av programvaran på microsoft.com/office/backup. Du får inte distribuera säkerhetskopian av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade datorn. Kan jag överföra programvaran till en annan dator eller användare? Du får inte överföra programvaran till en annan dator eller användare. Du får endast överföra programvaran direkt till en tredje part installerad på den licensierade datorn med äkthetsbeviset och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior.

2 Hur fungerar Internet-aktivering? När programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik dator eller enhet. Vid aktiveringen kontaktar programvaran automatiskt Microsoft eller dess koncernbolag för att bekräfta att licensen är förbunden med den licensierade datorn. Denna process kallas för aktivering. Eftersom aktivering är avsedd att identifiera obehöriga ändringar av programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner och för att förhindra olicensierad användning av programvaran, får du inte använda programvaran efter den tillåtna tidsperioden för aktivering och inte heller undvika eller kringgå aktivering. Om du inte har angett en produktnyckel inom den tillåtna tidsperioden för aktiveringen kommer de flesta funktionerna i programvaran att sluta fungera. Samlar programvaran in min personliga information? Om du ansluter datorn till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda några av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem. Hur använder vi din information? Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättr a våra produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar vi även den med andra. Till exempel delar vi med oss felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att de kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att vi kan använda och röja denna information enligt beskrivningen i vår Sekretesspolicy, som finns på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. Vad gäller detta avtal för? Detta avtal gäller för programvaran, den media som programvaran levererades på och eventuella uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran från Microsoft, om inte andra villkor medföljer dem. Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran? Ja. Eftersom programvaran inte säljs utan licensieras förbehåller sig Microsoft alla rättigheter (som rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: använda eller virtualisera programvarans funktioner separat, publicera, kopiera (utöver den tillåtna säkerhetskopian), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överföra programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär programvaran, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. Hur fungerar det med uppgradering eller konvertering av programvaran? Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering eller konvertering till din befintliga programvara och uppgraderingen eller konverteringen ersätter originalprogramvaran som du uppgraderar eller konverterar. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överföra den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från. YTTERLIGA RE VILLKOR A. LICENSRÄ TTIGHETER OCH SCENA RIER MED FLERA A NVÄ NDARE 1. Dator. I detta avtal avser dator ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator. 2. Flera eller sammankopplade anslutningar. Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera

3 användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade datorn. 3. Användning i en Virtualiserad miljö. Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Denna licens ger dig rätt att installera endast ett exemplar av programvaran för användning på en dator, oavsett om den datorn är fysisk eller virtuell. Om du vill använda programvaran på fler än en dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert än i en virtualiserad miljö. 4. Fjärråtkomst. Användaren som primärt använder den licensierade datorn är den primära användaren. Den primära användaren får komma åt och använda programvaran som är installerat på den licensierade enheten från en annan enhet, så länge som programvaran som är installerad på den licensierade enheten inte samtidigt används av en annan användare direkt på den licensierade enheten. Det finns ett undantag: du får tillåta att andra får åtkomst till programvaran samtidigt endast för att ge dig teknisk support. B. BINDA NDE SKILJEFÖRFA RA NDE OCH AVSTÅ ENDE FRÅ N GRUPPTA LA N 1. Tillämpning. Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDA NTA G FÖR ATT DET INTE OMFA TTAR EN TVIST SOM HAR SAMBA ND MED VERKSTÄLLA NDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR, DINA, MICROSOFTS, ELLER NÅ GON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och Microsoft gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen Tvist ska ges bredaste möjligaste betydelse enligt tillåtande lag. 2. Meddelande om tvist. I händelse av en tvist måste du Microsoft lämna ett meddelande om tvist till den andra parten, vilket är ett skriftligt meddelande med namn, adress och kontaktinformation för den part som gör gällande tvisten, de faktorer som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Du måste skicka eventuellt meddelande om tvist me d amerikansk post till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRA TION, One Microsoft Way, Redmond, WA Ett formulär finns tillgängligt på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Microsoft ska skicka meddelande om tvist till din adress om vi har den med amerikansk post eller annars till din e-postadress. Du och Microsoft ska försöka att lösa en eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det datum då meddelandet om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller Microsoft inleda skiljeförfarande. 3. Småmålsdomstol. Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte. 4. BINDA NDE SKILJEFÖR FA RA NDE. OM DU OCH MICROSOFT INTE LÖSER EN TVIST GENOM INFORMELL FÖRHA NDLING ELLER I EN SMÅMÅLSDOMSTOL SKA ALLA ANDRA FÖRSÖK ATT LÖSA TVISTEN GENOMFÖRAS EXKLUSIVT GENOM BINDA NDE SKILJEFÖRFA RA NDE. DU FRÅ NSÄ GER DIG RÄ TTEN ATT PROCESSA (ELLER DELTA I SOM PART ELLER SOM PART I EN GRUPPTA LA N) ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. Istället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till överklagande enligt Federal Arbitration Act. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomarens dom. 5. AVSTÅENDE FRÅ N GRUPPTALA N. ALLA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA EN TVIST I NÅ GOT FORUM SKA ENDA ST UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU ELLER MICROSOFT SKA STRÄVA EFTER ATT EN TVIST TAS UPP SOM EN GRUPPTA LA N, TALA N PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE ELLER I NÅ GOT A NNA T FÖRFA RA NDE DÄR NÅ GON PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT A GERA MED BEFOGENHET A TT REPRESENTERA. INGET

4 SKILJEFÖRFA RA NDE ELLER FÖRFA RA NDE SKA KOMBINERAS MED ETT A NNA T UTA N FÖREGÅ ENDE SKRIFTLIGT MEDGIVA NDE FRÅ N ALLA PARTER SOM PÅVERKAS AV SKILJEFÖRFA RA NDET ELLER FÖRFARA NDET. 6. Avgifter och kostnader för skiljeförfaranden och incitament. Eventuella skiljeförfaranden utförs av American Arbitration Association (AAA) i enlighet med Commercial Arbitration Rules och i många fall även dess tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Om du vill har mer information kan du se adr.org eller ringa Vid en dispyt om US D eller mindre kommer Microsoft skyndsamt ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Du och Microsoft godtar villkoren som täcker processer, avgifter och incitament på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= För att inleda skiljeförfarande skickar du in formuläret som finns på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= till AAA. Du samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland eller i King County, Washington, USA. Microsoft samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland. 7. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år. I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljeförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller tvisten först skulle kunna inges. Om ett sådant anspråk eller tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist. 8. Skiljbarhet. Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljeförfarande) gälla för dessa delar. Istället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan. C. LA GVAL Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det. D. AKTIVERING 1. Mer om hur aktivering fungerar. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och datorn till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, licensversion, språk och produktnyckel, datorns IP-adress och information som hämtas från datorns maskinvarukonfiguration. Mer information om aktivering finns på microsoft.com/piracy/activation.mspx. Om den licensierade datorn är ansluten till Internet ansluter programvaran automatiskt till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet eller telefon. Oavsett kan kostnader för Internet- och telefonitjänster tillkomma. 2. Återaktivering. Vissa ändringar av datorkomponenter eller programvaran kan kräva att programvaran återaktiveras. 3. Misslyckad aktivering. Om programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner visar sig vara förfalskade eller felaktigt licensierade kommer aktiveringen under onlineaktiveringen att misslyckas. Programvaran meddelar dig om det installerade exemplaret av programvaran är felaktigt licensierat. Dessutom får du påminnelser om att skaffa ett korrekt licensierat exemplar av programvaran. 4. Uppdateringar och uppgraderingar. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Vissa uppgraderingar, support och andra tjänster kan erbjudas ändas till användare av äkta Microsoft-programvara. Mer information om hur du

5 känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com. E. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med Sekretesspolicyn för Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst. 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2013 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i Sekretesspolicyn för Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. GENOM ATT A NVÄ NDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMA TION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denna programvara använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och om hur du använder denna programvara. Vi använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. CEIP kommer då och då att ladda ner en liten fil till din dator. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ner automatiskt, om sådan finns tillgänglig. Mer information om CEIP finns på microsoft.com/products/ceip/sv-se/privacypolicy.mspx. 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta onlineinnehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Vissa funktioner kan också göra det möjligt för dig att söka efter och få tillgång till information online. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, stöd och hjälp online och Outlook Weather i Kalendern. Om du sparar en mall som tillhandahålls av Office.com skickas information, till exempel information som identifierar mallen, online till Microsoft, men inget specifikt dokument som du skapat med hjälp av mallen. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 4. Cookies. Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 5. Office 2013 på Windows 8. Om du kör programvaran på en dator med Windows 8 och har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Därigenom kan du spara och komma åt onlinefiler i SkyDrive och använda Office Roaming-tjänsten utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto igen. Mer information om hur du loggar in på programvaran med ett Microsoft-konto och Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 6. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprun g. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor, om sådana finns tillgängliga, över återkallade certifikat via Internet. 7. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade datorn.

6 8. Användning av information. Microsoft kan använda datorinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara. 9. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. 10. Hantering av informationsrättigheter. Programvaran innehåller en funktion som gör det möjligt att skapa innehåll som inte kan skrivas ut, kopieras eller skickas till andra utan ditt tillstånd. Du måste eventuellt ansluta till Microsoft första gången du ska använda funktionen, och du måste eventuellt återansluta till Microsoft då och då för att uppdatera funktionen. Mer information finns på o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidirmhelp?clid= Du kan välja att inte använda funktionen. 11. Office Roaming-tjänst. Om du väljer att logga in i programvaran med ditt Microsoft-konto aktiverar du Office Roaming-tjänsten. När du aktiverar Office Roaming-tjänsten skickas vissa inställningar (bland annat din lista med senast använda dokument, din egen ordlista och visuella teman) via webben till Microsofts servrar, där de sparas och laddas ned till din dator nästa gång du loggar in i programvaran med ditt Microsoft-konto. Mer information om Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. F. LICENSBEVIS 1. Äkta licensbevis. Om du har förvärvat programvaran i ett fysiskt paket är ditt licensbevis den Äkta licensbevisetiketten från Microsoft som medföljde den äkta produktnyckeln och ditt inköpskvitto. Om du har förvärvat och laddat ned programvaran online är ditt licensbevis den äkta Microsoft-produktnyckeln eller PIN-koden för programvaran som du erhöll med ditt köp och inköpskvittot från en auktoriserad elleverantör av äkta Microsoft-programvara. Inköpskvittot kan komma att kontrolleras via handlarens register. 2. Uppgraderings- eller konverteringslicens. Om du uppgraderar eller konverterar programvaran är ditt licensbevis: det äkta licensbeviset för en tidigare version av programvaran som du uppgraderade eller konverterade från det äkta licensbeviset för den senare versionen av programvaran som du uppgraderade eller konverterade till. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com. G. VERSIONER MED BEGRÄ NSADE RÄTTIGHETER Vissa versioner av programvaran, som Ej för vidareförsäljning ( Not for Resale ) och Utbildningsprogramvara ( University Edition ) distribueras för begränsade syften. Du får inte sälja programvara märkt NFR eller Ej för vidareförsäljning ( Not for Resale ) och du måste vara en Kvalificerad utbildningsanvändare för att få använda programvara märkt Utbildningsprogramvara ( University Edition ) eller AE. Om du vill läsa mer om utbildningsprogramvara eller se om du är en Kvalificerad Utbildningsanvändare kan du besöka microsoft.com/education eller kontakta Microsofts koncernbolag i ditt land. Utbildningsprogramvara får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet. H. HEM- OCH STUDENTPROGRA MVARA Home edition och Student edition får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet.

7 I. JAPA N Om du bor i Japan eller förvärvade programvaran när du bodde i Japan har du följande rättigheter enligt våra licenser: 1. PIPC. För programvara märkt PIPC får du installera och köra endast ett exemplar av programvaran på en licensierad dator, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn. 2. Andra utgåvor än PIPC. Du får installera och köra endast ett exemplar av programvaran på en licensierad dator (den första licensierade datorn), men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Förutsatt att du följer alla villkoren i avtalet får du installera ett annat exemplar av programvaran på en andra licensierad dator Du får göra en enda kopia av programvaran i säkerhetssyfte och använda den säkerhetskopian i enlighet med beskrivningen nedan. Du får överföra programvaran till en annan dator som du äger. Du får även överföra din rätt att använda programvaran (tillsammans med licensen) till en dator som ägs av någon annan om a) du är den första licensierade användaren av programvaran och b) den nya ägaren godkänner villkoren i det här avtalet. För att utföra överförelsen måste du överföra originalmediet, Äkthetsbeviset, produktnyckeln och inköpskvittot direkt till den andra personen och inte behålla några kopior av programvaran. Du får använda säkerhetskopian s om du har tillåtelse att skapa eller mediet som programvaran levererades på för att överföra programvaran. När du överför programvaran till en ny dator måste du ta bort programvaran från den förra datorn. Du får inte överföra programvaran i syfte att dela licenser mellan olika datorer. Om du bor i Japan eller förvärvade programvaran i Japan gäller inte användningsrestriktionen mot kommersiell verksamhet med Academic-, University-, Home- och Student-utgåvorna för dig. J. MILITARY APPRECIATION-PROGRA MVARA För att få licensiera en programvara angiven som Military Appreciation-utgåva måste du vara en Kvalificerad Militäranvändare. För att vara en Kvalificerad Militäranvändare i USA måste du vara en auktoriserad beskyddare av Armed Services Exchanges i enlighet med tillämpliga amerikanska federala lagar och bestämmelser. Military Appreciation -programvaran är inte licensierad för användning i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet. K. CA NA DIA N FORCES-PROGRA MVARA Du måste vara en CANEX-auktoriserad beskyddare för att licensiera programvara som är angiven som Canadian Forces-utgåva. För att vara en CANEX-auktoriserad beskyddare måste du vara en: tjänstgörande medlem av den kanadensiska försvarsmakten ( Canadian Forces eller CF ) eller dess make/maka medlem av den kanadensiska försvarsmaktens reservstyrka pensionerad medlem av den kanadensiska försvarsmakten eller en civil anställd på Department of National Defense (DND) som uppbär DND-pension Ordinarie heltids- eller deltidsanställd på Non-Public Fund (NPF) eller DND eller dess make/maka CANEX-koncessionsinnehavare (endast huvudansvarig) kvalificerad utrikesmilitärpersonal pensionerad NPF-anställd som uppbär NPF-pension heltidsanställd hos leverantören Alternative Service Delivery änka till CF-personal som uppbär en förmån enligt Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act eller Pension Act eller War Veterans Allowance Act medlem av Canadian Corps of Commissionaires med uppehälle eller anställning på en bas/flottilj medlem av Royal Canadian Mounted Police (Kanadas ridande polis)

8 Canadian Forces-programvaran är inte licensierad för användning i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet. L. HEMA NVÄ NDNINGSPROGRA MVARA För att få använda en programvara angiven som Hemanvändningsprogram måste du vara en Hemanvändningsprogramanvändare. För att vara en Hemanvändningsprogramanvändare måste du vara både: anställd av ett företag som har ett volymlicensavtal med Microsoft med Software Assurance och användare av en licensierad kopia av programvaran eller en produkt som omfattar programvaran med giltig Software Assurance. M. YTTERLIGA RE LICENSKRAV OCH/ELLER A NVÄ NDNINGSRÄ TTIGHETER 1. Tredjepartsprogram. Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig. 2. Teckensnitt. När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får temporärt hämta teckensnitten till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll, och du får bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar. 3. Medieelement. Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna. 4. Språkpaket och Korrekturläsningsverktyg. Om du förvärvar ett språkpaket, språkgränssnittspaket eller korrekturläsningsverktyg med stöd för ytterligare språk för programvaran får du använda de ytterligare språk som ingår i paketet eller verktyget. Språkpaket, språkgränssnittspaket och korrekturläsningsverktyg är en del av programvaran och får inte användas separat. 5. Utvärdering och konvertering. Delar av eller hela programvaran kan licensieras för utvärdering. Dina rättigheter att använda utvärderingsprogramvara begränsas till utvärderingsperioden. Utvärderingsprogramvaran och längden på utvärderingsperioden anges under aktiveringen. Du kan eventuellt välja att konvertera dina utvärderingsrättigheter till abonnemang eller permanenta rättigheter. När utvärderingsperioden löper ut kommer du att erbjudas olika konverteringsalternativ. Om utvärderingsperioden löper ut utan konvertering upphör de flesta funktionerna i utvärderingsprogramvaran att fungera. UTVÄRDERINGSPROGRA MVARA N LICENSIERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH DU BÄR ALL RISK FÖR A NVÄ NDNING AV DEN. MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅ N ALLT GARA NTIA NSVAR AVSEENDE PROGRA MVARUPRODUKTEN. DU KA N HA YTTERLIGA RE KONSUMENTRÄ TTIGHETER UNDER LOKALA LA GAR SOM DETTA AVTAL INTE KA N Ä NDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKALA LA GAR TILLÅTER FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅ N ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARA NTIER FÖR ALLMÄ N LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT Ä NDA MÅL OCH FRÅ NVARO AV INTRÅ NG I TR EDJE PARTS RÄTTIGHETER. 6. Abonnemangsprogramvara. Om du har licensierat programvaran genom abonnemang begränsas dina rättigheter att använda programvaran till abonnemangsperioden. Du kan eventuellt välja att förlänga ditt abonnemang eller konvertera det till en permanent licens. Om du förlänger ditt abonnemang kan du

9 fortsätta använda programvaran tills den förlängda abonnemangsperioden löper ut. Mer information om abonnemang finns på skärmbilderna för programvaruaktiveringen eller i annat medföljande material. När ditt abonnemang löper ut upphör de flesta funktionerna i programvaran att fungera. N. GEOGRA FISKA BEGRÄ NSNINGA R OCH EXPORTBEGRÄ NSNINGA R Om ett specifikt geografiskt område är angivet på programvaruförpackningen får du endast aktivera programvaran i det området. Du måste även följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ytterligare information om geografiska begränsningar och exportbegränsningar finns på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= och microsoft.com/exporting. O. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETA LNING Microsoft tillhandahåller begränsade supporttjänster för korrekt licensierad programvara enligt beskrivningen på support.microsoft.com/common/international.aspx. Om du vill ha pengarna tillbaka och inte kan få detta vid inköpsstället kontaktar du Microsoft för att få information om Microsofts återbetalningsregler. Besök microsoft.com/worldwide eller ring (800) MICROSOFT om du bor i USA eller gå in på microsoft.com/info/nareturns.htm. P. AVTALET I DESS HELHET Detta avtal, (tillsammans med villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och som du använder) och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal utgör den fullständiga regleringen för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan läsa detta avtal efter att programvaran körs genom att gå till programvarans hjälpskärm och klicka på länken till Licensvillkor för Microsoft-programvara eller gå till microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/ default.aspx. Du kan även läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält, och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst som styrs av detta avtal och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal, läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Det finns även informationslänkar i detta avtalet. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig och oss är: r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053 (Sekretesspolicy för Office 2013) go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (Skiljeförfarande)

10 BEGRÄ NSA D ÅTERFÖRSÄLJARGARA NTI Ger Microsoft en BEGRÄ NSA D GARA NTI för programvaran? Ja men inte för utvärderingsprogramvara som licensieras i befintligt skick utan uttryckliga garantier. Microsoft garanterar att korrekt licensierad programvara i allt väsentligt kommer att fungera enligt beskrivningen i Microsoft-material som medföljer programvaran. Denna begränsade garanti täcker inte problem som du orsakar, eller som uppstår när du misslyckas med att följa instruktioner eller som orsakas av händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll. Denna begränsade garanti börjar gälla när den första användaren av ditt exemplar av programvaran förvärvar det exemplaret och gäller i ett år. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara som har förvärvats från Microsoft under detta år under återstoden av garantitiden på ett år eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om du överför programvaran förlängs inte den begränsade garantins giltighetstid. Microsoft lämnar inga andra garantier. MICROSOFT FRÅ NSÄ GER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GA RA NTIER INKLUSIVE FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT Ä NDA MÅL OCH FRÅ NVARO AV INTRÅ NG I TREDJE MA NS RÄ TTIGHETER. OM DIN LOKALA LA GSTIFTNING INTE TILLÅTER MICROSOFTS FRISKRIVNINGA R FRÅ N UNDERFÖRSTÅDDA GARA NTIER GÄ LLER ENDAST EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARA NTIER UNDER DENNA BEGRÄ NSA DE GA RA NTIS GILTIGHETSTID OCH ÄR SÅ BEGRÄ NSA DE SOM DIN LOKALA LA GSTIFTNING TILLÅTER. OM DIN LOKALA LA GSTIFTNING KRÄVER EN LÄ NGRE GILTIGHETSTID FÖR BEGRÄ NSA D GA RA NTI, OA KTAT DETTA AVTAL, SKA DEN LÄ NGRE GILTIGHETSTIDEN GÄLLA, MEN DU KA N ENDAST ERHÅLLA DE KOMPENSA TIONER SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL. I ett avsnitt i slutet av detta avtal står det beskrivet hur du kan göra anspråk på den begränsade garantin. Endast för Australien: Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt till att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort. Vad händer om Microsoft bryter mot garantin? Om Microsoft bryter mot den begränsade garantin är din enda ersättning reparation eller ersättning av programvaran. Vi har även valmöjligheten att återbetala till dig det belopp som du betalat för programvaran istället för att reparera eller ersätta den. Innan du kan få pengarna tillbaka måste du avinstallera programvaran och returnera den till Microsoft samt bifoga inköpskvittot. Vad händer om Microsoft bryter mot någon del av detta avtal? OM DU HAR NÅ GON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING FRÅ N MICROSOFT KA N DU KA N ENDAST FÅ ERSÄ TTNING FÖR DIREKTA SKA DOR UPP TILL DET BELOPP SOM DU FA KTISKT BETALADE FÖR PROGRAMVARA N. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR A NDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖR UTSEDDA SKA DOR. Undantagen för skador och begränsningarna i detta avtal gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvaran inte helt kompenserar dig för de eventuella förluster du har lidit eller om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. EFTERSOM VISSA STA TER OCH LÄ NDER INTE TILLÅTER FRISKRIVNINGAR FRÅ N ELLER BEGRÄ NS NINGA R AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKA DOR ELLER A NDRA SKADOR ÄR DET INTE SÄKERT ATT DESSA BEGRÄ NS NINGA R OCH UNDA NTA G GÄ LLER FÖR DIG. OM DIN LOKALA LA GSTIFTNING GER DIG RÄ TT ATT ERHÅLLA ANNA T SKA DESTÅ ND FRÅ N MICROSOFT, ÄVEN OM VI INTE GÖR DET, KA N DU INTE ERHÅLLA MER Ä N VA D DU BETA LADE FÖR PROGRA MVARA N. GA RA NTIPROCEDURER Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för service under den begränsade garantin. 1. USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka

11 för programvara som har förvärvats i USA eller Kanada kontaktar du Microsoft via telefon på (800) MICROSOFT, via post till Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller besöker microsoft.com/info/nareturns.htm 2. Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För att begära ersättning under den begränsade garantin måste du kontakta antingen Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Microsofts koncernbolag i ditt land (microsoft.com/worldwide). 3. Australien. Om du har förvärvat programvaran i Australien kontaktar du Microsoft för att begära ersättning på ; eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australien. 4. Övriga länder. Om du har förvärvat programvaran i ett annat land kontaktar du Microsofts koncernbolag i ditt land (microsoft.com/worldwide).

12 OEM-LICENSVILLKOR Tack för att du har valt en dator som har förinstallerats med Microsoft Office Detta är ett licensavtal mellan dig och datortillverkaren eller programvaruinstallatören som distribuerar Microsoft Office programvaran med datorn. Detta avtal beskriver dina rättigheter att använda Office programvaran. För din bekvämlighet har vi delat upp detta avtal i två delar. Den första delen innehåller introduktionstermer och sedan följer Ytterligare villkor och den Begränsade Garantin som innehåller mer information. Du bör läsa hela avtalet, inklusive eventuella länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken i webbläsarens fönster. DE YTTERLIGARE VILLKOREN INNEHÅ LLER EN BINDA NDE SKILJEDOMSKLA USUL OCH AVSTÅ ENDE FRÅ N GRUPPTA LA N. OM DU BOR I USA PÅVERKAR DESSA DINA RÄTTIGHETER ATT LÖSA EN TVIST MED TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN ELLER MICROSOFT, OCH DU BÖR LÄSA DEM NOGGRA NT. GENOM ATT GODKÄ NNA DETTA AVTAL ELLER A NVÄ NDA PROGRA MVARA N GODKÄ NNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄ NNER ATT VISS INFORMA TION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING OCH FÖR PROGRA MVARA NS INTERNETBA SERA DE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄ NNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE A NVÄ NDA PROGRAMVARA N ELLER FUNKTIONERNA. Istället kan du kontakta tillverkaren eller installatören för att få information om dennes returvillkor och returnera programvaran eller datorn för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av kreditering inom ramen för de villkoren. Du måste följa de villkoren, som kan kräva att du returnerar programvaran med hela datorn på vilken programvaran är installerad, för en återbetalning av köpeskillingen eller kreditering. Hur kan jag använda programvaran? Programvaran säljs inte, den licensieras. Inom ramen för detta avtal beviljar vi dig rätten att köra endast ett exemplar på den dator med vilken du förvärvade programvaran (den licensierade datorn), för användning av en person åt gången, men endast om du följer alla villkor i detta avtal. Vår programvarulicens tilldelas permanent till den licensierade datorn. Se Ytterligare villkor för licenser och garantier som är specifika för vissa länder, Versioner med begränsade rättigheter och Specialutgåvor av programvaran. Programvarans komponenter licensieras som en enhet. Du får inte dela komponenterna eller virtualisera dem och installera dem på olika datorer. Programvaran kan innehålla mer än en version (till exempel 32- och 64-bitarsversioner) och du får endast använda en version åt gången. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under Fjärråtkomst nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade datorn, till exempel tangentbord, mus eller pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom andra datorer eller enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran är inte heller licensierad för kommersiellt tillhandahållande av värdtjänster. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa de Ytterligare villkoren. Hur införskaffar jag en säkerhetskopia? Du kan beställa eller ladda ned en säkerhetskopia av programvaran på microsoft.com/office/backup. Du får inte distribuera säkerhetskopian av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran på den licensierade datorn. Kan jag överföra programvaran till en annan dator eller användare? Du får inte överföra programvaran till en annan dator eller användare. Du får endast överföra programvaran direkt till en tredje part installerad på den licensierade datorn med Äkthetsbeviset och detta avtal. Före överföringen måste denna part godkänna att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. Du får inte behålla några kopior. Hur fungerar Internet-aktivering? När programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik dator eller enhet. Vid aktiveringen kontaktar programvaran automatiskt Microsoft eller dess koncernbolag för att bekräfta att licensen är förbunden med den licensierade datorn. Denna process kallas för aktivering. Eftersom aktivering är avsedd att identifiera obehöriga ändringar av programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner och för att förhindra olicensierad användning av programvaran, får du inte använda programvaran efter den tillåtna tidsperioden för aktivering

13 och inte heller undvika eller kringgå aktivering. Om du inte har angett en produktnyckel inom den tillåtna tidsperioden för aktiveringen kommer de flesta funktionerna i programvaran att sluta fungera. Samlar programvaran in min personliga information? Om du ansluter datorn till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda några av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem. Hur använder Microsoft din information? Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättra sina produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar Microsoft med sig den även till andra. Till exempel delar Microsoft med sig felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att dessa kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att Microsoft kan använda och röja denna information enligt beskrivningen i Microsofts Sekretesspolicy som finns på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. Vad gäller detta avtal för? Detta avtal, (inklusive eventuella på papper dokumenterade licensvillkor som medföljer programvaran) gäller för programvaran, den eventuella media som programvaran levererades på och eventuella uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran från Microsoft, om inte andra villkor medföljer dem. Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran? Ja. Eftersom programvaran inte säljs utan licensieras kan tillverkaren eller installatören och Microsoft förbehålla sig alla rättigheter (som rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: publicera, kopiera (annat än den tillåtna säkerhetskopian), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överföra programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär programvaran, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. Hur fungerar det med uppgradering eller konvertering av programvaran? Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering eller konvertering till den befintliga programvaran som medföljde den licensierade datorn ersätter uppgraderingen eller konverteringen originalprogramvaran som du uppgraderar eller konverterar från. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överföra den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från. YTTERLIGA RE VILLKOR A. LICENSRÄ TTIGHETER OCH SCENA RIER MED FLERA A NVÄ NDARE 1. Dator. I detta avtal avser dator ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator. 2. Flera eller sammankopplade anslutningar. Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade datorn. 3. Användning i en Virtualiserad miljö. Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje

14 virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Denna licens ger dig rätt att använda endast ett exemplar av programvaran för användning på en dator, oavsett om den datorn är fysisk eller virtuell. Om du vill använda programvaran på fler än en dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert än i en virtualiserad miljö. 4. Fjärråtkomst. Användaren som primärt använder den licensierade datorn är den primära användaren. Den primära användaren får komma åt och använda programvaran som är installerat på den licensierade enheten från en annan enhet, så länge som programvaran som är installerad på den licensierade enheten inte samtidigt används av en annan användare direkt på den licensierade enheten. Det finns ett undantag: du får tillåta att andra får åtkomst till programvaran samtidigt endast för att ge dig teknisk support. B. BINDA NDE SKILJEFÖR FA RA NDE OCH AVSTÅ ENDE FRÅ N GRUPPTA LA N 1. Tillämpning. Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDA NTA G FÖR ATT DET INTE OMFA TTAR EN TVIST SOM HAR SAMBA ND MED VERKSTÄLLA NDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, TILLVERKA RENS, INSTA LLA TÖRENS ELLER NÅ GON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMA TERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och tillverkaren eller installatören, eller dig och Microsoft, gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadeståndsansvar, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen Tvist ska ges bredaste möjligaste betydelse enligt tillåtande lag. 2. Meddelande om tvist. I händelse av en tvist måste du eller tillverkaren eller installatören lämna ett meddelande om tvist till den andra parten, vilket är ett skriftligt meddelande med namn, adress och kontaktinformation för den part som gör gällande tvisten, de faktorer som har gett upphov till tvisten och vilken åtgärd som begärs. Skicka det genom amerikansk post till tillverkaren eller installatören, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Tillverkaren eller installatören ska skicka meddelande om tvist till din postadress i USA, om en sådan finns, eller annars till din e-postadress. Du och tillverkaren eller installatören ska försöka att lösa en eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det datum då meddelandet om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller tillverkaren eller installatören inleda skiljeförfarande. 3. Småmålsdomstol. Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller det land där tillverkaren eller installatören har sitt huvudsakliga affärssäte om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte. 4. BINDANDE S KILJEFÖRFARANDE. OM DU OCH TILLVERKAREN ELLER INSTA LLA TÖREN ELLER MICROSOFT INTE LÖSER EN TVIST GENOM INFORMELL FÖRHA NDLING ELLER I EN SMÅMÅLSDOMSTOL SKA ALLA ANDRA FÖRSÖK A TT LÖSA TVISTEN GENOMFÖRA S EXKLUSIVT GENOM BINDA NDE SKILJEFÖRFARA NDE. DU FRÅ NSÄ GER DIG RÄ TTEN A TT PROCESSA (ELLER DELTA I SOM PART ELLER SOM PART I EN GRUPPTALA N) ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMA RE ELLER JURY. Istället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till överklagande enligt Federal Arbitration Act. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomarens dom. 5. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. ALLA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA EN TVIST I NÅ GOT FORUM SKA ENDAST UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU, TILLVERKAREN ELLER INSTA LLA TÖREN, OCH INTE HELLER MICROSOFT, SKA STRÄVA EFTER ATT EN TVIST TAS UPP SOM EN GRUPPTA LA N, TALA N PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE ELLER I NÅ GOT A NNA T FÖRFA RA NDE DÄR EN PART A GERAR ELLER FÖRESLÅR ATT A GERA MED BEFOGENHET A TT REPRESENTERA. INGET SKILJEFÖR FA RA NDE ELLER FÖRFA RA NDE SKA KOMBINERA S MED ETT A NNA T UTA N FÖREGÅ ENDE SKRIFTLIGT MEDGIVA NDE FRÅ N ALLA PARTER SOM PÅVERKAS AV SKILJEFÖRFA RA NDET ELLER FÖRFARA NDET.

15 6. Procedur för skiljeförfarande. Alla skiljeförfaranden ska utföras av American Arbitration Association ( AAA ), i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler ( Commercial Arbitration Rules ). Om du är en individ och använder programvaran för personligt bruk eller hushållsbruk, eller om tvistens värde inte överstiger US D, oavsett om du är en individ eller hur du använder programvaran, gäller även AAA:s tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Om du vill inleda ett skiljeförfarande skickar du ett formulär för begäran om skiljeförfarande i enlighet med Commercial Arbitration Rules ( Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration form ) till AAA. Du kan begära en utfrågning via telefon eller en personlig utfrågning genom att följa AAA-reglerna. I en tvist som rör USD eller mindre görs alla utfrågningar via telefon om inte skiljedomaren bedömer det som angeläget att hålla en personlig utfrågning istället. Om du vill har mer information kan du se adr.org eller ringa Du samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland eller där tillverkaren eller installatören har sitt huvudsakliga affärssäte. Tillverkaren eller installatören samtycker till att endast inleda ett skiljeförfarande i ditt boendeland. Skiljedomaren kan tilldöma dig samma skadestånd so m en domstol skulle kunna göra. Skiljedomaren kan endast tilldöma fastställelsetalan eller interimistiska åtgärder till dig enskilt, och endast i den utsträckning som krävs föra att tillgodose ditt enskilda anspråk. 7. Avgifter för skiljeförfaranden och incitament. i. Tvister som rör USD eller mindre. Tillverkaren eller installatören ska skyndsamt ersätta dig för dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Om du avvisar tillverkarens eller installatörens sista skriftliga förlikningserbjudande som lämnas innan skiljedomaren utsågs ( senaste skriftliga erbjudande ), tvisten tas hela vägen till skiljedomarens beslut (kallat en tilldömning ), och skiljedomaren tilldömer dig mer än det senaste skriftliga erbjudandet ska tillverkaren eller installatören ge dig tre incitament: (1) betala tilldömningen eller USD, beroende på vad som är störst, (2) betala det dubbla beloppet för eventuella rimliga advokatarvoden och (3) ersätta alla kostnader (inklusive avgifter och kostnader för expertvittnen) som din advokat rimligen ådrar sig för att undersöka, förbereda och driva ditt anspråk i skiljeförfarandet. Skiljedomaren fastställer beloppen. ii. Tvister som rör mer än USD. AAA-reglerna ska styra betalningen av ansökningskostnader och AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. iii. Tvister som rör alla belopp. I alla skiljeförfaranden som du inleder ska tillverkaren eller installatören eftersträva ersättning för sina eller skiljedomarens avgifter och utgifter, eller dina ansökningsavgifter som denne ersatte, endast om skiljedomaren bedömer skiljeförfarandet som grundlöst eller baserat på ett orättmätigt syfte. I alla skiljeförfaranden som tillverkaren eller installatören inleder ska denne betala alla avgifter för ansökan, AAA:s och skiljedomarens avgifter och utgifter. Denne ska inte eftersträva ersättning för sina advokatarvoden eller -utgifter från dig i något skiljeförfarande. Avgifter och utgifter tas inte med i beräkningen vid fastställandet av vilket belopp tvisten rör. 8. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år. I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljeförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller tvisten först skulle kunna inges. Om ett sådant anspråk eller tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist. 9. Skiljbarhet. Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljeförfarande) gälla för dessa delar. Istället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i doms tol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan. 10. Tredjepartsförmånstagare. Microsoft Corporation är inte en part i detta avtal utan en tredjepartsförmånstagare till ditt och tillverkarens eller installatörens avtal att lösa tvister genom informell förhandling och skiljeförfarande. Om din tvist är med Microsoft, samtycker Microsoft till att göra allt som tillverkaren eller installatören samtycker till att göra i Avsnitt B, och du samtycker till att göra allt gällande

16 Microsoft som Avsnitt B kräver att du gör gällande tillverkaren eller installatören. Skicka ett meddelande om tvist med Microsoft till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA Du kan inleda ett skiljeförfarande eller småmålstalan mot Microsoft i ditt boendeland eller King County, Washington. C. LA GVAL Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det. D. AKTIVERING 1. Mer om hur aktivering fungerar. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och datorn till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, licensversion, språk och produktnyckel, datorns IP-adress och information som hämtas från datorns maskinvarukonfiguration. Mer information om aktivering finns på microsoft.com/piracy/activation.mspx. Om den licensierade datorn är ansluten till Internet ansluter programvaran automatiskt till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet eller telefon. Oavsett kan kostnader för Internet- och telefonitjänster tillkomma. 2. Återaktivering. Vissa ändringar av datorkomponenter eller programvaran kan kräva att programvaran återaktiveras. 3. Misslyckad aktivering. Om programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner visar sig vara förfalskade eller felaktigt licensierade kommer aktiveringen under onlineaktiveringen att misslyckas. Programvaran meddelar dig om det installerade exemplaret av programvaran är felaktigt licensierat. Dessutom får du påminnelser om att skaffa ett korrekt licensierat exemplar av programvaran. 4. Uppdateringar och uppgraderingar. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Vissa uppgraderingar, support och andra tjänster kan erbjudas ändas till användare av äkta Microsoft-programvara. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com. E. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till e xempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med Sekretesspolicyn för Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst. 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Office 2013 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i Sekretesspolicyn för Office 2013 på r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053. GENOM ATT A NVÄ NDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMA TION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP). Denna programvara använder CEIP. CEIP skickar automatiskt information till Microsoft om din maskinvara och om hur du använder denna

17 programvara. Vi använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. CEIP kommer då och då att ladda ner en liten fil till din dator. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran. Ny hjälpinformation om felen kan också laddas ner automatiskt, om sådan finns tillgänglig. Mer information om CEIP finns på microsoft.com/products/ceip/sv-se/privacypolicy.mspx. 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta onlineinnehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Vissa funktioner kan också göra det möjligt för dig att söka efter och få tillgång till information online. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, stöd och hjälp online och Outlook Weather i Kalendern. Om du sparar en mall som tillhandahålls av Office.com skickas information, till exempel information som identifierar mallen, online till Microsoft, men inget specifikt dokument som du skapat med hjälp av mallen. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 4. Cookies. Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 5. Office 2013 på Windows 8. Om du kör programvaran på en dator med Windows 8 och har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Därigenom kan du spara och komma åt onlinefiler i SkyDrive och använda Office Roaming-tjänsten utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto igen. Mer information om hur du loggar in på programvaran med ett Microsoft-konto och Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. 6. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor, om sådana finns tillgängliga, över återkallade certifikat via Internet. 7. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade datorn. 8. Användning av information. Microsoft kan använda datorinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara. 9. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. 10. Hantering av informationsrättigheter. Programvaran innehåller en funktion som gör det möjligt att skapa innehåll som inte kan skrivas ut, kopieras eller skickas till andra utan ditt tillstånd. Du måste eventuellt ansluta till Microsoft första gången du ska använda funktionen, och du måste eventuellt återansluta till Microsoft då och då för att uppdatera funktionen. Mer information finns på o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidirmhelp?clid= Du kan välja att inte använda funktionen. 11. Office Roaming-tjänst. Om du väljer att logga in i programvaran med ditt Microsoft-konto aktiverar du Office Roaming-tjänsten. När du aktiverar Office Roaming-tjänsten skickas vissa inställningar (bland annat din lista med senast använda dokument, din egen ordlista och visuella teman) via webben till Microsofts servrar, där de sparas och laddas ned till din dator nästa gång du loggar in i programvaran med ditt Microsoft-konto. Mer information om Office Roaming-tjänsten finns i Sekretesspolicyn för

18 Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal. F. LICENSBEVIS En giltig licens utgörs av en äkta produktnyckel, att det går att aktivera programvaran, en äkta etikett med Microsofts Äkthetsbevis (COA) och ett inköpskvitto från en återförsäljare av äkta Microsoft-programvara. En giltig licens inkluderar även en aktiveringsfil för Office som installeras på datorn av tillverkaren. Om det finns en COA eller annan Office-etikett måste den sitta på datorn eller finnas på tillverkarens eller installatörens förpackning eller kringutrustning vid inköp. Om du tar emot en licensbevisetikett separat från datorn utgör den inte ett licensbevis. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com. G. HEM- OCH STUDENTPROGRA MVARA Home edition och Student edition får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet. H. JAPA N Om du bor i Japan eller förvärvade programvaran i Japan gäller inte användningsrestriktionen mot kommersiell verksamhet med Home- och Student-utgåvorna för dig. I. YTTERLIGA RE LICENSKRAV OCH/ELLER A NVÄ NDNINGSRÄ TTIGHETER 1. Tredjepartsprogram. Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig. 2. Teckensnitt. När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får temporärt hämta teckensnitten till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll, och du får bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar. 3. Medieelement. Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna. 4. Språkpaket och Korrekturläsningsverktyg. Om du förvärvar ett språkpaket, språkgränssnittspaket eller korrekturläsningsverktyg med stöd för ytterligare språk för programvaran får du använda de ytterligare språk som ingår i paketet eller verktyget. Språkpaket, språkgränssnittspaket och korrekturläsningsverktyg är en del av programvaran och får inte användas separat. 5. Utvärdering och konvertering. Delar av eller hela programvaran kan licensieras för utvärdering. Dina rättigheter att använda utvärderingsprogramvara begränsas till utvärderingsperioden. Utvärderingsprogramvaran och längden på utvärderingsperioden anges under aktiveringen. Du kan eventuellt välja att konvertera dina utvärderingsrättigheter till abonnemang eller permanenta rättigheter. När utvärderingsperioden löper ut kommer du att erbjudas olika konverteringsalternativ. Om utvärderingsperioden löper ut utan konvertering upphör de flesta funktionerna i utvärderingsprogramvaran att fungera. UTVÄRDERINGSPROGRA MVARA N LICENSIERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH DU BÄR ALL RISK FÖR A NVÄ NDNING AV DEN. BÅ DE

19 TILLVERKAREN, INSTA LLATÖREN OCH MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅ N ALLT GA RA NTIA NSVAR AVSEENDE PROGRAMVARUPRODUKTEN. DU KA N HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄ TTIGHETER UNDER LOKA LA LAGAR SOM DETTA AVTAL INTE KA N Ä NDRA. I DEN UTSTRÄCKNING LOKALA LA GAR TILLÅTER FRISKRIVER SIG TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT FRÅ N ALLA UNDERFÖRSTÅ DDA GARA NTIER FÖR ALLMÄ N LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT Ä NDAMÅL OCH FRÅ NVARO AV INTRÅ NG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. 6. Abonnemangsprogramvara. Om du har licensierat programvaran genom abonnemang begränsas dina rättigheter att använda programvaran till abonnemangsperioden. Du kan eventuellt välja att förlänga ditt abonnemang eller konvertera det till en permanent licens. Om du förlänger ditt abonnemang kan du fortsätta använda programvaran tills den förlängda abonnemangsperioden löper ut. Mer information om abonnemang finns på skärmbilderna för programvaruaktiveringen eller i annat medföljande material. När ditt abonnemang löper ut upphör de flesta funktionerna i programvaran att fungera. J. GEOGRA FISKA BEGRÄ NSNINGA R OCH EXPORTBEGRÄ NSNINGA R Om programvaran är begränsad till användning inom ett specifikt geografiskt område får du endast aktivera programvaran i det området. Du måste även följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ytterligare information om geografiska begränsningar och exportbegränsningar finns på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= och microsoft.com/exporting. K. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETA LNING För programvaran i allmänhet kontaktar du tillverkaren eller installatören om du vill ha information om olika supportalternativ. Hänvisa till det supportnummer som medföljer programvaran. För uppdateringar och tillägg som erhålls direkt från Microsoft kan Microsoft tillhandahålla begränsade supporttjänster enligt beskrivningen på support.microsoft.com/common/international.aspx. Om du använder programvara som inte är licensierad har du inte rätt att erhålla supporttjänster. Om du vill ha en återbetalning kontaktar du tillverkaren eller installatören för att få information om dennes returvillkor för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av motsvarande kreditering. Du måste följa de villkoren, som kan kräva att du returnerar programvaran med hela datorn på vilken programvaran är installerad, för en återbetalning av köpeskillingen. L. AVTALET I DESS HELHET Detta avtal, (tillsammans med eventuella på papper dokumenterade licensvillkor eller andra villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av tillverkaren eller installatören eller Microsoft och som du använder) och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal utgör den fullständiga regleringen för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte tillverkaren eller installatören eller Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan granska avtalet på microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. Du kan även läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst som styrs av detta avtal och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal, läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Det finns även informationslänkar i detta avtalet. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig är: r.office.microsoft.com/r/rlidooprivacystate15highlight?clid=1053 (Sekretesspolicy för Office 2013)

20 BEGRÄ NSA D OEM-GA RA NTI Finns det en BEGRÄ NSA D GA RA NTI för programvaran? Ja men inte för utvärderingsprogramvara som licensieras i befintligt skick utan uttryckliga garantier. Tillverkaren eller installatören garanterar att den korrekt licensierade programvaran i allt väsentligt kommer att fungera enligt beskrivningen i eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Om du erhåller uppdateringar eller tillägg direkt från Microsoft under den 90 dagar långa giltighetstiden för denna begränsade garanti är det Microsoft, och inte tillverkaren eller installatören, som tillhandahåller denna begränsade garanti för dem. Denna begränsade garanti täcker inte problem som du orsakar, eller som uppstår när du misslyckas med att följa instruktioner eller som orsakas av händelser som skäligen ligger utanför tillverkarens eller installatörens eller Microsofts kontroll. Denna begränsade garanti börjar gälla när den första användaren av ditt exemplar av programvaran förvärvar det exemplaret, och gäller i 90 dagar. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara som har förvärvats under dessa 90 dagar under återstoden av garantitiden eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om du överför programvaran förlängs inte den begränsade garantins giltighetstid. Tillverkaren eller installatören och Microsoft lämnar inga andra uttryckliga garantier. TILLVERKA REN ELLER INSTALLATÖREN OCH MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅ N ALLA UNDERFÖRSTÅ DDA GA RA NTIER, INKLUSIVE GA RA NTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDA MÅL OCH FRÅ NVARO AV INTRÅ NG I TREDJE MA NS RÄTTIGHETER. OM DIN LOKALA LA GSTIFTNING INTE TILLÅ TER FRISKRIV NINGA R FRÅ N UNDERFÖRSTÅDDA GARA NTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR GÄLLER ENDAST EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GA RA NTIER UNDER DENNA BEGRÄ NSA DE GARA NTIS GILTIGHETSTID OCH ÄR BEGRÄ NSA DE I SÅ STOR UTSTRÄ CKNING SOM DIN LOKALA LA GSTIFTNING TILLÅTER. Om din lokala lagstiftning kräver en längre giltighetstid för begränsad garanti, oaktat detta avtal, ska den längre giltighetstiden gälla, men du kan endast erhålla de kompensationer som beskrivs i detta avtal. Endast för Australien: Referenser till Begränsad garanti är referenser till garantin som tillverkaren eller installatören tillhandahåller. Den här garantin ges utöver de rättigheter du kan ha enligt lag, inklusive dina rättigheter i enlighet med de lagstadgade garantierna i den australiska konsumentlagstiftningen. Våra varor har garantier som inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt till att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort. Varor som lämnas in för reparation kan ersättas av renoverade varor av samma typ istället för att bytas ut. Renoverade delar kan användas för att reparera varorna. Om du vill ha mer information om denna garanti och göra anspråk på eventuella utgifter i samband med garantin ska du kontakta tillverkaren eller installatören, se kontaktinformationen som tillhandahålls i systemets förpackning. Vad händer om tillverkaren eller installatören eller Microsoft bryter mot garantin? OM TILLVERKAREN ELLER INSTA LLA TÖREN BRYTER MOT DEN BEGRÄ NSA DE GARA NTIN SKA TILLVERKAREN ELLER INSTA LLA TÖREN VÄLJA ATT A NTINGEN (I) REPARERA ELLER ERSÄ TTA PROGRAMVARA N UTA N KOSTNA D ELLER (II) LÅTA DIG RETURNERA PRODUKTEN OCH FÅ EVENTUELL KÖPESKILLING ÅTERBETALAD. TILLVERKAREN ELLER INSTALLATÖREN (ELLER MICROSOFT OM DU FÖRVÄRVADE DEM FRÅN MICROSOFT) KA N OCKSÅ REPARERA ELLER BYTA TILLÄ GG, UPPDATERINGA R OCH ERSÄ TTNINGSPROGRA MVARA ELLER ÅTERBETALA EVENTUELL KÖPESKILLING. OVA NSTÅENDE UTGÖR DINA ENDA RÄTTIGHETER TILL KOMPENSATION VID BROTT MOT DENNA BEGRÄ NSADE GA RA NTI. Kontakta tillverkaren eller installatören om du vill ha information om hur du erhåller garantiservice för programvaran. För återbetalning av köpeskillingen måste du tillhandahålla en kopia av ditt inköpskvitto och följa tillverkarens eller installatörens returvillkor. Om den tillhandahölls med datorn måste den etiketten med Äkthetsbeviset inklusive produktnyckeln vara fäst på datorn. Vad händer om tillverkaren eller installatören eller Microsoft bryter mot någon del av detta

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT WINDOWS RT 8.1 Tack för att du har valt en dator med Microsoft Windows RT 8.1 förinstallerat eller för

Läs mer

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor.

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor. LICENSVILLKOR FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och datortillverkaren som distribuerar programvaran med datorn eller programvaruinstallatören

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Open Value Subscription Avtal

Open Value Subscription Avtal Open Value Subscription Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Subscription Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation

Läs mer

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren. LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft Amerikansk engelska April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft April 2010 Sida 1 av 14 Onlinetjänster

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock Tobias Pettersson 20151015 LMS Mjukvarulicens ersätter portlock Ändring av licensieringsmetod är nödvändig av flera olika skäl, bl.a. Ett portlock ger

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 Dessa licensvillkor utgör ett avtal

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer