STUDIEHANDLEDNING Vt GANDHI, GREENPEACE, GÖTEBORG - det civila samhället och världens överlevnadsfrågor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEHANDLEDNING Vt 2007. GANDHI, GREENPEACE, GÖTEBORG - det civila samhället och världens överlevnadsfrågor. www.cemus.uu.se/ggg"

Transkript

1 STUDIEHANDLEDNING Vt 2007 GANDHI, GREENPEACE, GÖTEBORG - det civila samhället och världens överlevnadsfrågor

2 Innehållsförteckning för studiehandledningen Välkommen 3 Om kursen 3 Kursens mål 3 Examination 3 Kurshemsidan & mail 4 Kurslitteratur 4 Studentinflytande 4 Kursledning & arbetsgrupp 5 Om Cemus 7 Anvisningar för projekten 8 Att dela upp sig i projektgrupper 8 Material 9 Redovisningsformer 9 Viktiga datum 9 Projektbeskrivningen 10 Den skriftliga projektrapporten 11 Den praktiska redovisningen 11 Anvisningar för Reflektionsdagboken 12 Schema 13 2

3 Välkommen! Det är sjätte gången som denna kurs går av stapeln. Många har sökt kursen och vi är förstås väldigt glada över det stora intresset eftersom vi tror att detta visar på att de frågor kursen tar upp är relevanta och intresseväckande. Kursen riktar sig till studenter och yrkesverksamma som söker en tvärvetenskaplig och vidgad förståelse för vilken betydelse det civila samhället, främst miljö- och sociala rörelser, har och har haft för samhällsutvecklingen. Ni som ska gå kursen kommer från många olika fakulteter och institutioner vid Uppsala universitet, SLU och andra universitet och högskolor. Vi är övertygade om att denna rika blandning av erfarenheter och kunskaper kommer att vara en stor tillgång under kursen, inte minst vid diskussioner och grupparbeten. Om kursen Precis som alla andra Cemus-kurser så bygger kursen på aktiv medverkan från studenterna själva. Kursen har skapats av studenter, för studenter och vi hoppas att ni utnyttjar alla möjligheter till aktivt deltagande i gruppdiskussioner, frågestunder och grupparbeten. Vår ambition har varit att utforma en kurs som erbjuder både teoretiska och akademiska perspektiv såväl som möjligheten att direkt möta aktörer från det civila samhället. Till varje föreläsning har vi därför bjudit in en eller flera intressanta personer som kommer från olika vetenskapliga discipliner och/eller företräder olika rörelser och frivilligorganisationer. Kursens mål är att: 1. erbjuda teoretisk förståelse för det civila samhällets roll och påverkansmetoder i samhällsutvecklingen, särskild vad gäller miljö- och utvecklingsfrågor 2. ge en god överblick av hur aktörer inom det civila samhället arbetar med aktuella och kontroversiella frågor inom befintliga samhällsstrukturer, såväl på lokal nivå och i Sverige som på global nivå 3. utveckla studenternas förståelse för folkligt deltagande och uppmuntra individuellt engagemang och personligt ställningstagande Examination För att få godkänt (betyget väl godkänt används ej) på kursen krävs att följande moment uppfylls: 1. 75% närvaro vid föreläsningar, filmvisningar, debatter osv. (av 10 tillfällen krävs närvaro vid minst 7) samt obligatorisk närvaro på seminarierna. 2. Genomförande och redovisning av ett gruppgemensamt projekt. 3. Minst tre reflektionsdagböcker inlämnade. 3

4 Kurshemsidan & mail Vi vill uppmana Dig att gå in på kursens hemsida regelbundet då den under terminens gång kommer att uppdateras löpande med aktuell information om kursen (inlämningsuppgifter, sammanfattningar av föreläsningar, meddelanden m.m.) samt elektroniska artiklar. Hemsidans adress är: Det är också viktigt att Du lämnar korrekt mailadress till oss, då alla eventuella ändringar under kursen också kommer att mejlas ut. Kurslitteratur Artikelkompendium Texter på hemsidan Dielmans, J & Quistbergh,F.; Motstånd (2002) Artikelkompendierna trycks upp av kursledningen och innehåller relevanta texter som ska läsas inför de olika kurstillfällena. Kostnaden för kompendierna beräknas ligga på 200 kr. Boken Motstånd är slut på förlaget men i projektgruppen kommer ni att få låna ett exemplar av boken, dessutom kommer ett par exemplar att finnas i CEMUS bibliotek. Boken kan ge inspiration till projektarbetena. Texter på hemsidan kommer att läggas upp löpande under kursens gång. Detta för att vi ska kunna få med relevanta nya artiklar samt att vi ska kunna ta in litteratur till det valbara tillfället. Studentinflytande Vi i kursledningen jobbar för att detta ska bli en så bra kurs som möjligt, men det är i hög grad ni som är studenter som avgör hur bra kursen blir. Dels vill vi ha konstruktiv kritik och kommer att ha löpande utvärderingar, men vi vill också att du säger till så fort du kommer på något som kan förbättras. Vi vill också att ni ska ha stort inflytande i kursarbetet så ni ska välja två studentrepresentanter att delta i kursarbetssgruppens möten under terminen. Detta tänkte vi göra på kursintroduktionen den 22/1 så fundera över om du vill vara en av dessa representanter. Den största skillnaden mot en vanlig kurs är att ni som studenter kommer att ha möjlighet att välja föreläsare till ett kurstillfälle den 2/4. Den 5/3 kommer vi att diskutera vad som kommer att göras på detta tillfälle. Så det är bara att börja fundera på vad du vill ta upp! Som student vid Cemus kurser så har Du också möjlighet att vara med och påverka Cemus pågående och framtida arbete genom att engagera dig i Cemus studieråd Cemus Rötter. Om Du är intresserad av att bli studentpresentant eller delta i Cemus rötters verksamhet, så hör av dig till dem. De fyra ordinarie och biträdande studentrepresentanterna väljs löpande under året. 4

5 Kursledning & arbetsgrupp består av Teresea Miranda Maureira och Anna Sehlin. Du når oss säkrast och snabbast genom att maila oss på Tfn nr I utformandet av kursen har vi i kursledningen fått hjälp av kursens arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att garantera den vetenskapliga kvalitén samt att ansvara för examineringen. Det här är arbetsgruppen: Teresa Miranda Maureira är kursamanuens för andra året på kursen och har tidigare läst på SLU. Har läst kurser i U-landskunskap men för närvarande läser jag pedagogik samt arbetar även som amanuens på SLU, på kursen i allmän och organisk kemi. Har framför allt varit engagerad i vänsterrörelsen och miljörörelsen. Min stora passion i livet är att dreja och att resa runt i världen. Anna Sehlin är kursamanuens på kursen för första året och har tidigare läst idéhistoria, konsthistoria, ekonomisk historia samt flera kurser på Cemus. Är framförallt engagerad i miljörörelsen men har även arbetat för Vänsterpartiet och jobbar som informatör på en biståndsorgsanisation och som layoutare för Rättviseakademin och Taiga Rescue Network. Matilda Hald är studierektor vid Cemus och har sedan hösten 2002 arbetat som kursledare för flera av Cemus kurser. Hon har kandidatexamen i freds- och konfliktkunskap och engelska, och håller på att avsluta sin magisteruppsats i utvecklingsstudier. Brian Palmer Amerikansk antropolog och religionsvetare, tidigare verksam vid Harvarduniversitetet i Cambridge i USA. År 2002 prisbelönades han som Harvards bästa lärare och 612 studenter gick hans kurs om civilkurage och personligt ställningstagande. Han är också föreläsare och debattör kring frågor om global etik, amerikansk utrikespolitik och solidaritetsidealet i Sverige. Han är idag anställd som gästlärare vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Eva Lena Volk är folkhögskollärare med mångårig erfarenhet av kursledning kring globala frågor och fältstudier i framför allt Afrika. Hon har på senare tid också arbetat som projektledare för Den Globala Skolan och ledare för kurser i mänskliga rättigheter på 5

6 Lärarutbildningen vid Uppsala universitet. I det förflutna finns också flera års arbete vid Statsvetenskapliga institutionens avdelning för u-landsfrågor och vid Nordiska afrikainstitutet. Eva Lenas aktivistiska engagemang har de senaste åren framför allt tagit sig uttryck i engagemang inom världsbutiksrörelsen, Svenska Amnesty samt Vänskapsgruppen för afrikansk film. Karin Bradley Har doktorerar på temat miljörättvisa på KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö. Hon har tidigare arbetat på forskningsinstitutet Nordregio med studier om planering för hållbar utveckling samt undervisat magisterstudenter i kurser om hållbar stadsutveckling. Karin är en av redaktörerna för boken "Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa" (2005), Pocky förlag. Hon är också engagerad i frågor om företagsansvar i frivilligorganisationerna Fair Trade Center och SwedWatch. Herman Geijer är föredetta kursamanuens på kursen. Han har läst ulandskunskap och sociologi. Är aktiv i olika vänsterrörelser framför allt i Uppsalabor mot rasism och genusrelaterade frågor. Hans bowlingrekord är

7 Om Cemus, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier Vid Cemus kan du läsa tvärvetenskapliga kurser och engagera dig i studentdrivna projekt. Cemus är en mötesplats för dig med intresse för miljöfrågor, utvecklingsfrågor och andra globala framtidsfrågor. Cemus tillkom på ett studentinitiativ, drivs av studenter i samarbete med forskare och vänder sig till studenter från alla ämnesområden. Verksamheten är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU, Ultuna. Våra kurser handlar bl.a. om global ekonomi, miljöhistoria och Östersjöregionen. Besök oss på Geocentrum, Villavägen 16 Cemus är en centrumbildning vid Uppsala universitet och SLU. Administrativt ligger Cemus under Uppsala universitet och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Cemus leds av en nämnd som består av representanter från SLU, Uppsala universitets fakulteter och studenter (se nedan). För den praktiska ledningen av verksamheten ansvarar en föreståndare och två studierektorer. Cemus har ca 20 anställda, de flesta är studenter som är anställda som amanuenser. De utformar och driver Cemus kurser och annat praktiskt arbete på Cemus. Cemus har även en administratör som håller i det praktiska ekonomiska arbetet samt registrering av studenter och viss personaladministration. Cemus historia Många studenter vill genom sina studier och sin forskning verka för en positiv framtid. Studenter reagerade 1990 på att de inte hittade någon kurs som på allvar konfronterade de globala överlevnadsfrågorna. Var fanns den heta, kunniga och inspirerande diskussionen om vår framtid? En idé till en ny kurs växte fram, Människan & Naturen. Hösten 1992 hölls kursen för första gången. Sedan dess har många studenter och forskare mötts och engagerat sig i olika projekt och verksamheten har vuxit. Fler tvärvetenskapliga kurser har initierats, studenter har skapat en guide till miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala och ett flertal konferenser har hållits. Hösten 1996 flyttade verksamheten in i Celsiushuset och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala bildades gemensamt av Uppsala universitet och SLU startade Cemus forskarskola (Cefo) sin första doktorandkurs och hösten 2004 hade Cefo 17 anknutna doktorander. Många studenter har varit engagerade eller arbetat vid Cemus och de har nu spännande arbeten inom företag, myndigheter, organisationer och utbildning inom området miljö- och utvecklingsfrågor. Vilken institution tillhör Cemus? Cemus är en fristående centrumbildning, dvs. ingen institution. Cemus hör till både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Kurserna är mång- eller tvärvetenskapliga, vilken innebär att kursinnehållet utgår från problemställningar snarare än klassiska ämnesområden. Organisationsmässigt betyder tvärvetenskap för Cemus att kursamanuenserna kommer från alla discipliner, att kursarbetsgrupperna består av forskare från alla ämnen och att kurserna är öppna för studenter från alla vetenskaper. Vi tror att miljöoch utvecklingsfrågor bäst diskuteras med en tvärvetenskapligt ansats. 7

8 Anvisningar för projekten Kursens största examinerande moment är ett projektarbete som genomförs i grupp (2-6 pers). Syftet med att ha en annan typ av examination än det traditionella (som hemtenta, vanlig tenta eller PM) är att vi utgår från att kunskap växer lika mycket ur praktiska erfarenheter som av inläsning. För att nå en förståelse för arbete i det civila samhället vill vi att alla ska ha provat på någon typ av förändringsarbete eftersom kunskap fördjupas när den praktiseras. På seminarierna kommer vi att diskutera era projekt tillsammans och hjälpa er med det ni behöver men även diskutera reflektionsdagböckerna. Seminarierna kommer att utformas olika beroende på hur långt ni har kommit i era projekt. På det första seminariet kommer ni att få bestämma en föreläsning som kan komma att hjälpa er i era projekt. Börja tidigt att tänka på vad ni skulle vilja höra eller vem ni tror har information som kan hjälpa er framåt i arbetet med projektet. Detta tillfälle står som valbart tillfälle i schemat. Det valbara tillfället kan ta upp fakta kring ett specifikt ämne, handla om metodologiska eller etiska överväganden vid aktivism. Vi rekommenderar framförallt tre olika typer av projekt: - Påverka makthavare, konsumenter, näringsliv, olika samhällsgrupper. Utifrån vald aktionsmetod planera och genomföra någon typ av aktion. Det kan handla om att göra en kampanj för att få en butik att ta in mer rättvisemärkta/krav-märkta produkter eller att få bort biltrafiken från innerstan. - Engagera/informera: Arrangera en studiecirkel/föreläsning/debatt/demonstration eller lägg upp en interaktiv hemsida kring något miljö/utvecklingsämne för att skapa opinion kring ett specifikt ämne eller bara föra upp en fråga på agendan. - Stödjande arrangemang: Till exempel ordna en stödfest/konsert och ge pengarna till Afrikagrupperna eller Kvinnojouren. Att dela upp sig i projektgrupper På kursintroduktionen den 22/1 kommer ni att dela in er i grupper. Det finns olika teman som ni kan välja att tillhöra, dessa är: Genus, konsumtion, energi och klimat, rasism, demokrati, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Många av frågorna går in i varandra och tematiseringarna är inte särskilt specifika men det är ändå något att utgå ifrån. Ni kan också hitta på egna teman och diskutera dem med oss. Börja tänk direkt på vad ni vill göra eller vilket tema som ni skulle vilja arbeta med. Inom gruppen ska ni sedan diskutera vad ni tycker är viktigt och engagerande och hitta ett projekt som ni vill arbeta med och i vilken form. Diskutera er fram till innehåll och form för ert projekt. 8

9 Material Det är viktigt att ni använder er av kurslitteraturen! Dessutom kommer ni att få välja egen litteratur som passar bra till just ert projekt. Även intervjuer kan vara värdefullt material att använda. Ni kan få stöd och hjälp att leta litteratur av amanuenserna om det behövs. Redovisningsformer Innan ni sätter igång vill vi att ni skriver en projektbeskrivning på 1-2 sidor. Den ska vara kursamanuenserna tillhanda 19/2 för att godkännas av examinatorerna. Ni har stor valfrihet i vad ni vill göra och uppnå, men vi kommer inte att godkänna förslag som innebär att ni bryter mot lagar eller på annat sätt bedöms som olämpliga. Vi kommer därefter i grupper diskutera era projekt på seminariet den 5/3. Projekten ska redovisas på två sätt: en skriftlig rapport på ca 10 sidor som lämnas in till examinatorerna senast 23/4, och en praktisk redovisning som genomförs på slutseminariet den 7/5. Formen för den praktiska redovisningen är valfri det kan vara i form av en videofilm, ett rollspel, ett radioprogram, en foto-/skärmutställning, en dramatisering eller som en rockopera endast er fantasi (och förstås materiella resurser och tiden) sätter gränserna. Det går att söka pengar från CEMUS om ni behöver något till kursprojekten. För detta kontakta mötesplatsansvarig på Viktiga datum 22/1 Ni bildar grupper utifrån vilka teman ni vill arbeta med. 12/2 Inlämning av första reflektionsdagboken. 19/2 Inlämningsdatum av er projektbeskrivning (ca 1-2 sidor) maila in till 5/3 Projektbeskrivningarna återlämnas till grupperna. Det praktiska projektarbetet kan påbörjas på allvar! 12/3 Inlämning av andra reflektionsdagboken. 16/4 Inlämning av tredje reflektionsdagboken. 23/4 Inlämning av färdig projektrapport. 7/5 Kursavslutning med presentation/redovisning av vad ni har gjort. Film, skärmutställning/fotoutställning, radioprogram, teater, rockopera v. 20 Vi träffas i grupperna för återlämning och feedback på de skriftliga rapporterna. v. 22 Deadline inlämning av ev. restuppgift 9

10 Projektbeskrivningen (deadline 19/2) ska innehålla: Mål och syfte: Vad är problemet ni vill fokusera på? För vem/vilka är det ett problem och hur förhåller ni er till denna målgrupp? Vad vill ni uppnå och varför? Försök placera målsättningen i ett större sammanhang. Vilka teorier kan ni använda och hur kopplas de till vad ni gör i praktiken. Relatera till kurslitteraturen och annan litteratur som ni väljer. Metod: Hur ska ni gå till väga för att uppfylla er målsättning? Beskriv så tydligt ni kan hur hela projektet skall genomföras. Riktar ni er till en viss målgrupp? Vad karakteriserar denna (kön/klass/etnicitet/ålder etc.)? Kommer ni att kontakta myndigheter eller media och i så fall hur/varför? I denna del vill vi också se referenser och en teoretiserad reflektion över varför just det ni ska göra kommer att leda till ert mål. Använd er av föreläsningar och kurslitteraturen och er valda litteratur. Fundera också över vilka eventuella andra faktorer som skulle kunna påverka projektet och hur ni kan hantera dem. Tidsplan/organisering: Presentera en preliminär tidsplanering (ovärderligt för alla typer av projekt och grupparbeten). Diskutera arbetsfördelning och ansvarsområden i gruppen. Vilka ingår i projektgruppen? Hur kan ni samarbeta på ett så demokratiskt sätt som möjligt? Hur vill ni arbeta så att ni fördelar arbetet rättvist? Behov Ange eventuella behov för projektets olika aktiviteter som tex. material, tillgång till teknisk utrustning, etc. Tänk på att ha realistiska ambitioner. Om målet är att uppnå ett jämställt samhälle så kanske man ska fundera på huruvida en 5p kurs verkligen räcker till. Försök gå uppifrån och ned, exempelvis om det är attityder ni vill åt så ta ned frågan en nivå, kanske till sexualiseringen av det offentliga rummet. Men även detta är ett jätteämne, så ni kanske får rikta in er på en specifik reklamkampanj. Att stoppa reklam är ju heller inte helt enkelt. Vad ni kan göra är att bestämma er för vad ni vill göra åt detta, i det här fallet kanske skapa opinion eller att informera passar bäst. Sedan kan ni diskutera hur ni bäst går tillväga (utifrån litteraturen och föreläsningar). Är det genom att dela ut flygblad? Lobba på politiker som har hand om frågan? Ordna en demonstration? Skriva insändare? Anmäla till Etniska rådet etc? Samla namnunderskrifter och skicka till företaget som hyr ut reklamplatsen? Det finns mängder av sätt att arbeta på. 10

11 Den skriftliga projektrapporten (deadline 23/4) ska innehålla: Mål och syfte: Vad var problemet ni ville fokusera på? Vad ville ni uppnå? Hur har ni reviderat målsättningen under projektets gång? Metod: Vad tänkte ni göra? Vad gjorde ni? Vi vill se hur ni resonerade under arbetets gång. Analys av ert genomförande: Fungerade er idé om hur ni skulle gå till väga? Vad gick bra och mindre bra? Stämde teorierna som ni satte upp med verkligheten? Det är mycket viktigt att ni kopplar detta till kurslitteratur och föreläsningar och er valda litteratur. Hur fungerade teorierna i förhållande till er praktik? Reflektion: Uppstod bieffekter under arbetets gång eller som ett resultat av målsättningen? Var dessa i så fall positiva eller negativa? Var det ett bra sätt att arbeta på? Vad skulle ni ha gjort annorlunda om ni fick göra det igen? Hur kan projektet fortsätta? Hur har projektet påverkat er syn på förändringsarbete i det civila samhället? Källförteckning: Ta med alla källor som ni använder och refererar till. Det viktiga är inte vilket system ni använder utan att det är konsekvent och gör det lätt att hitta informationen (namn, år, titel, tryckort). Omfånget: Ca 10 sidor inklusive tabeller, bilder etc. Den skriftliga projektrapporten ska vara kursledningen tillhanda (via mail eller i postfacken) senast 23/4. Den praktiska redovisningen 7/5 Formen för hur ni redovisar ert projekt på slutseminariet den 7/5 är väldigt fri. Alternativa redovisningsformer uppmuntras (dvs helst inte kort föreläsning med OH). Vi kommer gärna med idéer och tips på hur detta kan göras. Mer information kring de praktiska detaljerna kommer längre fram. Kom ihåg att ni inte har obegränsat med tid för er redovisning - den bör inte ta längre tid är minuter. För ett exempel på projekt från förra årets kurs se kurshemsidan: 11

12 Anvisningar för reflektionsdagboken Reflektionsdagboken syftar till att formulera funderingar, tankar, insikter, erfarenheter och upplevelser i anslutning till kursen. Eftersom kursen täcker ett stort ämnesområde och ofta behandlar abstrakta, idéartade företeelser finns det en risk att man inte lyckas fånga alla de aha-upplevelser, kopplingar, insikter och frustrationer man möter i kursen. Ofta är dessa erfarenheter minst lika viktiga för utvecklingen av den egna förmågan till kritiskt tänkande och övergripande förståelse, som den konkreta, faktamässiga kunskaper man tar till sig i litteraturen och på föreläsningar. Genom reflektionsdagboken får du en konkret anledning att skriva ner tankar kring kursen och dess innehåll. De kan handla om att diskutera olika citat ur texter eller en text i sin helhet. Utgångspunkter Du skriver reflektionsdagboken i första hand för din egen skull. Du väljer vad du tycker är mest relevant att skriva ner. Se reflektionsdagboken som hjälp och förberedelse inför seminariediskussioner under kursen. Utförande Mellan en och två sidor (12 punkter, 1,5 radavstånd) per gång/inlämning. Hänvisa till minst tre artiklar ur kurslitteraturen. Koppla och relatera till projekt, litteratur och föreläsning. Relatera gärna till olika erfarenheter från kursen och andra aktuella händelser. Bedömning Arbetet med reflektionsdagboken är obligatoriskt och skall lämnas in vid tre tillfällen under kursen För godkänt krävs att ni kopplar samman litteratur, föreläsning och egna tankar/reflektioner. Inlämning av reflektionsdagboken mån. den 12/2 mån. den 12/3 mån. den 16/4 Texterna skickas till: eller lämna in på papper efter föreläsningen. Om det skickas in måste dokumentet heta inlämningsdatumet och ert namn. Schema 12

13 Datum Tid och sal Kurstillfälle Föreläsare Ons. 17/1 18:15-21:00 Registrering och gemensam introduktion för alla CEMUS kurser Mån. 22/1 19:15-21:00 Mån. 29/1 19:15-21:00 Mån. 5/2 19:15-21:00 Mån. 12/2 18:15-21:00 Mån. 19/2 19:15-21:00 Mån. 26/2 19:15-21:00 OBS!! Sal IX, Universitets huset Mån. 5/3 18:15-21:00 Mån. 12/3 19:15-21:00 Mån. 19/3 19:15-21:00 Mån. 26/3 18:15-21:00 Mån. 2/4 19:15-21:00 Mån. 9/4 Mån. 16/4 18:15-21:00 Mån. 23/4 19:15-21:00 Kursintroduktion Historisk tillbakablick Engagemangens pris Filmvisning och diskussion, tema: våld och civil olydnad. Inlämning av första reflektionsdagboken Kyrkorna som salt i samhället och demokratibärare Inlämning av projektbeskrivning Jämställdhet som mål och medel i den globala utvecklingen Seminarium I, projektfeedback Civila samhället globalt med fokus på Syd - exempel från World Social Forum 2007 Inlämning av andra reflektionsdagboken Miljörörelsen som förändrings bärareeffektivare än både staten och marknaden? Seminarium II, filmvisning och projektarbete Valbart tillfälle Påsklov Seminarium III, projektarbete Inlämning av tredje reflektionsdagboken Makt och media var och hur finns politiken i media? Inlämning av färdig projektrapport Bengt Gustafsson Henrik Lång, Umeå Universitet Brian Palmer, Uppsala Universitet Magnus Walan, Diakonia Gudrun Schyman Matilda Hald, Niclas Hällström, Dag Hammarsköldfonden Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner Maria-Pia Boëthius, ETC 13

14 Datum Tid och sal Kurstillfälle Föreläsare Mån. 30/4 Mån. 7 maj 17:00- CEMUS Sista april, ledigt Avslutning, redovisning och fest Vecka 20 CEMUS Enskilda träffar med grupperna för återlämning av projektrapport och feedback. Vecka 22 Deadline för restuppgifter 14

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Livsfilosofi och det moderna samhället

Livsfilosofi och det moderna samhället KURSINFORMATION VT 2013 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Livsfilosofi och det moderna samhället

Livsfilosofi och det moderna samhället KURSINFORMATION VT 2012 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

KURSINFORMATION Livsfilosofi och det moderna samhället CEMUS Centrum för miljö- och utvecklingsstudier 6/7,5 högskolepoäng - vårterminen 2016 1 Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs på CEMUS!

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion

Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A. Introduktion Välkommen till kursen Hållbar Utveckling A Introduktion Vilka är vi och vad gör vi? Vad är Hållbar Utveckling A? Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Välfärd, utveckling och globalisering

Välfärd, utveckling och globalisering Välfärd, utveckling och globalisering Introduktion www.cemusstudent.se/hua Hållbar Utveckling A 2014 Delkurser Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7 hp Klimat, energi, ekosystem och

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013

Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Kompletteringar för missade examinerande tillfällen, för Hållbar utveckling A, ht 2013 Gäller för examinerande seminarium, examinerande workshops samt examinerande projektdagar och projektverkstäder under:

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Välkommen till Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner VT 2015

Välkommen till Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner VT 2015 Välkommen till Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner VT 2015 Ditt namn Vad är din sysselsättning/bakgrund? Studier/jobb? Berätta om en dold talang! CEMUS utbildningsmodell Hållbar utveckling:

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

KURSINFORMATION Livsfilosofi och det moderna samhället CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) 7,5 högskolepoäng - vårterminen 2015

KURSINFORMATION Livsfilosofi och det moderna samhället CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) 7,5 högskolepoäng - vårterminen 2015 KURSINFORMATION Livsfilosofi och det moderna samhället CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) 7,5 högskolepoäng - vårterminen 2015 1 Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs på CEMUS!

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Människan & Naturen på distans KURSINFORMATION VT 2013

Människan & Naturen på distans KURSINFORMATION VT 2013 Människan & Naturen på distans KURSINFORMATION VT 2013 Vi på CEMUS utbildning vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD UPPSALA, vill välkomna dig till vår kreativa och utmanande utbildning som kopplar

Läs mer

Informationshäfte för delkursen Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7.0hp - en del av kursen Hållbar utveckling A.

Informationshäfte för delkursen Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7.0hp - en del av kursen Hållbar utveckling A. Informationshäfte för delkursen Block 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7.0hp - en del av kursen Hållbar utveckling A. Delkursen samläses med kursen Global miljöhistoria.

Läs mer

Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner (VVV1)

Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) Vt. 2013 Undervisningen kommer framförallt att äga rum på, om inget annat anges. Röd text i fetstil i schemat anger examinerande moment.

Läs mer

Kursinformationshäfte Människan och Naturen HT 2014

Kursinformationshäfte Människan och Naturen HT 2014 Kursinformationshäfte Människan och Naturen HT 2014 Varmt välkomna till årets kursomgång! Människan och Naturen var den första kursen som gavs på CEMUS och i år är det därför 22 år sedan kursen startade!

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Grundläggande sociologi (7,5 p.) Sociologi I, VT09 Innehåll Kursen har som mål att ge studenten en översikt av och förståelse

Läs mer

Klimatet energin och det moderna samhället ht Kursinformation

Klimatet energin och det moderna samhället ht Kursinformation Klimatet energin och det moderna samhället ht 2016 Kursinformation Välkommen till Klimatet, energin och det moderna samhället! På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012

Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Hållbar samhällsutveckling 60 hp, Ht 2011/Vt 2012 Kursen Hållbar samhällsutveckling (HSU) omfattar 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar heltidsstudier under två terminer. Samtliga 60 poäng ges på A-nivå

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä Den huvudsakliga examinerande uppgiften på kursen består av en individuell essä. Du ska skriva en essä som omfattar ca tio sidor. Välj ett

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2017 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Provkod: (bestäms centralt)

Läs mer

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursbeskrivning för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Vårterminen 2016 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Stina Bergman

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Dåtid. Nutid. Framtid. Slutuppgift Kultur- och idéhistoria ESM08 och SP08B

Dåtid. Nutid. Framtid. Slutuppgift Kultur- och idéhistoria ESM08 och SP08B Dåtid Nutid Framtid Slutuppgift Kultur- och idéhistoria ESM08 och SP08B Dåtid Nutid Framtid Vi ska under vecka 19-22 arbeta med olika teman i grupper. Ni delar själva in er i grupper (fem grupper). Varje

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi 6 + 6 (hp) uppsats Undervisningsperioden: våren 2009 Delkurs 1, 14/4 11/5. Delkurs 2. 11/5

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Vecka 36 Mån 2/9 14.00-17.00 Öppet hus: Information om höstens kurser och Cemus bibliotek studentaktiviteter 18:15-20:30 Our Future, Our Task, Our Movement

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014

Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014 Kurs- och läsplan PEAB 06 HT 2014 Den 3 november Kursintroduktion, genomgång av litteratur och examinationsformer etc. OBS!!! Vid samtliga träffar konferensrum 3 Den 10 november 10-13 Fokus: Vetenskapsteori

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15!

Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Göteborgs universitet Institution för Språk och litteraturer Välkommen till Franska Grundkurs II (nät/distans) vt 15! Studieguide Denna guide är ett komplement till kursplan och schema! För ytterligare

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 2 Etik (7,5 hp) Studiehandledning HT 2013 790G01 Förord Studiehandledningens

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Preliminärt Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2015-02-25

Preliminärt Schema Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Uppdaterad 2015-02-25 Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner Observera att vissa schemaändringar kan förekomma, moment markerade med *stjärna är nya/uppdaterade i den senaste versionen av schemat.

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Vecka 36 Mån 2/9 14.00-17.00 Öppet hus: Information om höstens kurser och Cemus bibliotek studentaktiviteter 18:15-20:30 Our Future, Our Task, Our Movement

Läs mer

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1 INFORMATION

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen 18/1 tid o sal

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-12-01 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp

Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp Studieplan SO Delkurs 1 Socialt arbete med inriktning social omsorg 10 p (1-20) 20 p Social omsorg äldre och handikapp Kurs: SO 02 Ht 2002-08-25 10-31 v 35-44 Lärare: Ing-Britt Svensson, SVI 044-204035

Läs mer

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN Två skriftliga redovisningar och en muntlig redovisning I momentet Krig och konflikter i världen kommer vi att se närmare på vilka aktörer som finns i det internationella

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Linköping 2009-08-21 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Hösten 2009 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Politiska system i jämförande

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI?

Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion. Vem är jag någonstans? Vad är MDI? Föreläsning 1 2i1029 / MDI - Människa DatorInteraktion Göra teknik för människor - eller göra människor för teknik? Patric Dahlqvist &Ulrika Norman 1 Vem är jag någonstans? Patric Dahlqvist, patricd@dsv.su.se,

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVN03, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies: Media and Cosmopolitanism, 15 credits Avancerad

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer