avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren."

Transkript

1 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft: uppdateringar tillägg Internetbaserade tjänster supporttjänster avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren. Genom att använda programvaran accepterar du villkoren i licensavtalet. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda programvaran. Du måste i sådant fall returnera den till inköpsstället för återbetalning av köpeskillingen eller erhållande av motsvarande kredit. Om du inte kan få pengarna tillbaka vid inköpsstället, kan du kontakta Microsoft eller ett av dess koncernbolag för att få information om Microsofts återbetalningsregler. Besök Besök den svenska webbplatsen eller ring om du bor i Sverige. Enligt beskrivningen nedan innebär användningen av programvaran att du medger att viss information om din dator överförs under aktivering, validering och för Internetbaserade tjänster. Förutsatt att du uppfyller dessa licensvillkor har du nedanstående rättigheter för varje licens du förvärvar. 1. ÖVERSIKT. a. Programvara. Programvaran omfattar desktopoperativsystemprogramvara. Denna programvara omfattar inte Windows Live-tjänster. Windows Live är en tjänst som användaren kan förvärva av Microsoft under ett separat avtal. b. Licensieringsmodeller. Programvaran licensieras per exemplar per enhet. c. Specifika rättigheter för utgåvor. Se avsnitten Ytterligare licensvillkor i slutet av detta avtal beträffande licensvillkor som gäller för särskilda utgåvor av programvaran. 2. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Innan du använder en licensierad programvara måste du tilldela denna licens en enhet (maskinvarusystem). Denna enhet är den licensierade enheten. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som separat enhet.

2 a. Licensierad enhet. Du får installera ett exemplar av programvaran på den licensierade enheten. Du får använda programvaran med upp till två processorer på samma gång på den aktuella enheten. Med undantag av vad som anges i avsnitten Datalagring och Nätverksanvändning (Ultimate edition) nedan får du inte använda programvaran på andra enheter. b. Antalet användare. Förutom vad som anges i avsnitten Enhetsanslutningar (alla utgåvor), Fjärråtkomstteknik (Home Basic och Home Premium) och Andra åtkomsttekniker (Ultimate edition) nedan får endast en användare använda programvaran åt gången. c. Alternativa versioner. Programvaran kan innehålla mer än en version, till exempel både 32 och 64-bitarsversioner. Du får endast använda en version åt gången. 3. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Multiplexing. Maskin- eller programvara som används för att sammankoppla grupper reducera antalet enheter eller användare som har direkt åtkomst till serverprogramvaran (det som ibland betecknas som multiplexing eller pooling ), reducerar inte antalet licenser som du behöver. b. Teckensnitt. Medan programvaran körs får du använda programvarans teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får endast bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsrestriktioner överföra dem temporärt till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehållet. c. Ikoner, bilder och ljud. Medan programvaran körs får du använda men inte dela programvarans ikoner, bilder, ljud och media. 4. OBLIGATORISK AKTIVERING. När programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik enhet. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och enheten till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, språk och produktnyckel, enhetens IP-adress och information som hämtas från enhetens maskinvarukonfiguration. Mer information finns på Genom att använda programvaran samtycker du till att denna information överförs. Innan du aktiverar programvaran har du rätt att använda den installerade versionen av programvaran under installationsprocessen. Din rätt att använda programvaran efter den tid som anges under installationen är begränsad om du inte aktiverar den. Detta är för att förhindra olicensierad användning. Om du inte aktiverar programvaran kommer du inte att kunna fortsätta använda den efter denna tid. Om enheten är ansluten till Internet kan programvaran automatiskt ansluta till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet eller telefon. Om du gör det kan kostnader för Internet- och telefontjänster tillkomma. Du kan också behöva återaktivera programvaran om du ändrar datorn eller programvaran. En påminnelse om aktivering visas i programmet tills du utför aktiveringen. 5. VALIDERING.

3 a. Programvaran kommer emellanåt att validera programvaran, göra uppdateringar eller kräva nedladdning av valideringsfunktionen för programvaran. Valideringen verifierar att programvaran har aktiverats och licensierats på korrekt vis. Den ger dig också rättighet att använda vissa funktioner i programvaran eller erhålla ytterligare förmåner. Mer information finns på b. Under en valideringskontroll skickar programvaran information om sig själv och enheten till Microsoft. Denna information innefattar versionen och produktnyckeln för programvaran samt IP-adressen för enheten. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Genom att använda programvaran accepterar du överföringen av denna information. Mer information om validering och vad som skickas under en valideringskontroll finns på c. Om programvaran efter en valideringskontroll inte har befunnits vara korrekt licensierad, kan funktionerna i den påverkas. Du kan till exempel behöva aktivera om programvaran eller få ta emot påminnelser om att skaffa en korrekt licensierad kopia av programvaran, eller också kan du kanske inte använda eller fortsätta att använda vissa funktioner i programvaran, eller kunna skaffa vissa uppdateringar eller uppgraderingar från Microsoft. d. Du får bara skaffa uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller tillåtna källor. Mer information om hur du skaffar uppdateringar från tillåtna källor finns på 6. POTENTIELLT OÖNSKAD PROGRAMVARA. När Windows Defender är aktiverat söks din dator igenom efter spionprogram och reklamprogram och andra program som kan vara oönskade. Om den hittar potentiellt oönskad programvara får du välja att ignorera, inaktivera (sätta i karantän) eller ta bort den oönskade programvaran. All potentiellt oönskad programvara som graderas som hög eller allvarlig tas bort automatiskt efter genomsökningen, om du inte har ändrat standardinställningen. Att ta bort eller inaktivera potentiellt oönskad programvara kan leda till att annan programvara i din dator slutar att fungera att du bryter mot en licens att använda annan programvara på din dator. Genom att använda denna programvara är det möjligt att du också tar bort eller inaktiverar programvara som inte är potentiellt oönskad programvara. 7. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster för programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst. a. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Windows Vista ansluter till Microsoft eller datorsystem hos serviceleverantörer via Internet. I vissa fall erhåller du inget separat meddelande om anslutningen. Du kan stänga av funktionerna eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i sekretesspolicyn för Windows Vista på Genom att använda dessa funktioner

4 accepterar du att Microsoft överför denna information. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel till din IP-adress, typen av operativsystem, webbläsare och namn och den version av programvaran du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig. Funktionen Windows Update. Du kan ansluta den nya maskinvaran till din enhet. Det kan hända att den enhet du använder inte har de drivrutiner som krävs för att kommunicera med maskinvaran. Du kan då använda uppdateringsfunktionen för att hämta rätt drivrutin från Microsoft och installera den på enheten. Du kan stänga av uppdateringsfunktionen. Funktioner för webbinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta relaterat innehåll från Microsoft som du behöver. Exempel på funktioner är clipart-bilder, mallar, onlineutbildning, användarstöd online och Appshelp. Du kan välja att inte använda dessa funktioner för webbinnehåll. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor över återkallade certifikat via Internet, om sådana finns tillgängliga. Auto Root Update. Funktionen för automatisk uppdatering av roten uppdaterar listan över betrodda certifikatutfärdare. Du kan stänga av funktionen Auto Root Update. Windows Media Digital Rights Management. Ägare av innehåll använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättigheter. Denna programvara och programvara från tredje part använder WMDRM för uppspelning och kopiering av WMDRM-skyddat innehåll. Om inte programvaran lyckas skydda innehållet kan ägare av innehåll begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för uppspelning och kopiering av skyddat innehåll. Återkallelsen påverkar inte något annat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll bekräftar du att Microsoft har rätt att inkludera en lista över återkallade certifikat med licenserna. Ägare till innehåll kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att du skall ha åtkomst till deras innehåll. Programvara från Microsoft, som omfattar WMDRM, kommer att be om ditt medgivande innan uppgraderingen genomförs. Om du inte accepterar uppgraderingen kommer du inte att kunna ha åtkomst till innehåll som kräver uppgraderingen. Du kan stänga av WMDRM-funktioner som använder Internet. När dessa funktioner har stängts av kan du fortfarande spela upp innehåll som du har en giltig licens för. Windows Media Player. När du använder Windows Media Player, söker programvaran hos Microsoft efter kompatibla onlinemusiktjänster i den region där du bor nya versioner av Media Player codec-enheter, om enheten saknar rätt codec-enhet för att spela upp innehåll.

5 Den sista funktionen kan stängas av. Mer information finns på Malicious Software Removal/Clean On Upgrade. Innan programvaran installeras kontrolleras din enhet och viss skadlig programvara som finns med på listan på ( Malware ) tas bort. När enheten kontrolleras (med hjälp av programvaran) med avseende på skadliga programvaror skickas en rapport till Microsoft om alla upptäckta skadliga programvaror och fel som hittas. Ingen information som kan användas för att identifiera dig omfattas av rapporten. Du kan inaktivera programvarans rapportfunktion avseende skadlig programvara genom att följa anvisningarna på Network Connectivity Status Icon. Med denna funktion avgörs om ett system är anslutet till ett nätverk eller inte genom antingen passiv övervakning av nätverkstrafiken eller aktiva DNS- eller http-frågor. Frågan överför endast standard-tcp/ip- eller DNS-information i routningssyfte. Du kan stänga av den aktiva frågefunktionen genom en registerinställning. Windows Time Service. Denna tjänst utför en gång i veckan en synkronisering med time.windows.com för att korrigera tidsinställningen på din dator. Du kan stänga av denna funktion eller välja källa för tidsinställningen i kontrollpanelen för datum och tid (tillbehörsprogram, applet). Anslutningen använder standard-ntp-protokoll. IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal service (Teredo). Denna funktion hjälper existerande Internet-gatewayenheter med transitionen till IPv6. IPv6 är nästa generation Internet-protokoll. Det skapar de end-to-end-anslutningar som ofta behövs vid peer-to-peer-program. För att kunna göra detta kommer Teredo-klienttjänsten försöka hitta en publik Teredo Internet-tjänst varje gång du startar programvaran. Detta gör den genom att skicka en fråga över Internet. Frågan överför bara standard DNS-information för att kunna avgöra om din dator är ansluten till Internet och kan hitta en publik Teredo-tjänst. Om du använder ett program (t ex Windows Meeting Space) som behöver IPv6-anslutning eller konfigurerar din brandvägg att alltid aktivera IPv6-anslutning kommer IP-information som standard att skickas till Teredo-tjänsten hos Microsoft med jämna mellanrum. Ingen annan information skickas till Microsoft. Du kan ändra denna standard så att icke Microsoft-servrar används. Du kan också stänga av denna funktion genom att använda kommandot netsh i kommandotolken. b. Användning av information. Microsoft kan använda datorinformation, felmeddelanden och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi får också dela med oss av den till exempelvis försäljare av maskinvara och programvara. De får använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara. c. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda tjänsterna på något sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har ingen rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk. 8. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tillämplig lag trots denna begränsning beviljar dig ytterligare rättigheter får du endast använda

6 programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningarna i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Mer information finns på Du har inte rätt att kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag använda komponenter i programvaran för att köra applikationer som inte körs med programvaran framställa fler kopior av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag röja programvaran så att den kan kopieras av andra hyra ut, leasa eller låna ut programvaran använda programvaran i kommersiella hostingtjänster. 9. MICROSOFT.NET BENCHMARK-TESTNING. Programvaran innehåller en eller flera komponenter av.net Framework 3.0 (.NET-komponenter ). Du har rätt att genomföra interna benchmark-tester av dessa komponenter. Du har rätt att röja resultaten av varje benchmark-test av dessa komponenter, förutsatt att du följer villkoren på Oaktat alla andra avtal som du eventuellt har med Microsoft har Microsoft rätt, om du röjer resultaten från benchmark-testerna, att själv röja resultaten av benchmark-tester Microsoft genomför av dina produkter som konkurrerar med den tillämpliga.net-komponenten, förutsatt att detta görs enligt villkoren på SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av avsett medium. Du får endast använda den för att installera om programvaran. 11. DOKUMENTATION. Varje person med åtkomst till en dator som tillhör dig eller till ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk. 12. PROGRAMVARA EJ FÖR VIDAREFÖRSÄLJNING. Om programvaran har märkts Ej för vidareförsäljning ( NFR eller Not for Resale ) får du inte sälja den. 13. UPPGRADERINGAR. För att kunna använda uppgraderingsprogramvaran måste du först inneha licens för den programvara som berättigar till uppgraderingen. Om du uppgraderar programvaran ersätter detta avtal avtalet för den tidigare programvaran. Efter uppgraderingen behöver du inte längre programvaran som du har uppgraderat ifrån. 14. LICENSBEVIS ( Proof of License eller POL ). a. Äkta licensbevis. Om du förvärvar programvaran på en CD-skiva eller annat medium, känner du igen ett licensierat exemplar av programvaran genom att det har ett licensbevis ( Proof of License ) i form av en äkta Microsoft-etikett. Etiketten måste sitta på en förpackning från Microsoft för att vara giltig. Om du får etiketten separat, är den ogiltig. Du bör behålla förpackningen som etiketten sitter på, så att du kan bevisa att du har licens för programvaran.

7 b. Licens för Windows Anytime Upgrade. Om du uppgraderar programvaran med Windows Anytime Upgrade identifieras ditt Licensbevis genom den äkta licensbevisetiketten från Microsoft för programvaran som du har använt för uppgraderingen en digital licens som lagras i Digital Locker på Windows Marketplace ett inköpskvitto från en handlare för den inköpta Windows Anytime Upgrade som identifierar programvaran. c. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på VIDAREÖVERLÅTELSE TILL EN ANNAN ENHET. a. Annan programvara än Windows Anytime Upgrade. Du får avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet som du använder. Du får dock inte göra det i syfte att dela licensen mellan olika enheter. b. Programvaran Windows Anytime Upgrade. Den första användaren av programvaran får vidareöverlåta licensen till en annan enhet en gång, men endast om licensvillkoren för programvaran som du uppgraderat från tillåter detta. 16. ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART. a. Annan programvara än Windows Anytime Upgrade. Den första användaren av programvaran får överföra programvaran och detta avtal endast en gång direkt till en tredje part. Den första användaren måste avinstallera programvaran innan den överförs från enheten. Den första användaren får inte behålla några kopior. b. Programvaran Windows Anytime Upgrade. Du får endast överföra programvaran direkt till en tredje part med licensierade enheten. Du får inte behålla några kopior eller tidigare versioner av programvaran. c. Övriga krav. Före varje godkänd överföring måste den andra parten acceptera att detta avtal gäller för överföringen och användningen av programvaran. I överföringen måste licensbeviset ingå. 17. INFORMATION OM DEN VISUELLA STANDARDEN MPEG-4. Programvaran omfattar visuell avkodningsteknik för MPEG-4. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande: DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT MED VISUELLA STANDARDEN MPEG-4, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPAS OCH HÄMTAS UTAN AVGIFT FRÅN EN KONSUMENT UTAN INBLANDNING I AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) ENDAST FÖR PERSONLIGT BRUK SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM SPECIFIKT LICENSIERATS AV MPEG LA, L.L.C. Om du har frågor om den visuella standarden MPEG-4 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado i USA; INFORMATION OM DEN VISUELLA STANDARDEN VC-1. Programvaran kan innehålla visuell avkodningsteknik för VC-1. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande:

8 DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR VC-1 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (A) KODA VIDEON I ENLIGHET MEDVC-1 STANDARDEN ( VC-1 VIDEO ) ELLER (B) AVKODA VC-1 VIDEON SOM TIDIGARE KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD FÖR VC-1 VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKALL VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. Om du har frågor om den visuella standarden VC-1 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado i USA; PROGRAM FRÅN TREDJE PART. Programvaran innehåller program från andra tillverkare. Licensvillkoren som medföljer dessa program gäller för din användning av dem. 20. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Sådan lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller supporttjänster för den programvara som finns beskriven på Om du använder programvara som inte är licensierad har du inte rätt att erhålla supporttjänster. 22. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal (inklusive garantin nedan) samt tilläggsvillkor, villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna. 23. TILLÄMPLIG LAG. a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA skall den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla för tolkningen av avtalet och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar. b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. 24. LEGALA PÅFÖLJDER. Vissa legala rättigheter beskrivs i detta avtal. Du kan ha andra rättigheter enligt gällande rätt i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran ifrån. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagarna i ditt land inte tillåter det. 25. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till det belopp som du faktiskt betalade för programvaran. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, oförutsedda skador eller indirekta skador. Denna begränsning gäller för allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller tredje parts program anspråk med avseende på kontraktsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som följer av tillämplig lag.

9 Den gäller även om reparation, ersättningsvara eller återbetalning för programvara inte helt kompenserar dig för de förluster du har lidit Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Eftersom lagstiftningen i vissa stater inte tillåter friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, är det inte säkert att ovanstående begränsning gäller för dig. En annan orsak till att friskrivningen eller begränsningen kanske inte gäller för dig kan vara att sådana friskrivningar eller begränsningar vid följdskador, indirekta skador eller andra skador inte tillåts i ditt land.

10 ******************************************************************************* BEGRÄNSAD GARANTI A. BEGRÄNSAD GARANTI. Om du följer instruktionerna och programvaran är licensierad, kommer programvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt som beskrivs i Microsofts material som ingår i eller medföljer programvaran. B. GARANTITID, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. Den begränsade garantin gäller för programvaran under ett år efter det att den första användaren förvärvade programvaran. Garantin omfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprogramvara förvärvade under detta år under återstoden av garantitiden eller 30 dagar, beroende på vilket som är längst. Om den första användaren överför programvaran gäller återstoden av garantitiden för den nya användaren. I den utsträckning lagen tillåter gäller alla underförstådda garantier, utfästelser och villkor endast under tiden för den begränsade garantin. Vissa stater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar dig. De kan också vara ogiltiga i förhållande till dig därför att vissa länder inte tillåter begränsningar i varaktigheten för den underförstådda garantin, utfästelsen eller villkoret. C. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIN. Denna garanti täcker inte problem som orsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll. D. PÅFÖLJD FÖR BROTT MOT GARANTIN. Microsoft reparerar eller ersätter programvaran utan kostnad. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta den återbetalar Microsoft det belopp som anges på inköpskvittot för programvaran. Microsoft reparerar eller ersätter även tillägg, uppdateringar och ersättningsprogramvara utan kostnad. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta dem återbetalar Microsoft det inköpsbelopp du eventuellt betalade för dem. För att få pengarna tillbaka måste du avinstallera programvaran och returnera alla media och annat tillhörande material till Microsoft samt bifoga inköpskvittot. Ovanstående utgör dina enda rättigheter till påföljd vid brott mot garantin. E. KONSUMENTRÄTTEN PÅVERKAS INTE. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt tillämplig lagstiftning vilket detta avtal inte kan ändra. F. GARANTIPROCEDURER. Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för att utnyttja garantin. 1. USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka för programvara som har förvärvats i USA och Kanada kontaktar du Microsoft på (800) MICROSOFT Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller besöker 2. Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För eventuella anspråk gällande denna garanti kontaktar du

11 Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Microsofts koncernbolag i ditt land (se Besök den svenska webbplatsen eller ring , om du bor i Sverige. 3. Utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern och Afrika kontaktar du Microsofts koncernbolag för ditt land (se G. INGA ANDRA GARANTIER. Den begränsade garantin är den enda direkta garanti som Microsoft lämnar. Microsoft lämnar inga andra garantier. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Om tillämplig lagstiftning berättigar dig till underförstådda garantier, utfästelser eller villkor, trots detta undantag, anges den påföljd du kan förvänta dig i paragrafen Påföljd för brott mot garantin, i den utsträckning tillämplig lag medger det. H. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. Paragrafen Begränsning av och friskrivning från ansvar för skador, ovan, gäller för brott mot den begränsade garantin. Denna garanti ger dig angivna legala rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på stat. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på land.

12 MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC YTTERLIGARE LICENSVILLKOR. Följande ytterligare licensvillkor gäller för Microsoft Windows Vista Home Basic. 1. ENHETSANSLUTNINGAR. Du får låta upp till 5 andra enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i syfte att använda fil- och utskriftstjänster, tjänster för Internetinformation och delad Internetanslutning samt telefonitjänster. 2. FJÄRRÅTKOMSTTEKNIK. Du får bereda dig fjärråtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet för att dela en session genom att använda Fjärrhjälp eller liknande teknik. En session innebär upplevelsen av att interagera med programvaran, direkt eller indirekt, via en valfri kombination av kringutrustning för ingång, utgång och visning. 3. ÖVRIG FJÄRRANVÄNDNING. Du får låta ett obegränsat antal enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i andra syften än dem som beskrivs i avsnitten Enhetsanslutningar och Fjärråtkomstteknik, till exempel för synkronisering av data mellan enheter. 4. ANVÄNDNING MED VIRTUALISERINGSTEKNIK. Du har inte rätt att använda den installerade programvaran på den licensierade enheten inom ett virtuellt (eller liknande) maskinvarusystem. MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME PREMIUM YTTERLIGARE LICENSVILLKOR. Följande ytterligare licensvillkor gäller för Microsoft Windows Vista Home Premium. 1. ENHETSANSLUTNINGAR. Du får låta upp till 10 andra enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i syfte att ha fil- och utskriftstjänster, service för Internetinformation och delad Internetanslutning samt telefonitjänster. 2. FJÄRRÅTKOMSTTEKNIK. Du får bereda dig fjärråtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet för att dela en session genom att använda Fjärrhjälp eller liknande teknik. En session innebär upplevelsen av att interagera med programvaran, direkt eller indirekt, via en valfri kombination av kringutrustning för ingång, utgång och visning. 3. ÖVRIG FJÄRRANVÄNDNING. Du får låta ett obegränsat antal enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i andra syften än dem som beskrivs i avsnitten Enhetsanslutningar och Fjärråtkomstteknik, till exempel för synkronisering av data mellan enheter. 4. ANVÄNDNING MED VIRTUALISERINGSTEKNIK. Du har inte rätt att använda den installerade programvaran på den licensierade enheten inom ett virtuellt (eller liknande) maskinvarusystem. 5. MEDIA CENTER EXTENDER. Du får köra 5 Media Center Extender-sessioner (eller annan programvara eller enheter som utför liknande funktioner i liknande syften) samtidigt för att visa programvarans användargränssnitt eller innehåll på andra bildskärmar eller enheter. 6. ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. Om programvaran innehåller funktioner för åtkomst till en

13 elektronisk programguide som visar anpassade TV-listor, ingår ett separat serviceavtal i tjänsten. Om du inte accepterar serviceavtalets villkor får du fortsätta använda programvaran, men du kan inte använda den elektroniska programguiden. Tjänsten kan innehålla reklam och relaterade data som tas emot och lagras av programvaran. Tjänsten är inte tillgänglig i alla områden. I programvaruinformationen hittar du anvisningar för hur du får tillgång till serviceavtalet. 7. NÄRLIGGANDE MEDIEINFORMATION. Om du vill få närliggande medieinformation när du använder uppspelningsfunktionerna, kan uppgifterna eventuellt vara på ett annat språk än ditt eget. I vissa länder eller regioner kan det finnas lagstiftning som begränsar eller förbjuder din åtkomst till vissa typer av innehåll. 8. MEDGIVANDE FÖR UPPDATERING AV IR-SÄNDARE/MOTTAGARE. Programvaran kan innehålla teknik som skall garantera att IR-sändaren/-mottagaren som medföljer vissa Media Center-baserade produkter fungerar. Genom att acceptera dessa licensvillkor godkänner du att programvaran kan uppdatera inbyggd programvara på enheten. 9. GLOBAL ANVÄNDNING AV MEDIA CENTER. Media Center är inte avsedd för användning i alla länder. Till exempel kan Media Center hänvisa till vissa funktioner som elektronisk programguide eller ge information om hur du konfigurerar en TV-tuner även om dessa funktioner inte skulle fungera i ditt område. I informationen för Media Center hittar du en lista över de funktioner som eventuellt inte fungerar i ditt område. 10. INFORMATION OM DEN VISUELLA STANDARDEN MPEG-2. Programvaran omfattar visuell avkodningsteknik för MPEG-2. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande: DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT MED VISUELLA STANDARDEN MPEG2, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPAS OCH HÄMTAS UTAN AVGIFT FRÅN EN KONSUMENT UTAN INBLANDNING I AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) ENDAST FÖR PERSONLIGT BRUK SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM SPECIFIKT LICENSIERATS AV MPEG LA, L.L.C. Om du har frågor om den visuella standarden MPEG-2 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado i USA; MICROSOFT WINDOWS VISTA ULTIMATE YTTERLIGARE LICENSVILLKOR. Följande ytterligare licensvillkor gäller för Microsoft Windows Vista Ultimate. 1. DATALAGRING. Du får installera ett exemplar av programvaran på en datalagringsenhet, till exempel en nätverksserver. Du får använda ett exemplar för att installera programvaran på varje enhet som har tilldelats en licens. 2. NÄTVERKSANVÄNDNING. I stället för att installera programvaran på en licensierad enhet får du installera ett exemplar på en datalagringsenhet, till exempel en nätverksserver. Du får endast använda detta exemplar för att köra programvaran på din licensierade enhet via ett internt nätverk. 3. ENHETSANSLUTNINGAR. Du får låta upp till 10 andra enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i syfte att använda fil- och utskriftstjänster, tjänster för Internetinformation och delad Internetanslutning samt telefonitjänster.

14 4. FJÄRRÅTKOMSTTEKNIK. Du får bereda dig åtkomst till och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet via följande typer av fjärråtkomstteknik: Fjärrskrivbord. Den enskilda primära användaren av den licensierade enheten får bereda sig åtkomst till en session från en annan enhet via Fjärrskrivbord eller någon liknande teknik. En session innebär upplevelsen av att interagera med programvaran, direkt eller indirekt, via en valfri kombination av kringutrustning för ingång, utgång och visning. Andra användare får bereda sig åtkomst till en session från valfri enhet med hjälp av dessa tekniker om den fjärranslutna enheten har en separat licens att köra programvaran. Andra åtkomsttekniker. Du får använda Fjärrhjälp och liknande teknik för att dela en aktiv session. 5. ÖVRIG FJÄRRANVÄNDNING. Du får låta ett obegränsat antal enheter ha åtkomst till programvaran som är installerad på den licensierade enheten i andra syften än dem som beskrivs i avsnitten Enhetsanslutningar och Fjärråtkomstteknik, till exempel för synkronisering av data mellan enheter. 6. ANVÄNDNING MED VIRTUALISERINGSTEKNIK. Du får använda programvaran som är installerad på den installerade enheten inom ett virtuellt (eller på annat sätt efterliknat) maskinvarusystem på den installerade enheten. Om du gör det får du inte spela upp eller bereda dig åtkomst till innehåll eller använda applikationer som är skyddade av någon Microsoft-teknik för hantering av digitala rättigheter, informationsrättigheter eller företagsrättigheter eller andra Microsoft-tjänster för rättighetshantering eller använda BitLocker. Vi avråder dig från att spela upp eller bereda dig åtkomst till innehåll eller använda applikationer som är skyddade av teknik för hantering av digitala rättigheter, informationsrättigheter eller företagsrättigheter eller andra tjänster för rättighetshantering eller använda full volymkryptering av diskenheter. 7. MEDIA CENTER EXTENDER. Du får köra 5 Media Center Extender-sessioner (eller annan programvara eller enheter som utför liknande funktioner i liknande syften) samtidigt för att visa programvarans användargränssnitt eller innehåll på andra bildskärmar eller enheter. 8. ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. Om programvaran innehåller funktioner för åtkomst till en elektronisk programguide som visar anpassade TV-listor, ingår ett separat serviceavtal i tjänsten. Om du inte accepterar serviceavtalets villkor får du fortsätta använda programvaran, men du kan inte använda den elektroniska programguiden. Tjänsten kan innehålla reklam och relaterade data som tas emot och lagras av programvaran. Tjänsten är inte tillgänglig i alla områden. I programvaruinformationen hittar du anvisningar för hur du får tillgång till serviceavtalet. 9. NÄRLIGGANDE MEDIEINFORMATION. Om du vill få närliggande medieinformation när du använder uppspelningsfunktionerna, kan uppgifterna eventuellt vara på ett annat språk än ditt eget. I vissa länder eller regioner kan det finnas lagstiftning som begränsar eller förbjuder din åtkomst till vissa typer av innehåll. 10. MEDGIVANDE FÖR UPPDATERING AV IR-SÄNDARE/MOTTAGARE. Programvaran kan innehålla teknik som skall garantera att IR-sändaren/-mottagaren som medföljer vissa Media Center-baserade produkter fungerar. Genom att acceptera dessa licensvillkor godkänner du att programvaran kan uppdatera inbyggd programvara på enheten. 11. GLOBAL ANVÄNDNING AV MEDIA CENTER. Media Center är inte avsedd för användning i alla länder. Till exempel kan Media Center hänvisa till vissa funktioner som elektronisk programguide eller ge information om hur du konfigurerar en TV-tuner även om dessa funktioner inte skulle fungera i ditt område. I informationen för Media Center hittar du en lista över de funktioner som eventuellt inte

15 fungerar i ditt område. 12. INFORMATION OM DEN VISUELLA STANDARDEN MPEG-2. Programvaran omfattar visuell avkodningsteknik för MPEG-2. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande: DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT MED VISUELLA STANDARDEN MPEG2, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPAS OCH HÄMTAS UTAN AVGIFT FRÅN EN KONSUMENT UTAN INBLANDNING I AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) ENDAST FÖR PERSONLIGT BRUK SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM SPECIFIKT LICENSIERATS AV MPEG LA, L.L.C. Om du har frågor om den visuella standarden MPEG-2 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado i USA; EULAID:VISTA_RM.0_CONSUMER_RTL_sv-SE

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara

beskrivning av rättigheter för utbildningsprogramvara och specifik geografisk programvara LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA HOME PREMIUM SERVICE PACK 1 WINDOWS VISTA ULTIMATE SERVICE PACK 1 Dessa licensvillkor utgör ett avtal

Läs mer

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor.

som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller andra villkor. LICENSVILLKOR FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och datortillverkaren som distribuerar programvaran med datorn eller programvaruinstallatören

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT

MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT MICROSOFTS PROGRAMVARULICENSAVTAL MED DATORTILLVERKARE ELLER PROGRAMVARUINSTALLATÖR ELLER MICROSOFT WINDOWS RT 8.1 Tack för att du har valt en dator med Microsoft Windows RT 8.1 förinstallerat eller för

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR

ÅTERFÖRSÄLJARLICENSVILLKOR LICENSAVTAL FÖR PROGRA MVARA FRÅ N MICROSOFT DESKTOPAPPLIKA TIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2013 För att avgöra vilka av de två separata uppsättningarna licensvillkor som följer som gäller för dig

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft Amerikansk engelska April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft April 2010 Sida 1 av 14 Onlinetjänster

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

QuarkXPress 8.5 Informationsfil

QuarkXPress 8.5 Informationsfil QuarkXPress 8.5 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag).

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer