Problematiska pojkläsare om att förstå och övervinna motstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Problematiska pojkläsare om att förstå och övervinna motstånd"

Transkript

1 Problematiska pojkläsare om att förstå och övervinna motstånd Docent Lars Brink, Hudiksvall Varken quick fix eller vänta och se Ingvar Lundberg: 5000 timmar krävs i tennis, slalom osv. Matteuseffekten (Molloy, crawlexemplet) Mats Myrberg: sommarlovsexempel 1

2 PIRLS 2006 Progress in International Reading Literacy Study PIRLS 2001, 2006, 2011 (RL 91, RL 71) Tioåringar (år 4) i Sverige och världen 45 länder (varav OECD 18) PISA 2000, vart tredje år (15-åringar) Några resultat från PIRLS 2006 Svenska 10-åringar bra men inte längre bäst i världen 2006 läste 10-åringarna sämre än 2001 och då sämre än 1991 Särskilt goda och mycket goda läsare har blivit färre Särskilt längre texter som kräver förståelsearbete vållar problem Flickorna läser genomgående bättre än pojkarna men skillnaderna verkar minska 2

3 PIRLS 2006 några förklaringar Svenska tioåringar läser färre böcker på fritiden än 2001 och har inte lika stort läsintresse som då 2006 finns det färre barnböcker i hemmet än 2001 och föräldrarna ägnar själva mindre tid åt läsning än 2001 Svenska barn lånar mindre på skolbiblioteket jämfört med barn i andra skandinaviska länder PIRLS 2006, förklaringar, forts. Vanligare att svenska barn arbetar individuellt (eget arbete, egen planering, forskning ) Mindre tid ägnas specifikt åt lässtrategier (avkodning, förståelsearbete, ordförråd) än i andra länder Bara 2/3 av barn med behov av specialundervisning får det 3

4 PIRLS 2006, förklaringar forts. Hälften av lärarna med huvudansvar för läsutvecklingen har fått mindre än 6 timmars kompetensutveckling i läsning de senaste två åren Svårt att fastställa samband t.ex. med klasstorlek eller med viss lärarutbildning Däremot tydligt positivt samband mellan läsutveckling och lång vistelse i förskola Test som individuell motivationsfaktor: LUS Man vet var man står (går inte att prata bort) Man kan se framstegen Läraren kan anpassa undervisningen och hitta lagom svåra böcker Fungerar inte minst på pojkar? Jämför Läsdagbok 4

5 Boys will read as little as they are allowed to get away with - läsning som tvång? Berätta om du kan se några fördelar med att ha haft boksamtal om böckerna jämfört med om du bara hade läst dem själv. (åk 6) Ja, man får reda på andras åsikt om boken. Och om det är något man inte förstår kanske man får reda på det då Jag tycker det var bra med boksamtal. Jag börja läsa mera böcker. Det var kul att prata med någon som hade läst samma bok. Jag tycker att det var bra för dem som inte läser. Jag läser inga böcker hemma så boksamtalen gjorde att jag började läsa böcker. En fråga om förebilder? PIRLS 2006: Föräldrarna läser mindre än förr Tomas Brolin: Så sjuk blir jag aldrig! Elaine Millard: to read a team Bromangymnasiet: yrkeslärare kom in på svensktimmar och berättade om sina favoritböcker Läs för mig, pappa! Läs för oss när vi är små! Manliga lärare (och lärare i andra ämnen) berättar om vad de läser? 5

6 Border work Genusforskare i litteraturlistan: Connell, Millard, Skelton, Forsberg Receptionsforskare: Appleyard Gender category maintenance work Peer group pressure Det handlar om identitetsarbete Könstillhörighet (relativt enkelt, relativt tidigt): Är jag flicka eller pojke? Könsidentitet (förutsätter identitetsarbete): Vad innebär det att vara flicka respektive pojke? Flickor som vill vara prinsessor Pojkar som vill vara superhjältar 6

7 Exempel ur forskning Kvinnor och naturvetenskap i Medelhavsländerna och i Skandinavien Sten-Olof Ullström, Likt och olikt, om pojkar och litterära uppsatsämnen Fanny Ambjörnsson om kvinnor, klass och feminism (olika gymnasieprogram) Millards studie liknar Ambjörnssons Går detta att påverka? Appleyard: ensidigheten försvagas med åren, först bland flickor, sedan bland pojkar ( intresse att läsa om det andra könet ) Millard: Ensidigheten bevaras och förstärks under hela skoltiden Brink, Välja bok. Läspreferenser hos barn i år 1-3 och år 6: 1. Liknar Appleyard mest 2. Mer könssterotypa i år 1-2 än i år 6 3. Flickorna öppna tidigare än pojkarna 4. Favoritboken har ändå oftast en huvudperson av det egna könet 7

8 Varför blev det så i min studie? Klassmässigt mittemellan Appleyard och Millard Barnen har läst många böcker och har haft många boksamtal, inte minst i år 1-3 De har varit i en varm och tillåtande miljö med få lärarbyten I år 4-6 har de haft en manlig och en kvinnlig lärare Alla pojkarna är inte ivriga läsare i år 6 men ingen har utvecklat den klass- och könsbundna inställning till läsning som forskarna talar om Jag kan ju simma! Eleven riskerar att hamna i för barnsliga texter Avkodningen avklarad när mellanstadiet börjar? Goda avkodare med dålig läsförståelse och knaggliga läsare med god läsförståelse? Många läsforskare betonar läsförståelsen på bekostnad av avkodningen (Jfr PIRLS 2006) 8

9 Textrörlighet Liberg, Reichenberg af Geijerstam, Folkeryd, Edling (år 5 och 8) 1a. Ytlig textbaserad rörlighet 1b. Djupare textbaserad rörlighet 2. Rörlighet utåt (egna erfarenheter, skolkunskaper) 3. Interaktiv rörlighet (syfte, mottagare, varför ska man arbeta med texten) Alla lärare är svensklärare! Nedvärdering? Orimligt krav? Läsning = läsning av skönlitteratur Skönlitteraturens berättelser räcker inte Ämnesspråken liknar nya främmande språk Norge: LK 06 Kunnskapslöftet Lorentzen-Smidt, Det nödvändiga skrivandet (om språket i förskolan och skolans alla ämnen), no. Å skrive i alle fag 9

10 Grupprocesserna nödvändiga PIRLS 2006: Grupprocesser angelägna men inte så vanliga Skolverkets Nationella kvalitetsgranskning 2000 om A-, B- och C-miljöer i skolan A-miljö: flerstämmig, samtal inte minst om egenproducerade texter, läroboken inte så dominerande, man rör sig i texter i läsning och skrivande, textarbetet ses som en helhet (inte samtal, läsning och skrivande för sig) Boksamtal Bygger på gemensam läsning av samma bok Läraren har läst boken Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi har pratat om den, Sarah, 8 år, Chambers 1998, s. 17 Bygger på långsiktighet 10

11 Boksamtal, forts. 1. Äkta boksamtal, i Aidan Chambers anda (mindre grupp, lärarlett, gillanden-ogillanden-frågeteckenkopplingar-mönster). Kanske tre per termin? 2. Kan också vara korta, improviserade boksamtal, t.ex. under läsningens gång 3. Molloy (2007) tar upp en annan typ av samtal: Ta upp en fråga för diskussion i klassen som din läsning av boken väckt! (demokrati- och motivationsprojekt) Många pojkar diskuterar/ samtalar gärna även om de inte gillar att läsa! Rätt bok till varje elev? Välj själv i biblioteket! Titta på hyllan för rätta LUS-nivån! En ljudbok eller film i stället? Tips av bibliotekarier, kolleger, elever, egna barn och andras barn, SBI (Svenska barnboksinstiutet) 11

12 Böcker för pojkar? Martin Widmark om smörgåsbordet (färre titlar och färre genrer men böcker som läraren är förtrogen med) Vad kan vi lära oss av de böcker som brukar gå hem? 1. Huvudpersonen (oftast en pojke i bilderböcker och kapitelböcker, ovanligare i ungdomsböcker) 2. Långserieböcker (Blyton, Jacobsson-Olsson, Widmark) läsaren känner igen miljö, personer, handlingsmönster och måste inte börja om med allt Böcker för pojkar, forts. 3. Martin Widmark och Jan Unenge Med bilder, kartor, personpresentationer som underlättar för läsaren att komma in i boken 4. Ofta kritiserade böcker: fräckt tilltal, skämtsamma, provocerande både bildoch textmässigt (Kirkegaard, Gummi- Tarzan, Gusten grodslukare, Jacobsson- Olsson, Suneböcker, Bertböcker 12

13 Böcker för pojkar, forts. 5. Douglas Foley, Habibböcker (förortsmiljö, invandrartema) Mats Wahl, Vinterviken, storstadsmiljö, tufft språk 6. Intresse för våld och för realism Jan Guillous Ondskan Men också Anne Franks dagbok, Vibeke Olssons Ulrikeböcker (Andra världskriget) Böcker för pojkar, forts. Elaine Millard: Undvik för mycket personal growth Charles Sarland: We want to read about death, rape and lots of goals Mac An Ghaill: It s all about the three F:s: Fighting, football, fucking. 13

14 Respektera den literacy eleverna har! 1. Utnyttja författarnas / förlagens kringmaterial på nätet. 2. Skriv och samtala gärna om t.ex. -hur eleverna använder datorn -hur nätspråk kan avvika från vanligt språk -hur dataspel kan vara uppbyggda och vad som är intressant med dem -vad man måste kunna för att chatta, blogga, spela etc. -hur eleverna rör sig på det digitala fältet, nätverkar Respektera den literacy eleverna har, forts. 3. Filmer och spel Liksom i skönlitteratur finns där genrer, karaktärer, berättarstil, sätt att börja och sluta, höjdpunkter, budskap Förtrogenhet med detta kan göra det lättare att se sådant också i skönlitteratur? (förbättrad läsförståelse) Dock inte givet att kunskapen överförs så (Christina Olin-Scheller, 2006) Behöver uppmärksammas, kan utnyttjas, bör problematiseras 14

15 Respektera den literacy eleverna har, forts. 4. Läsintresse genom att eget skrivande skapar textintresse I. Dagrun Sjöhelle: Digitalt skrivande och digitala genrer, i Det nödvändiga skrivandet om nioåriga Mathildes familjeblogg, en avslutningsklass nättidning i Trondheim och om digitala berättelser i år 4-6 i Röros II. Elever skriver egna böcker som trycks: Pojkbok ett och två (åk 6 och 8), 2005 Hon och jag. 23 självporträtt (åk 9), 2007 /Fantasifabrikenskärholmen, Lillholmsskolan/I Adresser Svenska barnboksinstitutet Bokjuryn Barnbokskatalogen Centrum för barnkulturforskning 15

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Läsning ger oss vingar

Läsning ger oss vingar Läsning ger oss vingar Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar Maria Glawe, Maria Helle, Charlotta Hemlin, Victoria Kåberg och Jenny Antonsson Inledning O mäktiga féer, ge mitt

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Alla ska med på läståget!

Alla ska med på läståget! Alla ska med på läståget! Författare Monica Reichenberg Förord The most important thing about reading is comprehension (Block, Gambrell & Pressley, 2002, s 3). I den svenska skolan satsar vi med all rätt

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars läsning i mediesamhället

Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars läsning i mediesamhället MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:52 Första boken är aldrig bra när det gäller böcker -en kvalitativ studie av pojkars

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Osäkert om surfplattor gynnar läsning

Osäkert om surfplattor gynnar läsning Osäkert om surfplattor gynnar läsning Datorn vinner mark i skolan. Allt fler elever lär sig läsa och skriva på en laptop eller surfplatta. Kan det stimulera dem att läsa böcker? Eller behövs inte litteratur

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Jag kan redan läsa och skriva!

Jag kan redan läsa och skriva! Estetisk- filosofiska fakulteten Svenska Anna-Lena Eriksson Jag kan redan läsa och skriva! Hur anpassas undervisningen för de elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolår ett? I already know

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer