Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5"

Transkript

1 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre morgondag.» Ledaren Allas lika värde ledstjärna för HBT Öresunds S-förening»Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 S gick framåt i kyrkovalet Valdeltagandet i kyrkovalet steg kraftigt jämfört med förra valet. Socialdemokraterna blir största partigruppen. 3 Krafttag mot skånska vårdkrisen Budgetförslaget från S-gruppen i Region Skåne handlar om satsningar på vården där behoven är mest uttalade. 4

2 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna i malmö MEDLEMSTIDNING FÖR socialdemokraterna i Malmö Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Sandell. Redaktionssekreterare: Zinaida Kajevic, PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad. OMSLAGSBILD: Preben Widerberg, ordförande för HBT Öresunds S-förening vid Malmökonstnären Yngve Lundells Optimistorkester i Malmö. (Foto: Drago Prvulovic/Malmöbild). Vår budget investerar i människor Den här hösten började fantastiskt bra med ett ökat resultat i kyrkovalet, ett val där vi ökade med tio procent just i Malmö. Tack för allas insatser i valrörelsen! Samtidigt hade vi ett annat uppdrag och det var nämligen att styrelseordförande i kommunstyrelsen, Katrin Stjernfeldt Jammeh, fick ut sitt budskap om vilken politisk prioritering hon och vårt lag i stadshuset kommer att ha i framtiden. Efter det har saker och ting hänt i rasande fart. Vi hade en sjukvårdskampanj som återigen vände sig till medborgarna kring den viktiga frågan om tillståndet för sjukvården i Malmö. Vår grupp i regionfullmäktige kämpade för att få den borgerliga majoriteten att inse att deras skatteökning inte kommer att räcka utan att det måste till mycket mer om vi ens ska behålla den kvalité som vi har idag. En bättre morgondag Vårt budgetalternativ i riksdagen lanserades med budskap om ett Sverige som investerar i människor och deras framtid. Om det är något som framgår utav den, stundtals, torra texten om satsningar är det att det ska finnas möjligheter för varje människa att skaffa sig en bättre morgondag. Vi skickade också ut ett diskussionsunderlag om nästa kommunalpolitiska handlingsprogram tillsammans med ett remissunderlag kring nästa Skåneprogram. Underlagen ska ge alla medlemmar möjlighet att fritt reflektera hur framtidens Malmö ska vara och ska ge oss stöd när vi formar våra politiska beslut, efter valet, i Malmö. Allt detta är förberedelser inför nästa år med fyra»vi får inte glömma att ta hand om varandra och ha roligt tillsammans! Glädje är en förutsättning för ett framgångsrikt partiarbete.» viktiga val och måste göras. Just därför får vi inte glömma att ta hand om varandra och ha roligt tillsammans! Glädje är en förutsättning för ett framgångsrikt partiarbete. Det sociala kittet bland medlemmarna i föreningar och klubbar är det som gör att människor trivs, vill satsa sin värdefulla tid på partiet och för att vi som parti ska fortsätta ha något att säga till om i Malmö, Skåne och Sverige. Datum för utbildningen: Utbildningens namn: Sista anmälninsgsdatum: 16 november Vår ideologi och pennan som vapen Vi startar 09:00 och avslutar 15:00 på Per Albin Hanssons födelsehem Som det framgår utav namnen är utbildningarna indelade i två delmoment. Utbildningarna behöver inte tas i någon särskild ordning. Anmälan skickas till senast den 30 oktober. Skriv ditt namn och vilken förening/klubb du tillhör samt eventuella kostförbehåll. Antal platser är begränsad! Höstens enda återstående medlemsutbildning: 30/10 ledare Joakim Sandell ordförande Malmö Arbetarekommun Välkommen på repskapet! Alla medlemmar är välkomna till Malmö arbetarekommuns möte med representantskapet. Måndag 4 november kl Folkets hus, Olof Palmes Plats 1 Måndag 9 december kl Folkets hus, Olof Palmes Plats 1 Tag med ditt medlemskort för avprickning! Styrelsen Lägst arbetslöshet i EU 2020 Satsning på fler jobb i S-budgeten Socialdemokraternas budgetmotion, det vill säga våra förslag på hur vi skulle vilja styra landet, lades i början av oktober och hette Lägst arbetslöshet i EU Av Zinaida Kjevic Dessa förslag visar vilka prioriteringar Socialdemokraterna gör för 2014 och hur partiet arbetar med att utveckla den politiska riktning som slogs fast på partikongressen. I och med att det är allmänna val nästa år blir våra förslag extra viktiga. Det som är extra skrämmande med dagens situation är att arbetslösheten är över åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats och ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara länder. Satsning på fler jobb Med bakgrund av detta är det arbetssatsningar som dominerar förslagen. Drygt fem miljoner satsas på åtgärder som ska få ner arbetslösheten med speciell inriktning på ungdomsarbetslösheten med 90-dagarsgarantin, utbildningskontrakt, yrkesintroduktion och bristyrkesutbildning. Förutom jobben är det utbildning som står i fokus. Dels satsningar mot yngre åren med mindre klasser och fler specialpedagoger och dels fler utbildningsplatser på högskolor och Komvux. Regeringens stora satsning inför nästa år är ytterligare skattesänkningar för lönearbete, det så kalllade femte jobbskatteavdraget. Det är tyvärr främst för lånade pengar de sänker skatten istället för att satsa på åtgärder som leder till jobb. Detta är Socialdemokraterna kritiska till liksom att den borgerliga regeringen vill höja inkomstgränsen då man börjar betala statlig skatt, den så kallade brytpunkten. Höjda pensioner De socialdemokratiska riksdagsledamöter arbetar för att riksdagen inte ska höja brytpunkten. Dessa pengar kan i stället gå direkt till att höja pensionerna med ytterligare 50 kronor, förutom den höjning som regering aviserat. Det är vårt mål att skattesatsen för inkomst ska vara lika för alla, oavsett om man jobbar, är pensioner, arbetslös eller föräldraledig. Även nationellt ser man sjukvårdens brister och i vårt förslag tillförs 2 miljarder för att räcka till fler anställda inom vården. Förutom detta finns bland annat förslag på bättre arbetslöshetsförsäkring, höjt barnbidrag, höjt studiebidrag, byggbonus för studentbostäder, miljömålsinvesteringsprogram samt en satsning för järnvägsunderhåll. Våra förslag är finansierade genom, bland annat, avskaffande av FAS3 (sysselsättningsfasen), genom att vi inte sänker inkomstskatten för femte gången, vi höjer inte brytpunkten för statlig inkomstskatt, som ju bara gynnar de med högre inkomster. Socialdemokraterna tar även tillbaka den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, nedsatt krogmoms och definitivt ett nej till nystartszoner. Detta är enbart en kortare summering av det som finns i budgeten. För dig som vill veta mer finns hela budgeten på partiets hemsida: socialdemokraterna.se/var-politik/ Budget/ Tre nya gruppledare På representantskapet den 16 september valde vi tre nya gruppledare: Milan Obradovic till Tekniska nämnden där han blev ordförande, Anna-Karin Bengtsson till Miljönämnden där även hon blev ordförande och Sanna Axelsson till Servicenämnden där hon blev första vice- ordförande. Fler i arbete. Magdalena Andersson, partiets ekonomisk-politiska talesperson, presenterar det socialdemokratiska budgetalternativet. Bekämpa klyftorna palmedagen 23 november 2013 Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö Bekämpa klyftorna! Dagens värld präglas av klyftor. Mellan fattiga och rika länder, och mellan fattiga och rika i samma land. I dag bor tre fjärdedelar av världens fattiga i medelinkomstländer som Indien, Kina och Filippinerna. Det beror inte på att människor har flyttat utan på att dessa länder har blivit rikare. Men långt ifrån alla som bor där har gjort samma resa: Somliga lever i överflöd andra i misär. De är inte bara fattigast i sina relativt välmående länder, de är världens fattigaste. Både när det gäller resurser, inflytande och hälsa. Andra klyftor som präglar världen och hindrar människors frihet är ojämställdheten mellan kvinnor och män, och majoriteters diskriminering av minoriteter. Palmedagen 2013 handlar om dessa klyftor och hur vi kan bekämpa dem. Vi hoppas att du vill vara med! Välkommen med din anmälan på Hjärteress 3

3 Socialdemokraterna vill ta krafttag mot vårdkrisen Socialdemokraterna vill ta krafttag för att få ett slut på den skånska vårdkrisen. Det präglar Socialdemokraternas budgetförslag i Region Skåne. Av Zinaida Kajevic Inför att S-gruppen i regionen skulle ta fram budgetförslaget var det flera omständigheter som påverkade läget: anställningsstoppet inom vården, minskat antal vårdplatser, ständiga besparingskrav och anmärkningar från statliga tillsynsmyndigheter. Det vill säga en ekonomisk press inom vården som har lett till ödesdigra konsekvenser för patienter och till personalflykt. Budgetförslaget från S-gruppen i regionen handlar därför om satsningar Mer information om vårdkrisen Skånes socialdemokratiska partidistrikt har lanserat en hemsida som fokuserar på sjukvården i Region Skåne och det val som tar plats nästa år. på vården där behoven är mest uttalade. Med det som utgångspunkt har Socialdemokraterna föreslagit en skattehöjning på 70 öre istället för de 30 öre som den borgerliga femklövern la fram i sitt förslag. Skattedebatt Höjningen med 30 öre antogs efter en omfattande debatt i regionfullmäktige på sammanträdet som varade både den 30 september och den 1 oktober. Enligt den konsekvensanalys som görs av Socialdemokraterna i regionen kommer denna ökning enbart att kompensera för ökade lönekostnader, inflation och annat som ingår i en uppräkning av budgeten. Det vill säga det Christine Axelsson, regionråd: Vårt budgetförslag stärker hälso- och sjukvården. Vi tillför nästan en miljard mer i resurser och sätter stopp för nedskärningar. kommer inte att ske en reell tillförsel av medel till vare sig vården eller annan verksamhet. 900 miljoner 70 öre mer i skatt skulle innebära att sjukvården kan få drygt 900 miljoner mer än i femklöverns budgetförslag. Det innebär en skillnad på ungefär anställda och att 100 nya vårdplatser kan öppnas. Varför gör S-gruppen i regionen och den borgerliga femklövern så pass olika analyser av läget? För S-politikerna i regionen är det uppenbart att det behövs en långsiktig finansiering för alla verksamheter i regionen för att det ska kunna ske ett omtag. Ett framgångsrikt förändringsarbete kan Nils T Svensson, andra vice- ordföranden i regionfullmäktige: Vi ser, efter alla dessa år med borgerligt styre, att det inte fungerar i regionen. Speciellt inom vården. Det ska finnas resurser inom sjukvården för alla medborgares behov, för unga som för de gamla. Förutom jobb och utbildning är det hälso- och sjukvården som engagerar och berör människor mest. Socialdemokraterna framåt i kyrkovalet bara bedrivas i dialog med personalen och andra berörda grupper och inte påpackas uppifrån utan förankring. Det som Socialdemokraterna skulle kunna erbjuda med 70 öre mer är inte enbart resurser till sjukvården utan ett annat sätt att leda i regionen. Effektiviseringar behövs men dessa ska ske i samförstånd och med långsiktighet. Av denna anledning, det vill säga ständigt påtvingade förändringar, vill Socialdemokraterna sätta stopp för ytterligare vårdval och privatiseringar och göra en grundlig utvärdering av dem som redan genomförts. Daniel Hedén, ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen: Vårt budgetalternativ siktar på att ta sjukvården ur den akuta kris man hamnat i med stora brister i patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi kan göra det med det resurstillskott vi föreslår. Vi kan även börja återanställa personalen och öppna en del nya vårdplatser. Rimliga förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb är helt nödvändigt, både för en god vård och för arbetsmiljön, men också för att kunna bedriva det långsiktiga kvalitetsarbete som krävs för att vården ska hålla toppklass även i framtiden. Många nya förskolor på gång Från och med 1 juli har vi en ny förskoleförvaltning i Malmö stad och samtidigt som denna omorganisering har skett så är utbyggnaden av förskolan i full gång. Vi har träffat Carina Svensson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Av Annika Stark Vilka är de största utmaningarna med att ge alla barn i Malmö plats på förskola? Det är en stor utmaning att hitta platser som har en bra utemiljö att bygga nya förskolor på. I centrum har vi stort behov av nya förskolor men det är också där som det är svårast att hitta lämpliga platser att bygga på. Om vi på smarta sätt utnyttjar ytor som redan finns i staden och som även används av allmänheten så kan vi lösa det. Det finns exempel på förskolor som använder delar av parker som utemiljö. Vi har som mål i Malmö att varje barn ska ha 30 kvadratmeters ute-yta. Det är en hög ambitionssättning som förpliktigar och som vi gör allt vi kan för att uppnå. Vid vissa av stadens förskolor har det uppmäts för höga halter av kvävedioxid. Vad gör staden för att förhindra att förskolor byggs på platser som inte är lämpliga ur miljösynpunkt? Barnens behov ska alltid vara i centrum och genom att skicka ut förslag på beslut om nya förskolor till många olika remissinstanser får vi in Vad gör du nu för tiden, Ilmar? synpunkter från många olika håll. Länsstyrelsen, miljönämnden och stadsområdena har alla sina olika synvinklar på vad som är bäst för barnen och med den samlade bedömningen lyckas vi oftast ta beslut som är bra. Kommer behovet av förskoleplatser vara lika stort år framåt? Behovet av förskoleplatser kommer bara att öka framöver och det kräver kreativa lösningar om vi ska kunna möta behovet i takt med att staden förtätas. Några exempel som redan har genomförts och är på gång är förskolor på parkeringshus och fler ute-förskolor. Vad tar stadsbyggnadsnämnden för beslut som kommer att underlätta det här arbetet? Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett samhällsserviceprogram. I programmet kartlägger vi vilka platser som är lämpliga att bygga förskolor på. Det kommer snabba upp processen. Vad är din vision för förskolan i Malmö? Jag tror att barnens välmående är en förutsättning för att vi ska få fungerande familjeliv och en social förankring i samhället. För att jag som förälder ska kunna delta i samhället behöver barnsomsorgen fungera. Och inte bara som en förvaringsplats utan förskolan ska vara en plats för utveckling. Vi måste bygga ut förskolan för att klara av att ge alla barn 30 timmar i förskolan oavsett om en förälder är hemma med ett syskon. Det är en utmaning att hitta platser för alla nya förskolor, säger Carina Svensson. Det märks att du har ett stort engagemang för barn och förskolan, var kommer det ifrån? Ja, det har jag, och det beror bland annat på att jag kom i kontakt med dessa frågor när jag satt i Västra innerstadens stadsdelsfullmäktige. Jag är mormor och farmor och har en dotter som arbetar inom förskolan. På det sättet kommer jag i kontakt med dessa frågor i vardagen och jag tycker förskolan är extra viktig för de barn som inte talar svenska i hemmet. Genom att gå i förskolan får de chans att lära sig svenska vilket annars kan vara svårt om föräldrarna inte gör det. Det är otroligt viktigt att vi satsar på barnen idag så att de får goda möjligheter i framtiden. Den 15 september ringlade det stora köer för att rösta vid kyrkovalet i Malmö. Av Jan Svärd Valet gällde kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ. Valdeltagandet steg kraftigt jämfört med förra valet. För socialdemokraternas del ökade vi med omkring fyra procent och blir största partigruppen med 18 mandat, säger Claes Block, första namnet på socialdemokraternas valsedel. Mandatmässigt ökar vi inte, vilket beror på att vi i Malmö, till skillnad mot tidigare val, endast har en valkrets. Den Borgerliga alliansen, liksom de Partipolitiskt obundna, gick däremot tillbaka. Dessvärre fick Sverigedemokraterna flera mandat. Under valdagen kom rapporter om god aktivitet i vallokalerna och därmed hopp om bättre valdeltagande den här gången. Långa köer I vallokalen vid Sankta Maria församlingshem, var köerna minst en timme, ibland upp till två, under hela dagen. När dörrarna stängdes var det fortfarande 270 kvar i kyrkan som ännu inte röstat. Det har varit bra tryck, över förväntan. Dessvärre har vi fått rapporter om att en hel del som tagit sig dit för att rösta, vände hemåt när de såg köandet. Detta är inte bra. Måste vara en högre beredskap för att detta inte återupprepas vid nästa val, säger Claes Block. Mobiliserade Det ökade valdeltagandet beror enligt min mening på att vi som parti lyckades mobilisera väljarna på ett bra sätt, säger Claes. En annan sak var att en del röstade för att inte Sverigedemokraterna skulle komma in. Vi lyckades mobilisera väljarna, säger Claes Bloch. Slutgiltigt valresultat Malmö kyrkofullmäktige Röster Mandat Socialdemokraterna 38,1 % 18 Partipol. obundna 26,4 % 12 Borgliga alliansen 18,1 % 8 Sverigedemokrater 14,0 % 7 SPI 3,4 % 2 Den första juli lämnade Ilmar Reepalu sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande men det betyder inte att han har slutat att vara politiskt engagerad och ägnar dagarna åt att kasta brödsmulor åt fåglarna i parken. Att göra städer mer klimatsmarta är fortfarande ett av hans mål. Av Åsa Waldemarsson I sex år har han varit en del av Regionkommittén som representerar regionala och lokala myndigheter i EU i flera utskott. Under tre år var han president för utskottet för klimat-, miljö-, energi- och rymdfrågor och deltog i konferenser runt om i Europa, och i FN-konferenserna i Köpenhamn, Durban och Rio de Janeiro. Att de som engagerar sig i miljöfrågor agerar på kommunal och regional nivå tycker han är självklart. Klimatfrågan FN-konferensen i Köpenhamn präglades av svårigheten att nå internationella överenskommelser i klimatfrågor, det man har kunnat bli överens om är det som den nation som kan göra minst är beredd att ställa upp på. Utgångspunkten för kommuner och regioner är istället att lyfta upp den som varit mest framgångsrik i arbetet med klimatfrågor, säger Ilmar Reepalu. Ilmar Reepalu har också varit Regionkommitténs rapportör i miljöfrågor och allra senast i frågor om hur Europas städer ska bli mer klimatsmarta, till exempel genom att ta tillvara på avfallet på ett bättre sätt och förvandla det till ny energi eller att bygga nya, klimatsmarta hus. Eller bygga om de gamla. Kloka val Kopplingarna mellan staden och landsbygden är också viktiga för klimatet, som att placera bebyggelse och kommunikationer på strategiska platser. Ett klokt och bra val kan innebära stora minskningar av koldioxid, säger Ilmar Reepalu. Men allt engagemang har inte en europeisk och miljömässig prägel. Ilmar Reepalu är också ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i CMP, en del av Business Region Skånes styrelse, andre vice ordförande i SKL och har tagit över som ordförande i Socialdemokraternas valberedning efter Berit Högman. Bland annat. Kalendern är välfylld, men han har även tid för annat än politiska uppdrag. Jag träffar gärna mitt barnbarn så fort jag får tillfälle.

4 Preben Widerberg. Från Regnbågsfestivalen i Malmö 2013 Hjärter ESS Utgivning 2013 Nästa nummer: 13 december, manusstopp 29 november. KALENDERN Aktuellt Socialdemokratiska föreningar»varje individ är unik, men människovärdet är lika» Hjärter Ess träffade över en kopp kaffe, HBT Öresunds S-förenings ordförande Preben Widerström. Det blev ett samtal om föreningens verksamhet och värderingar. Av Jan Svärd Vad står förkortningen HBT för? HBT är en förkortning av orden homosexuell, bisexuell och transperson. Inom den ramen är ni allstå en verksam socialdemokratisk förening. Hur fungerar ni? Vi är en grundförening under Malmö arbetarekommun, startade 27 september Vi deltar i HBT-festivalen Malmö Regnbågsfestival, senast tillsammans med partiet och LO, och bedriver lokal HBT-politik. Vårt arbetsområde är hela Skåne. Vi har våra medlemsmöten och sammankomster. Vad står närmast på agendan? Nu i oktober ska vi ha en medlemssammankomst där vi ska diskutera hur vi vill att vårt politiska handlingsprogram ska utformas inför förbundskongressen Vi ska också lägga upp en strategi för att få flera medlemmar i föreningen. I dag är vi ett 20-tal. Berätta lite om er politiska värdegrund? Politiskt vilar våra värderingar på klassisk socialdemokratisk grund: demokrati, solidaritet, humanism och värnandet om mänskliga rättigheter Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning ingen är mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. Känner ni oro för samhällsutvecklingen idag? I land efter land ser vi ett ökat folkligt stöd för partier som är värdekonservativa och där hbt-personer blir ett lovligt byte. Länder som Ryssland, Moldavien och Ukraina har aktivt infört lagstiftning som begränsar deras friheter och rättigheter. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i samhället i stort. Gäller det även i vårt land? Ja, både här och i övriga Norden ser vi med stigande oro partier och personer, som är värdekonservativa, ta plats i riksdag och regering. Nu senast reagerade vi mot att nuvarande regering Reinfeldt tillsatt en arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, som aktivt har varit emot könsneutralt äktenskap. Att sätta en homofob i regeringen är ett slag i ansiktet på alla hbt- personer i vårt land säger Preben. Vad ska ni göra inom HBT Öresunds S-förening? Vi ska skriva motioner för att påverka styrande i riksdag, region och kommuner. Ta personlig kontakt med dessa för att påskynda beslut. Vi har också en plan för att träffa alla arbetarekommuner inom Skåne. Vi ska bli fler medlemmar, jobba för att öka acceptansen och tryggheten för HBT-personer. Det finns så mycket mer att göra för att driva på i våra frågor och det är det vi ska göra. Både gentemot allmänhet, regeringspartierna, Sverigedemokraterna, men även gentemot partiet, avslutar Preben Widerberg. Politisk trimning inför valen 2014! Malmö arbetarekommun anordnar trimning inom sex politiska områden under hösten. Fyra träffar återstår! Medlemmarna är välkomna att komma och slipa sina argument. Förberedelserna inför valen 2014 har börjat! 28 oktober Jobb- och näringslivspolitik 19:00 på Olof Palmes plats 1 11 november Utbildningspolitik 25 november EU-politik 16 december Bostadspolitik 18:00 i Per Albin Hanssons födelsehem (Per Albin Hanssons väg 91-93) malmö arbetarekommuns representantskap Måndag 4 november kl måndag 9 december kl Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1. Pub efter jubb på Moriskan! Fredag 25 oktober kl Välkommen till vår gemytliga sossepub på Moriskan och en stunds trevlig samvaro med eftersnack. Kvällens värd: SEKO S-fackklubb, som bjuder på maten, men dryck betalar du själv. Plats: Moriska paviljongen, Folkets park. Medlemsmöte i stödföreningen Per Albin Hansson måndag 28 oktober kl Per Albin Hansson firar 128 år och stödföreningen passar på att bjuda in till medlemsmöte i födelsehemmet. Kaffe och kaka serveras för 30 kronor. Anmäl dig till Sainy Wesslund på eller till Lars-E Hernvall på senast den 25 oktober. Föreläsning på arkivet Torsdag 31 oktober kl Arbetarrörelsens arkiv i Skåne arrangerar en föreläsning av Paula Molinari, universitetslektor på Malmö Högskola. Temat: Relationen mellan lönearbete och hemmaarbete. Plats: Porslinsgatan 3 Arkivens dag Lördag 9 november Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Tema: Kvinnor och Arbetarrörelsen. Plats: Porslinsgatan 3 Kristallnatten manifestation Lördag 9 november kl På årsdagen av kristallnatten genomförs manifestationer till minne av nazismens offer. I år arrangerar socialdemokraterna, tillsammans med andra organisationer, en samling på temat: Statlig rasism Nej till registrering av romer! Efteråt finns det möjlighet att fortsätta till Moriska Paviljongen. Plats: Gustav Adolfs torg Palmedagen i Malmö Onsdag 23 november kl Dagens värld präglas av klyftor. Mellan fattiga och rika länder, och mellan fattiga och rika i samma land. Andra klyftor som präglar världen och hindrar människors frihet är ojämställdheten mellan kvinnor och män, och majoriteters diskriminering av minoriteter. Palmedagen 2013 handlar om dessa klyftor och hur vi kan bekämpa dem. Medverkande: Joakim Sandell, Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Olof Palmes Internationella Center, Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions, Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö Malmö socialdemokratiska förening Tisdag 19 november kl Medlemsmöte Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan 23 Holma Fosiedals socialdemokratiska förening Lördag 2 november kl Höstfest! Musik och grillning samt barnaktiviteter. Gäster: Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande, och Leif Jakobsson, riksdagsledamot. Plats: bakom Aktivitetshuset i Holma. Limhamns socialdemokratiska förening onsdag 6 november kl Öppet möte Öppet möte med riksdagsledamoten Leif Jakobsson (S) om den socialdemokratiska valstrategin. Plats: Limhamns Folkets Hus onsdag 4 december kl Öppet möte Författaren Jeanette Rosengren berättar och visar bilder från Rosengårds förändring de senaste århundraden fram till dagens bostadsområde. Plats: Limhamns Folkets Hus Fosie socialdemokratiska förening Torsdag 7 november Öppet möte Riksdagsledamot Hillevi Larsson (S) berättar om socialdemokraternas budgetalternativ. Plats: Censorsgatan 1. Borgmästaregårdens socialdemokratiska förening Onsdag 20 november kl Öppet möte Kommunalrådet Andreas Schönström (S) medverkar. Plats: Bisittaregatan 10, ingång vid gaveln. Café Per Albin Sillamacka och kaffe säljs för 15 kronor. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem på Per Albin Hanssons väg Måndag 4 november, Jamal El-Haj berättar om sitt nya uppdrag som ordförande för stadsområde Väster. Måndag 2 december Hillevi Larsson, riksdagsledamot från Skåne, spelar och sjunger. Pris: 100 kronor, inklusive lunch och fika. Ungdomar under 25 år, studenter och pensionärer betalar halva priset, alltså 50 kr. För att anmälan ska vara giltig måste betalning ske senast tio dagar efter anmälan till Palmecentrets plusgiro Ange Palmedagen och namn. Anmälan: Anmäl dig på se senast den 8 november. Antalet platser är begränsat. 6 Hjärteress Hjärteress 7 Palmedagen om klyftor. Lee Cheuk- Yan, ledare för Kinas enda fria fackförbund, Wanja Lundby- Wedin och Joakim Sandell kommer.

5 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON POSTTIDNING B Ett steg för jämställd sponsring Malmös jämställdhetsberedning har behandlat ett förslag till kommunal sponsringspolicy. Policyn ska säkerställa att kommunala bolag beaktar jämställdhet och icke-diskriminering när resurser fördelas genom sponsringsavtal. Bakgrunden är en rapport som visar att jämställdhetsaspekterna inte finns med i beslutsunderlagen och att sponsringsavtalen ekonomiskt gynnar verksamheter som i huvudsak riktar sig mot män. De kommunala bolagen har också ett Jämställd idrott jämställd stad. ansvar för jämställdheten. Det finns fler värden än ren lönsamhet att ta hänsyn till om Malmö ska vara en jämställd stad, säger Sofia Hedén (S), ledamot av jämställdhetsberedningen. Förslaget till sponsringspolicy ska, efter att kommunstyrelsen behandlat det, skickas ut på remiss för att därefter antas i kommunfullmäktige. Tio år sen Anna Lindh dog Socialdemokraterna i Malmö, tillsammans med S-kvinnor i Malmö, arrangerade en minnesceremoni för Anna Lindh den 11 september. Då var det tio år sen Anna Lindh brutalt mördades och rycktes bort från sin familj och oss alla. I Malmö arrangerades också en minneskonsert till hennes ära. Sylvia Björk gör skillnad i stadshuset Sylvia Björk är tillbaka på stadshuset är flera års frånvaro. Hon är idag anställd på halvtid. Jag har alltid velat vara med och förändra världen! Det enda som skiftat är platserna jag gör det på. Nu är anhalten stadshuset en uppfriskande miljö för just detta! Målet är valseger Vägen dit handlar om att ge förutsättningar för fler arbetstillfällen, en skola som ger valmöjligheter Överraskande miljösatsning i Oxie Smått & stort Sylvia gör comeback i stadshuset. för alla barn- och ungdomars framtid helt enkelt ett gott och helt Malmö. Jag vill vara med och beskriva och förtydliga för alla Malmöbor vad vi menar med vår politik. Kan jag var en liten kugge i det hjulet och medverka till att vi socialdemokrater gör skillnad då är jag nöjd! Nästa Hjärter ESS kommer den 13 december bild: per wilkens Så fel det kan bli ibland. Jag har nyss upplevt en spännande vecka. I helgen lade Malmö stad om sitt mailsystem och allt borde ju ha blivit bättre. Men när jag på måndagen skulle börja använda det nya upptäckte jag att min kalender, kontakter och mail hade försvunnet. Efter någon dag så hade jag fått tillgång till systemet igen bara för att upptäcka att jag fått någon annans mail, kalender och kontaktlista. Men nu ska allt förhoppningsvis vara tillrättat och jag kan sluta oroa mig för att telefonen ska ringa och någon undrar var jag blivit av. Det som däremot inte gick fel var introduktionen för den nya nämnden, Stadsområde Söder. Jag måste erkänna att jag ofta säger fel och fortfarande kallar Söder för stadsdel. Och fortfarande talar vi om Oxies och Fosies behov i stället för att tala om Söders. Ränderna har inte riktigt gått ur än. Halv nio en onsdag morgon samlades den nya nämnden på Eriksfältsgatan för att åka en guidad tur i vårt stadsområde. Det är stort kunde jag konstatera. Hitintills har jag kunnat ta mig runt på cykel men i fortsättningen får jag nog försöka hitta andra sätt att ta mig fram. Under flera års tid har jag skrutit med stadens lyckade miljösatsning på Augustenborg. Döm om min förvåning när bussen svängde av i Käglinge och förde oss till Oxie ekopark. Ett område jag inte visste fanns över huvud taget. Och nu helt plötsligt kan jag konstatera att jag är ordförande i ett område med två stora satsningar på miljön. Varför är vi inte tydligare med våra miljökrav när vi planerar för nya områden? Resan handlade inte bara om att okulärbesiktiga vårt ansvarsområde. Vi skulle även bekanta oss med omfattningen av vårt uppdrag: Vård och omsorg, Individ och familj, Utvecklingsområde, Personal, Ekonomi och Stab. För att inte tala om att vi som nämnd har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar också. När kvällen kom var jag trött i huvudet men kände mig mycket nöjd med dag ett där tiden hade gått fort. Dag två ägnade vi åt måldiskussioner. Malmö styrs efter de mål som kommunfullmäktige beslutat om men därefter ska vi fatta beslut om nämndsmål. Vi hade beställt ett smörgåsbord från förvaltningen med tänkbara nämndsmål. Oj,oj,oj vad det var svårt att välja. Vi var tvungna att begränsa oss och dessutom tala om vad vi tyckte skulle vara prioriterat. För blir jag ställd inför ett smörgåsbord så vill jag naturligtvis smaka på allt. Denna gång var vi tvungna att välja ut de bästa bitarna. I mångt och mycket vill vi alla i nämnden samma saker. Men hur vi ska nå dit kan se väldigt olika ut beroende på vilket parti vi företräder. Jag tror det var en ganska nöjd nämnd som steg av bussen när vi var tillbaka på Eriksfältsgatan. Vi hade inte bara fått kunskap om vårt uppdrag och vad vi hade framför oss utan också lärt känna varandra lite bättre. Stadsområde Söder är geografiskt stort men personalmässigt har mer än två tredjedelar försvunnit till förskola, skola och Sociala resursnämnden från Fosie och Oxie. Och befolkningsmässigt är området Malmös näst minsta. Men tillsammans med kamraterna i den nya nämnden är jag övertygad om att vi ska klara av de nya utmaningarna. Så lev väl nu under den vackra hösten! Anders Nilsson ordförande (S) Stadsområdesnämnd Söder

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö!

Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö! Verksamhetsberättelse för 2014 Ett gott år för S-kvinnor i Malmö! S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. S-kvinnors vision är ett jämställt och jämlikt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

centerpartiets partiledarkandidater

centerpartiets partiledarkandidater centerpartiets partiledarkandidater Foto: Fredrik Persson/Scanpix anna-karin hatt Jag vill bli din partiledare, därför att jag tror på Centerpartiet som ett angeläget allmänborgerligt parti som är drivande

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

hjälper din förening Nya utvecklingsledare Nr 2 21 april 2016 Utflykt genom Malmö med buss eller cykel Nytt päronträd invigs 1 maj

hjälper din förening Nya utvecklingsledare Nr 2 21 april 2016 Utflykt genom Malmö med buss eller cykel Nytt päronträd invigs 1 maj ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 2 21 april 2016 Utflykt genom Malmö med buss eller cykel Nytt päronträd invigs 1 maj»bara för att det är mycket som händer i vår omvärld får vi inte

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Föräldrainformation om inskolning till förskola

Föräldrainformation om inskolning till förskola Föräldrainformation om inskolning till förskola (Lokala avvikelser kan förekomma) VÄLKOMMEN Som förälder är man alltid angelägen att ens barn skall ha det så bra som möjligt. För att barnet skall få det

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer