Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5"

Transkript

1 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre morgondag.» Ledaren Allas lika värde ledstjärna för HBT Öresunds S-förening»Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 S gick framåt i kyrkovalet Valdeltagandet i kyrkovalet steg kraftigt jämfört med förra valet. Socialdemokraterna blir största partigruppen. 3 Krafttag mot skånska vårdkrisen Budgetförslaget från S-gruppen i Region Skåne handlar om satsningar på vården där behoven är mest uttalade. 4

2 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna i malmö MEDLEMSTIDNING FÖR socialdemokraterna i Malmö Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Sandell. Redaktionssekreterare: Zinaida Kajevic, PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad. OMSLAGSBILD: Preben Widerberg, ordförande för HBT Öresunds S-förening vid Malmökonstnären Yngve Lundells Optimistorkester i Malmö. (Foto: Drago Prvulovic/Malmöbild). Vår budget investerar i människor Den här hösten började fantastiskt bra med ett ökat resultat i kyrkovalet, ett val där vi ökade med tio procent just i Malmö. Tack för allas insatser i valrörelsen! Samtidigt hade vi ett annat uppdrag och det var nämligen att styrelseordförande i kommunstyrelsen, Katrin Stjernfeldt Jammeh, fick ut sitt budskap om vilken politisk prioritering hon och vårt lag i stadshuset kommer att ha i framtiden. Efter det har saker och ting hänt i rasande fart. Vi hade en sjukvårdskampanj som återigen vände sig till medborgarna kring den viktiga frågan om tillståndet för sjukvården i Malmö. Vår grupp i regionfullmäktige kämpade för att få den borgerliga majoriteten att inse att deras skatteökning inte kommer att räcka utan att det måste till mycket mer om vi ens ska behålla den kvalité som vi har idag. En bättre morgondag Vårt budgetalternativ i riksdagen lanserades med budskap om ett Sverige som investerar i människor och deras framtid. Om det är något som framgår utav den, stundtals, torra texten om satsningar är det att det ska finnas möjligheter för varje människa att skaffa sig en bättre morgondag. Vi skickade också ut ett diskussionsunderlag om nästa kommunalpolitiska handlingsprogram tillsammans med ett remissunderlag kring nästa Skåneprogram. Underlagen ska ge alla medlemmar möjlighet att fritt reflektera hur framtidens Malmö ska vara och ska ge oss stöd när vi formar våra politiska beslut, efter valet, i Malmö. Allt detta är förberedelser inför nästa år med fyra»vi får inte glömma att ta hand om varandra och ha roligt tillsammans! Glädje är en förutsättning för ett framgångsrikt partiarbete.» viktiga val och måste göras. Just därför får vi inte glömma att ta hand om varandra och ha roligt tillsammans! Glädje är en förutsättning för ett framgångsrikt partiarbete. Det sociala kittet bland medlemmarna i föreningar och klubbar är det som gör att människor trivs, vill satsa sin värdefulla tid på partiet och för att vi som parti ska fortsätta ha något att säga till om i Malmö, Skåne och Sverige. Datum för utbildningen: Utbildningens namn: Sista anmälninsgsdatum: 16 november Vår ideologi och pennan som vapen Vi startar 09:00 och avslutar 15:00 på Per Albin Hanssons födelsehem Som det framgår utav namnen är utbildningarna indelade i två delmoment. Utbildningarna behöver inte tas i någon särskild ordning. Anmälan skickas till senast den 30 oktober. Skriv ditt namn och vilken förening/klubb du tillhör samt eventuella kostförbehåll. Antal platser är begränsad! Höstens enda återstående medlemsutbildning: 30/10 ledare Joakim Sandell ordförande Malmö Arbetarekommun Välkommen på repskapet! Alla medlemmar är välkomna till Malmö arbetarekommuns möte med representantskapet. Måndag 4 november kl Folkets hus, Olof Palmes Plats 1 Måndag 9 december kl Folkets hus, Olof Palmes Plats 1 Tag med ditt medlemskort för avprickning! Styrelsen Lägst arbetslöshet i EU 2020 Satsning på fler jobb i S-budgeten Socialdemokraternas budgetmotion, det vill säga våra förslag på hur vi skulle vilja styra landet, lades i början av oktober och hette Lägst arbetslöshet i EU Av Zinaida Kjevic Dessa förslag visar vilka prioriteringar Socialdemokraterna gör för 2014 och hur partiet arbetar med att utveckla den politiska riktning som slogs fast på partikongressen. I och med att det är allmänna val nästa år blir våra förslag extra viktiga. Det som är extra skrämmande med dagens situation är att arbetslösheten är över åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats och ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara länder. Satsning på fler jobb Med bakgrund av detta är det arbetssatsningar som dominerar förslagen. Drygt fem miljoner satsas på åtgärder som ska få ner arbetslösheten med speciell inriktning på ungdomsarbetslösheten med 90-dagarsgarantin, utbildningskontrakt, yrkesintroduktion och bristyrkesutbildning. Förutom jobben är det utbildning som står i fokus. Dels satsningar mot yngre åren med mindre klasser och fler specialpedagoger och dels fler utbildningsplatser på högskolor och Komvux. Regeringens stora satsning inför nästa år är ytterligare skattesänkningar för lönearbete, det så kalllade femte jobbskatteavdraget. Det är tyvärr främst för lånade pengar de sänker skatten istället för att satsa på åtgärder som leder till jobb. Detta är Socialdemokraterna kritiska till liksom att den borgerliga regeringen vill höja inkomstgränsen då man börjar betala statlig skatt, den så kallade brytpunkten. Höjda pensioner De socialdemokratiska riksdagsledamöter arbetar för att riksdagen inte ska höja brytpunkten. Dessa pengar kan i stället gå direkt till att höja pensionerna med ytterligare 50 kronor, förutom den höjning som regering aviserat. Det är vårt mål att skattesatsen för inkomst ska vara lika för alla, oavsett om man jobbar, är pensioner, arbetslös eller föräldraledig. Även nationellt ser man sjukvårdens brister och i vårt förslag tillförs 2 miljarder för att räcka till fler anställda inom vården. Förutom detta finns bland annat förslag på bättre arbetslöshetsförsäkring, höjt barnbidrag, höjt studiebidrag, byggbonus för studentbostäder, miljömålsinvesteringsprogram samt en satsning för järnvägsunderhåll. Våra förslag är finansierade genom, bland annat, avskaffande av FAS3 (sysselsättningsfasen), genom att vi inte sänker inkomstskatten för femte gången, vi höjer inte brytpunkten för statlig inkomstskatt, som ju bara gynnar de med högre inkomster. Socialdemokraterna tar även tillbaka den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, nedsatt krogmoms och definitivt ett nej till nystartszoner. Detta är enbart en kortare summering av det som finns i budgeten. För dig som vill veta mer finns hela budgeten på partiets hemsida: socialdemokraterna.se/var-politik/ Budget/ Tre nya gruppledare På representantskapet den 16 september valde vi tre nya gruppledare: Milan Obradovic till Tekniska nämnden där han blev ordförande, Anna-Karin Bengtsson till Miljönämnden där även hon blev ordförande och Sanna Axelsson till Servicenämnden där hon blev första vice- ordförande. Fler i arbete. Magdalena Andersson, partiets ekonomisk-politiska talesperson, presenterar det socialdemokratiska budgetalternativet. Bekämpa klyftorna palmedagen 23 november 2013 Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö Bekämpa klyftorna! Dagens värld präglas av klyftor. Mellan fattiga och rika länder, och mellan fattiga och rika i samma land. I dag bor tre fjärdedelar av världens fattiga i medelinkomstländer som Indien, Kina och Filippinerna. Det beror inte på att människor har flyttat utan på att dessa länder har blivit rikare. Men långt ifrån alla som bor där har gjort samma resa: Somliga lever i överflöd andra i misär. De är inte bara fattigast i sina relativt välmående länder, de är världens fattigaste. Både när det gäller resurser, inflytande och hälsa. Andra klyftor som präglar världen och hindrar människors frihet är ojämställdheten mellan kvinnor och män, och majoriteters diskriminering av minoriteter. Palmedagen 2013 handlar om dessa klyftor och hur vi kan bekämpa dem. Vi hoppas att du vill vara med! Välkommen med din anmälan på Hjärteress 3

3 Socialdemokraterna vill ta krafttag mot vårdkrisen Socialdemokraterna vill ta krafttag för att få ett slut på den skånska vårdkrisen. Det präglar Socialdemokraternas budgetförslag i Region Skåne. Av Zinaida Kajevic Inför att S-gruppen i regionen skulle ta fram budgetförslaget var det flera omständigheter som påverkade läget: anställningsstoppet inom vården, minskat antal vårdplatser, ständiga besparingskrav och anmärkningar från statliga tillsynsmyndigheter. Det vill säga en ekonomisk press inom vården som har lett till ödesdigra konsekvenser för patienter och till personalflykt. Budgetförslaget från S-gruppen i regionen handlar därför om satsningar Mer information om vårdkrisen Skånes socialdemokratiska partidistrikt har lanserat en hemsida som fokuserar på sjukvården i Region Skåne och det val som tar plats nästa år. på vården där behoven är mest uttalade. Med det som utgångspunkt har Socialdemokraterna föreslagit en skattehöjning på 70 öre istället för de 30 öre som den borgerliga femklövern la fram i sitt förslag. Skattedebatt Höjningen med 30 öre antogs efter en omfattande debatt i regionfullmäktige på sammanträdet som varade både den 30 september och den 1 oktober. Enligt den konsekvensanalys som görs av Socialdemokraterna i regionen kommer denna ökning enbart att kompensera för ökade lönekostnader, inflation och annat som ingår i en uppräkning av budgeten. Det vill säga det Christine Axelsson, regionråd: Vårt budgetförslag stärker hälso- och sjukvården. Vi tillför nästan en miljard mer i resurser och sätter stopp för nedskärningar. kommer inte att ske en reell tillförsel av medel till vare sig vården eller annan verksamhet. 900 miljoner 70 öre mer i skatt skulle innebära att sjukvården kan få drygt 900 miljoner mer än i femklöverns budgetförslag. Det innebär en skillnad på ungefär anställda och att 100 nya vårdplatser kan öppnas. Varför gör S-gruppen i regionen och den borgerliga femklövern så pass olika analyser av läget? För S-politikerna i regionen är det uppenbart att det behövs en långsiktig finansiering för alla verksamheter i regionen för att det ska kunna ske ett omtag. Ett framgångsrikt förändringsarbete kan Nils T Svensson, andra vice- ordföranden i regionfullmäktige: Vi ser, efter alla dessa år med borgerligt styre, att det inte fungerar i regionen. Speciellt inom vården. Det ska finnas resurser inom sjukvården för alla medborgares behov, för unga som för de gamla. Förutom jobb och utbildning är det hälso- och sjukvården som engagerar och berör människor mest. Socialdemokraterna framåt i kyrkovalet bara bedrivas i dialog med personalen och andra berörda grupper och inte påpackas uppifrån utan förankring. Det som Socialdemokraterna skulle kunna erbjuda med 70 öre mer är inte enbart resurser till sjukvården utan ett annat sätt att leda i regionen. Effektiviseringar behövs men dessa ska ske i samförstånd och med långsiktighet. Av denna anledning, det vill säga ständigt påtvingade förändringar, vill Socialdemokraterna sätta stopp för ytterligare vårdval och privatiseringar och göra en grundlig utvärdering av dem som redan genomförts. Daniel Hedén, ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen: Vårt budgetalternativ siktar på att ta sjukvården ur den akuta kris man hamnat i med stora brister i patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi kan göra det med det resurstillskott vi föreslår. Vi kan även börja återanställa personalen och öppna en del nya vårdplatser. Rimliga förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb är helt nödvändigt, både för en god vård och för arbetsmiljön, men också för att kunna bedriva det långsiktiga kvalitetsarbete som krävs för att vården ska hålla toppklass även i framtiden. Många nya förskolor på gång Från och med 1 juli har vi en ny förskoleförvaltning i Malmö stad och samtidigt som denna omorganisering har skett så är utbyggnaden av förskolan i full gång. Vi har träffat Carina Svensson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Av Annika Stark Vilka är de största utmaningarna med att ge alla barn i Malmö plats på förskola? Det är en stor utmaning att hitta platser som har en bra utemiljö att bygga nya förskolor på. I centrum har vi stort behov av nya förskolor men det är också där som det är svårast att hitta lämpliga platser att bygga på. Om vi på smarta sätt utnyttjar ytor som redan finns i staden och som även används av allmänheten så kan vi lösa det. Det finns exempel på förskolor som använder delar av parker som utemiljö. Vi har som mål i Malmö att varje barn ska ha 30 kvadratmeters ute-yta. Det är en hög ambitionssättning som förpliktigar och som vi gör allt vi kan för att uppnå. Vid vissa av stadens förskolor har det uppmäts för höga halter av kvävedioxid. Vad gör staden för att förhindra att förskolor byggs på platser som inte är lämpliga ur miljösynpunkt? Barnens behov ska alltid vara i centrum och genom att skicka ut förslag på beslut om nya förskolor till många olika remissinstanser får vi in Vad gör du nu för tiden, Ilmar? synpunkter från många olika håll. Länsstyrelsen, miljönämnden och stadsområdena har alla sina olika synvinklar på vad som är bäst för barnen och med den samlade bedömningen lyckas vi oftast ta beslut som är bra. Kommer behovet av förskoleplatser vara lika stort år framåt? Behovet av förskoleplatser kommer bara att öka framöver och det kräver kreativa lösningar om vi ska kunna möta behovet i takt med att staden förtätas. Några exempel som redan har genomförts och är på gång är förskolor på parkeringshus och fler ute-förskolor. Vad tar stadsbyggnadsnämnden för beslut som kommer att underlätta det här arbetet? Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett samhällsserviceprogram. I programmet kartlägger vi vilka platser som är lämpliga att bygga förskolor på. Det kommer snabba upp processen. Vad är din vision för förskolan i Malmö? Jag tror att barnens välmående är en förutsättning för att vi ska få fungerande familjeliv och en social förankring i samhället. För att jag som förälder ska kunna delta i samhället behöver barnsomsorgen fungera. Och inte bara som en förvaringsplats utan förskolan ska vara en plats för utveckling. Vi måste bygga ut förskolan för att klara av att ge alla barn 30 timmar i förskolan oavsett om en förälder är hemma med ett syskon. Det är en utmaning att hitta platser för alla nya förskolor, säger Carina Svensson. Det märks att du har ett stort engagemang för barn och förskolan, var kommer det ifrån? Ja, det har jag, och det beror bland annat på att jag kom i kontakt med dessa frågor när jag satt i Västra innerstadens stadsdelsfullmäktige. Jag är mormor och farmor och har en dotter som arbetar inom förskolan. På det sättet kommer jag i kontakt med dessa frågor i vardagen och jag tycker förskolan är extra viktig för de barn som inte talar svenska i hemmet. Genom att gå i förskolan får de chans att lära sig svenska vilket annars kan vara svårt om föräldrarna inte gör det. Det är otroligt viktigt att vi satsar på barnen idag så att de får goda möjligheter i framtiden. Den 15 september ringlade det stora köer för att rösta vid kyrkovalet i Malmö. Av Jan Svärd Valet gällde kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ. Valdeltagandet steg kraftigt jämfört med förra valet. För socialdemokraternas del ökade vi med omkring fyra procent och blir största partigruppen med 18 mandat, säger Claes Block, första namnet på socialdemokraternas valsedel. Mandatmässigt ökar vi inte, vilket beror på att vi i Malmö, till skillnad mot tidigare val, endast har en valkrets. Den Borgerliga alliansen, liksom de Partipolitiskt obundna, gick däremot tillbaka. Dessvärre fick Sverigedemokraterna flera mandat. Under valdagen kom rapporter om god aktivitet i vallokalerna och därmed hopp om bättre valdeltagande den här gången. Långa köer I vallokalen vid Sankta Maria församlingshem, var köerna minst en timme, ibland upp till två, under hela dagen. När dörrarna stängdes var det fortfarande 270 kvar i kyrkan som ännu inte röstat. Det har varit bra tryck, över förväntan. Dessvärre har vi fått rapporter om att en hel del som tagit sig dit för att rösta, vände hemåt när de såg köandet. Detta är inte bra. Måste vara en högre beredskap för att detta inte återupprepas vid nästa val, säger Claes Block. Mobiliserade Det ökade valdeltagandet beror enligt min mening på att vi som parti lyckades mobilisera väljarna på ett bra sätt, säger Claes. En annan sak var att en del röstade för att inte Sverigedemokraterna skulle komma in. Vi lyckades mobilisera väljarna, säger Claes Bloch. Slutgiltigt valresultat Malmö kyrkofullmäktige Röster Mandat Socialdemokraterna 38,1 % 18 Partipol. obundna 26,4 % 12 Borgliga alliansen 18,1 % 8 Sverigedemokrater 14,0 % 7 SPI 3,4 % 2 Den första juli lämnade Ilmar Reepalu sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande men det betyder inte att han har slutat att vara politiskt engagerad och ägnar dagarna åt att kasta brödsmulor åt fåglarna i parken. Att göra städer mer klimatsmarta är fortfarande ett av hans mål. Av Åsa Waldemarsson I sex år har han varit en del av Regionkommittén som representerar regionala och lokala myndigheter i EU i flera utskott. Under tre år var han president för utskottet för klimat-, miljö-, energi- och rymdfrågor och deltog i konferenser runt om i Europa, och i FN-konferenserna i Köpenhamn, Durban och Rio de Janeiro. Att de som engagerar sig i miljöfrågor agerar på kommunal och regional nivå tycker han är självklart. Klimatfrågan FN-konferensen i Köpenhamn präglades av svårigheten att nå internationella överenskommelser i klimatfrågor, det man har kunnat bli överens om är det som den nation som kan göra minst är beredd att ställa upp på. Utgångspunkten för kommuner och regioner är istället att lyfta upp den som varit mest framgångsrik i arbetet med klimatfrågor, säger Ilmar Reepalu. Ilmar Reepalu har också varit Regionkommitténs rapportör i miljöfrågor och allra senast i frågor om hur Europas städer ska bli mer klimatsmarta, till exempel genom att ta tillvara på avfallet på ett bättre sätt och förvandla det till ny energi eller att bygga nya, klimatsmarta hus. Eller bygga om de gamla. Kloka val Kopplingarna mellan staden och landsbygden är också viktiga för klimatet, som att placera bebyggelse och kommunikationer på strategiska platser. Ett klokt och bra val kan innebära stora minskningar av koldioxid, säger Ilmar Reepalu. Men allt engagemang har inte en europeisk och miljömässig prägel. Ilmar Reepalu är också ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i CMP, en del av Business Region Skånes styrelse, andre vice ordförande i SKL och har tagit över som ordförande i Socialdemokraternas valberedning efter Berit Högman. Bland annat. Kalendern är välfylld, men han har även tid för annat än politiska uppdrag. Jag träffar gärna mitt barnbarn så fort jag får tillfälle.

4 Preben Widerberg. Från Regnbågsfestivalen i Malmö 2013 Hjärter ESS Utgivning 2013 Nästa nummer: 13 december, manusstopp 29 november. KALENDERN Aktuellt Socialdemokratiska föreningar»varje individ är unik, men människovärdet är lika» Hjärter Ess träffade över en kopp kaffe, HBT Öresunds S-förenings ordförande Preben Widerström. Det blev ett samtal om föreningens verksamhet och värderingar. Av Jan Svärd Vad står förkortningen HBT för? HBT är en förkortning av orden homosexuell, bisexuell och transperson. Inom den ramen är ni allstå en verksam socialdemokratisk förening. Hur fungerar ni? Vi är en grundförening under Malmö arbetarekommun, startade 27 september Vi deltar i HBT-festivalen Malmö Regnbågsfestival, senast tillsammans med partiet och LO, och bedriver lokal HBT-politik. Vårt arbetsområde är hela Skåne. Vi har våra medlemsmöten och sammankomster. Vad står närmast på agendan? Nu i oktober ska vi ha en medlemssammankomst där vi ska diskutera hur vi vill att vårt politiska handlingsprogram ska utformas inför förbundskongressen Vi ska också lägga upp en strategi för att få flera medlemmar i föreningen. I dag är vi ett 20-tal. Berätta lite om er politiska värdegrund? Politiskt vilar våra värderingar på klassisk socialdemokratisk grund: demokrati, solidaritet, humanism och värnandet om mänskliga rättigheter Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning ingen är mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. Känner ni oro för samhällsutvecklingen idag? I land efter land ser vi ett ökat folkligt stöd för partier som är värdekonservativa och där hbt-personer blir ett lovligt byte. Länder som Ryssland, Moldavien och Ukraina har aktivt infört lagstiftning som begränsar deras friheter och rättigheter. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i samhället i stort. Gäller det även i vårt land? Ja, både här och i övriga Norden ser vi med stigande oro partier och personer, som är värdekonservativa, ta plats i riksdag och regering. Nu senast reagerade vi mot att nuvarande regering Reinfeldt tillsatt en arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, som aktivt har varit emot könsneutralt äktenskap. Att sätta en homofob i regeringen är ett slag i ansiktet på alla hbt- personer i vårt land säger Preben. Vad ska ni göra inom HBT Öresunds S-förening? Vi ska skriva motioner för att påverka styrande i riksdag, region och kommuner. Ta personlig kontakt med dessa för att påskynda beslut. Vi har också en plan för att träffa alla arbetarekommuner inom Skåne. Vi ska bli fler medlemmar, jobba för att öka acceptansen och tryggheten för HBT-personer. Det finns så mycket mer att göra för att driva på i våra frågor och det är det vi ska göra. Både gentemot allmänhet, regeringspartierna, Sverigedemokraterna, men även gentemot partiet, avslutar Preben Widerberg. Politisk trimning inför valen 2014! Malmö arbetarekommun anordnar trimning inom sex politiska områden under hösten. Fyra träffar återstår! Medlemmarna är välkomna att komma och slipa sina argument. Förberedelserna inför valen 2014 har börjat! 28 oktober Jobb- och näringslivspolitik 19:00 på Olof Palmes plats 1 11 november Utbildningspolitik 25 november EU-politik 16 december Bostadspolitik 18:00 i Per Albin Hanssons födelsehem (Per Albin Hanssons väg 91-93) malmö arbetarekommuns representantskap Måndag 4 november kl måndag 9 december kl Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 1. Pub efter jubb på Moriskan! Fredag 25 oktober kl Välkommen till vår gemytliga sossepub på Moriskan och en stunds trevlig samvaro med eftersnack. Kvällens värd: SEKO S-fackklubb, som bjuder på maten, men dryck betalar du själv. Plats: Moriska paviljongen, Folkets park. Medlemsmöte i stödföreningen Per Albin Hansson måndag 28 oktober kl Per Albin Hansson firar 128 år och stödföreningen passar på att bjuda in till medlemsmöte i födelsehemmet. Kaffe och kaka serveras för 30 kronor. Anmäl dig till Sainy Wesslund på eller till Lars-E Hernvall på senast den 25 oktober. Föreläsning på arkivet Torsdag 31 oktober kl Arbetarrörelsens arkiv i Skåne arrangerar en föreläsning av Paula Molinari, universitetslektor på Malmö Högskola. Temat: Relationen mellan lönearbete och hemmaarbete. Plats: Porslinsgatan 3 Arkivens dag Lördag 9 november Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Tema: Kvinnor och Arbetarrörelsen. Plats: Porslinsgatan 3 Kristallnatten manifestation Lördag 9 november kl På årsdagen av kristallnatten genomförs manifestationer till minne av nazismens offer. I år arrangerar socialdemokraterna, tillsammans med andra organisationer, en samling på temat: Statlig rasism Nej till registrering av romer! Efteråt finns det möjlighet att fortsätta till Moriska Paviljongen. Plats: Gustav Adolfs torg Palmedagen i Malmö Onsdag 23 november kl Dagens värld präglas av klyftor. Mellan fattiga och rika länder, och mellan fattiga och rika i samma land. Andra klyftor som präglar världen och hindrar människors frihet är ojämställdheten mellan kvinnor och män, och majoriteters diskriminering av minoriteter. Palmedagen 2013 handlar om dessa klyftor och hur vi kan bekämpa dem. Medverkande: Joakim Sandell, Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Olof Palmes Internationella Center, Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions, Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö Malmö socialdemokratiska förening Tisdag 19 november kl Medlemsmöte Plats: Restaurang Akropolis, Davidhallsgatan 23 Holma Fosiedals socialdemokratiska förening Lördag 2 november kl Höstfest! Musik och grillning samt barnaktiviteter. Gäster: Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande, och Leif Jakobsson, riksdagsledamot. Plats: bakom Aktivitetshuset i Holma. Limhamns socialdemokratiska förening onsdag 6 november kl Öppet möte Öppet möte med riksdagsledamoten Leif Jakobsson (S) om den socialdemokratiska valstrategin. Plats: Limhamns Folkets Hus onsdag 4 december kl Öppet möte Författaren Jeanette Rosengren berättar och visar bilder från Rosengårds förändring de senaste århundraden fram till dagens bostadsområde. Plats: Limhamns Folkets Hus Fosie socialdemokratiska förening Torsdag 7 november Öppet möte Riksdagsledamot Hillevi Larsson (S) berättar om socialdemokraternas budgetalternativ. Plats: Censorsgatan 1. Borgmästaregårdens socialdemokratiska förening Onsdag 20 november kl Öppet möte Kommunalrådet Andreas Schönström (S) medverkar. Plats: Bisittaregatan 10, ingång vid gaveln. Café Per Albin Sillamacka och kaffe säljs för 15 kronor. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem på Per Albin Hanssons väg Måndag 4 november, Jamal El-Haj berättar om sitt nya uppdrag som ordförande för stadsområde Väster. Måndag 2 december Hillevi Larsson, riksdagsledamot från Skåne, spelar och sjunger. Pris: 100 kronor, inklusive lunch och fika. Ungdomar under 25 år, studenter och pensionärer betalar halva priset, alltså 50 kr. För att anmälan ska vara giltig måste betalning ske senast tio dagar efter anmälan till Palmecentrets plusgiro Ange Palmedagen och namn. Anmälan: Anmäl dig på se senast den 8 november. Antalet platser är begränsat. 6 Hjärteress Hjärteress 7 Palmedagen om klyftor. Lee Cheuk- Yan, ledare för Kinas enda fria fackförbund, Wanja Lundby- Wedin och Joakim Sandell kommer.

5 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON POSTTIDNING B Ett steg för jämställd sponsring Malmös jämställdhetsberedning har behandlat ett förslag till kommunal sponsringspolicy. Policyn ska säkerställa att kommunala bolag beaktar jämställdhet och icke-diskriminering när resurser fördelas genom sponsringsavtal. Bakgrunden är en rapport som visar att jämställdhetsaspekterna inte finns med i beslutsunderlagen och att sponsringsavtalen ekonomiskt gynnar verksamheter som i huvudsak riktar sig mot män. De kommunala bolagen har också ett Jämställd idrott jämställd stad. ansvar för jämställdheten. Det finns fler värden än ren lönsamhet att ta hänsyn till om Malmö ska vara en jämställd stad, säger Sofia Hedén (S), ledamot av jämställdhetsberedningen. Förslaget till sponsringspolicy ska, efter att kommunstyrelsen behandlat det, skickas ut på remiss för att därefter antas i kommunfullmäktige. Tio år sen Anna Lindh dog Socialdemokraterna i Malmö, tillsammans med S-kvinnor i Malmö, arrangerade en minnesceremoni för Anna Lindh den 11 september. Då var det tio år sen Anna Lindh brutalt mördades och rycktes bort från sin familj och oss alla. I Malmö arrangerades också en minneskonsert till hennes ära. Sylvia Björk gör skillnad i stadshuset Sylvia Björk är tillbaka på stadshuset är flera års frånvaro. Hon är idag anställd på halvtid. Jag har alltid velat vara med och förändra världen! Det enda som skiftat är platserna jag gör det på. Nu är anhalten stadshuset en uppfriskande miljö för just detta! Målet är valseger Vägen dit handlar om att ge förutsättningar för fler arbetstillfällen, en skola som ger valmöjligheter Överraskande miljösatsning i Oxie Smått & stort Sylvia gör comeback i stadshuset. för alla barn- och ungdomars framtid helt enkelt ett gott och helt Malmö. Jag vill vara med och beskriva och förtydliga för alla Malmöbor vad vi menar med vår politik. Kan jag var en liten kugge i det hjulet och medverka till att vi socialdemokrater gör skillnad då är jag nöjd! Nästa Hjärter ESS kommer den 13 december bild: per wilkens Så fel det kan bli ibland. Jag har nyss upplevt en spännande vecka. I helgen lade Malmö stad om sitt mailsystem och allt borde ju ha blivit bättre. Men när jag på måndagen skulle börja använda det nya upptäckte jag att min kalender, kontakter och mail hade försvunnet. Efter någon dag så hade jag fått tillgång till systemet igen bara för att upptäcka att jag fått någon annans mail, kalender och kontaktlista. Men nu ska allt förhoppningsvis vara tillrättat och jag kan sluta oroa mig för att telefonen ska ringa och någon undrar var jag blivit av. Det som däremot inte gick fel var introduktionen för den nya nämnden, Stadsområde Söder. Jag måste erkänna att jag ofta säger fel och fortfarande kallar Söder för stadsdel. Och fortfarande talar vi om Oxies och Fosies behov i stället för att tala om Söders. Ränderna har inte riktigt gått ur än. Halv nio en onsdag morgon samlades den nya nämnden på Eriksfältsgatan för att åka en guidad tur i vårt stadsområde. Det är stort kunde jag konstatera. Hitintills har jag kunnat ta mig runt på cykel men i fortsättningen får jag nog försöka hitta andra sätt att ta mig fram. Under flera års tid har jag skrutit med stadens lyckade miljösatsning på Augustenborg. Döm om min förvåning när bussen svängde av i Käglinge och förde oss till Oxie ekopark. Ett område jag inte visste fanns över huvud taget. Och nu helt plötsligt kan jag konstatera att jag är ordförande i ett område med två stora satsningar på miljön. Varför är vi inte tydligare med våra miljökrav när vi planerar för nya områden? Resan handlade inte bara om att okulärbesiktiga vårt ansvarsområde. Vi skulle även bekanta oss med omfattningen av vårt uppdrag: Vård och omsorg, Individ och familj, Utvecklingsområde, Personal, Ekonomi och Stab. För att inte tala om att vi som nämnd har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar också. När kvällen kom var jag trött i huvudet men kände mig mycket nöjd med dag ett där tiden hade gått fort. Dag två ägnade vi åt måldiskussioner. Malmö styrs efter de mål som kommunfullmäktige beslutat om men därefter ska vi fatta beslut om nämndsmål. Vi hade beställt ett smörgåsbord från förvaltningen med tänkbara nämndsmål. Oj,oj,oj vad det var svårt att välja. Vi var tvungna att begränsa oss och dessutom tala om vad vi tyckte skulle vara prioriterat. För blir jag ställd inför ett smörgåsbord så vill jag naturligtvis smaka på allt. Denna gång var vi tvungna att välja ut de bästa bitarna. I mångt och mycket vill vi alla i nämnden samma saker. Men hur vi ska nå dit kan se väldigt olika ut beroende på vilket parti vi företräder. Jag tror det var en ganska nöjd nämnd som steg av bussen när vi var tillbaka på Eriksfältsgatan. Vi hade inte bara fått kunskap om vårt uppdrag och vad vi hade framför oss utan också lärt känna varandra lite bättre. Stadsområde Söder är geografiskt stort men personalmässigt har mer än två tredjedelar försvunnit till förskola, skola och Sociala resursnämnden från Fosie och Oxie. Och befolkningsmässigt är området Malmös näst minsta. Men tillsammans med kamraterna i den nya nämnden är jag övertygad om att vi ska klara av de nya utmaningarna. Så lev väl nu under den vackra hösten! Anders Nilsson ordförande (S) Stadsområdesnämnd Söder

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Riksdagens årsbok 2010/11

Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens årsbok 2010/11 Riksdagens Årsbok 2010/11 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer