Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör en framgångsrik chef. Han har nämligen jämfört chefer i olika branscher världen över. Läs mer på sidan 11 En hand i stormen Att våga gråta ger respekt, tror Jan Tapani. Han har många års erfarenhet av ledarskap i krissituationer. Med chefspositioner för Räddningsverket i Irak, Västbanken och i Thailand, har han hunnit fundera på vad som gör en bra ledare. Och en hel del, tror han, går att överföra till näringslivet. Läs mer på sidan 12 VARFÖR SKA UNGA STUDERA? KOMPETENS & UTVECKLING ställde frågan till representanter för SIF, LO, Högskoleverket, Svenskt Näringsliv samt Stockholms Universitet. Läs mer på sidan 5 MBA-VAD ÄR DET? MBA-utbildningarna ökar i popularitet. KOMPETENS & UTVECKLING reder ut vad de tre mytomspunna bokstäverna egentligen står för, och hur i all världen man ska kunna välja rätt i en djungel av möjligheter. Läs mer på sidan 10 YAMAHAS ÅTERFÖR- SÄLJARE BLEV DUKTIGA AFFÄRSMÄN Kundinriktade företagsutbildningar blir vanligare när företagen ställer krav på att målet ska nås snabbt och effektivt. Yamaha är ett av de företag som valt att beställa en skräddarsydd utbildning. De fick bland annat en personlig coach från idrottsvärlden. Kurserna har helt förändrat verksamheterna i flera delar av landet. Läs mer på sidan 7 Enligt Pontus Liljequist, affärsområdeschef på Yamaha Scandinavia, var en skräddarsydd utbildning det mest effektiva sättet för företaget att utbilda sina återförsäljare. LÄRANDE PÅ NÄTET VÄXER Flexibilitet, effektivitet och frihet. Argumenten för e-lärande är många. Och det är också de företag som inser fördelarna med interaktiva utbildningar. E-learningföretagen är på väg upp ur den plötsliga svacka som drabbade branschen för några år sedan. Och de tar en allt större del av utbildningskakan. Läs mer på sidan 8 Kompetensmässan november! Se Sidan 9 ANNONS ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI, NOVEMBER 2005

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Intresset ökar för kompetensutveckling Från lågkonjunkturen 1994 till festyran vid sekelskiftet ökade alla typer av utbildningar hejdlöst. Efter terroristattacken i New York 2001 blev det tvärstopp i utbildningsbranschen. Många utbildningsföretag försvann, och några har gått på sparlåga med mer än halverad omsättning. Några nischföretag har som alltid hittat bra vägar framåt. INNEHÅLL: Högskola och unversitet en kunskapskälla för flera s. 4 I en allt mer globaliserad värld är det viktigare än någonsin att svenska ungdomar skaffar sig en eftergymnasial utbildning. Varför ska unga studera? s. 5 KOMPETENS & UTVECKLING har frågat Sif, LO, högskoleverket, Svenskt Näringsliv samt Stock holms Universitet vad man tjänar på att plugga. En måttbeställd utbildning s. 6 Med en skräddarsydd utbildning når företaget sina och sina anställdas mål på ett effektivt sätt. SÅ HAR ALLA VÄNTAT PÅ att de goda tiderna ska komma tillbaka. Vi har varit medvetna om att inför en högkonjunktur är utbildningar det som ligger längst ner på listan för investeringar. Nu börjar intresset för att utbilda märkas men de gamla tiderna kommer inte tillbaka. Det efterfrågas andra utbildningskoncept. KRAVEN ÄR TYDLIGARE på att utbildningar ska leda till att företaget blir lönsammare. Utbildningsstrategen analyserar vad företaget och den anställde behöver för att leva upp till affärsplanen. Sedan väljer man omsorgsfullt bland befintliga utbildningsupplägg, eller beställer skräddarsydda utbildningar. VISSA DYRARE utbildningsprogram, exempelvis MBA, behövs speciellt i internationella sammanhang. I många länder är titlar, examina och bokstavsförkortningar på visitkorten mycket avgörande för om man ska bli betrodd. Att den som får en MBA utbildning av företaget blir mer attraktiv på arbetsmarknaden kompenseras av att nyrekryteringen blir lättare om företaget satsar på sin personal. FLEXIBLA UTBILDNINGAR ÄR eftertraktade. E-learning börjar efterfrågas och branschen har piggnat till. Det nya är att e-learning blir ett komplement till andra utbildningsformer i stället för något undergörande. Dessutom är tekniken och pedagogiken bättre. ERFARENHETSUTBYTE I NÄTVERK med noga specificerade intresseområden har ökat och ger i stor utsträckning ovärderlig information och ett ökat kontaktnät. Den bästa informationskällan för exempelvis personalchefer är andra personalchefer. EN ANNAN UTBILDNINGSFORM DÄR efterfrågan ökar är möjligheten att få snabba uppdateringar inom olika områden i moduler som man kombinerar efter eget val. KompetensMässan som arrangeras för sextonde året den november är ett unikt koncept som fungerar just så. Där finns utvalda seminarier som ger möjlighet till en verklig kompetenshöjning om det man är mest intresserad av. I vissa fall inspirerar det till efterföljande fördjupningskurser. Anders Åkerman VD KompetensGruppen Yamahas återförsäljare blev duktiga affärsmän s. 7 Yamaha är ett av de företag som valt att beställa en skräddarsydd utbildning. Kurserna har helt förändrat verksamheterna i flera delar av landet. E-learning den flexibla skolan s. 8 Flexibilitet, effektivitet och frihet. Argumenten för e-lärande är många. Webutbildningen passade alla s. 8 Lantmännen satsade på webbaserad utbildning i grundläggande logistik. MBA utbildningen som formar ledare s.10 Vad betyder egentligen de tre mytomspunna bokstäverna och hur ska man kunna välja rätt i djungeln av möjligheter? Jakten på den perfekta chefen s.11 Hur ser han eller hon ut, finns ens den perfekta chefen? Professor Rikard Larsson har svaret. En god lyssnare med höga krav s.12 Jan Tapani har många års erfarenhet av ledar-skap i krissituationer i olika delar av världen. Han har hunnit fundera en del på vad som gör en bra ledare. Prestera bättre med hjälp av en coach! s.13 Coaching är ett bra verktyg för att utveckla en person att fungera bättre i sin ledarroll. Vi söker Managementkonsulter som vill arbeta mellan IT och verksamheten. MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS KOMPETENS & UTVECKLING EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Julia Forsberg,Mediaplanet, Redaktionsansvarig: Petter Renhuldt, Grafisk Form: Mikaela Thimmig,Mediaplanet. Original: Katarina Engwall,Mediaplanet. Repro: Ordbild, Tryck:Svenska Tryckcentralen.Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För mer info kontakta Thomas Forsgren, Distribueras med Dagens Industri November 2005.Synpunkter på våra tidningar: Vi söker dig som har: Flera års erfarenhet inom Service Management Arbetat med ITIL Högskoleutbildning eller motsvarande Erfarenhet från att leda förändringsprojekt Erfarenhet från verksamhetsutveckling och processarbete ur ett IT-perspektiv Kvalitet och långsiktighet som ledord i ditt arbetssätt Ett konsultmässigt arbetssätt Vi tror att du idag har ett bra och stimulerande jobb men känner att du är mogen att ta ett steg till i din karriär tveka då inte att skicka din ansökan till oss. Maila din ansökan med CV före den till Välkommen till oss på BiTA! BiTA Service Management AB Gamla Brogatan STOCKHOLM Tel: BiTA är Sveriges ledande företag inom området Service Management och ITIL med fokus på konsulttjänster och utbildning. Vi har haft en stark utveckling sedan starten för tre år sedan och behöver nu omgående utöka vårt team med flera duktiga och engagerade medarbetare. Våra konsulter präglas av stort engagemang kombinerat med gedigen kunskap och erfarenhet samt en konsultmässig inställning till kunder och kollegor. Som arbetsgivare värderar vi högt de mjuka delarna av livet och månar om den enskilda individens välmående och utveckling, kort sagt du skall ha det bra och trivas hos oss. Vill du veta mer om oss och våra tjänster besök oss gärna på

3 Sveriges Ledande Internatskola Lite vassare SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Öppet Hus 28 januari 2006

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LITE SIFFROR: Sedan hösten 1997 har andelen som kommer in på sitt förstahandsval på program ökat. Av de antagna utan tidigare högskolestudier antogs 70 procent på sitt förstahandsval hösten 2004, jämfört med 57 procent Flest behöriga förstahandssökande hösten 2004 hade: utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, hälso- och sjukvård och social omsorg, teknik och tillverkning, pedagogik och lärarutbildning, Den mest populära utbildningen hösten 2004 var lärarutbildningen som hade sökande. Ekonomprogrammen kom tvåa med sökande (9 procent). Civilingenjörsutbildningen hade sökande (knappt 8 procent). Störst tryck, det vill säga flest behöriga förstahandssökande per plats, hade utbildningen till sjukgymnast (7,8 sökande per antagen), psykolog (7,1), läkare (6,9) och arkitekt (6,6). Av totalt kvinnliga behöriga förstahandssökande sökte till lärarutbildningen. Av totalt manliga behöriga förstahandssökande, sökte civilingenjörsutbilningen. Källor: Högskoleverket, rapportserie 2005:26, Statistiska centralbyrån Högskola och universitet en kunskapskälla för flera Det är viktigt för Sverige att så många som möjligt skaffar en eftergymnasial utbildning, anser regeringen. Så viktigt att den satsat nya pengar för att fler ska få plats på utbildningarna. De länder som har de mest högutbildade befolkningarna är också de som får vara med där det växer Det har sagts förr världen globaliseras och Sverige är en del av det. Det globaliserade samhället är dessutom ett kunskapssamhälle och för varje individ är det viktigt vilken kompetens man har för att kunna stå stark i vindarna. Arbetsmarknaden kan ställa krav på utbildning, och gör det i ökande takt, samtidigt som ungdomskullarna blir större och fler slåss om de framtida jobben. Ungdomarna konkurrerar också om de begränsade platserna på universitet och högskolor. Högskolornas grundutbildningar kostar staten 17 miljarder om året. Men för att möta individens vilja till utbildning har regeringen den här hösten kommit överens med miljöpartiet och vänsterpartiet om att skjuta till extra pengar för att kunna tillföra fler utbildningsplatser. 1,8 miljarder kronor extra lägger regeringen på att öka antalet högskoleplatser med under tre år. Dessutom 268 miljoner extra till 2007 för att höja kvaliteten på utbildningarna; anställa fler lärare och förnya undervisningen. Vissa av platserna är öronmärkta för läkar- och tandläkarutbildningar. I övrigt är högskolorna och universiteten fria att själva bestämma över de pengar de får. Motivet är, förutom att fler ska få chans att läsa, att öka Sveriges framtida konkurrenskraft. De länder som har de mest högutbildade befolkningarna är också de som får vara med där det växer, och Sverige ska inte stå utanför. Regeringens långsiktiga mål är att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. Ett mål som man redan nu är på god väg att nå. 47 procent är siffran i dag. Och alltfler utbildar sig alltmer. Sedan höstterminen 1990 har antalet studenter på grundutbildningar ökat från till förra året. Strukturerad information med Information Mapping -metoden Informationsstress? Idag översköljs vi av en allt stridare ström av information, både i hemmet och på arbetsplatsen: brev, e-post, PM, sms, reklam, Internet. Listan kan naturligtvis göras lång. När informationen dessutom många gånger är både ostrukturerad och otydlig leder detta till informationsstress. Informationsstress har i sin tur inverkan på såväl vårt personliga välbefinnande som vår effektivitet och därmed också lönsamhet. Metoden som hjälper dig Information Mapping, eller InfoMap, är en vetenskaplig metod för att analysera, strukturera och presentera information. Den bygger på forskning om hur vi människor läser, uppfattar och minns information. Metoden kan användas inom alla branscher och verksamhetsområden, både för affärskommunikation och teknisk dokumentation. Den förenklar lagring av information i databaser och kan användas för publicering på såväl papper som på intranät och Internet. Resultat Några av de många fördelarna med metoden är: Texterna blir överskådliga och enhetliga samt anpassade till läsarens behov och syftet med informationen. Läsarna får information som är enkel att hitta i, läsa, förstå och använda. Skribenten får genomtänkta analysverktyg som gör det enklare att anpassa texten till läsarnas behov och snabbar upp skrivprocessen. Arbete i skrivprojekt effektiviseras när alla använder samma metod. Enhetligheten, strukturen med små informationsenheter och det enkla språket förenklar översättning och revision, och passar utmärkt vid publicering på webben. Vill du veta mer? Explicon är enda licensinnehavare för Information Mapping-metoden i Sverige och vi erbjuder kurser och konsulttjänster. Besök oss på Kompetensmässan nov på World Trade Center i Stockholm, monter 37 eller kontakta oss på eller Explicon Svenska AB Box Stockholm

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Varför ska landets unga studera? Vad tjänar det till att plugga egentligen? KOMPETENS & UTVECKLING ställde frågan till representanter för Sif, LO, Högskoleverket, Svenskt Näringsliv samt Stockholms Universitet som fick argumentera till förmån för vidareutbildning. FOTOGRAFER:MIKAEL LUNDSTRÖM,JOSTEIN SKEIDSVOLL,ORASIS FOTO LARS JONSSON, FÖRBUNDSEKONOM, SIF: SIGBRIT FRANKE, UNIVERSI- TETSKANSLER, HÖGSKOLEVERKET: IRENE WENNEMO, UTREDNINGSCHEF, LO: KÅRE BREMER, REKTOR, STOCKHOLMS UNIVERSITET: STEFAN FÖLSTER, CHEFS- EKONOM, SVENSKT NÄRINGSLIV: Företagen ställer högre krav på utbildning eftersom de vet att de kan få utbildad personal. Så med en högre utbildning har man större chans att få ett jobb. Och man kan få chans att välja vad man gör och större möjlighet att utvecklas genom sitt jobb. En välutbildad befolkning är bra för samhället. Företagen ökar sin produktivitet och mer välbetalda jobb ger ökad köpkraft. En bra grundutbildning som står sig internationellt är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna konkurrera med ett högt kunskapsinnehåll och erbjuda något alldeles extra. Att studera innebär en social och personlig utveckling. Om Sverige vill bli den kunskapsnation som vi önskar och som enligt politiker och näringsliv är vårt enda sätt att konkurrera är det värdefullt med en så hög utbildningsnivå bland befolkningen som möjligt. Arbetsmarknaden måste ses utifrån ett internationellt perspektiv. Utbildning ger möjlighet att hitta ett intressant jobb utanför Sverige. Och de som varit ute ett tag vill ofta komma tillbaka. Då har de kontakter och erfarenhet som Sverige kan dra nytta av. Det är alltid bra att utbilda sig. Högre utbildning leder till bättre arbetsvillkor och högre lön på en individuell nivå. På en nationell nivå leder det till tillväxt. Men det är viktigt att titta mer på hur arbetsmarknaden ser ut för den bransch man vill utbilda sig inom. Inom vissa områden råder brist på utbildad arbetskraft, inom andra finns ett överflöd. Man måste fatta väl övervägda beslut när man söker en utbildning. Generellt är det bra med utbildning. Det är mycket bättre att veta något om omvärlden än att inte göra det. Och det är bättre att ha ett samhälle med utbildade än outbildade. Samhället blir mer och mer komplicerat. Den internationella konkurrensen blir mer omfattande. Ska vi som nation hävda oss i framtiden måste vi hävda oss kunskapsmässigt. Studier kan vara ett sätt att få ett intressant liv och kunna arbeta med något som efterfrågas. Efterfrågan på utbildade personer kommer att öka. Fler företag anpassar sig efter situationen att det går att få utbildad personal. De lägger om sin planering och förväntar sig att kunna anställa fler utbildade. Det är dessutom avgörande för Sverige att vi har många välutbildade. Utbildning har byggt grunden till att Sverige under de senaste 200 åren gått från att vara ett fattigt land till ett rikt. Känner du också av konjunkturuppgången? När du vill rekrytera chefer och nyckelpersoner inom marknadskommunikation och försäljning, ring eller besök Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med starka partners även i Oslo, Helsingfors och London. Bohmans Nätverk etablerades 1993 och är ledande på rekrytering inom reklam- och marknadskommunikation, försäljning samt information/pr. Nivå 1: 29 kurser för nybörjare. 250 studietimmar vardagsord. Nivå 2: 14 kurser fortsättningskurser. 300 studietimmar och ytterliggare 2000 ord. Nivå 3: 2 avancerade kurser (engelska och spanska).

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS En måttbeställd utbildning Att utbilda och vidareutbilda sin personal är dyrt. Både kursen och tiden kostar pengar. Då är det viktigt att det ger ett så snabbt resultat som möjligt. Med en skräddarsydd utbildning kan företaget nå sina och sina anställdas mål på ett effektivt sätt och själva hålla i taktpinnen. FÖRETAGEN HAR BLIVIT kräsnare, erfar Eliza De Bernardo-Norman, utbildningschef på Påhlmans Handelsinstitut, som grundades 1881 och som bland annat säljer utbildningar till företag. Skräddarsydda utbildningar är bara en del av utbudet en del som har fått ett uppsving. Förmodligen just för att företagen inte har tid och råd att avvara medarbetare som går på kurs. avgöra vilket kunskapsbehov som finns och vilken nivå deltagarna ligger på. Lärarna, som själva kommer från näringslivet, är med i processen från början. Förarbetet med kursinnehåll och arbetsmaterial gör vi i samförstånd med alla parter. Och så måste vi förstås ta hänsyn till företagets speciella förutsättningar och behov, berättar hon. Det är ett ständigt samspel däremellan, förklarar Eliza De Bernardo-Norman. Påhlmans handelsinstitut är bara en av många utbildningsleverantörer som erbjuder kundinriktade lösningar. Och utbildningarna kan se vitt skilda ut, både vad gäller innehåll och upplägg. Den enda gemensamma nämnaren är förmodligen att företagens behov, syften och mål avgör innehållet och utbildningstakten och oväsentligheter i mer allmänna utbildningar sorteras bort. PÅHLMANS HANDELSINSTITUT skickar lärarna till företagen och medarbetarna slipper resa till och från utbildningslokalerna och kan samtidigt integrera det egna arbetet i undervisningen. Företagen vill ha kurser som exakt motsvarar deras mål och syften. Och det är där skräddarjobbet kommer in. - För oss är planeringen, förundersökningen den största delen av arbetet, förklarar Eliza De Bernardo-Norman. - När beställaren har formulerat sina syften och mål som de presumtiva deltagarna förhoppningsvis har varit med och påverkat gör vi intervjuer för att kunna EKONOMI, JURIDIK, KOMMUNIKATION,språk, ledarskap och marknadsföring eller sammanträdesteknik. Innehållet varierar och berör både den privata och den offentliga sektorn i näringslivet. Tanken med de kundinriktade utbildningarna är att individen står i centrum. Får deltagarna vara med och påverka vad utbildningen ska innehålla ökar motivationen och var och en tar ansvar för sin egen utbildning. Under utbildningen görs utvärderingar så att önskade justeringar kan göras innan kursen avslutas. - Vi levererar vad företaget har behov av och vad medarbetarna förmår ta till sig. Med en skräddarsydd utbildning kan företaget nå sina och sina anställdas mål på ett effektivt sätt Mindset är en utbildningskoncern som fokuserar på ledarskap, projektledning, affärsmannaskap, affärsspråk, kommunikation och personlig utveckling. Mindset etablerades 1998, har 60 anställda och omsätter ca 60 MSEK. Bland våra kunder märks Ericsson, MyTravel Sweden, TeliaSonera, Saab, Scania, Stadium, Vattenfall och Volvo. Bli en bättre ledare med Mindset 3 dagar Ledarskap - att leda Under kursens tre dagar fokuserar vi på din relation till dina medarbetare -detvillsäga ditt chefs- och ledarskap. Motivation och kommunikation är bärande nyckelord rakt genom hela utbildningen. Dulärdigteorierochfårverktygsomgerdigökad förståelse både för dig själv och den grupp, detteamellerden avdelning du leder. Dessutom fårduinsikti,ochpraktiskkunskap om, områden som feedback och coachning. Ur innehållet Förväntningar och krav på dig som ledare Ledarskapet kopplat till gruppens mognad - att anpassa sin ledarstil Reaktioner på förändring - och metoder för att hjälpa individen vidare Kursstart (Stockholm) 6-8 februari april maj 2006 Kursbokning Besök vår hemsida eller ring Mindset Drottninggatan 50, 3 tr Stockholm Tel Odinsgatan 13, 4 tr Göteborg Tel

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Motorentusiasterna blev affärsmän Yamaha är ett av företagen som utnyttjat möjligheten att skräddarsy sin egen utbildning. Med hjälp av IHM Business School har de utbildat sina återförsäljare runt om i Norden till att bli bättre affärsmän. Flera av deltagarna har efter utbildningen förändrat sin verksamhet radikalt. YAMAHAS VD,Jan-Åke Johansson, insåg att kompetensen hos återförsäljarna behövde höjas för att höja nivån på hela branschen. Många av återförsäljarna var riktiga motor-entusiaster, men få av dem var fullfjädrade affärsmän. IHM började sitt planeringsarbete och sin behovsanalys 1997 och ett halvår - En skräddarsydd utbildning var för oss det mest effektiva sättet att utbilda våra återförsäljare, förklarar Pontus Liljequist, affärsområdeschef på Yamaha Scandinavia. senare började de första deltagarna på Yamaha Affärsskolan, ett utbildningsprojekt som fortfarande pågår, hela tiden med nya deltagare. Marknadsföring, ekonomi, affärsjuridik och ledarskap står på schemat, men också personlig utveckling och mental träning. Dessutom jobbar deltagarna parallellt under utbildningen med en affärsplan för sin verksamhet. Lärarna är utvalda för att passa Yamahas behov och intressen. Läraren i personlig utveckling har till exempel jobbat på Bosön som coach på elitidrottsnivå och har lätt att få kontakt med återförsäljarna som i flera fall har tävlat inom motorsport. En gång i månaden under ett års tid träffas deltagare, ett par dagar åt gången. Utbildningens längd är nödvändig, anser Annika Brändström, rektor på IHM och kundansvarig för just Yamaha: - För att få till en beteendeförändring och utveckling måste deltagarna få tid att tillämpa sina nyvunna kunskaper i sitt arbete. Det kräver en viss tid för att hinna reflektera. Går man en snabbkurs eller på ett seminarium kan man komma därifrån oerhört inspirerad, men man faller snart tillbaka i gamla mönster. PÅ YAMAHA ÄR ENTUSIASMEN över de skräddarsydda utbildningarna stor. Pontus Liljequist är affärsområdeschef och berättar om hur flera återförsäljare efter utbildningsåret blivit motiverade att göra en helomvändning i sin verksamhet, skaffat kundmottagare och nya dataprogram för ekonomiredovisning förändringar som enligt honom kommer direkt från Affärsskolan, och som förstås kommer Yamaha till del. För det är att stärka företagens affärsmål som är de skräddarsydda utbildningarnas syfte. Genom att utveckla individerna utvecklas de företag de jobbar på. En skräddarsydd utbildning var för Yamaha det mest effektiva sättet att utbilda sina återförsäljare, säger Pontus Liljequist: - Om man investerar i mer generella utbildningar måste man gå så många olika för att träffa precis rätt. Det blir alldeles för tidskrävande. Nu kan man i större utsträckning välja när i tiden man vill göra vad. En gång i månaden under ett års tid träffas deltagare, ett par dagar åt gången. Utbildningens längd är nödvändig, anser Annika Brändström, rektor på IHM och kundansvarig för Yamaha. Under åren som utbildningen fortgått har ett nytt behov uppstått hos Yamaha. Företagsledarna har kommit hem med nya idéer och tankar och behövde få sin personal med sig. Fram växte en säljkurs för de anställda som ska möta kunderna, en säljkurs som pågått i fem år. IHM ändrar och anpassar säljskolan efter deltagarnas synpunkter och behov. Och det motstånd som fanns i utbildningarnas inledningsskede är som bortblåst när ryktet om deltagarnas entusiasm spridit sig. Effekterna av svenska Yamahas utbildaranda har uppmärksammats av Yamaha i Japan och lett till att Yamaha Scandinavia har fått pris för denna satsning. TBV heter nu Sensus studieförbund Sensus studieförbund och TBV har gått samman under det gemensamma namnet Sensus studieförbund. Vår pedagogik har gedigen grund i folkbildningen och har utprövats genom decennier i nära samspel med organisationer och företag. Vi vill ligga i framkant med metoder som bygger på människans lust att uppleva, lära och utvecklas. Vi har ett brett utbud av studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar, diplom- och företagsutbildningar. Reach for the higher ground Executive MBA Hjälper din karriär nå nya höjder Utmanande och stimulerande kurser Senaste forskningsrön Näringslivsinriktat utbildningsprogram Professorer med mångårig erfarenhet Flexibelt upplägg Värdefulla nätverk och alumni 40 akademiska poäng och diplomering Nu sista veckan för intresseanmälan till vårterminen 2006 Kontaktperson: Anne Pihl, tel

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS E-learning den flexibla skolan Tänk dig en lektion där en elev kan fråga samma fråga om och om igen utan att bromsa inlärningen för de andra. Tänk en undervisningsbok med både text, ljud och film. Eller en skola du kan gå till mitt i natten om det passar dig bäst. Möjligheterna finns lärande på nätet ställer inga krav på tid och rum. DET TOG ETT TAG innan e-learning, elektroniskt lärande, fick ett stadigt fäste på marknaden. De första åren i mitten av 90-talet var en aning svajiga. Tekniken var otillräcklig, köparna oerfarna och en branschstandard saknades. Så trots att det fanns ett intresse för den interaktiva inlärningsmetod e-learning kunde erbjuda fick branschens snabba uppgång snart en snöplig svacka. Många leverantörer försvann i konkurser. Men några envisa entusiaster blev kvar. En av dem är Grade, som i dag säljer allt inom e-learning: från analyser av företags behov av kurser till funktioner som är helt specialanpassade och hjälp till företagen att lägga upp och utveckla egna kurser. Och trägen vinner, för nu vågar vd Magnus Jönsson se ljust på framtiden: - Marknaden tog ny fart för något år sedan och vi får fler och fler uppdrag. De flesta kommer från stora organisationer med behov av att utbilda personal över hela landet, och ibland världen. Med utbildning via nätet kan de göra det utan massiva reseräkningar och tidskrävande helgkurser. Varje deltagare väljer själv när det passar att avsätta tid för kursen. Allt som krävs är tillgång till dator för alla deltagare. Och alla läser i sin takt. Det är bara att hoppa över de avsnitt man redan behärskar och repetera de man känner sig osäker på, förklarar han, och visar exempel på kurser i ekonomisystem och målarfärg och mer traditionella datautbildningar. - E-learning funkar inte i alla situationer men i grunden kan man säga att ju fler personer som ska utbildas och ju större de geografiska områdena är desto bättre. Just nu håller vi på med ett uppdrag där en kund vill utbilda medarbetare i över 80 länder. Via internet kan kursen hållas aktuell och en ändring eller uppdatering når alla i princip i realtid, fortsätter han. Tillgången till bredband underlättar branschens framfart. En internationell standard har också byggts upp, så att användaren kan köpa delar från olika leverantörer utan att skapa kaos i systemet. Och köparna vet i dag vad de är ute efter och kan själva driva utvecklingen och ge förslag på vad som behöver göras. Många stora svenska företag har insett fördelarna med den flexibilitet i tid och rum som e-lärandet ger. Också regeringen insåg fördelarna med lärande på nätet och satsade förra året hundra miljoner kronor i extra ersättning till de universitet och högskolor som erbjuder kurser via Sveriges nätuniversitet ett nätuniversitet som inrättades 2002 för att öka tillgängligheten och göra det möjligt för fler att skaffa sig en högre utbildning. Och många visade sig vilja utbilda sig när det inte längre krävdes en flytt eller ett tvång att infinna sig på föreläsning under bestämda tider. I dag erbjuder nätuniversitetet kurser från 35 högskolor och har registrerade studenter. Du kan gå i skolan ut i det fria om det passar dig bäst, möjligheterna finns lärande på nätet ställer inga krav på tid och rum. Webutbildningen passade alla Lantmännen i Västerås levererar produkter från Småland upp till Norrbotten. För att öka förståelsen för varandras arbete de olika marknadsområdena emellan krävdes en utbildning, och helst en som alla kunde gå samtidigt, utan att lämna jobbet. ARBETET FÖR PERSONALEN i Västerås hade plötsligt förändrats. Flera lager runt om i landet lades ner. De som blev kvar fick mer att göra. Lagret i Västerås blev kvar och var inte längre bara ett lager, utan ett logistikcenter. Det innebar ett nytt sätt att tänka. Varorna skulle inte självklart lagras utan skulle från producent till kund så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Personalen behövde lära sig tänka på det nya sättet tänka logistik och ekonomi. Men också de som arbetade med att sälja produkterna runt om i landet behövde lära sig Lantmännens sätt att arbeta och tänka, så att alla inblandade skulle se på arbetet på samma sätt. -Vi kan sitta när vi vill, på kvällen eller då och då under arbetstid. Vi kan sitta ensamma eller flera om vi vill diskutera något och hitta vinklingar på det vi arbetar med på grund av det vi lär oss. FRÅN INSTANT EDUCATION i Norrköping köpte Lantmännen en webbaserad utbildning i grundläggande logistik, som handlar om hur man ska hantera varorna smartast och hur logistiken ska fungera för att verksamheten ska bli effektiv och lönsam. Just logistik är bara en del av innehållet i de utbildningar som Instant education tillhandahåller. Ekonomi och ledarskap är andra exempel. Utbildningar på nätet har de jobbat med sedan Men de ordnar också så kallade fysiska nätverksträffar, där företag kan mötas och utbyta erfarenheter enligt en metod de kallar Bench learning. Att utbilda sin personal på nätet har stora fördelar, anser VD Kjell-Åke Rönnberg. Han är VD på Instant education, som utbildar personal på företag med fabriker i flera länder. - När man för in nya produktionskoncept är det viktigt att också föra ut information till hela organisationen, även leverantörer. Då är webtekniken praktisk, säger han. PÅ LANTMÄNNEN I VÄSTERÅS är det tio personer som gått logistikutbildningen, såväl administrativ personal som lagerförmän i åldrarna 33 till 60 år. Men tillsammans med personerna i de olika marknadsområdena blir det åtskilligt fler. Och enligt chefen i Västerås, Alf Ankarcrona har det nya tänkandet redan efter ett år rotat sig. - Vi har alla lärt oss vilka pengar det kan ge till Sveriges lantbrukare om rätt varor lagras på rätt sätt. Att det blev just webutbildning var det chefen för logisikdivisionen som såg till. Men det visade sig passa alla en flexibel utbildning med möjlighet till handledning över nätet om så behövs. - Vi kan sitta när vi vill, på kvällen eller då och då under arbetstid. Vi kan sitta ensamma eller flera om vi vill diskutera något och hitta vinklingar på det vi arbetar med på grund av det vi lär oss. Det finns säkert de som tycker det är bättre att åka på kursgård, men hos oss är det många som tycker den här utbildningen är ett bra alternativ. Det är perfekt att kunna sitta när man själv känner för det och studera under en längre tidsperiod, berättar Alf Ankarcrona. ÄNNU HAR HAN INTE sett resultatet av utbildningen i siffror, men är övertygad om att han kommer att göra det snart. Ubildningen följs upp av Instant education med tester för att visa att informationen gått in. I Lantmännens utbildning ingår ett så kallat lagerspel där man får sköta ett logistikcenter ekonomiskt på ett spelbord. Där ser man direkt konsekvenserna av varje beslut och det skapar en förståelse för varför vi jobbar som vi gör och vad saker kostar. Jag ser redan nu ett helt annat medvetande hos de anställda, säger Alf Ankarcrona.

9 Denna talong gäller som biljett KOMPETENS & UTVECKLING BJUDER PÅ ENTRÉ TILL KOMPETENSMÄSSAN! Se mässprogrammet, utställande företag och seminarieprogrammet på ÖPPETTIDER Tisdag 15 - onsdag 16 november Kl WORLD TRADE CENTER Klarabergsviadukten 70 Stockholm Tel Nyblivna chefer förtjänar en bra start! 35 års forskning och en miljon nöjda användare Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling som syftar till att förbättra samspelet mellan organisation och medarbetare. Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 35 års forskning och praktisk användning i organisationer. Metodiken har redan använts för att kartlägga och utveckla mer än en miljon medarbetare i hela världen. Arbetsglädje och motivation skapar handlingskraft och resultat Olika människor trivs med olika saker. Men det kan vara svårt att analysera både sin egen och andras motivation: Vad motiveras du av? Vad får dig att växa? Hur stämmer det med ditt arbete? Vet din chef vad som ger dig energi? Hur ser arbetsglädjen ut i teamet? Hos Decision Dynamics får du certifieringsutbildning och användbara verktyg för organisationer som vill ge chefer och medarbetare konkret insikt om sin egen och andras motivation. Boka nästa utbildning på Nyblivna Chefer Sverige AB Decision Dynamics, Ideon Science Park, Lund Tel: Fax: Mitt affärsprojekt på IHM skapar fortfarande resultat för företaget. FREDRIK MEDIN ÅLDER: 35 ÅR YRKE: MARKETING MANAGER, ERICSSON BUSINESS UNIT ENTERPRISE UTBILDNING: IHM SÄLJ- OCH MARKNADSLEDNING FRAMGÅNG ÄR FÖR MIG: ATT KONTINUERLIGT UTVECKLAS Jag hade jobbat flera år med marknadsföring och försäljning när jag upplevde att jag behövde fördjupa mig inom sälj- och marknadsledning. Eftersom IHM har gott rykte när det gäller praktiskt inriktade utbildningar vände jag mig dit. Mitt affärsprojekt på utbildningen bestod i att upprätta en plan för ökad försäljning inom ett specifikt tjänsteområde samt att förankra planen i organisationen. Förankringsarbetet var något min personliga handledare tryckte extra hårt på. Och det fungerade: mitt projekt blev ett av de prioriterade inom det aktuella affärsområdet, och såvitt jag kan bedöma från min nuvarande position skapar det fortfarande resultat. Många marknadsförare är duktiga på att formulera strategier, men få är lika bra på att omsätta dem i praktiken. IHMs utbildningar utvecklar din förmåga att omvandla strategier till handling. Vägen till framgång behöver inte vara längre än en termin. Se själv på eller ring oss på så berättar vi mer. Utbildningar inom marknadsföring, ledarskap, kommunikation och ekonomi

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS SÅ HITTAR DU RÄTT UTBILDNING: Ta god tid på dig. Lägg ner energi på att ta reda på vem som ger utbildningen. Är det ett institut eller ett anrikt universitet? Välj ingen nystartad utbildning. Det finns åtskilliga kataloger som presenterar de olika utbildningarna, vilka krav de ställer på de sökande och hur utbildningen ser ut. Välj det program som bäst passar dina syften, erfarenheter och förutsättningar. Ta reda på hur studentunderlaget ser ut, tala med tidigare studenter. Hur uppfattade de utbildningen? Gör ett GMAT-test om du vill studera utomlands. Testet visar dina kunskaper inom olika områden. Ju bättre resultat, desto bättre skolan kan du välja. Ta reda på var utbildningen är ackrediterad. Varje ackreditering är en kvalitetsstämpel. Välj ingen utbildning som inte är ackrediterad. AMBA, EQUIS och AACSB är tre olika kvalitetsstämplar som är tecken på en kompetent lärarkår. Vilken skola du väljer är oftast viktigare än bokstäverna MBA. Internationella tidningar rankar ofta olika MBA-utbildningar. Rankningarna kan fungera som vägledning men bör tas med en nypa salt. Källa: Civilekonomernas katalog MBA-utbildningar i Norden OLIKA KATEGORIER AV UTBILDNINGAR: HELTIDSSTUDIER: Läses på heltid under ett till två år. Bygger på den traditionella amerikanska tvååriga utbildningen med en del grundläggande undervisning och en del fördjupning. Fördelen med heltidsstudier är att du läser koncentrerat. Att bo på campus och ta sig igenom ett par studieår ses dessutom av många som en merit. DELTIDSSTUDIER:Kallas även executiveutbildning. Enbart företagskunder. Läses parallellt med ditt jobb. Fördelen är att du direkt kan använda det du lär dig i ditt arbete och att du knyter viktiga kontakter från andra delar av näringslivet. MBA en utbildning som formar ledare En tänker bli en bättre chef, en annan vill öka sina chanser till en karriär utomlands. Någon vill byta inriktning och kanske knyta viktiga framtida kontakter. Möjligheterna är många och målen med en MBA kan variera. Men vad är en MBA egentligen och hur väljer man rätt utbildning? DET FINNS INGEN TYDLIG definition på MBA, Master of Business Administration. Den bästa beskrivningen är förmodligen en praktiskt inriktad påbyggnadsutbildning med syftet att förbereda deltagarna för ledande befattningar. Det kan vara heltid, deltid och med ett otal olika inriktningar, allt ifrån it och rederiverksamhet till det senaste tillskottet på den svenska marknaden hälsa. Men det finns naturligtvis gemensamma nämnare i utbildningarnas innehåll, huvudämnen som redovisning, projektledning och marknadsföring - viktiga ämnen för att man som ledare ska vara bekant med ett företags alla olika delar och klara jobbet som ledare på en övergripande nivå bättre. Det är inriktningarna som varierar och ökar i antal. MBA-utbildningar är väldigt konjunktur- och trendkänsliga, förklarar Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Ofta är det företag som betalar MBAutbildningar för någon anställd. Går det bra för företagen satsar de på sin personal och då ökar efterfrågan på MBA. Går det sämre är det ingen som vill betala utbildningen. Och då minskar också utbudet. Av antalet utbildningar att döma råder det i dag högkonjunktur. Och de blir allt fler. I dag finns tusentals olika MBAutbildningar, mer eller mindre seriösa alternativ utspridda över hela världen. Du kan till och med köpa en MBA över nätet. Därför tar det också tid att hitta rätt för den som vill ha en kvalitetsutbildning. De flesta som efterfrågar MBA i Norden är civilingenjörer och civilekonomer. Men det krävs inga sådana studier före en MBA-utbildning. Det som krävs är en akademisk grundutbildning och ofta några års yrkeslivserfarenhet. Men vilket ämne du har din grundutbildning i har ingen betydelse och deltagare med andra utbildningsbakgrunder än ekonomi blir allt vanligare. DE ALLRA FLESTA UNIVERSITET och institut som erbjuder MBA-utbildningar gör det till en juridisk person, det vill säga företag. Logistikföretaget Consafe Logistics har till exempel köpt MBA-utbildningar av en av de svenska utbildarna, FEI, Företagsekonomiska institutet. De har kunder över hela världen och behöver välutbildade medarbetare: Med MBA-utbildning har vi möjligheten att utveckla och motivera en medarbetare att stanna inom företaget. Men dessutom kan en välutbildad medarbetare med Med MBA-utbildning har vi möjligheten att utveckla och motivera en medarbetare att stanna inom företaget, förklarar Robert Jansson. VD på logistikföretaget Consafe Logistics. internationella kunskaper plocka in kunder som kan vara till nytta för oss, förklarar VD Robert Jansson. MEN DET FINNS OCKSÅ utbildningar som kan sökas av enskilda. En MBA kostar emellertid runt kronor så det gäller att vara motiverad till tuffa och tidskrävande studier. Motivationen kommer kanske om man vet att chanserna till ett intressant, utvecklande, och kanske internationellt jobb ökar, liksom möjligheterna till en högre lön. I kataloger över olika utbildningar kan man till och med läsa hur mycket man kan räkna med i ingångslön när man är färdig med sin MBA. Anrika internationella universitet lovar högre ingångslöner, men ställer också höga krav på goda resultat i diverse ansökningstester. VARJE ÅR TAR CIRKA personer en MBA-examen, de flesta i USA. Men utbildningarna i Norden blir fler och också antalet sökande. Företagen blir i ökande takt multinationella eller gör affärer utomlands och i den kontakten ställs högre krav på internationellt bekanta titlar. I vissa länder kan en MBA-stämpel i visitkortet vara avgörande för att få träffa de viktiga kontakterna. Den klassiska amerikanska MBAutbildningen växte fram under 1950-talet. Den var tvåårig med ett års grundutbildning i management och ett andra år av specialisering och fördjupning med valfria kurser. Det är den utbildningen som legat till mall för de europeiska utbildningarna, som sen har anpassats till regionala behov, de ger ett europeiskt managementkunnande och ett europeiskt kontaktnät snarare än ett amerikanskt. Ge dina medarbetare ett universitet! Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet är en portal för företag, myndigheter och organisationer med behov av kompetensutveckling. Tillsammans med uppdragsgivaren identifierar vi behov och utvecklar tjänster i samarbete med universitetets institutioner. Sekretariatet för kompetensutveckling

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Jakten på den perfekta chefen Vem som är en bra chef handlar inte nödvändigtvis om personen, snarare om situationen. Det anser Rikard Larsson. Och han borde veta. Han har jämfört chefer i skilda branscher i mer än 50 länder. TIDNINGEN CHEFS LEDARSTILSLIGA 1. Margot Wallström, vice EU-president 2. Carl-Henric Svanberg, koncernchef Ericsson 3. Anders Björck, landshövding 4. Björn Eriksson, landshövding 5. Carl Bennet, industriledare 6. Sven-Göran Svennis Eriksson RIKARD LARSSON ÄR professor på Ekonomihögkolan i Lund och arbetar på konsultföretaget Decision Dynamics. Det de kommit fram till i sin undersökning utmanar vårt ständiga sökande efter den perfekta chefen. Den perfekta chefen, som ett ideal vi alla borde sträva efter, finns nämligen inte: Det är väldigt lätt att tänka att den som presterar bra på en nivå är bäst lämpad att prestera bra på nästa nivå. Men våra framgångsprofiler visar att det inte är så. FRAMGÅNGSPROFILERNA jämför ledarskap på första nivån med ledarskap på mellanchefnivå och tre olika toppchefnivåer. Resultatet visar att det som ger en framgångsrik chef på första nivån av ledarskap bland annat tydlighet, snabba beslut och handling samt en karriärdrivkraft att kunna sitt område är helt andra egenskaper än de som kännetecknar en framgångsrik toppchef. En sådan ska snarare vara socialt kompetent, analytisk och inte lika yrkesmässigt inriktad som en chef på lägre nivå, utan mer rörlig i sina karriärdrivkrafter. På en mellanchef är kraven stora en sådan bör vara både analytisk och snabb, fokuserad och flexibel, samt kunnig och rörlig. Lite av varje med andra ord. Felet vi ofta gör är att vi befordrar personer som passar som till exempel mellanchefer till toppchefer. Men mycket talar för att de inte alls passar lika bra där. Ofta blir man befordrad ett steg för långt. Spelets regler för vad som ger framgång förändras radikalt på de olika nivåerna, förklarar Rikard Larsson och ställer sig frågande till vårt rådande lönesystem: belöning genom befordran, som han menar lätt gör att fel person hamnar i fel roll och slår huvudet i taket. Man blir ekonomiskt piskad att söka sig uppåt även om den chefsrollen inte passar lika bra och innebär en sämre prestation. Det har också visat sig att de sämst betalda cheferna på en viss nivå är de som passade bäst på nivån under, det vill säga kommit ett steg för högt. Det är väldigt lätt att tänka att den som presterar bra på en nivå är bäst lämpad att prestera bra på nästa nivå. Men våra framgångsprofiler visar att det inte är så, berättar Rikard Larsson, professor på Ekonomihögkolan i Lund. att den kurs i ledarutveckling du väljer för att komma vidare borde vara anpassad efter den nivå du söker dig till. - Organisationer tenderar att utveckla yngre chefer till att inte bli bra toppledare. Man fokuserar mest på siffror och prestationsmått för framgång på lägre nivåer och mindre på de mänskliga faktorer och annan passform som krävs för framgång på högre nivåer. Resultatet blir att många befordras till sämre passform, sämre prestationer och mer utbrändhet. Samtidigt finns det goda möjligheter för de flesta att må och prestera bättre på en annan nivå eller arbetssituation som bättre passar deras speciella styrkor. MEN RIKARD LARSSON poängterar att det inte betyder att det är lönlöst att sträva uppåt om du råkar fungera bra på en mellanchefsnivå. Bara att det är viktigt att vara medveten om att du inte självklart kan vara samma typ av chef på toppen. Och

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS En god lyssnare med höga krav Han har varit teamansvarig och chef för grupper från Räddningsverket i Kosovo, i Irak och på Västbanken. Senast var hans uppgift att leda en grupp med ansvar att stödja svenskar vid tsunamikatastrofen i Thailand. Jan Tapani vet vad som krävs av en ledare i krissituationer. TYDLIGHET, ÄRLIGHET OCH LUGN är tre goda ledaregenskaper han vet att han besitter. Han vet, därför att han har frågat andra. Och han håller med. Själv lägger han till att han är bra på att delegera ansvar och få sina medarbetare att känna sig delaktiga. Hans sämsta ledaregenskap är hans höga krav på sig själv som lätt spiller över på andra i hans omgivning. Men han jobbar på det, försöker få balans och lägga ribban på rätt nivå. En utvecklingskurs för gruppledare fick honom att förstå vikten av att bli en aktiv lyssnare. - Efter den kursen förändrade jag mig, lärde mig att öppna mig och bli ärligare med mina känslor. Som chef är det viktigt att visa att det är tillåtet att visa vad man känner, att gråta. Första gången Jan Tapani själv grät inför sina medarbetare upplevde han det som svårt. Men med tiden har han lärt sig. När han arbetade i Thailand med svenskar som skadats eller förlorat sina anhöriga var det helt naturligt. Det var dagen efter den stora vågen hade dragit in över Thailands kust och skapat förödelsen han blev tillfrågad om han kunde åka ner. Han satt på det första svenska planet till Puket. På plats fick han omedelbart ansvar för en grupp med uppgiften att stödja svenskar i Krabi. Det var en svår uppgift och ett arbete som berörde alla inblandade. Jan Tapani fick nya erfarenheter som ledare. - Mitt jobb blev väldigt situationsanpassat. Ibland fick jag styra mycket och ibland lyssna mer på gruppen som ju bestod av experter på olika områden; sjukvårdare och krishanterare. Oftast kom vi fram till en gemensam lösning och det gick fort, det måste det göra. Som chef för gruppen tvingades Jan Tapani vara tydlig. Informationen var oerhört viktig för att alla skulle kunna ta del av helheten och se sin roll i arbetet. Men minst lika viktigt var det att lyssna på vad medarbetarna kände. Ingen fick gå och lägga sig innan han eller hon hade pratat med honom. - Det värsta som kan hända är att någon drar sig undan. Jan Tapani insåg att han var tvungen att se alla och vara beredd att plocka bort personal som inte mådde bra. - Vi var alla så otroligt fokuserade på vår uppgift och adrenalinet pumpade, så vi glömde ibland bort att vila. Min roll blev att säga nu måste du sova. Jag var tvungen att visa att jag var närvarande och beredd att stiga fram när det behövdes. Det skapade en trygghet för mina medarbetare. MEN TRYGGHETEN kommer också av konsekvens, tillägger han. Det är viktigt att visa att det får följder om någon inte sköter sitt jobb. Men konsekvenserna måste vara tydliga från början och som chef är det viktigt att löpa linan ut. På så sätt vinner man respekt. För respekt är, enligt Jan Tapani, något man som ledare måste förtjäna. Det kan man inte kräva. Han har alltid varit ett ledarämne, tror han. Har tyckt om att ta ansvar och ha möjlighet att påverka. Har alltid dragits till situationer där handlingskraft är nödvändigt. På frågan om hans ledarstil skulle fungera i näringslivet tvekar han en stund men svarar sen att det skulle den. Ett intresse för människor krävs även där och kunskap om hur människor agerar och reagerar. - Men sådant växer fram, tillägger han. Trots sin erfarenhet av ledarskap säger Jan Tapani att han aldrig blir fullärd. Han lär av sina misstag och poängterar att en chef aldrig får vara rädd att erkänna att han kan göra fel. Han ser gärna på hur andra gör och tar intryck, men vill aldrig kopiera. -Kopierar jag någon annan och det inte passar min person blir det bara helt fel. FAKTA JAN TAPANI Jan Tapani har alltid varit ett ledarämne. Han har tyckt om att ta ansvar och ha möjlighet att påverka. NAMN: Jan Tapani ÅLDER: 49 BAKGRUND: Har arbetat inom den kommunala räddningstjänsten i 17 år som brandman, ambulanssjukvårdare och som befäl. Sedan 1996 anställd på Räddningsverkets skola i Revinge i Skåne som lärare på internationella kurser för FN, EU och NATO/Partnerskap för fred. Fokus på kurserna ligger bland annat på ledarrollen. LEDARFÖREBILD: Ingen. Man ska aldrig försöka kopiera någon. Det lyckas inte. LEDAREGENSKAPER: Tydlig, omtänksam, god lyssnare, uppriktig och bra på att delegera. LEDARKURSER: Gick en befälsutbilning på Revinge och en veckas utvecklingskurs för gruppledare. SÅ FÖRBEREDER JAG MIG INFÖR ETT LEDARUPPDRAG:Ställer mig alltid frågan: Vad förväntar sig gruppen att jag ska göra?, vilket gör mig mentalt förberedd inte för allt men för mycket. Affärsutveckling Verksamhetsutveckling Förändringsledning Utveckling av system Projektledning Wenell framkallar färdighet i projekt! är det sant? I en unik undersökning bad vi drygt 1200 kursdeltagare i våra projektutbildningar under att besvara några frågor om vilken nytta de haft av sina nya kunskaper. En sak är ju att utvärdera en utbildning direkt vid kursens slut men det mest intressanta är värdet den har i ett längre perspektiv. Nära hälften svarade på vår enkät. Av dessa hade 84% använt sina kunskaper, 80% kändes sig säkrare i sin projekt ledarroll och 51% bedömde att de haft stor eller mycket stor nytta av utbildningen i sitt arbete. Nu finns det nya kursprogrammet för 2006 framme. Där finns 5 olika kurser för dig som vill utveckla dig som projektledare och ett 80-tal olika tillfällen att välja på runt om i Sverige. Beställ programmet genom att ringa eller besök vår hemsida!

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Prestera bättre med hjälp av en coach Du behöver inte vara en naturbegåvning för att bli en bra ledare. Det går att lära sig och att hela tiden utvecklas och bli bättre. Ett sätt är att ta hjälp av en coach. - Man måste gå in under skalet på individen, förklarar Patrik Puhony på konsultföretaget Kandidata. Coaching handlar om att utveckla en individ så att han eller hon kan göra ett bättre jobb, liksom de flesta former av ledarskapsutveckling. Men med coaching är tanken att personen också ska ha balans i andra delar av livet - på fritiden och i hemmet. - Man måste gå in under skalet på individen, förklarar Patrik Puhony på konsultföretaget Kandidata. Han har arbetat med flera olika typer av konsultverksamhet, men beskriver coaching som den starkaste trenden inom ledarskapsutveckling. Inte nödvändigtvis för att det är relativt nytt, snarare för att det har visat sig vara effektivt och uppskattat. -Coaching är ett bra verktyg för att få fram rätt person på rätt plats. Eller att utveckla en person till att fungera bättre i sin ledarroll. MEN UTVECKLING TAR TID. Det går inte över en helgkurs. Sin coach träffar man vid flera tillfällen under sex till tolv månader. Yrkesrollen är alltid utgångspunkten för samtalen, men också balansen mellan yrkesrollen och det privata. Personen formulerar sina mål tillsammans med sin coach och diskuterar sen hur de ska nås. Mellan dessa tillfällen får personen konkreta uppgifter. - Det kan handla om att ta tag i en konflikt som känns besvärlig, eller att förändra något hos sig själv. Coachingen föregås av noggranna tester av personens analytiska och emotionella förmåga, två faktorer som enligt Patrik Puhony är viktiga för en ledare. Den emotionella förmågan omfattar bland annat vad som ofta kallas den sociala kompetensen men även förmågan att hantera stress, att anpassa sig och att interagera med andra. Men det handlar också om ett allmänt välbefinnande och om självkännedom. Personens uppfattning om sig själv kan till exempel jämföras med hur omgivningen ser på honom eller henne. Testerna upprepas senare för att utvärdera i vilken mån personen utvecklats. Arbetet med coaching ställer höga krav också på konsultföretaget. - Vårt huvudsyfte är ju att hjälpa företagen som är våra kunder men själva arbetet gör vi med individen. Vi måste därför dels kunna förstå vad företagen tjänar pengar på och dels ha psykologkompetens, förklarar han. PÅ KANDIDATA ÄR HÄLFTEN av konsulterna psykologer och den andra hälften ingenjörer och ekonomer. De arbetar i team som består av en kombination av dessa roller. Företaget arbetar systematiskt med olika verktyg och metoder för att tydligt se den utveckling arbetet ger. - Vi mäter alltid före och efter genomförda uppdrag. På så vis kan vi se konkreta effekter. Somliga av dem har också publicerats som studier. PATRIK PUHONY POÄNGTERAR att det går att arbeta på olika sätt med coaching. Ett nytt grepp är till exempel att jobba med internt mentorskap, vilket innebär att den högsta ledningen inom ett företag utbildas i hur de ska coacha yngre, mer oerfarna chefer till att tänka strategiskt. Men kärnan i varje form av coaching är densamma - individen. The Warwick Executive MBA in Sweden MBA VID TOPPSKOLA: Trippel ackreditering aacsb, equis, amba Sveriges högst rankade mba: 18:e i världen* Doktorandprogram rankat 2:a i världen* 5 forskning Start i januari Begränsat antal platser. Ansök nu! * enligt Financial Times Executive MSc Human Resource Management Marketing Management Två utbildningar för specialister Studiemoduler i Stockholm och London Akademisk och professionell förankring Start i februari Begränsat antal platser. Ansök nu!

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DJINGIS KHAN LEDARIDEAL I en BBC-dokumentär konstaterar Dan Snow, historiker, att Djingis Khan hade flera ledar-egenskaper som hade passat för en ledare av i dag. Den fruktade härföraren av mongolernas trupper på 1200-talet ska enligt Snow ha varit insiktsfull, framsynt, teknikvänlig, affärssinad och en god vinstdelare. Han sägs bland annat ha tvingat kinesernas militärer att demonstrera tekniska innovationer när han ockuperade delar av Nordkina. Han ska ha varit noggrann då han gjorde research på fiendernas planer. Dessutom tolererade han inte skvaller bakom ryggen och inte dem som förrådde företagshemligheter. Men de som jobbade hårt kunde bli befordrade och han delade med sig av sina erövringar för att visa sina trupper uppskattning. VIKTIGT ATT VETA VAD SOM LIGGER BAKOM BERÖM Den chef som ger beröm och förklarar för sina medarbetare vad det är de gör som tillfredsställer chefens behov vinner respekt, enligt teorin Nonviolent Communication. Men det måste ske utan att betygsätta det de gjort med värdeord som lysande eller snabbt. Då är det viktigare att chefen berättar vilken känsla det väcker hos honom eller henne. På så sätt uppfattas berömmet som ärligt och medarbetarna upplever att de är betydelsefulla. De känner dessutom äkta glädje över att ha gett chefen något. Det är ett grundläggande behov hos oss alla att betyda något för andra, enligt teorin. Källa: Svenska Dagbladet Källa: Svenska Dagbladet CHEFERS UTBILDNING ÄR MEST EN BELÖNING Företag och organisationer vill gärna kunna visa i siffror att man lägger pengar på chefsutveckling. Men resultatet av kurserna följs sällan upp. I en avhandling om chefers identitetsarbete vid högskolan i Skövde följde Thomas Andersson sex chefer som genomgick ledarskapsprogram med fokus på självkännedom. Men när cheferna kom tillbaka inspirerade och förändringsvilliga mötte de skeptiska medarbetare. Cheferna utvecklas men får inte omsätta sin kunskap i praktik. Hälften av cheferna Thomas Andersson följde valde att sluta på sin arbetsplats efter ledarskapsprogrammet. En annan kunde inte göra de förändringar i sin chefsroll som hon ville eftersom hon blev bemött av personalen som den hon var innan hon gick utbildningen. Slutsatsen Thomas Andersson drar är att verksamhetens utveckling måste gå hand i hand med chefens, för att en kurs ska bli mer än en belöning. Källa: Svenska Dagbladet CHEFER STRESSAS PÅ OLIKA SÄTT AV FÖRÄNDRING Vissa chefer lider mer av stress och upplever att förändringsarbete är svårare än andra. De som verkar klara förändringsprojekt bäst är de som kan: Ta hjälp och stöd och skapa nätverk. Veta vad de vill åstadkomma. Veta hur de ska förhandla, och när. Ha koll på vilka som stöder deras strategi. Delegera till rätt medarbetare. Det säger Monica Nyström vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet. Källa: Svenska Dagbladet Vill du utvecklas? Vill du lära dig något nytt samtidigt som du får möjlighet att göra en insats? Då är du välkommen till Lottorna. Här finns över 100 kurser allt från utmanande Minilumpen till värdefulla ledarskapskurser. Anmäl dig på vår hemsida.

15 Flexibel bemanning PersonalCenter AB är ett familjeföretag verksamt sedan1993 med fokusering på bemanning inom telefoni, reception och administration. Telefonister/receptionister och sekreterare för omgående uthyrning eller rekrytering. Startklara ekonomiassistenter och löneadministratörer. Utskriftstjänster och grafisk produktion hos oss eller hos er. Så här enkelt kan det vara Arbetsplatsprovaren hjälper dig med det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsplatsprovaren är ett internetbaserat verktyg för arbetsmiljöbedömning. I mätningen ingår 21 områden, däribland: Arbetsplatsens utformning Inflytande, delaktighet Kamratstöd Du kan snabbt och enkelt göra sammanställningar inom de olika områdena och resultatet är en heltäckande bild av arbetsmiljön. Testa vår demoversion på Tel Kandidata är ett internationellt managementkonsultföretag inom HR. Vår kärnkompetens är systematisk utvärdering och utveckling av individer, grupper och organisationer i ett affärsmässigt perspektiv. tel Konferens på Kungarnas och Vindarnas Ö Helpension fr. 648:-/person Inkl. förmiddagskaffe med smörgås, konferenslunch, eftermiddagskaffe, konferensmiddag, frukost samt logi i dubbelrum. För mer information se vår hemsida: Tel Fax: Har mötesplatsen betydelse? I välfungerande miljöer är det lättare att prata, lyssna och lära. Det är tanken bakom kurs- och konferensanläggningen Djurönäset, som är specialanpassad för konferenser och utbildningar. Här finns plats för ända upp till 400 personer med personligt boende, ett välrenommerat kök, inomhuspool och underbara möjligheter till rekreation i skärgårdsnaturen. Hos oss får du en personlig projektledare, som ansvarar för att förverkliga helhetsupplevelsen. Därmed kan du fokusera helt på mötets mål och syfte. Det ökar självklart deltagarnas uppfattning om kvaliteten på mötet och om dig som arrangör. Besök oss på Kompetensmässan den november, så berättar vi gärna mer om dina möjligheter hos oss. LEIF / Jonas Ingerstedt / Johnér Djurönäset Djurhamn Telefon Fax Är det svårt att välja Djurönäset utan att ha varit här? Kom ut och besök oss så bjuder vi på lunch och en personligt guidad husesyn. Ring och välj ett datum som passar dig.

16

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA Anmäl dig 850 kr för 2 dagar och 425 kr för 1 dag Posttidning B POSTTIDNING B Nr 4 2010 VARDAGSHJÄLTAR Läs mer på s 8» VEM ÄGER? sidan 10» SJU STEG MOT... Läs mer av Olof på s 15» HÄMTA KRAFT Läs mer på

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer